Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209 Overgangsrecht Wet werken aan winst / 209 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 210 Overgangsrecht Introductie van een regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen / 210 Overgangsrecht Belastingplan 2008 / 210 Overgangsrecht Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen / 210 Overgangsrecht Wijzigingen van een aantal belastingwetten / 211 Overgangsrecht Wijziging van de Wet op kindgebonden budget / 211 Overgangsrecht Belastingplan 2009 / 212 Overgangsrecht wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten / 212 Overgangsrecht Belastingplan 2010 / 212 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2010 / 213 Overgangsrecht Fiscale vereenvoudigingswet 2010 / 213 Overgangsrecht Vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 / 213 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 214 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 234 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 / 261 Geruisloze omzetting / 266 Zorgverzekering Zorgverzekeringswet (uittreksel) / 285 Overgangsrecht Vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico / 290 Regeling zorgverzekering (uittreksel) / 291 Toeslagen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 297 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2008 / 314 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 315 Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 317 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / Toeslagen / 321 Wet op de zorgtoeslag / 323 Overgangsrecht Vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico / 325 Wet op de huurtoeslag / 326 Besluit op de huurtoeslag / 335 Wet op het kindgebonden budget / 339 Wet kinderopvang (uittreksel) / 342 Overgangsrecht Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006 / 353 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 353 Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming in kosten kinderopvang / 354 Regeling Wet kinderopvang / Loonheffingen Wet op de loonbelasting 1964 / 362 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 418 Overgangsrecht Versterking van de fiscale rechtshandhaving / 418 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 / 419 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 / 439 Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen / 479 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen / 485 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 502 Overgangsrecht Wet overige fiscale maatregelen 2008 / 502 Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering / 503 Wet financiering sociale verzekeringen / 511

2 Besluit Wfsv / 542 Regeling Wfsv / 557 Vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 577 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 / 638 Overgangsrecht Wet ondernemerspakket / 638 Inwerkingtreding wijziging hybride leningen / 639 Inwerkingtreding van de wet vervolgwijzigingen / 639 Overgangsrecht Wet aftrekverbod aankoopkosten deelneming / 640 Overgangsrecht Wet aanpassing fiscale behandeling VUT / 640 Overgangsrecht Belastingplan 2006 / 641 Overgangsrecht Wet VPB-pakket 2006 / 641 Overgangsrecht Wet van 1 december 2005 / 643 Overgangsrecht Wet van 15 september 2005 / 645 Overgangsrecht Wet werken aan winst / 645 Overgangsrecht Wet overige fiscale maatregelen 2008 / 647 Overgangsrecht Omzetting van een vaste inrichting met verliezen in een deelneming / 647 Overgangsrecht Introductie van een regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen / 648 Overgangsrecht Beleggingsinstellingen als vastgoedontwikkelaar / 648 Overgangsrecht Belastingplan 2009 / 648 Overgangsrecht Belastingplan 2010 / 648 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2010 / 648 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 650 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 / 652 Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting / 655 Besluit beleggingsinstellingen / 656 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 / 659 Besluit fiscale eenheid 2003 / 664 Overgangsrecht Besluit aanpassing van Besluit fiscale eenheid 2003 / 685 Besluit omzetting rechtspersoon / 686 Besluit deelnemingsvrijstelling / 690 Standaardvoorwaarden Bedrijfsfusie / 711 Besluit juridische slitsing / 730 Besluit juridische fusie / 743 Besluit geruisloze terugkeer / Moeder-dochterrichtlijn / 782 Fusierichtlijn / 788 Richtlijn interest en royalty s / 798 Dividendbelasting/Kansspelbelasting Wet op de dividendbelasting 1965 / 806 Overgangsrecht Wet werken aan winst / 816 Overgangsrecht Introductie van een regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen / 816 Overgangsrecht Versterking fiscale rechtshandhaving / 817 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 / 818 Wet op de kansspelbelasting / 821 Successiewet Successiewet 1956 / 824 Overgangsrecht Vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 / 850 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 852 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 856 Natuurschoonwet 1928 / 863 Belastingen van rechtsverkeer Wet op belastingen van rechtsverkeer / 871 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 884 Registratiewet 1970 / 892

3 Omzetbelasting Wet op de omzetbelasting 1968 / 895 Overgangsrecht Implementatie btw-richtlijn / 948 Btw-richtlijn / 949 Verordening (EG) nr. 1777/2005 / 1045 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / 1052 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 / 1070 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 1072 Wet op het BTW-compensatiefonds / 1096 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds / 1100 Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds / 1101 Douane en accijnzen Algemene douanewet / 1106 Overgangsrecht Aanpassingswet Algemene Douanewet / 1134 Wet op de accijns (uittreksel) / 1135 Personenauto s en motorrijwielen Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1156 Overgangsrecht Belastingplan 2007 / 1174 Overgangsrecht Belastingplan 2008 / 1174 Overgangsrecht Belastingplan 2009 / 1174 Overgangsrecht Belastingplan 2010 / Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1175 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1183 Motorrijtuigenbelasting Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 / 1191 Overgangsrecht Paarse krokodil / 1212 Overgangsregeling Belastingplan 2010 / 1212 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 / 1213 Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994 / 1227 Belasting zware motorrijtuigen Wet belasting zware motorrijtuigen / 1232 Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen / 1238 Milieubeheer Wet belastingen op milieugrondslag / 1240 Overgangsrecht Belastingplan 2009 / 1270 Overgangrecht Belastingplan 2010 / 1270 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag / 1271 Uitvoeringsregling belastingen op milieugrondslag / 1284 Waterwet / 1294 Diversen Grondwet (uittreksel) / 1298 Wet algemene bepalingen / 1299 Wet op de rechterlijke organisatie (uittreksel) / 1300 Provinciewet (uittreksel)/ 1302 Gemeentewet (uittreksel) / 1310 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen / 1324 Waterschapswet (uittreksel) / 1329 Overgangsrecht Wet modernisering waterschapsbestel / 1343 Wet waardering onroerende zaken Wet waardering onroerende zaken / 1344 Overgangsrecht Wijziging AWR en Wet WOZ / 1356 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken / 1357 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken / 1358 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 1360 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 1362 Algemene wet bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht / 1363 Besluit Fiscaal Bestuursrecht / 1454 Besluit proceskosten bestuursrecht / 1456 Overgangsrecht / 1459

4 Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2005 / 1460 Procesregeling bestuursrecht 2008 / 1463 Algemene termijnenwet / 1476 Wet openbaarheid van bestuur / 1477 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 1500 Wet op de identificatieplicht / 1503 Algemene wet inzake rijksbelastingen Algemene wet inzake rijksbelastingen / 1505 Overgangsrecht Versterking fiscale rechtshandhaving / 1545 Overgangsrecht Wijziging AWR en Wet WOZ / 1545 Overgangsrecht Belastingplan 2010 / 1545 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2010 / 1545 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 / 1546 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 / 1547 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / 1565 Besluit ambthalve verminderen of teruggeven / 1585 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 / 1589 Invordering Invorderingswet 1990 / 1598 Overgangsrecht Versterking fiscale rechtshandhaving / 1636 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2010 / 1636 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 1637 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 1639 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 / 1658 Kostenwet invordering rijksbelastingen / 1663 Internationaal EG-Verdrag (uittreksel) / 1665 BUPO / 1668 EVRM / 1670 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 1672 Overgangsrecht Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten / 1695 Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 1696 Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003 / 1700 OESO-Modelverdrag / 1703 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen / 1717 Uitvoeringsregeling Internationale bijstandsverlening / 1728 Spaarrenterichtlijn / 1730 Afkortingenlijst / 1740 Trefwoordenregister / Alfabetische inhoudsopgave Algemene douanewet / 1106 Algemene termijnenwet / 1476 Algemene wet bestuursrecht / 1363 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 297 Algemene wet inzake rijksbelastingen / 1505 Bedrijfsfusie / 711 Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven / 1585 Besluit beleggingsinstellingen / 656 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / 1565 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen / 321 Besluit deelnemingsvrijstelling / 690 Besluit Fiscaal Bestuursrecht / 1454 Besluit fiscale eenheid 2003 / 664 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken / 1358 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen / 1324 Besluit geruisloze terugkeer / 755

5 Besluit juridische fusie / 743 Besluit juridische splitsing / 730 Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang / 354 Besluit omzetting rechtspersoon / 686 Besluit op de huurtoeslag / 335 Besluit proceskosten bestuursrecht / 1456 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 / 1070 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 1672 Besluit Wfsv / 542 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 / 659 Btw-richtlijn / 949 BUPO / 1668 EG-Verdrag / 1665 EVRM / 1670 Fusierichtlijn / 788 Gemeentewet / 1310 Grondwet / 1298 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Invorderingswet 1990 / 1598 Kostenwet invordering rijksbelastingen / 1663 Moeder-dochterrichtlijn / 782 Natuurschoonwet 1928 / 863 OESO-Modelverdrag / 1703 Overgangsrecht Successiewet 1956 / 850 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 / 209 Overgangsrecht Wet op de dividendbelasting 1965 / 816 Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 637 Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2005 / Procesregeling bestuursrecht 2008 / 1463 Provinciewet / 1302 Regeling Wet kinderopvang / 361 Regeling Wfsv / 557 Regeling zorgverzekering / 291 Registratiewet 1970 / 892 Richtlijn interest en royalty s / 798 Spaarrenterichtlijn / 1730 Successiewet 1956 / 824 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 / 818 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 1072 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 / 652 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 315 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 / 1546 Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1175 Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen / 1238 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag / 1271 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 884 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds / 1100 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 214 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 1637 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 / 419 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 / 1213 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / 1052 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 852 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 650 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 1500 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken / 1357

6 Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering / 503 Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen / 317 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 / 1547 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1183 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 / 1589 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag / 1284 Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 1696 Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds / 1101 Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003 / 1700 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 234 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 / 1658 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 1360 Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening / 1728 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 1639 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 / Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994 / 1227 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 856 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 1362 Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen / 479 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 / 261 Verordening (EG) nr. 1777/2005 / 1045 Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting) / 266 Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting / 655 Waterschapswet / 1329 Waterwet / 1294 Wet algemene bepalingen / 1299 Wet belasting zware motorrijtuigen / 1232 Wet belastingen op milieugrondslag / 1240 Wet financiering sociale verzekeringen / 511 Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Wet kinderopvang / 342 Wet op belastingen van rechtsverkeer / 871 Wet op de accijns / 1135 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 / 1156 Wet op de dividendbelasting 1965 / 806 Wet op de huurtoeslag / 326 Wet op de identificatieplicht / 1503 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen / 1717 Wet op de kansspelbelasting / 821 Wet op de loonbelasting 1964 / 362 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 / 1191 Wet op de omzetbelasting 1968 / 895 Wet op de rechterlijke organisatie / 1300 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 577 Wet op de zorgtoeslag / 323 Wet op het BTW-compensatiefonds / 1096 Wet op het kindgebonden budget / 339 Wet openbaarheid van bestuur / 1477 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 1484 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen / 485 Wet waardering onroerende zaken / 1344 Zorgverzekeringswet / 285

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 MvM URLB 2001 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (tekst 2011 - bijgewerkt voor http://www.loonheffing.nl/) Vastgesteld op 20 december 2000, nr. WDB 2000/955M, zoals laatstelijk gewijzigd bij ministeriële

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Wet inkomstenbelasting 2001... 3 2.1.

Nadere informatie

33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014)

33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 3 Memorie van toelichting 1 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN...2 1. Inleiding...2 2. Toelichting op enkele wijzigingen...2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 753 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Toelichting op enkele wijzigingen... 2

Nadere informatie

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016 Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016 De plannen van Prinsjesdag 2013 zijn in de afgelopen maanden mede door het Begrotingsakkoord 2014 op nogal wat punten aangepast. Daarom heeft de redactie

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 203) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014

Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014 Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting BELASTINGPLAN 2015 Op 16 september 2014 is het Belastingplan 2015 gepubliceerd. Dit jaar is het aantal concrete nieuwe maatregelen zeer beperkt. De fiscaliteit in 2015 wordt echter niet alleen bepaald

Nadere informatie

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting pagina 1 van 6 Terug naar overzicht Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting Besluit 16-12-2005 nr CPP05-2663 Belastingdienst/Centrum voor

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting

Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting NIEUWSBRIEF jaargang 6 EXTRA EDITIE Full Finance adviseert en begeleidt op het terrein van accountancy en fiscaliteit, strategie, fusie & overname, management & organisatie, veranderingsprocessen en ICT.

Nadere informatie

Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst

Verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst Verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst Datum eerste melding: 30 augustus 2002 Datum actualisatie melding : 8 mei 2003, 12 februari 2004, 10 oktober 2006 en 24 november 2008 Inleiding Met

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2012

RB Prinsjesdagspecial 2012 Het aan de Tweede Kamer aangeboden pakket Belastingplan 2013 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: (I) Belastingplan 2013, (II) Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer, (III) Wet herziening

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl EXAMENPOGAMMA MODENE BEDIJFSADMINISAIE nieuwe stijl Het examenprogramma omvat de afzonderlijke examenonderdelen: A. Bedrijfseconomie; B. Bedrijfsadministratie: journaalposten; C. Financiële apportage en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Levensfase Leren 1. Studie en kinderen Levensfase Verdienen 2. Wet inkomstenbelasting 2001

Inhoudsopgave Levensfase Leren 1. Studie en kinderen Levensfase Verdienen 2. Wet inkomstenbelasting 2001 Inhoudsopgave Levensfase Leren 1. Studie en kinderen 31 Studie en kinderen internet Studiekosten algemeen Lesgeld Schoolboeken Vrijwillige ouderbijdrage Gedragscode schoolkosten 2009 Particulier onderwijs

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 oktober

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare

Nadere informatie