8. De btw Aftrek van voorbelasting. De btw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw"

Transcriptie

1 ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom wordt stilgestaan bij de fiscale gevolgen van de autokosten van een ondernemer als natuurlijk persoon, denk aan een eenmanszaak, Vof of maatschap, maar ook de freelancer of vrijeberoepsbeoefenaar. U kunt de auto privé of zakelijk rijden. Deze keuze moet u zowel voor de btw als voor de inkomstenbelasting maken. Verder in dit hoofdstuk gaan wij in op de vastlegging van de keuze. Voor de heffing van btw is het belangrijk om vast te stellen of u de auto tot het bedrijfsvermogen of tot uw privévermogen rekent. Op de gevolgen voor de btw gaan we in dit hoofdstuk nader in. Daarbij zullen wij de aftrekbaarheid van btw op autokosten behandelen en hoe hierbij met privégebruik rekening moet worden gehouden..2. Aftrek van voorbelasting die u verschuldigd bent over de autokosten mag u in beginsel aftrekken, tenzij de auto (mede) wordt gebruikt voor vrijgestelde prestaties. Deze zo genaamde voorbelasting mag u aftrekken in de btw-aangifte over het belastingtijdvak waarin de factuur is ontvangen. Let o p. De factuur dient wel op uw bedrijfsnaam te staan en in de administratie te worden bewaard. Op benzinebonnen mag de vermelding van uw naam en adres wel achterwege blijven. Als u een nieuwe auto koopt voor ,-, dan wordt u 19% btw in rekening gebracht (BPM even buiten beschouwing gelaten). Voor de auto dient u dus ,- te betalen. Omdat u ondernemer bent, vraagt u de betaalde btw terug van de Belastingdienst in uw btw-aangifte. Per saldo kost de auto u dus ,-. Le t o p. Bij een eventuele latere verkoop van de auto bent u wel verplicht om weer btw in rekening te brengen en die af te dragen. 49

2 Let o p 1. Of u alleen de btw die drukt op gebruik en onderhoud of ook de btw die drukt op de aanschaf aftrekt, is afhankelijk van de keuze die u maakt om de auto tot het privévermogen dan wel tot het bedrijfsvermogen te rekenen. Let o p 2. Het keuzerecht ziet dus alléén op de aanschaf van de auto en niet op het gebruik en onderhoud van de auto..3. en het keuzerecht Voor de heffing van btw heeft u een keuzemogelijkheid als u de auto zowel zakelijk als privé gebruikt. U kunt de auto voor de btw tot het privévermogen of tot het bedrijfsvermogen rekenen. De keuze tussen privé- of bedrijfsvermogen moet u bij de aanschaf van de auto duidelijk in uw administratie vastleggen. De keuze zal afhangen van een aantal factoren. Wordt er bijvoorbeeld btw in rekening gebracht of is de auto nieuw of gebruikt? Hieronder worden de gevolgen per keuzemogelijkheid weergegeven U gebruikt de auto alléén privé Als u de auto alleen privé gebruikt, dan heeft u geen keuze. De auto behoort dan voor de btw altijd tot het privévermogen. Let o p. De keuze die u maakt voor de btw heeft geen invloed op de keuze die u maakt voor de inkomstenbelasting. Tip. U kunt de auto dus voor de btw tot het bedrijfsvermogen rekenen en voor de inkomstenbelasting tot het privévermogen. Auto behoort tot uw privévermogen De eventuele btw die drukt op de aanschaf van de auto kunt u niet als voorbelasting aftrekken. Ook is geen aftrek van voorbelasting mogelijk met betrekking tot later in de auto verwerkte bestanddelen, zoals een voorruit, een uitlaat of een katalysator. Tip. Het is aan te raden deze optie te kiezen als u de auto heeft gekocht onder de margeregeling of van een particulier. Er drukt dan namelijk geen btw op de aanschaf van de auto. Deze keuze is ook interessant voor als u een startende ondernemer bent die een auto gebruikt in het kader van uw onderneming en die u in het verleden als privépersoon heeft gekocht. De in het verleden door u betaalde btw kan door uw nieuwe onderneming namelijk niet als voorbelasting worden afgetrokken. Tip. die drukt op de onderhouds- en gebruikskosten kunt u wél als voorbelasting aftrekken. De aftrek van de btw op de onderhouds- en gebruikskosten staat los van de keuze, maar is aftrekbaar op basis van het zakelijke 50

3 gebruik van de auto. Let op. Wel dient er een correctie privégebruik te worden gemaakt als er sprake is van privégebruik. De mate waarin u de btw mag aftrekken, moet in beginsel uit uw administratie blijken. Als uw administratie onvoldoende aanknopingspunten geeft, is goedgekeurd dat 75% van de btw die drukt op de kosten ter zake van het gebruik en onderhoud van de auto als voorbelasting afgetrokken mag worden. Tip. Bij latere verkoop van uw auto is dan geen btw verschuldigd U gebruikt de auto voor zakelijke doeleinden Als u de auto voor bedrijfsdoeleinden gebruikt, kunt u de auto tot het bedrijfsvermogen rekenen. Het maakt hierbij niet uit of u de auto met of zonder btw heeft aangeschaft. We bekijken echter wel even beide situaties. Bij aankoop van de auto is btw in rekening gebracht die drukt op de autokosten zoals aanschaf van de auto, later daarin verwerkte onderdelen (voorruit, uitlaat, katalysator), brandstof of reparaties, trekt u in eerste instantie volledig af als voorbelasting. Uiteraard moet deze btw wel aan u (op de juiste wijze) in rekening zijn gebracht. Ter zake van het privégebruik moet u op de btw-aangifte over het laatste belastingtijdvak een bedrag corrigeren. Het bedrag van de correctie wordt in be ginsel berekend op basis van een forfaitaire methode (12% x 25% x catalogus waarde). Let o p. Dit geldt ook als uw auto wordt geleased of als een auto uit de handelsvoorraad voor privédoeleinden wordt gebruikt. Over de btw-correctie nog dit... De correctie privégebruik bedraagt 12% over het bedrag aan kosten dat in uw aangifte inkomstenbelasting moet worden aangegeven als privégebruik. sluit hier dus aan bij de inkomstenbelasting. Voor 200 betekent dit dat u 25% (2007: 22%) van de catalogusprijs (inclusief BPM en btw) van de auto als grondslag voor het privégebruik moet tellen. Per 1 januari 200 is het percentage van de bijtelling verhoogd tot 25% en voor schone auto s verlaagd tot 14%. Let o p. Voor auto s ouder dan 15 jaar wordt niet de catalogusprijs, maar de waarde in het economische verkeer gehanteerd. 51

4 U kocht in januari 200 een nieuwe personenauto. U gebruikt de auto ook voor privédoeleinden. De catalogusprijs exclusief btw: ,- Btw 19%: 5.700,- Totaal te betalen: ,- In de eerste btw-aangifte vraagt u terug: 5.700,- btw over de aankoop auto 200,- btw over de benzine 25,- btw over nieuwe ruitenwissers 5,- btw over wasbeurten 10,- btw over parkeergeld 5.940,- Gedurende het jaar brengt u de btw op de diverse kosten ten aanzien van de auto in aftrek. In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u een correctie wegens het privégebruik maken. In het tijdvak van de laatste btw-aangifte zijn nog de volgende kosten gemaakt waarvan u de btw nog terugvraagt: 175,- btw over de benzine 70,- btw over een onderhoudsbeurt 110,- btw over de aanschaf van de winterbanden 345,- U moet nu een correctie wegens het privégebruik maken. De correctie is derhalve 25% van ,- =.925,-. Hiervan neemt u 12% dus 1.071,-. Dit bedrag dient u voor het privégebruik van uw auto te betalen. Omdat u nog in de laatste btw-aangifte een bedrag te vorderen heeft van 345,-, resteert per saldo nog een afdracht van 726,-. Als de omstandigheden niet wijzigen zal het bedrag van 1.071,- elk jaar terugkomen vanwege het privégebruik. Kilometerregistratie (zie ook model 12.1 en de rekentool op de cd-rom) Als u overtuigend kunt aantonen (bijvoorbeeld via een sluitende kilometeradministratie) dat u de auto op jaarbasis voor 500 kilometer of minder privé gebruikt, vindt er geen correctie privégebruik plaats voor de btw. Ook hier wordt weer aangesloten bij de inkomstenbelasting. Het verschil met inkomstenbelasting is dat voor de btw geldt dat de bewijslast bij de belastinginspecteur ligt. Tip. Als de belastinginspecteur het privégebruik niet aannemelijk kan maken (dus niet kan bewijzen), dan kan hij geen correctie aanbrengen voor de btw. Er geldt hier voor de zogenoemde vrije bewijsleer. Indien u op een andere wijze kunt aantonen dat er geen sprake is van privégebruik, dan dient de belastinginspecteur dit in beginsel te accepteren. Tenzij hij dus kan bewijzen dat er wél degelijk sprake is van privégebruik en uw standpunt kan weerleggen. 52

5 Werkelijk gebruik In beginsel wordt het bedrag van de correctie voor privégebruik berekend op basis van de forfaitaire methode (12% x 25% x cataloguswaarde). Het kan echter in de praktijk ook voorkomen dat de werkelijk gemaakte kosten voor de auto lager zijn dan het bedrag waarop de inkomstenbelasting de correctie voor het privégebruik baseert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een al wat oudere auto waarop geen afschrijving meer plaatsvindt. Tip. Indien u kunt aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn, mag voor de bepaling van de hoogte van het te corrigeren bedrag worden aangesloten bij het bedrag van de werkelijke kosten. Stel, u bezit een oude auto met een oorspronkelijke catalogusprijs van ,-. De werkelijke kosten van de auto bedragen in een bepaald jaar 2.500,-; vanwege de ouderdom van de auto vindt er geen afschrijving meer plaats. Het privégebruik is vastgesteld door middel van een kilometerregistratie op een derde van het totaal. Voor de inkomstenbelasting dient in beginsel een correctie te worden aangegeven van 25% van ,- is 5.000,-. Omdat de werkelijke kosten slechts 2.500,- bedragen, wordt voor de correctie voor de btw aangesloten bij dit lagere bedrag. De correctie voor de btw wordt hierdoor beperkt tot 12% van 2.500,- is 300,-., in plaats van 600,-. Niet altijd bekend. Deze beperkte bijtelling is niet altijd bekend bij ondernemers. De basis daarvan ligt in de rechtspraak. De Hoge Raad heeft namelijk al in 1993 (17 maart 1993, nr BNB 1993/166) beslist dat de bijtelling bij een IB-ondernemer nooit meer kan bedragen dan het totale bedrag dat aan autokosten (incl. afschrijvingen) voor de desbetreffende auto is geboekt, exclusief verkoopwinst/-verlies. Dit is nog eens bevestigd in de uitspraak HR , LJN; AT7203. Tip. Deze uitspraak vindt u terug op de bijgeleverde cd-rom. U hoeft dus niet zelf op zoek naar de uitspraak als uw adviseur of accountant wil weten waarop deze bijtellingbeperking is gebaseerd. Bij de aankoop van de auto is geen btw in rekening gebracht Als u een auto koopt zonder dat u btw in rekening wordt gebracht, bijvoorbeeld omdat u een auto onder de margeregeling (zie voor het begrip margeauto, paragraaf.) of van een particulier koopt, is het vaak verstandiger die auto voor de btw tot het privévermogen te rekenen. Als u er echter toch voor kiest om zo n auto tot uw bedrijfsvermogen te rekenen, dan kunt u de btw aftrekken op de na de aankoop in de auto te verwerken onderdelen, zoals een voorruit, een uitlaat of een katalysator. 53

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM Mobile Data.

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er pagina 1 van 7 Advieswijzer Werken als zzp'er Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Belastingdienst/Amsterdam Februari 2013 1. Inleiding Over premies voor niet-vrijgestelde

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie