Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgaven voor inkomensvoorzieningen"

Transcriptie

1 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. ls u heel 20 buiten Nederland woonde Woonde u heel 20 buiten Nederland? an kunt u uw niet Nederlandse uitgaven voor inkomensvoorzieningen alleen aftrekken als u kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. ls u een deel van 20 buiten Nederland woonde Woonde u een deel van 20 buiten Nederland? an kunt u uw niet Nederlandse uitgaven voor inkomensvoorzieningen alleen aftrekken als u voor die periode kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Ondernemers Zet u uw stakingswinst of uw oudedagsreserve om in een lijfrente of lijfrentespaarrekening? an moet u de premie of de storting vóór 1 juli 2014 betalen om deze in 20 te mogen aftrekken. e premies of stortingen van 2014 die u aftrekt in 20, mag u niet nog een keer in uw aangifte 2014 aftrekken. Meer verzekeringen op één polis U kunt op een polis voor lijfrente ook nog een andere verzekering hebben afgesloten. ijvoorbeeld een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering of een kapitaalverzekering. nformeer dan bij uw verzekeraar welk deel van de premie voor de lijfrente is. lleen dat deel kunt u aftrekken als lijfrentepremie. et premiedeel voor arbeidsongeschiktheid kunt u aftrekken bij de vraag Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of een ongeval. et premiedeel voor een kapitaalverzekering kunt u nooit aftrekken. niet of gedeeltelijk niet afgetrokken? unt u de in 20 betaalde premies of stortingen niet of gedeeltelijk niet aftrekken? an wordt bij het berekenen van de belasting die u moet betalen als de uitkeringen ingaan, rekening gehouden met die nietafgetrokken premies of stortingen. U betaalt dan alleen belasting over de uitkeringen of een afkoopsom als deze in totaal hoger zijn dan het bedrag van de nietafgetrokken premies of stortingen. at geldt echter niet onbeperkt. ij de uitkeringen of de afkoopsom wordt hoogstens rekening gehouden met aan premies of stortingen die u in 20 niet hebt afgetrokken. it bedrag geldt voor alle lijfrenteverzekeringen en bancaire lijfrenten samen. Let op! Om uw verzekeraar of bank bij de inhouding van loonheffing over de uitkeringen of afkoopsom rekening te laten houden met de niet afgetrokken premies of stortingen hebt u meestal een verklaring voor uw verzekeraar of bank nodig. n de verklaring nietafgetrokken premies of stortingen (ook wel saldoverklaring genoemd), is vermeld welk bedrag voor toepassing van de saldomethode in aanmerking komt. U kunt deze verklaring aanvragen bij het belastingkantoor waaronder u valt. et is verstandig deze verklaring bijvoorbeeld eens in de vijf jaar voor de afgelopen periode aan te vragen. eze verklaring moet u in ieder geval aanvragen en aan uw verzekeraar of bank insturen vóór u de eerste uitkeringen of de afkoopsom gaat ontvangen. Meer informatie over de behandeling van nietafgetrokken premies of stortingen vindt u op aarruimte en reserveringsruimte Uw jaarruimte 20 en uw reserveringsruimte 20 bepalen de hoogte van uw totale aftrekruimte 20. eze aftrekruimte geldt voor uw lijfrentepremies en stortingen op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht samen. aarruimte 20 ebt u over 2012 een tekort in uw pensioenopbouw en bent u geboren na 31 december 1947? an hebt u meestal jaarruimte. ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 om uw jaarruimte te bepalen. Reserveringsruimte 20 ebt u de jaarruimten 2006 tot en met 2012 niet helemaal gebruikt? an hebt u meestal reserveringsruimte in 20. ebt u in deze periode in één of meer jaren wel jaarruimte, maar hebt u in die jaren minder lijfrentepremies dan de jaarruimte betaald en afgetrokken? Of hebt u in 2008 tot en met 2012 minder stortingen op een lijfrentespaarrekening of voor een lijfrentebeleggingsrecht dan de jaarruimte gedaan en afgetrokken? an kunt u alsnog in 20 tot een bepaald bedrag premies en stortingen aftrekken. ebruik de Rekenhulp nietbenutte jaarruimte om uw reserveringsruimte 20 te berekenen. ebt u in 20 lijfrentepremies betaald of bedragen op een lijfrentespaarrekening gestort? an kunt u deze tot maximaal het bedrag van de jaarruimte en de reserveringsruimte samen aftrekken als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. n de rekenhulpen vindt u de maximale bedragen. igitale rekenhulpen aftrekbedrag ereken het aftrekbedrag met de Rekenhulp Lijfrentepremie of het angifteprogramma 20. U vindt deze op Met de rekenhulpen bepaalt u op eenvoudige wijze uw aftrekruimte T34 U ls uw lijfrenteverzekering is afgesloten vóór 14 september 1999, geldt het maximale bedrag per lijfrente. e premie voor die lijfrenteverzekering mag na september 1999 niet zijn verhoogd, tenzij dat is gebeurd op grond van een optieclausule. 1

2 20 anvullende toelichting Papieren rekenhulpen aftrekbedrag ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 om uw jaarruimte te bepalen. e Rekenhulpen nietbenutte jaarruimte gebruikt u om uw nietbenutte jaarruimten over 2006 tot en met 2012 (de reserveringsruimte 20) te berekenen. eze rekenhulpen vindt u in deze toelichting. Rekenhulp jaarruimte 20 U kunt premies en stortingen toerekenen aan uw jaarruimte of uw reserveringsruimte. ebruik eerst uw reserveringsruimte en begin met het oudste jaar. ebruik daarna uw jaarruimte. Zo voorkomt u dat eventueel nietbenutte jaarruimte over de jaren vóór 20 verloren gaat. Let op! Stuur uw berekening niet mee met uw aangifte. ewaar deze berekening wel, want wij kunnen erom vragen. Wij kunnen u ook vragen naar uw verzekeringspolis, de voorwaarden van uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en uw betalingsbewijzen. 2

3 20 anvullende toelichting Rekenhulp jaarruimte 20 Neem de bedragen over van uw aangifte Voor de berekening van de jaarruimte 20 moet u uitgaan van uw inkomensgegevens en pensioenaangroei over e pensioenaangroei vindt u op de opgaaf van uw pensioenverzekeraar, en wordt ook wel factor genoemd. Winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek in 2012 Voor ondernemers: toename van oudedagsreserve in 2012 Loon en ziektewetuitkeringen in 2012 OW, pensioen, lijfrente, bijstand en andere uitkeringen in 2012 Loon en dergelijke uit het buitenland in 2012 Pensioen en uitkeringen uit het buitenland in 2012 nkomsten uit overig werk in 2012 nkomsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen in 2012 limentatie en andere periodieke uitkeringen in 2012 Tel op Reisaftrek openbaar vervoer in 2012 Voor ondernemers: afname van opgebouwde oudedagsreserve in 2012 Tel op Trek af: min OWfranchise Trek af: min Premiegrondslag over 20 e premiegrondslag is maximaal Vermenigvuldig met 0, Pensioenaangroei in 2012 ls u pensioen opbouwde bij een werkgever, neem de pensioenaangroei (factor ) over van de opgaaf van uw pensioenverzekeraar Vermenigvuldig met 7,5 Voor ondernemers: toename min afname van oudedagsreserve in 2012 Vul bij een negatief resultaat 0 in Tel op: plus Trek af: min aarruimte in 20 3

4 20 anvullende toelichting Rekenhulpen nietbenutte jaarruimte (reserveringsruimte 20) Met de rekenhulpen voor de nietbenutte jaarruimte kunt u voor de jaren 2006 tot en met 2012 berekenen of u nietbenutte jaarruimte hebt. s de nietbenutte jaarruimte van een jaar groter dan 0 euro? Vermeld dan dit bedrag in de Rekenhulp reserveringsruimte 20 hierna. ls u deze bedragen optelt, vindt u de opgebouwde reserveringsruimte over de afgelopen zeven jaar. Let op! e nietbenutte jaarruimte over 2006 kunt u uiterlijk in de reserveringsruimte van 20 gebruiken. ebt u in de jaren 2007 tot en met 2012 vrijwillig pensioen ingekocht? nformeer dan bij uw pensioenfonds hoe dit de pensioenaangroei in de jaren 2006 tot en met 2011 heeft beïnvloed. Voor de jaren die zijn beïnvloed, moet u uitgaan van de aangepaste pensioenaangroei. 4

5 20 anvullende toelichting Rekenhulp nietbenutte jaarruimte 2006 ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 en vul daar tot en met rubriek de bedragen van 2005 in. Neem over uit die rekenhulp. Om de nietbenutte jaarruimte 2006 te berekenen, gaat u uit van uw inkomensgegevens over Let op! e namen van de onderdelen in de Rekenhulp jaarruimte 20 kunnen anders zijn dan die in de aangifte ijtelling privégebruik auto van de werkgever 2005 Neem over uit uw aangifte Zeedagenaftrek 2005 Neem over uit uw aangifte OWfranchise Trek af: min Premiegrondslag over 2006 e premiegrondslag is maximaal Vermenigvuldig met 0,17 Pensioenaangroei in 2005 ls u pensioen opbouwde bij een werkgever, neem de pensioenaangroei (factor ) dan over van de opgave van uw pensioenverzekeraar. Vermenigvuldig met 7,5 Voor ondernemers: toename min afname oudedagsreserve in 2005 Vul bij een negatief resultaat 0 in. n 2006 als jaarruimte afgetrokken lijfrentepremies en de pensioenpremies uit een werknemersspaarregeling die u in 2005 vrijwillig betaalde Tel dus de lijfrentepremies voor de omzetting van de oudedagsreserve en de stakingswinst hier niet mee Tel op: plus plus Trek af: min et totaalbedrag van de premies die u in de reserveringsruimte 2007 tot en met 2012 al hebt afgetrokken voor de nietbenutte jaarruimte 2006 Trek af: min Nietbenutte jaarruimte 2006 ls L groter is dan 0, neem L dan over in de Rekenhulp reserveringsruimte 20. L 5

6 20 anvullende toelichting Rekenhulp nietbenutte jaarruimte 2007 ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 en vul daar tot en met rubriek de bedragen van 2006 in. Neem over uit die rekenhulp. Om de nietbenutte jaarruimte 2007 te berekenen, gaat u uit van uw inkomensgegevens over 2006 Let op! e namen van de onderdelen in de Rekenhulp jaarruimte 20 kunnen anders zijn dan die in de aangifte 2006 Zeedagenaftrek 2006 Neem over uit uw aangifte OWfranchise Trek af: min Premiegrondslag over 2007 e premiegrondslag is maximaal Vermenigvuldig met 0,17 Pensioenaangroei in 2006 ls u pensioen opbouwde bij een werkgever, neem de pensioenaangroei (factor ) dan over van de opgave van uw pensioenverzekeraar. Vermenigvuldig met 7,5 Voor ondernemers: toename min afname oudedagsreserve in 2006 Vul bij een negatief resultaat 0 in. n 2007 als jaarruimte afgetrokken lijfrentepremies en de pensioenpremies uit een werknemersspaarregeling die u in 2006 vrijwillig betaalde Tel de lijfrentepremies voor de omzetting van de oudedagsreserve en de stakingswinst niet mee. Tel op: plus plus Trek af: min et totaalbedrag van de premies die u in de reserveringsruimte 2008 tot en met 2012 al hebt afgetrokken voor de nietbenutte jaarruimte 2007 Trek af: min Nietbenutte jaarruimte 2007 ls L groter is dan 0, neem dan L over in de Rekenhulp reserveringsruimte 20. L 6

7 20 anvullende toelichting Rekenhulp nietbenutte jaarruimte 2008 ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 en vul daar tot en met rubriek de bedragen over 2007 in. Neem over uit die rekenhulp. Om de nietbenutte jaarruimte 2008 te berekenen, gaat u uit van uw inkomensgegevens over 2007 Let op! e namen van de onderdelen in de Rekenhulp jaarruimte 20 kunnen anders zijn dan die in de aangifte 2007 OWfranchise Trek af: min Premiegrondslag over 2008 e premiegrondslag is maximaal Vermenigvuldig met 0, Pensioenaangroei in 2007 ls u pensioen opbouwde bij een werkgever, neem de pensioenaangroei (factor ) dan over van de opgaaf van uw pensioenverzekeraar. Vermenigvuldig met 7,5 Voor ondernemers: toename min afname oudedagsreserve in 2007 Vul bij een negatief resultaat 0 in. n 2008 als jaarruimte afgetrokken lijfrentepremies en stortingen en de pensioenpremies uit een werknemersspaarregeling die u in 2007 vrijwillig betaalde Tel de lijfrentepremies voor de omzetting van de oudedagsreserve en de stakingswinst niet mee. Tel op: plus plus Trek af: min et totaalbedrag van de premies die u in de reserveringsruimte 2009 tot en met 2012 al hebt afgetrokken voor de nietbenutte jaarruimte 2008 Trek af: min Nietbenutte jaarruimte 2008 ls L groter is dan 0, neem dan L over in de Rekenhulp reserveringsruimte 20. L 7

8 20 anvullende toelichting Rekenhulp nietbenutte jaarruimte 2009 ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 en vul daar tot en met rubriek de bedragen over 2008 in. Neem over uit die rekenhulp. Om de nietbenutte jaarruimte 2009 te berekenen, gaat u uit van uw inkomensgegevens over 2008 Let op! e namen van onderdelen in de Rekenhulp jaarruimte 20 kunnen anders zijn dan die in de aangifte OWfranchise Trek af: min Premiegrondslag over 2009 e premiegrondslag is maximaal Vermenigvuldig met 0, Pensioenaangroei in 2008 ls u pensioen opbouwde bij een werkgever, neem de pensioenaangroei (factor ) dan over van de opgaaf van uw pensioenverzekeraar. Vermenigvuldig met 7,5 Voor ondernemers: toename min afname oudedagsreserve in 2008 Vul bij een negatief resultaat 0 in. n 2009 als jaarruimte afgetrokken lijfrentepremies, stortingen op een lijfrentespaarrekening en de pensioenpremies uit een werknemersspaarregeling die u in 2008 vrijwillig betaalde Tel de lijfrentepremies voor de omzetting van de oudedagsreserve en de stakingswinst niet mee Tel op: plus plus Trek af: min et totaalbedrag van de premies die u in de reserveringsruimte 2010 tot en met 2012 al hebt afgetrokken voor de nietbenutte jaarruimte 2009 Trek af: min Nietbenutte jaarruimte 2009 ls L groter is dan 0, neem dan L over in de Rekenhulp reserveringsruimte 20. L 8

9 20 anvullende toelichting Rekenhulp nietbenutte jaarruimte 2010 ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 en vul daar tot en met rubriek de bedragen over 2009 in. Neem over uit die rekenhulp. Om de nietbenutte jaarruimte 2010 te berekenen, gaat u uit van uw inkomensgegevens over 2009 Let op! e namen van onderdelen in de Rekenhulp jaarruimte 20 kunnen anders zijn dan die in de aangifte OWfranchise Trek af: min Premiegrondslag over 2010 e premiegrondslag is maximaal Vermenigvuldig met 0, Pensioenaangroei in 2009 ls u pensioen opbouwde bij een werkgever, neem de pensioenaangroei (factor ) dan over van de opgaaf van uw pensioenverzekeraar. Vermenigvuldig met 7,5 Voor ondernemers: toename min afname oudedagsreserve in 2009 Vul bij een negatief resultaat 0 in. n 2010 als jaarruimte afgetrokken lijfrentepremies, stortingen op een lijfrentespaarrekening en de pensioenpremies uit een werknemersspaarregeling die u in 2009 vrijwillig betaalde Tel de lijfrentepremies voor de omzetting van de oudedagsreserve en de stakingswinst niet mee Tel op: plus plus Trek af: min et totaalbedrag van de lijfrentepremies en stortingen op een bancaire lijfrente die u in de reserveringsruimte 2011 en 2012 al hebt afgetrokken voor de nietbenutte jaarruimte 2010 Trek af: min Nietbenutte jaarruimte 2010 ls L groter is dan 0, neem dan L over in de Rekenhulp reserveringsruimte 20. L 9

10 20 anvullende toelichting Rekenhulp nietbenutte jaarruimte 2011 ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 en vul daar tot en met rubriek de bedragen over 2010 in. Neem over uit die rekenhulp. Om de nietbenutte jaarruimte 2011 te berekenen, gaat u uit van uw inkomensgegevens over 2010 Let op! e namen van onderdelen in de Rekenhulp jaarruimte 20 kunnen anders zijn dan die in de aangifte OWfranchise Trek af: min Premiegrondslag over 2011 e premiegrondslag is maximaal Vermenigvuldig met 0,17 Pensioenaangroei in 2010 ls u pensioen opbouwde bij een werkgever, neem de pensioenaangroei (factor ) dan over van de opgave van uw pensioenverzekeraar. Vermenigvuldig met 7,5 Voor ondernemers: toename min afname oudedagsreserve in 2010 Vul bij een negatief resultaat 0 in. n 2011 als jaarruimte afgetrokken lijfrentepremies en de pensioenpremies uit een werknemersspaarregeling die u in 2010 vrijwillig betaalde Tel de lijfrentepremies voor de omzetting van de oudedagsreserve en de stakingswinst niet mee. Tel op: plus plus Trek af: min et totaalbedrag van de lijfrentepremies en stortingen op een bancaire lijfrente die u in de reserveringsruimte 2012 al hebt afgetrokken voor de nietbenutte jaarruimte 2011 Trek af: min Nietbenutte jaarruimte 2011 ls L groter is dan 0, neem L dan over in de Rekenhulp reserveringsruimte 20. L 10

11 20 anvullende toelichting Rekenhulp nietbenutte jaarruimte 2012 ebruik de Rekenhulp jaarruimte 20 en vul daar tot en met rubriek de bedragen over 2011 in. Neem over uit die rekenhulp. Om de nietbenutte jaarruimte 2012 te berekenen, gaat u uit van uw inkomensgegevens over 2011 Let op! e namen van onderdelen in de Rekenhulp jaarruimte 20 kunnen anders zijn dan die in de aangifte OWfranchise Trek af: min Premiegrondslag over 2012 e premiegrondslag is maximaal Vermenigvuldig met 0,17 Pensioenaangroei in 2011 ls u pensioen opbouwde bij een werkgever, neem de pensioenaangroei (factor ) dan over van de opgave van uw pensioenverzekeraar. Vermenigvuldig met 7,5 Voor ondernemers: toename min afname oudedagsreserve in 2011 Vul bij een negatief resultaat 0 in. n 2012 als jaarruimte afgetrokken lijfrentepremies en stortingen op een bancaire lijfrente Tel de lijfrentepremies voor de omzetting van de oudedagsreserve en de stakingswinst niet mee. Tel op: plus plus Trek af: min Nietbenutte jaarruimte 2012 ls groter is dan 0, neem dan over in de Rekenhulp reserveringsruimte

12 20 anvullende toelichting Rekenhulp reserveringsruimte 20 Vul per jaar de nietbenutte jaarruimte in die u hebt berekend met de rekenhulpen van de nietbenutte jaarruimte over 2006 tot en met Let op! Vermeld het bedrag alleen als dit groter is dan 0 euro. aar Nietbenutte jaarruimte Tel op eschikbare reserveringsruimte 20 Maximum aftrek reserveringsruimte e opgebouwde reserveringsruimte is in 20 aftrekbaar tot maximaal 17% van uw premiegrondslag in 20. ovendien geldt een maximumbedrag afhankelijk van uw leeftijd: ent u geboren na 30 november 1957? an mag u maximaal 17% van de premiegrondslag in 20 aftrekken (het bedrag uit de Rekenhulp jaarruimte 20). et aftrekbedrag mag niet hoger zijn dan ent u geboren tussen 30 november 1947 en 1 december 1957? an mag u maximaal 17% van de premiegrondslag in 20 aftrekken (het bedrag uit de Rekenhulp jaarruimte 20). et aftrekbedrag mag dan niet hoger zijn dan.802. Omzetting oudedagsreserve in lijfrente ebt u als ondernemer een oudedagsreserve opgebouwd? ebt u deze vóór 1 juli 2014 geheel of gedeeltelijk omgezet in een lijfrente? an kunt u de premie in 20 aftrekken. U kunt ook uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrentespaarrekening. et bedrag dat u hierop stort, mag u in 20 aftrekken. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: U moet de premie hebben betaald of de storting hebben gedaan in 20 of voor 1 juli U moet het bedrag dat u hebt omgezet in een lijfrente bijtellen bij uw winst uit onderneming in 20. Let op! raagt u uw onderneming over aan uw opvolger? an kunt u bij uw opvolger geen lijfrentespaarrekening afsluiten. U mag wel een lijfrenteverzekering afsluiten bij uw opvolger. Omzetting stakingswinst in lijfrente ebt u uw onderneming in 20 (gedeeltelijk) gestaakt? n hebt u vóór 1 juli 2014 de stakingswinst omgezet in een lijfrente die aan de fiscale voorwaarden voldoet? an kunt u de daarvoor betaalde premie in 20 tot een bepaald bedrag aftrekken, zie ftrekbedrag. U kunt ook uw stakingswinst omzetten in een lijfrentespaarrekening. Ook het bedrag dat u hierop stort, mag u aftrekken. U moet dan wel de premie hebben betaald of de storting hebben gedaan in 20 of vóór 1 juli e hoogte van het aftrekbedrag hangt af van de situatie op het moment van de staking. Zie ftrekbedrag. Let op! raagt u uw onderneming over aan uw opvolger? an kunt u bij uw opvolger geen lijfrentespaarrekening afsluiten. U mag wel een lijfrenteverzekering afsluiten bij uw opvolger. ftrekbedrag et aftrekbedrag is het bedrag van de stakingswinst dat u hebt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente of lijfrentespaarrekening. Maar dit is maximaal: als u bij het staken van de onderneming maximaal vijf jaar jonger bent dan de OWleeftijd die geldt op het moment van de staking it maximum geldt ook als u dan minimaal 45% arbeidsongeschikt was en de uitkeringen van de lijfrente ingingen binnen 6 maanden na het staken van de onderneming als u bij het staken van de onderneming maximaal vijftien jaar jonger bent dan de OWleeftijd die geldt op het moment van de staking it maximum geldt ook als de uitkeringen van de lijfrente direct na het sluiten van de overeenkomst ingingen in de overige gevallen Van het hiervoor genoemde (maximum)bedrag moet u het volgende aftrekken: de waarde van bedrijfs en beroepspensioenaanspraken die ten laste van de winst zijn opgebouwd rechten op bedrijfsbeëindigingvergoedingen en dergelijke de stand van de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar de lijfrentepremies die u in 2001 en volgende jaren hebt afgetrokken, met uitzondering van de basisaftrek lijfrentepremie (tot en met 2002) stortingen op uw lijfrentespaarrekening of beleggingsrekening de bedragen die al eerder zijn afgetrokken door het omzetten van stakingswinst in een lijfrente 12

13 20 anvullende toelichting ls het bedrag dat overblijft negatief is, mag u geen bedrag aftrekken. ebt u uw onderneming in 20 (gedeeltelijk) gestaakt? an mag u in de Rekenhulp jaarruimte 20 kiezen of u uitgaat van de inkomens en pensioengegevens over 20 of over iest u voor de gegevens over 20? an moet u bij de berekening van uw jaarruimte 2014 de stakingswinst 20 aftrekken van het bedrag van de winst uit onderneming 20. Lijfrentepremies voor meerderjarig invalide (klein)kind ebt u premies betaald voor lijfrenten waarvan de uitkeringen toekomen aan uw meerderjarig invalide (klein)kind? an kunt u die volledig aftrekken als de uitkering aan de volgende voorwaarden voldoet: e uitkering is bestemd voor het levensonderhoud van het (klein)kind overeenkomstig zijn plaats in de samenleving. e uitkering eindigt uitsluitend bij het overlijden van het (klein)kind. e premies kunt u ook betalen voor een (klein)kind dat op het tijdstip van de premiebetaling (nog) niet invalide is, maar dit, gelet op de medische prognose, wel zal zijn op de datum waarop de uitkeringen ingaan. Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval ebt u premies betaald voor particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die u recht geven op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval? an kunt u die volledig aftrekken. ijvoorbeeld verzekeringen voor het opvullen van het Wgat (Wet werk en nkomen naar rbeidsvermogen) of het nwgat (lgemene nabestaandenwet). et gaat om periodieke uitkeringen waarover u inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd bent. et gaat niet om: premies waarmee uw werkgever rekening hield bij het inhouden van de loonheffing premies voor de verplichte verzekeringen Ziektewet en W premies voor verzekeringen die een bedrag ineens uitkeren, zoals kapitaalverzekeringen premies voor de Zorgverzekeringswet Premies lgemene nabestaandenwet (nw) Premies om recht te blijven houden op een nabestaandenuitkering volgens de nw kunt u alleen in een bijzondere situatie aftrekken. Namelijk alleen als het gaat om premies die u door de Sociale verzekeringsbank (SV) in rekening zijn gebracht voor nwuitkeringen op basis van art. 66a van de nw. Op grond van dat artikel kunnen nwuitkeringen zijn verzekerd die na het overlijden van een gehuwde die zich na 1 juli 1999 niet voor een normale premie kon verzekeren zullen toekomen aan de echtgenoot die is geboren na 31 december 1949 maar vóór 1 juli 1956.

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T41 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 14 U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. ijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. e premies voor een lijfrenteverzekering of de

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T12 (2568) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 11 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. U kunt een verzekering

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 2711T72 (2040) ls u premies hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Als u bedragen betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2008 voor aftrek in aanmerking komen

Als u bedragen betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2008 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T83 (2135) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 20 voor aftrek in ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2005 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2005 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2004 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2004 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Wat is jaarruimte? De jaarruimte is het maximale bedrag dat u met belastingaftrek elk jaar opzij mag zetten voor het aanvullen van uw pensioen. Voor het berekenen

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen

Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen november / december 2010 Vereenvoudiging voor lijfrenten Uitbreiding inhouding loonbelasting en de

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2015. Onderwerpen. Schijventarief 2015

Fiscale informatie voor het jaar 2015. Onderwerpen. Schijventarief 2015 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2015 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering, lijfrente - verzekering,

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar Onderwerpen. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2013

Fiscale informatie voor het jaar Onderwerpen. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2013 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2013 In deze brochure vindt u algemene informatie over de behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering in de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2014 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen INHOUD Inleiding 3 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 A. OVERBRUGGINGSLIJFRENTEN 3 1.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2017

Fiscale informatie voor het jaar Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2017 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2017 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering, lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Eigen zaak en pensioen

Eigen zaak en pensioen Eigen zaak en pensioen Eigen zaak en eigen baas! Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Maar denk er wel aan dat je als eigen baas ook zelf alles moet regelen. Ook je pensioen. Neem daar dus rustig de

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

DOEN MET JE PENSIOEN!

DOEN MET JE PENSIOEN! 7 TIPS OM JE PENSIOENPLANNING IN EIGEN HAND TE NEMEN! DOEN MET JE PENSIOEN! Maak jij je zorgen over je pensioen? Je bent niet de enige! Ruim veertig procent van de Nederlanders doet dat!; Wil jij in alle

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering Inhoud 1 Onze brief 2 1.1 Waarom krijg ik een brief van de Onderlinge s-gravenhage? 2 2 De toelichting bij onze brief

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen Inhoud Inleiding 3 Gebruikte begrippen en

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2014. 4 Lijfrente

Gids Productfiscaliteiten 2014. 4 Lijfrente Gids Productfiscaliteiten 2014 4 Inleiding Hoofdstuk 4 In dit hoofdstuk zijn de nieuwe ontwikkelingen en de huidige fiscale behandeling beschreven van (bancaire) lijfrenten. Na een uitleg van de voorwaarden

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 18 Levensloopregeling

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 18 Levensloopregeling KERNCIJFERS 2010 3 Inhoud Levensverzekering 4 Kapitaalverzekering 13 Lijfrenteverzekering gesloten na 1 januari 2001 13 Lijfrenteverzekering gesloten voor 1 januari 2001 15 Gouden handdruk Werknemerssparen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei

Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 13 augustus 2002, nr. CPP2002/2152M

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Lijfrente. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 4

Lijfrente. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 4 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 4 4.1 voorwaarden 4.2 Omvang aftrek lijfrente-inleg 4.3 Heffing bij reguliere uitkeringen, afkoop of schending voorwaarden 4.4 Overgangsrecht lijfrenteverzekeringen

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw financieel advies in 2011. Deze uitgave

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling KERNCIJFERS 2013 Inhoud Levensverzekering 4 Kapitaalverzekering 8 Lijfrenteverzekering gesloten na 1 januari 2001 13 Lijfrenteverzekering gesloten voor 1 januari 2001 15 Gouden handdruk Werknemerssparen

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013. 4 Lijfrente

Gids Productfiscaliteiten 2013. 4 Lijfrente Gids Productfiscaliteiten 2013 .1 voorwaarden.2 Omvang aftrek lijfrente-inleg.3 Heffing bij uitkeringen, afkoop of schending voorwaarden. Overgangsrecht.5 Bijzondere onderwerpen Afkortingen en colofon

Nadere informatie

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

AOW Aanvullingsplan. Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is

AOW Aanvullingsplan. Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is AOW Aanvullingsplan Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is Het duurt nog even maar wat gebeurt er als u 65 wordt? Hoe ziet uw financiële situatie er dan uit? Kunt u met uw partner verder leven op

Nadere informatie

belastingplichtigen tot 65 jaar: - 17.878-33,50 % 17.878 32.127 5.989 42 % 32.127 54.776 11.973 42 % 54.776-21.485 52 %

belastingplichtigen tot 65 jaar: - 17.878-33,50 % 17.878 32.127 5.989 42 % 32.127 54.776 11.973 42 % 54.776-21.485 52 % Fiscaliteiten Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van tot bedraagt de plus van het (beginbedrag verschuldigde meerdere van de schijf)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:4673

ECLI:NL:RBZWB:2013:4673 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBZWB:2013:4673 Instantie Datum uitspraak 31052013 Datum publicatie 25072013 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank ZeelandWestBrabant AWB12_1157 Belastingrecht

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2009

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2009 AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2009 AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Op 1 januari 2009 is weer een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Oefenexamen Lijfrenteverzekering

Oefenexamen Lijfrenteverzekering Oefenexamen Lijfrenteverzekering NIBE-SVV, juni 2013 1. Noem de twee voorwaarden, waarbij de standaardheffingskorting tot teruggave van inkomstenbelasting leidt. 2. Tussen de zuivere lijfrente, de gerichte

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Kerncijfers 2009. Dit is een uitgave van Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken.

Kerncijfers 2009. Dit is een uitgave van Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken. Kerncijfers 2009 2 Kerncijfers 2009 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van de cijfers, tarieven en regelgeving voor uw verzekeringspraktijk in 2009. Deze uitgave bevat de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 026 Wijziging van belastingwetten c.a. (Technische herstelwet 2003) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal. ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken. april 2010

AdviesbureauJournaal. ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken. april 2010 AdviesbureauJournaal ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken april 2010 Voorwoord Na een redelijk strenge winter begint het nu toch eindelijk echt lente te worden. De natuur bruist weer van de energie.

Nadere informatie

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw financieel advies in 2011. Deze uitgave

Nadere informatie

Pensioen voor ZZP ers. 12 juni 2015 - AMSTERDAM

Pensioen voor ZZP ers. 12 juni 2015 - AMSTERDAM Pensioen voor ZZP ers 12 juni 2015 - AMSTERDAM 1 Inhoud Een oudedagsvoorziening opbouwen Drie nieuwe initiatieven Fiscaliteiten Vermogensbeheer Uitkering bij Arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er bij Overlijden?

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie