BTW i.v.m. auto (van de zaak)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW i.v.m. auto (van de zaak)"

Transcriptie

1 BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief gaat specifiek over de BTW, waar nodig aangevuld met opmerkingen richting IB). Inleiding Als u voor uw onderneming een auto hebt, betaalt u (meestal) btw over de aanschaf of lease, het onderhoud en de benzinekosten. Voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet kunt u deze btw aftrekken als voorbelasting. Privégebruik Wordt uw auto van de zaak privé gebruikt door u of uw werknemers? Dan moet u voor het privégebruik een gedeelte van de afgetrokken btw terugbetalen. Vanaf 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor het privégebruik van de auto van de zaak. Hebt u te maken met btw op privégebruik van een auto van de zaak? Houdt u er dan rekening mee dat u in 2011 zowel de regels tot 1 juli 2011, als met de nieuwe regels vanaf 1 juli 2011 voor u gelden. In uw laatste aangifte van 2011 past u beide regelingen toe. De oude regeling tot 1 juli en de nieuwe regeling vanaf 1 juli. Vanaf 1 januari 2012 past u vervolgens alleen de nieuwe regels toe. Gemengd gebruik vanaf 1 juli 2011! Koopt u goederen (R&D: vanaf 1 juli 2011 ook de auto van de zaak!) of diensten die u zowel zakelijk als privé gebruikt? Dan zijn er 3 mogelijkheden: U trekt helemaal geen btw af. U trekt geen btw af voor het deel dat u privé gebruikt of gaat gebruiken. U trekt de btw volledig af, maar betaalt aan het einde van het jaar btw voor het privégebruik. Welke mogelijkheid van toepassing is, hangt af van de soort goederen of diensten: investeringsgoederen en goederen of diensten in verband met gebruik van dat investeringsgoed. overige roerende goederen en diensten. (R&D: de keuze voor gemengd gebruik geldt alleen voor de BTW. Voor de IB moet net als vanouds de keuze gemaakt worden of de auto tot het bedrijf of privé vermogen wordt gerekend)> Uitwerking Investeringsgoederen zijn: onroerende zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand roerende goederen waarop u voor de inkomstenbelasting afschrijft, zoals bedrijfsinrichting (R&D: vanaf 1 juli 2011 ook de auto van de zaak!). pag. 1 van 7

2 Als u investeringsgoederen ook privé gebruikt moet u kiezen hoe u de goederen voor de btw wilt behandelen. U kunt: de goederen geheel tot uw privévermogen rekenen de goederen gedeeltelijk tot uw bedrijfsvermogen rekenen de goederen geheel tot uw bedrijfsvermogen rekenen Voorwaarden bij uw keuze U mag alleen kiezen bij investeringsgoederen die u zowel privé als zakelijk gebruikt. U mag dus geen goederen tot uw privévermogen rekenen die u alleen zakelijk gebruikt. En omgekeerd mag u ook geen goederen tot uw bedrijfsvermogen rekenen die u alleen privé gebruikt. U maakt de keuze voor ieder investeringsgoed afzonderlijk. U kunt ervoor kiezen goederen voor de btw tot uw bedrijfsvermogen te rekenen, terwijl u het voor de inkomstenbelasting tot uw privévermogen rekent! Leg uw keuze vast in uw administratie. (R&D: in gewoon Nederlands komt het erop neer dat als u uw auto als privévermogen heeft (dus behalve de 19 cent/km regeling geen kostenaftrek) toch de BTW over zakelijk gebruik en onderhoudskosten mag aftrekken. Dit meestal wel in combinatie met een correctie (bijtelling) over de BTW in het privé gebruik in het laatste kwartaal, zoals hierna uitgewerkt. Het vastleggen in de administratie geldt in het bijzonder als je kiest voor auto op naam van de zaak, dan moet de auto een balansvermelding krijgen of als het een leaseauto is moet er een contract op naam van de onderneming zijn, facturen worden geboekt, etc.). Als u alleen vrijgestelde omzet hebt, mag u geen btw aftrekken. Niet voor het zakelijke deel, maar ook niet voor het privédeel. Let op! tot 1 juli 2011 kunt u een auto die u zowel zakelijk als privé gebruikt, of volledig tot uw bedrijfsvermogen rekenen of volledig tot uw privévermogen. U mag niet splitsen. Overige roerende goederen en diensten Koopt u roerende goederen die geen investeringsgoederen zijn? Bijvoorbeeld een prullenbak of een perforator? Of diensten die geen verband hebben met het gebruik van investeringsgoederen? En gaat u die zowel zakelijk als privé gebruiken? U moet dan op de volgende momenten beoordelen of u recht hebt op aftrek van btw: bij de inkoop bij de ingebruikname aan het einde van het jaar waarin u de goederen of diensten in gebruik hebt genomen Uitwerking Beoordeling aftrek bij inkoop Koopt u goederen of diensten in maar neemt u die niet in het zelfde aangiftetijdvak in gebruik? Maak dan een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het privégebruik dat u van de goederen of diensten gaat maken. Voor dat geschatte privédeel mag u pag. 2 van 7

3 de btw niet aftrekken. De rest van de btw mag u aftrekken, voor zover u het gebruikt voor belaste omzet. U koopt een telefoon die in het volgende aangiftetijdvak zal worden geleverd. U ontvangt het apparaat en betaalt ineens de factuur van 315 met 60 btw. U hebt uitsluitend belaste omzet en schat het privégebruik op 50%. U kunt dan 30 (50% x 60) in uw btw aangifte aftrekken. Beoordeling aftrek bij ingebruikname (R&D: dit is de meest voorkomende situatie). Het aangiftetijdvak van de aanschaf is meestal hetzelfde als dat van ingebruikname. De beoordeling van de aftrek bij inkoop vervalt dan. U stelt voor het aangiftetijdvak, waarin u het goed of de dienst in gebruik neemt het werkelijk privégebruik vast. Wijkt het werkelijke privégebruik af van het gebruik dat u bij inkoop hebt geschat? Corrigeer dan uw eerdere aftrek van voorbelasting. In het aangiftetijdvak waarin u de telefoon in gebruik neemt, is het werkelijk privégebruik 25%. Dat is minder dan u in het aangiftetijdvak van inkoop hebt geschat. In het tijdvak van ingebruikname corrigeert u daarom de afgetrokken btw: u hebt afgetrokken 30 en hebt bij een privégebruik van 25% recht op een aftrek van 45 (75% van 60). Het verschil ( 15) trekt u alsnog af op uw btw. Valt het moment van ingebruikname in hetzelfde aangiftetijdvak als de inkoop? U brengt dan in het aangiftetijdvak van inkoop/ingebruikname 45 aan btw in aftrek. Beoordeling aftrek eind van het jaar Na afloop van het jaar waarin u de telefoon in gebruik hebt genomen, stelt u het privégebruik over de totale gebruiksduur van dat jaar vast. Wijkt het gebruik voor privé af van het gebruik dat u in het aangiftetijdvak van ingebruikname hebt vastgesteld? U corrigeert dan uw eerdere aftrek van voorbelasting in positieve (minder privégebruik) of negatieve (meer privégebruik) zin. Na afloop van het jaar stelt u vast dat het werkelijk privégebruik 10% was. U hebt per saldo al 75% van de btw bij aanschaf afgetrokken. U hebt recht op een aftrek van 90%. U trekt dan in de aangifte over het laatste tijdvak van het jaar 9 (15% van 60) af. Let op: Geen correctie in latere jaren! De aftrek van btw zoals u die aan het eind van het jaar hebt vastgesteld is definitief. Verandert u het gebruik na het jaar van ingebruikname? Dan leidt dit niet tot een correctie van de afgetrokken btw. De bijtelling voor de BTW nader uitgewerkt Privégebruik auto van de zaak vanaf 1 juli 2011 pag. 3 van 7

4 Vanaf 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor het privégebruik van de auto van de zaak. In 2011 moet u daarom zowel de oude als de nieuwe regels toepassen. Vanaf 1 januari 2012 past u alleen nog maar de nieuwe regels toe. In de nieuwe regeling is de koppeling met de regels voor de loon- en inkomstenbelasting losgelaten. Een voorbeeld hiervan is de 'Verklaring geen privégebruik auto' bij de loonbelasting. Deze verklaring heeft voor de btw geen betekenis. Bedrijf- of privévermogen? Koopt u een auto die u zakelijk wilt gebruiken? U moet dan kiezen of u deze tot uw bedrijf- of uw privévermogen rekent. Dit is van belang voor de btw aftrek bij de aanschaf. Ook heeft de keuze gevolgen als u de auto weer wilt verkopen. Rekent u de auto volledig tot uw bedrijfsvermogen? Dan kunt u de btw over de aanschaf of lease, het onderhoud en het gebruik als voorbelasting aftrekken, voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Wilt u geen kilometeradministratie bijhouden? Dan mag u er ook voor kiezen om het privégebruik vast te stellen op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en BPM. Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het percentage van 2,7 evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het percentage 1,35. U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van , inclusief btw en BPM. U hebt de btw van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x = 675 btw betalen. U betaalt deze btw bij de laatste aangifte van het jaar. Voor het jaar 2011 past u deze regeling toe over de periode 1 juli tot en met 31 december. Dat komt neer op: 184/365 x 675 = 340. De btw voor de periode 1 januari tot en met 30 juni berekent u op basis van de oude regels. Auto gekocht zonder aftrek van btw Hebt u een auto gekocht zonder btw (bijvoorbeeld een margeauto)? Of is de btw op het moment van aanschaf niet aftrekbaar (bijvoorbeeld omdat u de auto privé hebt gekocht)? Dan is de btw op de overige autokosten (onderhoud en reparatie) niet aftrekbaar voor het deel dat u privé gebruikt. U mag er echter ook voor kiezen in eerste instantie alle btw op de overige autokosten af te trekken (alleen belaste omzet). Bij de laatste aangifte van het jaar pag. 4 van 7

5 stelt u de btw op het privégebruik van de overige autokosten dan vast op 1,5% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en BPM. Uitgaande van het hiervoor gebruikte voorbeeld, komt dat neer op: 1,5% x = 375. Voor het jaar 2011 past u deze regeling toe over de periode 1 juli tot en met 31 december. Dat komt neer op 184/365 x 375 = 189. De btw voor de periode 1 januari tot en met 30 juni berekent u op basis van de oude regels. Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het percentage van 1,5 evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het percentage 0,75. Let op! Woon-werkverkeer is voor de btw privégebruik! Dit geldt zowel voor de ondernemer als zijn personeel. Bestaat het privégebruik alleen uit woonwerkverkeer? Dan kunt u de btw ook op een andere manier berekenen. Lees hierover meer bij Woon-werkverkeer (R&D: U vindt daar ook uitleg over wat wij met woon-werkverkeer bedoelen. Privégebruik auto van de zaak door ondernemers tot 1 juli Inleiding Als u voor uw onderneming een auto hebt, betaalt u meestal btw over de aanschaf of lease, het onderhoud en de benzinekosten. Voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet kunt u deze btw aftrekken als voorbelasting. Privégebruik Wordt uw auto van de zaak privé gebruikt door u of uw werknemers? Dan moet u voor het privégebruik een gedeelte van de afgetrokken btw terugbetalen. Kijk voor meer informatie bij Privégebruik auto van de zaak door ondernemers en Privégebruik auto van de zaak door werknemers. Bedrijf- of privévermogen? Als u een auto koopt die u zakelijk wilt gebruiken, moet u kiezen of u deze tot uw bedrijf- of uw privévermogen rekent. Dit is van belang voor de btw bij de aanschaf. Ook heeft de keuze gevolgen als u de auto weer wilt verkopen. Bedrijf- of privévermogen? Als u een auto kocht die u zakelijk wilt gebruiken, moet u kiezen of u deze tot uw bedrijf- of uw privévermogen rekent. Dit is van belang voor de btw bij de aanschaf. Ook heeft de keuze gevolgen als u de auto weer wilt verkopen. Meer over bij Auto bedrijf- of privévermogen: Koopt u een auto die u zowel privé als zakelijk gebruikt? Dan hebt u 2 keuzes: de auto volledig tot uw bedrijfsvermogen rekenen of de auto volledig tot uw privévermogen rekenen De keuze die u maakt moet u in uw administratie vastleggen. (R&D: het zogenaamde gemengd gebruik zie hierboven bij de algemene inleiding- is tot 1 juli 2011 niet toegestaan). Uitwerking Bedrijfsvermogen pag. 5 van 7

6 Rekent u de auto tot het bedrijfsvermogen? Dan kunt u de btw op de aanschaf en het gebruik in aftrek brengen, voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Verkoopt u de auto weer? Dan brengt u btw in rekening aan uw afnemer, ook als u de auto gedeeltelijk voor vrijgestelde leveringen en diensten hebt gebruikt. Hebt u de auto alleen gebruikt voor vrijgestelde omzet? U hebt dan geen btw in aftrek kunnen brengen. U mag bij de verkoop van de auto dan ook geen btw in rekening brengen. Privévermogen Rekent u een auto tot uw privévermogen? Dan kunt u de bij aanschaf betaalde btw niet aftrekken. Voor zover u de auto gebruikt voor belaste bedrijfsdoeleinden, kunt u de btw op het gebruik en onderhoud op de normale manier aftrekken. Verkoopt u de auto? Dan doet u dat niet als ondernemer en mag u geen btw in rekening brengen. Deze mogelijkheid kan aantrekkelijk zijn als u alleen belaste leveringen en diensten verricht en een auto zonder btw koopt (bijvoorbeeld een margeauto). Let op: Rekent u zo n (zonder btw gekochte) auto tot uw bedrijfsvermogen? Dan kunt u bij aanschaf geen btw aftrekken en moet u bij verkoop btw in rekening brengen. Onderdeel inbouwen na aanschaf Laat u na aanschaf van de auto een onderdeel inbouwen? En leidt de inbouw van dat onderdeel tot een blijvende waardevermeerdering, bijvoorbeeld bij een airco? Dan geldt hiervoor dat deze onderdelen de vermogenskeuze volgen die u eerder maakte voor de auto. Voor een auto van de zaak kunt u als ondernemer btw aftrekken als voorbelasting, voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto's en bestelauto's. Als de auto ook privé wordt gebruikt, moet u een deel van deze afgetrokken btw terugbetalen. Dit wordt autokostenfictie genoemd. De toepassing van de autokostenfictie is verplicht bij privégebruik door de ondernemer die een eenmanszaak heeft en voor deelnemers in een maatschap, vof of samenwerkingsverband, als die deelnemers een natuurlijk persoon zijn. Als de auto privé wordt gebruikt door een werknemer, mag u de autokostenfictie toepassen. Maar u kunt ook het werkelijke privégebruik berekenen, bijvoorbeeld met behulp van een kilometeradministratie. Autokostenfictie berekenen Voor het privégebruik van u of uw werknemers betaalt u 12% btw over een bepaald percentage van de waarde van de auto. Welk percentage dit is, hangt af van de leeftijd en zuinigheid van de auto. U berekent dit btw bedrag in 3 stappen. Stap 1 Bepaal de leeftijd en de zuinigheid van de auto: Is de auto minder dan 15 jaar oud? Dan geldt als waarde 25% van de catalogusprijs van de auto. Is de auto ouder dan 15 jaar? Dan neemt u 35% van de waarde die de auto in het economische verkeer heeft. Is het een zuinige auto? Dan neemt u 20% van de catalogusprijs. Is het een zeer zuinige auto? Dan neemt u 14% van de catalogusprijs. Is het een auto zonder CO2-uitstoot? Dan betaalt u niets. pag. 6 van 7

7 Stap 2 Bereken 12% btw over het bedrag dat u bij Stap 1 hebt berekend. Stap 3 Om het privégebruik over 2011 uit te rekenen doet u het volgende: Vermenigvuldig de uitkomst van Stap 2 met 181/365 (de periode 1 januari tot en met 30 juni 2011). Vul het btw bedrag uit stap 3 in op de laatste btw aangifte van het jaar, bij rubriek 1 'Prestaties binnenland'. Let op! Gebruikt u de auto voor belaste én vrijgestelde omzet? U hebt dan geen volledige aftrek gehad van de btw op de aanschaf en het gebruik van de auto. U mag daarom in de berekening bij stap 2 het percentage van 12% verlagen. Bijvoorbeeld: gebruikt u de auto voor 50% voor vrijgestelde omzet, dan betaalt u over het bedrag niet 12%, maar 6% btw. Hebt u bij aanschaf van de auto geen btw betaald? Bijvoorbeeld omdat het een margeauto of een auto van een particulier was? Dan geldt de autokostenfictie niet. U mag de btw over het gebruik en onderhoud aftrekken, voor zover u de auto gebruikt voor belaste bedrijfsdoeleinden. ls dit gebruik niet uit uw administratie af te leiden? Dan mag u de btw over het gebruik en onderhoud voor 75% aftrekken. Hebt u een bestelauto die door 2 of meer van uw werknemers afwisselend gebruikt wordt? Dan betaalt u per bestelauto per jaar 12% van 300. Hebt u een bestelauto die alleen geschikt is voor goederenvervoer? Dan is de autokostenfictie niet van toepassing. Wordt de auto jaarlijks voor minder dan 500 kilometer privé gebruikt? Dan mag u afwijken van de autokostenfictie. Woon-werkverkeer geldt (R&D: tot 1 juli 2011) niet als privégebruik. pag. 7 van 7

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2015 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Het gratis ter beschikking stellen van werkfruit op het bedrijf heeft geen gevolgen voor de loonbelasting, mits het fruit aan iedereen

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie