Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever"

Transcriptie

1 Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven Correctie privégebruik werknemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar van ingebruikname jaar Auto gekocht zonder aftrek van btw eer Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

2 Wettelijke regeling: Ondernemers dienen het werkelijke privégebruik en de daaraan toerekenbare kosten te corrigeren. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden. De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto (zie voorbeeld). Goedkeuring: Blijkt bovenstaande niet uit de administratie, dan is onder voorwaarden goedgekeurd dat de correctie wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm).

3 Wettelijke regeling: Ondernemers dienen het werkelijke privégebruik en de daaraan toerekenbare kosten te corrigeren. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden. De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto (zie voorbeeld). Goedkeuring: Blijkt bovenstaande niet uit de administratie, dan is onder voorwaarden goedgekeurd dat de correctie wordt vastgesteld op 1,5% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm).

4 Wettelijke regeling: Ondernemers dienen het werkelijke privégebruik en de daaraan toerekenbare kosten te corrigeren. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden. De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto (zie voorbeeld). Goedkeuring: Blijkt bovenstaande niet uit de administratie, dan is onder voorwaarden goedgekeurd dat de correctie wordt vastgesteld op 1,5% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm). Hierbij kan het standpunt worden ingenomen dat de btw-correctie niet meer bedraagt dan de btw die in aftrek is gebracht.

5 Wettelijke regeling: Ondernemers dienen het werkelijke privégebruik en de daaraan toerekenbare kosten te corrigeren. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden. De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto (zie voorbeeld). Goedkeuring: Als bij auto(verhuur)bedrijven werknemers of de ondernemer voor privédoeleinden gebruik maken van verschillende (demonstratie)personenauto s waarvan de waarde onderling (sterk) verschilt wordt goedgekeurd dat voor de vaststelling van de catalogusprijs wordt uitgegaan van de (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs van de voor privédoeleinden ter beschikking staande auto s. Deze gemiddelde catalogusprijs geldt in dat geval als grondslag voor de berekening van de verschuldigde btw voor alle betrokkenen. Als de betrokkene slechts een deel van het jaar de beschikking heeft gehad over een hier bedoelde auto wordt daarmee naar tijdsgelang rekening gehouden. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de forfaitait van 2,7% (of 1,5%).

6 Werknemer betaalt vergoeding voor privégebruik? Ja Nee

7 Werknemer betaalt vergoeding voor privégebruik? Ja Nee

8 Wettelijke regeling: Is een eigen bijdrage verschuldigd, dan kan er geen btw-correctie plaatsvinden op grond van een heffing over de fictieve prestatie. Om misbruik te voorkomen is echter bepaald dat indien een auto tegen een lagere vergoeding dan de normale waarde ter beschikking wordt gesteld aan een verbonden afnemer die geen volledig recht heeft op aftrek, de vergoeding wordt gesteld op de normale waarde (voorbeeld). Goedkeuring: De normale waardeberekening kan op problemen stuiten als bijvoorbeeld het gebruik voor privédoeleinden niet bekend is. Om hieraan tegemoet te komen mag de forfaitaire berekening (2,7%) ook worden toegepast als de btw berekend dient te worden over de normale waarde omdat de in rekening gebrachte vergoeding minder bedraagt dan deze waarde. In dat geval bedraagt de verschuldigde btw 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) en dient in het laatste aangiftetijdvak te worden voldaan. De voldoening van btw over de gedurende het jaar in rekening gebrachte vergoeding kan dan achterwege blijven (voorbeeld). LET OP: Het forfait mag echter niet worden toegepast als de verschuldigde btw over de in rekening gebrachte vergoedingen méér bedraagt dan hetgeen verschuldigd zou zijn volgens het forfait. In dat geval is echter ook telkens btw verschuldigd over de in rekening gebrachte vergoeding.

9 Wettelijke regeling: Is een eigen bijdrage verschuldigd, dan kan er geen btw-correctie plaatsvinden op grond van een heffing over de fictieve prestatie. Om misbruik te voorkomen is echter bepaald dat indien een auto tegen een lagere vergoeding dan de normale waarde ter beschikking wordt gesteld aan een verbonden afnemer die geen volledig recht heeft op aftrek, de vergoeding wordt gesteld op de normale waarde (voorbeeld). Goedkeuring: De normale waardeberekening kan op problemen stuiten als bijvoorbeeld het gebruik voor privédoeleinden niet bekend is. Om hieraan tegemoet te komen mag de forfaitaire berekening (1,5%) ook worden toegepast als de btw berekend dient te worden over de normale waarde omdat de in rekening gebrachte vergoeding minder bedraagt dan deze waarde. In dat geval bedraagt de verschuldigde btw 1,5% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) en dient in het laatste aangiftetijdvak te worden voldaan. De voldoening van btw over de gedurende het jaar in rekening gebrachte vergoeding achterwege kan dan blijven (voorbeeld). LET OP: Het forfait mag echter niet worden toegepast als de verschuldigde btw over de in rekening gebrachte vergoedingen méér bedraagt dan hetgeen verschuldigd zou zijn volgens het forfait. In dat geval is echter ook telkens btw verschuldigd over de in rekening gebrachte vergoeding.

10 Wettelijke regeling: Is een eigen bijdrage verschuldigd, dan kan er geen btw-correctie plaatsvinden op grond van een heffing over de fictieve prestatie. Om misbruik te voorkomen is echter bepaald dat indien een auto tegen een lagere vergoeding dan de normale waarde ter beschikking wordt gesteld aan een verbonden afnemer die geen volledig recht heeft op aftrek, de vergoeding wordt gesteld op de normale waarde (voorbeeld). Goedkeuring: De normale waardeberekening kan op problemen stuiten als bijvoorbeeld het gebruik voor privédoeleinden niet bekend is. Om hieraan tegemoet te komen mag de forfaitaire berekening (1,5%) ook worden toegepast als de btw berekend dient te worden over de normale waarde omdat de in rekening gebrachte vergoeding minder bedraagt dan deze waarde. In dat geval bedraagt de verschuldigde btw 1,5% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) en dient in het laatste aangiftetijdvak te worden voldaan. De voldoening van btw over de gedurende het jaar in rekening gebrachte vergoeding achterwege kan dan blijven (voorbeeld). LET OP: Het forfait mag echter niet worden toegepast als de verschuldigde btw over de in rekening gebrachte vergoedingen méér bedraagt dan hetgeen verschuldigd zou zijn volgens het forfait. In dat geval is echter ook telkens btw verschuldigd over de in rekening gebrachte vergoeding.

11 Wettelijke regeling: Ondernemers dienen het werkelijke privégebruik en de daaraan toerekenbare kosten te corrigeren. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden. De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto (zie voorbeeld). Goedkeuring: Blijkt bovenstaande niet uit de administratie, dan is onder voorwaarden goedgekeurd dat de correctie wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm).

12 Wettelijke regeling: Ondernemers dienen het werkelijke privégebruik en de daaraan toerekenbare kosten te corrigeren. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden. De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto (zie voorbeeld). Goedkeuring: Blijkt bovenstaande niet uit de administratie, dan is onder voorwaarden goedgekeurd dat de correctie wordt vastgesteld op 1,5% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm).

13 Wettelijke regeling: Ondernemers dienen het werkelijke privégebruik en de daaraan toerekenbare kosten te corrigeren. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden. De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto (zie voorbeeld). Goedkeuring: Blijkt bovenstaande niet uit de administratie, dan is onder voorwaarden goedgekeurd dat de correctie wordt vastgesteld op 1,5% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm).

14 Werknemer betaalt vergoeding voor privégebruik? Ja Nee

15 Privékilometers: Als gekozen wordt om op basis van daadwerkelijk gebruik een btw-correctie toe te passen, is het van belang om woonwerkverkeer bij te houden, aangezien woon-werkverkeer voor de btw als privékilometers worden aangemerkt. Wanneer het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een volledige kilometeradministratie bij te houden om de terzake verschuldigde btw te berekenen. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om op basis van het besluit uit te gaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast in geval dat: - De ondernemer op minder dan 5 dagen per week werkt. - De onderneming start of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

16 Privékilometers: Als gekozen wordt om op basis van daadwerkelijk gebruik een btw-correctie toe te passen, is het van belang om woonwerkverkeer bij te houden, aangezien woon-werkverkeer voor de btw als privékilometers worden aangemerkt. Wanneer het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een volledige kilometeradministratie bij te houden om de terzake verschuldigde btw te berekenen. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om op basis van het besluit uit te gaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast in geval dat: - De ondernemer op minder dan 5 dagen per week werkt. - De onderneming start of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

17 Privékilometers: Als gekozen wordt om op basis van daadwerkelijk gebruik een btw-correctie toe te passen, is het van belang om woonwerkverkeer bij te houden, aangezien woon-werkverkeer voor de btw als privékilometers worden aangemerkt. Wanneer het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een volledige kilometeradministratie bij te houden om de terzake verschuldigde btw te berekenen. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om op basis van het besluit uit te gaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast in geval dat: - De ondernemer op minder dan 5 dagen per week werkt. - De onderneming start of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

18 Privékilometers: Als gekozen wordt om op basis van daadwerkelijk gebruik een btw-correctie toe te passen, is het van belang om woonwerkverkeer bij te houden, aangezien woon-werkverkeer voor de btw als privékilometers worden aangemerkt. Wanneer het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een volledige kilometeradministratie bij te houden om de terzake verschuldigde btw te berekenen. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om op basis van het besluit uit te gaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast in geval dat: - De ondernemer op minder dan 5 dagen per week werkt. - De onderneming start of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

19 Privékilometers: Als gekozen wordt om op basis van daadwerkelijk gebruik een btw-correctie toe te passen, is het van belang om woonwerkverkeer bij te houden, aangezien woon-werkverkeer voor de btw als privékilometers worden aangemerkt. Wanneer het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een volledige kilometeradministratie bij te houden om de terzake verschuldigde btw te berekenen. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om op basis van het besluit uit te gaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast in geval dat: - De ondernemer op minder dan 5 dagen per week werkt. - De onderneming start of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

20 Privékilometers: Als gekozen wordt om op basis van daadwerkelijk gebruik een btw-correctie toe te passen, is het van belang om woonwerkverkeer bij te houden, aangezien woon-werkverkeer voor de btw als privékilometers worden aangemerkt. Wanneer het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een volledige kilometeradministratie bij te houden om de terzake verschuldigde btw te berekenen. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om op basis van het besluit uit te gaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast in geval dat: - De ondernemer op minder dan 5 dagen per week werkt. - De onderneming start of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

21 Privékilometers: Als gekozen wordt om op basis van daadwerkelijk gebruik een btw-correctie toe te passen, is het van belang om woonwerkverkeer bij te houden, aangezien woon-werkverkeer voor de btw als privékilometers worden aangemerkt. Wanneer het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een volledige kilometeradministratie bij te houden om de terzake verschuldigde btw te berekenen. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om op basis van het besluit uit te gaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast in geval dat: - De ondernemer op minder dan 5 dagen per week werkt. - De onderneming start of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

22 Voorbeeld: Een ondernemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van Hij maakt privékilometers op jaarbasis. De zakelijke kilometers bedragen per jaar. In principe komt slechts het zakelijk deel voor aftrek in aanmerking, tenzij een beroep wordt gedaan op het besluit. In dat geval dient een btw-correctie van 2,7% * catalogusprijs (incl. btw en bpm) plaats te vinden. Uitgaande van de daadwerkelijke zakelijke kilometers, komt slechts 10/25 deel van de btw voor aftrek in aanmerking. Wordt gebruik gemaakt van het besluit, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er op jaarbasis een correctie plaats te vinden van * 2,7% = 810. Welke optie voor de ondernemer het voordeligst is, zal sterk afhangen van de btw-druk op de auto en de verhouding zakelijke kilometers/totale kilometers. Bedragen de kosten m.b.t. bovenstaand voorbeeld per jaar (incl. 21% btw), dan zou de ondernemer op basis van de daadwerkelijke zakelijke kilometers slechts 10/25 * (21/121*11.000)= 763 in aftrek kunnen brengen. Uitgaande van het besluit kan in aftrek worden gebracht en moet 810 worden gecorrigeerd. Per saldo dus een aftrek van

23 Voorbeeld: Een ondernemer heeft de beschikking over een auto met een (ongewogen) gemiddelde cataloguswaarde van Hij maakt privékilometers op jaarbasis. De zakelijke kilometers bedragen per jaar. In principe komt slechts het zakelijk deel voor aftrek in aanmerking, tenzij een beroep wordt gedaan op het besluit. In dat geval dient een btw-correctie van 2,7% * catalogusprijs (incl. btw en bpm) plaats te vinden. Uitgaande van de daadwerkelijke zakelijke kilometers, komt slechts 10/25 deel van de btw voor aftrek in aanmerking. Wordt gebruik gemaakt van het besluit, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er op jaarbasis een correctie plaats te vinden van * 2,7% = 810. Welke optie voor de ondernemer het voordeligst is, zal sterk afhangen van de btw-druk op de auto en de verhouding zakelijke kilometers/totale kilometers. Bedragen de kosten m.b.t. bovenstaand voorbeeld per jaar (incl. 21% btw), dan zou de ondernemer op basis van de daadwerkelijke zakelijke kilometers slechts 10/25 * (21/121*11.000)= 763 in aftrek kunnen brengen. Uitgaande van het besluit kan in aftrek worden gebracht en moet 810 worden gecorrigeerd. Per saldo dus een aftrek van

24 Voorbeeld: Een ondernemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van Hij maakt privékilometers op jaarbasis. De zakelijke kilometers bedragen per jaar. In principe komt slechts het zakelijk deel voor aftrek in aanmerking, tenzij een beroep wordt gedaan op het besluit. In dat geval dient een btw-correctie van 2,7% * catalogusprijs (incl. btw en bpm) plaats te vinden. Uitgaande van de daadwerkelijke zakelijke kilometers, komt slechts 10/25 deel van de btw voor aftrek in aanmerking. Wordt gebruik gemaakt van het besluit, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er op jaarbasis een correctie plaats te vinden van * 2,7% = 810. Welke optie voor de ondernemer het voordeligst is, zal sterk afhangen van de btw-druk op de auto en de verhouding zakelijke kilometers/totale kilometers. Bedragen de kosten m.b.t. bovenstaand voorbeeld per jaar (incl. 21% btw), dan zou de ondernemer op basis van de daadwerkelijke zakelijke kilometers slechts 10/25 * (21/121*11.000)= 763 in aftrek kunnen brengen. Uitgaande van het besluit kan in aftrek worden gebracht en moet 810 worden gecorrigeerd. Per saldo dus een aftrek van

25 Voorbeeld: Een ondernemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van Hij maakt privékilometers op jaarbasis. De zakelijke kilometers bedragen per jaar. In principe komt slechts het zakelijk deel voor aftrek in aanmerking, tenzij een beroep wordt gedaan op het besluit. In dat geval dient een btw-correctie van 1,5% * catalogusprijs (incl. btw en bpm) plaats te vinden. Uitgaande van de daadwerkelijke zakelijke kilometers, komt slechts 10/25 deel van de btw voor aftrek in aanmerking. Wordt gebruik gemaakt van het besluit, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er op jaarbasis een correctie plaats te vinden van * 1,5% = 450. Welke optie voor de ondernemer het voordeligst is, zal sterk afhangen van de btw-druk op de auto en de verhouding zakelijke kilometers/totale kilometers. Bedragen de kosten m.b.t. bovenstaand voorbeeld per jaar (incl. 21% btw), dan zou de ondernemer op basis van de daadwerkelijke zakelijke kilometers slechts 10/25 * (21/121*7.000)= 486 in aftrek kunnen brengen. Uitgaande van het besluit kan in aftrek worden gebracht en moet 450 worden gecorrigeerd. Per saldo dus een aftrek van 764.

26 Voorbeeld: Een ondernemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van Hij maakt privékilometers op jaarbasis. De zakelijke kilometers bedragen per jaar. In principe komt slechts het zakelijk deel voor aftrek in aanmerking, tenzij een beroep wordt gedaan op het besluit. In dat geval dient een btw-correctie van 1,5% * catalogusprijs (incl. btw en bpm) plaats te vinden. Uitgaande van de daadwerkelijke zakelijke kilometers, komt slechts 10/25 deel van de btw voor aftrek in aanmerking. Wordt gebruik gemaakt van het besluit, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er op jaarbasis een correctie plaats te vinden van * 1,5% = 450. Welke optie voor de ondernemer het voordeligst is, zal sterk afhangen van de btw-druk op de auto en de verhouding zakelijke kilometers/totale kilometers. Bedragen de kosten m.b.t. bovenstaand voorbeeld per jaar (incl. 21% btw), dan zou de ondernemer op basis van de daadwerkelijke zakelijke kilometers slechts 10/25 * (21/121*7.000)= 486 in aftrek kunnen brengen. Uitgaande van het besluit kan in aftrek worden gebracht en moet 450 worden gecorrigeerd. Per saldo dus een aftrek van 764.

27 Voorbeeld: Een werknemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van (incl. btw en bpm). Maandelijks is hij een (geringe) eigen bijdrage van 25 euro aan zijn werkgever verschuldigd. Er is geen kilometeradministratie bijgehouden. Wordt gebruik gemaakt van de goedkeuring, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er in het laatste aangiftetijdvak een correctie plaats te vinden van * 1,5% = 450. Voldoening van btw over de gedurende het jaar in rekening gebrachte vergoeding kan achterwege blijven.

28 Voorbeeld: Een werknemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van (incl. btw en bpm). Maandelijks is hij een (geringe) eigen bijdrage van 25 euro aan zijn werkgever verschuldigd. Er is geen kilometeradministratie bijgehouden. Wordt gebruik gemaakt van de goedkeuring, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er in het laatste aangiftetijdvak een correctie plaats te vinden van * 2,7% = 810. Voldoening van btw over de gedurende het jaar in rekening gebrachte vergoeding kan achterwege blijven.

29 Voorbeeld: Een werknemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van (incl. btw en bpm). Maandelijks is hij een (geringe) eigen bijdrage van 25 euro aan zijn werkgever verschuldigd. Er is geen kilometeradministratie bijgehouden. Wordt gebruik gemaakt van de goedkeuring, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er in het laatste aangiftetijdvak een correctie plaats te vinden van * 2,7% = 810. Voldoening van btw over de gedurende het jaar in rekening gebrachte vergoeding kan achterwege blijven.

30 Voorbeeld: Een werknemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van De reisafstand tot zijn werk bedraagt 10 kilometer (4.300 kilometer op jaarbasis) en de overige privékilometers Zijn zakelijke kilometers bedragen per jaar. De ondernemer is voor deze auto een leasebedrag van 650 verschuldigd (incl. brandstofkosten en incl. btw). De werknemer is een eigen bijdrage verschuldigd van 185 per maand. De auto wordt voor ongeveer 27% (9.300/ x 100%) van de tijd voor privédoeleinden gebruikt. De werknemer heeft in dit geval echter een eigen bijdrage van ruim 28% (185/650 x 100%) van de door de ondernemer t.a.v. de auto gemaakte kosten. Er wordt in dit geval voldaan aan de normale waarde, waardoor de ondernemer alleen btw dient af te dragen over de in rekening gebrachte eigen bijdrage (per saldo 21/121 x 185 x 12). In bovenstaand voorbeeld is voor de beoordeling of sprake is van een normale vergoeding uitgegaan van de verhouding eigen bijdrage/ totale kosten werkgever. Het is echter de vraag of dit juist is, of dat (wat veelal voordeliger is) zou kunnen worden volstaan met de vermenigvuldiging van de privékilometers met de extra kosten van deze kilometers en dit te vergelijken met de totale eigen bijdrage van de werknemer. Deze vraag is voorgelegd in een proefprocedure.

31 Voorbeeld: Een werknemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van De reisafstand tot zijn werk bedraagt 10 kilometer (4.300 kilometer op jaarbasis) en de overige privékilometers Zijn zakelijke kilometers bedragen per jaar. De ondernemer is voor deze auto een leasebedrag van 650 verschuldigd (incl. brandstofkosten en incl. btw). De werknemer is een eigen bijdrage verschuldigd van 185 per maand. De auto wordt voor ongeveer 27% (9.300/ x 100%) van de tijd voor privédoeleinden gebruikt. De werknemer heeft in dit geval echter een eigen bijdrage van ruim 28% (185/650 x 100%) van de door de ondernemer t.a.v. de auto gemaakte kosten. Er wordt in dit geval voldaan aan de normale waarde, waardoor de ondernemer alleen btw dient af te dragen over de in rekening gebrachte eigen bijdrage (per saldo 21/121 x 185 x 12). In bovenstaand voorbeeld is voor de beoordeling of sprake is van een normale vergoeding uitgegaan van de verhouding eigen bijdrage/ totale kosten werkgever. Het is echter de vraag of dit juist is, of dat (wat veelal voordeliger is) zou kunnen worden volstaan met de vermenigvuldiging van de privékilometers met de extra kosten van deze kilometers en dit te vergelijken met de totale eigen bijdrage van de werknemer. Deze vraag is voorgelegd in een proefprocedure.

32 Voorbeeld: Een werknemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van De reisafstand tot zijn werk bedraagt 10 kilometer (4.300 kilometer op jaarbasis) en de overige privékilometers Zijn zakelijke kilometers bedragen per jaar. De ondernemer is voor deze auto een leasebedrag van 650 verschuldigd (incl. brandstofkosten en incl. btw). De werknemer is een eigen bijdrage verschuldigd van 185 per maand. De auto wordt voor ongeveer 27% (9.300/ x 100%) van de tijd voor privédoeleinden gebruikt. De werknemer heeft in dit geval echter een eigen bijdrage van ruim 28% (185/650 x 100%) van de door de ondernemer t.a.v. de auto gemaakte kosten. Er wordt in dit geval voldaan aan de normale waarde, waardoor de ondernemer alleen btw dient af te dragen over de in rekening gebrachte eigen bijdrage (per saldo 21/121 x 185 x 12). In bovenstaand voorbeeld is voor de beoordeling of sprake is van een normale vergoeding uitgegaan van de verhouding eigen bijdrage/ totale kosten werkgever. Het is echter de vraag of dit juist is, of dat (wat veelal voordeliger is) zou kunnen worden volstaan met de vermenigvuldiging van de privékilometers met de extra kosten van deze kilometers en dit te vergelijken met de totale eigen bijdrage van de werknemer. Deze vraag is voorgelegd in een proefprocedure.

33 Voorbeeld: Een werknemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van Hij maakt privékilometers op jaarbasis. De zakelijke kilometers bedragen per jaar. In principe komt slechts het zakelijk deel voor aftrek in aanmerking, tenzij een beroep wordt gedaan op het besluit. In dat geval dient een btw-correctie van 2,7% * catalogusprijs (incl. btw en bpm) plaats te vinden. Uitgaande van de daadwerkelijke zakelijke kilometers, komt slechts 10/25 deel van de btw voor aftrek in aanmerking. Wordt gebruik gemaakt van het besluit, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er op jaarbasis een correctie plaats te vinden van * 2,7% = 810. Welke optie voor de ondernemer het voordeligst is, zal sterk afhangen van de btwdruk op de auto en de verhouding zakelijke kilometers/totale kilometers. Bedragen de kosten m.b.t. bovenstaand voorbeeld per jaar (incl. 21% btw), dan zou de ondernemer op basis van de daadwerkelijke zakelijke kilometers slechts 10/25 * (21/121*11.000)= 763 in aftrek kunnen brengen. Uitgaande van het besluit kan in aftrek worden gebracht en moet 810 worden gecorrigeerd. Per saldo dus een aftrek van

34 Voorbeeld: Een werknemer heeft de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van Hij maakt privékilometers op jaarbasis. De zakelijke kilometers bedragen per jaar. In principe komt slechts het zakelijk deel voor aftrek in aanmerking, tenzij een beroep wordt gedaan op het besluit. In dat geval dient een btw-correctie van 1,5% * catalogusprijs (incl. btw en bpm) plaats te vinden. Uitgaande van de daadwerkelijke zakelijke kilometers, komt slechts 10/25 deel van de btw voor aftrek in aanmerking. Wordt gebruik gemaakt van het besluit, dan kan alle btw in aftrek worden gebracht en dient er op jaarbasis een correctie plaats te vinden van * 1,5% = 450. Welke optie voor de ondernemer het voordeligst is, zal sterk afhangen van de btwdruk op de auto en de verhouding zakelijke kilometers/totale kilometers. Bedragen de kosten m.b.t. bovenstaand voorbeeld per jaar (incl. 21% btw), dan zou de ondernemer op basis van de daadwerkelijke zakelijke kilometers slechts 10/25 * (21/121*11.000)= 763 in aftrek kunnen brengen. Uitgaande van het besluit kan in aftrek worden gebracht en moet 450 worden gecorrigeerd. Per saldo dus een aftrek van

35 Werknemer betaalt vergoeding voor privégebruik? Ja Nee

36 Wettelijke regeling: Ondernemers dienen het werkelijke privégebruik en de daaraan toerekenbare kosten te corrigeren. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden. De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto (zie voorbeeld). Goedkeuring: Als bij auto(verhuur)bedrijven werknemers of de ondernemer voor privédoeleinden gebruik maken van verschillende (demonstratie)personenauto s waarvan de waarde onderling (sterk) verschilt wordt goedgekeurd dat voor de vaststelling van de catalogusprijs wordt uitgegaan van de (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs van de voor privédoeleinden ter beschikking staande auto s. Deze gemiddelde catalogusprijs geldt in dat geval als grondslag voor de berekening van de verschuldigde btw voor alle betrokkenen. Als de betrokkene slechts een deel van het jaar de beschikking heeft gehad over een hier bedoelde auto wordt daarmee naar tijdsgelang rekening gehouden. Ook hier kan het forfait van 2,7% (of 1,5%) worden toegepast.

37 Wettelijke regeling: Is een eigen bijdrage verschuldigd, dan kan er geen btw-correctie plaatsvinden op grond van een heffing over de fictieve prestatie. Om misbruik te voorkomen is echter bepaald dat indien een auto tegen een lagere vergoeding dan de normale waarde ter beschikking wordt gesteld aan een verbonden afnemer die geen volledig recht heeft op aftrek, de vergoeding wordt gesteld op de normale waarde (voorbeeld). Goedkeuring: De normale waardeberekening kan op problemen stuiten als bijvoorbeeld het gebruik voor privédoeleinden niet bekend is. Om hieraan tegemoet te komen mag de forfaitaire berekening (2,7%) ook worden toegepast als de btw berekend dient te worden over de normale waarde omdat de in rekening gebrachte vergoeding minder bedraagt dan deze waarde. In dat geval bedraagt de verschuldigde btw 2,7% van de (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs (incl. btw en bpm) en dient in het laatste aangiftetijdvak te worden voldaan. De voldoening van btw over de gedurende het jaar in rekening gebrachte vergoeding achterwege kan dan blijven (voorbeeld). LET OP: Het forfait mag echter niet worden toegepast als de verschuldigde btw over de in rekening gebrachte vergoedingen méér bedraagt dan hetgeen verschuldigd zou zijn volgens het forfait. In dat geval is echter ook telkens btw verschuldigd over de in rekening gebrachte vergoeding.

38 Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woonwerkverkeer kwalificeren. Bij deze definiëring van woon-werkverkeer waarvan de kosten in de privésfeer liggen, wordt er vanuit gegaan dat het in de regel aan de werknemer of ondernemer is om zijn woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij houdt de werknemer of ondernemer rekening met zijn vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject) en de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats in de regel geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

39 Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woonwerkverkeer kwalificeren. Bij deze definiëring van woon-werkverkeer waarvan de kosten in de privésfeer liggen, wordt er vanuit gegaan dat het in de regel aan de werknemer of ondernemer is om zijn woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij houdt de werknemer of ondernemer rekening met zijn vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject) en de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats in de regel geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

40 Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woonwerkverkeer kwalificeren. Bij deze definiëring van woon-werkverkeer waarvan de kosten in de privésfeer liggen, wordt er vanuit gegaan dat het in de regel aan de werknemer of ondernemer is om zijn woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij houdt de werknemer of ondernemer rekening met zijn vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject) en de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats in de regel geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

41 Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woonwerkverkeer kwalificeren. Bij deze definiëring van woon-werkverkeer waarvan de kosten in de privésfeer liggen, wordt er vanuit gegaan dat het in de regel aan de werknemer of ondernemer is om zijn woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij houdt de werknemer of ondernemer rekening met zijn vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject) en de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats in de regel geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

42 Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woonwerkverkeer kwalificeren. Bij deze definiëring van woon-werkverkeer waarvan de kosten in de privésfeer liggen, wordt er vanuit gegaan dat het in de regel aan de werknemer of ondernemer is om zijn woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij houdt de werknemer of ondernemer rekening met zijn vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject) en de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats in de regel geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

43 Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woonwerkverkeer kwalificeren. Bij deze definiëring van woon-werkverkeer waarvan de kosten in de privésfeer liggen, wordt er vanuit gegaan dat het in de regel aan de werknemer of ondernemer is om zijn woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij houdt de werknemer of ondernemer rekening met zijn vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject) en de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats in de regel geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

44 Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woonwerkverkeer kwalificeren. Bij deze definiëring van woon-werkverkeer waarvan de kosten in de privésfeer liggen, wordt er vanuit gegaan dat het in de regel aan de werknemer of ondernemer is om zijn woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij houdt de werknemer of ondernemer rekening met zijn vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject) en de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats in de regel geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

45 Normale waarde Kort samengevat betekent toepassing van de normale waarde dat vastgesteld moet worden welk bedrag de ondernemer in de markt zou moeten betalen om de auto voor privédoeleinden in gebruik te kunnen geven aan (bijvoorbeeld) een werknemer. De normale waardeberekening kan op praktische problemen stuiten omdat de hiervoor bedoelde marktconforme prijs niet altijd is vast te stellen. Omwille van een redelijke wetstoepassing neemt de Belastingdienst (alleen voor deze situatie) daarom het standpunt in dat voor het bepalen van de normale waarde voor de desbetreffende auto kan worden uitgegaan van de bij de ondernemer voor die auto gemaakte kosten en voor zover die kosten toerekenbaar zijn aan het privégebruik. Tot de kosten moeten afschrijvingskosten worden gerekend.

46 Normale waarde Kort samengevat betekent toepassing van de normale waarde dat vastgesteld moet worden welk bedrag de ondernemer in de markt zou moeten betalen om de auto voor privédoeleinden in gebruik te kunnen geven aan (bijvoorbeeld) een werknemer. De normale waardeberekening kan op praktische problemen stuiten omdat de hiervoor bedoelde marktconforme prijs niet altijd is vast te stellen. Omwille van een redelijke wetstoepassing neemt de Belastingdienst (alleen voor deze situatie) daarom het standpunt in dat voor het bepalen van de normale waarde voor de desbetreffende auto kan worden uitgegaan van de bij de ondernemer voor die auto gemaakte kosten en voor zover die kosten toerekenbaar zijn aan het privégebruik. Tot de kosten moeten afschrijvingskosten worden gerekend.

47 Normale waarde Kort samengevat betekent toepassing van de normale waarde dat vastgesteld moet worden welk bedrag de ondernemer in de markt zou moeten betalen om de auto voor privédoeleinden in gebruik te kunnen geven aan (bijvoorbeeld) een werknemer. De normale waardeberekening kan op praktische problemen stuiten omdat de hiervoor bedoelde marktconforme prijs niet altijd is vast te stellen. Omwille van een redelijke wetstoepassing neemt de Belastingdienst (alleen voor deze situatie) daarom het standpunt in dat voor het bepalen van de normale waarde voor de desbetreffende auto kan worden uitgegaan van de bij de ondernemer voor die auto gemaakte kosten en voor zover die kosten toerekenbaar zijn aan het privégebruik. Tot de kosten moeten afschrijvingskosten worden gerekend. Aangezien werknemers of de ondernemer in de auto (verhuur)bedrijven voor privédoeleinden vaak gebruik maken van verschillende (demonstratie)personenauto s geldt hiervoor een aanvullende goedkeuring.

48 Goedkeuring auto(verhuur)bedrijven: Als bij auto(verhuur)bedrijven werknemers of de ondernemer voor privédoeleinden gebruik maken van verschillende (demonstratie)personenauto s waarvan de waarde onderling (sterk) verschilt wordt goedgekeurd dat voor de vaststelling van de catalogusprijs wordt uitgegaan van de (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs van de voor privédoeleinden ter beschikking staande auto s. Deze gemiddelde catalogusprijs geldt in dat geval als grondslag voor de berekening van de verschuldigde btw voor alle betrokkenen. Als de betrokkene slechts een deel van het jaar de beschikking heeft gehad over een hier bedoelde auto wordt daarmee naar tijdsgelang rekening gehouden.

49 Goedkeuring auto(verhuur)bedrijven: Als bij auto(verhuur)bedrijven werknemers of de ondernemer voor privédoeleinden gebruik maken van verschillende (demonstratie)personenauto s waarvan de waarde onderling (sterk) verschilt wordt goedgekeurd dat voor de vaststelling van de catalogusprijs wordt uitgegaan van de (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs van de voor privédoeleinden ter beschikking staande auto s. Deze gemiddelde catalogusprijs geldt in dat geval als grondslag voor de berekening van de verschuldigde btw voor alle betrokkenen. Als de betrokkene slechts een deel van het jaar de beschikking heeft gehad over een hier bedoelde auto wordt daarmee naar tijdsgelang rekening gehouden.

50 Goedkeuring auto(verhuur)bedrijven: Als bij auto(verhuur)bedrijven werknemers of de ondernemer voor privédoeleinden gebruik maken van verschillende (demonstratie)personenauto s waarvan de waarde onderling (sterk) verschilt wordt goedgekeurd dat voor de vaststelling van de catalogusprijs wordt uitgegaan van de (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs van de voor privédoeleinden ter beschikking staande auto s. Deze gemiddelde catalogusprijs geldt in dat geval als grondslag voor de berekening van de verschuldigde btw voor alle betrokkenen. Als de betrokkene slechts een deel van het jaar de beschikking heeft gehad over een hier bedoelde auto wordt daarmee naar tijdsgelang rekening gehouden.

51 Toepassing van het forfait: Toepassing van de goedkeuring is mogelijk als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en/of welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt betekent dit het volgende: De ondernemer brengt (met inachtneming van artikel 15 van de wet) alle btw op gemaakte autokosten in aftrek; De ondernemer moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar de btw voldoen voor privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de desbetreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat). Het is mogelijk dat het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. De verschuldigde btw voor privégebruik auto mag dan plaatsvinden op de laatste aangifte van het boekjaar.

52 Toepassing van het forfait: Toepassing van de goedkeuring is mogelijk als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en/of welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt betekent dit het volgende: De ondernemer brengt (met inachtneming van artikel 15 van de wet) alle btw op gemaakte autokosten in aftrek; De ondernemer moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar de btw voldoen voor privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 1,5% van de catalogusprijs van de desbetreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat). Het is mogelijk dat het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. De verschuldigde btw voor privégebruik auto mag dan plaatsvinden op de laatste aangifte van het boekjaar.

53 Toepassing van het forfait: Toepassing van de goedkeuring is mogelijk als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en/of welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt betekent dit het volgende: De ondernemer brengt (met inachtneming van artikel 15 van de wet) alle btw op gemaakte autokosten in aftrek; De ondernemer moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar de btw voldoen voor privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 1,5% van de catalogusprijs van de desbetreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat). Het is mogelijk dat het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. De verschuldigde btw voor privégebruik auto mag dan plaatsvinden op de laatste aangifte van het boekjaar.

54 Toepassing van het forfait: Toepassing van de goedkeuring is mogelijk als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en/of welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt betekent dit het volgende: De ondernemer brengt (met inachtneming van artikel 15 van de wet) alle btw op gemaakte autokosten in aftrek; De ondernemer moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar de btw voldoen voor privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de desbetreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat). Het is mogelijk dat het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. De verschuldigde btw voor privégebruik auto mag dan plaatsvinden op de laatste aangifte van het boekjaar.

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23123 23 december 2011 Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA 20 december 2011 Nr. BLKB 2011/2560M

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Het privégebruik auto in de omzetbelasting

Het privégebruik auto in de omzetbelasting Het privégebruik auto in de omzetbelasting Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 is de in Nederland gehanteerde correctiemethode terzijde geschoven. Teneinde het privégebruik

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v Heffing privégebruik auto en toepassing 11 juli 2012 BLKB2012/639M Heffing privégebruik auto en toepassing BUA. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleids De staatssecretaris

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING MEMO Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie Indirect Tax December 2017 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 7 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2589, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2589, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen ECLI:NL:HR:2017:711 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 21-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 15/02004 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83,

Nadere informatie

Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer

Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer 1 Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen 1. Algemeen Hierbij wordt opgemerkt dat dit een indicatie is en het onmogelijk is een volledige opsomming te geven van alle fiscale wet- en regelgeving

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe 2 mei 2017 BTW-nieuwtje 3: Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Na lang wachten heeft de Hoge Raad op 21 april 2017 uitspraak

Nadere informatie

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Januari 2016 Voorwoord In dit memorandum gaan wij in op de btw behandeling van relatiegeschenken,

Nadere informatie

BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017

BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017 BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017 December 2017 www.meijburg.nl 1 Inhoudsopgave 1 Hoofdlijnen en systematiek van het BUA... 3 2 Verstrekkingen aan het personeel... 4 2.1 De kantineregeling... 4 2.2

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING MEMO Betreft : Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax Notitie btw-correctie privégebruik 2012 Indirect Tax Januari 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com December 2012 Deze publicatie is uitsluitend

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u 2016 WHITEPAPER Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar Inhoud Inleiding p. 2 Relatiegeschenken en andere giften p. 2 Verstrekkingen

Nadere informatie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie Indirect Tax November 2016 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 7 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21% als onderdeel van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

1 De auto van de zaak in de bijtelling

1 De auto van de zaak in de bijtelling 1 De auto van de zaak in de bijtelling Een werknemer die door zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, geniet daarmee loon in natura. Specifiek voor de auto is in de loonbelasting

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s

Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s Belastingdienst Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s De ondergetekenden: A [naam, adres, postcode en woonplaats en loonheffingennummer], hierna te noemen de werkgever en

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstautogebruik politie. informatie. artikel 17, eerste lid, van het Besluit vergoeding dienstreizen politie

Regeling vergoeding dienstautogebruik politie. informatie. artikel 17, eerste lid, van het Besluit vergoeding dienstreizen politie 25 November 2002 Kenmerk EA2002/97736 Onderdeel directie Politie Inlichtingen M. Scholtz T (070) 426 7524 F (070) 426 7440 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden

Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden Bachelor Thesis Privégebruik auto per 1 juli 2011 Naam Edward Li Studierichting Fiscale Economie Administratienummer 514342 Datum 17-11-2014 Examencommissie Dr. A.H. Bomer Prof. Dr. G.J. van Norden Afkortingslijst

Nadere informatie

AUTO EN FISCUS Nieuwe spelregels voor zakelijk autogebruik

AUTO EN FISCUS Nieuwe spelregels voor zakelijk autogebruik AUTO EN FISCUS Nieuwe spelregels voor zakelijk autogebruik Per 1 januari 2004 zijn de fiscale spelregels voor zakelijk autogebruik opnieuw ingrijpend gewijzigd. De bijtelling wegens privé-gebruik auto

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO

NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO Gebruikt u of uw werknemer de auto van de zaak ook privé? Tot 1 juli kon u in dat geval alle btw op de gemaakte autokosten in aftrek brengen, mits u belaste

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en. Brancheorganisatie BOVAG. Belastingdienst

Convenant tussen de Belastingdienst en. Brancheorganisatie BOVAG. Belastingdienst Convenant tussen de Belastingdienst en Brancheorganisatie BOVAG Belastingdienst 1 Convenant Brancheorganisatie BOVAG Partijen - de Brancheorganisatie BOVAG, gevestigd Kosterijland 15 te Bunnik, in deze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak Tilburg University Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak De situatie vanaf 1 juli 2011 Naam: Studierichting: R.J.T. van Erp Fiscale economie Administratienummer: 551442 Datum: 17 april 2015

Nadere informatie

KDO NIEUWSBRIEF JANUARI 2017

KDO NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 KDO NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 1. Top 10 wijzigingen voor 2017 Het nieuwe jaar is gestart. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u de top 10 van veranderingen per 1 januari

Nadere informatie

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013 Inhoud Voorwoord 1. Correctiemechanismen in de btw wet- en regelgeving 1.1. Horeca-btw 1.2. BUA 1.3. Btw-heffing als gevolg van fictieve

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Doorgeven btw-correcties verplicht!

Doorgeven btw-correcties verplicht! Doorgeven btw-correcties verplicht! Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat de ondernemer verplicht is de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledig ingediende btwaangiften. Tot 1

Nadere informatie

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB)

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) Motiveer je antwoorden en vermeld de belangrijkse wetsartikelen. Tenzij anders vermeld worden de prestaties

Nadere informatie

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Ondernemen met de Belastingdienst Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Programma Inkomstenbelasting Omzetbelasting Actualiteiten Inkomstenbelasting programma Algemeen (administratie)

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie