Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België"

Transcriptie

1 Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven in België of Nederland? 5 Wat als... 6 Zo blijft u op de hoogte 7 Overige nuttige adressen NX/0315

2 Belastingen - Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 2 van 8 Uw uitzendbureau is gevestigd in België. Of uw medewerker belasting betaalt in Nederland, in België of in beide landen, hangt af van de situatie waarin uw medewerker werkt. Uw uitzendbureau of detacheringsorganisatie is in België gevestigd. Uw medewerker: woont in België en werkt tijdelijk in Nederland; woont in België en werkt voor een langere periode uitsluitend in Nederland voor uw klant; woont in Nederland en werkt voor uw klant op het grondgebied van Nederland en België; woont in Nederland en werkt voor uw Belgische klant in België, maar heeft daarnaast ook nog een Nederlandse werkgever. De verschillende situaties hebben gevolgen voor de belasting die uw medewerker betaalt, in welk land of welke landen en ook voor de sociale verzekeringswetgeving. In deze leaflet staan de verschillende situaties beschreven en leest u waar uw medewerker belasting betaalt. Wilt u meer informatie over de sociale verzekeringswetgeving die voor uw medewerker geldt, neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken. In welk land betaalt uw medewerker belasting? Per situatie vindt u hieronder een uitleg. Uw medewerker woont in België en werkt tijdelijk in Nederland voor uw Belgische of Nederlandse opdrachtgever Waar de medewerker belasting gaat betalen, hangt af van afspraken tussen België en Nederland. Hiervoor geldt het Belastingverdrag België-Nederland. Bij uitzendwerk gaat het om tijdelijk werk verrichten. Het uitzendbureau of detacheringsbureau leent de werknemer tijdelijk uit aan de klant (de inlener). De inlener voert het feitelijke werkgeversgezag uit over de uitzendkracht en wordt dus (tijdelijk) als werkgever beschouwd. Waar uw medewerker belasting moet betalen is afhan kelijk van het feit of hij werkzaam is bij een Belgische of Nederlandse inlener. De medewerker woont in België en werkt in Nederland via een Belgisch uitzendbureau in opdracht van een Belgische inlener. In deze situatie betaalt de medewerker belasting in België, tenzij de 183-dagenregeling van toepassing is. Deze regeling is van toepassing indien de medewerker in 12 opeenvolgende maanden meer dan 183 dagen verblijft/werkt in Nederland. Elke aanwezigheid op Nederlands grondgebied telt mee bij de berekening

3 Belastingen - Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 3 van 8 van die 183 dagen. Als dat zo is dan moet in Nederland de belasting betaald worden vanaf de eerste dag. De medewerker woont in België en werkt in Nederland via een Belgisch uitzendbureau voor een Nederlandse inlener. In deze situatie betaalt de medewerker vanaf de eerste dag belasting in Nederland. De inlener wordt als werkgever beschouwd. Uw medewerker woont in België en voor onbepaalde tijd uitsluitend in Nederland voor uw Nederlandse of Belgische opdrachtgever. De medewerker betaalt in deze situatie in Nederland belasting en sociale verzekeringspremies. Ongeacht of er voor een Belgische dan wel een Nederlandse opdrachtgever wordt gewerkt. Uw medewerker woont in Nederland en is tijdelijk afwisselend in België of Nederland werkzaam voor uw Belgische of Nederlandse opdrachtgever In deze situatie betaalt de medewerker: in België belasting over het loon dat in België wordt verdiend bij tewerkstelling voor een Belgische opdrachtgever en in Nederland belasting over het loon dat in Nederland wordt bij tewerkstelling voor een Nederlandse opdrachtgever. Wanneer de medewerker in Nederland werkt, moet u zich als Belgisch uitzendbureau aanmelden bij de Nederlandse Belastingdienst, kantoor buitenland in Heerlen voor de afdracht van de Nederlandse belasting. De inlener is zélf aansprakelijk voor de loonheffing die betaald moet worden over het loon dat in Nederland wordt verdiend. Uw medewerker woont in Nederland en werkt voor uw Belgische opdrachtgever in België. Daarnaast heeft de medewerker ook een Nederlandse werkgever In deze situatie betaalt uw medewerker in België belasting over het inkomen dat in België is verdiend en betaalt hij belasting in Nederland over het inkomen dat in Nederland is verdiend. Verder moet de medewerker: in Nederland aangifte doen van zijn wereldinkomen, dus ook van het Belgische inkomen; in zijn Nederlandse aangifte vrijstelling aanvragen van de belastingplicht over zijn Belgische inkomen; in België jaarlijks een aangifte niet-inwoners indienen. Deze wordt automatisch toegezonden nadat de werknemer zichzelf heeft aangemeld bij de bevoegde belastingdienst. Meer informatie via: be/nl/, en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners. In het Belastingverdrag België-Nederland is een compensatieregel opgenomen. Dit recht ontstaat als blijkt dat een inwoner van Nederland met belastbare inkomsten in België, een hoger bedrag aan belastingen betaalt dan er in Nederland aan inkomstenbelasting en premies betaald zou worden.

4 Belastingen - Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 4 van 8 Denkt u er aan dat de medewerker in deze situatie altijd volledig Nederlands sociaal verzekerd is. Ongeacht de tijd dat uw medewerker in Nederland werkt. U mag dus geen Belgische sociale verzekeringspremies inhouden op het loon. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze leaflet: Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België. Wat moet u regelen voor uw medewerker? Uw medewerker woont in België en werkt tijdelijk in Nederland voor uw Nederlandse of Belgische opdrachtgever Nederlandse opdrachtgever Vanaf de eerste dag moet in Nederland de belasting betaald worden. U moet zich aanmelden bij Belastingdienst Buitenland, via telefoonnummer Indien u de loonadministratie niet zelf wilt uitvoeren, kunt u een Nederlands boekhoudkantoor inhuren om dit voor u te doen. Belgische opdrachtgever In deze situatie moet in België belasting betaald worden, tenzij méér dan 183 dagen in Nederland wordt gewerkt en verbleven. Dan moet in Nederland belasting betaald worden. U houdt op het loon de bedrijfsvoorheffing in. Denkt u eraan dat de inlener hoofdelijk aansprakelijk is voor de loonheffing die op het loon ingehouden moet worden. Uw medewerker woont in België en werkt uitsluitend in Nederland voor uw Nederlandse of Belgische opdracht gever. Hij werkt langer dan 24 maanden in Nederland Omdat langer dan 183 dagen in Nederland wordt gewerkt en verbleven moet in Nederland de belasting betaald worden. U kunt dit zelf regelen door u aan te melden bij de Belastingdienst, kantoor buitenland in Heerlen via telefoonnummer Uw medewerker woont in Nederland en is tijdelijk afwisselend in België of Nederland werkzaam voor uw Belgische of Nederlandse opdrachtgever Over het loon dat in Nederland wordt verdiend moet in Nederland de belasting worden betaald. U kunt dit zelf regelen door u aan te melden bij de Belastingdienst, kantoor buitenland in Heerlen via telefoonnummer Over het loon dat in België wordt verdiend houdt u de bedrijfsvoorheffing in.

5 Belastingen - Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 5 van 8 Uw medewerker woont in Nederland en werkt voor uw Belgische opdrachtgever in België. Daarnaast heeft de medewerker óók een Nederlandse werkgever In deze situatie houdt de Nederlandse werkgever de Nederlandse belasting (loonheffing) in op het Nederlandse loon en u houdt de bedrijfsvoorheffing in op het Belgische loon. U kunt natuurlijk de loonadministratie ook laten uitvoeren door bijvoorbeeld een Nederlands boekhoudkantoor. Overigens is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing (belasting) en sociale verzekeringspremies die in Nederland betaald moeten worden. In deze situatie is de medewerker dus volledig sociaal verzekerd in Nederland. In alle bovenbeschreven situaties moet uw medewerker ook aangifte doen in België. De bevoegde belastingdienst in België kunt u vinden via Wat zijn de belastingtarieven in België of Nederland? De Belgische tarieven voor 2015 zijn: Belastbaar inkomen Belastingheffing % % % % > % De Nederlandse tarieven voor 2015 zijn: Belastbaar inkomen Belastingheffing ,35% ,85% % > % Met behulp van deze percentages kunt u niet altijd bepalen of uw medewerker in Nederland of België meer of minder belasting betaalt. Dit komt omdat

6 Belastingen - Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 6 van 8 persoonlijke aftrek mogelijkheden ook meetellen (het hebben van kinderen, al of niet een niet-verdienende partner hebben of andere aftrekposten hebben zoals betaalde hypotheekrente of werkelijke beroepskosten enzovoorts). Wat als uw medewerker niet in het juiste land belasting heeft betaald? Uw medewerker moet dan zelf een juiste opgave doen van de inkomsten. Als blijkt dat er in België belasting verschuldigd is, moet een inwoner van Nederland aangifte doen in België. Als inwoner van België krijgt uw medewerker automatisch een belastingaangifte om in te vullen door de Belgische belastingdienst. Wordt de foutieve inhouding tijdens het jaar ontdekt, dan kan dit rechtgezet worden in de loonadministratie, via de loonheffing (Nederland) of de bedrijfsvoorheffing (België). De werknemer zal in België een aangifte inkomstenbelasting (als niet-inwoner) moeten indienen. De bevoegde belastingdienst in België kunt u vinden via belgium.be/nl/, en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte nietinwoners. uw medewerker in Nederland woont, in België werkt bij een Belgische opdrachtgever en hij in het woonland ook bij een andere werkgever gaat werken? Uw medewerker zal in Nederland opgave moeten doen van het Nederlandse en het Belgische inkomen (het wereldinkomen). Hij moet vrijstelling aanvragen voor het Belgische inkomen. Via de Nederlandse aangifte vraagt hij ook de compensatieregeling aan. Uw medewerker is in Nederland sociaal verzekerd. U heeft als formele werkgever de verplichting alle Nederlandse sociale verzekeringspremies af te dragen. U kunt dit als Belgisch uitzendbureau regelen door aanmelding bij de Belastingdienst, kantoor buitenland in Heerlen via telefoonnummer U kunt deze loonadministratie ook laten uitvoeren door bijvoorbeeld een Nederlands boekhoudkantoor. Uw medewerker moet in elk geval ook in België aangifte doen. De bevoegde belastingdienst in België kunt u vinden via en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners. uw medewerker die in Nederland woont en tijdelijk voor uw opdrachtgever in België werkt, in Nederland ook als zelfstandige gaat werken? Dan is het niet eenvoudig vast te stellen waar de belastingplicht precies ligt. Wij adviseren u om contact op te nemen met de medewerkers van het Team GWO van de Belastingdienst in Maastricht.

7 Belastingen - Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 7 van 8 Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB en Team GWO van de Belastingdienst hebben in deze leaflet in het kort uitgelegd hoe de belastingplicht bij grensoverschrijdend werken geregeld is. Maar: niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Heeft u nog meer belastingvragen, neem dan contact op met de medewerkers van het Team GWO in Maastricht. Bij dit team werken Nederlandse en Belgische belastingmedewerkers die u meer informatie kunnen geven. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken. Wij helpen u graag verder. Bureau voor Belgische Zaken Rat Verleghstraat 2 Breda Postbus 90151, 4800 RC Breda +31 (0) Overige nuttige adressen Team GWO van de Belastingdienst Postbus MB Maastricht vanuit Nederland vanuit België Belastingdienst België kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners Sociale Verzekeringsbank Kantoor Verzekeringen Postbus AJ Amstelveen +31 (0) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Victor Hortaplein 11 B-1060 Brussel +31 (0)

8 Belastingen - Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 8 van 8 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein 6 B-1000 Brussel +32 (0) Belastingdienst Heerlen Kantoor Buitenland Postbus DJ Heerlen +31 (0)

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie