Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in Nederland en werken in Duitsland"

Transcriptie

1 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ( per jaar). De premie was dan 75 per maand ( 900 per jaar). Hebt u niet het hele jaar gewerkt en was uw loon hoger dan per maand? Bereken dan het maximum door 75 te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat u wel hebt gewerkt. Voor de nieuwe Bundesländer gelden andere percentages. Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland aangifte doen. In deze aanvullende toelichting leest u wat u van uw Duitse inkomsten moet invullen op uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting: uw Duitse inkomsten uit loondienst, waaronder ook het privégebruik van een auto van uw werkgever valt. Verder leest u wat u moet invullen bij de vrijstelling of vermindering van uw premie volksverzekeringen en de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Uw Duitse inkomsten uit loondienst Uw Duitse loon vult u in op uw Nederlandse aangifte bij de Loon en dergelijke uit het buitenland. U telt hiervoor het brutoloon bij de inkomsten waarover geen Lohnsteuer is ingehouden. De sociale verzekeringen en de Duitse bijtelling voor privégebruik van de auto mag u hiervan aftrekken. Rekenhulp berekening Duits loon Bereken het bedrag dat u moet invullen met de Rekenhulp berekening Duits loon op bladzijde 4. Hierna vindt u toelichtingen die u helpen bij het invullen van de gegevens in de rekenhulp. Verder vindt u op bladzijde 5 een begrippenlijst en leest u waar u terecht kunt als u vragen hebt. Stuur de rekenhulp niet mee met uw aangifte. 1a Brutoloon Neem uw brutoloon over van uw Lohnsteuerbescheinigung. 2a Werknemersaandeel in Rentenversicherung Het werknemersaandeel in de Rentenversicherung was in 20 9,95% van uw brutoloon. Aan deze premie is een maximum gesteld. U betaalde premie over maximaal per maand ( per jaar). De premie was dan maximaal 9,95% x = 538 per maand ( per jaar). Hebt u niet het hele jaar gewerkt en was uw loon hoger dan per maand? Bereken dan het maximum door 538 te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat u wel hebt gewerkt. 3 Bijtelling privégebruik auto Duitsland Had u in 20 een auto van uw Duitse werkgever? Dan rekende deze werkgever per maand 1% van de Duitse catalogusprijs van de auto tot uw maandloon. Op jaarbasis is de bijtelling dus 12%. Over deze bijtelling hield uw werkgever Lohnsteuer in. De bijtelling is dus in uw Duitse loonopgaaf opgenomen. Omdat in Nederland een andere regeling geldt, kunt u de Duitse bijtelling voor privégebruik in de rekenhulp aftrekken. Welk bedrag vult u in? Werkte u het hele jaar en had u het hele jaar een auto? Dan vult u hier 12% in van de Duitse catalogusprijs van uw auto. Had u maar een deel van het jaar een auto van uw Duitse werkgever? Vermenigvuldig dan het aantal maanden dat u de auto had met 1% en neem dat percentage van de Duitse catalogusprijs van de auto. 4a Bijtelling privégebruik auto Nederland Had u in 20 een auto van uw Duitse werkgever? En gebruikte u deze auto ook privé? Dan moet u in Nederland een bedrag bij uw inkomen tellen. Dit bedrag geeft u aan als privégebruik auto van de werkgever, bij vraag 4a van de rekenhulp. Welk bedrag vult u in? De bijtelling van 25% in uw Nederlandse aangifte moet u berekenen over de Nederlandse waarde van de auto. De Nederlandse waarde van de auto geldt ook voor een auto met Duits kenteken. Alleen als u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets bij te tellen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een rittenregistratie bij te houden. Woon-werkverkeer valt niet onder uw privé-kilometers. Voor bepaalde bestelauto s geldt een andere regeling (zie de aanvullende toelichting Winst). Maakt u voor uw werk veel ritten op een dag? Dan mag u ook een eenvoudige rittenregistratie bijhouden. Hoe u dit doet, leest u op Lagere bijtelling zuinige en zeer zuinige auto Voor een zuinige (bestel)auto geldt een lagere bijtelling van minimaal 20% van de waarde van de auto. Voor een zeer zuinige (bestel)auto geldt een lagere bijtelling van minimaal 14% van de waarde van de auto. In deze tabel kunt u zien of uw auto een zuinige of zeer zuinige auto is. Tabel CO 2 -uitstoot IB 260-1T91FD (2265) 2b Werknemersaandeel in Arbeitslosenversicherung Het werknemersaandeel in de Arbeitslosenversicherung was in 20 1,4% van het brutoloon. Aan deze premie is een maximum gesteld. U betaalde premie over maximaal per maand 1 diesel andere brandstof zuinig <116 gram per kilometer <140 gram per kilometer zeer zuinig <95 gram per kilometer <110 gram per kilometer

2 Aanvullende toelichting Hoeveel CO 2 -uitstoot? De CO 2 -uitstoot van een auto staat op het milieulabel (voor nieuwe personenauto s van na 19 januari 2001) en op het certificaat van overeenstemming. U kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de importeur. U kunt ook de CO 2 -uitstoot gebruiken dat in het brandstofverbruiksboekje staat dat de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) elk jaar uitgeeft. Waarde auto De waarde van de auto is de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief btw en bpm (belasting van personenauto s en motorrijwielen) en inclusief de accessoires die af-fabriek en door de dealer of de importeur vóór de kentekenstelling zijn aangebracht. Bepalend is de officiële nieuwprijs van de auto op de datum dat deel 1 van het kenteken is afgegeven. Vergoeding voor privégebruik Betaalde u aan de werkgever een vergoeding voor privégebruik? Trek dan deze vergoeding af van de bijtelling. Is deze vergoeding hoger dan de bijtelling, dan wordt de bijtelling nul. In dat geval mag u het verschil ook niet aftrekken van uw inkomsten uit loondienst. 4c Onkostenvergoeding Als u een onkostenvergoeding hebt ontvangen, ziet u dit op uw maandloonspecificaties. Over sommige onkostenvergoedingen hoeft u in Nederland geen belasting te betalen. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon: Duits loon Dit bedrag moet u aangeven als Loon en dergelijke uit het buitenland. Niet-verzekerde periode volksverzekeringen Als u in 20 in Nederland woonde was u in principe verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ. U moet daarvoor in Nederland premie betalen. Deze premie is al ingehouden op uw Nederlandse loon, uitkering of pensioen. U bent premie verschuldigd over uw inkomen uit werk en woning (box 1) over het hele jaar, maar maximaal over De ingehouden premie wordt vervolgens verrekend met de premie die u verschuldigd bent. U kunt dan op uw Nederlandse aangifte de vraag Als u niet heel 20 was verzekerd voor volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet invullen. Vul bij deze vraag de periode in waarin u in Nederland verzekerd was. Onderdeel f van deze vraag (Inkomen over de periode dat u niet verzekerd was voor de volksverzekeringen) moet u niet invullen. Als u gedetacheerd bent, geldt een andere regel. Deze kunt u hierna lezen. Detachering U werkt gewoonlijk in Nederland, maar uw werkgever heeft u in 20 gedetacheerd in het buitenland? Dan blijft u misschien toch verplicht verzekerd in Nederland. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Deze leest u op onder Particulier en vervolgens Buitenland. 2 Blijft u verplicht verzekerd in Nederland? U hoeft dan in uw aangifte de vraag Niet heel 20 verzekerd voor de volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet niet in te vullen. Meer informatie over detachering vindt u in de brochure Tijdelijk werken buiten Nederland van de SVB. Deze brochure kunt u downloaden van of aanvragen bij: SVB Postbus AJ Amstelveen Telefoon: (020) Werken in twee landen Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u zowel in Nederland als in het buitenland? Dan was u in Nederland verplicht verzekerd, ook als het een bijbaan was. U betaalt dan in Nederland premie over uw binnenlandse en buitenlandse inkomen. Behalve wanneer u in het buitenland verzekerd was volgens een afspraak van de SVB met de bevoegde buitenlandse instantie. U vermeldt dan in uw aangifte dat u vrijstelling had van premie AOW, Anw of AWBZ. Meer informatie over werken in twee landen vindt u in de brochure Werken in twee landen van de SVB. Deze brochure kunt u downloaden van of aanvragen bij: SVB Postbus AJ Amstelveen Telefoon: (020) Deel van het jaar verzekerd Was u een deel van het jaar verzekerd voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ? Dan betaalt u alleen premie over deze periode. U vermeldt dan in uw aangifte de periode dat u verzekerd was. Vermindering premie-inkomen U kunt in uw aangifte vragen om vermindering van uw premie-inkomen als een van de volgende situaties voor u geldt: - Een deel van uw inkomen viel volgens een internationale regeling onder de socialezekerheidswetgeving van een ander land. - U betaalde over een deel van uw inkomen premie voor een wettelijke ouderdom- en overlijdensverzekering in een ander land. Uw premie-inkomen is dan nooit meer dan uw inkomen min uw buitenlandse premie-inkomen. Vul het bedrag van de inkomsten min de aftrekposten in over de periode waarin u niet verplicht verzekerd was voor de volksverzekeringen. U was wel in 20 belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. U was het hele jaar belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Maar u bent slechts van 1 januari 20 tot en met 30 juni 20 verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Vermeld dan bij vermindering premie-inkomen het bedrag van de inkomsten min de aftrekposten vanaf 1 juli 20 tot en met 31 december 20.

3 Aanvullende toelichting Drie methoden Wij berekenen dan het premie-inkomen opnieuw op een van de volgende manieren: 1. evenredig over de periode dat u in 20 verzekerd was 2. verminderd met de inkomsten en aftrekposten uit de periode waarin u niet meer verzekerd was 3. het maximum van berekenen we evenredig over de periode dat u in 20 verplicht verzekerd was Was uw werkelijke premie-inkomen hoger dan dit maximum? Dan wordt uw premie-inkomen teruggebracht tot dit maximum en dan evenredig berekend over de periode dat u verzekerd was. Wij berekenen alle drie de methoden en kijken welke voor u het voordeligst is. Deze passen we vervolgens toe. U woont in Nederland en moet belasting betalen over uw jaarinkomen van in box 1. Op 1 augustus gaat u werken. U betaalt over de eerste zeven maanden premie voor de volksverzekeringen. Van uw inkomen van valt onder de premieheffing. Methode 1: Berekening evenredig aan de periode U bent 210 dagen verplicht verzekerd in Nederland. Het premieinkomen is dan 210/360 x = Methode 2: Berekening vermindering Wij verminderen het premie-inkomen met het inkomen over de periode dat u niet meer verzekerd was (periode van werken in Duitsland). Resultaat = Methode 3: Berekening maximum premie-inkomen evenredig aan de periode Het maximum inkomen waarover we in 20 premie berekenen is Voor 210 dagen is het maximum premie-inkomen dan 210/360 x = In dit voorbeeld is methode 2 voor u het gunstigst. Wij stellen het premie-inkomen daarom vast op Correctie premie-inkomen Was u in 20 in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? En moest u in die periode in het buitenland over uw inkomen premie voor de sociale zekerheid betalen? Of was u dit verschuldigd aan een volkenrechtelijke instantie? Dan kunt u in de volgende situaties een correctie van uw premie-inkomen krijgen: U kreeg een uitkering bij ouderdom en overlijden volgens de socialezekerheidswetgeving van een ander land. Voor die uitkering betaalde u in dat land premie. U viel volgens een internationale regeling naast de Nederlandse socialezekerheidswetgeving ook onder de wetgeving van het land waarin u werkte. U werkte bijvoorbeeld in Nederland in loondienst en als zelfstandige. U had inkomsten uit loondienst (tegenwoordige dienstbetrekking) in Nederland bij een internationale organisatie of buitenlandse overheid. U werkte bijvoorbeeld als internationaal functionaris of voor een buitenlandse overheid en had inkomsten uit andere werkzaamheden. De correctie op uw premie-inkomen krijgt u alleen voor de inkomsten uit loondienst bij de internationale organisatie of buitenlandse overheid. Dus niet voor de inkomsten uit andere werkzaamheden. U vraagt in uw aangifte om correctie van uw premie-inkomen. Uw premie-inkomen is dan nooit meer dan het inkomen min het inkomen waarover u in een ander land premie betaalde. U was het hele jaar belastingplichtig en verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. U hebt een inkomen in box 1 van waarvan winst is uit Duitsland. Het premie-inkomen is daardoor (correctie) = Vermeld dan het bedrag van de correctie in de aangifte. Dat is in dit voorbeeld Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting Woonde u in Nederland maar werkte u? Dan moet u innederland aangifte doen over uw Duitse loon. Ook als het loon al belast is. Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt, kunt u in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting krijgen. U moet dan wel in de aangifte de vraag aftrek ter voorkoming van dubbele belasting invullen. Op grond van uw aangifte bepalen wij het bedrag van de aftrek. U moet deze inkomsten niet alleen bij de vraag over aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in vullen, maar ook bij de vraag buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking. Tijdelijk werk in buitenland voor een Nederlandse werkgever Werkte u tijdelijk in het buitenland voor een Nederlandse werkgever en duurde uw verblijf in het buitenland niet langer dan 183 dagen in een periode van een jaar? Dan hoeft u meestal in het buitenland geen belasting te betalen over uw loon. In dat geval komt u voor dit loon niet in aanmerking voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Meer informatie over belastingverdragen, dubbele belasting en de 183-dagenregeling kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon: In de aangifte hoeft u bij Ingehouden bronbelasting niets in te vullen. Vermeld als landcode DEU. Berekening aftrek Wij berekenen de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting per box aan de hand van de belasting die u per box moet betalen. Dit betekent dat bij de berekening van de aftrek in de ene box geen rekening wordt gehouden met een eventueel belastbaar inkomen in de andere boxen. 3

4 Aanvullende toelichting Bij de rekenhulpen De totale inkomsten voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting berekent u met de Rekenhulp inkomsten voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op bladzijde 4. Vul daar de Duitse inkomsten in die u in de Rekenhulp berekening Duits loon op bladzijde 4 hebt berekend. Dit is het bedrag waarvoor u aftrek ter voorkoming van dubbele belasting vraagt. Vul hier ook uw eventuele reisaftrek in. Vóór aftrek van de heffingskortingen De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt berekend over de inkomstenbelasting die u verschuldigd bent vóór aftrek van de heffingskortingen. Dit is voor u voordeliger. De heffingskortingen worden afgetrokken van het totaal van de belasting die u verschuldigd bent over uw Nederlandse belastbare inkomens in de drie boxen. Rekenhulp berekening Duits loon 1 Brutoloon 1a Brutoloon 1b Krankengeld dat u niet van uw werkgever hebt ontvangen 1c el op Totaal brutoloon A 2 Sociale verzekeringen 2a Werknemersaandeel in de Rentenversicherung 2b Werknemersaandeel in de Arbeitslosenversicherung 2c Tel op Totale aftrek sociale verzekeringen Trek af: A min B 3 Bijtelling privégebruik auto Duitsland Trek af: C min D 4 Inkomsten waarover geen Lohnsteuer is ingehouden 4a Bijtelling privégebruik auto Nederland 4b Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld en dergelijke 4c Onkostenvergoeding 4d Tel op Totale inkomsten waarover geen Lohnsteuer is ingehouden s s B C D E F 5 Tel op: E plus F Duits loon Rekenhulp inkomsten voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting Duits loon Neem over uit de Rekenhulp berekening Duits loon A Reisaftrek Neem over van de aangifte Trek af: A min B Totale inkomsten voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting B - 4

5 Aanvullende toelichting Voorkoming dubbele belasting bij looninkomsten Wij berekenen de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting aan de hand van de verhouding tussen het buitenlandse inkomen en het totale inkomen. U krijgt geen aftrek voor premie volksverzekeringen die u eventueel verschuldigd bent. Hiervoor gelden andere regels. buitenlands loon Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is Stel u bent hierover in inkomstenbelasting verschuldigd. Uw inkomen bestaat uit loon uit Nederland en loon uit Duitsland. Over de Duitse inkomsten bent u belasting verschuldigd en krijgt u in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is dan / x = 750. In de volgende situaties is de berekening vaak anders: U hebt aftrekposten en uw inkomen is voor meer dan 90% afkomstig uit een ander land. U maakt zowel in Nederland als in het buitenland aanspraak op dezelfde aftrekposten. Doorschuifregeling Het bedrag van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u verschuldigd bent aan inkomstenbelasting in de betreffende box. Dit kan betekenen dat bepaalde aftrekposten, zoals de hypotheekrente van uw eigen woning, niet tot een belastingvoordeel leiden. Voor dit soort situaties is er de doorschuifregeling. Wij stellen het bedrag bij beschikking vast en tellen het bedrag aan buitenlands inkomen in de desbetreffende box dan automatisch mee bij de berekening van de aftrek in een volgend jaar. U mag dit doorgeschoven bedrag in dat jaar niet nogmaals opnemen in uw aangifte. Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is Stel u bent hierover in inkomstenbelasting verschuldigd. Uw inkomen bestaat uit loon uit Duitsland. Hiervan wordt afgetrokken aan negatieve inkomsten uit uw eigen woning. Over de Duitse inkomsten bent u belasting verschuldigd en krijgt u in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is dan / x = De maximale aftrek is Dat is immers het bedrag dat u aan inkomstenbelasting verschuldigd was in box 1. Een bedrag van ( ) leidt dus niet tot een belastingvermindering. Daarom wordt dit bedrag aan inkomen gereserveerd. Hebt u in de toekomst inkomen in box 1 waarover u in Nederland inkomstenbelasting moet betalen? Dan verlenen wij over het gereserveerde bedrag aan inkomen alsnog een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting en de doorschuifregeling zijn uitsluitend van invloed op de verschuldigde inkomstenbelasting en niet op de berekening van de verschuldigde premie volksverzekeringen. Meer informatie bel voor meer informatie over aftrek ter voorkoming van dubbele belasting het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO): Het team GWO is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. Begrippenlijst Arbeitslosenversicherung Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse WW-regeling. Kindergeld Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse kinderbijslag. Krankengeld Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse ziektewetuitkering. Krankenversicherung Ziektekosten/ziekengeld. Kurzarbeitergeld Een uitkering bij tijdelijke arbeidsduurverkorting. Lohnsteuer Loonbelasting. Plegeversicherung Zorgverstrekkingen vergelijkbaar met de Nederlandse AWBZ. Rentenversicherung Pensioenverzekering. Unfallversicherung Uitkering bij ongeval. Winterausfallgeld Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse vorstverletuitkering. 5

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 Woonde u in 2011 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Woonde u in 2012 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Woonde u in 2013 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T01FD (2472) Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 IB 252-1T12FD (2584) Woonde u in 2011 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale zekerheid. Toch moet

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 252-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale zekerheid. Toch moet u ook

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 IB 252-1T22FD (2703) Woonde u in 2012 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale zekerheid. Toch moet

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene informatie. In deze aanvullende

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

1 Belastingjaar 2016

1 Belastingjaar 2016 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige gaat naar verhouding meer belasting betalen als zijn inkomen

Nadere informatie

Overzicht tarieven box 1. Belastingjaar 2017

Overzicht tarieven box 1. Belastingjaar 2017 Overzicht tarieven box 1 Belastingjaar 2017 1 Belastingjaar 2017 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

Winst uit uw onderneming

Winst uit uw onderneming Bij Opgaaf wereldinkomen 20 Winst uit uw onderneming Tabel woningforfait van de woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde IB 170-1T81FD Had u in 20 een onderneming? En voldeed u aan het fiscale

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland Wonen in Nederland en werken in Duitsland Nieuw belastingverdrag 1 NR Inhoud 1. Belastingverdrag 2. Wijzigingen in het nieuwe verdrag 3. Voorbeelden doorschuif- en compensatieregeling 4. Praktisch 2 Belastingverdrag

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 De heer P. Janusz Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 Relatiebeheerder: TAX SERVICE Datum: 9 november 2018 De heer P. Janusz Nieuw Vennep, 9 november 2018 Geachte heer Janusz, Ingevolge uw

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Belastingen. Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2

Belastingen. Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2 BBZ Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw werknemer? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Werken in Nederland. Wonen in België Datum juni 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Belastingen. Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2

Belastingen. Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2 BBZ Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw werknemer? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Aanpassingen bij de vierde druk boekhouden voor fiscaal juristen

Aanpassingen bij de vierde druk boekhouden voor fiscaal juristen Aanpassingen bij de vierde druk boekhouden voor fiscaal juristen Artikel 3.15 lid 5 Wet IB 2001 is als volgt gewijzigd. Indien de belastingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, komen, in afwijking

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 20 voor aftrek in ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 2711T72 (2040) ls u premies hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T12 (2568) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Belastingen. Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2

Belastingen. Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2 BBZ Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw werknemer? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T41 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 11 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. U kunt een verzekering

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze bijzondere plek midden op de grens tussen Nederland en Duitsland

Hartelijk welkom op deze bijzondere plek midden op de grens tussen Nederland en Duitsland Hartelijk welkom op deze bijzondere plek midden op de grens tussen Nederland en Duitsland Wonen in Nederland Belastingverdrag met Duitsland 2012 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Jan

Nadere informatie

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen 12345 20 bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 262-1T01FD (2474) Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2005 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2005 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 11 IB 170-1T11FD Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Belastingen. Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2

Belastingen. Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2 BBZ Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw werknemer belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw werknemer? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Bij aanslag inkomstenbelasting 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

Aanvullende toelichting Bij aanslag inkomstenbelasting 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen elastingdienst 18 2018 anvullende toelichting ij aanslag inkomstenbelasting 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen ulpmiddel erekening 90%-eis (kwalificerende buitenlandse belastingplicht) Wanneer

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2004 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2004 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Mevrouw F. Nitoo Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 Aan de erven van Mevrouw F. Nitoo Utrecht, 28 januari 2017 Geachte mevrouw Nitoo, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag

Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 3 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Vakblad Grensoverschrijdend Werken nr. 20, februari 2019 www.grensoverschrijdendwerken.nl Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 14 U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. ijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. e premies voor een lijfrenteverzekering of de

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen 20 bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 262-1TFD (2586) Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan moet

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie