Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?"

Transcriptie

1 Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

2 Inhoudopgave 1. Inleiding Overzicht producten en diensten Voeding Vakantie Vrijetijdsactiviteiten Persoonlijke verzorging, kleding, schoeisel Wassen en verstellen Behandeling Hulpmiddelen Begeleiding en vervoer Wonen, verhuizen, inrichten Overige Prijslijst. 21 Pagina 2 van 22

3 1. Inleiding Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van één van de woningen van Stichting Maeykehiem en voor hun verwanten en/of begeleiders. Welke informatie vindt u in deze brochure? U leest welke producten en diensten inbegrepen zijn bij uw verblijf bij Stichting Maeykehiem. En u leest ook wat u zelf moet betalen. Hierbij is de ZZP-indicatie van belang. De ZZP-indicatie bepaalt of er sprake is van verblijf inclusief behandeling of verblijf exclusief behandeling. Wat wordt voor u betaald? Als uitgangspunt voor deze brochure gelden de algemene afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling van het CVZ. (versie december 2010) Deze brochure kunt u bekijken of downloaden op De brochure is van toepassing op alle cliënten die bij Stichting Maeykehiem wonen. Als u bij Stichting Maeykehiem woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed door Zorg in Natura via de AWBZ: de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten. U heeft recht op producten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf. Bijvoorbeeld aanpassingen in uw appartement vanwege uw beperking, maar ook drie maaltijden per dag en voldoende eten en drinken. Daar bent u automatisch voor verzekerd. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekend en incasseert de verplichte eigen bijdrage voor de zorg die u ontvangt vanuit de AWBZ. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wat betaalt u zelf? Een etentje buiten de deur, een bezoek aan de kapper of een nieuwe s, dat soort dingen betaalt u zelf. In deze notitie zal daarover verder duidelijkheid gegeven worden. Wanneer vraagt Stichting Maeykehiem een bijdrage? Stichting Maeykehiem biedt bewoners producten en diensten aan die niet onder de AWBZ vallen en waar Stichting Maeykehiem geen geld voor ontvangt. Het gaat dan vaak om extra dingen, die duidelijk buiten de eerste levensbehoefte vallen. Bijvoorbeeld een dagje uit of andere zaken die u vrijblijvend gebruikt, zoals het verzorgen van uw was door Stichting Maeykehiem. U bent niet verplicht de was door Stichting Maeykehiem te laten verzorgen. Als u zelf uw kleding wast, ontvangt u natuurlijk geen rekening van Stichting Maeykehiem. Er zijn dus zaken die niet onder de AWBZ vallen en waar Stichting Maeykehiem een bijdrage voor vraagt. Dit is een andere bijdrage dan de eigen bijdrage die het CAK inhoudt. Pagina 3 van 22

4 In deze brochure staan vooral de zaken genoemd waar veel cliënten gebruik van maken. Er staat per product of dienst of Stichting Maeykehiem er voor zorgt en of u zelf een bijdrage betaalt. In de huidige regelgeving is er binnen de groep cliënten die een ZZP-indicatie heeft een tweedeling. De ene groep cliënten heeft een ZZP-indicatie met behandeling. De andere groep heeft een indicatie zonder behandeling. Indicatie inclusief behandeling: alle ZZP 3 of hoger, waarbij behandeling geïndiceerd is. Dit geldt voor alle locaties aan de Bouwen en de Kerklaan. Indicatie exclusief behandeling: bij ZZP 1, 2 en bij 3 en hoger waarbij behandeling niet geïndiceerd is. Dit geldt voor locatie Spitaal in Sneek. Indien op individueel niveau afspraken gemaakt worden die afwijken van deze brochure, dan worden deze afspraken vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Over deze brochure Deze brochure beschrijft in het algemeen waar u recht op hebt. Onderverdeeld in 10 thema s. Bij elk thema staan een aantal uitsplitsingen met een toelichting. Deze toelichting informeert u per onderwerp over de regelgeving binnen Stichting Maeykehiem met betrekking tot de eigen bijdrage. Tenslotte is een actuele prijslijst opgenomen, waarin een aantal veel voorkomende zaken, voorzien zijn van een bedrag. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure heeft een geldigheidsduur tot en met 31 december van het lopende ar. Tarieven worden arlijks aangepast i.v.m. veranderingen. Indexering vindt plaats op grond van door NZa definitief vastgestelde index percentage van het voorgaande ar. Indien medewerkers van Stichting Maeykehiem activiteiten ondernemen of diensten verlenen die voor rekening van de cliënt zijn, dan wordt dit van te voren afgesproken en vastgelegd. Cliënten ontvangen daarna een nota over de uitgevoerde activiteiten of dienstverlening. Indien u vragen over deze brochure heeft, neemt u dan contact op met de desbetreffende zorgcoördinator of het afdelingshoofd. Pagina 4 van 22

5 2. Overzicht producten en diensten 1 VOEDING Kosten voor u Meer informatie zelf? Maaltijden, drankjes, fruit en nee tussendoortjes Extra tussendoortjes buiten budget van locatie Denk aan snoep, chips, snacks Medisch noodzakelijk dieet nee Bij niet medisch noodzakelijk dieet zelf bekostigen. Moet op de D-lijst staan Verardagskosten Denk aan traktaties Uit eten, boven voedingsbudget Toelichting Voeding Voor elke cliënt is (vanuit AWBZ-middelen) een voedingsbudget beschikbaar. De hoogte hiervan wordt per begrotingsar vastgesteld. Stichting Maeykehiem levert ontbijt, lunch en diner in natura voor het geldende tarief per dag. Voor pedagogisch mee-eten wordt extra budget beschikbaar gesteld door Stichting Maeykehiem. Ook fruit, een glas melk, koffie en/of thee en een tussendoortje, zoals een glas frisdrank, zijn voor rekening van Stichting Maeykehiem. Extra s zoals snacks en etentjes buiten de deur zijn voor eigen rekening. Bij tijdelijk verblijf elders, bijvoorbeeld bij familie, kan dit budget niet worden meegenomen. Het budget komt tot stand op basis van berekeningen van het NIBUD. Er bestaat geen verschil tussen langdurige zorg en kortdurende zorg, zoals logeren. De verrekening en administratieve verwerking van deze kosten kan per locatie verschillen. Voeding op medisch advies door de arts of diëtiste welke een overeenkomst heeft met Stichting Maeykehiem. Fruit(soorten) voorgeschreven door arts/diëtiste kan via D-lijst aangevraagd worden en wordt verstrekt door de centrale keuken. Pagina 5 van 22

6 2 VAKANTIE Kosten voor u Meer informatie zelf? Vakantie door instelling Ja, boven normale Zie toelichting georganiseerd begeleidingskosten Vakantie door cliënt zelf Zie toelichting georganiseerd Reis en verblijfskosten Zie toelichting Extra begeleiding bij vakantie en uitjes (individueel en in groepen) Voeding tijdens vakantie, boven voedingsbudget Toelichting Vakantie Individueel In principe kiest en regelt de cliënt zelf een individuele vakantie en betaalt deze zelf. Als er sprake is van extra begeleidingskosten dan worden deze begeleidingskosten doorberekend aan de cliënt. Groepsvakanties Ook kan een groep cliënten op vakantie gaan met begeleiding. Dit kan alleen mits de hele groep meegaat. Blijft bijv. 1 cliënt thuis (op locatie Stichting Maeykehiem) dan zijn alle begeleidingskosten voor de groep die met vakantie gaat. De extra begeleidingskosten worden tegen een kostendekkend tarief doorberekend aan de cliënt. De cliënt kan zelf kiezen of hij wel of niet meegaat. Indien hij ervoor kiest om mee te gaan is de eigen bijdrage verplicht. Zie voor de tarieven de tarievenlijst. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Bij een groepsvakantie worden deze naar rato in rekening gebracht. De voeding die tijdens vakanties en uitstapjes met eigen groep gebruikt wordt, betaalt Stichting Maeykehiem uit het dagelijkse voedingsbudget. De kosten daarboven betaalt de cliënt zelf. Pagina 6 van 22

7 3 VRIJETIJDSACTIVITEITEN Kosten voor u Meer informatie zelf? Bezoek Myosotis Zie prijslijst Paardrijden Ja Bewegen, zwemmen Zie prijslijst Senso bewegen, zwemmen nee Zie toelichting Zwemmen Als recreatie via abonnement, zie prijslijst Vervoer zwemmen Begeleiding zwemmen met eigen Ja groep Beweging Zie toelichting Bij meerkosten boven basis begeleiding Toelichting vrijetijdsactiviteiten Vrijetijdsactiviteiten, individueel of in collectief verband, moet de cliënt in hoofdzaak zelf bekostigen. Dit geldt zowel voor cliënten met als zonder behandeling. Bij cliënten met behandeling wordt een beperkte vergoeding geboden vanuit de AWBZ om Stichting Maeykehiem in staat te stellen activiteiten aan te bieden (zie ook brochure van het CVZ Daar hebt u recht op in een AWBZinstelling ). Bij cliënten zonder behandeling is dat niet het geval. Cliënten met verblijf betalen maandelijks een vaste bijdrage voor Recreatie en vrijetijd. Hierin is ook een deel voor niet-awbz gebonden administratiekosten. De hoogte van het bedrag is opgenomen in de prijslijst. Zwemmen Zwemmen en beweging als recreatie is voor rekening van de cliënt Zwemmen kan op therapeutische basis worden aangeboden. Daarvoor is een indicatie van een paramedische therapeut en/of huisarts, verbonden aan Stichting Maeykehiem, vereist. Senso bewegen en zwemmen kan alleen op advies van de fysiotherapeut van Stichting Maeykehiem. Zie ad.6 Behandeling. Pagina 7 van 22

8 4 PERSOONLIJKE VERZORGING, KLEDING, SCHOEISEL Kosten voor u Meer informatie zelf? Kleding en schoeisel Haar- en voetverzorging nee Denk aan dagelijkse verzorging/zie toelichting Bezoek kapper Pedicure behandeling / nee Zie toelichting Begeleidingskosten persoonlijke verzorging Incontinentiemateriaal nee Verzorgingsproducten nee (handschoenen, toiletpapier, handdoeken) Drogisterirtikelen, /nee Zie toelichting verzorgingsproducten Beddengoed, (standaard matras, nee / Zie toelichting kussen, molton, deken, laken) Aanschaf aangepaste (scheur)kleding nee Ja, bij indicatie zonder behandeling. Reparatie aangepaste kleding nee Ja, bij indicatie zonder behandeling. Aanschaf orthopedisch schoeisel nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering. Grote en kleine reparaties orthopedisch schoeisel nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering. Toelichting Persoonlijke verzorging, kleding en schoeisel Voet- en haarverzorging Wanneer een cliënt niet in staat is zijn voeten en haren zelf te verzorgen (denk aan haren wassen, haren kammen en nagels knippen), dan wordt dit door een medewerker van Stichting Maeykehiem gedaan. Extra persoonlijke verzorging De kosten voor de extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure of podotherapeut voor cliënten met een probleem voet, of risicovolle verzorging bijv. ten gevolge van diabetes, komen voor cliënten met verblijf inclusief behandeling ten laste van Stichting Maeykehiem. Dit na verwijzing van de Stichting Maeykehiem verbonden huisarts. Wel geeft Stichting Maeykehiem adviezen m.b.t. voetverzorging in algemene zin. Overige extra persoonlijke verzorging die niet het gevolg is van een handicap, bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of de pedicure, moet de cliënt zelf betalen. Inclusief de begeleidingskosten. Pagina 8 van 22

9 Drogisterij/verzorgingsproducten. Op grond van de regeling AWBZ regeling zijn de kosten hiervan voor rekening van de cliënt. Stichting Maeykehiem wijkt van deze regeling af, door een aantal basis artikelen niet in rekening te brengen; Dit geldt voor verzorgingsproducten als zeep, shampoo, tandpasta, doucheschuim, maandverband. Stichting Maeykehiem koopt deze producten collectief in. Indien een cliënt een ander product en/of merk wil gebruiken dan het standaard pakket, dan zijn de kosten voor rekening cliënt. Medische zalven en shampoos bekostigen Stichting Maeykehiem ook, indien voorgeschreven en op Deellijst vermeld. Beddengoed Stichting Maeykehiem zorgt voor standaard matras, kussen, molton, deken, laken. Alle beddengoed naar eigen keuze cliënt is voor rekening cliënt. Alle cliënten betalen hun kleding en schoeisel in principe zelf. Sommige cliënten dragen kleding die niet snel kapot gaat (anti-scheurkleding). Deze kleding komt voor rekening van Stichting Maeykehiem bij cliënten die zorg inclusief behandeling afnemen. Bij veelvuldige reparaties of vervanging van scheurkleding zal een limiet overeengekomen worden, welke wordt vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Pagina 9 van 22

10 5 WASSEN EN VERSTELLEN Kosten voor u Meer informatie zelf? Wassen en stomen onder en Zie prijslijst bovenkleding Wassen van platgoed nee Denk aan beddengoed, lakens, handdoeken Verstellen en aanpassen van Zie prijslijst kleding Verstellen van platgoed nee Denk aan beddengoed, lakens, handdoeken, dekbedhoezen Toelichting Wassen en verstellen De centrale Raad van beroep heeft bepaald dat de kosten van het wassen en stomen van kleding van AWBZ-cliënten die in een instelling verblijven (inclusief of exclusief behandeling), niet behoren tot de zorg (= verstrekking) waarop in de AWBZ aanspraak kan worden gemaakt. De cliënt betaalt dus zelf de waskosten van kleding. De cliënt is niet verplicht zijn kleding te laten wassen door de organisatie. Platgoed Het wassen van platgoed, zoals beddengoed, dekbedhoezen en handdoeken is voor alle verblijfscliënten voor rekening van Stichting Maeykehiem. Dat geldt ook voor de meerkosten voor wassen als gevolg van een aandoening of ziekte (als het wasgoed bijvoorbeeld extra snel vuil wordt) en de verzekeringskosten voor schade of verlies van kleding in de wasserij van of via Stichting Maeykehiem. Verstellen en herstellen van kleding komt voor rekening van de cliënt. Eventuele meerkosten als gevolg van een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking komen voor rekening van Stichting Maeykehiem. Het herstellen van kleding die door Stichting Maeykehiem is verstrekt, komt ook voor rekening van Stichting Maeykehiem. Huishoudelijke verzorging. Voor cliënten met een verblijfsindicatie in een locatie met of zonder behandeling, betaalt Stichting Maeykehiem de huishoudelijke verzorging. Dit geldt voor zowel de algemene ruimtes in de woning als de privéruimtes. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de cliënt datgene doet wat hij redelijkerwijs zelf kan uitvoeren. De kamer moet dusdanig functioneel ingericht zijn, dat het binnen aanvaardbare tijdsbestek kan worden schoongemaakt. Anders zijn de extra schoonmaakkosten voor de cliënt. Pagina 10 van 22

11 6 BEHANDELING Kosten voor u Meer informatie zelf? Medicijnen nee Ja, bij indicatie zonder behandeling Alternatieve geneeswijzen Alleen met toestemming van arts. Op D-lijst vermelden. (Eventueel) via Ziektekostenverzekering Consult huisarts nee Ja, bij indicatie zonder behandeling Consult tandarts nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering Narcosebehandeling tandarts nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering Ziekenhuisopname en behandeling niet voor rekening Mhm via ziektekostenverzekering Consult specialist niet voor rekening Mhm via ziektekostenverzekering Therapieën, tenzij geïndiceerd en passend in ZZP Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering Laboratoriumonderzoek Nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering Advies Behandel- en Advies Team Nee (BAT) Fysiotherapie Nee Na advies arts Ergotherapeut Nee Na advies arts Diëtist advies Nee Na advies arts Voedingsadvies Keuken Stichting Maeykehiem Zwemmen als therapie (SENSO zwemmen onder begeleiding) Nee Nee Bij toeslag Epilepsie Met indicatie van fysiotherapeut of bij meerzorg Vervoer zwemmen als therapie Nee Met indicatie van fysiotherapeut of bij meerzorg Pagina 11 van 22

12 Toelichting Behandeling Als er sprake is van verblijf inclusief behandeling gelden artikel 8 en 15 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA), te weten: geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg; behandeling van een psychiatrische aandoening indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 8 genoemde aandoeningen of handicaps; farmaceutische zorg; hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg; tandheelkundige zorg uitgevoerd door een tandartspraktijk volgens de AWBZ-normering; kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de Instelling; het individueel gebruik van een rolstoel. Pagina 12 van 22

13 7 HULPMIDDELEN Kosten voor u Meer informatie zelf? Verpleeghulpmiddelen algemeen nee Verpleeghulpmiddelen individueel nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering Aanschaf fixatiematerieel nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering Anti-decubitus materiaal (bijv. matras) nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering. Rolstoel individueel gebruik nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via WMO. Rolator Rolstoel algemeen gebruik nee Als budget Stichting Maeykehiem het toelaat Rolstoel reparaties nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via WMO. Fiets Ja Relaxstoel Toelichting Hulpmiddelen Stichting Maeykehiem gebruikt de hulpmiddelenlijst NTAC (Nederlands Technisch Advies College) als uitgangspunt (zie ook In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor de verpleging en verzorging van een cliënt, zoals een hoog-laag bed, tillift, douchebrancard of een rollator. Ook vallen hier individuele hulpmiddelen onder die naar hun aard geacht worden te behoren tot de doelstelling van de organisatie, zoals incontinentiemateriaal en verbandmiddelen. Indien een hulpmiddel specifiek is aangepast aan een individuele cliënt en niet gebruikt kan worden door andere cliënten (bijvoorbeeld individueel aangepaste rolstoelen of orthesen), valt dit niet onder het budget van de organisatie, maar heeft de organisatie de mogelijkheid een bovenbudgettaire AWBZ-vergoeding aan te vragen. Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen. Een bril of gehoorapparaat valt niet onder de AWBZ, maar kan gedeeltelijk vergoed worden door de ziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering van de cliënt. Pagina 13 van 22

14 Een rolstoel voor gebruik buiten Stichting Maeykehiem, bijvoorbeeld bij de ouders thuis, verloopt altijd via de WMO van de woonplaats van de cliënt. Voor rolstoelen die bestemd zijn voor individueel gebruik door cliënten met verblijf inclusief behandeling, kan Stichting Maeykehiem een machtiging aanvragen bij de AWBZ. Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen Ten aanzien van orthopedisch schoeisel en reparaties boven 200,- heeft Stichting Maeykehiem voor cliënten met verblijf inclusief behandeling de mogelijkheid een bovenbudgettaire vergoeding aan te vragen (zie ook individuele hulpmiddelen). Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen. Pagina 14 van 22

15 8 BEGELEIDING EN VERVOER Kosten voor u zelf? Begeleiding naar eigen huisarts of nee Meer informatie Ja, bij indicatie zonder behandeling tandarts Vervoer naar huisarts of tandarts nee Ja, bij indicatie zonder behandeling eventueel via ziektekostenverzekering Begeleiding naar ziekenhuis (voor behandeling of therapie) nee Ja, bij indicatie zonder behandeling ; eventueel via ziektekostenverzekering. Familie van cliënt kan gevraagd worden dit te doen, maar is dit niet verplicht. Vervoer naar ziekenhuis nee Ja, bij indicatie zonder behandeling via ziektekostenverzekering Begeleiding naar ziekenhuis als bezoeker Vervoer naar ziekenhuis als bezoeker Begeleiding naar vrijetijdsactiviteiten, indien extra begeleiding noodzakelijk is Voor ambulancevervoer zie toelichting Bij indicatie zonder behandeling altijd Vervoer naar vrijetijdsactiviteiten of familie Begeleiding naar dagbesteding nee Ja, bij indicatie zonder behandeling Vervoer naar dagbesteding nee/ Afhankelijk van indicatie Begeleiding en vervoer naar logeren of weekendopvang Toelichting Begeleiding en vervoer Cliënten met een indicatie inclusief behandeling kunnen de tandarts en huisarts van Stichting Maeykehiem bezoeken. Stichting Maeykehiem vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding van deze cliënten. Wil de cliënt naar een andere tandarts buiten Stichting Maeykehiem of naar een huisarts buiten de eigen woonplaats, dan betaalt hij dit zelf. Ambulancevervoer wordt voor cliënten met indicatie inclusief behandeling vergoed uit de AWBZ. Voor cliënten met indicatie exclusief behandeling loopt dit via de ziektekostenverzekering. Kosten van vervoer in verband met dagbesteding voor cliënten met CIZ indicatie dagbesteding en indicatie vervoer zijn voor rekening van Stichting Maeykehiem. Cliënten die deze indicatie niet hebben, zorgen zelf voor hun vervoer. Pagina 15 van 22

16 9 WONEN, VERHUIZEN, INRICHTEN Kosten voor u zelf? Inrichten en stofferen van nee algemene ruimtes Inrichten zit-/slaapkamer, studio,, gedeeltelijk appartement Stofferen zit-/slaapkamer, studio, nee appartement Onderhoud ruimtes, bijv., eerder dan 5 Meer informatie Zie toelichting Zie toelichting Afhankelijk van intensiteit van gebruik schilderen, behangen ar Verhuiskosten nee Zie toelichting Eigen telefoon, evt. abonnement Abonnement voor rekening cliënt Telefoonaansluiting in appartement en algemene ruimte Radio/tv algemeen gebruik Radio/tv/computer/internet individueel gebruik Reparatie van apparatuur in algemene ruimtes Reparatie van apparatuur in eigen ruimte bewoner Alarmering nee nee nee nee Toelichting Wonen, verhuizen en inrichten Wonen Voor alle cliënten met een indicatie voor verblijf (inclusief of exclusief behandeling) komen de kosten van het verblijf voor rekening van Stichting Maeykehiem. Inrichten en stofferen algemene ruimte De inventaris, verlichting, wanddecoratie, zonwering, vloerbedekking, horren en dergelijke zijn voor rekening van Stichting Maeykehiem. Algemene ruimtes zijn woonkamer, douche/badkamer en gangen. Een dagbestedingsruimte wordt ook aangemerkt als algemene ruimte. Stoffering: eigen zit-slaapkamer, studio of appartement Stichting Maeykehiem verzorgt bij cliënten met indicatie voor verblijf het stofferen (wandbedekking, harde vloerbedekking, gordijnen, verlichting) van de zit-slaapkamer, studio of appartement. De wand-, vloer- en raambekleding die Stichting Maeykehiem levert, zal als het er nog netjes uitziet niet worden vervangen bij woningmutatie. Is vervanging nodig, dan verzorgt Stichting Maeykehiem deze. Pagina 16 van 22

17 De cliënt kan bij nieuwbouw of noodzakelijke vervanging uit enkele kleuren kiezen. Na instemming van Stichting Maeykehiem kan in sommige gevallen door de cliënt zelf een stoffering gekozen worden. Dit is voor eigen rekening. Als de cliënt zelf wand-, vloer- en raambekleding aanschaft, moet deze voldoen aan de veiligheidseisen die Stichting Maeykehiem stelt aan bijvoorbeeld brandveiligheid, hygiëne en Arbo-regelgeving. Bij een verhuizing worden in alle redelijkheid individuele afspraken gemaakt. Het wassen en verstellen van de stoffering komt voor rekening van Stichting Maeykehiem. Inventaris: eigen zit-slaapkamer, studio of appartement De inventaris (met uitzondering van het basispakket bij indicatie met behandeling) voor individueel gebruik is voor rekening van de cliënt. Het door Stichting Maeykehiem beschikbaar gestelde basispakket kan uit voorraad komen en eerder gebruikt zijn. Wanneer de cliënt een andere dan door Stichting Maeykehiem ter beschikking gestelde standaard inventaris wil, komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt. Stichting Maeykehiem vindt dat de cliënt zijn privé-ruimte naar eigen smaak moet kunnen inrichten en geeft daarom de voorkeur aan privé-aankoop. Als de cliënt een speciaal (aangepast) bed nodig heeft, bijvoorbeeld een hoog-laag bed, wordt dit door Stichting Maeykehiem vergoed, mits cliënt indicatie behandeling heeft. Zie ook de toelichting onder punt 7 Hulpmiddelen. De cliënt kan zijn inventaris via Stichting Maeykehiem inkopen. Verlaat de cliënt Stichting Maeykehiem, dan kan hij zijn inventaris meenemen, mits deze door hem zelf is aangeschaft. Eigendommen van Stichting Maeykehiem blijven achter. Vergoeding inrichtingskosten aan de cliënt door Stichting Maeykehiem. In speciale gevallen en na akkoord door Stichting Maeykehiem, is het door of namens de cliënt zelf stofferen c.q. aanschaffen van een basisinventaris, mogelijk een vergoeding van Stichting Maeykehiem hiervoor te ontvangen. Basispakket van Stichting Maeykehiem voor cliënten met en zonder behandeling, ongeacht wie het aanschaft: * brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding * wandafwerking * basisverlichting * een (kleding)kast * een bed inclusief matras en kussen * een tafel en stoel. Pagina 17 van 22

18 Verhuizing Indien Stichting Maeykehiem wil dat de cliënt verhuist, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing, dan zijn de kosten voor Stichting Maeykehiem. Dat geldt ook in situaties waarin een cliënt vanwege verandering van zorgvraag naar een passende locatie moet verhuizen. Wanneer de cliënt op eigen verzoek naar een andere woning of kamer wil, dan betaalt hij in beginsel zelf de kosten van verhuizing. Bij het nemen van een verhuisinitiatief moet door de cliënt, de manager en de wettelijke vertegenwoordigers/verwanten gezamenlijk worden vastgesteld (en schriftelijk vastgelegd) op wiens verzoek de verhuizing is. Onderhoud Periodiek wordt de woning geschilderd, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Uitgangspunt daarbij is een gebruik van circa vijf ar. Telefoonkosten Iedere locatie heeft een telefoon die de cliënt in beperkte mate kan gebruiken in voorkomende gevallen. Alarmering De AWBZ vergoedt een alarmeringssysteem voor cliënten met een indicatie voor verblijf inclusief en exclusief behandeling, als dat noodzakelijk is. Pagina 18 van 22

19 10 OVERIGE Kosten voor u Meer informatie zelf? Identiteitsbewijs Begeleiding bezoek aula of mortuarium Begrafenisverzekering Laatste verzorging na overlijden /nee Zie toelichting Administratiekosten, bij geen Zie toelichting relatie met AWBZ Wettelijke Zie toelichting aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering nee Zie toelichting Huisdieren (indien mogelijk) Portokosten alleen bij privepost Toelichting Overige Begrafenisverzekering Het afsluiten van een begrafenisverzekering kan de cliënt desgewenst zelf doen. Stichting Maeykehiem speelt hierin geen rol. Stichting Maeykehiem betaalt niet mee in de kosten van een begrafenis of crematie. Wel biedt Stichting Maeykehiem ondersteuning bij het afleggen, ruimte voor opbaring en ruimte voor een afscheidsbijeenkomst. Administratiekosten en verzekeringen Administratiekosten zijn voor rekening van Stichting Maeykehiem wanneer deze administratie een relatie heeft met AWBZ-verstrekkingen. Indien het om privé-administratie gaat, zijn de kosten voor de cliënt. Administratiekosten voor bewonersgelden zijn daarom voor rekening van de cliënt. Stichting Maeykehiem brengt verder geen afzonderlijke kosten voor administratie in rekening. Deze zijn opgenomen in de vaste bijdrage voor Algemene kosten recreatie en vrijetijdsbesteding. De hoogte van dit bedrag is vermeld in de prijslijst. Inboedelverzekering Stichting Maeykehiem heeft een (collectieve) inboedelverzekering voor alle cliënten met een indicatie met en zonder behandeling. Aan deze verzekering zijn geen kosten verbonden. Er geldt een eigen risico per gebeurtenis van 1.000,-. Uitgangspunt voor de verzekering is een gemiddelde waarde van de inboedel van 8.500,- per cliënt. Bij kostbare inventaris adviseert Stichting Maeykehiem om zelf een extra inboedelverzekering af te sluiten. Pagina 19 van 22

20 Wettelijke aansprakelijkheid Stichting Maeykehiem heeft de individuele aansprakelijkheid van haar (tijdelijke) verblijfscliënten collectief afgedekt. Dit betekent dat die cliënten ook verzekerd zijn als zij buiten de instelling/woning verblijven. Voor cliënten die thuiswonend zijn, geldt deze verzekering zolang zij onder begeleiding staan van medewerkers van Stichting Maeykehiem. Bijvoorbeeld via de afdeling thuiszorg of binnen een dagbestedinglocatie. Per gebeurtenis is er een eigen risico van 1.000,- dat eventueel in overleg met de manager kan worden verhaald bij de cliënt. Dit bepaalt de manager. Als iemand dat risico niet wil lopen, adviseert Stichting Maeykehiem om zelf een WA-verzekering af te sluiten. Pagina 20 van 22

21 3. Prijslijst geldig van 1 nuari t/m 31 december van het lopende ar WAT EENHEID BEDRAG Inzet begeleiding per uur 30,- Eigen bijdrage vakantie totale kosten gedeeld door alle deelnemers. Algemene kosten per maand 8,93 recreatie (o.a. soosactiviteiten) en vrijetijdsbesteding (incl. administratie) Waskosten per maand 25,04 Vervoerskosten per km 0,29 Herstel kosten kleding na offerte en akkoord cliënt Vervanging rits 1,5 uur + materiaal kosten 37,50 + materiaal (1) Lid/bezoek Myosotis per ar 90,- Muziek tarief opvraagbaar bij muziek aanbieder Wytze van der Meer Beweging (zaal) tarief opvraagbaar bij receptie Stichting Maeykehiem (flyer in de maak) Zwemmen tarief opvraagbaar bij receptie Stichting Maeykehiem (flyer in de maak) Tarieven prijspeil 2014 (1) gebaseerd op uurtarief van 25,- Pagina 21 van 22

22 Stichting Maeykehiem Bouwen KN Sint Nicolaasga Tel E: W: Pagina 22 van 22

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding... 3 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf?...

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf?

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? 1 Inleiding Welkom bij Triade. U bent (tijdelijk) bij ons komen wonen of u bent dat van plan. In deze brochure informeren wij u over de producten die de Algemene

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis 20 november 2014 Inhoudsopgave A. Inleiding en uitgangspunten... 3 B. Verstrekkingen

Nadere informatie

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten

Regeling kosten dienstverlening cliënten Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende diensten bij Siza Inhoudsopgave: Inleiding 2 Uitwerking: 6 Indicatie en toelating Behandeling 6 Alfabetisch overzicht 8 Toelichtingen

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inleiding Cliënten die zorg krijgen op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Koninklijke Visio April 2014 Versienummer 3.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Alfabetisch

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt wat betaalt uzelf? Verwanten- en medewerkersversie Wat betaalt? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van -richtlijnen in aanvulling op de landelijke regels van

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 i Informatie Inhoud Inleiding....3 Servicediensten....3 Wie betaalt wat?....3 Vragen?....4

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt?

Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Kostenverdeling van in 2015 Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand Op welke heb ik recht als

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Voorwoord De dienstverlening van wordt gefinancierd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor de besteding van die middelen

Nadere informatie