Winst uit onderneming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winst uit onderneming"

Transcriptie

1 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning of een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoorde. Ook leest u meer over het gebruik van privévervoermiddelen en privégoederen in uw onderneming, over het staken van uw onderneming en over willekeurige afschrijving. Privégebruik woning Woonde u in een pand dat uw hoofdverblijf was en behoorde dat pand helemaal tot uw ondernemingsvermogen? Tel dan het woningforfait bij uw winst. Het kan ook gaan om een pand dat uw onderneming huurde en waarvan u een deel als woning gebruikte. Ook in dat geval moet u het forfait bij de winst tellen als privéonttrekking (het woongenot ). Het forfait is een percentage van de WOZ-waarde van het woningdeel. Gebruik om het woningforfait te berekenen de Tabel woningforfait 2012 van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde. Beschikte u maar een deel van het jaar over de woning? Bereken dan een evenredig deel van het woningforfait over die periode. Een evenredig deel betekent dat u alleen woningforfait bijtelt over de periode dat u in de woning woonde. Woonde u bijvoorbeeld zes maanden in een woning? Dan neemt u 6/12 van het bedrag van het woningforfait. Tabel woningforfait 2012 van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde Waarde van het woongedeelte meer dan niet meer dan Forfait ,80% ,00% ,15% ,25% ,40% vermeerderd met 1,75% van de woningwaarde voor zover deze hoger is dan WOZ-waarde Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning (woningwaarde). WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die u van uw gemeente hebt gekregen. Staan eventuele bijgebouwen, zoals een garage, apart op de WOZ-beschikking of hebt u hiervoor een aparte WOZ-beschikking gekregen? Tel dan de WOZ-waarden bij elkaar. Dit doet u alleen als deze bijgebouwen bij de woning horen. 1 Let op! U neemt de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari U vindt deze op de WOZ-beschikking die u begin 2012 van de gemeente hebt gekregen. Nog geen WOZ-beschikking gekregen Hebt u een nieuwbouwwoning gekocht waarvoor de gemeente nog geen WOZ-beschikking heeft afgegeven? Dan moet u zelf de waarde van de woning (laten) schatten. U moet hierbij uitgaan van de waarde die de woning op 1 januari 2011 had. Deze waarde kunt u vaststellen door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen. Als u later wel een WOZ-beschikking krijgt voor de woning waaruit blijkt dat u de waarde te hoog of te laag hebt geschat, bel dan de BelastingTelefoon: Hebt u een bestaande woning gekocht en nog geen WOZ-beschikking gekregen? Vraag dan om zo n beschikking bij de gemeente. Bezwaar tegen WOZ-beschikking gemaakt Hebt u bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend, omdat u het niet eens was met de vastgestelde WOZ-waarde? En is uw bezwaar toegewezen? Ga dan uit van de nieuwe WOZ-waarde. Heeft de gemeente nog geen uitspraak gedaan? Ga dan uit van de WOZwaarde die op de beschikking staat. Als de gemeente uw bezwaar alsnog toewijst en de WOZ-waarde lager vaststelt, bel dan de BelastingTelefoon Buitenland: Geen WOZ-beschikking gekregen In bepaalde gevallen krijgt u geen WOZ-beschikking. Bijvoorbeeld als u een woning in het buitenland of een woonboot had. U neemt dan de waarde van de woning in het economische verkeer op 1 januari Woonde u in een woonboot en hebt u van de gemeente een beschikking voor de roerendewoonruimtebelasting gekregen? Gebruik dan de waarde die op deze beschikking staat. Privégebruik auto Reed u in een (bestel)auto van uw onderneming? En gebruikte u deze auto ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van uw onderneming. Dit bedrag is maximaal het bedrag van de autokosten. Hoeveel u moet verrekenen met uw autokosten hangt af van de waarde van de auto en het moment waarop de auto voor de eerste keer in gebruik is genomen. Alleen als u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets te verrekenen. Voor bepaalde bestelauto s geldt een andere regeling (zie Privégebruik bestelauto). Woon-werkverkeer valt ook onder zakelijke kilometers. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Er zijn 5 tarieven voor de bijtelling: 0%, 14%, 20%, 25% en 35%. De tarieven hangen af van de CO 2 -uitstoot en de leeftijd van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2012 worden de CO 2 -uitstootgrenzen ook op 1 juli aangepast. Dit heeft alleen gevolgen voor auto s waarvan de datum eerste toelating ligt in de periode van 1 juli 2012 tot 1 januari 2013.

2 Deze datum vindt u op het kentekenbewijs van de auto. Voor auto s waarvan de datum eerste toelating voor 1 juli 2012 ligt, geldt voor heel 2012 het bijtellingspercentage van 1 januari Voor personenauto s met een CO 2 -uitstoot van 50 gram of minder die in 2012 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een bijtelling van 0%. CO 2 -uitstoot De CO 2 -uitstoot van een auto staat op het milieulabel (voor nieuwe personenauto s sinds 20 januari 2001) en op het certificaat van overeenstemming. U kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de importeur. U kunt ook de CO 2 -uitstoot opzoeken op de internetsite van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ( U kunt hier de voertuiggegevens opvragen. Tabel percentage bijtelling CO 2 -uitstoot in gram per kilometer Van 1 januari 2012 Van 1 juli 2012 tot 1 juli 2012 tot 1 januari 2013 Geen diesel 0% bijtelling niet meer dan 50 niet meer dan 50 zeer zuinige auto s: 14% bijtelling meer dan 50 maar niet meer dan 50 maar niet meer dan 110 meer dan 102 zuinige auto s: 20% bijtelling meer dan 110 maar niet meer dan 102 maar niet meer dan 140 meer dan 132 overige auto s: 25% bijtelling meer dan 140 meer dan 132 auto s ouder dan 15 jaar: 35% bijtelling Diesel 0% bijtelling niet meer dan 50 niet meer dan 50 zeer zuinige auto s: 14% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 50, maar niet meer dan 95 meer dan 91 zuinige auto s: 20% bijtelling meer dan 95, maar niet meer dan 91, maar niet meer dan 116 meer dan 114 overige auto s: 25% bijtelling meer dan 116 meer dan 114 auto s ouder dan 15 jaar: 35% bijtelling 2

3 Waarde auto De waarde van de auto is de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief btw en bpm (belasting van personenauto s en motorrijwielen) en inclusief de accessoires die de dealer of de importeur vóór de tenaamstelling van het kenteken heeft aangebracht. Bepalend is de officiële nieuwprijs van de auto op de datum dat deel 1 van het kenteken is afgegeven. Uitzondering Is uw (bestel)auto ouder dan 15 jaar? Dan is de bijtelling minimaal 35% van de waarde in het economisch verkeer in Voor het jaar waarin de auto ouder dan 15 jaar is, neemt u vanaf die datum de waarde in het economisch verkeer. Als de auto bijvoorbeeld op 1 mei 15 jaar oud is, gaat u de eerste vier maanden uit van de catalogusprijs en de overige maanden van de waarde in het economisch verkeer. Deel van het jaar auto van onderneming Had u maar een deel van het jaar een auto van uw onderneming? Dan berekent u het bedrag dat u met de autokosten moet verrekenen over die periode. De privékilometers over deze periode rekent u om naar kilometers op jaarbasis. U had van 1 januari tot en met 31 maart een auto van uw onderneming met een catalogusprijs van U beschikte in 2012 dus 91 dagen over de auto. In die periode reed u 100 kilometer privé met de auto. Omgerekend naar een heel jaar hebt u 366/91 x 100 = 402 kilometer privé gereden. Op jaarbasis is dat dus niet meer dan 500 kilometer. U hoeft daarom niets met de autokosten te verrekenen. Kunt u niet bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer hebt gereden? Dan moet u het privégebruik verrekenen met de autokosten. U reed van 1 januari tot en met 31 maart 200 kilometer privé met de auto. Omgerekend naar een heel jaar is dat 366/91 x 200 = 804. Het bedrag dat u met de autokosten moet verrekenen, is op jaarbasis minimaal 25% van = Voor 91 dagen is dat dus 91/366 x = Voor een zeer zuinige auto gaat u uit van minimaal 14% en voor een zuinige auto van minimaal 20%. Deel van het jaar een andere auto Kreeg u in de loop van het jaar een andere auto van uw onderneming? Dan moet u het privégebruik voor elke auto berekenen over de periode waarin u die auto hebt gebruikt. Het totaal van die berekeningen verrekent u met de autokosten. Alleen als u op jaarbasis met de auto s in totaal niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen. Meer dan één auto tegelijkertijd Had u in 2012 tegelijkertijd meer dan één auto van uw onderneming? Bereken dan het privégebruik voor elke auto apart. Het totaal van die berekeningen verrekent u met de autokosten. Alleen als u op jaarbasis met de auto s in totaal niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen. Privégebruik bestelauto De regels voor privégebruik gelden ook voor bijna alle bestelauto s. Uitzondering hierop zijn bestelauto s die bijna uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Het gaat dan bijvoorbeeld om auto s die alleen een bestuurdersstoel hebben en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast. In dat geval verrekent u het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs met de autokosten. Rittenregistratie Als u kunt aantonen dat u in 2012 op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden met de auto, dan hoeft u niets te verrekenen met de autokosten. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen door een rittenregistratie bij te houden. De rittenregistratie moet het volgende vermelden: het merk van de auto het type van de auto het kenteken van de auto de periode waarin u de mogelijkheid had om de auto te gebruiken Vermeld per rit: de datum de begin- en eindstand van de kilometerteller het vertrek- en aankomstadres Had u een afspraak waar u vanaf uw werkadres heen reed en reed u daarna weer terug? Dan hebt u twee ritten gemaakt. Vermeld dan: de route die u hebt gereden Dit doet u alleen als dit niet de meest gebruikelijke route was. of het een privérit of een zakelijke rit is geweest Hebt u tijdens uw werk een privébezoek gebracht (bijvoorbeeld aan de dokter) en hebt u daarvoor de auto gebruikt om tijd te besparen? Dan geldt dit als een privérit. Voldoet uw rittenregistratie niet aan deze eisen of hebt u geen rittenregistratie bijgehouden? Dan moet u het privégebruik verrekenen met de autokosten van uw onderneming. Alleen als u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden, hoeft u niets te verrekenen. Bij een auto met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gram per kilometer hoeft u in principe niets te verrekenen. Stuur uw rittenregistratie of andere bewijzen niet mee met uw aangifte. Eenvoudige rittenregistratie Maakt u voor uw werk veel ritten op één dag? Dan kan het bijhouden van een rittenregistratie een grote administratieve en financiële last zijn voor u. In dat geval mag u ook het bewijs leveren met een combinatie van: een eenvoudige rittenregistratie de zakelijke adressen in uw (project)administratie Bij een eenvoudige rittenregistratie is privégebruik van de auto tijdens werk- en lunchtijd niet toegestaan. 3

4 Meer informatie over de rittenregistratie vindt u op Of bel de BelastingTelefoon Buitenland: Hogere bijtelling bij bovenmatig privégebruik In alle gevallen geldt dat de bijtelling hoger kan zijn als wij aannemelijk kunnen maken dat de werkelijke waarde van het privégebruik hoger is dan de waarde die door het standaardpercentage tot uitdrukking wordt gebracht. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto Hebt u een bestelauto van uw onderneming? En gebruikt u deze uitsluitend zakelijk? Dan kunt u een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto indienen. U hoeft dan in uw aangifte inkomstenbelasting geen rekening te houden met het voordeel van het privégebruik van de bestelauto. U hoeft ook geen rittenregistratie meer bij te houden. Dient u een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto in? Dan gelden de volgende voorwaarden: U mag de bestelauto niet privé gebruiken. Veranderingen in het gebruik van de bestelauto moet u aan ons doorgeven. Gebruik privévervoermiddel Gebruikte u in uw onderneming een vervoermiddel dat uw eigendom was of dat u privé huurde, bijvoorbeeld een auto of een motor? Dan mag u voor de zakelijke ritten 0,19 per kilometer van uw winst aftrekken. Gebruik privégoederen Gebruikte u in uw onderneming goederen die u moet aangeven in box 3? Dan mag u de kosten van het zakelijke gebruik van de winst aftrekken. U mag maximaal het bedrag aftrekken dat als voordeel in box 3 is belast. U hoeft geen rekening te houden met het heffingsvrij vermogen. Dit geldt niet voor vervoermiddelen (zie Gebruik privévervoermiddel). U had vanaf 1 juli 35% van uw privépand, dat al bij box 3 hoorde, in gebruik bij uw onderneming. De waarde van dat deel was Het voordeel uit sparen en beleggen van dat deel is dan 4% x = Op jaarbasis mag u dan maximaal als kosten van de winst aftrekken. Voor een half jaar is dit dus maximaal (Gedeeltelijke) doorschuiving of staking onderneming Als u de onderneming (gedeeltelijk) hebt verkocht, moet u in principe belasting betalen over de stakingswinst. In bepaalde gevallen kunt u de belasting over de stakingswinst doorschuiven naar degene die de onderneming heeft overgenomen. Van deze faciliteit kunt u gebruikmaken als u (een deel van) de onderneming hebt overgedragen aan iemand die al ten minste 36 maanden met u heeft samengewerkt (bijvoorbeeld in een firma) of die al ten minste 36 maanden bij u in loondienst was. Willekeurige afschrijving Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Willekeurige afschrijving geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen. Milieubedrijfsmiddelen kunt u voor 75% afschrijven. Melden milieu-investeringen Vanaf 2012 meldt u uw investeringen voor de Willekeurige Afschrijving Milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) niet meer op papier bij de Belastingdienst. Investeringen die u doet in 2012, moet u digitaal melden via het eloket van Agentschap NL. Meer informatie over willekeurige afschrijving van bepaalde milieuvriendelijke investeringen vindt u in de brochure MIA/Vamil. Deze brochure downloadt u van Investeringen in bedrijfsmiddelen in het belang van de economische ontwikkeling Van 2009 t/m 2011 was willekeurige afschrijving ook mogelijk op investeringen in bedrijfsmiddelen in het belang van de economische ontwikkeling. Hebt u bedrijfsmiddelen aangeschaft in 2009, 2010 of 2011? En hebt u op die bedrijfsmiddelen in die jaren al willekeurig afgeschreven? Dan mag u die bedrijfsmiddelen ook in 2012 willekeurig afschrijven. Startende ondernemer Was u startende ondernemer? Dan kunt u ook zelf bepalen hoe en wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft die u in de startfase van uw onderneming hebt gekocht. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw onderneming was een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma. U voldeed aan de voorwaarden van de startersaftrek (zie de voorwaarden in de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting). Voldoet u aan de voorwaarden? Dan gelden voor u de volgende regels: U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u hebt gekocht in de jaren dat u startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar). U mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kon krijgen. Investeringen in bedrijfsmiddelen komen tot een maximum van in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Waren uw totale investeringen in 2012 hoger? Dan mag u tot dat maximum zelf kiezen op welke bedrijfsmiddelen u willekeurig afschrijft. Let op! Soms moet u de boekwaarde aanpassen van het bedrijfsmiddel waarop u willekeurig hebt afgeschreven. Dit moet als binnen vijf jaar (tien jaar voor zeeschepen) na het begin van het jaar waarin u de investering deed, één van de volgende situaties zich voordeed: U verhuurde het bedrijfsmiddel. 4

5 Op de winst die u met het bedrijfsmiddel maakte, was een regeling van toepassing om dubbele belasting te voorkomen (door Nederland en een ander land). U gebruikte het bedrijfsmiddel voor het bosbedrijf. In deze gevallen moet u de boekwaarde van het bedrijfsmiddel bepalen op basis van de waarde die het gehad zou hebben als u niet willekeurig had afgeschreven. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde is winst. Zie de voorbeelden hierna. 1 Startend ondernemer X koopt op 1 juli 2009 een vrachtwagen voor X schrijft willekeurig af: over en over De boekwaarde op 31 december 2010 is Bij normale afschrijving (stel zeven jaar, restwaarde ) zou de boekwaarde zijn. Vanaf 1 januari 2011 verhuurt X de vrachtwagen. Daardoor voldoet hij niet meer aan de voorwaarden voor willekeurige afschrijving. De termijn van vijf jaar, waarbinnen X de willekeurige afschrijving weer bij de winst moet tellen, start op 1 januari 2009 (het begin van het jaar waarin X heeft geïnvesteerd). Gevolg: X moet in 2011 de vrachtwagen opwaarderen van naar Hierbij komt een boekwinst naar voren van Over 2011 kan hij nog wel een normale afschrijving toepassen van Startend ondernemer Y koopt op 1 juli 2006 een vrachtwagen voor Y schrijft willekeurig af: over en over De boekwaarde op 31 december 2010 is Bij normale afschrijving (stel vijf jaar, restwaarde ) zou de boekwaarde op 31 december zijn. Vanaf 1 januari 2011 verhuurt Y de vrachtwagen. Daardoor voldoet hij in principe niet meer aan de voorwaarden voor willekeurige afschrijving. De termijn van vijf jaar, waarbinnen Y de willekeurige afschrijving weer bij de winst moet tellen, start op 1 januari 2006 (het begin van het jaar waarin Y investeerde). Gevolg: op 1 januari 2011 is de termijn van 5 jaar verstreken. Y hoeft de boekwaarde van de vrachtauto niet op te waarderen. Meer informatie over willekeurige afschrijving vindt u op Of bel de BelastingTelefoon Buitenland:

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene informatie. In deze aanvullende

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 11 IB 170-1T11FD Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Winst uit uw onderneming

Winst uit uw onderneming Bij Opgaaf wereldinkomen 20 Winst uit uw onderneming Tabel woningforfait van de woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde IB 170-1T81FD Had u in 20 een onderneming? En voldeed u aan het fiscale

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T01FD (2472) Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 Woonde u in 2011 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven? 72 7.2.2 Wat is investeringsaftrek?

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Auto: Zakelijk of privé. Whitepaper

Auto: Zakelijk of privé. Whitepaper 05.03.2018 Auto: Zakelijk of privé Whitepaper In dit whitepaper: Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. In dit whitepaper zetten we

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Woonde u in 2013 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 1

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Wegwijs met enkele begrippen... 1 1.1. Welke waarde heeft uw auto?... 1 1.1.1. De cataloguswaarde... 1 1.1.2. De waarde in het economische verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?)...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Woonde u in 2012 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 IB 252-1T12FD (2584) Woonde u in 2011 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale zekerheid. Toch moet

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Fiscale aspecten auto van de zaak

Fiscale aspecten auto van de zaak Fiscale aspecten auto van de zaak De regels van de Belastingdienst overzichtelijk gebundeld De registratie van Decos Cartracker is goedgekeurd door Ernst & Young en is goedgekeurd als kilometeradministratie

Nadere informatie

1 De auto van de zaak in de bijtelling

1 De auto van de zaak in de bijtelling 1 De auto van de zaak in de bijtelling Een werknemer die door zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, geniet daarmee loon in natura. Specifiek voor de auto is in de loonbelasting

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst.

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst. DE BESTELAUTO VAN DE ZAAK De auto, al dan niet van de zaak, blijft toch altijd een hot item. Veel vragen hoe dat nu zit met de auto van de zaak. We gaan proberen hier wat licht in de duisternis te scheppen

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

This slide contains a slide transition, please do not remove.

This slide contains a slide transition, please do not remove. This slide contains a slide transition, please do not remove. Programma Onderwerpen Even voorstellen Onderneming Inkomstenbelasting Omzetbelasting Auto Belastingrente Vragen Even voorstellen Harm te Hennepe

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling. Belastingdienst

De kleineondernemersregeling. Belastingdienst Belastingdienst De kleineondernemersregeling Betaalt u in een jaar minder dan 1.883 btw aan ons? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. Is dat het geval dan betaalt u in dat

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling. Belastingdienst

De kleineondernemersregeling. Belastingdienst Belastingdienst De kleineondernemersregeling Betaalt u in een jaar minder dan 1.883 btw aan ons? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. Is dat het geval dan betaalt u in dat

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Nul-emissie voertuigen Horst, 17 mei 2018

Nul-emissie voertuigen Horst, 17 mei 2018 Nul-emissie voertuigen Horst, 17 mei 2018 Onderwerpen Welke belastingen zijn van invloed Privégebruik auto inkomstenbelasting en loonheffing Verschil tussen DGA/Werknemer en ondernemer Milieu investeringsaftrek

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Aanpassingen bij de vierde druk boekhouden voor fiscaal juristen

Aanpassingen bij de vierde druk boekhouden voor fiscaal juristen Aanpassingen bij de vierde druk boekhouden voor fiscaal juristen Artikel 3.15 lid 5 Wet IB 2001 is als volgt gewijzigd. Indien de belastingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, komen, in afwijking

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Btw-tips vierde kwartaal 2017

Btw-tips vierde kwartaal 2017 BOEKHOUDINGEN JAARREKENINGEN LOONADMINISTRATIES BELASTINGAANGIFTEN ADVIESWERK BEGELEIDEN & ONDERSTEUNEN Btw-tips vierde kwartaal 2017 1. Laatste jaar voor de KOR? Pas deze in 2017 nog toe! Pas in uw laatste

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten!

Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten! 1 APRIL 2009 TAK NIEUWSBRIEF Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten! De WOZ-waarde is ongeveer de waarde die u bij vrije verkoop van uw woning moet ontvangen. Zijn er negatieve aspecten

Nadere informatie

Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm

Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm Belastingdienst Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm Vanaf 1 januari 2015 Algemene toelichting Met het formulier Aangifte bpm voor niet-vergunninghouders doet u aangifte voor de belasting van

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage B - Jaarrekening IB-aangifte 2017 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage B - Jaarrekening IB-aangifte 2017 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage B - Jaarrekening IB-aangifte 2017 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2017 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2016 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Eindejaarstips van 1-2-3 Administratie. 1. BV of eenmanszaak. 2. Urencriterium

Eindejaarstips van 1-2-3 Administratie. 1. BV of eenmanszaak. 2. Urencriterium 1. BV of eenmanszaak De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma/maatschap. Natuurlijk zijn er vele andere, niet-fiscale

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting winst -- Deel 5

Inkomstenbelasting winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de exploitatie

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt 2006 Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer In deze brochure leest u hoe u de belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) voor personenauto s die voor taxivervoer

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie