DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?"

Transcriptie

1 Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

2

3 Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

4 > Inhoudsopgave 1 > Inleiding > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf? > Toelichting op het overzicht producten en diensten > Tarieven Amerpoort voor dienstverlening buiten de AWBZ 2011 (losse bijlage) > 2

5 1 > inleiding Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van één van de woningen van Amerpoort en voor hun verwanten en/of begeleiders. Welke informatie vindt u in deze brochure? U leest welke producten en diensten inbegrepen zijn bij uw verblijf bij Amerpoort. En u leest ook wat u zelf moet betalen. Hierbij is de ZZP-indicatie van belang. De ZZP-indicatie bepaalt of er sprake is van verblijf inclusief behandeling of verblijf exclusief behandeling. Wat wordt voor u betaald? Als u bij Amerpoort woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed via de AWBZ: de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten. U heeft recht op producten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf. Bijvoorbeeld aanpassingen in uw appartement vanwege uw beperking, maar ook drie maaltijden per dag en voldoende eten en drinken. Daar bent u automatisch voor ver zekerd. Het zorgkantoor brengt wel een verplichte eigen bijdrage in rekening voor de zorg die u ontvangt uit de AWBZ. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wat betaalt u zelf? Een etentje buiten de deur, een bezoek aan de kapper of een nieuwe jas, dat soort dingen betaalt u zelf. Wanneer vraagt Amerpoort een bijdrage? Amerpoort biedt bewoners producten en diensten aan die niet onder de AWBZ vallen en waar Amerpoort geen geld voor ontvangt. Het gaat dan vaak om extra dingen, die duidelijk buiten de eerste levensbehoefte vallen. Bijvoorbeeld een dagje uit of andere zaken die u vrijblijvend gebruikt, zoals het verzorgen van uw was door Amerpoort. U bent niet verplicht de was door Amerpoort te laten verzorgen. Als u zelf uw kleding wast, ontvangt u natuurlijk geen rekening van Amerpoort. Er zijn dus zaken die niet onder de AWBZ vallen en waar Amerpoort een bijdrage voor vraagt. In deze brochure staan vooral de zaken genoemd waar veel cliënten gebruik van maken. Er staat per product of dienst of Amerpoort er voor zorgt en of u zelf een bijdrage betaalt. Deze informatie vindt u ook op Over deze brochure Waar bewoners van een AWBZ-instelling recht op hebben, is wettelijk geregeld in het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Deze brochure beschrijft in het algemeen waar u recht op hebt. De inhoud van deze brochure is bedoeld als richtlijn. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 3 <

6 > 4 2 > Overzicht producten en diensten Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf? (per 1 januari 2011) Kosten voor uzelf? A. indicatie exclusief behandeling* Kosten voor uzelf? B. indicatie inclusief behandeling* Meer informatie * A. Indicatie exclusief behandeling: bij ZZP 1 en 2 en bij 3 en hoger waarbij behandeling niet geïndiceerd is * B. Indicatie inclusief behandeling: bij alle ZZP 3 of hoger waarbij behandeling geïndiceerd is 1 > Voeding Maaltijden, drankjes, fruit en tussendoortjes Voor tarieven en regeling zie toelichting Extra tussendoortje buiten budget van locatie Ja Ja Denk aan snacks, snoep, chips, etc. Medisch noodzakelijk dieet Bij niet medische noodzaak zelf bekostigen Verjaardagskosten Ja Ja Denk aan traktaties Uit eten Ja, boven voedingsbudget Ja, boven voedingsbudget Meerkosten boven voedingsbudget zijn voor eigen rekening

7 2 > Vakantie Reis- en verblijfskosten Ja / Ja / Zie toelichting Extra begeleiding bij vakantie en uitjes (individueel en in groepen) Ja Ja Zie toelichting Voeding tijdens vakantie Ja, boven voedingsbudget Ja, boven voedingsbudget Meerkosten boven voedingsbudget zijn voor eigen rekening 3 > Vrijetijdsactiviteiten Bezoek clubhuis Ja Ja Zie toelichting 4 > Persoonlijke verzorging, kleding en schoeisel Kleding en schoeisel Ja Ja Zie toelichting Haar- en voetverzorging Denk aan de dagelijkse verzorging / Zie toelichting Periodiek bezoek kapper Ja Ja Periodiek bezoek pedicure Ja Ja, mits indicatie Zie toelichting Incontinentiemateriaal 5 < Verzorgingsproducten Ja Ja Zie toelichting Aanschaf beddengoed, handdoeken

8 > 6 Kosten voor uzelf? A. indicatie exclusief Behandeling Kosten voor uzelf? B. indicatie inclusief behandeling Meer informatie 5 > Wassen en verstellen Wassen en stomen onder- en bovenkleding Ja Ja Zie toelichting Wassen van platgoed Denk aan beddengoed, lakens, handdoeken Verstellen en aanpassen van kleding Ja Ja Verstellen van platgoed Denk aan beddengoed, lakens, handdoeken en dekbedhoezen 6 > Behandeling Medicijnen Kosten die niet door AWBZ of verzekering worden vergoed zijn voor de cliënt Drogisterijartikelen, verzorgingsproducten Ja Ja Denk aan doucheschuim, zeep, scheerspullen etc. Alternatieve geneeswijzen Ja, evt. via ziektekostenverzekering Consult huisarts

9 Consult tandarts Narcosebehandeling tandarts Zie toelichting Ziekenhuisopname en behandeling Ja, evt. via ziektekostenverzekering Consult specialist Ja, evt. via ziektekostenverzekering Therapieën Indien geïndiceerd en passend in ZZP Laboratoriumonderzoek 7 > Hulpmiddelen Verpleeghulpmiddelen algemeen Zie toelichting Verpleeghulpmiddelen individueel Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Ja Zie toelichting 7 < Aanschaf fixatiemateriaal

10 > 8 Kosten voor uzelf? A. indicatie exclusief Behandeling Kosten voor uzelf? B. indicatie inclusief behandeling Meer informatie Reparatie aangepaste kleding Ja Zie toelichting Aanschaf orthopedisch schoeisel Zie toelichting Grote en kleine reparaties orthopedisch schoeisel Zie toelichting Anti-decubitus materiaal (bijv. matras) Rolstoel of rollator individueel gebruik Ja, via WMO Zie toelichting Rolstoel algemeen gebruik Rolstoelreparaties Ja, via WMO 8 > Begeleiding en vervoer Begeleiding naar huisarts en tandarts Zie toelichting Vervoer naar huisarts en tandarts Ja, evt. via ziektekosten verzekering Begeleiding naar ziekenhuis (voor behandeling) Ja, evt. via ziektekosten verzekering Zie toelichting

11 Vervoer naar ziekenhuis Ja, evt. via ziektekostenverzekering Begeleiding naar ziekenhuis als bezoeker Ja Ja Vervoer naar ziekenhuis als bezoeker Ja Ja Voor ambulancevervoer zie toelichting Begeleiding naar vrijetijdsactiviteiten Ja Ja, indien individueel Vervoer naar vrijetijdsactiviteiten of familie Ja Ja Begeleiding naar dagbesteding Ja Vervoer naar dagbesteding Ja/nee afhankelijk van indicatie Ja/nee afhankelijk van indicatie 9 > Wonen, verhuizen en inrichten Inrichten en stofferen van algemene ruimtes Zie toelichting Inrichten zit-/slaapkamer, studio, appartement Ja, gedeeltelijk Ja, gedeeltelijk Zie toelichting Stofferen zit-/slaapkamer, studio, appartement Ja/ Ja/ Zie toelichting 9 <

12 > 10 Kosten voor uzelf? A. indicatie exclusief Behandeling Kosten voor uzelf? B. indicatie inclusief behandeling Meer informatie Onderhoud ruimtes, bijv. schilderen wanden Ja, eerder dan 5 jaar Ja, eerder dan 5 jaar Afhankelijk van de intensiteit van gebruik Verhuiskosten Ja, bij eigen wens Ja, bij eigen wens Zie toelichting Telefoonkosten, evt. abonnement Ja Ja Abonnement voor rekening cliënt, aansluitkosten voor rekening Amerpoort Telefoonaansluiting in appartement en algemene ruimte Radio/TV algemeen gebruik Radio/TV/internet individueel gebruik Ja Ja Reparatie apparatuur in eigen ruimte van bewoner Ja Ja Reparatie apparatuur in algemene ruimtes Alarmering

13 10 > Overige Begeleiding bezoek aula of mortuarium Begrafenisverzekering Ja Ja Zie toelichting Laatste verzorging na het overlijden Ja / Ja / Zie toelichting Administratiekosten Ja, bij geen relatie met AWBZ Ja, bij geen relatie met AWBZ Zie toelichting Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Ja Amerpoort biedt een WA-verzekering echter gratis aan waardoor u geen kosten heeft, zie toelichting Inboedelverzekering Zie toelichting, bij hoge waarde bijverzekering door cliënt Huisdieren (indien van toepassing en mogelijk) Ja Ja Zwemmen Ja Ja Als recreatie Zwemmen als therapie Als therapie geïndiceerd door Amerpoort Vervoer zwemmen Ja Ja Als recreatie 11 < Vervoer bij zwemmen als therapie Als therapie geïndiceerd door Amerpoort

14 3 > toelichting op het overzicht producten en diensten Deze toelichting informeert u per onderwerp over de regelgeving binnen Amerpoort met betrekking tot de eigen bijdrage. Als uitgangspunt gelden de algemene afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling van het CVZ. Deze brochure kunt u bekijken of downloaden op De brochure is van toepassing op alle cliënten die bij Amerpoort wonen. Inclusief of exclusief behandeling In de huidige regelgeving is er binnen de groep cliënten die een ZZP-indicatie heeft een tweedeling. De ene groep cliënten heeft een ZZP-indicatie met behandeling. De andere groep heeft een indicatie zonder behandeling. Er is sprake van een verblijf inclusief behandeling indien: l er sprake is van een VG ZZP 3 of hoger l behandeling ook feitelijk is geïndiceerd. Zijn één of meer van deze criteria niet van toepassing, dan is er sprake van verblijf exclusief behandeling. 1 > Voeding Voor elke cliënt is (vanuit AWBZ-middelen) een voedingsbudget beschikbaar. De hoogte hiervan wordt per begrotingsjaar vastgesteld. Amerpoort levert ontbijt, lunch en diner in natura voor het geldende tarief per dag. Voor pedagogisch mee-eten wordt extra budget beschikbaar gesteld door Amerpoort. Ook fruit, een glas melk, koffie en/of thee en een tussendoortje, zoals een glas frisdrank, zijn voor rekening van Amerpoort. Extra s zoals snacks en etentjes buiten de deur zijn voor eigen rekening. Bij tijdelijk verblijf elders, bijvoorbeeld bij familie, kan dit budget niet worden meegenomen. Het budget komt tot stand op basis van berekeningen van het NIBUD. Er bestaat geen verschil tussen langdurige zorg en kortdurende zorg, zoals logeren. De verrekening en administratieve verwerking van deze kosten kan per locatie verschillen. Op locatie Nieuwenoord wordt bijvoorbeeld voor snacks en versnaperingen een vaste bijdrage per maand in rekening gebracht. Dit bedrag wordt aan het voedingsbudget van de woning toegevoegd. > 12

15 2 > Vakantie Individueel In principe kiest en regelt de cliënt zelf een individuele vakantie en betaalt deze zelf. Als er sprake is van extra begeleidingskosten dan wordt een deel van deze begeleidingskosten doorberekend aan de cliënt. Groepsvakanties Ook kan een groep cliënten vanuit één of meer woningen (vanuit Amerpoort) op vakantie gaan met begeleiding. Dit kan maximaal vijf etmalen per jaar. Ook dan worden eventuele extra begeleidingskosten doorberekend aan de cliënt. De cliënt kan zelf kiezen of hij wel of niet meegaat. Indien hij ervoor kiest om mee te gaan is de eigen bijdrage verplicht. Zie voor de tarieven de tarievenlijst. Reis- en verblijfskosten Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Bij een groepsvakantie worden deze naar rato in rekening gebracht. Voeding De voeding die tijdens vakanties en uitstapjes onder verantwoordelijkheid van Amerpoort valt, betaalt Amerpoort uit het dagelijkse voedingsbudget. De kosten daarboven betaalt de cliënt zelf. 3 > Vrijetijdsactiviteiten Vrijetijdsactiviteiten, individueel of in collectief verband, moet de cliënt in hoofdzaak zelf bekostigen. Dit geldt zowel voor cliënten met als zonder behandeling. Bij cliënten met behandeling wordt een beperkte vergoeding geboden vanuit de AWBZ om Amerpoort in staat te stellen activiteiten aan te bieden (zie ook brochure van het CVZ Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling ). Bij cliënten zonder behandeling is dat niet het geval. Amerpoort biedt clubactiviteiten aan in het Cultureel Centrum op locatie Nieuwenoord en op enkele andere locaties in de regio. 4 > Persoonlijke verzorging, kleding en schoeisel Voet- en haarverzorging Wanneer een cliënt niet in staat is zijn voeten en haren zelf te verzorgen (denk aan haren wassen, haren kammen en nagels knippen), dan wordt dit door een medewerker van Amerpoort gedaan. 13 <

16 Extra persoonlijke verzorging De kosten voor de extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure of podotherapeut als gevolg van een handicap, aandoening of ziekte, komen voor cliënten met verblijf inclusief behandeling eveneens ten laste van Amerpoort. Dit na verwijzing van een bij Amerpoort aangesloten arts of therapeut die een medische indicatie kan afgeven. Overige extra persoonlijke verzorging die niet het gevolg is van een handicap, bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of de pedicure, moet de cliënt zelf betalen. Dit geldt ook voor verzorgingsproducten als shampoo, tandpasta, doucheschuim, zeep, deodorant, maandverband, nagelknipper en scheergerei. Dit is niet het geval als deze verzorging uitsluitend voortkomt uit de aard van de aandoening/handicap. Kleding en schoeisel Alle cliënten betalen hun kleding en schoeisel in principe zelf. Sommige cliënten dragen kleding die niet snel kapot gaat (anti-scheurkleding). Deze kleding komt voor rekening van Amerpoort bij cliënten die zorg inclusief behandeling afnemen. 5 > Wassen en verstellen De centrale Raad van beroep heeft bepaald dat de kosten van het wassen en stomen van kleding van AWBZ-cliënten die in een instelling verblijven (inclusief of exclusief behandeling), niet behoren tot de zorg (= verstrekking) waarop in de AWBZ aanspraak kan worden gemaakt. De cliënt betaalt dus zelf de waskosten van kleding. Voor het wassen/drogen worden binnen Amerpoort, afhankelijk van de keuze en omstandigheden, diverse tarieven gehanteerd. Zie hiervoor de tarievenlijst. Platgoed Het wassen van platgoed, zoals beddengoed, dekbedhoezen en handdoeken is voor alle verblijfscliënten voor rekening van Amerpoort. Dat geldt ook voor de meerkosten voor wassen als gevolg van een aandoening of ziekte (als het wasgoed bijvoorbeeld extra snel vuil wordt) en de verzekeringskosten voor schade of verlies van kleding in de wasserij van of via Amerpoort. Verstellen en herstellen kleding Verstellen en herstellen van kleding komt voor rekening van de cliënt. Eventuele meerkosten als gevolg van de beperking komen voor rekening van Amerpoort. Het herstellen van kleding die door Amerpoort is verstrekt, komt ook voor rekening van Amerpoort. > 14

17 Huishoudelijke verzorging Voor cliënten met een verblijfsindicatie in een locatie met of zonder behandeling, betaalt Amerpoort de huishoudelijke verzorging. Dit geldt voor zowel de algemene ruimtes in de woning als de privé-ruimtes. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de cliënt datgene doet wat hij redelijkerwijs zelf kan uitvoeren. 6 > Behandeling Als er sprake is van verblijf inclusief behandeling gelden artikel 8 en 15 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA), te weten: l geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg l behandeling van een psychiatrische aandoening indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 8 genoemde aandoeningen of handicaps l farmaceutische zorg l hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg l tandheelkundige zorg uitgevoerd door een tandartspraktijk volgens de AWBZ-normering l kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling l het individueel gebruik van een rolstoel. 7 > Hulpmiddelen Amerpoort gebruikt de hulpmiddelenlijst NTAC (Nederlands Technisch Advies College) als uitgangspunt (zie ook In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor de verpleging en verzorging van een cliënt, zoals een hoog-laag bed, tillift, douchebrancard of een rollator. Ook vallen hier individuele hulpmiddelen onder die naar hun aard geacht worden te behoren tot de doelstelling van de organisatie, zoals incontinentiemateriaal en verbandmiddelen. Indien een hulpmiddel specifiek is aangepast aan een individuele cliënt en niet gebruikt kan worden door andere cliënten (bijvoorbeeld individueel aangepaste rolstoelen of orthesen), valt dit niet onder het budget van de organisatie, maar heeft de organisatie de mogelijkheid een bovenbudgettaire AWBZ-vergoeding aan te vragen. Bril of gehoorapparaat Een bril of gehoorapparaat valt niet onder de AWBZ, maar kan gedeeltelijk vergoed worden door de ziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering van de cliënt. 15 <

18 Rolstoel Een rolstoel voor gebruik buiten Amerpoort, bijvoorbeeld bij de ouders thuis, verloopt altijd via de WMO van de woonplaats van de cliënt. Voor rolstoelen die bestemd zijn voor individueel gebruik door cliënten met verblijf inclusief behandeling, kan Amerpoort een machtiging aanvragen bij de AWBZ. Orthopedisch schoeisel Ten aanzien van orthopedisch schoeisel en reparaties boven 200,- heeft Amerpoort voor cliënten met verblijf inclusief behandeling de mogelijkheid een bovenbudgettaire vergoeding aan te vragen (zie ook individuele hulpmiddelen). 8 > Begeleiding en vervoer Cliënten met een indicatie inclusief behandeling kunnen de tandarts en huisarts van Amerpoort bezoeken. Amerpoort vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding van deze cliënten. Wil de cliënt naar een andere tandarts buiten Amerpoort of naar een huisarts buiten de eigen woonplaats, dan betaalt hij dit zelf. Ambulancevervoer wordt voor cliënten met indicatie inclusief behandeling vergoed uit de AWBZ. Voor cliënten met indicatie exclusief behandeling loopt dit via de ziektekostenverzekering. Kosten van vervoer in verband met dagbesteding voor cliënten met indicatie dagbesteding en indicatie vervoer zijn voor rekening van Amerpoort. Cliënten die deze indicatie niet hebben, zorgen zelf voor hun vervoer. De kosten voor vervoer naar clubs of bezoek aan familie of vrienden voor cliënten die niet zelf of met de regiotaxi kunnen reizen, kunnen vergoed worden uit de WMO. Als Amerpoort deze vergoeding ontvangt van de gemeente, dan betaalt Amerpoort de kosten. Als de cliënt deze vergoeding zelf wil aanvragen via de WMO, dan betaalt hij de kosten voor dit vervoer zelf. 9 > Wonen, verhuizen en inrichten Wonen Voor alle cliënten met een indicatie voor verblijf (inclusief of exclusief behandeling) komen de kosten van het verblijf voor rekening van Amerpoort. Inrichten en stofferen algemene ruimte De inventaris, verlichting, wanddecoratie, zonwering, vloerbedekking, horren en dergelijke zijn voor rekening van Amerpoort. Een dagbestedingsruimte wordt aangemerkt als algemene ruimte. Stoffering: eigen zit-slaapkamer, studio of appartement Amerpoort verzorgt bij cliënten met indicatie voor verblijf het stofferen (wandbedekking, harde vloerbedekking, gordijnen, verlichting) van de zit-slaapkamer, studio of appartement. > 16

19 De wand-, vloer- en raambekleding die Amerpoort levert, zal als het er nog netjes uitziet niet worden vervangen bij woningmutatie. Is vervanging nodig, dan verzorgt Amerpoort deze. De cliënt kan bij nieuwbouw of noodzakelijke vervanging uit enkele kleuren kiezen. Na instemming van Amerpoort kan in sommige gevallen door de cliënt zelf een stoffering gekozen worden. Dit is voor eigen rekening. Als de cliënt zelf wand-, vloer- en raambekleding aanschaft, moet deze voldoen aan de veiligheidseisen die Amerpoort stelt aan bijvoorbeeld brandveiligheid, hygiëne en Arbo-regelgeving. Bij een verhuizing worden in alle redelijkheid individuele afspraken gemaakt. Het wassen en verstellen van de stoffering komt voor rekening van Amerpoort. Inventaris: eigen zit-slaapkamer, studio of appartement De inventaris (met uitzondering van het basispakket) voor individueel gebruik is voor rekening van de cliënt. Het door Amerpoort beschikbaar gestelde basispakket kan uit voorraad komen en eerder gebruikt zijn. Wanneer de cliënt een andere dan door Amerpoort ter beschikking gestelde standaard inventaris wil, komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt. Amerpoort vindt dat de cliënt zijn privé-ruimte naar eigen smaak moet kunnen inrichten en geeft daarom de voorkeur aan privé-aankoop. Als de cliënt een speciaal (aangepast) bed nodig heeft, bijvoorbeeld een hoog-laag bed, wordt dit door Amerpoort vergoed. Zie ook de toelichting onder punt 7 Hulpmiddelen. De cliënt kan zijn inventaris via Amerpoort inkopen. Verlaat de cliënt Amerpoort, dan kan hij zijn inventaris meenemen, mits deze door hem zelf is aangeschaft. Eigendommen van Amerpoort blijven achter. Vergoeding inrichtingskosten aan de cliënt door Amerpoort Indien Amerpoort akkoord gaat met het door of namens de cliënt zelf stofferen c.q. aanschaffen van een basisinventaris, is een vergoeding van Amerpoort mogelijk. Zie de tarievenlijst voor de vergoedingen. Basispakket van Amerpoort voor cliënten met en zonder behandeling, ongeacht wie het aanschaft: l brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding l wandafwerking l basisverlichting l een (kleding)kast l een bed inclusief matras en kussen l een tafel en stoel. 17 <

20 Verhuizing Eist Amerpoort dat de cliënt verhuist, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing, dan zijn de kosten voor Amerpoort. Dat geldt ook in situaties waarin een cliënt vanwege verandering van zorgvraag naar een passende locatie moet verhuizen. Wanneer de cliënt op eigen verzoek naar een andere woning of kamer wil, dan betaalt hij in beginsel zelf de kosten van verhuizing. Bij het nemen van een verhuisinitiatief moet door de cliënt, de manager en de wettelijke vertegenwoordigers/verwanten gezamenlijk worden vastgesteld (en schriftelijk vastgelegd) op wiens verzoek de verhuizing is. Onderhoud Periodiek wordt de woning geschilderd, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Uitgangspunt daarbij is een gebruik van circa vijf jaar. Telefoonkosten Iedere locatie heeft een telefoon die de cliënt in beperkte mate kan gebruiken in voorkomende gevallen. Indien een cliënt op verzoek van Amerpoort verhuist, zijn de aansluitkosten van de telefoon voor Amerpoort. Bij individueel gebruik komen alle kosten voor rekening van de cliënt. Amerpoort zorgt voor een aansluitpunt. Alarmering De AWBZ vergoedt een alarmeringssysteem voor cliënten met een indicatie voor verblijf inclusief en exclusief behandeling, als dat noodzakelijk is. 10 > Overige Begrafenisverzekering Het afsluiten van een begrafenisverzekering kan de cliënt desgewenst zelf doen. Amerpoort speelt hierin geen rol (meer). Voor een groep oud-bewoners van locatie Nieuwenoord is er een begrafenisverzekering afgesloten bij Yarden door een eenmalige storting per persoon. Voor een groep oud-bewoners van ASVZ Utrecht is destijds een begrafenisverzekering afgesloten bij RVS. Deelname aan deze verzekeringen is niet meer mogelijk. Amerpoort betaalt het schouwen, klaarmaken voor transport en het tijdelijk koelen van de overledene. De nabestaanden en/of de uitvaartverzekering betalen de kosten van het afleggen en het opbaren. Administratiekosten en verzekeringen Administratiekosten zijn voor rekening van Amerpoort wanneer deze administratie een relatie heeft met AWBZ-verstrekkingen. Indien het om privé-administratie gaat, zijn de kosten voor de cliënt. > 18

21 Administratiekosten voor bewonersgelden zijn voor rekening van de cliënt. Amerpoort biedt al haar cliënten de mogelijkheid om de administratie door de Stichting Cliënt Gelden (SCG) Support uit te laten voeren tegen zo laag mogelijke kosten. Zie de tarievenlijst. Inboedelverzekering Amerpoort heeft een (collectieve) inboedelverzekering voor alle cliënten met een indicatie met en zonder behandeling. Aan deze verzekering zijn geen kosten verbonden. Er geldt een eigen risico per gebeurtenis van 1000,-. Uitgangspunt voor de verzekering is een gemiddelde waarde van de inboedel van 8500,- per cliënt. Bij kostbare inventaris adviseert Amerpoort een extra inboedelverzekering af te sluiten. Wettelijke aansprakelijkheid Amerpoort heeft de individuele aansprakelijkheid van haar (tijdelijke) verblijfscliënten collectief afgedekt. Dit betekent dat die cliënten ook verzekerd zijn als zij buiten de instelling/woning verblijven. Voor cliënten die thuiswonend zijn, geldt deze verzekering zolang zij onder begeleiding staan van medewerkers van Amerpoort. Bijvoorbeeld via de afdeling thuiszorg of binnen een dagbestedinglocatie. Per gebeurtenis is er een eigen risico van 1000,- dat eventueel in overleg met de manager kan worden verhaald bij de cliënt. Dit bepaalt de manager. Als iemand dat risico niet wil lopen, adviseert Amerpoort om zelf een WA-verzekering af te sluiten. Zwemmen Zwemmen kan op therapeutische basis worden aangeboden. Daarvoor is een indicatie van een paramedische therapeut of huisarts, verbonden aan Amerpoort, vereist. Zwemmen als recreatie is voor rekening van de cliënt. 19 <

22 Amerpoort Nieuwenoordlaan PA Baarn Postbus BA Baarn Tel Zorgbemiddeling en Zorgadministratie Tel Februari 2011

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Protocol hulp bij het huishouden

Protocol hulp bij het huishouden Protocol hulp bij het huishouden Gouda Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten voor Hulp bij het huishouden 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie