AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen"

Transcriptie

1 W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s b i j z o n d e r 31

2

3 I n h o u d s o p g a v e Kosten cliënt of Ipse de Bruggen... 3 A. Appartement of kamer... 7 B. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen Eten en drinken D. Verzorging E. Hulp buiten de instelling F. Ontspanning en vakantie G. Hulpmiddelen H. Overige producten en diensten I. Vervoer Losse bijlage na pagina 28: Tarieven diensten en regelingen/bijzondere afspraken bij geharmoniseerde tariefstelling Ipse de Bruggen

4 2

5 K o s t e n c l i ë n t o f I p s e d e B r u g g e n Wie (tijdelijk of permanent) bij Ipse de Bruggen woont, maakt gebruik van de diensten en producten die wij leveren. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld wonen, zorg, begeleiding, behandeling, dagbesteding, therapie, medicijnen of maaltijden. Veel van die diensten worden voor u betaald, die vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Maar er zijn ook diensten en producten die u zelf moet betalen. Soms kunt u dan nog wel geld terugvragen bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar, met een declaratie. In deze folder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten en producten van Ipse de Bruggen. Bij elk van die diensten staat voor wie de kosten zijn: Ipse de Bruggen of de cliënt. V o o r w i e i s d e z e f o l d e r? Deze folder geldt voor iedereen die bij Ipse de Bruggen woont of verblijft omdat hij een zogeheten ZZP-indicatie heeft. U heeft dan een omschrijving (de indicatie) waarin staat of u naast het verblijf (wonen) ook nog recht heeft op dagbesteding (al dan niet met recht op vervoer naar de dagbesteding) en behandeling. Vanuit een beperkt aantal woningen mag de component behandeling niet verstrekt worden, ook al staat deze in uw indicatie. De woning waar u verblijft is bepalend voor het recht. Bij al die onderdelen (wonen, behandelen, dagbesteding en vervoer) horen diensten uit deze folder. O v e r e e n k o m s t Als u bij ons komt wonen, sluit u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) een zorg- en dienstverleningsovereenkomst af met Ipse de Bruggen. In die overeenkomst staan zowel uw rechten en plichten als die van Ipse de Bruggen. Ook staat in de overeenkomst welk zorgarrangement u precies krijgt bij ons. 3

6 In de zorg- en dienstverleningsovereenkomst kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van onze aanvullende diensten. Dat zijn de diensten die niet onder de AWBZ vallen en die Ipse de Bruggen aanbiedt. Deze moet u dus zelf betalen. Daar valt bijvoorbeeld de wasverzorging onder: die kunt u door Ipse de Bruggen laten verzorgen maar ook door bijvoorbeeld een familielid. Als u de wasverzorging door Ipse de Bruggen wilt laten doen, sluit u een contract af waarin staat wat wij precies doen, hoeveel u daarvoor betaalt en hoe u dat bedrag moet betalen. Van sommige aanvullende diensten kunt u af en toe gebruik maken, bijvoorbeeld vakantiebegeleiding. Dan krijgt u of uw vertegenwoordiger steeds een aparte rekening. V r a g e n? Meer informatie over de producten en diensten die zorgorganisaties moeten leveren, vindt u in de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling van het ollege voor zorgverzekeringen (VZ). Deze kunt u downloaden via de link: onderaan staat de brochure. Deze folder gaat hierna verder met het overzicht van de producten en diensten van Ipse de Bruggen en een toelichting. Woont u al bij ons en heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met uw persoonlijk begeleider. Bent u een nieuwe cliënt? Bel dan gratis met Klantencontact: (0800) Ondanks de zorg en aandacht die Ipse de Bruggen aan de inhoud van deze brochure heeft besteed, is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden in staan. Mocht u onjuistheden constateren dan kunt u contact opnemen met Klantencontact: (0800)

7 L e e s w i j z e r Waar gepraat wordt over vergoedingen, worden de volgende begrippen gebruikt: 1. Zorg in natura 2. Verblijf met behandeling 3. Verblijf zonder behandeling 1. Z o r g i n n a t u r a Zorg in natura is de zorg waarop u aanspraak kunt maken volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Zorgverzekeringswet. Die zorg moet geleverd worden door een zorgaanbieder (bijvoorbeeld Ipse de Bruggen) waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. De zorgaanbieder krijgt de geleverde zorg rechtstreeks door de zorgverzekeraar vergoed. Van deze zorg krijgt u dus nooit een rekening. 2. V e r b l i j f m e t b e h a n d e l i n g Verblijf met behandeling is zorg in natura waarbij u (tijdelijk) in een instelling verblijft. U woont niet alleen bij ons maar u krijgt ook een behandeling. Dat kan een behandeling door een arts zijn maar ook door bijvoorbeeld een gedragskundige of een therapeut. De behandeling is erop gericht dat uw problemen minder worden of in ieder geval niet erger. 3. V e r b l i j f z o n d e r b e h a n d e l i n g Bij verblijf zonder behandeling woont u wel bij ons maar u krijgt geen behandeling van ons. 5

8 G r o e p e n p r o d u c t e n In het vervolg van deze folder vindt u een overzicht van de meest voorkomende producten en diensten van Ipse de Bruggen. Ze zijn onderverdeeld in de volgende groepen: A. Appartement of kamer B. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen. Eten en drinken D. Verzorging E. Hulp buiten de instelling F. Ontspanning en vakantie G. Hulpmiddelen H. Overige producten en diensten I. Vervoer Binnen de groepen staan de diensten en producten op alfabetische volgorde. Na iedere groep producten volgt een toelichting ten aanzien het onderwerp. In het overzicht staan geen tarieven vermeld. Omdat die met enige regelmaat veranderen, voegen we een losse tarievenlijst toe. Bij prijswijzigingen, bijvoorbeeld vanwege de jaarlijkse indexering, ontvangen alle cliënten/(wettelijk) vertegenwoordigers een nieuwe tarievenlijst. ZZP in het schema staat voor ZorgZwaartePakket, dat hangt samen met uw indicatie. ZZP+ betekent ZZP met behandeling, ZZP- betekent ZZP zonder behandeling. Zoals reeds vermeld: vanuit een beperkt aantal woningen mag de component behandeling niet verstrekt worden, ook al staat deze in uw indicatie. De woning waar u verblijft is bepalend voor het recht. Bij de vermelding in het overzicht zijn de kosten van die dienst voor Ipse de Bruggen, bij de vermelding is de rekening voor de cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger. U kunt het geld in enkele gevallen nog terugvragen bij uw zorgverzekering of bij de gemeente. ZBP betekent zorg- en begeleidingsplan. 6

9 U kunt naar eigen keuze een aanvullende zorgverzekering afsluiten om indien van toepassing kosten te kunnen declareren die niet vanuit de ABWZ worden vergoed. A. A p p a r t e m e n t o f k a m e r Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- A Appartement of kamer A1 Alarmering Alarmering centrale voorziening (bijvoorbeeld uitluistersysteem) Alarmering persoonsgebonden opgenomen in zorg- en begeleidingsplan Alarmering persoonsgebonden op verzoek van cliënt, in overleg met locatiemanager A2 Beddengoed Beddengoed standaard: bed, matras, kussen, dekens, dekbed, laken Beddengoed eigen keuze cliënt: bed, matras, kussen, dekbed, dekbedovertrek A3 Huisvesting Stoffering van individuele woonruimte Basisinrichting individuele woonruimte Inrichting individuele woonruimte eigen wensen cliënt Aanschaf en reparaties persoonlijke eigendommen Exploitatiekosten en instandhouding woningen en overige gebouwen/installaties incl. gas, water, elektra, verzekeringen, belastingen en onderhoud 7

10 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- Inrichting algemene ruimten A4 Schoonmaak Schoonmaakmiddelen en schoonmaak individuele en gemeenschappelijke ruimtes A5 Verhuizing Verhuizing naar bij aanvang zorg Op verzoek van, bijv. als resultaat van ZBP- bespreking Op verzoek van cliënt, zonder noodzaak in relatie tot de zorgvraag Herstelwerkzaamheden persoonlijke ruimte (terugbrengen in oorspronkelijke staat) na vertrek van cliënt ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling A 3 H u i s v e s t i n g Ipse de Bruggen vindt dat u uw privéruimtes naar uw eigen smaak moet kunnen inrichten. Daarom zien wij het liefst dat u zelf de inrichting verzorgt of dit laat doen door uw familie of vrienden. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. We vragen u wel om daarbij rekening te houden met de brandveiligheidseisen en met de werkomstandigheden van onze medewerkers. Als u niet voor uw eigen inrichting kunt zorgen, regelt Ipse de Bruggen voor u een standaardinventaris: een bed, matras, stoel, tafel, kast, plafondverlichting, vloerbedekking, gordijnen, kussen, dekens of dekbed. Deze inventaris kan al eerder gebruikt zijn door iemand anders. Is er een keuken in uw appartement of kamer? Dan levert Ipse de Bruggen een kookplaat en een koelkast. De standaardinventaris blijft eigendom van Ipse de Bruggen. Indien u (een gedeelte van) de standaardinventaris niet wenst of deze wenst uit te breiden, dan komen de kosten voor uw rekening. 8

11 De kosten van het aanpassen van meubilair, noodzakelijk in verband met uw verstandelijke beperking, komen voor rekening van Ipse de Bruggen. De inrichting van gemeenschappelijke ruimtes is voor rekening van Ipse de Bruggen. S t o f f e r i n g Ipse de Bruggen investeert zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw in het stofferen van uw eigen ruimtes en van gemeenschappelijke ruimtes. Onder stofferen verstaan we het leggen van standaard vloerbedekking en het ophangen van standaardvitrages en/of (rol) gordijnen. Kiest u voor een andere stoffering? Dan komen de kosten hiervan voor uw eigen rekening. O n d e r h o u d Ipse de Bruggen is verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud van de woonruimtes. B e s t a a n d e b o u w Als u als nieuwe cliënt in een bestaande woonruimte gaat wonen, vervangen wij alle wand-, vloer- en raambekleding die er niet netjes meer uitziet. Slaapkamers en huiskamers worden sowieso tenminste één keer per tien jaar geschilderd. De inventaris oftewel het meubilair wordt in tien jaar, en zo nodig eerder, afgeschreven. Bij stoffering geldt ook een termijn van gemiddeld tien jaar. Klein onderhoud in uw privéruimtes, bijvoorbeeld het ophangen van een plankje, zijn voor uw rekening. U kunt wel vragen of de technische dienst van Ipse de Bruggen u tegen betaling kan helpen. 9

12 N i e u w b o u w Komt u in een nieuw gebouw te wonen? De onderhoudsplannen van alle ruimten worden conform het plan van eisen vastgesteld. Dit plan van eisen is voor iedere woning anders, omdat het wordt afgestemd op de doelgroep. Indien u iets anders wilt dan in het plan van eisen is bepaald, dan komt dit voor eigen rekening. Dit gebeurt altijd in overleg. De extra kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt wel vragen of de technische dienst van Ipse de Bruggen u tegen betaling kan helpen. A 5 V e r h u i z i n g Woont u bij Ipse de Bruggen en verhuist u op ons verzoek? Dan zijn de kosten voor onze rekening. Dat geldt ook voor de basisinrichting en de stoffering van de individuele woonruimte, zoals hiervoor onder A3 aangegeven. Als u zelf wilt verhuizen maar er is geen noodzaak voor, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Bij een verhuizing naar een andere woonruimte spreken we met u of uw vertegenwoordiger af of we uw inventaris meeverhuizen naar uw nieuwe woonruimte. Wij verwachten dat u netjes omgaat met de persoonlijke ruimte. Bij vertrek gaan wij ervan uit dat u de woonruimte en de standaardinventaris van Ipse de Bruggen in oorspronkelijke staat terugbrengt en de eigen inboedel verwijdert. Als dit door Ipse de Bruggen moet worden gedaan zijn de kosten voor uw rekening. 10

13 B. T e l e f o o n, T V, e n e r g i e e n v e r z e k e r i n g e n Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- B Telefoon, TV, energie en verzekeringen B1 AI, computer, TV, telefonie AI in gemeenschappelijke ruimte: aansluitpunt, aansluitkosten en abonnement AI in persoonlijke ruimte: aansluitpunt AI in persoonlijke ruimte: abonnement omputer in gemeenschappelijke ruimten in relatie tot de zorg- en dienstverlening van omputer privé gebruik: aanschaf, gebruik, onderhoud, abonnement en internetkosten TV/audioapparatuur privé gebruik: aanschaf en reparatie TV/audioapparatuur in gemeenschappelijke ruimte: aanschaf en reparatie Telefoon privé: aanschaf, aansluitkosten, abonnement, gesprekskosten Telefoon: aansluitkosten bij verhuizing cliënt op verzoek, indien ook aanwezig in vorige persoonlijke ruimte, dan wel nodig voor de zorgverlening B2 Energie Gas, water en licht B3 Verzekeringen Zorgverzekering Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Brand/inboedel tot een bepaald bedrag 11

14 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- Persoonlijke eigendommen/inventaris Uitvaartverzekering ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling B 1 A I, o m p u t e r, T V, t e l e f o n i e In de gemeenschappelijke ruimte van elke woning staat een televisie en audioapparatuur. De kosten daarvan betaalt Ipse de Bruggen. Ipse de Bruggen zorgt ook voor de aansluiting van televisie en kabel in uw eigen kamer. De abonnementskosten zijn voor uw eigen rekening. Apparatuur (dus een televisie of radio) moet u ook zelf aanschaffen. Afhankelijk van de locatie waar de cliënt woont is de infrastructuur voor internet wel of niet aanwezig. Internet valt niet onder de AWBZ. De beschikbaarheid zal afhangen van ontwikkelingen in de toekomst. Op veel locaties is wel een computer maar die is niet bedoeld voor privégebruik door cliënten. Deze is aanwezig in het belang van de zorg- en dienstverlening aan de cliënt. Wilt u zelf internet gebruiken? Dan moet u zelf een computer aanschaffen en een internetaansluiting regelen. B 2 E n e r g i e Ipse de Bruggen betaalt de kosten voor gas, water en licht. B 3 V e r z e k e r i n g e n Als u bij Ipse de Bruggen komt wonen bent u of uw wettelijk vertegenwoordiger zelf verantwoordelijk voor verzekering van uw persoonlijke eigendommen (inboedel) en verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor situaties die buiten het toezicht en aansprakelijkheid van plaatsvinden. In overleg met de entrale liëntenraad is afgesproken dat Ipse de Bruggen voor de verzekering van inboedel en verzekering voor wettelijke 12

15 aansprakelijkheid van cliënten die bij Ipse de Bruggen wonen een collectieve verzekering aanbiedt voor een gunstig tarief. Het tarief kunt u terugvinden in de tarievenlijst. Een zorgverzekering moet u zelf regelen en betalen. Het is wettelijk verplicht een basis zorgverzekering te hebben. Een uitvaartverzekering, dus een verzekering voor de kosten van uw begrafenis of crematie, moet u indien u dit wenst zelf regelen en betalen.. E t e n e n d r i n k e n Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- 1 Eten en drinken Dieetvoeding/ sondevoeding Met een medische indicatie 2 Voeding 3 maaltijden per dag en voldoende drinken (zoals koffie, thee en frisdrank). Fruit en tussendoortjes. Naast de gebruikelijke voeding: extra drinken en extra tussendoortjes ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling Voor iedere cliënt is een voedingsbudget beschikbaar. De hoogte daarvan stellen we elk jaar vast. Van het voedingsbudget verzorgen wij drie maaltijden per dag voor u en krijgt u voldoende te drinken. Ook een paar tussendoortjes kunnen we betalen uit het voedingsbudget. Wilt u extra tussendoortjes? Dan komt dat voor uw eigen rekening. Ipse de Bruggen betaalt een dieet dat medisch noodzakelijk is: een dieet dat nodig is vanwege uw ziekte of aandoening. Als u aangepaste voeding wilt bijvoorbeeld vanwege uw geloof of als u vegetarisch wilt eten, betaalt Ipse de Bruggen de eventuele extra kosten hiervan. 13

16 D. V e r z o r g i n g Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- D D1 Verzorging Haar- en voetverzorging, verzorgingsproducten Persoonlijke verzorgingsproducten, toiletartikelen Kapper Nagels knippen/voetverzorging door ziekte, aandoening of ouderdom Pedicure: speciale voetverzorging bij suikerziekte (diabetes mellitus) Pedicure op eigen verzoek (o.a. cosmetisch) Verzorgingsproducten die te maken hebben met de zorg bijvoorbeeld toiletpapier en zeep Incontinentiemateriaal: verstrekking op medische indicatie D2 Wasverzorging Wassen onder- en bovenkleding Wassen bedden- en linnengoed eigendom van + cliënt o.a. dekbedovertrekken Wasverzorging dekens en dekbedden Extra waskosten lijfgoed in verband met beperkingen Wassen, drogen, strijken en stomen van (werk)kleding van Ipse de Bruggen Aanschaf en reparatie scheurkleding D3 Stomen Stomen van kleding 14

17 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- D4 Merken Merken van kleding D5 Reparatie Reparatie van kleding D6 Scheurkleding Aanschaf en reparatie scheurkleding ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling D 1 H a a r - e n v o e t v e r z o r g i n g, v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n Persoonlijke verzorgingsproducten, zoals doucheschuim, zeep of tandpasta betaalt u zelf. Ook een bezoek aan de kapper is voor uw eigen rekening. Dagelijkse haar- en voetverzorging vallen onder de AWBZ. Als u voetverzorging (bijv. nagels knippen) nodig heeft in verband met een ziekte of handicap, betaalt Ipse de Bruggen de kosten hiervoor. De voetverzorging bij diabetesvoeten (bij suikerziekte) wordt door Ipse de Bruggen betaald als u een ZZP heeft met behandeling. Als u op eigen verzoek gebruik wil maken van een pedicure dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Alle verzorgingsproducten die te maken hebben met de zorg worden betaald door Ipse de Bruggen. Dan gaat het om bijvoorbeeld toiletpapier. D 2 W a s v e r z o r g i n g Het wassen van uw eigen kleding komt voor uw eigen rekening. Een uitzondering hierop is als uw kleding extra vaak moet worden gewassen door uw aandoening, bijvoorbeeld omdat u spuugt. Met extra vaak wassen wordt bedoeld: onderkleding, overhemden en shirts meer dan één keer per dag. Overige kleding vrijwel iedere dag. In dat geval betaalt Ipse de Bruggen alleen de extra waskosten (inclusief drogen en strijken). 15

18 Met betrekking tot de was zijn er een aantal opties: 1. De cliënt en/of (wettelijk) vertegenwoordiger draagt zelf zorg voor het wassen van ondergoed en bovengoed. 2. De cliënt kan ervoor kiezen, indien aanwezig, gebruik te maken van door Ipse de Bruggen beschikbaar gestelde wasfaciliteiten. Hieraan zijn kosten verbonden zoals genoemd in de tarievenlijst. 3. De cliënt maakt gebruik van een wasmachine van Ipse de Bruggen, waarbij hij zelf wast en de waspoeder betaalt. De kosten hiervoor zijn vermeld in de tarievenlijst. 4. Ipse de Bruggen verzorgt het wassen, drogen en strijken van uw kleding. De kosten hiervoor zijn vermeld in de tarievenlijst. Het wassen van beddengoed en linnengoed (inclusief dekbedovertrekken) wordt verzorgd en betaald door Ipse de Bruggen, ook als u uw eigen beddengoed gebruikt. D 4 M e r k e n Alle cliënten van Ipse de Bruggen moeten hun kleding (laten) merken of stickeren. Zo krijgen we geen misverstanden over welke kleding van wie is. De kosten van dit merken zijn voor uw eigen rekening. E. H u l p b u i t e n d e i n s t e l l i n g Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- E Hulp buiten de instelling E1 Begeleiding Begeleiding bij consult arts voor verstandelijk gehandicapten Begeleiding consult huisarts/specialist 16

19 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- Begeleiding bij algemene ontspanningsactiviteiten georganiseerd door tenzij buiten het basis dienstenpatroon Begeleiding bij vakantie Begeleiding bij uitstapjes, activiteiten op eigen initiatief Begeleiding bij bezoek aan kapper, pedicure e.d. zonder medische noodzaak Begeleiding bij aanschaf kleding (2x per jaar) Kosten kleding zijn rekening cliënt Begeleiding bij bezoek sociale activiteit, bruiloft, begrafenis, familiebezoek, ziekenhuisbezoek relaties Begeleiding in ziekenhuis tot opname Begeleiding in ziekenhuis na opname, op verzoek van ziekenhuis E2 Onderzoek en behandeling Agogische ondersteuning Alternatieve geneeswijzen Bijzondere tandheelkundige hulp onsult huisarts onsult arts voor verstandelijk gehandicapten onsult tandarts Diëtist (samenhangend met de verstandelijke beperking) Diëtist (overig) 17

20 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- Ergotherapie (samenhangend met de verstandelijke beperking) Ergotherapie (overig) Fysiotherapie (samenhangend met de verstandelijke beperking) Fysiotherapie (overig) Logopedie (samenhangend met de verstandelijke beperking) Logopedie (overig) Medicijnen Medicijnen niet regulier, bijvoorbeeld homeopathie Psychomotorische therapie Seksuoloog Specialisten Speltherapie (samenhangend met de verstandelijke beperking) Speltherapie (overig) Ziekenhuisopname ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling 18

21 E 1 B e g e l e i d i n g Heeft u een indicatie voor verblijf en behandeling? Dan kunt u terecht bij de artsen en tandartsen van Ipse de Bruggen. De kosten voor het vervoer naar en van de (tand)arts en de begeleiding die met u meegaat, komen voor rekening van Ipse de Bruggen. Moet u voor bijvoorbeeld een onderzoek naar het ziekenhuis of naar een specialist? Dan gaan we ervan uit dat u een vriend of familielid mee kunt nemen om u te begeleiden. Lukt dat niet, dan kan Ipse de Bruggen een begeleider voor u regelen. De kosten van de begeleiding zijn voor rekening van Ipse de Bruggen als u een ZZP met behandeling heeft. De kosten van het vervoer voor u en uw begeleider zijn voor uw rekening. Vaak kunt u (een deel van) deze kosten terugvragen bij uw zorgverzekeraar. B e g e l e i d i n g b i j k o p e n v a n k l e d i n g Voor de begeleiding bij aanschaf van kleding wordt aangemoedigd om een beroep te doen op het externe netwerk van de cliënt of vrijwilligers. Indien dit niet mogelijk is, ondersteunt een begeleider u tweemaal per jaar bij de aanschaf van kleding. B e g e l e i d i n g n a a r z i e k e n h u i s t o t o p n a m e In het geval van een ziekenhuisopname wordt de begeleiding naar het ziekenhuis en de overdracht tot de opname van de cliënt verzorgd door Ipse de Bruggen. B e g e l e i d i n g i n z i e k e n h u i s n a o p n a m e Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, krijgt u daar onderdak, verzorging en begeleiding. In principe stopt de begeleiding vanuit Ipse de Bruggen tijdens uw opname in het ziekenhuis. Met het ziekenhuis zal een zorgvuldige overdracht plaatsvinden. Over eventuele betrokkenheid van Ipse de Bruggen tijdens de ziekenhuisopname maakt de persoonlijk begeleider afspraken met het ziekenhuis. 19

22 F. O n t s p a n n i n g e n v a k a n t i e Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- F Ontspanning en vakantie Abonnementen, persoonlijk Algemene ontspanningsactiviteiten georganiseerd door Reis- en verblijfkosten in relatie met vrijetijdsactiviteiten (vakantie) Vrijetijdsactiviteiten: kosten van activiteiten, clubs, sport, uitstapjes e.d. ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling F Bent u in uw vrije tijd lid van een (sport)club of vereniging? Gaat u graag naar bioscoop of theater? Of heeft u een hobby waar u materialen voor moet aanschaffen? Dan zijn de kosten daarvan voor uw eigen rekening. Door inzet van vrijwilligers en sponsorgelden proberen we die kosten wel zo laag mogelijk te houden. Het vrijwilligersbeleid zelf maakt geen onderdeel uit van deze regeling. Ipse de Bruggen organiseert ook een aantal algemene ontspanningsactiviteiten die worden betaald door Ipse de Bruggen. Zo worden op de landgoederen en bij de kleinere locaties verschillende activiteiten georganiseerd. Te denken is hierbij aan een kerstactiviteit, midzomerfeest, een optreden of een kermis. V a k a n t i e We gaan er in principe van uit dat u zelf uw vakantie regelt, op de manier die u prettig vindt. Maar voor veel cliënten is het niet of nauwelijks mogelijk om individueel op vakantie te gaan. Het is vaak moeilijk om een geschikte ruimte te vinden, aangepast vervoer te regelen en voldoende begeleiding mee te krijgen. 20

23 In de praktijk gebeurt het dus vaak dat cliënten tegelijk met hun huisgenoten op vakantie gaan, als groep naar één vakantieadres dat Ipse de Bruggen regelt. De kosten van een vakantie, of dat nu een groepsvakantie is of een individuele vakantie, zijn voor uw eigen rekening. Bij een groepsvakantie betaalt Ipse de Bruggen wel de normale personeelskosten en de normale kosten voor bijvoorbeeld eten en drinken die zouden er immers ook zijn als u niet op vakantie gaat. Maar de kosten van extra begeleiding, vervoer, uitstapjes en de huur van een locatie zijn voor rekening van u en uw reisgenoten. We proberen de kosten wel zo laag mogelijk te houden, door bijvoorbeeld een beroep te doen op vrijwilligers. 21

24 G. H u l p m i d d e l e n Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- G Hulpmiddelen Aangepaste kleding aanschaf en reparatie, bijzonder als gevolg van handicap Opladen elektrische hulpmiddelen Rolstoel medische indicatie Rolstoel zonder medische indicatie Rolstoel algemeen gebruik Verpleeghulpmiddelen algemeen Verpleeghulpmiddelen individueel aanschaf en onderhoud bijvoorbeeld bril, hoorapparaat ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling G Onder hulpmiddelen verstaan we bijvoorbeeld rolstoelen of gehoorapparaten. Hulpmiddelen kunt u op verschillende manieren krijgen: op basis van de AWBZ, de Zorgverzekeringswet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is daarom niet eenvoudig om uit te leggen wie er voor welk hulpmiddel betaalt. Hulpmiddelen voor algemeen gebruik zoals tilliften en rolstoelen worden door Ipse de Bruggen aangeschaft. Hulpmiddelen die medisch noodzakelijk zijn, horen bij uw behandeling en zijn dan voor rekening van Ipse de Bruggen, of ze worden vergoed vanuit de AWBZ. Als u een indicatie heeft om bij ons te wonen en behandeld te worden kunnen we de kosten van veel andere hulpmiddelen voor u declareren. U moet ons daar wel voor machtigen. 22

25 H. O v e r i g e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- H Overige producten en diensten H1 Administratiekosten Administratiekosten van een stichting voor beheer cliëntengelden of bewindvoering Administratiekosten overzicht individuele uitgaven door administratie Administratiekosten in verband met AWBZ H2 Geestelijke verzorging Pastorale zorg H3 Overlijden Persoonlijke verzorging na overlijden: schouwen, klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen van het lichaam Afleggen en opbaren door (indien mogelijk) brengt hiervoor geen kosten in rekening Afscheidsdienst verzorgd door in een ruimte van Overbrengen naar en gebruik maken van mortuarium en uitvaart (begrafenis/crematie) Regelen van curator, bewindvoerder of mentor indien cliënt geen vertegenwoordiger heeft ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling H 1 A d m i n i s t r a t i e U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw geld en bezittingen, uw financiële administratie en het opstellen van een persoonlijke begroting. Voor veel cliënten regelt de wettelijk vertegenwoordiger alle administratieve zaken. U kunt ook een beroep doen op bijvoorbeeld een stichting die cliëntgelden beheert. De kosten die u daarbij maakt, zijn voor uw eigen rekening. Administratiekosten die te maken hebben met zorg die valt binnen de AWBZ worden betaald door Ipse de Bruggen. 23

26 H 2 G e e s t e l i j k e v e r z o r g i n g Als u bij Ipse de Bruggen komt wonen, hebt u ook recht op geestelijke verzorging. Dat wil zeggen dat we u helpen om te leven op een manier die past bij uw geloof of levensovertuiging. Zo kunt u in de buurt van uw woning bijvoorbeeld kerkdiensten bijwonen of meedoen in gespreksgroepen. Ook kunt u een beroep doen op onze geestelijk verzorgers als u daar behoefte aan heeft. De kosten hiervan zijn voor rekening van Ipse de Bruggen. H 3 O v e r l i j d e n Na het overlijden van een cliënt regelt de ouder of (wettelijk) vertegenwoordiger van die cliënt de begrafenis of crematie. Ipse de Bruggen betaalt het schouwen (onderzoek naar de doodsoorzaak), klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen van de overledene. De nabestaande en/of uitvaartverzekeraar betalen alle andere kosten. Ipse de Bruggen kan desgewenst extra diensten leveren, zoals een afscheidsdienst. Als deze binnen de locaties van Ipse de Bruggen plaatsvindt, zal Ipse de Bruggen deze kosten betalen. 24

27 I. V e r v o e r Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- I Vervoer Vervoer naar arts of therapeut die onder de AWBZ zorg valt Vervoer naar arts of therapeut die niet onder de AWBZ zorg valt (bijvoorbeeld ziekenhuis) Vervoer naar sociale activiteiten zoals familiebezoek, uitstapjes e.d. Vervoer van en naar dagbesteding op grond van een indicatie, binnen het beschikbare tarief Vervoerskosten die hoger zijn dan het beschikbare tarief Vervoer van en naar dagbesteding zonder indicatie ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling I. V e r v o e r n a a r d e d a g b e s t e d i n g Alle cliënten van Ipse de Bruggen die een indicatie hebben voor vervoer, hebben recht op vervoer van hun woning naar de dagbesteding en terug. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Ipse de Bruggen binnen het beschikbare budget. Aan de hand van de indicatie van de cliënt, de zorgvraag en het aanbod van Ipse de Bruggen wordt gekeken naar een passende dagbestedingslocatie zo dicht mogelijk bij huis. In overleg met de locatiemanager kunnen andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage van de cliënt bij een keuze voor dagbesteding verder van huis. Daarnaast is er de mogelijkheid om ouders/vertegenwoordigers zelf het vervoer te laten regelen voor de cliënt, waarbij zij van Ipse de Bruggen het tarief ontvangen wat hiervoor ter beschikking staat. 25

28 De wijze van vervoer is in principe groepsvervoer, bijvoorbeeld in een busje samen met andere cliënten. Maar er zijn ook cliënten die zelfstandig naar de dagbesteding reizen, met het openbaar vervoer. D e r e g e l i n g Z i t t e n d z i e k t e v e r v o e r v a n d e z o r g v e r z e k e r a a r Als u in noodgevallen met de ambulance naar het ziekenhuis moet worden vervoerd, betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Moet u regelmatig met de ambulance naar een medisch specialist of naar het ziekenhuis? Dan valt dat vaak onder de regeling zittend ziektevervoer van uw zorgverzekeraar. De kosten van zittend ziektevervoer zijn voor uw eigen rekening. Maar u kunt er wel elk jaar een vergoeding voor aanvragen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt de vervoerskosten meestal vergoed als u: Naar het ziekenhuis moet voor nierdialyse Naar het ziekenhuis moet voor bestraling of chemotherapie Volledig rolstoelafhankelijk bent Ondanks lenzen of een bril nog steeds niet goed kunt zien Langdurig of chronisch ziek bent (niet zijnde een verstandelijke handicap) V e r v o e r n a a r h e t z i e k e n h u i s In alle andere gevallen komen de kosten voor het vervoer van u en eventueel uw begeleider voor uw eigen rekening. Maar u kunt de rekening van sommige soorten van vervoer naar het ziekenhuis wel declareren bij uw zorgverzekeraar. Of u iets terugkrijgt en hoeveel dan precies staat in uw verzekeringspolis. S o c i a a l v e r v o e r Sociaal vervoer is al het vervoer dat NIET naar de dagbesteding van Ipse de Bruggen gaat. Vaak gaat het om vervoer naar bijvoorbeeld uw familie voor een bezoek of naar een (sport)vereniging. Sociaal vervoer is voor uw eigen rekening. 26

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis 20 november 2014 Inhoudsopgave A. Inleiding en uitgangspunten... 3 B. Verstrekkingen

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten Verstrekkingen A Alarmering; persoonlijk en indien noodzakelijk bevonden Alarmering; persoonlijk, niet noodzakelijk bevonden, zonder of met opvolging ( abonnement) Appartement; terugbrengen in oorspronkelijke

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog Overzicht vergoedingen / betalingen 2016

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift, etentje of

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Juli 2013-1- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz 1 instelling

Uw zorg in een Wlz 1 instelling Uw zorg in een Wlz 1 instelling 1 Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1:

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Uw zorg in een AWBZ-instelling WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Aanpassingen in een appartement of kamer De instelling zorgt voor

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Wonen in een locatie Verblijf met behandeling (ZZP 3-8) Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 versie 2014.1 Wat

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 5.0, maart 2017 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB) 1 aar kunt u op rekenen bij einaerd stenverdeling cliënten en einaerde in 2011 (VE Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde in 2014 (VIB) Informatie in eenvoudige en duidelijke

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2015 Wat betaalt? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2014 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen door

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement Overzicht van kost voor Cicero Zorggroep of cliënt Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartemt of kamer Aanpassing in het appartemt of kamer die nodig zijn voor ziekte of aandoing, opknapp.

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een Wlz 1 instelling Dit is een bewerkte versie van de informatie op zorginstituut Nederland welke te vinden is onder: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/verblijf+in+een+instelling/overige+voorzieningen

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZ-instelling

Uw rechten in een AWBZ-instelling Uw rechten in een AWBZ-instelling 2 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort tot Carintreggeland. Een AWBZ-instelling is bijvoorbeeld: een verzorgingshuis

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een AWBZ 1 / Wlz 2 instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014. De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg (Wlz). In

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen?

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen? Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen Op welke producten en diensten kunt u rekenen? INHOUD Inleiding 2-3 Veel voorkomende producten en diensten: Appartement of kamer Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf? Aanvullende diensten 2014 verblijf zonder behandeling Inleiding Deze brochure is bedoeld om meer inzicht te bieden in de bekostiging van de zorg- en dienstverlening van voor cliënten die bij wonen met

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen)

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) FEITENKAART PER 1 JANUARI 2017 Protocol Wat betaalt De Lichtenvoorde? Wat betaalt u zelf WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) De Lichtenvoorde-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met de landelijke

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave maart 2013 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg met behandeling juli 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij voor

Nadere informatie

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz?

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz? 2017 WIE BETAALT WAT? Wat u als cliënt en wat wordt vergoed? In ze brochure vindt u een overzicht welke u zelf, wat Sprank Wet Langdurige Zorg en wat Sprank biedt aan etra service. Deze brochure is ontwikkelt

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.2.4 Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling brochure bronnen www.cvz.nl, juni 2010 De informatie in deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2017?

Wie betaalt welke kosten in 2017? Wie betaalt welke kosten in 2017? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de Wmo? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Weet je niet wat voor jou geldt? Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager.

Weet je niet wat voor jou geldt? Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager. Krijg je van ons ondersteuning bij wonen? Wat betaalt Esdégé-Reigersdaal dan allemaal? En wat moet je zelf betalen? Daar zijn landelijke afspraken over. Die volgen wij zoveel mogelijk. We gaan uit van

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Bewerkte versie, Zorggroep Sint Maarten Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Cliëntinformatie/Daar hebt u recht op, bewerkte versie cliëntinformatie/v01/dec

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 3/jan. 2014 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat?

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat? ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015 Wie betaalt wat? Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling van het College voor

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Wet Langdurige

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Waar heb je recht op als je bij Zideris woont

Waar heb je recht op als je bij Zideris woont Waar heb je recht op als je bij Zideris woont Welkom! Je komt wonen in één van de woningen van Zideris. Dan is het fijn om te weten waar je recht op hebt bij een instelling voor langdurige zorg, zoals

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

appartement of de kamer en de

appartement of de kamer en de Uw zorg in een AWBZ-instelling Appartement of kamer (brochure van College voor zorgverzekeringen) Aanpassingen in een appartement of kamer Opknappen van een appartement of kamer Schoonmaakspullen en schoonmaak

Nadere informatie

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen CLIËNTVOORZIENINGEN Inhoud InleidinG 3 Wat is Woonzorgnet? Financiering Producten en diensten Actueel en op maat 7 Cliëntenraad 7 Lijst met veel voorkomende 4 producten

Nadere informatie

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg Verstrekkingenpakket Verstandelijk Gehandicapten Zorg Het verstrekkingenpakket 3 Inleiding Dit is een boekje over het verstrekkingenpakket. Je leest in dit boekje wat dit pakket is. Waarom het pakket er

Nadere informatie

Verstrekkingen en diensten Arduin. Wie regelt en betaalt wat?

Verstrekkingen en diensten Arduin. Wie regelt en betaalt wat? Segeerssingel 6 33 LG Middelburg Verstrekkingen en diensten Arduin Wie regelt en betaalt wat? Versie juni 201 1.2 De woning en omgeving a. De woning b. Schoonmaak c. Verhuizing Hoofdstuk 1: Wonen bij Arduin

Nadere informatie

In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.*

In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.* Wie betaalt wat? Lievegoed biedt vele vormen van ondersteuning: verblijf (wonen), logeren,, dagbesteding en begeleiding thuis. Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig

Nadere informatie