Wetenschappelijke publicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 Publicaties Center for Company Law 2000 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M. & Hamilton, G.J.A. (Ed.), Sociale verzekeringswetten. Deventer: Kluwer. Dietvorst, G.J.B. Dietvorst, G.J.B. De warme, de koude en de dode hand... Pensioen magazine, 5, Dietvorst, G.J.B. Geschriften van de Vereniging voor belastingwetenschap. Deventer: Kluwer, 176 pp. Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. De uitbreiding van het begrip belastbare winst uit onderneming tot voordelen van bepaalde vormen van geldleningen in de Wet IB Fiscaal ondernemingsrecht, 1-5. Essers, P.H.J. General Conclusions. In Essers, P.H.J., Flutsch, P.A. & Ultee, M.A. (Ed.), Environmental Policy and Direct Taxation in Europe. (pp ). London: Kluwer Law International. Essers, P.H.J. & Raaijmakers, M.J.G.C. Omzetting van een personenvennootschap in een NV of BV en omgekeerd. In Essers, P.H.J. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (CCL-reeks, pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Essers, P.H.J. Personenvennootschappen onder de Wet IB In Essers, P.H.J., Doornebal, J., Jansen, J.J.M. & Mohr, A.L. (Ed.), Personenvennootschappen en aanverwante rechtsvormen. (pp. 1-24). Deventer: Kluwer. Essers, P.H.J. Preface. In Essers, P.H.J., Flutsch, P.A. & Ultee, M.A. (Ed.), Environmental Policy and Direct Taxation in Europe. (pp. XIII-XV). London: Kluwer Law International. Essers, P.H.J. The Netherlands. In Essers, P.H.J., Flutsch, P.A. & Ultee, M.A. (Ed.), Environmental Policy and Direct Taxation in Europe. (pp ). London: Kluwer Law International. Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/115, (Gascilinders : voorwerpen van geringe waarde of complex van zaken?). BNB 2000-, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/146, (Vermogensetikettering van ten behoeve van onderneming gebruikt deel van boerderij). BNB 2000-, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/261, (Herkapitalisatie gevolgd door vervreemding ab-pakket : geen fraus legis). BNB 2000-, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/264, (Aannemingsovereenkomst : begrip verplichtingen). BNB 2000-, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/32, (Vermogensetikettering : bijzondere omstandigheid : gedeeltelijke staking). BNB 2000-, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/328, (CFK-regeling : Verdrag met België). BNB 2000-, p Essers, P.H.J. (Ed.). Environmental Policy and Direct Taxation in Europe. London: Kluwer Law International, 120 pp. Essers, P.H.J. (Ed.). Verkenningen op de grens van burgerlijk becht en belastingrecht. Den Haag: Uitgeverij Boom, 270 pp. Essers, P.H.J. ( ). The Dutch Ruling System. Steuer und Wirtschaft International., pp

2 Flutsch, P.A. Flutsch, P.A. Oprichtings- en emissiekosten. In Essers, P.H.J., Raaijmakers, M.J.G.C., Happe, R.H., Vriesendorp, R.D. & Meussen, G.T.K. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Flutsch, P.A. Noot bij : Hoge Raad ( ), 109, (Vertegenwoordigingsbevoegde is niet noodzakelijk bestuurder). FED , p Flutsch, P.A. Noot bij : Hoge Raad ( ), 154, (Afkoop pensioenrechten na emigratie loon? Bepaling afkoopwaarde). FED , p Flutsch, P.A. Noot bij : Hoge Raad ( ), 262, (Verkoopopbrengst van aandelen in B.I. aangemerkt als inkomsten uit vermogen). FED , p Flutsch, P.A. Noot bij : Hoge Raad ( ), 363, (Kosten van kantoorruimte in de eigen woning). FED , p Galle, R.C.J. Galle, R.C.J. Ondernemen en ethiek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, VIII pp. Galle, R.C.J. & Nillesen, J.T.L. Opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht. In Essers, P.H.J. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (CCL-reeks, pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Geld, J.A.G. van der Geld, J.A.G. van der & Raaijmakers, M.J.G.C. Concernrecht in het ondernemings- en belastingrecht. In Vriesendorp, R. & Essers, P. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Boon. Gribnau, J.L.M. Gribnau, J.L.M. Procesvertegenwoordiging in bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. In Bax, C.J., Gribnau, J.L.M. & Mevis, P.A.M. (Eds.), Procesvertegenwoordiging. (SI_EURreeks, 25, pp. 7-20). Deventer: Gouda Quint. Gribnau, J.L.M., Bax, C.J. & Mevis, P.A.M.. (Eds.). Procesvertegenwoordiging. Deventer: Gouda Quint. Gribnau, J.L.M. & Happé, R.H. Convergentie en divergentie : over begripsvorming in privaatrecht en belastingrecht. In Essers, P.H.J., Meussen, G.T.K., Raaijmakers, M.J.G.C. & Vriesendorp, R.D. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht : opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht. (pp. 1-20). Den Haag: Uitgeverij Boom. Gribnau, J.L.M. Zorgplichten in het milieurecht en hun fiscale gevolgen. In Gutwirth, S. & Foqué, R. (Ed.), Vraagstukken van milieurechtelijke begripsvorming. (pp ). Deventer: Kluwer. Grundmann, C.M. Grundmann, C.M. EU actieplan financiële diensten : een tussenstand. Tijdschrift voor Effectenrecht, 3-9. Grundmann, C.M. Herzien beleid DNB inzake participatiemaatschappijen. Tijdschrift voor Effectenrecht, Grundmann, C.M. Nota Toezicht op financiële conglomeraten. Tijdschrift voor Effectenrecht, 2(6/7), Grundmann, C.M. Ontwikkelingen rondom bestrijding van witwassen van gelden. Tijdschrift voor Effectenrecht, Grundmann, C.M. & Niet, H.A.J.P. te. Beleggen, deelnemen en ondernemen. In Essers, P., Raaijmakers, M.J.G.C., Vriesendorp, R.D., Happé, R. & Meussen, G. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Grundmann, C.M. Noot bij : College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( ), 102, (CBB , JOR 2000, 102). JOR

3 Grundmann, C.M. Noot bij : College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( ), 103, (CBB , JOR 2000, 103). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( ), 104, (CBB , JOR 2000, 104). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Rechtbank Alkmaar ( ), 12, (Rb Alkmaar , JOR 2000, 12). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Rechtbank Maastricht ( ), 219, (Rb Maastricht , JOR 2000, 219). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Rechtbank Rotterdam ( ), 221, (Rb Rotterdam , JOR 2000, 221). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : President College van Beroep voor bedrijfsleven ( ), 243, (Pres. CBB , JOR 2000, 243). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Rechtbank Utrecht ( ), 35, (Rb Utrecht , JOR 2000, 35). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Hof Amsterdam ( ), 83, (Hof A'dam , JOR 2000, 83). JOR Gubbels, N.C.G. Gubbels, N.C.G. Rubriek estateplanning. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2(1), Gubbels, N.C.G. Samenwonen in de Wet IB '01. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2(1), Gubbels, N.C.G. Samenwonen in de Wet IB Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 1(1), Gubbels, N.C.G. Schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6415(131), Gubbels, N.C.G. Noot bij : Hoge Raad ( ), 277, (Toepassing gelijkheidsbeginsel bij buitenlandse belastingplichtigen met onroerende zaken in Nederland). FED , p Gubbels, N.C.G. Noot bij : Hof Amsterdam ( ), 51, (Hof Amsterdam 9 december 1999, nr , FED 3 februari 2000, afl. 2793, nr. 51). FED , p Gubbels, N.C.G. Noot bij : Hoge Raad ( ), 51, (Waarde juridische eigendom vqn onroerende zaken waarvan de 'economische eigendom' volledig bij derden berust). FED , p Happé, R.H. Gribnau, J.L.M. & Happé, R.H. Convergentie en divergentie : over begripsvorming in privaatrecht en belastingrecht. In Essers, P.H.J., Meussen, G.T.K., Raaijmakers, M.J.G.C. & Vriesendorp, R.D. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht : opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht. (pp. 1-20). Den Haag: Uitgeverij Boom. Hoogeveen, M.J. Hoogeveen, M.J. De warme, de koude en de dode hand en de bedrijfsopvolging. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 7-8, Hoogeveen, M.J. De zin en onzin van een doorschuifregeling voor de bedrijfsopvolging. Weekblad voor fiscaal recht, 6397, Hoogeveen, M.J. Over wilsrechten, aanmerkelijk belang en invorderingsfaciliteiten. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 7-8, Hoogeveen, M.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Vermogensetikettering en foutenleer). FED , p Hoppenreijs, R.T.R. Vriesendorp, R.D. & Hoppenreijs, R.T.R. De fiscaal- en civielrechtelijke benadering van de trust in Nederland : eenheid of verscheidenheid. In: Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. 3

4 Juch, D. Juch, D. & Martens, W.C.M. Hoge Raad verduidelijkt onderscheid tussen deelnemen en beleggen? Weekblad voor fiscaal recht, 129(6380), Juch, D. & Martens, W.C.M. Hybride financiering in 2001, gevolgen voor particuliere beleggers. Ondernemingsrecht, Juch, D. & Martens, W.C.M. Surtax: een onding? Weekblad voor fiscaal recht, 128(6364), Juch, D. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/160, (Aan Nederland ter heffing toegewezen leasetermijnen met verrekening van een fictief bedrag aan bronbelasting.). BNB , p Juch, D. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/21, (Kostprijs deelneming : som betaald ter afkoop van verplichtingen ingevolge een optieovereenkomst.). BNB B, p Juch, D. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/235, (Afwaardering vordering op dochtermaatschappij). BNB A, p Juch, D. Noot bij : Hoge Raad ( ), FED 2000/127, (Belastingplichtige vereniging?). FED , p Kesteren, H.W.M. van Kesteren, H.W.M. van. Concernvennootschappen. In Samenwerkingsverbanden in de omzetbelasting. (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 214, pp ). Deventer: Kluwer. Koppen, F.P. van Koppen, F.P. van. Geen twijfel meer mogelijk : de Hoge Raad legt de Paulianabepalingen restrictief uit. Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(6), Koppen, F.P. van. Overzicht literatuur en tijdschriften januari-juni Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(4), Koppen, F.P. van. Principles of European Trust Law. [Bespreking van: Hayton, D.J., Kortmann, S.C.J.J., Principles of European Trust Law Uitg.: Kluwer Law International/W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer (2000)]. In: Stichting & vereniging, 2000, Vriesendorp, R.D. & Koppen, F.P. van. Transactional Avoidance in the Netherlands. International Insolvency Review, 9(1), McCahery, J.A. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. Comparative Corporate Governance and the Case Against Cross-Reference. Social Science Research Network -SSRN.org. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. Fiscal Federalism, Tax Harmonisation and Wealth Distribution: Translating Theory to Policy in the European Union. Social Science Research Network -SSRN.org. McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. Gouvernance comparative: Convergence et diversite des regimes nationaux. Gouvernance Revue Internationale, 1, McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. Cash-Based Executive Compensation in Europe. In Essers, P.H.J. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en Belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Raaijmakers, M.J.G.C. & McCahery, J.A. Corporate Governance and Capital Markets : An International Perspective. SMO, Den Haag: Society and Enterprise Foundation (SMO), 128 pp. Meussen, G.T.K. Meussen, G.T.K. Herziening landbouwvrijstelling. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 74(12), Meussen, G.T.K. Afschaffing vervangingsreserve en toepassing ruilarresten (bij vastgoedmaatschappijen). Fiscaal ondernemingsrecht, Meussen, G.T.K. Belegging gelden onderneming in opties : verlies niet aftrekbaar, 4

5 privé-vermogensverlies. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2(1), Meussen, G.T.K. De Veegwet Wet IB 2001 : alle gaten gedicht? Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2(12), Meussen, G.T.K. De commanditaire vennoot in de Wet inkomstenbelasting Weekblad voor fiscaal recht, 129(6378), Meussen, G.T.K. Herziening landbouwvrijstelling; WEV - WEVAB = belast. Weekblad voor fiscaal recht, 129(6398), Meussen, G.T.K. Income Tax Act European Taxation, 40(11), Meussen, G.T.K. Inkomstenbelastingaspecten Wet Ondernemerspakket Fiscaal ondernemingsrecht, Meussen, G.T.K. Wijzigingen in de aanmerkelijkbelangregeling. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 131(6400), Meussen, G.T.K. Fiscale en civielrechtelijke aspecten van inkoop van aandelen. In Moerland, P.W. (Ed.), Economische, institutionele en juridische aspecten van inkoop van eigen aandelen. (Professioneel Beleggen, 3, pp ). Deventer: Kluwer. Meussen, G.T.K. & Sangen, G.J.H. van der. Fiscale en civielrechtelijke gevolgen van uittreding in de ondernemingssfeer. In Esser, P.H.J. & Raaijmakers, M.J.G.C (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2000/358, (Positie commanditaire vennoot : arbeidsbeloning commanditaire vennoot is in beginsel winst). BNB , p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2000/269, (Fokker-arrest : geen belastbare 'vrijvalwinst' bij intreden staat van insolventie, nu de omvang van het voordeel nog niet vaststaat.). BNB B, p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2000/654, (Het begrip 'onderneming' in het kader van een S&O-verklaring (WVA)). FED , p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), FED 2000/187, (Waardering zegel- en bonnenverplichting op basis van ervaringen inlevergedrag consumenten). FED a, p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), FED 2000/459, (Waardering pensioenverplichting open geïndexeerd pensioen op openingsbalans (1 januari 1992). Rekenrente 4%.). FED /2825, p Niet, H.A.J.P. te Grundmann, C.M. & Niet, H.A.J.P. te. Beleggen, deelnemen en ondernemen. In Essers, P., Raaijmakers, M.J.G.C., Vriesendorp, R.D., Happé, R. & Meussen, G. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Nillesen, J.T.L. Nillesen, J.T.L. Belastingheffing van coöperaties in de 21e eeuw : een verkenning. Stichting & vereniging, Galle, R.C.J. & Nillesen, J.T.L. Opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht. In Essers, P.H.J. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (CCL-reeks, pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Nillesen, J.T.L. Een bedrijfseconomische, juridische en fiscale vergelijking van coöperaties, NV's en hun leden/aandeelhouders. In Dijk, G. van & Faber, D. (Ed.), Coöperaties en NV's : fiscale rivalen? (pp ). Assen: Van Gorcum. Oers, M.H.M. van Oers, M.H.M. van. Afschaffing commerciële herwaardering en de terugkeerfaciliteit. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 74(11), Oers, M.H.M. van. Executie van verpande zaken en omzetbelasting. Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(2), Oers, M.H.M. van. Het Rijkaart-arrest inzake bodemvoorrecht en zijn vervolgvragen. Weekblad voor fiscaal recht, 129(6405),

6 Oers, M.H.M. van. Rb Zwolle 12 januari 2000 (Ontvanger/Meulenberg q.q.). Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(3), Oers, M.H.M. van. Verrekening bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Weekblad voor fiscaal recht, 129(6376), Oers, M.H.M. van. Waardeoverdracht van eigen beheer naar verzekeraar bij echtscheiding. Pensioen magazine, 5(5), Oers, M.H.M. van ( ). Verslag INSOLAD-congres Faillissement en Fiscus. WFR., pp Oers, M.H.M. van & Verstijlen, F.M.J. Van fiscale continuïteit en faillissementsrechtelijke fixatie. In Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Raaijmakers, M.J.G.C. Raaijmakers, M.J.G.C. & Peters, J.A.F. Advies inzake middelen om de voorziening van drinkwater voor particuliere consumptie in handen van de overheid te doen blijven. Center for Company Law, 17 pp. Raaijmakers, M.J.G.C. & McCahery, J.A. Corporate Governance and Capital Markets : An International Perspective. SMO, Den Haag: Society and Enterprise Foundation (SMO), 128 pp. Raaijmakers, M.J.G.C. & Vermeulen, E.P.M. Beëindiging van joint ventures in de rechtsvorm van een VOF of BV. In Wezeman, J.B. (Ed.), Dossier joint ventures. (pp ). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie BV. Geld, J.A.G. van der & Raaijmakers, M.J.G.C. Concernrecht in het ondernemings- en belastingrecht. In Vriesendorp, R. & Essers, P. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Boon. Essers, P.H.J. & Raaijmakers, M.J.G.C. Omzetting van een personenvennootschap in een NV of BV en omgekeerd. In Essers, P.H.J. (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (CCL-reeks, pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Rijkers, A.C. Rijkers, A.C. & Prinsen, B. De onderneming komt voor de vorm. In Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Boom. Sangen, G.J.H. van der Sangen, G.J.H. van der. Over vertrouwen, derdenbescherming en de lijdelijkheid van de Kamer van Koophandel. Stichting & vereniging, Sangen, G.J.H. van der. Vergader- en stemgerechtigden bij vereniging en stichting. Stichting & vereniging, 6, Meussen, G.T.K. & Sangen, G.J.H. van der. Fiscale en civielrechtelijke gevolgen van uittreding in de ondernemingssfeer. In Esser, P.H.J. & Raaijmakers, M.J.G.C (Ed.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Ven, K.M.L.L. van de Ven, K.M.L.L. van de. De bijzondere bepalingen van artikel 38 Wet IB 1964 en een vooruitblik naar Weekblad voor fiscaal recht, Ven, K.M.L.L. van de. De gevolgen voor de Inkomstenbelasting en de Successiewet van het vruchtgebruiktestament. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. Ven, K.M.L.L. van de. Noot bij : Hoge Raad ( ), 301, (Aan meerderjarig kind toe te rekenen kosten begrafenis ex-echtgenote). FED , p Verbeke, A. Verbeke, A. & Vijfeijken, I.J.F.A. van. Het begrip "krachtens erfrecht"in civiel- en fiscaalrechtelijke zin. In Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 6

7 Verbeke, A. & Vijfeijken, I.J.F.A. van. "Het begrip krachtens erfrecht" in civiel- en fiscaalrechtelijke zin. In Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht : opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht. (pp. 46). Den Haag: Boom. Verbeke, A. & Vriesendorp, R.D. Kwaliteitsrekening en faillissement (Trust account and Bankruptcy). Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(3), Vermeulen, E.P.M. Raaijmakers, M.J.G.C. & Vermeulen, E.P.M. Beëindiging van joint ventures in de rechtsvorm van een VOF of BV. In Wezeman, J.B. (Ed.), Dossier joint ventures. (pp ). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie BV. Verstijlen, F.M.J. Verstijlen, F.M.J. Insolventierecht in de 21e eeuw. Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(1), 2-4. Verstijlen, F.M.J. Kroniek van het faillissementsrecht. Nederlands Juristenblad, Verstijlen, F.M.J. Noot bij : HR ( ), 158, JOR 2000-, p Verstijlen, F.M.J. De faillissementscurator. Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht, 17(3), Verstijlen, F.M.J. Naschrift. Nederlands Juristenblad, 75(38), Oers, M.H.M. van & Verstijlen, F.M.J. Van fiscale continuïteit en faillissementsrechtelijke fixatie. In Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Vijfeijken, I.J.F.A. van Vijfeijken, I.J.F.A. van. Inkomstenbelasting 2000; OBV-rente in de knel. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6384, 1-2. Vijfeijken, I.J.F.A. van. Vruchtgebruik en blote eigendom onder de Wet IB Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3, Vijfeijken, I.J.F.A. van. Vruchtgebruik en blote eigendom van de eigen woning onder de Wet IB Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6422, Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 306, BNB -, p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 18, BNB A, p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 19, BNB A, p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 19, (BNB 2000/19). BNB A, p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hof van Justitie ( ), 2000/242, (BNB 2000/242). BNB b, p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/48, BNB a, p Vijfeijken, I.J.F.A. van & Verbeke, A. Het begrip 'krachtens erfrecht' in civiel- en fiscaalrechtelijke zin. In Verkenning van de grens van burgerlijk recht en belastingrecht : opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht. (pp ). Den Haag: Boom. Vijfeijken, I.J.F.A. van ( ). Krachtens erfrecht. (aanvaarding ambt hoogleraar). Amersfoort: Sdu fiscale & financiële uitgevers. pp 44. Vijfeijken, I.J.F.A. van. Twee systeemfoutjes in art. 13 Successiewet. In Verstappen, l (Ed.), Yin en Yang; Van Mourik bundel. (pp ). Deventer: Kluwer. Verbeke, A. & Vijfeijken, I.J.F.A. van. Het begrip "krachtens erfrecht"in civiel- en fiscaalrechtelijke zin. In Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Verbeke, A. & Vijfeijken, I.J.F.A. van. "Het begrip krachtens erfrecht" in civiel- en fiscaalrechtelijke zin. In Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht : opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht. (pp. 46). Den Haag: 7

8 Boom. Vriesendorp, R.D. Vriesendorp, R.D. Bezint, eer ge begint! Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(6), Vriesendorp, R.D. & Kortmann, S.C.J.J. Een wonderlijk onderzoek. Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(4), Vriesendorp, R.D. Ongerechtvaardigde verrijking. In Spier, J., Hartlief, T., Van Maanen, G.E. & Vriesendorp, R.D. (Ed.), Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding. (Studiereeks Burgerlijk Recht, 5, pp ). Deventer: Kluwer. Vriesendorp, R.D. Onverschuldigde betaling. In Spier, J., Hartlief, T., Van Maanen, G.E. & Vriesendorp, R.D. (Ed.), Verbintenis uit de wet en Schadevergoeding. (Studiereeks Burgerlijk Recht, 5, pp ). Deventer: Kluwer. Vriesendorp, R.D. Zaakwaarneming. In Spier, J., Hartlief, T., Van Maanen, G.E. & Vriesendorp, R.D. (Ed.), Verbintenis uit de wet en Schadevergoeding. (Studiereeks Burgerlijk Recht, 5, pp ). Deventer: Kluwer. Vriesendorp, R.D. & Zwemmer, J.W. Noot bij : Hoge Raad ( ), (De Trustarresten). AAe /3, p Vriesendorp, R.D. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Hudsongracht). AAe /8, p Vriesendorp, R.D. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Lagero). AAe , p Vriesendorp, R.D. & Hoppenreijs, R.T.R. De fiscaal- en civielrechtelijke benadering van de trust in Nederland : eenheid of verscheidenheid. In: Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht. (pp ). Den Haag: Uitgeverij Boom. Vriesendorp, R.D. De rechter-commissaris bij insolventies : onpartijdige rechter of betrokken commissaris? Justitiële verkenningen, 26(2), Vriesendorp, R.D. & Koppen, F.P. van Transactional Avoidance in the Netherlands. International Insolvency Review, 9(1), Verbeke, A. & Vriesendorp, R.D. Kwaliteitsrekening en faillissement (Trust account and Bankruptcy). Tijdschrift voor Insolventierecht, 6(3),

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1999 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M., Hamilton, G.J.A. & Noordam, F.M. (Eds.),

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1997 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. Deventer: FED, 185 pp. Bijl, D.B. Aansprakelijkheid voor belastingen: samenloop

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2001 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 2001, 1506-1512. Essers, P.H.J.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law - 2002 Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5-13. Dijkstra,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1996 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Europese richtlijnen en Nederlandse omzetbelasting ten aanzien van onroerende zaken. In Rijkers, A.C. & Vijfeijken,

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Wetenschappelijke publicaties Bont, G.J.M.E. de (2004). De (voorgestelde) dwangsom- en invorderingsbeschikking: een wetgevende dwaling. Weekblad voor fiscaal recht,

Nadere informatie

Center for Company Law in 2002

Center for Company Law in 2002 Center for Company Law in 2002 Inleiding Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1998 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. FED fiscale brochure. Deventer: Uitgeverij FED bv, 185 pp. Bijl, D.B. Onroerend

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business Met Recht Verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Center for Company Law

Center for Company Law Center for Company Law Jaarverslag 2001 Eerstegeldstroomonderzoek Tweedegeldstroomonderzoek Derdegeldstroomonderzoek Hoogtepunten Schoordijkreeks Georganiseerd in 2001 Internationale publicaties Overige

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Overige wetenschappelijke activiteiten Borgers, M.J., Kristen, F.G.H. & Reynaers, S. (Ed(s).). (2004). Europees straf(proces)recht 2004/2006. Basisteksten. Nijmegen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf V Lijst van gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 4 1.3 Opzet scriptie 7 HOOFDSTUK 2: DOGMATISCHE

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund Tilburg University Center for Company Law Jaarverslag 2004 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2004 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte 1986 (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 1987 (2) Schuld in artikel 68 AWR, WFR 1987/5760 (3) Het kans-op-nadeelcriterium bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr (vanarendonk@frg.eur.nl) Bender

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2005 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

Vehikels voor estate planning in Nederland

Vehikels voor estate planning in Nederland The BeNeLux Branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) Vehikels voor estate planning in Nederland VBI, Besloten fonds voor gemene rekening en APV 20 februari 2014 Programma Paul Schut:

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2006 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009 WFR 2009/896 De Successiewet 1956 ten grave gedragen... en een nieuwe wet geboren Verslag van de Belastingadviseursdag 2009, gehouden op 12 juni 2009 Mr. M.F. Dijkstra FB NOOT * [Essentie] Verslag van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

PUBLICATIES PER ONDERWERP

PUBLICATIES PER ONDERWERP PUBLICATIES PER ONDERWERP Vennootschapsrecht 1. K. Frielink, Certificaathouders kunnen een redelijk dividend eisen, Account 10 (1991), blz. 45-46. 2. K. Frielink, Onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Werkzaam bij de Vakgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht.

Werkzaam bij de Vakgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht. Ondernemerschap in de Wet IB 1964 Mw. mr A.H.H. Vandenboorn 1 1. Inleiding Wie is ondernemer in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Wet IB 1964)? In de loop der jaren zijn criteria ontwikkeld waaraan

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014 Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV Masterscriptie mei 2014 Daniel Sopar Studentnummer 0544884 Scriptiebegeleider: dhr. dr. J.L. van de Streek Inhoudsopgave

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

DOELTREFFENDHEID VAN BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEITEN VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING ONDER BEZWARENDE TITEL

DOELTREFFENDHEID VAN BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEITEN VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING ONDER BEZWARENDE TITEL DOELTREFFENDHEID VAN BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEITEN VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING ONDER BEZWARENDE TITEL Naam: J.J.A.G. Aarts Opleiding: Master Fiscaal recht Begeleiding: prof.mr. I.J.F.A. van

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal Oktober 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of afkoop? Verdeling vorderen? Beleggingsvisie en samenwoners?

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956

Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956 Naam student: A.N. Klok Studentnummer: 320949 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Jurisprudentieregister

Jurisprudentieregister Jurisprudentieregister De uitspraken van het gerechtshof en de rechtbank zijn, tenzij anders vermeld, niet gepubliceerd. Om controle van deze ongepubliceerde rechtspraak mogelijk te maken zijn telkens

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling. Lennart van der Heijde Administratienummer:

Bachelor Thesis. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling. Lennart van der Heijde Administratienummer: Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Naam: Lennart van der Heijde Administratienummer: 344625 Studierichting: Fiscale Economie Datum: 19 november 2012 Examencommissie :

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 62d 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Inhoudsopgave VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XIII 1 KORTE KARAKTERISERING PERSONENVENNOOTSCHAP; HAAR PLAATS EN BETEKENIS IN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT 1 1.1 Vennootschap is kapitaalvennootschap

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

PUBLICATIES PER ONDERWERP

PUBLICATIES PER ONDERWERP PUBLICATIES PER ONDERWERP Vennootschapsrecht 1. K. Frielink, Certificaathouders kunnen een redelijk dividend eisen, Account 10 (1991), blz. 45-46. 2. K. Frielink, Onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ]

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Bachelor Thesis Naam : Jeffrey Rous Studierichting : Fiscale Economie ANR : s902350 Datum : 21/11/2009 Begeleider : Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie gevolgen van invoering Titel 7.13 BW voor fiscale kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden

Evaluatie gevolgen van invoering Titel 7.13 BW voor fiscale kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden Evaluatie gevolgen van invoering Titel 7.13 BW voor fiscale kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden Inleiding en achtergrond Op het moment van het schrijven van dit artikel is de datum van invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

Whitepaper Sdu Webservices (SWS)

Whitepaper Sdu Webservices (SWS) Wat kan Sdu Webservices voor u betekenen? Met Sdu Webservices (SWS) bent u in staat om uw website of kennissysteem te laten communiceren met juridische databases van Sdu. SWS geeft op basis van uw zoekvragen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht

Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht I Het masterprogramma Fiscaal recht omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar. Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Hoe kan een winstbox bijdragen aan een meer rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting?

Hoe kan een winstbox bijdragen aan een meer rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting? Hoe kan een winstbox bijdragen aan een meer rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting? Opleiding: Master Fiscaal Recht Universiteit: Universiteit van Tilburg Auteur: M.G.M.W. van Loon Begeleider: mr.

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2007 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Periode: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Hierbij wordt verslag gedaan van de onderzoeksprestaties van de wetenschappelijke medewerkers

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving

Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving Behoort een homogene regeling met betrekking tot de voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten tot de mogelijkheden?

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek

De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek Tracey Hu-a-ng 5692512 Semester 2, studiejaar 2008/2009 10 juli 2009 Bachelorscriptie Begeleider : Dr. J.L. van de Streek Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn DE INVOERING VAN TITEL 7.13 BW personenvennootschappen EEN NIEUWE BEDRIJFSVORM EN EEN OUDE

Nadere informatie

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Mr. Almer M.A. de Beer 1 Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie