Winst uit onderneming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winst uit onderneming"

Transcriptie

1 bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene informatie. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning of een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoorde. Ook leest u meer over het gebruik van privévervoermiddelen en privégoederen in uw onderneming, over het staken van uw onderneming en over willekeurige afschrijving. Let op! Gebruikt u deze toelichting om een F-biljet in te vullen? Dan bedoelen we met u, uw of uzelf de persoon die is overleden. Let op! U neemt de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari U vindt deze op de WOZ-beschikking die u begin 20 van de gemeente hebt gekregen. Nieuwbouwwoning Hebt u een nieuwbouwwoning gekocht waarvoor de gemeente nog geen WOZ-beschikking heeft afgegeven? Dan moet u zelf de waarde van de woning (laten) schatten. U moet hierbij uitgaan van de waarde die de woning op 1 januari 2009 had. Deze waarde kunt u vaststellen door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen. Als u later wel een WOZ-beschikking krijgt voor de woning waaruit blijkt dat u de waarde te hoog of te laag hebt geschat, bel dan de BelastingTelefoon: Hebt u een bestaande woning gekocht en nog geen WOZ-beschikking gekregen? Vraag dan om zo n beschikking bij de gemeente. IB 263-1T01FD (2448) Privégebruik woning Woonde u in 20 in een pand dat uw hoofdverblijf was en behoorde dat pand helemaal tot uw ondernemingsvermogen? Tel dan het woningforfait bij uw winst. Het kan ook gaan om een pand dat uw onderneming heeft gehuurd en waarvan u een deel als woning hebt gebruikt. In dat geval moet u de huur voor de woning als privéonttrekking verwerken. Gebruik om het woningforfait te berekenen de Tabel woningforfait 20 van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort. Beschikte u maar een deel van het jaar over de woning? Bereken dan een evenredig deel van het woningforfait over die periode. Een evenredig deel betekent dat u alleen woningforfait bijtelt over de periode dat u in de woning woonde. Woonde u bijvoorbeeld zes maanden in een woning? Dan neemt u 6/12 van het bedrag van het woningforfait. Tabel woningforfait 20 van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort Woningwaarde Woningwaarde Woningforfait meer dan niet meer dan - E ,75% E E ,95% E E ,05% E E ,15% E ,30% ,45% van de woningwaarde boven WOZ-waarde Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning (woningwaarde). WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die u van uw gemeente hebt gekregen. Staan eventuele bijgebouwen, zoals een garage, apart op de WOZ-beschikking of hebt u hiervoor een aparte WOZ-beschikking gekregen? Tel dan de WOZ-waarden bij elkaar. Dit doet u alleen als deze bijgebouwen bij de woning horen. Bezwaar tegen WOZ-beschikking gemaakt Hebt u bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend, omdat u het niet eens was met de vastgestelde WOZ-waarde? En is uw bezwaar toegewezen? Ga dan uit van de nieuwe WOZ-waarde. Heeft de gemeente nog geen uitspraak gedaan? Ga dan uit van de WOZ-waarde die op de beschikking staat. Als de gemeente uw bezwaar alsnog toewijst en de WOZ-waarde lager vaststelt, bel dan de BelastingTelefoon: Geen WOZ-beschikking gekregen In bepaalde gevallen krijgt u geen WOZ-beschikking. Bijvoorbeeld als u een woning in het buitenland of een woonboot had. U neemt dan de waarde van de woning in het economische verkeer op 1 januari Woonde u in een woonboot en hebt u van de gemeente een beschikking voor de roerendewoonruimtebelasting gekregen? Gebruik dan de waarde die op deze beschikking staat. Privégebruik auto Reed u in 20 in een (bestel)auto van uw onderneming? En gebruikte u deze auto ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van uw onderneming. Dit bedrag is maximaal het bedrag van de autokosten. Hoeveel u moet verrekenen met uw autokosten hangt af van de waarde van de auto en het moment waarop de auto voor de eerste keer in gebruik is genomen. Het bedrag dat u moet verrekenen is over het algemeen: minimaal 25% van de waarde van de auto als de auto niet ouder is dan 15 jaar minimaal 35% van de waarde van de auto als de auto ouder is dan 15 jaar Alleen als u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden, hoeft u niets te verrekenen. Voor bepaalde bestelauto s geldt een andere regeling (zie Privégebruik bestelauto). Woon-werkverkeer valt ook onder zakelijke kilometers. Lagere bijtelling voor zeer zuinige auto s Voor een zeer zuinige (bestel)auto geldt een lagere bijtelling van minimaal 14% van de waarde van de auto. Een auto is zeer zuinig als de CO 2 -uitstoot van de auto lager of gelijk is aan:

2 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt 1 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt Lagere bijtelling voor zuinige auto Voor een zuinige (bestel)auto geldt een lagere bijtelling van minimaal 20% van de waarde van de auto. Een auto is zuinig als de CO 2 -uitstoot van de auto: hoger is dan 95 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 116 gram per kilometer, bij een auto die op diesel rijdt hoger is dan 1 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 140 gram per kilometer, bij een auto die niet op diesel rijdt Verlaging bijtelling voor zeer schone auto Voor een zeer schone (bestel)auto geldt in principe geen bijtelling voor privégebruik. Een auto is zeer schoon als de CO 2 -uitstoot van de auto 0 gram per kilometer is (een zogenoemde nulemissieauto). Dit is bijvoorbeeld bij een elektrische auto. Hoeveel CO2-uitstoot? De CO 2 -uitstoot van een auto staat op het milieulabel (voor nieuwe personenauto s sinds 20 januari 2001) en op het certificaat van overeenstemming. U kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de importeur. U kunt ook de CO 2 -uitstoot opzoeken op de internetsite van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ( U kunt hier de voertuiggegevens opvragen. Waarde auto De waarde van de auto is de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief btw en bpm (belasting van personenauto s en motorrijwielen) en inclusief de accessoires die de dealer of de importeur vóór de tenaamstelling van het kenteken heeft aangebracht. Bepalend is de officiële nieuwprijs van de auto op de datum dat deel 1 van het kenteken is afgegeven. Uitzondering Is uw (bestel)auto ouder dan 15 jaar? Dan is de bijtelling minimaal 35% van de waarde in het economisch verkeer in 20. Als de auto bijvoorbeeld op 1 mei jaar oud is, gaat u de eerste vier maanden uit van de catalogusprijs en de overige maanden van de waarde in het economisch verkeer. Deel van 20 auto van onderneming Had u maar een deel van 20 een auto van uw onderneming? Dan berekent u het bedrag dat u met de autokosten moet verrekenen over die periode. De privékilometers over deze periode rekent u om naar kilometers op jaarbasis. U had van 1 januari tot en met 31 maart een auto van uw onderneming met een catalogusprijs van In die periode reed u 0 kilometer privé met de auto. U beschikte in 20 dus 90 dagen over de auto. Omgerekend naar een heel jaar hebt u 365/90 x 0 = kilometer privé gereden. Op jaarbasis is dat dus niet meer dan 500 kilometer. U hoeft daarom niets met de autokosten te verrekenen. Kunt u niet bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer hebt gereden? Dan moet u minimaal 25% van de waarde van de auto verrekenen met de autokosten (zie Rittenregistratie). Had u een zeer zuinige auto? Dan moet u minimaal 14% van de waarde van de auto verrekenen met de autokosten. Bij een zuinige auto is dat minimaal 20% van de waarde van de auto. U reed van 1 januari tot en met 31 maart 200 kilometer privé met de auto. Omgerekend naar een heel jaar is dat 365/90 x 200 = 811. Het bedrag dat u met de autokosten moet verrekenen, is op jaarbasis minimaal 25% van = Voor 90 dagen is dat dus 90/365 x = Voor een zeer zuinige auto gaat u uit van minimaal 14% en voor een zuinige auto van minimaal 20%. Deel van 20 een andere auto Kreeg u in de loop van het jaar een andere auto van uw onderneming? Dan moet u het privégebruik voor elke auto berekenen over de periode waarin u die auto hebt gebruikt. Het totaal van die berekeningen verrekent u met de autokosten. Alleen als u op jaarbasis met de auto s in totaal niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen. Meer dan één auto tegelijkertijd Had u in 20 tegelijkertijd meer dan één auto van uw onderneming? Bereken dan het privégebruik voor elke auto apart. Het totaal van die berekeningen verrekent u met de autokosten. Alleen als u op jaarbasis met de auto s in totaal niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen. Privégebruik bestelauto De regels voor privégebruik gelden ook voor bijna alle bestelauto s. Uitzondering hierop zijn bestelauto s die bijna uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Het gaat dan bijvoorbeeld om auto s die alleen een bestuurdersstoel hebben en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast. In dat geval verrekent u het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs met de autokosten. Als u aangifte doet met een W-formulier Vermeld bij de vraag die hierover in de jaarstukken bij de aangifte wordt gesteld: het kenteken van de auto( s) de catalogusprijs de periode dat u de auto( s) van uw onderneming hebt gehad Had u een auto met een buitenlands kenteken? Vul dan in: AAAA01. Als u onder het dealerbesluit valt, vul dan in: AAAA02. Kunt u het juiste kenteken niet opgeven omdat u bijvoorbeeld het kenteken niet meer weet, vul dan in: AAAA03. Hebt u een rittenregistratie bijgehouden, kruis dan het hokje Ja bij diezelfde vraag aan.

3 Had u meer dan twee auto s van uw onderneming? Vermeld dan de gegevens van de twee auto s die u het langst hebt gebruikt en kruis het hokje aan bij de hierover gestelde vraag. Rittenregistratie Als u kunt aantonen dat u in 20 op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden met de auto, dan hoeft u niets te verrekenen met de autokosten. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen door een rittenregistratie bij te houden. De rittenregistratie moet het volgende vermelden: het merk van de auto het type van de auto het kenteken van de auto de periode waarin u de mogelijkheid had om de auto te gebruiken Vermeld per rit: de datum de begin- en eindstand van de kilometerteller het vertrek- en aankomstadres Had u een afspraak waar u vanaf uw werkadres heen reed en reed u daarna weer terug? Dan hebt u twee ritten gemaakt. Vermeld dan: de route die u hebt gereden Dit doet u alleen als dit niet de meest gebruikelijke route is geweest. of het een privérit of een zakelijke rit is geweest Hebt u tijdens uw werk een privébezoek gebracht (bijvoorbeeld aan de dokter) en hebt u daarvoor de auto gebruikt om tijd te besparen? Dan geldt dit als een privérit. Voldoet uw rittenregistratie niet aan deze eisen of hebt u geen rittenregistratie bijgehouden? Dan moet u minimaal 25% van de waarde van de auto verrekenen met de autokosten van uw onderneming. Had u een zeer zuinige auto, dan verrekent u minimaal 14% van de waarde van de auto. Bij een zuinige auto is dat minimaal 20% van de waarde van de auto. Alleen als u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden, hoeft u niets te verrekenen. Bij een zeer schone auto hoeft u in principe niets te verrekenen. Stuur uw rittenregistratie of andere bewijzen niet mee met uw aangifte. Eenvoudige rittenregistratie Maakt u voor uw werk veel ritten op één dag? Dan kan het bijhouden van een rittenregistratie een grote (administratieve en financiële) last zijn voor u. In dat geval mag u ook het bewijs leveren met een combinatie van: een eenvoudige rittenregistratie de zakelijke adressen in uw (project)administratie Bij een eenvoudige rittenregistratie is privégebruik van de auto tijdens werk- en lunchtijd niet toegestaan. Meer informatie over de rittenregistratie vindt u op U kunt ook de BelastingTelefoon bellen: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Gebruik privévervoermiddel Gebruikte u in 20 in uw onderneming een vervoermiddel dat uw eigendom was of dat u privé huurde, bijvoorbeeld een auto of een motor? Dan mag u voor de zakelijke ritten 0,19 per kilometer van uw winst aftrekken. Gebruik privégoederen Gebruikte u in 20 in uw onderneming goederen die u moet aangeven in box 3? Dan mag u de kosten van het zakelijke gebruik van de winst aftrekken. U mag maximaal het bedrag aftrekken dat als voordeel in box 3 is belast. Met het heffingsvrij vermogen hoeft u geen rekening te houden. Dit geldt niet voor vervoermiddelen (zie Gebruik privévervoermiddel). U had in 20 vanaf 1 juli 35% van uw privépand, dat al bij box 3 hoorde, in gebruik bij uw onderneming. De gemiddelde waarde van dat deel was Het voordeel uit sparen en beleggen daarvan is dan 4% x = Op jaarbasis mag u dan maximaal als kosten van de winst aftrekken. Voor een half jaar is dit dus maximaal (Gedeeltelijke) doorschuiving of staking onderneming Als u de onderneming (gedeeltelijk) hebt verkocht, moet u in principe belasting betalen over de stakingswinst. In bepaalde gevallen kunt u de belasting over die winst doorschuiven naar degene die de onderneming heeft overgenomen. Van deze faciliteit kunt u gebruikmaken als u (een deel van) de onderneming hebt overgedragen aan iemand die al ten minste 36 maanden met u heeft samengewerkt (bijvoorbeeld in een firma) of die al ten minste 36 maanden bij u in loondienst was. Willekeurige afschrijving Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Willekeurige afschrijving geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals milieubedrijfsmiddelen. Meer informatie over willekeurige afschrijving van bepaalde milieuvriendelijke investeringen vindt u in de brochure MIA/Vamil. Deze downloadt u van U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon: Investeringen in bedrijfsmiddelen in het belang van de economische ontwikkeling Sinds 2009 is willekeurige afschrijving ook mogelijk op investeringen in bedrijfsmiddelen in het belang van de economische ontwikkeling. Deze maatregel geldt ook voor investeringen in 20. 3

4 Personenauto s Sinds 20 komen zeer zuinige en zeer schone auto s ook in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Een personenauto is zeer zuinig als de CO 2 -uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer bij auto s die op diesel rijden, of niet meer dan 1 gram per kilometer bij auto s die niet op diesel rijden. Een auto is zeer schoon als de CO 2 -uitstoot van de auto 0 gram per kilometer is (een zogenoemde nulemissieauto). Meer informatie over willekeurige afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen in het belang van de economische ontwikkeling vindt u op U kunt ook de BelastingTelefoon bellen: Tijdelijke verruiming vanwege economische crisis Hebt u in 20 investeringen gedaan in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die willekeurig afschrijven. In het investeringsjaar mag u maximaal 50% afschrijven van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Het restant mag u afschrijven in de jaren na 20. Deze willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis. De maatregel geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze tijdelijke maatregel geldt sinds Investeerde u in 2009? En schreef u in 2009 hierop al willekeurig af? Dan mag u voor deze investering ook in 20 willekeurig afschrijven. Een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd. De belangrijkste uitzonderingen zijn: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto s. Taxi s, zeer zuinige en zeer schone auto s mag u wel willekeurig afschrijven. Zie Lagere bijtelling voor zuinige auto en Verlaging bijtelling voor zeer schone auto. Uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden. Willekeurig afschrijven is mogelijk zodra u in 2009 of 20 een investeringsverplichting bent aangegaan of voortbrengingskosten hebt gemaakt. Voortbrengingskosten zijn kosten die u hebt gemaakt om in uw eigen bedrijf een bedrijfsmiddel te produceren voor eigen gebruik. Verder moet u het bedrijfsmiddel in gebruik nemen voor 1 januari 2012 als u in 2009 investeerde. Voor investeringen in 20 moet u het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2013 in gebruik nemen. Startende ondernemer Was u startende ondernemer? Dan kunt u ook zelf bepalen hoe en wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft die u in de startfase van uw onderneming hebt gekocht. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw onderneming was een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma. U voldeed aan de voorwaarden van de startersaftrek (zie de voorwaarden in de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting). Voldoet u aan de voorwaarden? Dan gelden voor u de volgende regels: U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u hebt gekocht in de jaren dat u startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar). U mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kon krijgen. Sinds 20 komen investeringen in bedrijfsmiddelen tot een maximum van in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Waren uw totale investeringen in 20 hoger? Dan mag u tot dat maximum zelf kiezen op welke bedrijfsmiddelen u willekeurig afschrijft. Boekwaarde aanpassen Soms moet u in 20 de boekwaarde aanpassen van het bedrijfsmiddel waarop u willekeurig hebt afgeschreven. Dit moet als binnen vijf jaar (tien jaar voor zeeschepen) na het begin van het jaar waarin u de investering hebt gedaan, zich één van de volgende situaties voordeed: U verhuurde het bedrijfsmiddel. Op de winst die u met het bedrijfsmiddel maakte, was een regeling van toepassing om dubbele belasting te voorkomen (door Nederland en een ander land). U gebruikte het bedrijfsmiddel voor het bosbedrijf. In deze gevallen moet u de boekwaarde van het bedrijfsmiddel bepalen op basis van de waarde die het gehad zou hebben als u niet willekeurig had afgeschreven. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde is winst. Zie de voorbeelden hierna. 1 Startend ondernemer X koopt op 1 juli 2008 een vrachtwagen voor X schrijft willekeurig af: over en over De boekwaarde op 31 december 2009 is.000. Bij normale afschrijving (stel zeven jaar, restwaarde.000) zou de boekwaarde zijn. Vanaf 1 januari 20 verhuurt X de vrachtwagen. Daardoor voldoet hij niet meer aan de voorwaarden voor willekeurige afschrijving. De termijn van zeven jaar, waarbinnen u de willekeurige afschrijving weer bij de winst moet tellen, start op 1 januari 2008 (het begin van het jaar waarin X heeft geïnvesteerd). Gevolg: X moet in 20 de vrachtwagen opwaarderen van.000 naar Hierbij komt een boekwinst naar voren van Over 20 kan hij nog wel een normale afschrijving toepassen van Startend ondernemer Y koopt op 1 juli 2005 een vrachtwagen voor Y schrijft willekeurig af: over en over De boekwaarde op 31 december 2009 is.000. Bij normale afschrijving (stel 5 jaar, restwaarde.000) zou de boekwaarde op 31 december zijn. 4

5 Vanaf 1 januari 20 verhuurt Y de vrachtwagen. Daardoor voldoet hij in principe niet meer aan de voorwaarden voor willekeurige afschrijving. De termijn van vijf jaar, waarbinnen Y de willekeurige afschrijving weer bij de winst moet tellen, start op 1 januari 2005 (het begin van het jaar waarin Y heeft geïnvesteerd). Gevolg: op 1 januari 20 is de termijn van 5 jaar verstreken. Y hoeft de boekwaarde van de vrachtauto niet op te waarderen. Meer informatie over willekeurige afschrijving vindt u op U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon:

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene informatie. In deze aanvullende

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 11 IB 170-1T11FD Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Winst uit uw onderneming

Winst uit uw onderneming Bij Opgaaf wereldinkomen 20 Winst uit uw onderneming Tabel woningforfait van de woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde IB 170-1T81FD Had u in 20 een onderneming? En voldeed u aan het fiscale

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T01FD (2472) Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 Woonde u in 2011 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven? 72 7.2.2 Wat is investeringsaftrek?

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Regeling van 10 december 2008, nr. DB 2008/697M, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Woonde u in 2012 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 IB 252-1T12FD (2584) Woonde u in 2011 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale zekerheid. Toch moet

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Woonde u in 2013 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 , laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 20549 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 3.31, 3.34, 3.36, 3.38 en 3.52 van de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

Fiscale aspecten auto van de zaak

Fiscale aspecten auto van de zaak Fiscale aspecten auto van de zaak De regels van de Belastingdienst overzichtelijk gebundeld De registratie van Decos Cartracker is goedgekeurd door Ernst & Young en is goedgekeurd als kilometeradministratie

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s

Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s Belastingdienst Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s De ondergetekenden: A [naam, adres, postcode en woonplaats en loonheffingennummer], hierna te noemen de werkgever en

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst.

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst. DE BESTELAUTO VAN DE ZAAK De auto, al dan niet van de zaak, blijft toch altijd een hot item. Veel vragen hoe dat nu zit met de auto van de zaak. We gaan proberen hier wat licht in de duisternis te scheppen

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inkomsten als gastouder. Administratie bijhouden. Zakelijke kosten aftrekken

Inkomsten als gastouder. Administratie bijhouden. Zakelijke kosten aftrekken Inkomsten als gastouder U hebt over de inkomsten die u als gastouder hebt verdiend nog geen belasting betaald. U moet daarom aangifte doen voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan inkomstenbelasting en

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten!

Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten! 1 APRIL 2009 TAK NIEUWSBRIEF Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten! De WOZ-waarde is ongeveer de waarde die u bij vrije verkoop van uw woning moet ontvangen. Zijn er negatieve aspecten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 Bijverdiensten of opbrengsten als Werkte u in 2014 als freelancer of gastouder of had u bijverdiensten? Stelde u een bezitting, bijvoorbeeld een pand, beschikbaar

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait)

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait) Naar aanleiding van vragen door de BOVAG over de administratieve lasten voor de werkgever in relatie tot de verklaring geen privégebruik wordt in deze notitie kort ingegaan op deze problematiek. De volgende

Nadere informatie

Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm

Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm Belastingdienst Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm Vanaf 1 januari 2015 Algemene toelichting Met het formulier Aangifte bpm voor niet-vergunninghouders doet u aangifte voor de belasting van

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN 1. NATIONALE SUBSIDIES EN REGELINGEN 1A. NATIONALE SUBSIDIE OP VOLLEDIG ELEKTRISCHE BESTELAUTO S EN TAXI S Periode: tenaamstelling tot 1 januari 2015 (of eind subsidiepot) Subsidie

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0133 IB antwoorden opgavenblad 2 Instituut Financieel Management Last updated 14 mei 2010. Vraag 1 casus 1 In hoeverre zijn bovenstaande kosten aftrekbaar? Noem de relevante wetsartikelen. Omschrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave december 2011 Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 het laatste

Nadere informatie

FISC-mail Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

FISC-mail Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 9 Nr. 2-2012 FISC-mail Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein 09 GH Stramproy Postbus 11 09 ZG Stramproy Tel. 049 4 42 Fax. 049 49 Inhoudsopgave 1.. UNIFORM LOONBEGRIP IN 201 INGEVOERD

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Bijtelling Whitepaper. Bijtelling Whitepaper. www.trackjack.nl

Bijtelling Whitepaper. Bijtelling Whitepaper. www.trackjack.nl Bijtelling Whitepaper www.trackjack.nl 1 Wat is bijtelling en hoe betaal je zo min mogelijk? Toch rittenadministratie bijhouden bij 0%-bijtelling. Hoe reken je bijtelling nou precies uit? 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 IB 264-1T32FD Werkte u in 2013 als freelancer of gastouder of had u bijverdiensten? Stelde u een bezitting, bijvoorbeeld een pand, beschikbaar aan uw fiscale partner

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie