DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013"

Transcriptie

1 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter maken om over te gaan tot aanschaf. Wij zetten ze voor u op een rijtje. KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA) Een aftrekpost van de fiscale winst van 28% van het aankoopbedrag (exclusief btw) tot een maximum van ,-. Het te claimen bedrag is afhankelijk van de overige premiabele investeringen in het zelfde boekjaar in de onderneming. De KIA is een bedrag afhankelijk van de totale investeringen per kalenderjaar. De KIA verlaagt de fiscale winst van een BV of eenmanszaak. Een BV en eenmanszaak zijn respectievelijk vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd over de fiscale winst en betalen door de KIA dus minder belasting. De hoogte van de KIA is afhankelijk van de overige premiabele investeringen in hetzelfde boekjaar in de onderneming. Hieronder bevindt zich de tabel van de KIA. Als voorbeeld kunt u zien dat de KIA 28% van het investeringsbedrag bedraagt, indien de onderneming/ondernemer in 2013 alleen een heeft aangeschaft als premiabele investering. Effect in geval van hogere investeringen: zie KIA-tabel hieronder. Er is een optimalisatie van de KIA mogelijk wanneer er in een ander jaar wordt geleverd dan dat er besteld is en er buiten de aanschaf van een ook andere premiabele investeringen hebben plaatsgevonden. In verband met de maximumbedragen aan te claimen KIA, kunnen deelbetalingen al in het jaar dat de verplichtingen zijn aangegaan gedaan worden, zodanig dat een deel van de KIA in dat jaar en een deel in het jaar van ingebruikname wordt geclaimd. BIJ EEN INVESTERINGSBEDRAG IN EEN KALENDERJAAR VAN 2013 EN 2012: Meer dan Maar niet meer dan Bedraagt de KIA % van het investeringsbedrag verminderd met 7,56% van het gedeelte dat de te boven gaat

2 MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA) Een aftrekpost van de fiscale winst van 36% van het aankoopbedrag. Aangaande de MIA komt per jaar per onderneming maximaal een totaal bedrag aan investeringen van 25 miljoen in aanmerking. In 2013 is er geen maximum per investering. Als u de auto binnen 5 jaar weer verkoopt en gebruik heeft gemaakt van de MIA\VAMIL regeling dan moet deze aftrek (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Er is op de MIA desinvesterings-bijtelling van toepassing, zoals verwoord in artikel 3.47 in de wet voor inkomstenbelasting Dit betekent dat de belastingdienst kan vragen genoten fiscaal voordeel terug te betalen als de auto voortijdig wordt verkocht. De desinvestering is het bedrag van de verkoop x 36% (eerder genoten MIA percentage). Er zijn echter twee belangrijke voorbehouden te maken. 1. Als een operationeel leasecontract voortijdig wordt beëindigd, blijft het bedrijfsmiddel nog steeds eigendom van de leasemaatschappij. In zo n geval is er geen sprake van dat de leasemaatschappij geld zou moeten terugbetalen. 2. Bij total loss is evenmin sprake van een terugbetalingsverplichting. WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING MILIEU-INVESTERINGEN (VAMIL) Vrije afschrijving van de aanschafwaarde. Hiermee valt een rente- en liquiditeitsvoordeel te behalen. Voor investeringen in het boekjaar 2013 kan 75% van de aanschafwaarde willekeurig afgeschreven worden. De resterende 25% schrijft u normaal af. Door de Vamil kunt u de kosten van de investering voor een deel sneller afschrijven dan normaal, namelijk reeds binnen 1 jaar. Hierdoor hoeft u op korte termijn minder vennootschaps- of inkomstenbelasting te betalen, maar in latere jaren juist meer. De belastingbetaling wordt hierdoor naar de toekomst verschoven. Dat biedt enerzijds op de korte termijn extra liquiditeit. Anderzijds is de redenatie dat die extra liquiditeit rendeert, bijvoorbeeld door haar op een bankrekening te zetten waar rente over wordt ontvangen. OVERIGE FISCALE VOORDELEN Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting t/m 31 december 2015 (onder voorbehoud). Vrijstelling BPM t/m 31 december 2016 (onder voorbehoud). 0% fiscale bijtelling voor de zakelijke rijder indien de uiterlijk op 31 december 2013 in gebruik wordt genomen. Deze bijtelling blijft geldig 60 maanden vanaf datum 1e tenaamstelling. Daarna wordt het bijtellingspercentage aangepast aan het dan geldende tarief van 4%. 2

3 REKENVOORBEELD ÉÉNMANSZAAK ÉÉNMANSZAAK Visia Flex Visia Tekna Flex Tekna Opties géén, excl. kosten géén géén, excl. kosten Metallic lak + zonnepaneel Vanafprijs (incl. BTW, excl. korting) , , , ,00 9% Nissan-korting 2.150, , , ,10 Prijs (incl. BTW, incl. korting) , , , ,90 Prijs (excl. BTW, incl. korting) , , , ,00 KIA 2.722, , , ,00 MIA 3.500, , , ,00 Vamil 222,00 276,00 272,00 335,00 MRB 2.255, , , ,00 Netto voordeel 8.699, , , ,00 Kosten na aftrek ondernemersvoordeel 9.268, , , ,00 Uitgangspunten bij berekening: Spaarrente/financieringsrente van 3%, netto voordeel berekening o.b.v. 60 maanden en tarief inkomstenbelasting van 52%. De genoemde Flex prijzen zijn excl. kosten voor het huren van het accupakket (v.a. 79,-/mnd, looptijd 36 maanden, km/jr.). Alle prijzen zijn consumentenadviesprijzen gebaseerd op de meest recente prijslijst excl. recyclingbijdrage van 45,- en kosten rijklaar maken á 884,-. De korting van 9% is alleen geldig op klantenorders t/m 31 december 2013 en niet in combinatie met andere acties. Besparing motorrijtuigenbelasting betreft een indicatie op basis van een gemiddeld gewicht van kg in de provincie Zuid-Holland. Toekomstige wijzigingen in fiscale regelgeving zijn in deze berekeningen niet opgenomen. Deze berekening geeft slechts een indicatie van het mogelijk te behalen belastingvoordeel. In bovenstaande voorbeeldberekening is geen rekening gehouden met andere premiabele investeringen voor de KIA. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De prijs excl. BTW, incl. korting is het bedrag dat gemeld moet worden bij Agentschap NL. 3

4 REKENVOORBEELD B.V. B.V. Visia Flex Visia Tekna Flex Tekna Opties géén, excl. kosten géén géén, excl. kosten Metallic lak + zonnepaneel Vanafprijs (incl. BTW, excl. korting) , , , ,00 9% Nissan-korting 2.150, , , ,10 Prijs (incl. BTW, incl. korting) , , , ,90 Prijs (excl. BTW, incl. korting) , , , ,00 KIA 1.552, , , ,00 MIA 1.957, , , ,00 Vamil 168,00 210,00 206,00 254,00 MRB 3.060, , , ,00 Netto voordeel werkgever (1) 6.707, , , ,00 Dividendbelasting 1.677, , , ,00 Netto voordeel eigenaar onderneming (2) 5.030, , , ,00 Kosten voor werkgever (1) , , , ,00 Kosten voor eigenaar , , , ,00 onderneming (2) Uitgangspunten bij berekening: Spaarrente/financieringsrente van 3%, netto voordeel berekening o.b.v. 60 maanden, bij een Vpb (25%) plichtige onderneming. Er is onderscheid gemaakt in het voordeel voor de werkgever (1) en de eigenaar van de onderneming (2). Over het voordeel in een BV moet de eigenaar, indien hij dat aan zichzelf wil laten uitbetalen, dividendbelasting afdragen. De genoemde Flex prijzen zijn excl. kosten voor het huren van het accupakket (v.a. 79,-/mnd, looptijd 36 maanden, km/jr.). Alle prijzen zijn consumentenadviesprijzen gebaseerd op de meest recente prijslijst excl. recyclingbijdrage van 45,- en kosten rijklaar maken á 884,-. De korting van 9% is alleen geldig op klantenorders t/m 31 december 2013 en niet in combinatie met andere acties. Besparing motorrijtuigenbelasting betreft een indicatie op basis van een gemiddeld gewicht van kg in de provincie Zuid-Holland. Toekomstige wijzigingen in fiscale regelgeving zijn in deze berekeningen niet opgenomen. Deze berekening geeft slechts een indicatie van het mogelijk te behalen belastingvoordeel. In bovenstaande voorbeeldberekening is geen rekening gehouden met andere premiabele investeringen voor de KIA. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De prijs excl. BTW, incl. korting is het bedrag dat gemeld moet worden bij Agentschap NL. 4

5 RANDVOORWAARDEN Op te voeren kosten bij de MIA\Vamil is het volledige bedrag van de auto inclusief verwijderingsbijdrage en gebruiksklaar maken van uw auto. Accessoires af-fabriek komen ook in aanmerking. Op te voeren kosten zijn niet de accessoires die door de dealer worden geleverd/gemonteerd en legeskosten. Binnen 3 maanden nadat de aankoopverplichting is aangegaan dient de melding bij Agentschap NL te zijn verricht. Dat geldt ook wanneer een intentieverklaring is getekend, waar niet zonder financiële consequenties op terug te komen is. Wanneer zonder financiële consequenties de voorgenomen aanschaf geannuleerd kan worden, kan nog geen MIA\Vamil worden gemeld. Melding dient dan binnen drie maanden na de definitieve opdrachtbevestiging te gebeuren. Bent u als ondernemer BTW-plichtig dan dienen de investeringskosten exclusief BTW te worden gemeld. Bij vrijstelling van BTW kan de investering inclusief BTW worden gemeld. Indien u dit aangiftejaar geen winst maakt, kan de aftrek ook worden verrekend met de aangifte van vorig jaar, of de nog komende aangifte. Dat kan tot 1 jaar terug of tot 9 jaar vooruit. Wanneer sprake is van operational lease, kan niet de lessee maar de leasemaatschappij MIA\Vamil aanvragen. De leasemaatschappij kan dan het voordeel verwerken in de leasecalculatie. Het is toegestaan meerdere Nissan s te bundelen in 1 melding bij Agentschap NL. Indien de Nissan in 2013 wordt aanschaft en binnen 3 maanden wordt aangemeld bij Agentschap NL, maar de levering in 2014 plaatsvindt, komt u in aanmerking voor de MIA\Vamil regeling. U dient echter MIA\Vamil op te voeren in het jaar/jaren dat de betaling(-en) plaatsvinden, maar niet later dan het jaar van levering. Bij het aanvragen van de MIA\Vamil-regeling moet worden aangegeven wat de datum is van het aangaan van de investeringsverplichting. Dit is niet de datum van het op kenteken zetten of de factuurdatum, maar het moment dat u de auto bestelt. In principe is zelfs een mondelinge opdracht het aangaan van verplichtingen. Zorg daarom voor een kloppende opdrachtbevestiging. Bij de melding dient de (verwachte) datum van ingebruikname te worden aangegeven. AANVRAAGPROCEDURE MIA\VAMIL De Nissan-dealer regelt voor u gratis de MIA\Vamil aanmelding bij Agentschap NL. Daarbij verstrekt u de volgende gegevens: 1. NAW gegevens van de onderneming die de aankoop van de auto doet 2. KvK uittreksel onderneming 3. Kopie paspoort (indien een eenmanszaak of lid in een VOF of maatschap tot aanschaf overgaat) 4. Kunt u de BTW aftrekken? 5. Datum aangaan verplichting (investering moet reeds gedaan zijn) 6. Datum vermoedelijke ingebruikneming auto 7. Investeringsbedrag exclusief BTW (inclusief indien antwoord op vraag 4 Nee luidt), incl. accessoires af-fabriek 8. Ontvangt u ook andere subsidies voor deze investering? 5

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Highlights Prinsjesdag 2010 2011

Highlights Prinsjesdag 2010 2011 Highlights Prinsjesdag 2010 2011 0p Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de voorstellen voor fiscale wijzigingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Hieronder geven wij - op hoofdlijnen - een

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie