Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in Nederland en werken in Duitsland"

Transcriptie

1 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ( per jaar). De premie was dan 75 per maand ( 900 per jaar). Hebt u niet het hele jaar gewerkt en was uw loon hoger dan per maand? Bereken dan het maximum door 75 te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat u wel hebt gewerkt. Voor de nieuwe Bundesländer gelden andere percentages. Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland aangifte doen. In deze aanvullende toelichting leest u wat u van uw Duitse inkomsten moet invullen op uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting: uw Duitse inkomsten uit loondienst, waaronder ook het privégebruik van een auto van uw werkgever valt. Verder leest u wat u moet invullen bij de vrijstelling of vermindering van uw premie volksverzekeringen en de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Uw Duitse inkomsten uit loondienst Uw Duitse loon vult u in op uw Nederlandse aangifte bij de Loon en dergelijke uit het buitenland. U telt hiervoor het brutoloon bij de inkomsten waarover geen Lohnsteuer is ingehouden. De sociale verzekeringen en de Duitse bijtelling voor privégebruik van de auto mag u hiervan aftrekken. Rekenhulp berekening Duits loon Bereken het bedrag dat u moet invullen met de Rekenhulp berekening Duits loon op bladzijde 4. Hierna vindt u toelichtingen die u helpen bij het invullen van de gegevens in de rekenhulp. Verder vindt u op bladzijde 5 een begrippenlijst en leest u waar u terecht kunt als u vragen hebt. Stuur de rekenhulp niet mee met uw aangifte. 1a Brutoloon Neem uw brutoloon over van uw Lohnsteuerbescheinigung. 2a Werknemersaandeel in Rentenversicherung Het werknemersaandeel in de Rentenversicherung was in 20 9,95% van uw brutoloon. Aan deze premie is een maximum gesteld. U betaalde premie over maximaal per maand ( per jaar). De premie was dan maximaal 9,95% x = 538 per maand ( per jaar). Hebt u niet het hele jaar gewerkt en was uw loon hoger dan per maand? Bereken dan het maximum door 538 te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat u wel hebt gewerkt. 3 Bijtelling privégebruik auto Duitsland Had u in 20 een auto van uw Duitse werkgever? Dan rekende deze werkgever per maand 1% van de Duitse catalogusprijs van de auto tot uw maandloon. Op jaarbasis is de bijtelling dus 12%. Over deze bijtelling hield uw werkgever Lohnsteuer in. De bijtelling is dus in uw Duitse loonopgaaf opgenomen. Omdat in Nederland een andere regeling geldt, kunt u de Duitse bijtelling voor privégebruik in de rekenhulp aftrekken. Welk bedrag vult u in? Werkte u het hele jaar en had u het hele jaar een auto? Dan vult u hier 12% in van de Duitse catalogusprijs van uw auto. Had u maar een deel van het jaar een auto van uw Duitse werkgever? Vermenigvuldig dan het aantal maanden dat u de auto had met 1% en neem dat percentage van de Duitse catalogusprijs van de auto. 4a Bijtelling privégebruik auto Nederland Had u in 20 een auto van uw Duitse werkgever? En gebruikte u deze auto ook privé? Dan moet u in Nederland een bedrag bij uw inkomen tellen. Dit bedrag geeft u aan als privégebruik auto van de werkgever, bij vraag 4a van de rekenhulp. Welk bedrag vult u in? De bijtelling van 25% in uw Nederlandse aangifte moet u berekenen over de Nederlandse waarde van de auto. De Nederlandse waarde van de auto geldt ook voor een auto met Duits kenteken. Alleen als u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets bij te tellen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een rittenregistratie bij te houden. Woon-werkverkeer valt niet onder uw privé-kilometers. Voor bepaalde bestelauto s geldt een andere regeling (zie de aanvullende toelichting Winst). Maakt u voor uw werk veel ritten op een dag? Dan mag u ook een eenvoudige rittenregistratie bijhouden. Hoe u dit doet, leest u op Lagere bijtelling zuinige en zeer zuinige auto Voor een zuinige (bestel)auto geldt een lagere bijtelling van minimaal 20% van de waarde van de auto. Voor een zeer zuinige (bestel)auto geldt een lagere bijtelling van minimaal 14% van de waarde van de auto. In deze tabel kunt u zien of uw auto een zuinige of zeer zuinige auto is. Tabel CO 2 -uitstoot IB 260-1T91FD (2265) 2b Werknemersaandeel in Arbeitslosenversicherung Het werknemersaandeel in de Arbeitslosenversicherung was in 20 1,4% van het brutoloon. Aan deze premie is een maximum gesteld. U betaalde premie over maximaal per maand 1 diesel andere brandstof zuinig <116 gram per kilometer <140 gram per kilometer zeer zuinig <95 gram per kilometer <110 gram per kilometer

2 Aanvullende toelichting Hoeveel CO 2 -uitstoot? De CO 2 -uitstoot van een auto staat op het milieulabel (voor nieuwe personenauto s van na 19 januari 2001) en op het certificaat van overeenstemming. U kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de importeur. U kunt ook de CO 2 -uitstoot gebruiken dat in het brandstofverbruiksboekje staat dat de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) elk jaar uitgeeft. Waarde auto De waarde van de auto is de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief btw en bpm (belasting van personenauto s en motorrijwielen) en inclusief de accessoires die af-fabriek en door de dealer of de importeur vóór de kentekenstelling zijn aangebracht. Bepalend is de officiële nieuwprijs van de auto op de datum dat deel 1 van het kenteken is afgegeven. Vergoeding voor privégebruik Betaalde u aan de werkgever een vergoeding voor privégebruik? Trek dan deze vergoeding af van de bijtelling. Is deze vergoeding hoger dan de bijtelling, dan wordt de bijtelling nul. In dat geval mag u het verschil ook niet aftrekken van uw inkomsten uit loondienst. 4c Onkostenvergoeding Als u een onkostenvergoeding hebt ontvangen, ziet u dit op uw maandloonspecificaties. Over sommige onkostenvergoedingen hoeft u in Nederland geen belasting te betalen. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon: Duits loon Dit bedrag moet u aangeven als Loon en dergelijke uit het buitenland. Niet-verzekerde periode volksverzekeringen Als u in 20 in Nederland woonde was u in principe verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ. U moet daarvoor in Nederland premie betalen. Deze premie is al ingehouden op uw Nederlandse loon, uitkering of pensioen. U bent premie verschuldigd over uw inkomen uit werk en woning (box 1) over het hele jaar, maar maximaal over De ingehouden premie wordt vervolgens verrekend met de premie die u verschuldigd bent. U kunt dan op uw Nederlandse aangifte de vraag Als u niet heel 20 was verzekerd voor volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet invullen. Vul bij deze vraag de periode in waarin u in Nederland verzekerd was. Onderdeel f van deze vraag (Inkomen over de periode dat u niet verzekerd was voor de volksverzekeringen) moet u niet invullen. Als u gedetacheerd bent, geldt een andere regel. Deze kunt u hierna lezen. Detachering U werkt gewoonlijk in Nederland, maar uw werkgever heeft u in 20 gedetacheerd in het buitenland? Dan blijft u misschien toch verplicht verzekerd in Nederland. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Deze leest u op onder Particulier en vervolgens Buitenland. 2 Blijft u verplicht verzekerd in Nederland? U hoeft dan in uw aangifte de vraag Niet heel 20 verzekerd voor de volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet niet in te vullen. Meer informatie over detachering vindt u in de brochure Tijdelijk werken buiten Nederland van de SVB. Deze brochure kunt u downloaden van of aanvragen bij: SVB Postbus AJ Amstelveen Telefoon: (020) Werken in twee landen Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u zowel in Nederland als in het buitenland? Dan was u in Nederland verplicht verzekerd, ook als het een bijbaan was. U betaalt dan in Nederland premie over uw binnenlandse en buitenlandse inkomen. Behalve wanneer u in het buitenland verzekerd was volgens een afspraak van de SVB met de bevoegde buitenlandse instantie. U vermeldt dan in uw aangifte dat u vrijstelling had van premie AOW, Anw of AWBZ. Meer informatie over werken in twee landen vindt u in de brochure Werken in twee landen van de SVB. Deze brochure kunt u downloaden van of aanvragen bij: SVB Postbus AJ Amstelveen Telefoon: (020) Deel van het jaar verzekerd Was u een deel van het jaar verzekerd voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ? Dan betaalt u alleen premie over deze periode. U vermeldt dan in uw aangifte de periode dat u verzekerd was. Vermindering premie-inkomen U kunt in uw aangifte vragen om vermindering van uw premie-inkomen als een van de volgende situaties voor u geldt: - Een deel van uw inkomen viel volgens een internationale regeling onder de socialezekerheidswetgeving van een ander land. - U betaalde over een deel van uw inkomen premie voor een wettelijke ouderdom- en overlijdensverzekering in een ander land. Uw premie-inkomen is dan nooit meer dan uw inkomen min uw buitenlandse premie-inkomen. Vul het bedrag van de inkomsten min de aftrekposten in over de periode waarin u niet verplicht verzekerd was voor de volksverzekeringen. U was wel in 20 belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. U was het hele jaar belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Maar u bent slechts van 1 januari 20 tot en met 30 juni 20 verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Vermeld dan bij vermindering premie-inkomen het bedrag van de inkomsten min de aftrekposten vanaf 1 juli 20 tot en met 31 december 20.

3 Aanvullende toelichting Drie methoden Wij berekenen dan het premie-inkomen opnieuw op een van de volgende manieren: 1. evenredig over de periode dat u in 20 verzekerd was 2. verminderd met de inkomsten en aftrekposten uit de periode waarin u niet meer verzekerd was 3. het maximum van berekenen we evenredig over de periode dat u in 20 verplicht verzekerd was Was uw werkelijke premie-inkomen hoger dan dit maximum? Dan wordt uw premie-inkomen teruggebracht tot dit maximum en dan evenredig berekend over de periode dat u verzekerd was. Wij berekenen alle drie de methoden en kijken welke voor u het voordeligst is. Deze passen we vervolgens toe. U woont in Nederland en moet belasting betalen over uw jaarinkomen van in box 1. Op 1 augustus gaat u werken. U betaalt over de eerste zeven maanden premie voor de volksverzekeringen. Van uw inkomen van valt onder de premieheffing. Methode 1: Berekening evenredig aan de periode U bent 210 dagen verplicht verzekerd in Nederland. Het premieinkomen is dan 210/360 x = Methode 2: Berekening vermindering Wij verminderen het premie-inkomen met het inkomen over de periode dat u niet meer verzekerd was (periode van werken in Duitsland). Resultaat = Methode 3: Berekening maximum premie-inkomen evenredig aan de periode Het maximum inkomen waarover we in 20 premie berekenen is Voor 210 dagen is het maximum premie-inkomen dan 210/360 x = In dit voorbeeld is methode 2 voor u het gunstigst. Wij stellen het premie-inkomen daarom vast op Correctie premie-inkomen Was u in 20 in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? En moest u in die periode in het buitenland over uw inkomen premie voor de sociale zekerheid betalen? Of was u dit verschuldigd aan een volkenrechtelijke instantie? Dan kunt u in de volgende situaties een correctie van uw premie-inkomen krijgen: U kreeg een uitkering bij ouderdom en overlijden volgens de socialezekerheidswetgeving van een ander land. Voor die uitkering betaalde u in dat land premie. U viel volgens een internationale regeling naast de Nederlandse socialezekerheidswetgeving ook onder de wetgeving van het land waarin u werkte. U werkte bijvoorbeeld in Nederland in loondienst en als zelfstandige. U had inkomsten uit loondienst (tegenwoordige dienstbetrekking) in Nederland bij een internationale organisatie of buitenlandse overheid. U werkte bijvoorbeeld als internationaal functionaris of voor een buitenlandse overheid en had inkomsten uit andere werkzaamheden. De correctie op uw premie-inkomen krijgt u alleen voor de inkomsten uit loondienst bij de internationale organisatie of buitenlandse overheid. Dus niet voor de inkomsten uit andere werkzaamheden. U vraagt in uw aangifte om correctie van uw premie-inkomen. Uw premie-inkomen is dan nooit meer dan het inkomen min het inkomen waarover u in een ander land premie betaalde. U was het hele jaar belastingplichtig en verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. U hebt een inkomen in box 1 van waarvan winst is uit Duitsland. Het premie-inkomen is daardoor (correctie) = Vermeld dan het bedrag van de correctie in de aangifte. Dat is in dit voorbeeld Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting Woonde u in Nederland maar werkte u? Dan moet u innederland aangifte doen over uw Duitse loon. Ook als het loon al belast is. Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt, kunt u in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting krijgen. U moet dan wel in de aangifte de vraag aftrek ter voorkoming van dubbele belasting invullen. Op grond van uw aangifte bepalen wij het bedrag van de aftrek. U moet deze inkomsten niet alleen bij de vraag over aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in vullen, maar ook bij de vraag buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking. Tijdelijk werk in buitenland voor een Nederlandse werkgever Werkte u tijdelijk in het buitenland voor een Nederlandse werkgever en duurde uw verblijf in het buitenland niet langer dan 183 dagen in een periode van een jaar? Dan hoeft u meestal in het buitenland geen belasting te betalen over uw loon. In dat geval komt u voor dit loon niet in aanmerking voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Meer informatie over belastingverdragen, dubbele belasting en de 183-dagenregeling kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon: In de aangifte hoeft u bij Ingehouden bronbelasting niets in te vullen. Vermeld als landcode DEU. Berekening aftrek Wij berekenen de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting per box aan de hand van de belasting die u per box moet betalen. Dit betekent dat bij de berekening van de aftrek in de ene box geen rekening wordt gehouden met een eventueel belastbaar inkomen in de andere boxen. 3

4 Aanvullende toelichting Bij de rekenhulpen De totale inkomsten voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting berekent u met de Rekenhulp inkomsten voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op bladzijde 4. Vul daar de Duitse inkomsten in die u in de Rekenhulp berekening Duits loon op bladzijde 4 hebt berekend. Dit is het bedrag waarvoor u aftrek ter voorkoming van dubbele belasting vraagt. Vul hier ook uw eventuele reisaftrek in. Vóór aftrek van de heffingskortingen De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt berekend over de inkomstenbelasting die u verschuldigd bent vóór aftrek van de heffingskortingen. Dit is voor u voordeliger. De heffingskortingen worden afgetrokken van het totaal van de belasting die u verschuldigd bent over uw Nederlandse belastbare inkomens in de drie boxen. Rekenhulp berekening Duits loon 1 Brutoloon 1a Brutoloon 1b Krankengeld dat u niet van uw werkgever hebt ontvangen 1c el op Totaal brutoloon A 2 Sociale verzekeringen 2a Werknemersaandeel in de Rentenversicherung 2b Werknemersaandeel in de Arbeitslosenversicherung 2c Tel op Totale aftrek sociale verzekeringen Trek af: A min B 3 Bijtelling privégebruik auto Duitsland Trek af: C min D 4 Inkomsten waarover geen Lohnsteuer is ingehouden 4a Bijtelling privégebruik auto Nederland 4b Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld en dergelijke 4c Onkostenvergoeding 4d Tel op Totale inkomsten waarover geen Lohnsteuer is ingehouden s s B C D E F 5 Tel op: E plus F Duits loon Rekenhulp inkomsten voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting Duits loon Neem over uit de Rekenhulp berekening Duits loon A Reisaftrek Neem over van de aangifte Trek af: A min B Totale inkomsten voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting B - 4

5 Aanvullende toelichting Voorkoming dubbele belasting bij looninkomsten Wij berekenen de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting aan de hand van de verhouding tussen het buitenlandse inkomen en het totale inkomen. U krijgt geen aftrek voor premie volksverzekeringen die u eventueel verschuldigd bent. Hiervoor gelden andere regels. buitenlands loon Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is Stel u bent hierover in inkomstenbelasting verschuldigd. Uw inkomen bestaat uit loon uit Nederland en loon uit Duitsland. Over de Duitse inkomsten bent u belasting verschuldigd en krijgt u in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is dan / x = 750. In de volgende situaties is de berekening vaak anders: U hebt aftrekposten en uw inkomen is voor meer dan 90% afkomstig uit een ander land. U maakt zowel in Nederland als in het buitenland aanspraak op dezelfde aftrekposten. Doorschuifregeling Het bedrag van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u verschuldigd bent aan inkomstenbelasting in de betreffende box. Dit kan betekenen dat bepaalde aftrekposten, zoals de hypotheekrente van uw eigen woning, niet tot een belastingvoordeel leiden. Voor dit soort situaties is er de doorschuifregeling. Wij stellen het bedrag bij beschikking vast en tellen het bedrag aan buitenlands inkomen in de desbetreffende box dan automatisch mee bij de berekening van de aftrek in een volgend jaar. U mag dit doorgeschoven bedrag in dat jaar niet nogmaals opnemen in uw aangifte. Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is Stel u bent hierover in inkomstenbelasting verschuldigd. Uw inkomen bestaat uit loon uit Duitsland. Hiervan wordt afgetrokken aan negatieve inkomsten uit uw eigen woning. Over de Duitse inkomsten bent u belasting verschuldigd en krijgt u in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is dan / x = De maximale aftrek is Dat is immers het bedrag dat u aan inkomstenbelasting verschuldigd was in box 1. Een bedrag van ( ) leidt dus niet tot een belastingvermindering. Daarom wordt dit bedrag aan inkomen gereserveerd. Hebt u in de toekomst inkomen in box 1 waarover u in Nederland inkomstenbelasting moet betalen? Dan verlenen wij over het gereserveerde bedrag aan inkomen alsnog een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting en de doorschuifregeling zijn uitsluitend van invloed op de verschuldigde inkomstenbelasting en niet op de berekening van de verschuldigde premie volksverzekeringen. Meer informatie bel voor meer informatie over aftrek ter voorkoming van dubbele belasting het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO): Het team GWO is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. Begrippenlijst Arbeitslosenversicherung Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse WW-regeling. Kindergeld Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse kinderbijslag. Krankengeld Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse ziektewetuitkering. Krankenversicherung Ziektekosten/ziekengeld. Kurzarbeitergeld Een uitkering bij tijdelijke arbeidsduurverkorting. Lohnsteuer Loonbelasting. Plegeversicherung Zorgverstrekkingen vergelijkbaar met de Nederlandse AWBZ. Rentenversicherung Pensioenverzekering. Unfallversicherung Uitkering bij ongeval. Winterausfallgeld Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse vorstverletuitkering. 5

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen 20 bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 262-1T41FD Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan moet u hiervan

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 4 1 januari 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm

Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm Belastingdienst Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm Vanaf 1 januari 2015 Algemene toelichting Met het formulier Aangifte bpm voor niet-vergunninghouders doet u aangifte voor de belasting van

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T23FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

12 C. 2012 Toelichting

12 C. 2012 Toelichting 2012 Toelichting 12 C This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl. Diese Anleitung steht im Internet auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Siehe hierzu

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm)

Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm) Belastingdienst Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm) Als u zelf aangifte moet doen Hebt u in het buitenland een auto of motor gekocht? Of hebt u een bestelauto omgebouwd tot personenauto

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2010

Auto en fiscus in 2010 Auto en fiscus in 2010 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie