OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006"

Transcriptie

1 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr Bender T, Prof. mr. Financiering van gemeentelijk milieubeleid (i.h.b. gemeentelijke milieubelastingen). Vrijstellingen in de successiewet. Het begrip dienstbetrekking in de 21e eeuw. Tax policy of Estonia in the frame work of the EU-integration Vrijheid van kapitaalverkeer en derde-landen Belastingheffing van personenvennootschappen en haar vennoten na invoering van Titel 7.13 BW De inhouding en verrekening van bronheffing op passieve inkomsten binnen de Europese Gemeenschap. Naar een houdbare inkomstenbelasting, onderzoek naar de mogelijkheden van een vlaktax Sfeerovergangen van vermogensbestanddelen in de ondernemingssfeer vanuit internationaal perspectief. Analysis of article 11 OECD Model Tax Convention. Het nationaliteitsbeginsel. Art. 18 OESO modelverdrag. Bijl DB, Prof. mr. De houdstermaatschappij in de omzetbelasting. Meerpartijencontracten in de omzetbelasting (samen met collega Van Kesteren). Blokland T, Prof. dr. (emeritus). Kapitaalverzekeringen. Bouwman JN, Prof. dr.. Fiscale eenheid Vpb en insolventie Brandsma R, Prof. dr. Universiteit Nyenrode Broek MJ van de, Prof.dr. Compartimentering ion het nationale en internationale belastingrecht. Financiële ethiek in het informatietijdperk (samen met collega Stevens) Burgers IJJ, Prof. dr.. Financiële instellingen.. Tax problems caused by globalisation: the case of and the solution for financial instruments (samen met collega RJ de Vries). I Cross border leasing: International tax aspects. Transplanting tax rules: experiences in income tax reform of south-east Asian countries. De rechten van de belanghebbende bij internationale uitwisseling van fiscale gegevens. Transfer pricing.. Taxation of foreign direct investment of oil and gas extraction; A comparative study of selected countries Cornelisse RPC, Prof. dr. Zoektocht naar de grondbeginselen van de belasting van ondernemingswinsten (ondernemingswinstbelasting). 1

2 Daniels AHM, Prof. dr. Universiteit Utrecht Denie AHRM, Prof. dr. Fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid in de Europese Unie.. Onvolwaardige vorderingen in de vennootschapsbelasting. Een analyse van de doorwerking van de Gemeenschap binnen de rechtsbeginselen in het materiële recht van de Europese BTW als uitgelegd door het Hof van Justitie van de EG. Dietvorst GJB, Prof. dr. Fiscaal claimbehoud bij pensioenen in Europees verband(samen met college Jansen). Third pillar retirement provisions in the EC. Towards an ideal system (samen met collega Meussen)... Ellis MJ, Prof. mr Income from international private employment; an analysis of the articles 15, 16 and 18 of the OECD model tax convention. Triangular cases. Essers PHJ, Prof. dr. Global equality in corporate taxation (samen met collega Kemmeren) Het onderscheid tussen ondernemen en beleggen (samen met collega Meussen). Simulatie en kwalificatie in het belastingrecht (samen met collega Happé). Splitsing in het fiscale en het civiele recht (samen met collega Raaijmakers). Feteris MWC, Prof. dr. Aanspraken en (andere) inkomsten in de vorm van een recht. Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken. Waardering van onroerende zaken. Geld JAG van der, Prof. dr. Gormley LW, Prof. dr. Fiscale pseudo-wetgeving (samen met collega Happé). Fiscale aspecten van de coöperatieve vereniging. Goed koopmansgebruik en derivaten. Het onderscheid tussen ondernemen en beleggen in de directe belastingen. Fraus legis in het Nederlands en in het Engels belastingrecht. Grapperhaus FHM, Prof. dr.. Fiscale aspecten van de vermogensaanwasdeling. (emeritus) Fiscale partijpolitiek na Keuring van de belasting op goud en zilver tijdens het Koninkrijk Holland. Happé RH, Prof. mr. Fiscale pseudo-wetgeving (samen met collega Van der Geld). Onderzoek, opsporing en gegevensuitwisseling door en voor de fiscus, nationaal en internationaal bezien. Internationale administratieve bijstandsverlening en de bescherming van belastingplichtigen. Douanestrafrecht. Simulatie en kwalificatie in het belastingrecht (samen met collega Essers). Terugwerkende kracht van belastingwetgeving (samen met 2

3 collega Westerman) Internationale administratieve bijstandsverlening en de bescherming van belastingplichtigen. (samen met collega Kemmeren) De evenwichtsgedachte in het belastingrecht Opzet en schuld en het fiscale straf- en boeterecht Heithuis EJW Prof. dr. Erasmus Universiteit Rotterdam Jansen JJM, Prof. dr. Verliescompensatie Inkoop van aandelen, bezien vanuit de vennootschap Fiscaal claimbehoud bij pensioenen in Europees verband (samen met collega Dietvorst) Fiscale aspecten van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Kampschöer GWJM, Prof. dr. mr. UvA/FEE De subjectieve vrijstellingen in de Vpb. Kavelaars P, Prof.dr. Kemmeren ECCM Prof mr Oudedagsvoorzieningen bij de daga en de ondernemer. Vermogenswinstheffing. De directeur/grootaandeelhouder in de (internationale) belasting- en premieheffing c.a.: werknemer of zelfstandige? Analyse van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. Vermogenswinst/aanwasbelasting Het loonbegrip Internationale administratieve bijstandsverlening en de bescherming van belastingplichtigen. (samen met collega Happé) CFC Legislation in the European Community Global equality in corporate taxation (samen met collega Essers) Kesteren HWM van, Prof. dr. Kogels HA, Prof. dr. Het concern in de BTW (samen met collega Bijl) Samenwerkingsverbanden, BTW en overdrachtsbelasting. Communautaire begrippen in de BTW. Vrijstellingen in de omzetbelasting. Misbruikbestrijding in de Europese BTW. Het concern in de BTW(samen met college v Norden) De plaats van de presatie in de omzetbelasting BTW-aspecten van telecommunicatie, internet en digitale ondernemingen. Langereis ChJ, Prof. mr. Het gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht. Rechtsvorming en rechtstoepassing in het belastingrecht. Internationale aspecten in de invordering van belastingen. Advance Pricing Agreement-Procedure, onderlinge overleg procedure, arbitrage procedure; rechtsbescherming in international belastingrecht Lubbers AO, Prof. dr. Overgangsmaatregelen in het belastingrecht. De inpassing van de Anglo-Amerikaanse trust in de] inkomsten- en vennootschapsbelasting.. Rechterlijk overgangsbeleid i.h.b. van het HvJ EG in belastingzaken De toegankelijkheid van fiscale regelgeving 3

4 Mens KLH van, Prof. mr. Universiteit Utrecht Meussen GTK, Prof. mr. RU Monsma JA, Prof. dr. Internationale en rechtsvergelijkende beschouwing over regelgeving rondom charitatieve instellingen (inclusief controlemechanismen). Co-promotor prof.dr.f. Sonneveldt De stichtingsfiguur als doelvermogen in internationaal perspectief. De Natuurschoonwet Vertrouwen en belastingrecht. Mediation en andere Alternative Dispute Resolutions in het (inter)nationale belastingrecht. De verhouding tussen de directe en indirecte belastingen in Nederland en de EU. De fiscale positie van sporters en artiesten in nationaal verband. Het onderscheid tussen ondernemen en beleggen (samen met collega Essers). Third pillar retirement provisions in the EC. Towards an ideal system (samen met collega Dietvorst) De fiscale behandeling van afvalstoffen. Een toetsingskader voor de gemeentelijke belastingen. Fiscale waardering van onroerende zaken. Validiteit van de gemeentelijke baatbelasting. Blauwdruk voor groene belastingen. Naar een Europees stelsel voor milieubelastingen. Kostenverhaal door gemeenten langs privaatrechtelijke en Fiscaalrechtelijke weg. Rechterlijke toetsing van waardegeschillen. Niessen RECM, Prof. dr. Paardt RNG van der, Prof. dr. BTW pro rata aftrek bij financiële conglomeraten. BTW en overdrachtsbelastingheffing ten aanzien van onroerende zaken in Europees perspectief. Prokisch RG, Prof. dr. ` Mutual agreement procedure and arbitrage in international tax law. Reorganisations of Companies in cross-border situations. Application of general anti-abuse provisions under tax treaties. Securitisation Civil law and fiscal aspects. The European Art Market (samen collega Schneider) Raad C van, Prof. mr. The determination of the income of a permanent establishment. Het voorkomen van dubbele heffing en parallelle verliesverrekening bij juridisch onzelfstandige eenheden. Abuse of tax treaties. Cross-border loss compensation within the EU. The taxation of capital gains under the Model tax Conventions. Tax treatment of shipping income under Article 8 OECD Model. Rijkers AC, Prof. dr. Faillissement en fiscus (samen met collega Vriesendorp). Economische en fiscale aspecten van bedrijfsopvolging in het MKB (samen met college Van Vijfeijken). Schneider H, Prof. dr. The European Art Market (samen met collega Prokisch). 4

5 Schonis HMN, Prof. mr. KUN Fiscale en civielrechtelijke aspecten van het kapitaalbegrip in Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de fiscale rechtspraak. Belastingplicht in de vennootschapsbelasting. Vermogensrendementsheffing. Fiscale en jaarrekeningsaspecten van de fiscale beleggingsinstelling, in het bijzonder het beleggingsvereiste. Snijder MA, Prof. dr KUN Voorbewerkte aangifte: doel of middel? Sonderen JCM van, Prof. dr.. Stevens LGM, Prof. dr. Stubbé JPM, Prof. dr. Buitenlandse belastingplicht van lichamen. Bedrijfsopvolging. Ficties in het successierecht (samen met collega Zwemmer) (De distorties van) Belastingen over onroerend goed. Realisatie en voorzichtigheid in de fiscale winstbepaling. Harmonisatie en uniformering van het loonbegrip. Belastingheffing over aanspraken. Je geld en je leven Fiscale Gelieerdheid De onpartijdigheid van de notaris. Schenking. Terra BJM, Prof. dr. Verstappen LCA, Prof. dr. Accijnzen. Verzekeringen en BTW De nieuwe faciliteiten voor bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 (samen met collega Burgers en Blokland). Vijfeijken IJFA van, Prof. mr. De invloed van samenlevingsvormen en huwelijksvoorwaarden op de belastingheffing. Cumulatie van belastingen. Economische en fiscale aspecten van bedrijfsopvolging in het MKB (samen met college Rijkers). Vries de RJ, Prof. mr. Wattel PJ, Prof. mr. Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. Winstafhankelijke rentebetalingen in de Vpb. Tax problems caused by globalisation: the case of and the solution for financial instruments (samen met collega Burgers). Dispute settlement mechanism in international direct taxation. De behandeling van ondernemingen in de Successiewet en het gelijkheidsbeginsel. De fiscale positie van een vaste inrichting in het licht van de EGvestigingsvrijheid De gevolgen van de 4 e tranche AwB voor belastingvorderingen. Fiscale gevolgen van omzetting van rechtspersonen. Triangular situations 5

6 Weeghel S van, Prof. mr. Tie-breaker Rules: Current Trends, Possible Alternatives and Selected Issues of Non-discrimination. Internationale aspecten van het aanmerkelijk belang. Zadelhoff BG van, Prof. dr. Meewerkverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing. Beperkte rechten, Overdrachtsbelasting en Omzetbelasting. Cross border leasing and related financing arrangements. BTW-fraude, met nadruk op carrousel-fraude. Zwemmer JW, Prof. dr. Economische eigendom. De fiscale oudedagsreserve. De belastingheffing van verzekeraars. Fiscale aspecten van huwelijksvermogensrecht. Ficties in het successierecht (samen met collega Stevens). Familiestichtingen. Hybride financieringsvormen. 26 juni-2006 o-o-o-o-o 6

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law - 2002 Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5-13. Dijkstra,

Nadere informatie

Scriptie-onderwerpen afdeling Belastingrecht

Scriptie-onderwerpen afdeling Belastingrecht Scriptie-onderwerpen afdeling Belastingrecht Overzicht inhoud: 1. Algemeen/Theorie/Beginselen 2. Dividendbelasting 3. Formeel 4. Geschiedenis van het belastingrecht 5. Inkomstenbelasting 6. Internationaal

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008. Period 2002-2007.

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008. Period 2002-2007. Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008 Period 2002-2007 Part III Full list of publications Radboud University Nijmegen Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Belastingrecht. Mr. L.J.A. Pieterse. Wet- en regelgeving

Belastingrecht. Mr. L.J.A. Pieterse. Wet- en regelgeving 7162 KwartaalSignaal 126 Belastingrecht AAK20137162 Mr. L.J.A. Pieterse Wet- en regelgeving Assurantiebelasting In KwartaalSignaal 125 zijn enkele voorstellen uit onder meer het Belastingplan 2013 behandeld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

ISBN 978-94-6167-163 9

ISBN 978-94-6167-163 9 Rijkersbundel Opstellen aangeboden aan Prof. dr. A.C. Rijkers ter gelegenheid van zijn afscheid op 27 september 2013 als hoogleraar aan Tilburg University ISBN 978-94-6167-163 9 Foto: Rijkers Rijkers Bundel

Nadere informatie

ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013

ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013 ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013 Onderzoekspilot Begeleider Winst uit onderneming mr. R.H.J. Aelen 1. De fiscale behandeling van renteswaps In het verleden hebben veel belastingplichtigen renteswaps

Nadere informatie

ACIL PUBLICATIONS 2006

ACIL PUBLICATIONS 2006 1. ALEBEEK, R. VAN... 3 2. BEUKERS, T.W.B... 3 3. BOERLAGE, M.... 3 4. BOS, A.M.... 3 5. BRÖLMANN, C.M... 3 6. CORNELISSE, R.P.C.... 3 7. CSERES, K.J.... 4 8. DOLMAN, M.M.... 4 9. DRAGSTRA, L.... 4 10.

Nadere informatie

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Rede uitgesproken

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014

Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014 waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Voorwoord OP INTERNET EN IN PDF Voor de tweede

Nadere informatie

De performance van de btw

De performance van de btw De performance van de btw Rede, uitgesproken door Prof.dr. Gert-Jan van Norden Prof. dr. G.J. (Gert-Jan) van Norden is hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, aan Tilburg University.

Nadere informatie

Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte

Nadere informatie

E-commerce; een virtuele heffing?

E-commerce; een virtuele heffing? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Masterthesis E-commerce; een virtuele heffing? De effectiviteit van de belastingheffing over e-commerce activiteiten. Naam: D.

Nadere informatie

'Met de kennis van nu...' (deel I) Over FII 2 en de toepasselijke verkeersvrijheid in derdelandsituaties

'Met de kennis van nu...' (deel I) Over FII 2 en de toepasselijke verkeersvrijheid in derdelandsituaties 'Met de kennis van nu...' (deel I) Over FII 2 en de toepasselijke verkeersvrijheid in derdelandsituaties Dr. mr. E. Nijkeuter 1 en mr. M.F. de Wilde 2 1 Inleiding Op 13 november 2012 heeft het Hof van

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Overige wetenschappelijke activiteiten Borgers, M.J., Kristen, F.G.H. & Reynaers, S. (Ed(s).). (2004). Europees straf(proces)recht 2004/2006. Basisteksten. Nijmegen:

Nadere informatie

Beneficial Ownership

Beneficial Ownership ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie Beneficial Ownership Een internationale inventarisatie Naam: Carel van Boetzelaer Studentnummer: 315546

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2009. Update 4

Cursusoverzicht 2009. Update 4 Cursusoverzicht 2009 Update 4 4 Inhoudsopgave Arbeidsrecht Het sociaal plan in de praktijk 3 Wijzigen van arbeidsvoorwaarden 4 Flexibele arbeid 5 Actualiteiten werknemer en ziekte 6 Arbeidsrecht bij transacties

Nadere informatie

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Datum 11 februari 2011 Status Definitief Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Colofon Titel Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Bijlagen 6 Inlichtingen Ministerie van

Nadere informatie

BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan

BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan Mirko Marinc en Gooike van Slooten Introductie BEPS The BEPS Project COHERENCE

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken

van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken prof. dr. a.h.m. daniels inaugurele rede 12 april 2013 Van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting

Nadere informatie

Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie

Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie Fiscale kijk op Kredietderivaten & (Synthetische) Securitisatie Dr. C.P.M. van Houte Dr. Van Houte tax law publishers Brussels-2006 Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Faculteit der Economische Wetenschappen. Masterscriptie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Faculteit der Economische Wetenschappen. Masterscriptie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie Zonder doel wordt altijd raak geschoten, of mis? Een onderzoek naar de reikwijdte en de wenselijkheid

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In dit onderzoek wordt ingegaan op de Nederlandse belastingheffing van dividend dat in grensoverschrijdende verhoudingen door een vennootschap aan natuurlijke

Nadere informatie

Common Consolidated Corporate Tax Base

Common Consolidated Corporate Tax Base Common Consolidated Corporate Tax Base Het toerekeningmechanisme als oplossing voor transfer pricing problematiek? The hardest thing in the world to understand is the income tax. Albert Einstein Jan Ammerlaan

Nadere informatie

De kortste weg naar Fiscaal Adviseur. Opleiding mondeling of schriftelijk

De kortste weg naar Fiscaal Adviseur. Opleiding mondeling of schriftelijk De kortste weg naar Fiscaal Adviseur Opleiding mondeling of schriftelijk Breng uw fiscale expertise op niveau Belastingzaken kennen een geheel eigen problematiek. Je moet alert zijn op wijzigingen, en

Nadere informatie

MBG Accountancy Opleidingen

MBG Accountancy Opleidingen MBG Accountancy Opleidingen Studiegids 2013-2014 www.mbg-accountancy.nl Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe studiegids van een nieuw opleidingsbureau maar met jarenlange ervaring binnen de accountancy

Nadere informatie