Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl"

Transcriptie

1 Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

2 Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op onze Tentoo Support dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie zoals bijvoorbeeld over fiscale aftrekposten, declaraties en investeringen. Payroll professionals In 1992 was Tentoo het eerste payrollbedrijf van Nederland, toen nog onder de naam Payroll Services. Nog steeds zijn we koploper. We zijn actief daar waar behoefte is aan tijdelijke werkverbanden en een flexibele relatie tussen opdrachtgever en -nemer. Onder het motto payroll professionals zijn we ambitieus en groeiend. Op elk moment stellen we gemak en transparantie centraal. Naast payrolling bieden we ondernemers, freelancers, zzp ers en flexwerkers ondersteuning met onze diensten salaris administratie, zzp-support, human resources en verzekeringen.

3 Tentoo Support Tentoo Support verzorgt voor u de facturatie en incassering van de factuur, de BTW administratie plus aangifte en aangifte inkomstenbelasting. Eens per jaar ontvangt u van ons de jaarrekening. Voorwaarde voor de dienstverlening is dat u alle opdrachten die u uitvoert voor derden, via Tentoo Support factureert. Kosten Tentoo Support Tentoo rekent voor haar dienstverlening een commissie van 7,5% over het totale factuurbedrag exclusief BTW met een minimum van 1.500,- per jaar. Tentoo verleent na afloop van het kalenderjaar een staffelkorting op de commissie. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw gefactureerde omzet: 7,5% commissie over het deel van de omzet tot (exclusief BTW) per kalenderjaar (met een minimumbedrag van ); 6% commissie over het meerdere aan omzet tot (exclusief BTW); 4,5% commissie over het meerdere aan omzet tot (exclusief BTW); 3% commissie over het meerdere aan omzet tot (exclusief BTW); 1% commissie over het meerdere aan omzet boven (exclusief BTW). Tentoo past de staffelkorting alleen toe wanneer alle facturen zijn voldaan, zonder dat daar incassomaatregelen voor nodig waren. Aan de slag U tekent de overeenkomst en vult het registratieformulier in en stuurt dit samen met de VAR-wuo en een kopie legitimatie naar ons op, waarna u aan de slag kunt. Wij maken een my.tentoo account voor u aan waarin u digitaal uw opdrachtbonnen in kunt voeren en de status van de facturen en eventuele reserveringen kunt bekijken. Uitbetalingen Na facturatie betaalt Tentoo binnen zeven dagen in beginsel 65% van het factuurbedrag (exclusief BTW) aan u uit. Het restant van het factuurbedrag (exclusief BTW), verminderd met de aan Tentoo verschuldigde commissie, reserveert Tentoo voor de fiscus en eventuele zakelijke kosten. Mocht blijken dat inning van een factuur niet mogelijk is als gevolg van een faillissement en/of surseance van betaling van een afnemer, dan komt dit voor uw rekening en risico. Dit houdt in dat eventuele aan u uitbetaalde bedragen die niet geïncasseerd kunnen worden, door u terugbetaald moeten worden. Declaraties Kosten die u doorberekent aan een opdrachtgever verhogen uw omzet omdat deze kosten op de factuur komen te staan. Het is dus van belang dat wanneer u kosten doorberekent aan een opdrachtgever, u deze ook als declaratie bij ons inlevert. De verwerkte kosten verlagen de bruto winst. Wat tot gevolg heeft dat u minder belasting hoeft te betalen. Zakelijke kosten kunt u maandelijks declareren. Wij hebben daarvoor de bonnen nodig met daarop uw naam en een aparte vermelding van de BTW. Wij zullen deze kosten binnen vijf werkdagen aan u voldoen (indien u gebruik maakt van de kostenreservering). De BTW wordt verrekend met de aangifte omzetbelasting. BTW administratie Voor alle facturen die wij namens u versturen naar uw opdrachtgever, verzorgen wij de BTW administratie. Op basis van gedeclareerde kosten en gefactureerde omzet verzorgen wij de BTW aangifte en de afdracht van BTW aan de fiscus. Inkomstenbelasting De aangifte inkomstenbelasting wordt zonder (extra) kosten verzorgd door een deskundige. Voor het opstellen van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, heeft Tentoo Support een checklist voor u opgesteld. Het verzoek aan u is om ons vervolgens van zoveel mogelijk informatie te voorzien, zodat wij de aangifte zo voordelig mogelijk kunnen verzorgen. Tentoo verzorgt overigens als service ook de aangifte van uw (fiscaal) partner. Correspondentie Belastingdienst Indien u een aanslag of andere correspondentie van de Belastingdienst krijgt, willen wij deze altijd graag zo spoedig mogelijk van u ontvangen zodat wij de betaling of een eventueel bezwaar op tijd voor u kunnen verrichten. Dit voorkomt een eventuele boete van de Belastingdienst wegens een te late betaling. Wij adviseren u om ook een kopie te maken voor uw eigen administratie. *) Voor uitzonderingen verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden, artikel 3. **) Het insturen van het registratieformulier kan helaas niet digitaal. Het betreft hier een (flex)overeenkomst (officieel document) waarbij wij een originele handtekening nodig hebben.

4 Aftrekposten Als ondernemer kunt u gebruikmaken van verschillende aftrekposten. Daarmee trekt u bij uw aangifte een bedrag af van uw brutowinst, waardoor u minder belasting betaalt. U kunt de aftrekposten alleen gebruiken indien u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Voor sommige voordelen geldt ook het urencriterium. Dit houdt in dat u jaarlijks minimaal uur aan uw bedrijf besteedt. Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op uw belastbaar inkomen waardoor uw belastingaanslag lager zal zijn. De zelfstandigenaftrek is een behoorlijke aftrekpost. Uw belastingaanslag wordt in lager bij een omzet tussen de en (indien u deze aftrek kunt toepassen). Het belastbaar inkomen wordt bovendien in allerlei inkomensafhankelijke regelingen gebruikt. Verlaging van het inkomen leidt dan ook nog eens tot lagere premies of hogere subsidies. Startersaftrek Naast de zelfstandigenaftrek bestaat er voor starters een aanvullende startersaftrek voor de eerste drie jaar. Voor 2011 is de startersaftrek Mkb-vrijstelling Als extra aftrekpost hoeft u over 12% van uw winst geen belasting te betalen. Dit is de winst na aftrek van andere aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek. Met bovengenoemde, algemene aftrekposten houden wij automatisch rekening bij de jaarlijkse belastingaangifte. De overige aftrekposten zijn afhankelijk van uw persoonlijke/ zakelijke omstandigheden. Voor een goede aangifte is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van alle van belangrijke gegevens, zodat er geen posten vergeten worden. Deze kunt u aangeven op of meesturen met de checklist die wij u jaarlijks verstrekken. Investeringsregelingen U kunt als ondernemer financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenof vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken. Investeren in bedrijfsmiddelen Investeert u in een boekjaar in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Als u in 2011 een bedrag tussen en investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Sinds 2010 komen zeer zuinige personenauto s in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een personenauto is zeer zuinig als de co2-uitstoot niet meer dan 95 gram per kilometer is bij dieselmotoren, of niet meer dan 110 gram per kilometer bij andere personenauto s. Ook elektrische auto s met een co2-uitstoot van 0 gram per kilometer vallen hieronder. Hoe hoog de investeringsaftrek is, hangt af van uw totale investeringen in een jaar. Meewerkaftrek Als uw partner onbetaald meewerkt in uw bedrijf, mag u een percentage van uw winst aftrekken. De hoogte hiervan hangt af van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt. Voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium. Omdat u het aantal meegewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, is het raadzaam een urenadministratie bij te houden. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner geen inkomen. Uw partner hoeft daarover geen belasting te betalen. Fiscale oudedagsreserve (FOR) De Fiscale Oudedagsreserve is een bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen. U mag per jaar maximaal 12% van uw winst gebruiken voor de FOR, tot een bedrag van maximaal Voorwaarde is dat u nog geen 65 jaar bent (aan het begin van het kalenderjaar). Let op: als u de onderneming voortijdig staakt moet u die inkomstenbelasting alsnog betalen. Mogelijkheden BTW aftrek voor privé auto Als uw auto privévermogen vormt, kunt u geen BTW aftrekken bij de aankoop. Wel mag u de BTW op onderhoudskosten, reparatiekosten en brandstof aftrekken, voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Het privégebruik kan worden vastgesteld aan de hand van een sluitende kilometeradministratie.

5 In het geval er geen sluitende kilometeradministratie beschikbaar is, is goedgekeurd dat 75% van de BTW op de kosten voor onderhoud en brandstof wordt afgetrokken. Ook hier geldt dat van belang is dat de kosten van onderhoud, reparatie en brandstof op naam staan van de onderneming. Dus betaal met een tankpas of een zakelijke betaalpas. Er zijn al diverse applicaties te downloaden om dit digitaal bij te houden. Daarnaast mag u 0,19 ct per zakelijk gereden kilometer als kosten opvoeren voor uw onderneming (dit is een regel van de Belastingdienst), ook wanneer u de auto huurt. Dit geldt ook wanneer u meer dan 0,19 ct aan een opdrachtgever in rekening brengt. Benzinebonnen Bij de levering van brandstof voor auto s of motoren kunnen de naam en het adres van de afnemer op de benzinebon achterwege blijven. Voor de aftrek van de betreffende BTW geldt als voorwaarde dat uw naam en adres als afnemer traceerbaar zijn door de wijze van betalen. U bent traceerbaar als afnemer wanneer u bijvoorbeeld u met een creditcard of tankpas betaalt. Verzekeringen, pensioen en hypotheek Voor iedereen die bij Tentoo geregistreerd staat, bestaan er mogelijkheden om tegen een aantrekkelijk tarief o.a. het volgende af te sluiten: AOV, Arbeid Ongeschiktheid Verzekering. Bedrijfsrisicoverzkering Rechtsbijstandverzekering Hypotheken Daarnaast biedt Tentoo Insurances, aan iedereen die bij Tentoo is geregistreerd, aantrekkelijke collectieve premies aan op diverse verzekeringen zoals een (basis) ziektekosten-, opstal-, inboedel-, aansprakelijkheids-, doorlopende reisen een auto en caravanverzekering. Bel voor meer informatie en de mogelijkheden Tentoo Insurances op tel of mail naar Bijtelling privégebruik auto Rijdt u in een auto van uw onderneming? En gebruikt u deze auto ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag bij de winst optellen. Alleen als u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets bij te tellen. De bijtelling is minimaal 25% van de waarde van de auto. Voor zuinige auto s geldt een bijtelling van minimaal 20%. Voor (bestel)auto s van 15 jaar of ouder geldt een lagere bijtelling. De lagere bijtelling gaat in wanneer de auto 15 jaar of ouder is. De bijtelling van de (bestel)auto is een percentage van 35% over de waarde in het economische verkeer (de huidige waarde van de auto) en niet over de catalogusprijs van de auto. Bedrijfskleding Kleding kunt u alleen fiscaal aftrekken indien deze als werkkleding aangemerkt wordt. Dit is het geval als deze: a. uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen; b. is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan de belastingplichtige gebonden beeldmerken met een oppervlakte van samen tenminste 70 cm2 per kledingstuk. Alle genoemde aftrekposten en vrijstellingen zijn op dit moment van toepassing. Deze kunnen door wetswijzigingen veranderen.

6 Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan Tentoo Support op (020) of mail naar Bereikbaar op werkdagen van 8.30u tot 17.30u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie Human Resources Zzp-support Verzekeringen

7 tentoo.nl

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid.

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Onderneem met Tentoo. tentoo.nl Als zelfstandige professional bent u altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer professionals kiezen

Nadere informatie

freelancer & zzp er: Spring in onbekommerd ondernemerschap

freelancer & zzp er: Spring in onbekommerd ondernemerschap freelancer & zzp er: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als freelancer of zzp er moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen,

Nadere informatie

Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder

Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder Zelfstandig ondernemerschap / gastouder freelance Een van de laatste ontwikkelingen in de gastouderopvang is het zelfstandig ondernemerschap

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Geachte lezer, FEBRUARI 2012

Geachte lezer, FEBRUARI 2012 FEBRUARI 2012 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte

DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW Denk aan uw suppletieaangifte Houdt u er rekening mee dat u met ingang van 1 januari 2012 verplicht bent om een suppletieaangifte te doen? Deze verplichting geldt zolang

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken terwijl je een WW-uitkering krijgt 6. Hoofdstuk 3: Werkzaamheden opgeven aan het UWV 9

Hoofdstuk 2: Werken terwijl je een WW-uitkering krijgt 6. Hoofdstuk 3: Werkzaamheden opgeven aan het UWV 9 WERKLOOS WERKEN Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: De WW 4 Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? 4 Hoe lang duurt de WW-uitkering? 4 Hoe hoog is de WW-uitkering? 5 Speciale regelingen voor oudere

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014

Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014 Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014 Ik ben kunstenaar en ik doe aangifte voor de inkomstenbelasting 2014 Deze Handleiding is een aanvulling, speciaal voor kunstenaars,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie