Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert

2 Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg RW Haaksbergen Tel: Website: Sinds febr Jaarverslag Erve Knippert 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag Algemeen pag Zorg pag Actieplan uitgevoerd in 2010 pag. 11 Bijlage: Actieplan 2012

3 Inleiding: In dit jaarverslag over 2011 kijkt Zorgboerderij Erve Knippert terug op diverse onderwerpen en activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden of zijn gerealiseerd. De geplande acties, afkomstig uit het actieplan 2011, zijn allemaal uitgevoerd. De uiteindelijke realisatie is in het actieplanlijst 2011 vermeld (zie pag. 11). Voor komend jaar zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Deze worden weergeven op de actieplanlijst voor 2012 die als bijlage is toegevoegd. Alles is er op gericht de kwaliteit en veiligheid van deelnemende ouderen op Erve Knippert te optimaliseren. Dit is een proces dat gedurende het hele jaar aandacht verdient. Het doel blijft dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en een voor hen zinvolle en plezierige dag op de zorgboerderij doorbrengen. Veel leesplezier, Marga Waanders - Broekhuis Pag. 1 van 12

4 Algemeen: AWBZ erkenning Erve Knippert is een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) toegelaten zorgaanbieder voor ondersteunende begeleiding dagprogramma. Vanaf 1 januari 2005 worden rechtstreeks productieafspraken (over het aantal zorgplekken) met het zorgkantoor gemaakt. Daarnaast is Erve Knippert beschikbaar voor instellingen die voor ouderen zorgplekken wensen. Het gebruik maken van het brede aanbod buitenactiviteiten is hierbij een belangrijke reden. Ouderen kunnen ook middels een PGB (Persoon Gebonden Budget) rechtstreeks met Erve Knippert zorgafspraken maken. Ervaringen met AWBZ erkenning De administratieve belasting is sinds de AWBZ erkenning onevenredig toegenomen. De consequenties hiervan zijn te omvangrijk en te belastend. Inmiddels is per 1 november 2011 de Coöperatie Boer en Zorg opgericht, waarvan we mede eigenaar zijn. Vanaf januari 2011 heeft deze Coöperatie voor een groep zorgboeren (ruim 70 zorgboeren uit Utrecht, Flevopolder, Gelderland en Overijssel) de administratieve taken richting zorgkantoor verzorgd. De ervaringen zijn positief. We behouden hierbij onze eigen AWBZ erkenning. Het voordeel van de AWBZ erkenning is dat we de ondersteunende begeleiding dagprogramma zelfstandig kunnen aanbieden. De benodigde protocollen geven tevens deelnemers en medewerkers een duidelijk en goed beeld van de noodzakelijke aandacht voor kwaliteit. Pag. 2 van 12

5 Klachten Bij de vertrouwenspersoon en klachtencommissie zijn in 2011 geen klachten gemeld. Onafhankelijk tevredenheid onderzoek In december 2011 heeft een onafhankelijk tevredenheid onderzoek plaatsgevonden. Van de 38 deelnemers hebben maar liefst 34 deelnemers de vragenlijst geretourneerd, wat een erg hoog aantal is. Erve Knippert heeft als gemiddeld rapportcijfer een 8.1 gekregen, een geweldig resultaat. Registratie (bijna) ongevallen Vijf deelnemers zijn in het afgelopen jaar 2011 gevallen. * Eén persoon kwam ten val zonder dat er een obstakel lag. Deze persoon gaf aan dat ze een raar gevoel had in haar hoofd. Alsof er een band om haar hoofd zat. Ze wenste geen bezoek aan de arts. Aan deze val hield ze enkel wat schaafplekjes over. * Drie personen kwamen ten val door verlies van het evenwicht. Eén persoon tijdens het verplaatsen van een kruiwagen. Eén persoon tijdens het schoffelen en één persoon tijdens het toilet bezoek. Vlak na de val gaven deze personen aan geen pijn te hebben. Door de aanwezige medewerksters werden geen bijzonderheden opgemerkt. * Eén persoon kwam ten val zonder aanwijsbare redenen. Enkele lichte schaafplekjes waren te zien. Deze deelnemer stond zelfstandig op en wenste ook verder geen bijzondere aandacht. In alle bovenstaande gevallen werd de familie/naaste hiervan spoedig in kennis gesteld, zodat na het vertrek vanaf Erve Knippert bij de desbetreffende oudere nog aandacht besteed kan worden aan het valincident en zo nodig nog een oog in het zeil wordt gehouden. Pag. 3 van 12

6 Scholing en ontwikkeling Wim en Marga en 2 medewerkers volgen de BHV (bedrijfshulpverlening) cursus. Inmiddels hebben ook 2 vaste medewerkers de cursus gevolgd. Er werd deelgenomen aan een thema avond over persoonlijkheidsstoornissen en een avond over angststoornissen. Bovendien werden vele informatie bijeenkomsten bijgewoond. Denk hierbij aan de thema s in de Alzheimercafe s, info avonden vanuit het Psychiatrisch ziekenhuis. Daarnaast woonden ze vaak samen elke studieclubavond van de Studieclub Zorgboeren Twente bij. Hier kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Marga is een cursus Engels aan het volgen. Ze wil buitenlandse gasten informatie over de zorgboerderij kunnen geven in het Engels. Desbetreffende deelnemers en naasten van deelnemers werden schriftelijk op de hoogte gesteld van de informatie avonden in de Alzheimercafé s en het psychiatrisch ziekenhuis. Internationaal bezoek We zijn gevraagd om gasten uit Duitsland, Wit Rusland en Ierland rond te leiden en informatie te verschaffen over het fenomeen zorgboerderij voor ouderen. In februari en oktober 2011 werd Erve Knippert bezocht door een delegatie van twee verschillende gebieden uit Japan. De Japanners wilden graag weten hoe op Erve Knippert wordt omgegaan met dementerende ouderen. Allen waren zeer onder de indruk en willen hier in hun eigen land ook graag uitvoering aan geven. Pag. 4 van 12

7 Informatie geven in het buitenland en het eerste project aanschouwen In het verleden zijn al twee keer een groep bezoekers uit Nagy-Körös Hongarije belangstellend op Erve Knippert geweest. Vanuit Hongarije kwam dit jaar de vraag of we informatie wilden geven over de zorgboerderij op een congres in Hongarije. Wim en Marga hebben hier in september gehoor aan gegeven. De bezoekers aan het congres gaven een hartelijk applaus na de informatie met de informatiefilm van Erve Knippert. Tevens werden Wim en Marga in allerlei instellingen rondgeleid. Ze werden uitgenodigd in een verzorgingshuis, verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk beperkte jongeren en ouderen, kinderopvang en een revalidatiecentrum. Met zeer beperkte middelen doen de medewerkers erg hun best. Een computer hebben ze niet gezien (is wel ergens), maar wel echte aandacht voor de mensen. Vele mensen waren het grootste deel van de dag in de buitenlucht. Kijkend naar de kwaliteit van de verblijfsgebouwen, de hulpmiddelen en kleding in Hongarije dan dringt het besef door dat de zorg in Nederland op een hoog niveau staat. Inmiddels hebben de jarenlange contacten tussen Hongarije en Erve Knippert de eerste vruchten afgeworpen. Op uitnodiging hebben Wim en Marga gezien hoe hulpvragers in Hongarije bij een boer walnoten en perziken aan het oprapen waren. Wat betreft een passende beloning voor de boer is daar nog een lange weg te gaan. Zorg: Deelnemers In het afgelopen jaar namen 48 ouderen deel aan de werkzaamheden op de zorgboerderij, van wie: 13 vrouwen en 35 mannen. Dit betekent t.o.v. van 2010 bijna het zelfde aantal deelnemersplaatsen. De gemiddelde leeftijd bleef 76 jaar. Van deze 48 deelnemers woonden er vroeger 10 op een boerderij. Nu wonen nog 9 ouderen op een boerderij. Ouder dan 75 jaar zijn 35 deelnemers. Regelmatig vinden mutaties plaats. In 2011 beëindigde voor 12 deelnemers de deelname. Reden: - 4 deelnemers: algehele lichamelijke en geestelijke achteruitgang. - 7 ouderen zijn overleden. - 1 deelnemer is tegen haar eigen wil in gestopt nadat ze is gaan wonen in een zorginstelling. ( De betreffende zorginstelling wilde geen budget vrij maken voor een voortzetting van de deelname.) De gemiddelde duur van deelname van alle huidige en vertrokken deelnemers is 3 jaar en 9 maand. De gemiddelde duur van deelname van alleen de vertrokken deelnemers was ruim 45 maand. Pag. 5 van 12

8 Deelnemersraad Zorgboerderij Erve Knippert heeft een deelnemersraad met een onafhankelijke voorzitster. Drie deelnemers denken en praten hierin mee. De deelnemersraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Wachtlijst en toegenomen zorgbehoefte De wachtlijst van Zorgboerderij Erve Knippert telt momenteel 4 personen. Voorheen was de wachtlijst beduidend omvangrijker, wat voor de deelnemers inhield dat men maandenlang moest wachten voordat men kon deelnemen. Momenteel is dat niet zo, dat is prettiger. Het is duidelijk merkbaar dat er minder indicaties worden afgegeven. Daarnaast is de zorgbehoefte flink toegenomen van de meeste ouderen die het laatste jaar gestart zijn. Er moet aanmerkelijk meer individuele zorg en begeleiding gegeven worden. Uitbreiding van de huiskamer en keuken Sinds de toegenomen zorgzwaarte van de laatste jaren, met de daarbij behorende hulpmiddelen en de ruststoelen, waren de huiskamer, de keuken en het rolstoeltoilet te klein geworden. Tevens lag er een wens van de deelnemers dat ze graag een uitbreiding van de ruststoelen zagen. Men moest na het eten soms op elkaar wachten om te gaan rusten totdat er een ruststoel vrij kwam. De verbouw verliep goed. Vele deelnemers verrichten ondersteunende taken. Men hielp mee met het schuren en schilderen van de vele schroten in het nieuwe deel van de huiskamer en aan de buitengevels. Tevens werd telkens geholpen bij de bouw met het opruimen en vegen, stenen bijzetten en dakpannen aangeven. De ouderen gingen mee om tegels, een nieuw keukenblok, schuifdeuren en een bijpassende tafel uit te zoeken. Het was een periode van meer lawaai, meer stof en vele contacten. Pag. 6 van 12

9 Denk hierbij aan de metselaars, timmerlieden, loodgieter en elektricien. Zij dronken allen samen koffie en de bouwlieden aten vaak mee in de huiskamer of in de werkplaats bij de deelnemers. In 7 maanden heeft een flinke uitbreiding van diverse ruimten plaats gevonden. Inmiddels is de huiskamer met 32 m² vergroot. De rolstoelen en de vele rollators zijn geen sta in de weg meer. Voor de huidige en de 2 extra ruststoelen is nu ruim plaats. De huiskamer is voorzien van schuifdeuren. Wanneer het gewenst is kan de huiskamer in twee ruimten opgesplitst worden. Aan de kant van het bos zijn meerdere ramen aangebracht. Dit geeft een mooi uitzicht en veel meer licht. De keuken is vergroot met 6 m² en een tweede keukenblok werd geplaatst. Het grote mobiele gasfornuis wordt nu zowel binnen als buiten gebruikt. Door de extra ruimte kunnen deelnemers met een rollator nu ongestoord in de keuken meehelpen. Uitbreiding van rolstoeltoilet en parkeerplaatsen. Een derde toilet beneden is gerealiseerd. Het rolstoeltoilet is aanzienlijk vergroot en heeft nu een oppervlakte van 12 m². Tevens zijn daar een douche, een urinoir en een belsysteem aangebracht. De toilet is voorzien van een plafond til lift die meerdere dagen in de week wordt gebruikt. Hierdoor kunnen enkele deelnemers die niet kunnen staan, gemakkelijk door 1 medewerker vanuit de rolstoel naar het toilet worden verplaatst. De lichamelijke overbelasting voor de medewerkers behoort hierdoor tot het verleden. De til-lift is een niet meer weg te denken hulpmiddel. De parkeerplaats voor auto s van bezoekers aan Erve Knippert is nu duidelijk aangegeven en wel aan het begin van de oprit. 10 Jarig bestaan Erve Knippert, jubileumboekje, officiële opening van de uitbreiding. Op 21 juni was er groot feest op Erve Knippert, deze dag bestond de Zorgboerderij precies tien jaar. Genoeg reden om er een gezellige dag van te maken. De deelnemers en hun familie, vrienden, buren en eigen familie vierden dit feest mee. Allereerst vond s morgens na de korte toespraken de officiële Pag. 7 van 12

10 opening van de uitbreiding van de verschillende ruimten plaats. Deelnemers Mw. Anna van Mast en Mw. Jo van Dijk, beiden komen al 10 jaar op Erve Knippert, hebben samen met de directeur van Zorgbelang Overijssel, dhr. Johan Feenstra, de openingshandeling verricht. Deze bestond uit het onthullen van een kunstwerk: twee heren en een dame die tijdens hun werkzaamheden op de boerderij tijd maken voor een gesprek. Tevens namen Mw. Anna van Mast en Mw. Jo van Dijk, als enige deelnemers vanaf de start van Erve knippert van Marga het eerste exemplaar van het jubileumboekje 10 jaar Erve Knippert in ontvangst. Ze werden net als de medewerkers die al 10 jaar trouwe dienst hadden bewezen uitgenodigd voor een brunch samen met Wim en Marga bij de Haarmühle. Na deze uitreiking van het jubileumboekje werd het glas geheven en de ruimtes waren hiermee officieel geopend. s Ochtends zijn de deelnemers met een huifkar op pad geweest. Daarna was het tijd om te eten: samen met hun familie konden ze genieten van een oud Hollands stamppot buffet met onder andere nägelholt en als toetjes griesmeelpudding en watergruwel. Tevens was er de mogelijkheid voor belangstellenden om de nieuwbouw te komen bekijken tijdens de open uren. Zo n 500 geïnteresseerden zijn deze dag op de boerderij geweest. De bezoekers waren erg geïnteresseerd in de manier van zorg die werd geboden en hadden alle tijd om de verschillende leef-, werkruimten en tuinen te bekijken. Vele positieve reacties werden in ontvangst genomen door deelnemers en medewerkers. s Avonds was het een gezellige avond met medewerkers; er werd levend ganzenbord gedaan, de lachspieren kwamen volop in beweging en ondertussen werd bijgepraat onder het genot van een hapje en drankje. Al met al was het een zeer geslaagde dag. Inmiddels kunnen we aangeven dat de uitbreidingen van de verschillende ruimten een goede investering is geweest. De deelnemers en medewerkers hebben er dagelijks ontzettend veel gemak van. Pag. 8 van 12

11 Pleziertochten 2011 In 2011 stonden er weer diverse pleziertochten op het programma waaruit men kon kiezen. De deelnemers hadden het volgende bedacht: De Keukenhof, een kaasboerderij met melkstal die voorzien was van een melkrobot, forel vissen en de dierentuin te Arnhem. Het weer was tijdens de meeste dagen goed, zo ook de bestemming. Tijdens het vissen van forel was het op het water en naast de vijver niet droog. De vissers zaten vastberaden onder de paraplu en hadden desondanks toch nog 5 keer beet. Pag. 9 van 12

12 Taxi Sinds oktober 2010 mogen de deelnemers voor het vervoer van en naar de dagzorg geen gebruik meer maken van het vervoer met de regio taxi. De reden hiervan is een financiële kwestie: wij krijgen als zorgboerderij een apart bedrag voor de vervoerskosten. Met deze gelden mogen wij geen gebruik maken van de goedkope service die de regiotaxi aanbiedt. We hebben contact gezocht en afspraken gemaakt met Taxi Vreebos. Bijna iedere deelnemer rijdt daarom nu met Taxi Vreebos uit Haaksbergen. Na bijna anderhalf jaar ervaring kunnen we aangeven dat dit taxivervoer ons prima bevalt. Website Het is inmiddels twee jaar geleden dat de website van Erve Knippert in de lucht is. Tot dusver wordt er veel gebruik van gemaakt. Zowel familie van ouderen, maar ook (evt. toekomstige) deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en andere geïnteresseerden melden zich regelmatig aan via de site. Het is goed om te weten dat zoveel mensen inmiddels op de hoogte zijn van de website. De site wordt regelmatig vernieuwd, zodat de laatste ontwikkelingen en bijzonderheden hierop te volgen zijn.! Het jubileumboekje is geheel in te zien op de website: en doorlinken naar: 10 jarig bestaan Pag. 10 van 12

13 Actielijst uitgevoerd in 2011 Actie gereed toelichting Actualisatie van het kwaliteit systeem, jaarverslag en actielijst Risico inventarisatie, jrls. schriftelijk versie bijstellen Evaluatie zorgplan met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functionering gespr. medew. Actualisatie BHV Vereniging Zorgboeren Overijssel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Coöperatie Boer en Zorg Lid en administratieve taken i.v.m. AWBZ zin.(zorg in natura) deelnemers Qurentis, nieuw computer programma februari audit: 1x per 3 jaar dec februari audit: 1x per 3 jaar dec april+ okt. februari Verspreiden aan deelnemers, hun naasten en medewerkers. maart mrt./apr. Marga hele jaar Wim praat en denkt mee als bestuurslid en Marga woont ook de verenigingsavonden bij. oktober Namens de studieclub Zorgboeren Twente nov. houdt Marga contact met de secretaresse van het dec. regio overleg van de 14 Twentse gemeenten. januari De coöperatie is van start gegaan en we zijn mede eigenaar. De coöperatie voert de administratieve taken naar en van het Zorgkantoor en NZA uit voor een deel van de deelnemers. Dit tot tevredenheid. We moeten wel input leveren aan de coöperatie. januari Alle deelnemers via AWBZ zorg in natura zijn in het nieuwe computersysteem qurentis gezet. Verplichting vanuit Boer en Zorg. Cliëntenraad Boer en Zorg maart Deelnemers zijn op de hoogte gesteld en 1deelnemer zit nu in de cliëntenraad van Boer en Zorg Uitbreiding huiskamer en juni keuken Uitbreiding toilet, parkeerplekken juni Jubileum 10-jarig bestaan Erve Knippert met deelnemers bespreken Uitvoering jubileum 10-jarig bestaan zorgboerderij Voedsel en waren wet juni Hun wens, een feest hier op de boerderij en een tocht met de paardenkarren. 21 juni Een zeer geslaagd feest, deelnemers, medewerkers en bezoekers hebben genoten, aldus hun reacties.(500 pers.) De VWA komt niet meer om uitleg te geven. Pag. 11 van 12

14 Ieder dient dit na te leven volgens de regels die van hen digitaal inleesbaar zijn. Persoonlijkheid stoornissen februari Thema avond studieclub Zorgboeren Twente. Met medewerkers. Dementie keten ZO Twente 2011 Bijwonen van bijeenkomsten en incidenteel familie en hun naasten op de hoogte stellen Kloofmachine jan. Aanschaf en voorzien van extra beveiliging rek. Groentetuin sept. Een deel van de tuin beschermen tegen vogels, dit dient nog afgewerkt te worden. Oriëntatie omtrent afbreken of verbouw varkensschuur 2011 We zijn aan het oriënteren, maar we weten geen duidelijke bestemming. Oriëntatie over het eventueel verplaatsen van het kuilvoer Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De begeleiding van de deelnemers, de huisvesting, verschillende ruimtes en scholing zijn naar wens. De genoemde ontwikkelingen vragen bij verschillende punten wel extra aandacht. Ze zijn vernoemd in de doelstellingen van het komend jaar. Doelstellingen voor het komende jaar: 2011 We weten wat we willen, maar de uitvoering kost tijd en geld. Voorlopig staat dit plan op de wensenlijst. - Administratie richting Boer en zorg, meer structureren. - Starten met een deel van de zorgplannen te digitaliseren. - Aandachtig het beleid van de gemeenten volgen betreffende de functie begeleiding die overgaat van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) landelijk naar de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) gemeente. - Extra aandacht voor de slechthorende deelnemers, middels een thema avond en instructies aan medewerkers en mededeelnemers. - Uitbreiding van op hoogte geplaatste planten tafels. - Fotoboek, folder en film vernieuwen. - Informatie geven in binnen- en buitenland (Engeland en Hongarije). Pag. 12 van 12

15 Actielijst 2012 Actielijst: Zorgboerderij Erve Knippert Datum 28 febr Acties Onderwerp actiepunt Actualisatie van het kwaliteitssysteem, jaarverslag en actielijst Jaarverslag en uitslag tevredenheidonderzoek verzenden naar deelnemers, hun naasten, medewerkers en instellingen. Wie is verantwoordelijk Jaar: jan dec Realisatie Begin datum Eind datum Marga februari februari Marga februari februari Risico inventarisatie, jrls. schriftelijk versie bijstellen Marga februari februari Evaluatie zorgplan met deelnemers, 2 x per jaar Marga april, mei okt. - nov. Tevredenheidonderzoek deelnemers verspreiding Marga september november Functioneringsgesprekken met medewerkers Marga maart maart Actualisatie BHV Marga april juni Vereniging Zorgboeren Overijssel Wim januari december Wet Maatschappelijke Ondersteuning Marga januari december Coöperatie Boer en Zorg: meer structuur aanbrengen in de administratieve taken i.v.m. AWBZ zin (zorg in natura) deelnemers. Marga januari december Evt. een deel van de zorgplannen in Qurentis, digitaal Marga maart December Dementie keten ZO Twente: bijwonen van bijeenkomsten en incidenteel familie en hun naasten en medewerkers op de hoogte stellen. Thema-avonden en lezingen, deelnemers, hun naasten en medewerkers informeren. Thema-avond slechthorendheid laten plaats vinden, medewerkers instrueren Marga januari december Marga Marga Engelse les Marga januari december Kloofmachine: de beschermkap dient verlengd te worden in verband met de veiligheid. Groente tuin: een deel van deze tuin beschermen tegen vogels, de start is gemaakt, maar het dient nog afgewerkt te worden. Wim februari maart Wim mei juli In de groentetuin uitbreiding van planttafels op hoogte Wim mei september Lekkage tuinkas oplossen Wim mei juli Automatische drinkbakken kippenhokken herstellen Wim mei juli Oriëntatie omtrent afbreken of verbouw varkensschuur Wim en Marga januari december Oriëntatie over evt. zonnepanelen op de jongveestal Wim en Marga januari december Het eventueel verplaatsen van het kuilvoer Wim januari december Informatie geven aan leerlingen en leraren van het MBO en tevens mee laten werken. Wim en Marga februari mei Mogelijkheid scheppen voor maatschappelijke stages Marga januari december Fotoboek ter inzage voor gasten vernieuwen Marga augustus november Folder vernieuwen Marga augustus november Promotiefilm vernieuwen Marga mei juli Informatie geven in Engeland en Hongarije Wim en Marga april december Pagina 1 van 1

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie