Wonen in Nederland en werken in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in Nederland en werken in België"

Transcriptie

1 Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale zekerheid. Toch moet u ook in Nederland aangifte doen. In deze aanvullende toelichting leest u wat u van uw Belgische inkomsten moet invullen op uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting: uw Belgische inkomsten uit loondienst, waaronder ook het privé-gebruik van een auto van uw werkgever valt. Verder leest u wat u moet invullen bij de vrijstelling of vermindering van uw premie volksverzekeringen en de aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Als u werkte, betaalt u in veel gevallen in Nederland geen belasting en premie meer. Dit betekent dat u van uw aftrekposten geen of maar gedeeltelijk voordeel hebt in Nederland. Aftrekposten zijn bijvoorbeeld de rente over en kosten van uw eigenwoningschuld en persoonsgebonden aftrek. Om dit nadeel te voorkomen, kunt u gebruikmaken van compensatieregelingen die zijn opgenomen in het belastingverdrag met België. U mag ook de compensatieregelingen toepassen als aftrekposten ontbreken. Lees op bladzijde 4 onder Compensatieregelingen. Uw Belgische inkomsten uit loondienst Rekenhulp berekening Belgisch loon Het bedrag dat u moet aangeven, kunt u berekenen met de Rekenhulp berekening Belgisch loon op bladzijde 6. Hierna vindt u toelichtingen die u helpen bij het invullen van de gegevens in de rekenhulp. Hebt u vragen? Op bladzijde 5 leest u waar u met die vragen terecht kunt. Op bladzijde 7 vindt u een begrippenlijst Stuur de rekenhulp niet mee met uw aangifte. 1a Brutoloon inclusief vakantiegeld U moet uw brutoloon inclusief vakantiegeld volgens de individuele rekening invullen. Hebt u een arbeiderscontract? Dan staat uw vakantiegeld en eventueel uw aanvullende vakantiegeld meestal niet op uw individuele rekening. Hiervan hebt u een aparte opgave van uw verlofkas ontvangen. Tel dan het bedrag aan vakantiegeld bij het brutoloon volgens de individuele rekening en vul het totaal in. 1b Privégebruik auto Had u in 20 een auto van uw Belgische werkgever en gebruikte u deze auto ook privé? Dan moet u in Nederland een bedrag bij uw inkomen tellen. Dit bedrag geeft u ook aan als Belgisch loon. De bijtelling van 25% in uw Nederlandse aangifte moet u berekenen over de Nederlandse waarde van de auto. De Nederlandse waarde van de auto geldt ook voor een auto met Belgisch kenteken. Alleen als u overtuigend kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets bij te tellen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een rittenregistratie bij te houden. Woon-werkverkeer valt niet onder uw privé-kilometers. Voor bepaalde bestelauto s geldt een andere regeling (zie de aanvullende toelichting Winst). Maakt u voor uw werk veel ritten op een dag? Dan mag u ook een eenvoudige rittenregistratie bijhouden. Hoe u dit doet, leest u op Lagere bijtelling zuinige en zeer zuinige auto Voor een zuinige (bestel)auto geldt een lagere bijtelling van minimaal 20% van de waarde van de auto. Voor een zeer zuinige (bestel)auto geldt een lagere bijtelling van minimaal 14% van de waarde van de auto. In deze tabel kunt u zien of uw auto een zuinige of zeer zuinige auto is. Tabel CO 2 -uitstoot diesel andere brandstof zuinig <116 gram per kilometer <140 gram per kilometer zeer zuinig <95 gram per kilometer <110 gram per kilometer U moet kunnen bewijzen dat de auto hieraan voldoet, bijvoorbeeld met een milieulabel. Hoeveel CO2-uitstoot? De CO 2 -uitstoot van een auto staat op het milieulabel (voor nieuwe personenauto s van na 19 januari 2001) en op het zogenoemde certificaat van overeenstemming. U kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de importeur. U kunt ook het CO 2 -uitstootgegeven gebruiken dat in het brandstofverbruiksboekje staat dat de Dienst wegverkeer (RDW) elk jaar uitgeeft. Waarde auto De waarde van de auto is de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief btw en bpm (belasting van personenauto s en motorrijwielen) en inclusief de accessoires die af-fabriek en door de dealer of de importeur vóór de kentekenstelling zijn aangebracht. Bepalend is de officiële nieuwprijs van de auto op de datum dat deel 1 van het kenteken is afgegeven. Vergoeding voor privégebruik Betaalde u aan uw werkgever een vergoeding voor privégebruik? Dan mag u deze vergoeding aftrekken van de bijtelling. Is deze vergoeding hoger dan de bijtelling? Dan wordt de bijtelling nul. In dat geval mag u het verschil ook niet aftrekken van uw inkomsten uit loondienst. 1c Bedrag ingehouden RSZ-premies De ingehouden RSZ-premies staan op de individuele rekening.

2 1d Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid staat op de individuele rekening of het loonfiche. 2 Bijtelling geneeskundige verzorging In Nederland is de premie voor geneeskundige verzorging niet aftrekbaar van uw loon. U moet daarom nog een bedrag bij uw brutoloon tellen. 2a Werknemersaandeel premie geneeskundige verzorging Het werknemersaandeel van de premie geneeskundige verzorging is 27% van het bedrag dat aan RSZ-premies is ingehouden. 2b Niet-aftrekbaar werknemersaandeel bijzondere bijdrage sociale zekerheid Niet aftrekbaar is 27% van het bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. 2d Werkgeversaandeel premie geneeskundige verzorging Het werkgeversaandeel premie van de geneeskundige verzorging is 29% van het bedrag dat aan RSZ-premies is ingehouden. 2f Maximumbijtelling geneeskundige verzorging In de Nederlandse belastingwetgeving geldt een maximum voor de bijtelling geneeskundige verzorging. Hebt u geen partner of uw partner is ingevolge de Zorgverzekeringswet in Nederland verzekerd? Dan is de maximumbijtelling Is uw partner voor de ziektekosten met u meeverzekerd, dan is de maximumbijtelling Is het werknemersaandeel hoger dan de maximale bijdrage? Dan geldt het werknemersaandeel. 2g Totale bijtelling geneeskundige verzorging Bepaal de totale bijtelling met het volgende schema. Is 2c hoger dan 2f? Nee Is 2e kleiner dan 2f Nee Neem het bedrag van 2f over bij 2g Ja Ja Neem het bedrag van 2c over bij 2g Neem het bedrag van 2e over bij 2g 3 Inkomsten waarover geen RSZ is ingehouden Sommige inkomsten waarover geen RSZ-premies zijn ingehouden, staan niet op de individuele rekening. Hiervan hebt u dan aparte specificaties ontvangen. 2 3d Onkostenvergoeding Als u een onkostenvergoeding hebt ontvangen, kunt u dit terugvinden op de individuele rekening of op het loonfiche. Over sommige onkostenvergoedingen hoeft u in Nederland geen belasting te betalen. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon: Aanvullende pensioenverzekering Onder de volgende voorwaarden kunt u premies van aanvullende pensioenverzekeringen aftrekken: De verzekering is collectief via de werkgever afgesloten. Het is een verzekering waarbij u een periodieke uitkering krijgt als aanvulling op een te verwachten pensioen. Het is een verzekering die is aangewezen als buitenlandse pensioenregeling. Hebt u een andere aanvullende pensioenverzekering? Bel dan de BelastingTelefoon: Niet-verzekerde periode volksverzekeringen Als u in 20 in Nederland woonde, was u in principe verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ. U moet daarvoor in Nederland een premie betalen. U betaalt de premies via uw werkgever, of uitkeringsinstantie of via een aanslag. Hebt u te veel of te weinig betaald? Wij verrekenen het verschil via een aanslag inkomensbelasting of premie volksverzekeringen. Deze aanslag berekenen wij over uw inkomen uit werk en woning (box 1). U betaalt over het hele jaar premie, maar maximaal over Het kan zijn dat u niet heel 20 in Nederland verzekerd was. U kunt dan op uw Nederlandse aangifte de vraag invullen Niet heel 20 verzekerd voor de volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet. U vult hier de periode in waarin u in Nederland verzekerd was. Vul onderdeel f van deze vraag niet in (Inkomen over de periode dat u niet verzekerd was voor de volksverzekeringen). Als u gedetacheerd was of in twee landen werkte, gelden andere regels. Deze kunt u hierna lezen. Detachering Werkt u normaal gesproken in Nederland, maar heeft uw werkgever u in 20 tijdelijk naar België uitgezonden? Dan kan het zijn dat u toch volgens de Nederlandse wetgeving verplicht verzekerd bent gebleven. In dat geval hoeft u niets in uw aangifte te vermelden. Meer informatie over detachering vindt u in de brochure Tijdelijk werken buiten Nederland van de SVB. Deze brochure kunt u downloaden van of aanvragen bij: SVB Postbus AJ Amstelveen Telefoon: (020) Werken in twee landen Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u zowel in Nederland als in het buitenland? Dan was u in Nederland verplicht verzekerd, ook als het een bijbaan was. U betaalt dan in Nederland premie over uw binnenlandse en buitenlandse inkomen. Behalve wanneer u in het buitenland verzekerd was volgens een afspraak van de SVB met de

3 bevoegde buitenlandse instantie. U vermeldt dan in uw aangifte dat u vrijstelling had van premie AOW, Anw of AWBZ. Meer informatie over werken in twee landen vindt u in de brochure Werken in twee landen van de SVB. Deze brochure kunt u downloaden van of aanvragen bij: SVB Postbus AJ Amstelveen Telefoon: (020) Deel van het jaar verzekerd Was u een deel van het jaar verzekerd voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ? Dan betaalt u alleen premie over deze periode. U vermeldt dan in uw aangifte de periode dat u verzekerd was. Vermindering premie-inkomen U kunt in uw aangifte vragen om vermindering van uw premieinkomen als een van de volgende situaties voor u geldt: Een deel van uw inkomen viel volgens een internationale regeling onder de socialezekerheidswetgeving van een ander land. U betaalde over een deel van uw inkomen premie voor een wettelijke ouderdom- en overlijdensverzekering in een ander land. Uw premie-inkomen is dan nooit meer dan uw inkomen min uw buitenlandse premie-inkomen. Vul het bedrag van de inkomsten min de aftrekposten in over de periode waarin u niet verplicht verzekerd was voor de volksverzekeringen. U was wel in 20 belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. U was het hele jaar belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Maar u bent slechts van 1 januari 20 tot en met 30 juni 20 verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Vermeld dan bij vermindering premie-inkomen het bedrag van de inkomsten min de aftrekposten vanaf 1 juli 20 tot en met 31 december 20. Drie methoden Wij berekenen het premie-inkomen volgens de volgende 3 methoden: 1. evenredig over de periode dat u in 20 verzekerd was 2. verminderd met de inkomsten en aftrekposten uit de periode waarin u niet meer verzekerd was 3. het maximum van berekenen we evenredig over de periode dat u in 20 verplicht verzekerd was Was uw werkelijke premie-inkomen hoger dan dit maximum? Dan wordt uw premie-inkomen teruggebracht tot dit maximum en dan evenredig berekend over de periode dat u verzekerd was. Wij berekenen alle drie de methoden en kijken welke voor u het voordeligst is. Deze passen we vervolgens toe. U woont in Nederland en moet belasting betalen over uw jaarinkomen van in box 1. Op 1 augustus gaat u werken. U betaalt over de eerste zeven maanden premie voor de volksverzekeringen. Van uw inkomen van valt onder de premieheffing. Methode 1: Berekening evenredig aan de periode U bent 210 dagen verplicht verzekerd in Nederland. Het premieinkomen is dan 210/360 x = Methode 2: Berekening vermindering Wij verminderen het premie-inkomen met het inkomen over de periode dat u niet meer verzekerd was (periode van werken ). Resultaat = Methode 3: Berekening maximum premie-inkomen evenredig aan de periode Het maximum inkomen waarover we in 20 premie berekenen is Voor 210 dagen is het maximum premie-inkomen dan 210/360 x = In dit voorbeeld is methode 2 voor u het gunstigst. Wij stellen het premie-inkomen daarom vast op Correctie premie-inkomen Was u in 20 in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? En moest u in die periode in het buitenland over uw inkomen premie voor de sociale zekerheid betalen? Of was u dit verschuldigd aan een volkenrechtelijke instantie? Dan kunt u in de volgende situaties een correctie van uw premie-inkomen krijgen: U kreeg een uitkering bij ouderdom en overlijden volgens de socialezekerheidswetgeving van een ander land. Voor die uitkering betaalde u in dat land premie. U viel volgens een internationale regeling naast de Nederlandse socialezekerheidswetgeving ook onder de wetgeving van het land waarin u werkte. U werkte bijvoorbeeld in Nederland in loondienst en als zelfstandige. U had inkomsten uit loondienst (tegenwoordige dienstbetrekking) in Nederland bij een internationale organisatie of buitenlandse overheid. U werkte bijvoorbeeld als internationaal functionaris of voor een buitenlandse overheid en had inkomsten uit andere werkzaamheden. De correctie op uw premie-inkomen krijgt u alleen voor de inkomsten uit loondienst bij de internationale organisatie of buitenlandse overheid. Dus niet voor de inkomsten uit andere werkzaamheden. U vraagt in uw aangifte om correctie van uw premie-inkomen. Uw premie-inkomen is dan nooit meer dan het inkomen min het inkomen waarover u in een ander land premie betaalde. 3

4 U was het hele jaar belastingplichtig en verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. U hebt een inkomen in box 1 van waarvan winst is uit België. Het premie-inkomen is daardoor (correctie) = Vermeld dan het bedrag van de correctie in de aangifte. Dat is in dit voorbeeld Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Als u in Nederland woonde en werkte, moet u in Nederland aangifte doen over uw Belgische loon. Ook als het loon al belast is. Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt, hebt u in Nederland recht op aftrek om dubbele belasting te voorkomen. U moet dan wel de vraag invullen Aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Op basis van uw aangifte bepaalt de Nederlandse belastingdienst de hoogte van de aftrek. Tijdelijk werk in buitenland voor een Nederlandse werkgever Werkte u tijdelijk in het buitenland voor een Nederlandse werkgever en duurde uw verblijf in het buitenland niet langer dan 183 dagen in een periode van een twaalf maanden? Dan hoeft u meestal in het buitenland geen belasting te betalen over uw loon. In dat geval komt u voor dit loon niet in aanmerking voor aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Voorkoming dubbele belasting bij looninkomsten De aftrek om dubbele belasting te voorkomen berekenen wij aan de hand van de verhouding tussen het buitenlandse inkomen en het totale inkomen. U krijgt geen aftrek voor premie volksverzekeringen die u eventueel verschuldigd bent. Hiervoor gelden andere regels (zie Vrijstelling of vermindering van premie volksverzekeringen). buitenlands loon Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is U bent hierover in inkomstenbelasting verschuldigd. Uw inkomen bestaat uit loon uit Nederland en loon uit België. Over de Belgische inkomsten bent u belasting verschuldigd en krijgt u in Nederland aftrek om dubbele belasting te voorkomen. De aftrek om dubbele belasting te voorkomen is dan / x = 750. In de volgende situaties is de berekening vaak anders: U hebt aftrekposten en uw inkomen is voor meer dan 90% afkomstig uit een ander land. U maakt zowel in Nederland als in het buitenland aanspraak op dezelfde aftrekposten. Compensatieregelingen Als u werkte, betaalt u in veel gevallen in Nederland helemaal geen belasting en premie meer. Dit betekent dat u van uw aftrekposten geen of maar gedeeltelijk voordeel hebt in Nederland. Aftrekposten zijn bijvoorbeeld de rente over en kosten van uw eigenwoningschuld en persoonsgebonden aftrek. Om dit nadeel te voorkomen, kunt u gebruikmaken van twee compensatieregelingen: de algemene compensatieregeling de bijzondere compensatieregeling. Deze regeling geldt alleen als u op 31 december 2002 onder de grensarbeidersregeling viel. Overigens bestaat er ook recht op toepassing van de compensatieregelingen als aftrekposten ontbreken. Wij bepalen via uw aangifte of u in aanmerking komt voor compensatie en wat de hoogte van de compensatie is. De algemene compensatieregeling U mag gebruik maken van de algemene compensatieregeling als u in België: inkomsten uit loondienst (loon of salaris) had, ook als u voor de Belgische overheidsdienst werkte werkte als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar bij een vennootschap inkomsten had als artiest of sporter een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg Berekening van de algemene compensatie De algemene compensatie is het verschil tussen: het totaalbedrag dat u feitelijk in Nederland en aan belasting en premie volksverzekeringen over 20 betaalt Voor België gaat het om het saldo van de op basis van een aanslag betaalde Belgische personenbelasting, inclusief opcentiemen. Hierbij tellen de premies van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ-premies) niet mee het bedrag dat u in Nederland aan belasting en premie volksverzekeringen zou moeten betalen als u over uw belaste inkomsten uit loondienst belasting en premie volksverzekeringen moest betalen in Nederland. Daarbij wordt rekening gehouden met de heffingskorting van uw niet- of weinig verdienende partner. U woont in Nederland. U werkt in loondienst en u bent verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringen. Uw Belgisch fiscaal loon is Over dit loon betaalt u aan belasting. U hebt een eigen woning in Nederland. Het eigenwoningforfait is en u betaalt jaarlijks aan aftrekbare hypotheekrente. Voor de berekening van de inkomstenbelasting moet uw Belgisch fiscaal loon worden herrekend naar Nederlands fiscaal loon. In dit voorbeeld gaan we hier niet verder op in. Na herrekening bedraagt uw Nederlands fiscaal loon bijvoorbeeld Uw Nederlandse belastbare inkomen uit werk en woning is ( ). Als u in Nederland belasting en premie moest betalen, zou u moeten betalen. Uw algemene compensatie is dus ( ). (In dit voorbeeld is uitgegaan van voorbeeldbedragen.) 4

5 De bijzondere compensatieregeling Naast de algemene compensatieregeling mag u gebruikmaken van de bijzondere compensatieregeling als u op 31 december 2002 aan een van de volgende voorwaarden voldeed: U viel onder de grensarbeidersregeling. Dit geldt ook als u voor de Belgische overheidsdienst werkte en uitsluitend de Nederlandse nationaliteit had. U werkte aan boord van een schip of luchtvaartuig in internationaal verkeer. U werkte aan boord van een schip voor vervoer in de binnenwateren. De bijzondere compensatie is een extra compensatie bovenop de algemene compensatie. U kunt dus beide compensatieregelingen krijgen. Veranderen van werkgever De bijzondere compensatieregeling vervalt als u van werkgever verandert. Soms kunt u nog steeds de bijzondere compensatieregeling krijgen, ook al verandert u van werkgever. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername of fusie of als u onvrijwillig wordt ontslagen en binnen zes maanden in de Belgische grensstreek een nieuwe baan vindt. Bent u na 31 augustus 2008 onvrijwillig werkloos geworden? Dan geldt een termijn van twaalf maanden. Ook kunt u nog steeds de bijzondere compensatieregeling krijgen als u uw dienstbetrekking hervat na een detachering in een ander land van hoogstens twaalf maanden. Berekening van de bijzondere compensatie De bijzondere compensatie is het verschil tussen: het totaalbedrag dat u na de berekening van de algemene compensatie in Nederland aan belasting en eventueel premie volksverzekeringen en aan belasting moet betalen het bedrag dat u in Nederland aan belasting zou moeten betalen als de grensarbeidersregeling nog zou gelden U bevindt zich in dezelfde situatie als in het voorbeeld bij de algemene compensatieregeling. U viel op 31 december 2002 onder de grensarbeidersregeling. U betaalt aan belasting: (uw Belgische belasting) min (algemene compensatie). Dit bedrag wordt vergeleken met het bedrag dat u aan inkomstenbelasting had moeten betalen als de grensarbeidersregeling nog van toepassing was geweest. In dat geval was u inkomstenbelasting verschuldigd geweest (na aftrek van uw heffingskorting). U zou dus ( ) meer belasting betalen omdat de grensarbeidersregeling is vervallen. Dit is het bedrag van de bijzondere compensatie dat u kunt krijgen. (In dit voorbeeld is uitgegaan van voorbeeldbedragen.) Bel voor algemene informatie over regelingen voor grensarbeiders de BelastingTelefoon: , op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Vragen over sociale verzekeringen in Nederland of België kunt u stellen aan: Sociale Verzekeringsbank Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Rat Verleghstraat 2 Postbus RC Breda Telefoonnummer: Internet: Algemene informatie over belastingen vindt u op de internetsite van het Belgische Ministerie van Financiën: Bij de rekenhulp De totale inkomsten voor aftrek om dubbele belasting te voorkomen berekent u met de Rekenhulp inkomsten voor aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Vul daar de Belgische inkomsten in die u in de Rekenhulp berekening Belgisch loon op bladzijde 6 hebt berekend. Dit is het bedrag waarvoor u aftrek om dubbele belasting te voorkomen vraagt. Vul hier ook uw eventuele reisaftrek in. In de aangifte hoeft u bij Ingehouden bronbelasting niets in te vullen. Vermeld als landcode BEL. Berekening aftrek Wij berekenen de aftrek om dubbele belasting te voorkomen per box aan de hand van de belasting die u voor die box moet betalen. Dit betekent dat wij bij de berekening van de aftrek in de ene box geen rekening houden met een eventueel belastbaar inkomen in de andere boxen. Vóór aftrek van de heffingskortingen Wij berekenen de aftrek om dubbele belasting te voorkomen over de inkomstenbelasting die u verschuldigd bent vóór aftrek van de heffingskortingen. Dit is voor u voordeliger. De heffingskortingen trekken wij af van het totaal van de belasting die u verschuldigd bent over uw Nederlandse belastbare inkomens in de drie boxen. Meer informatie Bel voor meer informatie over de fiscale gevolgen van grensoverschrijdend werken en ondernemen het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO): Vanuit België: Het team GWO is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. 5

6 Rekenhulp berekening Belgisch loon 1 Brutoloon 1a Brutoloon inclusief vakantiegeld 1b Tel op Bijtelling privégebruik auto + 1c Trek af Bedrag ingehouden RSZ-premies 1d Trek af Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 1e Totaal brutoloon A 2 Bijtelling geneeskundige verzorging 2a Werknemersaandeel van de premie geneeskundige verzorging 2b Tel op Niet-aftrekbaar werknemersaandeel van de bijzondere bijdrage + voor de sociale zekerheid 2c Totale bijdragen werknemer 2d Tel op Werkgeversaandeel van de premie geneeskundige verzorging + 2e Totale premie geneeskundige verzorging 2f Maximumbijtelling geneeskundige verzorging + 2g Totale bijtelling geneeskundige verzorging B 3 Inkomsten waarover geen RSZ is ingehouden 3a Ziekte- en ongevallenuitkering 3b Getrouwheidspremies 3c Vorst- en weerverletbetalingen 3d Onkostenvergoeding 3e Mobiliteitspremies 3f Maaltijdcheques 3g Overige inkomsten waarover geen RSZ is ingehouden + 3h Tel op Totale inkomsten waarover geen RSZ is ingehouden Tel op A plus B plus C C + D 4 Aanvullende pensioenverzekering Trek af Werknemersaandeel aanvullende pensioenverzekering 5 Trek af D min E Belgisch loon E Rekenhulp inkomsten voor aftrek om dubbele belasting te voorkomen Neem over uit de Rekenhulp berekening Belgisch loon hierboven Belgisch loon Neem over van de aangifte Reisaftrek A B Trek af: A min B Totale inkomsten voor aftrek om dubbele belasting te voorkomen 6

7 Begrippenlijst Arbeiderscontract Arbeidsovereenkomst tussen een Belgische werkgever en een arbeider. Werknemers met een arbeiderscontract zijn bijvoorbeeld schilders en bouwvakkers. Bediendencontract Arbeidsovereenkomst tussen een Belgische werkgever en een bediende. Brugpensioen Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse VUT-regeling, zoals die gold tot en met Getrouwheidspremies In België kunnen werknemers premies krijgen voor gebleken trouw aan de werkgever. Individuele rekening Specificatie van het loonfiche. Dit formulier is nodig voor het invullen van het Nederlandse aangiftebiljet. Loonfiche Een individueel fiche die de werkgever of een andere schuldenaar van de beroepsinkomsten moet opmaken voor het salaris en andere vergoedingen die belast zijn. Maaltijdcheques Cheques waarmee de werknemer de maaltijden betaalt. Ook andere bestedingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld boodschappen. Mobiliteitspremie Vergoeding die een Belgische werkgever betaalt in de bouwsector aan een werknemer. Postwisselstrookje Ontvangstbewijs en specificatie van de uitkering van vakantiegeld en eventueel aanvullend vakantiegeld door de verlofkas aan arbeiders. RSZ-premies Premies voor de sociale verzekeringen. Deze premies bestaan uit: werkloosheidspremie (in Nederland: WW-premie) ziekte- en invaliditeitspremie (in Nederland: ZW-premie) rust- en overlevingspensioenpremie (in Nederland: pensioenpremie) premie voor geneeskundige verzorging (in Nederland: premie Zorgverzekeringswet) Verlofkas Belgische instantie die vakantiegeld en eventueel aanvullend vakantiegeld uitkeert aan arbeiders. 7

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen 20 bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 262-1T41FD Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan moet u hiervan

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T23FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie