Wetenschappelijke publicaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 Publicaties Center for Company Law 1996 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Europese richtlijnen en Nederlandse omzetbelasting ten aanzien van onroerende zaken. In Rijkers, A.C. & Vijfeijken, I.J.F.A. van (Ed.), Geppaart bundel. Deventer: Kluwer. Bont, G.J.M.E. de Bont, G.J.M.E. de & Essers, P.H.J. The Relationship between Fiscal and Commercial Accounts in the Netherlands. In Bont, G.J.M.E. de, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. (Ed.), Fiscal versus Commercial Accounts in the Netherlands. (pp ). Amsterdam: IBFD. Bont, G.J.M.E. de, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. (Eds.). Fiscal versus Caanen, J.C. Caanen, J.C. De fiscale eenheid en verliesverrekening. Tijdschrift voor Insolventierecht, 1996(2), Caanen, J.C. De fiscale eenheid en verliesverrekening. Naschrift bij reactie van Mr E.W.J.H. de Liagre Bohl. Tijdschrift voor Insolventierecht, 1996(4). Caanen, J.C. De reserve assurantie eigen risico: handhaven of afschaffen? Weekblad voor fiscaal recht, 125(6193), Caanen, J.C. & Kertzman, E.N. De vermogensaftrek als alternatief voor het realisme. Maandblad Belastingbeschouwingen, 1996(12), Caanen, J.C. Fiscale lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf. Maandblad Belastingbeschouwingen, 1996(1), 3-9. Caanen, J.C. Transfer pricing en internationale winstallocaties. In Bakker, A.M., Stulemeijer, E. & Weerepas, M.J.G.A.M. (Ed.), Internationale winstallocatie: verslag van het symposium gehouden te Maastricht op 27 oktober (pp ). Arnhem: Gouda Quint. Caanen, J.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Aantekening bij Hoge Raad 4 september 1996, nr ). FED Caanen, J.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Aantekening bij Hoge Raad 7 februari 1996, nr na conclusie van A-G Van Soest). FED Caanen, J.C. De Toekomst van de Reserve Assurantie Eigen Risico. FEW Research Memorandum (Int. r. no. 729). Department of Fiscal Economics, 29 pp. Dietvorst, G.J.B. Essers, P.H.J. Dietvorst, G.J.B. De jaren tellen... Deventer: Kluwer, 54 pp. Essers, P.H.J. & Zanden, P.M. van der Bedrijfseconomische bepaling van voorzieningen. Advies, 1996(5), Essers, P.H.J. La posicion de Hollande respecto al tribunal de Justicia. Revista de la Economica Social y de la Empresa, 1996(23),

2 Essers, P.H.J. Personeelsopties in de winstsfeer: na veertig jaar eindelijk gerechtigheid. Fiscaal ondernemingsrecht, 1996(28), Essers, P.H.J. Fiscale voorraadwaardering. Deventer: FED, 74 pp. Essers, P.H.J. De besloten commanditaire vennootschap als samenwerkingsverband van ondernemingen. In Dortmond, P.J., Maeyer, J.J.M. & Schonis, H.M.N.S. (Ed.), Fiscale en civielrechtelijke aspecten van de commanditaire vennootschap. Deel 47 Vennootschaps- en rechtspersonenrecht. (Monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, pp ). Deventer: Kluwer. Essers, P.H.J. De relatie tussen de fiscale winstbepaling en Titel 9 van Boek 2 BW. In Galle, R.C.J. & Raaijmakers, M.J.G.C. (Ed.), Na twintig jaar Boek 2 BW. (pp ). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. Essers, P.H.J. De toekomst van de vennootschapsbelasting. In Kam, C.A. de (Ed.), Belastingheffing van de toekomst. (pp ). Deventer: Kluwer. Essers, P.H.J. De voorperiode revisited. In Rijkers, A.C. & Vijfeijken, I.J.F.A. van (Ed.), Geppaartbundel. Beschouwingen over grondslagen. (pp ). Deventer: Kluwer. Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), (HR 8 juli 1996, nr (kasgeldconstructie; toepassing inkoopfaciliteit voor krachtens erfrecht opgekomen aandelen)). BNB Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), (HR 13 december 1995, nr (kasgeldconstructie; bewijslastverdeling)). BNB Essers, P.H.J. (Ed.). Personenvennootschappen en aanverwante rechtsvormen. Deventer: Kluwer. Bont, G.J.M.E. de & Essers, P.H.J. The Relationship between Fiscal and Commercial Accounts in the Netherlands. In Bont, G.J.M.E. de, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. (Ed.), Fiscal versus Commercial Accounts in the Netherlands. (pp ). Amsterdam: IBFD. Bont, G.J.M.E. de, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. (Ed(s).). Fiscal versus Galle, R.C.J. Galle, R.C.J. Van een lapidaire naar een volwaardige wettelijke regeling van de vereniging en de coöperatie. In Galle, R.C.J. & Raaijmakers, M.J.G.C. (Ed.), Twintig jaar Boek 2 BW. (pp ). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. Geld, J.A.G. van der Geld, J.A.G. van der. De fiscale duiding van de converteerbare obligatielening en de warrantlening voor emittent en schrijver. Fiscaal ondernemingsrecht, 1996(26), Geld, J.A.G. van der & Faber, S.E. Het wetsvoorstel tegen winstdrainage en ter versterking van de fiscale infrastructuur. Weekblad voor fiscaal recht, 1996(6200), Geld, J.A.G. van der. Van een actieve en (al te) snelle wetgever. Fiscaal ondernemingsrecht, 1996(24), Geld, J.A.G. van der. Noot bij : Hoge Raad, (Noot bij HR BNB 1996/299 en 300). BNB Geld, J.A.G. van der. Noot bij : Hoge Raad, (Noot bij HR BNB 1996/350). BNB Geppaart, C.P.A. Geppaart, C.P.A. Fiscale rechtsvinding in het kader van de Europese Unie. Deventer: Kluwer, 60 pp. Geppaart, C.P.A. International Aspects of Thin Capatalisation. [Bespreking van:?,?, International Aspects of Thin Capatalisation Uitg.: Kluwer Law International, The Hague [etc.] 2

3 (1996)]. In: Weekblad voor fiscaal recht, 1996, Geppaart, C.P.A. Permanent Establishments of Banks, Insurance Companies and other Financial Institutions. [Bespreking van: Permanent Establishments of Banks, Insurance Companies and other Financial Institutions Uitg.: Kluwer]. In: Weekblad voor fiscaal recht, 125, Hemmen, E.M. Hemmen, E.M. Enige perikelen rond de executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen op naam (art. 474g Rv). Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 127(6243), Hurk, H.T.P.M. van den Hurk, H.T.P.M. van den. Concernfinancieringsmaatschappijen. Internationaal Belasting Bulletin, 1996(3), Hurk, H.T.P.M. van den. Directe belastingen en EG-recht. Internationaal Belasting Bulletin, 1996(1), Hurk, H.T.P.M. van den. Discriminatie aanvechten voor het Hof van Justitie. Internationaal Belasting Bulletin, 1996(5), Hurk, H.T.P.M. van den. Dutch Direct Taxes and EC Law, More Compatibility Required? EC Tax Review, 1996(1), Hurk, H.T.P.M. van den. Loss-compensation. In Bont, G.J.M.E. de, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. (Ed.), Fiscal versus commercial profit accounting. (pp ). Amsterdam: IBFD. Hurk, H.T.P.M. van den. Procederen voor het Hof van Justitie, het spel der machten. In Bundel LOF-congres. Leiden: LOF. Kemmeren, E.C.C.M. Kemmeren, E.C.C.M. Het nieuwe art. 15, vierde lid, Wet Vpb bij voorbaat geliquideerd. Fiscaal weekblad FED, 1996(574), Kemmeren, E.C.C.M. Winstdrainage: een vergaande mogelijkheid van winstallocatie. Fiscaal weekblad FED, 1996(162), Kemmeren, E.C.C.M. Intangible assets. In Bont, G.J.M.E. de, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. (Ed.), Fiscal versus commercial profit accounting in the Netherlands, France and Germany. (pp ). Amsterdam: IBFD Publications. Bont, G.J.M.E. de, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. (Ed(s).). Fiscal versus Offermanns, R.H.M.J. Offermanns, R.H.M.J. Congres Landelijke Aangifte Dag: Fiscale en sociale fraude; meten met twee maten. Weekblad voor fiscaal recht, 1996(18 apr), Offermanns, R.H.M.J. Verslag van 125-jarig bestaan van het Weekblad voor Fiscaal Recht over de fiscale toekomst van ondernemend Nederland. Weekblad voor fiscaal recht, 1996(22 febr.), Offermanns, R.H.M.J. Noot bij : (Noot FED 1996/265). FED Prinsen, L.L.M. Prinsen, L.L.M. Over rekening en verantwoording, in het bijzonder bij de stichting, vereniging en coöperatie. Stichting & vereniging, 1996(6),

4 Prinsen, L.L.M. & Deterink, A.M.M. De aansprakelijkheid van de bank en de Erbaleer. In Tjittes, R.P.J.L., Blom, M.A. & Berkvens, J.M.A. (Ed.), Bank & aansprakelijkheid. (Recht en praktijk, 95, pp ). Deventer: Kluwer. Rijkers, A.C. Rijkers, A.C. Consumptieve rente. Weekblad voor fiscaal recht, 1996(6206), Rijkers, A.C. Ondernemingswinstbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 1996(1), Rijkers, A.C. Rente, regels en realisme. Deventer: FED, 112 pp. Struycken, T.H.D. Struycken, T.H.D. Afdracht van overwaarde sinds Sogelease. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 1996(6215), Struycken, T.H.D. Afdracht van overwaarde: art. 7A:1576t BW geconfronteerd met het Sogelease-arrest. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 127(6237), Struycken, T.H.D. De kwaliteitsrekening miskend als Haagse trust. Tijdschrift voor Insolventierecht, 1996(6), Struycken, T.H.D. De notariële kwaliteitsrekening in het voorstel voor een nieuwe Notariswet. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 127(6241), Struycken, T.H.D. Some Dutch. Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, Struycken, T.H.D. De geschonden fiducie in het goederenrecht; over Form and Substance. Beschouwingen naar aanleiding van het Sogelease-arrest, en de ratificatie van het Trustverdrag. In Kortmann, S.C.J.J., Maeijer, J.M.M., Nuytinck, A.J.M. & Perrick, S. (Ed.), Op Recht, Bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. A.V.M. Stuycken. (pp ). Zwolle: Tjeenk Willink. Ven, K.M.L.L. van de Ven, K.M.L.L. van de. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Annotatie bij Hoge Raad 10 april 1996, nr , FED 1996/435). FED Ven, K.M.L.L. van de. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Annotatie bij Hoge Raad 12 juni 1996, nr , FED 1996/778). FED Ven, K.M.L.L. van de. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Annotatie bij Hoge Raad 6 december 1995, nr , FED 1996/123). FED Verstijlen, F.M.J. Verstijlen, F.M.J. Boedelschulden en de omslag van faillissementskosten. Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht, 1996(3), Verstijlen, F.M.J. De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht, 1996(8), Verstijlen, F.M.J. De waarschuwingsplicht van de bewindvoerder. Advocatenblad, 1996(11), Verstijlen, F.M.J. Enige beschouwingen naar aanleiding van A.L. Leuftink. Tijdschrift voor Insolventierecht, 1996(2), Verstijlen, F.M.J. De faillissementscurator tegenover milieurechtelijke normen. In Faber, N.E.D., Hees, J.J. van, Kortmann, S.C.J.J. & Ranitz, S.H. de (Ed.), De curator, een octopus. (pp ). Deventer: W.E.J. Tjeen Willink. Vijfeijken, I.J.F.A. van Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij :., (BNB 1996/37). BNB , p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij :., (BNB 1996/393). BNB , p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij :., (BNB 1996/86). BNB , p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij :., (BNB 1996/87). BNB , p

5 Vriesendorp, R.D. Vriesendorp, R.D. De toekomst van de Faillissementswet. Tijdschrift voor Insolventierecht, 1996(5), Vriesendorp, R.D. Verpanding van contractueel onoverdraagbare geldvorderingen. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 1996(6211), Vriesendorp, R.D. Art. 47 Fw.: een geamupteerde tentakel of verdient de curator meer? In Faber, N.E.D., Hees, J.J. van, Kortmann, S.C.J.J. & Ranitz, S.H. de (Ed.), De curator, een octopus. (pp ). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Vriesendorp, R.D. Bancaire aansprakelijkheid bij uitwinning van pand en hypotheek. In Blom, M.A. & Tjittes, R.P.J.L. (Ed.), Bank & aansprakelijkheid. (pp ). Deventer: Kluwer. Vriesendorp, R.D. Noot bij : (Mr Gispen q.q./ifn). AAe. 5

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1997 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. Deventer: FED, 185 pp. Bijl, D.B. Aansprakelijkheid voor belastingen: samenloop

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1998 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. FED fiscale brochure. Deventer: Uitgeverij FED bv, 185 pp. Bijl, D.B. Onroerend

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2000 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M. & Hamilton, G.J.A. (Ed.), Sociale verzekeringswetten.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1999 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M., Hamilton, G.J.A. & Noordam, F.M. (Eds.),

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2001 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 2001, 1506-1512. Essers, P.H.J.

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law - 2002 Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5-13. Dijkstra,

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Wetenschappelijke publicaties Bont, G.J.M.E. de (2004). De (voorgestelde) dwangsom- en invorderingsbeschikking: een wetgevende dwaling. Weekblad voor fiscaal recht,

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ASSER SCHOLTEN Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen deel, bewerkt door P. SCHOLTEN, 3e druk met feitelijke gegevens aangevuld

Nadere informatie

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE

Nadere informatie

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business Met Recht Verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/38073

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85621

Nadere informatie

PUBLICATIES PER ONDERWERP

PUBLICATIES PER ONDERWERP PUBLICATIES PER ONDERWERP Vennootschapsrecht 1. K. Frielink, Certificaathouders kunnen een redelijk dividend eisen, Account 10 (1991), blz. 45-46. 2. K. Frielink, Onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid

Nadere informatie

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Yin - Yang Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Kluwer - 2000 Vernietiging van de uitsluitingsclausule

Nadere informatie

Center for Company Law in 2002

Center for Company Law in 2002 Center for Company Law in 2002 Inleiding Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Center for Company Law

Center for Company Law Center for Company Law Jaarverslag 2001 Eerstegeldstroomonderzoek Tweedegeldstroomonderzoek Derdegeldstroomonderzoek Hoogtepunten Schoordijkreeks Georganiseerd in 2001 Internationale publicaties Overige

Nadere informatie

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte 1986 (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 1987 (2) Schuld in artikel 68 AWR, WFR 1987/5760 (3) Het kans-op-nadeelcriterium bij

Nadere informatie

De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined

De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined S.E. Castaño Ortiz De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined Inleiding De bevoegdheden die aan de voorlopige crediteurencommissie worden toegekend, door de Faillissementswet,

Nadere informatie

Meerderjarigenbewind en schuldsanering

Meerderjarigenbewind en schuldsanering Meerderjarigenbewind en schuldsanering Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht,

Nadere informatie

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET?

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? Prof. mr. B.Wessels Hoogleraar Internationaal insolventierecht, Universiteit Leiden (b.wessels@law.leidenuniv.nl) Op 26 november 2012 jaar is door de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

PUBLICATIES PER ONDERWERP

PUBLICATIES PER ONDERWERP PUBLICATIES PER ONDERWERP Vennootschapsrecht 1. K. Frielink, Certificaathouders kunnen een redelijk dividend eisen, Account 10 (1991), blz. 45-46. 2. K. Frielink, Onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Arresten Insolventierecht

Arresten Insolventierecht Arresten Insolventierecht met annotaties ten behoeve van het onderwijs en de praktijk verzameld door Prof. mr. R.D Vriesendorp met medewerking van mr W.M.T. Keukens mr. )AAM. Versrhure rii mr. R.M Wihicr

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

De bevoegdheid van de dwingende moeder -curator tot eigen faillissementsaanvrage van de onwelwillende dochter

De bevoegdheid van de dwingende moeder -curator tot eigen faillissementsaanvrage van de onwelwillende dochter Mr. B. Kemp* en mr. S. Renssen** De bevoegdheid van de dwingende moeder -curator tot eigen faillissementsaanvrage van de onwelwillende dochter In deze bijdrage staat centraal de vraag of de curator van

Nadere informatie

De individuele schuldeiser en de Peeters q.q./ Gatzen-vordering, wachten op de curator?

De individuele schuldeiser en de Peeters q.q./ Gatzen-vordering, wachten op de curator? Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker De individuele schuldeiser en de Peeters q.q./ Gatzen-vordering, wachten op de curator? Inleiding Een schuldeiser

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/129794

Nadere informatie

Ontbinding van rechtspersonen, (te)veel onduidelijkheden en risico s. Mr. Matthijs van Rozen

Ontbinding van rechtspersonen, (te)veel onduidelijkheden en risico s. Mr. Matthijs van Rozen Ontbinding van rechtspersonen, (te)veel onduidelijkheden en risico s Mr. Matthijs van Rozen Mr. Mark Loef notaris advocaat Welkom Programma Ontbinding van rechtspersonen Besluitvorming Het vermogen bepaalt

Nadere informatie

ONDERNEMING EN 5 JAAR NIEUW BURGERLIJK RECHT

ONDERNEMING EN 5 JAAR NIEUW BURGERLIJK RECHT ONDERNEMING EN 5 JAAR NIEUW BURGERLIJK RECHT onder redactie van Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann Mr. N.E.D. Faber Mr. A.A. van Rossum Prof.mr. H.L.E. Verhagen Serie Onderneming en Recht deel7 W.E.J. Tjeenk Willink

Nadere informatie

Center for Company Law in 2003

Center for Company Law in 2003 Center for Company Law in 2003 Introductie Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris!

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Published in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139,

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Verpanding made easy: verpanding van vorderingen door middel van een verzamelpandakte

Verpanding made easy: verpanding van vorderingen door middel van een verzamelpandakte annotatie Ars Aequi juni 2012 455 Annotatie Verpanding made easy: verpanding van vorderingen door middel van een verzamelpandakte Prof.mr. P.M. Veder HR 3 februari 2012, LJN: BT6947 (Dix q.q./ing), (mrs.

Nadere informatie

DE LEVENSVERZEKERING

DE LEVENSVERZEKERING DE LEVENSVERZEKERING Een privaatrechtelijke en successierechtelijke beschouwing MR. W.J.M. VAN VEEN 1992 W.EJ. TJEENK WILLINK ZWOLLE INHOUD Lijst van gebruikte afkortingen XI Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1

Nadere informatie

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr (vanarendonk@frg.eur.nl) Bender

Nadere informatie

Tilburg University. Discussiëren over goederenrecht van Dijck, Gijs; van den Heuvel, N.W.M. Published in: Tijdschrift voor Insolventierecht

Tilburg University. Discussiëren over goederenrecht van Dijck, Gijs; van den Heuvel, N.W.M. Published in: Tijdschrift voor Insolventierecht Tilburg University Discussiëren over goederenrecht van Dijck, Gijs; van den Heuvel, N.W.M. Published in: Tijdschrift voor Insolventierecht Publication date: 2004 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Brandsma, R.P.C.W.M., Geld, J.A.G. van der, & Vries, R.J. de. (2009). Fiscaal crisispakket 2009. Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6803), 313-319.

Brandsma, R.P.C.W.M., Geld, J.A.G. van der, & Vries, R.J. de. (2009). Fiscaal crisispakket 2009. Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6803), 313-319. Publication List Professor Dr R.P.C.W.M. Brandsma LLM Journal articles Brandsma, R.P.C.W.M. (2009). De afdrachtvermindering voor fiscale beleggingsinstellingen in de Wet op de dividendbelasting 1965. Weekblad

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

De curator en de naleving van de milieuvergunning

De curator en de naleving van de milieuvergunning Afl. 2005/15 De curator en de naleving van de milieuvergunning In de Alvat-uitspraak van 11 juli 1997 stelde de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de verplichtingen voortvloeiend uit een milieuvergunning

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Overige wetenschappelijke activiteiten Borgers, M.J., Kristen, F.G.H. & Reynaers, S. (Ed(s).). (2004). Europees straf(proces)recht 2004/2006. Basisteksten. Nijmegen:

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014 Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV Masterscriptie mei 2014 Daniel Sopar Studentnummer 0544884 Scriptiebegeleider: dhr. dr. J.L. van de Streek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoge Raad , ECLI:NL:HR:2015:3636, (Hoekstra q.q./r.m. Trade B.V.)

Hoge Raad , ECLI:NL:HR:2015:3636, (Hoekstra q.q./r.m. Trade B.V.) Ondernemingsrecht Updates annotaties OR_2016_0015 commentaar op Hoge Raad 18-12-2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, (Hoekstra q.q./r.m. Trade B.V.) datum 06-02-2017 auteur S. Renssen Hoge Raad 18-12-2015, ECLI:NL:HR:2015:3636,

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN nr. LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN Asser, vgl. C. Asser, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, vergeleken met het Wetboek Napoleon 1838 Asser/Abas 5-IIA Id., Bijzondere overeenkomsten, Huur, 9e druk,

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

De kwaliteitsrekening

De kwaliteitsrekening De kwaliteitsrekening VRIJE UNIVERSITEIT De kwaliteitsrekening ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr.

Nadere informatie

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment?

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Mr. C.H.M. Fiévez * 1. Inleiding De vraag tot welk moment cumulatief beslag op aandelen nog mogelijk is veronderstelt dat elk beslagobject, en dus

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN LUITEN BEHEER B.V. DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN LUITEN BEHEER B.V. DE DATO 7 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN LUITEN BEHEER B.V. DE DATO 26 SEPTEMBER 2013 Gegevens onderneming Statutaire naam Adres Vestigingsplaats : Luiten Beheer B.V.

Nadere informatie

Tussentijds financieel verslag per

Tussentijds financieel verslag per Pagina 1/7 Tussentijds financieel verslag per 23112017 Naam Curator RechterCommissaris Insolventienummer Public Affairs Resources Department mr. P. Beerens mr. J.C.A.M. Los C/10/17/215 F A. Baten Incl.

Nadere informatie

3. Titel : De waardering van bedrijfsmiddelen op bedrijfswaarde Tijdschrift : Fiscaal Weekblad FED Vindplaats : 1986/1225, p.

3. Titel : De waardering van bedrijfsmiddelen op bedrijfswaarde Tijdschrift : Fiscaal Weekblad FED Vindplaats : 1986/1225, p. LIJST VAN PUBLICATIES VAN PROF. DR. A.H.M. DANIELS 1985 1. Titel : Omkering van de bewijslast in internationale verhoudingen Tijdschrift : Weekblad voor Fiscaal Recht Vindplaats : 1985/5675, p.368-374;

Nadere informatie

Concept Financieel Eindverslag per

Concept Financieel Eindverslag per Concept Financieel Eindverslag per 11012016 Naam Blickvangers B.V. Curator mr. W.M. Welage RechterCommissaris mr. S.J.O. de Vries Insolventienummer 10/348 F Disclaimer: Het openbaar verslag en het bijbehorende

Nadere informatie

DE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING:

DE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING: 1719 DE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING: FISCAAL AL GEREGELD? MR. G.C.F. VAN GELDER 1 1 Inleiding Op grond van artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek kan een naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. inzake : Vermeer Eemhaven Beheer B.V., statutair

Nadere informatie

Insolventierecht in cijfers en modellen: Schuldeisersbenadeling en conclusies

Insolventierecht in cijfers en modellen: Schuldeisersbenadeling en conclusies Schoordijk Instituut Center for Company Law Insolventure Insolventierecht in cijfers en modellen: Schuldeisersbenadeling en conclusies Mr. drs. A.P.K. Luttikhuis RA Dr. ir. R.E. Timmermans Boom Juridische

Nadere informatie

Een (wettelijke) taak tot faillissementsfraudebestrijding: de negende tentakel van de curator?

Een (wettelijke) taak tot faillissementsfraudebestrijding: de negende tentakel van de curator? DOI: 10.5553/MvO/245231352017003003004 Een (wettelijke) taak tot faillissementsfraudebestrijding: de negende tentakel van de curator? Mr. A.T.M. Adams De curator krijgt een alsmaar toenemende rol met betrekking

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54061

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37026

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

Pandrecht: over schuldeisersbevoegdheden

Pandrecht: over schuldeisersbevoegdheden UIT DE PRAKTIJK Mr A.J.M. Roos en mr drs. M.A.J. Hartman* Pandrecht: over schuldeisersbevoegdheden en uitwinning Op 14 en 21 februari 2014 heeft de Hoge Raad een tweetal belangwekkende arresten gewezen

Nadere informatie

Waarom Boek 9 BW er alsnog moet komen (stem en discussieer mee!)

Waarom Boek 9 BW er alsnog moet komen (stem en discussieer mee!) Waarom Boek 9 BW er alsnog moet komen (stem en discussieer mee!) In het mei-nummer van Ars Aequi doen Dirk Visser en Hanneke Spath een oproep om (nu echt) te komen tot een Boek 9 BW met een codificatie

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens

Nadere informatie

Tussentijds financieel verslag per

Tussentijds financieel verslag per Pagina 1/7 Tussentijds financieel verslag per 14022017 Naam Curator RechterCommissaris Insolventienummer Ogear Trading B.V. Mr. G.J. Schras Mr. A.J. van Spengen C/10/14/258 F A. Baten Incl. B.T.W. B.T.W.

Nadere informatie

Girale betaling en het faillisse - ment van de rekeninghouder

Girale betaling en het faillisse - ment van de rekeninghouder Girale betaling en het faillisse - ment van de rekeninghouder Mr. B.A. Schuijling en mr. R.J. van der Weijden Na een uiteenzetting van de stand van zaken met betrekking tot rondom de faillissementsdatum

Nadere informatie

De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan

De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan A.J.M. Nuytinck Published in WPNR, 2008,

Nadere informatie

De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek

De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek Tracey Hu-a-ng 5692512 Semester 2, studiejaar 2008/2009 10 juli 2009 Bachelorscriptie Begeleider : Dr. J.L. van de Streek Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Afwikkeling van Insolventies

Afwikkeling van Insolventies Vermande Studiedagen Vernieuwd programma Driedaagse praktijkcursus Afwikkeling van Insolventies Woensdag 7, 14 en 21 november 2007 Mercure Hotel Utrecht Bunnik Thema s die o.a. aan bod komen: Nieuwe faillissementswet

Nadere informatie

Hoe kan een winstbox bijdragen aan een meer rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting?

Hoe kan een winstbox bijdragen aan een meer rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting? Hoe kan een winstbox bijdragen aan een meer rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting? Opleiding: Master Fiscaal Recht Universiteit: Universiteit van Tilburg Auteur: M.G.M.W. van Loon Begeleider: mr.

Nadere informatie

Knowledge Portal. Ondernemingsrecht 2012/59. Aflevering Ondernemingsrecht 2012, afl. 8 Publicatiedatum Auteur Mr. P.H.N.

Knowledge Portal. Ondernemingsrecht 2012/59. Aflevering Ondernemingsrecht 2012, afl. 8 Publicatiedatum Auteur Mr. P.H.N. Knowledge Portal Ondernemingsrecht 2012/59 Aflevering Ondernemingsrecht 2012, afl. 8 Publicatiedatum 16-05-2012 Auteur Mr. P.H.N. Quist [1] Titel Verkoop en levering aan een rechtspersoon in oprichting

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 Faillissementsnummer: C/08/13/1044 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Juridisch up to Date, september 2008 Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Mr. dr. S. Parijs, CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) De reikwijdte van medezeggenschap Zaal, I. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) De reikwijdte van medezeggenschap Zaal, I. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) De reikwijdte van medezeggenschap Zaal, I. Link to publication Citation for published version (APA): Zaal, I. (2014). De reikwijdte van medezeggenschap General rights

Nadere informatie

Een vergelijking tussen de hoofdkenmerken van het Belgische en Nederlandse recht van de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid.

Een vergelijking tussen de hoofdkenmerken van het Belgische en Nederlandse recht van de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid. Een vergelijking tussen de hoofdkenmerken van het Belgische en Nederlandse recht van de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid. Masterproef van de opleiding master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE 653 DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE AANDELEN MR. G.C.F. VAN GELDER 1 1 Inleiding Om verschillende redenen, fiscaal en niet-fiscaal, kan gebruik worden gemaakt van preferente aandelen. Een preferent aandeel

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013 S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo, Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht,

Nadere informatie

DOORLEVERING TIJDENS FAILLISSEMENT

DOORLEVERING TIJDENS FAILLISSEMENT DOORLEVERING TIJDENS FAILLISSEMENT E.L. Zetteler en R.M. Vermaire 1, 2 1. Inleiding 1.1 In de praktijk is het gebruikelijk en geaccepteerd dat partijen contractuele opschortingsrechten en beëindigingsrechten

Nadere informatie

Algemeen... 2. Bestuur Stichting Grotius Academie... 3. Hoofddocenten Grotius specialisatieopleidingen... 5. Opleidingsactiviteiten...

Algemeen... 2. Bestuur Stichting Grotius Academie... 3. Hoofddocenten Grotius specialisatieopleidingen... 5. Opleidingsactiviteiten... Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemeen........................................................................................ 2 Bestuur Stichting Grotius Academie.................................................................

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008. Period 2002-2007.

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008. Period 2002-2007. Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008 Period 2002-2007 Part III Full list of publications Radboud University Nijmegen Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je?

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Verrekening Johan Jol Oktober 2009 Inleiding: Programma Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Gevolgen van verrekening Wettelijke versus contractuele verrekening Te onderscheiden

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

EG-verordeningen. 1. Faillissementswetgeving en EG-verordeningen. 1 Faillissementswetgeving en EG-verordeningen. mr. dr. A.J.

EG-verordeningen. 1. Faillissementswetgeving en EG-verordeningen. 1 Faillissementswetgeving en EG-verordeningen. mr. dr. A.J. EG-verordeningen mr. R.M. dr. A.J. Avezaat Berends mr. dr. A.J. Berends Noordam mr. G.F. R.M. van Avezaat den Berg mr. dr. R.I.V.F. A.J. Berends Bertrams mr. C. B.S.J.M. den Besten van Gangelen mr. M.B.

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

University of Groningen. Wie zwijgt, deelt mee Verstijlen, F.M.J. Published in: Groninger zekerheid

University of Groningen. Wie zwijgt, deelt mee Verstijlen, F.M.J. Published in: Groninger zekerheid University of Groningen Wie zwijgt, deelt mee Verstijlen, F.M.J. Published in: Groninger zekerheid IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2014 organiseert Loyens & Loeff voor de zesde keer de Tax

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie