Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209 Overgangsrecht Wet werken aan winst / 209 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 210 Overgangsrecht Introductie van een regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen / 210 Overgangsrecht Belastingplan 2008 / 210 Overgangsrecht Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen / 210 Overgangsrecht Wijzigingen van een aantal belastingwetten / 211 Overgangsrecht Wijziging van de Wet op kindgebonden budget / 211 Overgangsrecht Belastingplan 2009 / 212 Overgangsrecht wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten / 212 Overgangsrecht Belastingplan 2010 / 212 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2010 / 213 Overgangsrecht Fiscale vereenvoudigingswet 2010 / 213 Overgangsrecht Vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 / 213 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 214 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 234 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 / 261 Geruisloze omzetting / 266 Zorgverzekering Zorgverzekeringswet (uittreksel) / 285 Overgangsrecht Vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico / 290 Regeling zorgverzekering (uittreksel) / 291 Toeslagen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 297 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2008 / 314 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 315 Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 317 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / Toeslagen / 321 Wet op de zorgtoeslag / 323 Overgangsrecht Vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico / 325 Wet op de huurtoeslag / 326 Besluit op de huurtoeslag / 335 Wet op het kindgebonden budget / 339 Wet kinderopvang (uittreksel) / 342 Overgangsrecht Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006 / 353 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 353 Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming in kosten kinderopvang / 354 Regeling Wet kinderopvang / Loonheffingen Wet op de loonbelasting 1964 / 362 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 418 Overgangsrecht Versterking van de fiscale rechtshandhaving / 418 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 / 419 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 / 439 Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen / 479 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen / 485 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 502 Overgangsrecht Wet overige fiscale maatregelen 2008 / 502 Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering / 503 Wet financiering sociale verzekeringen / 511

2 Besluit Wfsv / 542 Regeling Wfsv / 557 Vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 577 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 / 638 Overgangsrecht Wet ondernemerspakket / 638 Inwerkingtreding wijziging hybride leningen / 639 Inwerkingtreding van de wet vervolgwijzigingen / 639 Overgangsrecht Wet aftrekverbod aankoopkosten deelneming / 640 Overgangsrecht Wet aanpassing fiscale behandeling VUT / 640 Overgangsrecht Belastingplan 2006 / 641 Overgangsrecht Wet VPB-pakket 2006 / 641 Overgangsrecht Wet van 1 december 2005 / 643 Overgangsrecht Wet van 15 september 2005 / 645 Overgangsrecht Wet werken aan winst / 645 Overgangsrecht Wet overige fiscale maatregelen 2008 / 647 Overgangsrecht Omzetting van een vaste inrichting met verliezen in een deelneming / 647 Overgangsrecht Introductie van een regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen / 648 Overgangsrecht Beleggingsinstellingen als vastgoedontwikkelaar / 648 Overgangsrecht Belastingplan 2009 / 648 Overgangsrecht Belastingplan 2010 / 648 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2010 / 648 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 650 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 / 652 Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting / 655 Besluit beleggingsinstellingen / 656 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 / 659 Besluit fiscale eenheid 2003 / 664 Overgangsrecht Besluit aanpassing van Besluit fiscale eenheid 2003 / 685 Besluit omzetting rechtspersoon / 686 Besluit deelnemingsvrijstelling / 690 Standaardvoorwaarden Bedrijfsfusie / 711 Besluit juridische slitsing / 730 Besluit juridische fusie / 743 Besluit geruisloze terugkeer / Moeder-dochterrichtlijn / 782 Fusierichtlijn / 788 Richtlijn interest en royalty s / 798 Dividendbelasting/Kansspelbelasting Wet op de dividendbelasting 1965 / 806 Overgangsrecht Wet werken aan winst / 816 Overgangsrecht Introductie van een regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen / 816 Overgangsrecht Versterking fiscale rechtshandhaving / 817 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 / 818 Wet op de kansspelbelasting / 821 Successiewet Successiewet 1956 / 824 Overgangsrecht Vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 / 850 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 852 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 856 Natuurschoonwet 1928 / 863 Belastingen van rechtsverkeer Wet op belastingen van rechtsverkeer / 871 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 884 Registratiewet 1970 / 892

3 Omzetbelasting Wet op de omzetbelasting 1968 / 895 Overgangsrecht Implementatie btw-richtlijn / 948 Btw-richtlijn / 949 Verordening (EG) nr. 1777/2005 / 1045 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / 1052 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 / 1070 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 1072 Wet op het BTW-compensatiefonds / 1096 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds / 1100 Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds / 1101 Douane en accijnzen Algemene douanewet / 1106 Overgangsrecht Aanpassingswet Algemene Douanewet / 1134 Wet op de accijns (uittreksel) / 1135 Personenauto s en motorrijwielen Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1156 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 1174 Overgangsrecht Belastingplan 2008 / 1174 Overgangsrecht Belastingplan 2009 / 1174 Overgangsrecht Belastingplan 2010 / Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1175 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1183 Motorrijtuigenbelasting Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 / 1191 Overgangsrecht Paarse krokodil / 1212 Overgangsregeling Belastingplan 2010 / 1212 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 / 1213 Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994 / 1227 Belasting zware motorrijtuigen Wet belasting zware motorrijtuigen / 1232 Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen / 1238 Milieubeheer Wet belastingen op milieugrondslag / 1240 Overgangsrecht Belastingplan 2009 / 1270 Overgangrecht Belastingplan 2010 / 1270 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag / 1271 Uitvoeringsregling belastingen op milieugrondslag / 1284 Waterwet / 1294 Diversen Grondwet (uittreksel) / 1298 Wet algemene bepalingen / 1299 Wet op de rechterlijke organisatie (uittreksel) / 1300 Provinciewet (uittreksel)/ 1302 Gemeentewet (uittreksel) / 1310 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen / 1324 Waterschapswet (uittreksel) / 1329 Overgangsrecht Wet modernisering waterschapsbestel / 1343 Wet waardering onroerende zaken Wet waardering onroerende zaken / 1344 Overgangsrecht Wijziging AWR en Wet WOZ / 1356 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken / 1357 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken / 1358 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 1360 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 1362 Algemene wet bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht / 1363 Besluit Fiscaal Bestuursrecht / 1454 Besluit proceskosten bestuursrecht / 1456 Overgangsrecht / 1459

4 Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2005 / 1460 Procesregeling bestuursrecht 2008 / 1463 Algemene termijnenwet / 1476 Wet openbaarheid van bestuur / 1477 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 1500 Wet op de identificatieplicht / 1503 Algemene wet inzake rijksbelastingen Algemene wet inzake rijksbelastingen / 1505 Overgangsrecht Versterking fiscale rechtshandhaving / 1545 Overgangsrecht Wijziging AWR en Wet WOZ / 1545 Overgangsrecht Belastingplan 2010 / 1545 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2010 / 1545 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 / 1546 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 / 1547 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / 1565 Besluit ambthalve verminderen of teruggeven / 1585 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 / 1589 Invordering Invorderingswet 1990 / 1598 Overgangsrecht Versterking fiscale rechtshandhaving / 1636 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2010 / 1636 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 1637 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 1639 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 / 1658 Kostenwet invordering rijksbelastingen / 1663 Internationaal EG-Verdrag (uittreksel) / 1665 BUPO / 1668 EVRM / 1670 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 1672 Overgangsrecht Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten / 1695 Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 1696 Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003 / 1700 OESO-Modelverdrag / 1703 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen / 1717 Uitvoeringsregeling Internationale bijstandsverlening / 1728 Spaarrenterichtlijn / 1730 Afkortingenlijst / 1740 Trefwoordenregister / Alfabetische inhoudsopgave Algemene douanewet / 1106 Algemene termijnenwet / 1476 Algemene wet bestuursrecht / 1363 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 297 Algemene wet inzake rijksbelastingen / 1505 Bedrijfsfusie / 711 Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven / 1585 Besluit beleggingsinstellingen / 656 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / 1565 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen / 321 Besluit deelnemingsvrijstelling / 690 Besluit Fiscaal Bestuursrecht / 1454 Besluit fiscale eenheid 2003 / 664 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken / 1358 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen / 1324 Besluit geruisloze terugkeer / 755

5 Besluit juridische fusie / 743 Besluit juridische splitsing / 730 Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang / 354 Besluit omzetting rechtspersoon / 686 Besluit op de huurtoeslag / 335 Besluit proceskosten bestuursrecht / 1456 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 / 1070 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 1672 Besluit Wfsv / 542 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 / 659 Btw-richtlijn / 949 BUPO / 1668 EG-Verdrag / 1665 EVRM / 1670 Fusierichtlijn / 788 Gemeentewet / 1310 Grondwet / 1298 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Invorderingswet 1990 / 1598 Kostenwet invordering rijksbelastingen / 1663 Moeder-dochterrichtlijn / 782 Natuurschoonwet 1928 / 863 OESO-Modelverdrag / 1703 Overgangsrecht Successiewet 1956 / 850 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 / 209 Overgangsrecht Wet op de dividendbelasting 1965 / 816 Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 637 Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2005 / Procesregeling bestuursrecht 2008 / 1463 Provinciewet / 1302 Regeling Wet kinderopvang / 361 Regeling Wfsv / 557 Regeling zorgverzekering / 291 Registratiewet 1970 / 892 Richtlijn interest en royalty s / 798 Spaarrenterichtlijn / 1730 Successiewet 1956 / 824 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 / 818 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 1072 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 / 652 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 315 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 / 1546 Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1175 Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen / 1238 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag / 1271 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 884 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds / 1100 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 214 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 1637 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 / 419 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 / 1213 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / 1052 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 852 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 650 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 1500 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken / 1357

6 Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering / 503 Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 317 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 / 1547 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1183 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 / 1589 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag / 1284 Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 1696 Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds / 1101 Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003 / 1700 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 234 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 / 1658 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 1360 Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening / 1728 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 1639 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 / Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994 / 1227 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 856 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 1362 Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen / 479 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 / 261 Verordening (EG) nr. 1777/2005 / 1045 Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting) / 266 Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting / 655 Waterschapswet / 1329 Waterwet / 1294 Wet algemene bepalingen / 1299 Wet belasting zware motorrijtuigen / 1232 Wet belastingen op milieugrondslag / 1240 Wet financiering sociale verzekeringen / 511 Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Wet kinderopvang / 342 Wet op belastingen van rechtsverkeer / 871 Wet op de accijns / 1135 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1156 Wet op de dividendbelasting 1965 / 806 Wet op de huurtoeslag / 326 Wet op de identificatieplicht / 1503 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen / 1717 Wet op de kansspelbelasting / 821 Wet op de loonbelasting 1964 / 362 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 / 1191 Wet op de omzetbelasting 1968 / 895 Wet op de rechterlijke organisatie / 1300 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 577 Wet op de zorgtoeslag / 323 Wet op het BTW-compensatiefonds / 1096 Wet op het kindgebonden budget / 339 Wet openbaarheid van bestuur / 1477 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 1484 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen / 485 Wet waardering onroerende zaken / 1344 Zorgverzekeringswet / 285

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Pensioenwet. Wet verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling

Pensioenwet. Wet verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling AANDACHTSGEBIEDEN WET- EN REGELGEVING MEI 2009 Het overzicht wet- en regelgeving biedt een leidraad en betreft de wettelijke aandachtsgebieden voor de organisatie. Tevens is een kopje zelfregulering opgenomen.

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20620 31 december 2009 Bijstellingsregeling 2010 10 december 2009 Nr. DB 2009/719 M Directoraat-Generaal voor Fiscale

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

1 Inleiding. Elise Okhuizen

1 Inleiding. Elise Okhuizen 1 Inleiding Elise Okhuizen 1.1 De verhouding van de AWR en Invorderingswet 1990 tot de Awb 1.1.1 De AWR in relatie tot de Awb Het formele belastingrecht is voor een belangrijk deel te vinden in de Awb,

Nadere informatie

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 Bijlage 1A: 15IT000253 NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 RECHTMATIGHEIDSTOETSING ACCOUNTANT (VERPLICHT) Versiedatum 1 Beleid aanwijzen belastingschuldige watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

Normenkader 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Normenkader 2017 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2017 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Rechtmatigheid 2015 Waterschap Peel en Maasvallei Externe wetgeving Europees Aanbestedingsrichtlijn leveringen, diensten en werken (richtlijn 2004/18/EG) (tot

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld.

Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld. Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld. Per wijziging is weergegeven: 1. De datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 810 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz.

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 637 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz.

Nadere informatie

Wijziging enige Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën

Wijziging enige Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën FI Wijziging enige Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën 12 december 2005/Nr. DDB 2005/0062 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen De Staatssecretaris van Financiën,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 7 Wet van 17 december 1998, houdende vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar

Nadere informatie

Heffingen lokale overheden

Heffingen lokale overheden Heffingen lokale overheden Heffingen lokale overheden 12e druk Mr. J.K. Lanser Mr. P.J.M. de Graaff-Saarloos Reed Business Information, Amsterdam Samengesteld door: Mr. J.K. Lanser Mr. P.J.M. de Graaff-Saarloos

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 503 Wet van 6 december 2007, houdende wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Loonheffingen onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens

Loonheffingen onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens Loonheffingen 2017 onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens Ars Aequi Libri Nijmegen 2017 ISBN: 978-90-6916-873-9 NUR 826 2017 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 717 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Overzicht voorstel herinrichting kennisgroepen Rtp (bijlage 2b)

Overzicht voorstel herinrichting kennisgroepen Rtp (bijlage 2b) WB IB-winst/digra Privé-gebruik auto Auto 1,5 0,6 BAV Loonbelasting Vervoer Auto 1,2 0,2 BAV Loonbelasting / IB-winst/digra Auto 2,1 0,6 Totaal Auto 2,7 0,8 2,1 0,6 BAV Loonbelasting Bijzondere vormen

Nadere informatie

Wijziging van een zevental uitvoeringsregelingen

Wijziging van een zevental uitvoeringsregelingen Wijziging van een zevental uitvoeringsregelingen 1 Wijziging van een zevental uitvoeringsregelingen Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit van 19 februari 2007 nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 11 Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 281 27 105 Wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 321 Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V INHOUDSOPGAVE Woord vooraf / V HOOFDSTUK 1 Belastingen in Nederland / 1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Belastingen en premies: een overzicht / 1 1.1.2 Wat zijn belastingen? / 3 1.1.3 Het Nederlandse belastingstelsel:

Nadere informatie

Belastingplan toeslagen en overige fiscale maatregelen

Belastingplan toeslagen en overige fiscale maatregelen Regelingen en voorzieningen CODE 3.4.1.23 Belastingplan 2017 - toeslagen en overige fiscale maatregelen bronnen Nieuwsbericht Rijksoverheid 21 september 2016 Nieuwsbericht Belastingdienst, 21 september

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Curaçao en Sint Maarten

INHOUDSOPGAVE. Curaçao en Sint Maarten INHOUDSOPGAVE Curaçao en Sint Maarten 1. Formeel belastingrecht - Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (Curaçao) 1 - Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur

Nadere informatie

Artikel 2 Van verplichting tot verzending berichten langs elektronische weg uitgezonderde groepen

Artikel 2 Van verplichting tot verzending berichten langs elektronische weg uitgezonderde groepen Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van..., nr. DB/..., houdende vaststelling van een regeling betreffende het elektronische berichtenverkeer met de Belastingdienst (Regeling elektronisch berichtenverkeer);

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 20549 Artikel 1. Deze regeling berust op de artikelen 2, derde lid, onderdeel b,

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 487 Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de van de uitgaven en de van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1995 (wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 72 Wet van 28 januari 1999, houdende wijziging van de van de en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

Belastingen en bronnen van belastingrecht

Belastingen en bronnen van belastingrecht I Belastingen en bronnen van belastingrecht 1 Wat zijn belastingen? Wie belasting betaalt, draagt geld af aan de overheid, zoveel is voor iedereen wel duidelijk. Maar is elke betaling aan de overheid een

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 882 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 504 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) Nr. 2 VOORSTEL VN WET llen, die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

De drukverdeling van collectieve lasten

De drukverdeling van collectieve lasten De drukverdeling van collectieve lasten Rens (L.) Trimp Statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek Flip (C.A.) de Kam Honorair hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen De heffing

Nadere informatie

volksverzekeringen 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 %

volksverzekeringen 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % I. Belastingplan 2015 Inkomstenbelasting Tarief inkomstenbelasting 2015 box 1 Belastbaar inkomen meer dan Jonger dan AOWleeftijd: - Ouder dan AOWleeftijd maar geboren vanaf 1 januari 1946: - Ouder dan

Nadere informatie

NEXTENS IB ALMANAK 2017 DEEL II

NEXTENS IB ALMANAK 2017 DEEL II NEXTENS IB ALMANAK 2017 DEEL II 5E JAARLIJKSE EDITIE MR. W. BUIS MR. S. STOFFER MR. P.M.F. VAN LOON DRS. A.G.H. OTTENHEYM MR. A.J. OUWENEEL DRS. F.J. HARTMAN MR. J. BERNS MR. G.T.W. JANSSEN Amsterdam 2017

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE

VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE Elsevier VPB Almanak 2012 behandelt de vennootschapsbelasting aan de hand van de vragen voor de aangifte 2011 (boekjaar 2011/2012). De Almanak is een betrouwbare

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Toelichting op enkele wijzigingen... 2

Nadere informatie

31 404 Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten

31 404 Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten 31 404 Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel B, onder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8477 25 maart 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 19 maart 2015, nr. DB 2015/85, tot wijziging van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN...3 1. Inleiding...3 2. Wet inkomstenbelasting 2001...3

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 546 Wet van 21 december 2016 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017) 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

VOORWOORD. Het formele belastingrecht gaat over de regels van het spel en raakt dus alle belastingen. Die regels hebben in de Algemene

VOORWOORD. Het formele belastingrecht gaat over de regels van het spel en raakt dus alle belastingen. Die regels hebben in de Algemene VOORWOORD De Staat der Nederlanden voorziet voor het overgrote deel in haar middelen door middel van het heffen van belastingen. De grondwet bepaalt dat alleen een wettelijk verankerde belastingheffing

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Voorwoord. De redactie Januari 2014. Sdu Uitgevers

Voorwoord. De redactie Januari 2014. Sdu Uitgevers Voorwoord In deze Sdu Wettenverzameling Awb Bestuurs(proces)recht is de wet- en regelgeving opgenomen die onmisbaar is om juridische vragen en problemen te behandelen in de rechtspraktijk van het algemeen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 455 Wet van 25 november 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) 0 Wij Willem-lexander,

Nadere informatie

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding Vanaf begin jaren negentig was het overheidsbeleid voor een groot deel gericht op het meer activerend

Nadere informatie

Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht

Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht I Het masterprogramma Fiscaal recht omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar. Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I Inhoudsopgave Het Ondernemerszakboekje, I Deel I - Zakelijk Hoofdstuk 1 - Inkomstenbelasting ondernemers Verliesverrekening... 2 Investeringsfaciliteiten... 2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek...........................................

Nadere informatie

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat?

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat? Uitstel voor aangifte IB Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 25 en 31 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de artikelen 25 en 26 van de Invorderingswet 1990

Gelet op de artikelen 25 en 31 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de artikelen 25 en 26 van de Invorderingswet 1990 Gelet op de artikelen 25 en 31 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de artikelen 25 en 26 van de Invorderingswet 1990 Artikel I De Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke

Nadere informatie

1 Btw... 19. Voorwoord... 3. 1.1 Introductie in het btw-stelsel... 20. 1.2 Bouwfase... 40

1 Btw... 19. Voorwoord... 3. 1.1 Introductie in het btw-stelsel... 20. 1.2 Bouwfase... 40 inhoud Voorwoord............................................................ 3 1 Btw............................................................ 19 1.1 Introductie in het btw-stelsel......................................

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: a. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd: b. Onderdeel N, onder 2, komt te luiden:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: a. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd: b. Onderdeel N, onder 2, komt te luiden: 29 765 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau Loonadministratie Examenprogramma Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I VPS FS1 HBO Versie 1.0 Geldig vanaf

Nadere informatie

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990 DECEMBER 2011 WIJZIGINGEN UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990 Staatscourant 2011, 23513 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, IVV/I/2011/22421,

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Praktisch Fiscaalrecht

Praktisch Fiscaalrecht Praktisch Fiscaalrecht Editie 2015-2016 Mr. M.P. Damen Zesde druk Noordhoff Uitgevers bv Praktisch Fiscaalrecht Editie 2015 2016 Mr. M.P. Damen Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 MvM URLB 2001 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (tekst 2012 - bijgewerkt voor http://www.loonheffing.nl/) Vastgesteld op 20 december 2000, nr. WDB 2000/955M, zoals laatstelijk gewijzigd bij ministeriële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 322 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving

Nadere informatie

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 MvM URLB 2001 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (tekst 2011 - bijgewerkt voor http://www.loonheffing.nl/) Vastgesteld op 20 december 2000, nr. WDB 2000/955M, zoals laatstelijk gewijzigd bij ministeriële

Nadere informatie