Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige"

Transcriptie

1 Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Aan wie betaalt u de sociale zekerheidspremies? 2 Waar betaalt u inkomstenbelasting? 3 Waar en hoe vraagt u een BSN-nummer aan? 3 Hoe zit het met uw... 3 Wat als... 6 Zo blijft u op de hoogte NX/0115

2 Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige 2 van 7 U woont in Duitsland en u werkt als zelfstandige in Nederland. Meestal bent u dan sociaal verzekerd in Nederland. U krijgt dan te maken met verplichtingen uit de Nederlandse wetgeving. Wanneer bent u zelfstandige? U bent zelfstandige als u onder eigen verantwoor delijkheid werkzaamheden uitvoert. Deze werkzaamheden zijn dan voor eigen rekening om in uw onderhoud te voorzien. Belangrijk hierbij is dat u er op uit bent winst te maken. In welk land bent u sociaal verzekerd? U bent sociaal verzekerd in Nederland omdat u uitsluitend of meer dan 75% in Nederland werkzaam bent. Bent u niet in Nederland sociaal verzekerd, dan geldt deze leaflet niet voor u. U bent waarschijnlijk in Duitsland sociaal verzekerd. Voor u gelden dan exact dezelfde regels als voor andere zelfstandigen in Duitsland. U kunt dan uw Duitse Krankenkasse of de Deutsche Rentenversicherung vragen een verklaring over uw sociale verzekering (A1-formulier) af te geven. Met deze verklaring kunt u in Nederland laten zien dat u daar geen sociale zekerheids premies hoeft te betalen. Wilt u zeker weten of u in Nederland sociaal verzekerd bent? Kijk dan in onze brochure Welke wet geving. Deze kunt u vinden op Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? U bent verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Daarvoor betaalt u sociale zekerheidspremies. Dit geldt voor de volgende verzekeringswetten: Algemene Ouderdomswet (AOW) vergelijkbaar met de Altersrente; Algemene nabestaandenwet (Anw) vergelijkbaar met de Hinterbliebenenrente; Wet langdurige zorg (Wlz) vergelijkbaar met de Pflegeversicherung; Zorgverzekeringswet (Zvw) vergelijkbaar met de Krankenversicherung. Aan wie betaalt u de sociale zekerheidspremies? U betaalt de premies voor de volksverzekeringen rechtstreeks aan de Belastingdienst.

3 Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige 3 van 7 Waar betaalt u inkomstenbelasting? Waar u inkomstenbelasting betaalt, hangt af van waar u gevestigd bent. Heeft u geen vestiging in Nederland? Dan blijft u belastingplichtig in Duitsland. Heeft u wel een vestiging in Nederland, dan betaalt u belasting in Nederland. Als u een vestiging heeft in Nederland, schrijft u zich in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). U ontvangt van de KvK een btw nummer. De Belastingdienst krijgt automatisch bericht van de inschrijving. Zij registreren vervolgens uw onderneming, omdat u te maken kunt krijgen met de heffing van diverse belastingen. Soms is het niet mogelijk een onderneming in het Handelsregister in te schrijven. Meldt u zich dan rechtstreeks aan bij de Belastingdienst. Voor meer informatie kunt u kijken op Waar en hoe vraagt u een BSN-nummer aan? Als u in Nederland belasting moet betalen, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN nummer) nodig. Als u een BSN-nummer wilt aanvragen, vindt u de contactgegevens van de inschrijfvoorzienningen in de leaflet Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland op de site Hoe zit het met uw ouderdom? De Algemene Ouderdomswet (AOW) is het basispensioen van de Nederlandse overheid. U bouwt alleen voor uzelf AOW-pensioen op in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. Per jaar bouwt u 2% AOW op als u in Nederland werkt of woont. U ontvangt het AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het maakt niet uit in welk land u dan woont. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u voor het eerst AOW-pensioen krijgt. Tot en met 31 december 2012 was dat uw 65ste verjaardag. Per 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd verhoogd. Op kunt u kijken wat uw AOW-leeftijd is. Hoe veel AOW-pensioen u krijgt hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland gewerkt en gewoond heeft. Op kunt u zelf uitrekenen hoeveel AOW-pensioen u later circa gaat krijgen. Er zij vaste bedragen voor alleenstaande en personen die samenwonen. Als uw partner niet werkt in Nederland, bouwt deze geen pensioen op. Uw partner kan zich wel vrijwillig verzekeren voor de AOW. Dat kan bij de SVB. Vraag deze verzekering wel aan binnen één jaar nadat u in Nederland bent gaan werken. U krijgt misschien ook Duitse ouderdomsrente (Altersrente). Hoeveel Altersrente u krijgt, hangt af van hoe lang u in Duitsland heeft gewerkt en uw inkomen. Hoe langer u in Duitsland werkte en hoe meer u verdiende, hoe hoger uw Duitse ouderdomsrente zal zijn. Afhankelijk van uw geboortejaar gaat de Duitse Altersrente in tussen uw 65e en 67e.

4 Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige 4 van 7 Nederland - Ouderdom. nabestaanden? U bent verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze wet regelt een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Uw huwelijkspartner en kinderen kunnen ook een Duitse nabestaandenrente (Hinterbliebenen rente) krijgen, als u ooit verzekerd was voor de Deutsche Rentenversicherung. Nederland - Nabestaanden. gezinsbijslagen? Nederlandse gezinsbijslagen zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). Duitsland heeft maar een gezinsbijslag, het Kindergeld. Als uw partner meer dan 8 uur per week in Duitsland werkt, krijgt uw partner Kindergeld (Duitse kinderbijslag). Omdat Kindergeld hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag, krijgt u alleen een aanvulling uit Nederland als de gezinsbijslagen samen hoger zijn dan het Kindergeld. Als uw partner niet werkt, krijgt u Nederlandse kinderbijslag. U of uw partner krijgen aanvullende Duitse kinderbijslag. Nederland - kind. werkloosheid? In Nederland bent u niet verzekerd voor de werkloosheidswet en krijgt u geen WW-uitkering. U kunt een vrijwillige verzekering voor de werkloosheidsuitkering (WW) aanvragen. Voor meer informatie kijk op vrijwilligverzekeren. Ook de particuliere markt biedt verzekeringen voor werkloosheid aan. ziekte en arbeidsongeschiktheid? In Nederland krijgt u geen ziektewetuitkering. U kunt een vrijwillige verzekering voor de ziektewetuitkering aanvragen. Voor meer informatie kijk op In Duitsland kunt u een Krankentagegeldversicherung afsluiten. Als u dit doet, krijgt u als u ziek bent de eerste 78 weken uit Duitsland Krankengeld. Meer informatie kunt u via particuliere Duitse instellingen ontvangen. In Duitsland kunt u een arbeidsongeschiktheids uitkering na 78 weken ziekte ontvangen. In Nederland pas na 104 weken. Hiervoor moet u wel verzekerd

5 Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige 5 van 7 zijn voor arbeidsongeschiktheid. Houd rekening met de verschillende ingangsdata van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het afsluiten van een verzekering bij ziekte. In Nederland krijgt u alleen een arbeidsongeschikt heidsuitkering als u een vrijwillige verzeke ring heeft. Voor meer informatie kijk op vrijwilligverzekeren. U kunt ook in Duitsland een vrijwillige voortzetting van de Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. Kijk voor meer informatie op versicherung.de. medische zorg? U bent verplicht verzekerd in Nederland voor de ziektekosten en moet een basisverzekering in Nederland afsluiten. Wilt u ook zorg uit Duitsland krijgen? Dan kunt u zich inschrijven bij een Duitse Krankenkasse. Daarvoor heeft u het S1- formulier nodig. Dit formulier kunt u bij uw Nederlandse zorgverzekeraar krijgen. U kunt dit formulier ook aanvragen voor uw gezinsleden die niet werken. Sluit binnen vier maanden na het begin van de sociale verzekering in Nederland een basisverzekering af. Doet u dit niet dan krijgt u een boete van het Zorginstituut Nederland. Ook moet u de zorgkosten die u in die periode maakt, zelf betalen. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is een tegemoetkoming in de zorgkosten. Dit kan voor uzelf en voor uw gezinsleden die zijn meeverzekerd. Zie voor meer informatie Naast de verplichte verzekering voor ziektekosten, bent u ook verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De verzekering wordt uitgevoerd door de Nederlandse zorgverzekeraars. U bent verplicht Wlzpremie te betalen aan de Belastingdienst. De hoogte van de Wlz-premie is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (zie onze cijferbijlage). Nederland Medische Zorg. zwangerschap en bevalling? - Zwangerschapsuitkering Misschien kunt u tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof een uitkering ontvangen. Dit kan volgens de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling). Daardoor kunt u minimaal zestien weken een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgen. De regeling geldt ook voor beroepsbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten. Voor meer informatie kunt

6 Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige 6 van 7 u contact opnemen met het Uitvoeringsinstituut Werknemers verzekeringen (UWV). - Elterngeld Omdat u in Duitsland woont, kunt u Elterngeld krijgen. Dit is een tegemoetkoming van ongeveer 67% van het laatst verdiende loon. Maar er geldt wel een minimum en maximum bedrag per maand. Deze tegemoetkoming kunt u krijgen vanaf de dag van de geboorte van het kind, voor minimaal twee maanden en maximaal veertien maanden. U en de andere ouder krijgen maximaal veertien maanden Elterngeld. U kunt Elterngeld ontvangen als: - uw kind op of na 1 januari 2007 geboren is, en - u of uw partner uw kind zelf verzorgt en opvoedt, en - u of uw partner niet meer dan 30 uur in de week werkt, en - uw kind bij u in huis woont, en - u of uw partner in Duitsland woont of werkt. Bij de aanvraag geeft u aan welke ouder wanneer Elterngeld wil ontvangen. U vraagt voor minimaal twee maanden Elterngeld aan. Dit kunt u doen bij de Eltern geldstelle. Kijk voor de adressen van de Elterngeldstelle die in uw gebied bevoegd is op Dit is de website van het Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.... ongevallenverzekering? In Nederland is er geen wettelijke ongevallen verzekering. U kunt geen extra uitkering krijgen als u door een bedrijfsongeval of beroepsziekte niet kunt werken. Wat als u tijdelijk in Nederland werkt? Dan is het mogelijk om voor korte tijd onder de sociale verzekeringswetgeving van Duitsland te blijven vallen. Dit heet detachering. Om voor een detacheringsverklaring (A1-formulier) in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden: u bent direct voorafgaand aan de detachering verzekerd voor de sociale verzekeringswetten in Duitsland; u heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land; uw detachering duurt niet langer dan 24 maanden. Met een A1-formulier kunt u laten zien waar u sociaal verzekerd bent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Duitse Krankenkasse waar u vrijwillig verzekerd bent. Bent u particulier tegen ziektekosten verzekerd? Neem dan contact op met de Deutsche Rentenversicherung.

7 Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige 7 van 7 Als u personeel inleent om tijdelijk in Nederland te werken dan bent u verplicht om uw onderneming te registreren in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK). Als u personeel inleent van een Nederlandse onderneming, moet u controleren of deze bij de KvK is geregistreerd. U registreert uw onderneming door deze in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat doet u met het Formulier Handelsregister. Dit formulier stuurt u per post op of u geeft het persoonlijk af. De KvK legt op het formulier uit wat u precies moet doen. Meer informatie vindt u op Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft in deze leaflet in het kort uitgelegd hoe de sociale zekerheid werkt. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op Zo blijft u goed op de hoogte van de gevolgen in de sociale zekerheid. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Duitse Zaken, via telefoonnummer +31 (0) Wij helpen u graag verder.

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 1. Als je in Duitsland wilt gaan werken, waar kun je dan terecht voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z Ger Essers 1 Opmerking vooraf. Onder een Duitse grensarbeider wordt verstaan een inwoner van Duitsland. Dat kan dus ook een naar Duitsland verhuisde Nederlander

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie