Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert

2 Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg RW Haaksbergen Tel: Website: Sinds febr Jaarverslag Erve Knippert 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag Algemeen pag Zorg pag Actieplan uitgevoerd in 2010 pag. 11 Bijlage: Actieplan 2012

3 Inleiding: In dit jaarverslag over 2011 kijkt Zorgboerderij Erve Knippert terug op diverse onderwerpen en activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden of zijn gerealiseerd. De geplande acties, afkomstig uit het actieplan 2011, zijn allemaal uitgevoerd. De uiteindelijke realisatie is in het actieplanlijst 2011 vermeld (zie pag. 11). Voor komend jaar zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Deze worden weergeven op de actieplanlijst voor 2012 die als bijlage is toegevoegd. Alles is er op gericht de kwaliteit en veiligheid van deelnemende ouderen op Erve Knippert te optimaliseren. Dit is een proces dat gedurende het hele jaar aandacht verdient. Het doel blijft dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en een voor hen zinvolle en plezierige dag op de zorgboerderij doorbrengen. Veel leesplezier, Marga Waanders - Broekhuis Pag. 1 van 12

4 Algemeen: AWBZ erkenning Erve Knippert is een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) toegelaten zorgaanbieder voor ondersteunende begeleiding dagprogramma. Vanaf 1 januari 2005 worden rechtstreeks productieafspraken (over het aantal zorgplekken) met het zorgkantoor gemaakt. Daarnaast is Erve Knippert beschikbaar voor instellingen die voor ouderen zorgplekken wensen. Het gebruik maken van het brede aanbod buitenactiviteiten is hierbij een belangrijke reden. Ouderen kunnen ook middels een PGB (Persoon Gebonden Budget) rechtstreeks met Erve Knippert zorgafspraken maken. Ervaringen met AWBZ erkenning De administratieve belasting is sinds de AWBZ erkenning onevenredig toegenomen. De consequenties hiervan zijn te omvangrijk en te belastend. Inmiddels is per 1 november 2011 de Coöperatie Boer en Zorg opgericht, waarvan we mede eigenaar zijn. Vanaf januari 2011 heeft deze Coöperatie voor een groep zorgboeren (ruim 70 zorgboeren uit Utrecht, Flevopolder, Gelderland en Overijssel) de administratieve taken richting zorgkantoor verzorgd. De ervaringen zijn positief. We behouden hierbij onze eigen AWBZ erkenning. Het voordeel van de AWBZ erkenning is dat we de ondersteunende begeleiding dagprogramma zelfstandig kunnen aanbieden. De benodigde protocollen geven tevens deelnemers en medewerkers een duidelijk en goed beeld van de noodzakelijke aandacht voor kwaliteit. Pag. 2 van 12

5 Klachten Bij de vertrouwenspersoon en klachtencommissie zijn in 2011 geen klachten gemeld. Onafhankelijk tevredenheid onderzoek In december 2011 heeft een onafhankelijk tevredenheid onderzoek plaatsgevonden. Van de 38 deelnemers hebben maar liefst 34 deelnemers de vragenlijst geretourneerd, wat een erg hoog aantal is. Erve Knippert heeft als gemiddeld rapportcijfer een 8.1 gekregen, een geweldig resultaat. Registratie (bijna) ongevallen Vijf deelnemers zijn in het afgelopen jaar 2011 gevallen. * Eén persoon kwam ten val zonder dat er een obstakel lag. Deze persoon gaf aan dat ze een raar gevoel had in haar hoofd. Alsof er een band om haar hoofd zat. Ze wenste geen bezoek aan de arts. Aan deze val hield ze enkel wat schaafplekjes over. * Drie personen kwamen ten val door verlies van het evenwicht. Eén persoon tijdens het verplaatsen van een kruiwagen. Eén persoon tijdens het schoffelen en één persoon tijdens het toilet bezoek. Vlak na de val gaven deze personen aan geen pijn te hebben. Door de aanwezige medewerksters werden geen bijzonderheden opgemerkt. * Eén persoon kwam ten val zonder aanwijsbare redenen. Enkele lichte schaafplekjes waren te zien. Deze deelnemer stond zelfstandig op en wenste ook verder geen bijzondere aandacht. In alle bovenstaande gevallen werd de familie/naaste hiervan spoedig in kennis gesteld, zodat na het vertrek vanaf Erve Knippert bij de desbetreffende oudere nog aandacht besteed kan worden aan het valincident en zo nodig nog een oog in het zeil wordt gehouden. Pag. 3 van 12

6 Scholing en ontwikkeling Wim en Marga en 2 medewerkers volgen de BHV (bedrijfshulpverlening) cursus. Inmiddels hebben ook 2 vaste medewerkers de cursus gevolgd. Er werd deelgenomen aan een thema avond over persoonlijkheidsstoornissen en een avond over angststoornissen. Bovendien werden vele informatie bijeenkomsten bijgewoond. Denk hierbij aan de thema s in de Alzheimercafe s, info avonden vanuit het Psychiatrisch ziekenhuis. Daarnaast woonden ze vaak samen elke studieclubavond van de Studieclub Zorgboeren Twente bij. Hier kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Marga is een cursus Engels aan het volgen. Ze wil buitenlandse gasten informatie over de zorgboerderij kunnen geven in het Engels. Desbetreffende deelnemers en naasten van deelnemers werden schriftelijk op de hoogte gesteld van de informatie avonden in de Alzheimercafé s en het psychiatrisch ziekenhuis. Internationaal bezoek We zijn gevraagd om gasten uit Duitsland, Wit Rusland en Ierland rond te leiden en informatie te verschaffen over het fenomeen zorgboerderij voor ouderen. In februari en oktober 2011 werd Erve Knippert bezocht door een delegatie van twee verschillende gebieden uit Japan. De Japanners wilden graag weten hoe op Erve Knippert wordt omgegaan met dementerende ouderen. Allen waren zeer onder de indruk en willen hier in hun eigen land ook graag uitvoering aan geven. Pag. 4 van 12

7 Informatie geven in het buitenland en het eerste project aanschouwen In het verleden zijn al twee keer een groep bezoekers uit Nagy-Körös Hongarije belangstellend op Erve Knippert geweest. Vanuit Hongarije kwam dit jaar de vraag of we informatie wilden geven over de zorgboerderij op een congres in Hongarije. Wim en Marga hebben hier in september gehoor aan gegeven. De bezoekers aan het congres gaven een hartelijk applaus na de informatie met de informatiefilm van Erve Knippert. Tevens werden Wim en Marga in allerlei instellingen rondgeleid. Ze werden uitgenodigd in een verzorgingshuis, verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk beperkte jongeren en ouderen, kinderopvang en een revalidatiecentrum. Met zeer beperkte middelen doen de medewerkers erg hun best. Een computer hebben ze niet gezien (is wel ergens), maar wel echte aandacht voor de mensen. Vele mensen waren het grootste deel van de dag in de buitenlucht. Kijkend naar de kwaliteit van de verblijfsgebouwen, de hulpmiddelen en kleding in Hongarije dan dringt het besef door dat de zorg in Nederland op een hoog niveau staat. Inmiddels hebben de jarenlange contacten tussen Hongarije en Erve Knippert de eerste vruchten afgeworpen. Op uitnodiging hebben Wim en Marga gezien hoe hulpvragers in Hongarije bij een boer walnoten en perziken aan het oprapen waren. Wat betreft een passende beloning voor de boer is daar nog een lange weg te gaan. Zorg: Deelnemers In het afgelopen jaar namen 48 ouderen deel aan de werkzaamheden op de zorgboerderij, van wie: 13 vrouwen en 35 mannen. Dit betekent t.o.v. van 2010 bijna het zelfde aantal deelnemersplaatsen. De gemiddelde leeftijd bleef 76 jaar. Van deze 48 deelnemers woonden er vroeger 10 op een boerderij. Nu wonen nog 9 ouderen op een boerderij. Ouder dan 75 jaar zijn 35 deelnemers. Regelmatig vinden mutaties plaats. In 2011 beëindigde voor 12 deelnemers de deelname. Reden: - 4 deelnemers: algehele lichamelijke en geestelijke achteruitgang. - 7 ouderen zijn overleden. - 1 deelnemer is tegen haar eigen wil in gestopt nadat ze is gaan wonen in een zorginstelling. ( De betreffende zorginstelling wilde geen budget vrij maken voor een voortzetting van de deelname.) De gemiddelde duur van deelname van alle huidige en vertrokken deelnemers is 3 jaar en 9 maand. De gemiddelde duur van deelname van alleen de vertrokken deelnemers was ruim 45 maand. Pag. 5 van 12

8 Deelnemersraad Zorgboerderij Erve Knippert heeft een deelnemersraad met een onafhankelijke voorzitster. Drie deelnemers denken en praten hierin mee. De deelnemersraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Wachtlijst en toegenomen zorgbehoefte De wachtlijst van Zorgboerderij Erve Knippert telt momenteel 4 personen. Voorheen was de wachtlijst beduidend omvangrijker, wat voor de deelnemers inhield dat men maandenlang moest wachten voordat men kon deelnemen. Momenteel is dat niet zo, dat is prettiger. Het is duidelijk merkbaar dat er minder indicaties worden afgegeven. Daarnaast is de zorgbehoefte flink toegenomen van de meeste ouderen die het laatste jaar gestart zijn. Er moet aanmerkelijk meer individuele zorg en begeleiding gegeven worden. Uitbreiding van de huiskamer en keuken Sinds de toegenomen zorgzwaarte van de laatste jaren, met de daarbij behorende hulpmiddelen en de ruststoelen, waren de huiskamer, de keuken en het rolstoeltoilet te klein geworden. Tevens lag er een wens van de deelnemers dat ze graag een uitbreiding van de ruststoelen zagen. Men moest na het eten soms op elkaar wachten om te gaan rusten totdat er een ruststoel vrij kwam. De verbouw verliep goed. Vele deelnemers verrichten ondersteunende taken. Men hielp mee met het schuren en schilderen van de vele schroten in het nieuwe deel van de huiskamer en aan de buitengevels. Tevens werd telkens geholpen bij de bouw met het opruimen en vegen, stenen bijzetten en dakpannen aangeven. De ouderen gingen mee om tegels, een nieuw keukenblok, schuifdeuren en een bijpassende tafel uit te zoeken. Het was een periode van meer lawaai, meer stof en vele contacten. Pag. 6 van 12

9 Denk hierbij aan de metselaars, timmerlieden, loodgieter en elektricien. Zij dronken allen samen koffie en de bouwlieden aten vaak mee in de huiskamer of in de werkplaats bij de deelnemers. In 7 maanden heeft een flinke uitbreiding van diverse ruimten plaats gevonden. Inmiddels is de huiskamer met 32 m² vergroot. De rolstoelen en de vele rollators zijn geen sta in de weg meer. Voor de huidige en de 2 extra ruststoelen is nu ruim plaats. De huiskamer is voorzien van schuifdeuren. Wanneer het gewenst is kan de huiskamer in twee ruimten opgesplitst worden. Aan de kant van het bos zijn meerdere ramen aangebracht. Dit geeft een mooi uitzicht en veel meer licht. De keuken is vergroot met 6 m² en een tweede keukenblok werd geplaatst. Het grote mobiele gasfornuis wordt nu zowel binnen als buiten gebruikt. Door de extra ruimte kunnen deelnemers met een rollator nu ongestoord in de keuken meehelpen. Uitbreiding van rolstoeltoilet en parkeerplaatsen. Een derde toilet beneden is gerealiseerd. Het rolstoeltoilet is aanzienlijk vergroot en heeft nu een oppervlakte van 12 m². Tevens zijn daar een douche, een urinoir en een belsysteem aangebracht. De toilet is voorzien van een plafond til lift die meerdere dagen in de week wordt gebruikt. Hierdoor kunnen enkele deelnemers die niet kunnen staan, gemakkelijk door 1 medewerker vanuit de rolstoel naar het toilet worden verplaatst. De lichamelijke overbelasting voor de medewerkers behoort hierdoor tot het verleden. De til-lift is een niet meer weg te denken hulpmiddel. De parkeerplaats voor auto s van bezoekers aan Erve Knippert is nu duidelijk aangegeven en wel aan het begin van de oprit. 10 Jarig bestaan Erve Knippert, jubileumboekje, officiële opening van de uitbreiding. Op 21 juni was er groot feest op Erve Knippert, deze dag bestond de Zorgboerderij precies tien jaar. Genoeg reden om er een gezellige dag van te maken. De deelnemers en hun familie, vrienden, buren en eigen familie vierden dit feest mee. Allereerst vond s morgens na de korte toespraken de officiële Pag. 7 van 12

10 opening van de uitbreiding van de verschillende ruimten plaats. Deelnemers Mw. Anna van Mast en Mw. Jo van Dijk, beiden komen al 10 jaar op Erve Knippert, hebben samen met de directeur van Zorgbelang Overijssel, dhr. Johan Feenstra, de openingshandeling verricht. Deze bestond uit het onthullen van een kunstwerk: twee heren en een dame die tijdens hun werkzaamheden op de boerderij tijd maken voor een gesprek. Tevens namen Mw. Anna van Mast en Mw. Jo van Dijk, als enige deelnemers vanaf de start van Erve knippert van Marga het eerste exemplaar van het jubileumboekje 10 jaar Erve Knippert in ontvangst. Ze werden net als de medewerkers die al 10 jaar trouwe dienst hadden bewezen uitgenodigd voor een brunch samen met Wim en Marga bij de Haarmühle. Na deze uitreiking van het jubileumboekje werd het glas geheven en de ruimtes waren hiermee officieel geopend. s Ochtends zijn de deelnemers met een huifkar op pad geweest. Daarna was het tijd om te eten: samen met hun familie konden ze genieten van een oud Hollands stamppot buffet met onder andere nägelholt en als toetjes griesmeelpudding en watergruwel. Tevens was er de mogelijkheid voor belangstellenden om de nieuwbouw te komen bekijken tijdens de open uren. Zo n 500 geïnteresseerden zijn deze dag op de boerderij geweest. De bezoekers waren erg geïnteresseerd in de manier van zorg die werd geboden en hadden alle tijd om de verschillende leef-, werkruimten en tuinen te bekijken. Vele positieve reacties werden in ontvangst genomen door deelnemers en medewerkers. s Avonds was het een gezellige avond met medewerkers; er werd levend ganzenbord gedaan, de lachspieren kwamen volop in beweging en ondertussen werd bijgepraat onder het genot van een hapje en drankje. Al met al was het een zeer geslaagde dag. Inmiddels kunnen we aangeven dat de uitbreidingen van de verschillende ruimten een goede investering is geweest. De deelnemers en medewerkers hebben er dagelijks ontzettend veel gemak van. Pag. 8 van 12

11 Pleziertochten 2011 In 2011 stonden er weer diverse pleziertochten op het programma waaruit men kon kiezen. De deelnemers hadden het volgende bedacht: De Keukenhof, een kaasboerderij met melkstal die voorzien was van een melkrobot, forel vissen en de dierentuin te Arnhem. Het weer was tijdens de meeste dagen goed, zo ook de bestemming. Tijdens het vissen van forel was het op het water en naast de vijver niet droog. De vissers zaten vastberaden onder de paraplu en hadden desondanks toch nog 5 keer beet. Pag. 9 van 12

12 Taxi Sinds oktober 2010 mogen de deelnemers voor het vervoer van en naar de dagzorg geen gebruik meer maken van het vervoer met de regio taxi. De reden hiervan is een financiële kwestie: wij krijgen als zorgboerderij een apart bedrag voor de vervoerskosten. Met deze gelden mogen wij geen gebruik maken van de goedkope service die de regiotaxi aanbiedt. We hebben contact gezocht en afspraken gemaakt met Taxi Vreebos. Bijna iedere deelnemer rijdt daarom nu met Taxi Vreebos uit Haaksbergen. Na bijna anderhalf jaar ervaring kunnen we aangeven dat dit taxivervoer ons prima bevalt. Website Het is inmiddels twee jaar geleden dat de website van Erve Knippert in de lucht is. Tot dusver wordt er veel gebruik van gemaakt. Zowel familie van ouderen, maar ook (evt. toekomstige) deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en andere geïnteresseerden melden zich regelmatig aan via de site. Het is goed om te weten dat zoveel mensen inmiddels op de hoogte zijn van de website. De site wordt regelmatig vernieuwd, zodat de laatste ontwikkelingen en bijzonderheden hierop te volgen zijn.! Het jubileumboekje is geheel in te zien op de website: en doorlinken naar: 10 jarig bestaan Pag. 10 van 12

13 Actielijst uitgevoerd in 2011 Actie gereed toelichting Actualisatie van het kwaliteit systeem, jaarverslag en actielijst Risico inventarisatie, jrls. schriftelijk versie bijstellen Evaluatie zorgplan met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functionering gespr. medew. Actualisatie BHV Vereniging Zorgboeren Overijssel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Coöperatie Boer en Zorg Lid en administratieve taken i.v.m. AWBZ zin.(zorg in natura) deelnemers Qurentis, nieuw computer programma februari audit: 1x per 3 jaar dec februari audit: 1x per 3 jaar dec april+ okt. februari Verspreiden aan deelnemers, hun naasten en medewerkers. maart mrt./apr. Marga hele jaar Wim praat en denkt mee als bestuurslid en Marga woont ook de verenigingsavonden bij. oktober Namens de studieclub Zorgboeren Twente nov. houdt Marga contact met de secretaresse van het dec. regio overleg van de 14 Twentse gemeenten. januari De coöperatie is van start gegaan en we zijn mede eigenaar. De coöperatie voert de administratieve taken naar en van het Zorgkantoor en NZA uit voor een deel van de deelnemers. Dit tot tevredenheid. We moeten wel input leveren aan de coöperatie. januari Alle deelnemers via AWBZ zorg in natura zijn in het nieuwe computersysteem qurentis gezet. Verplichting vanuit Boer en Zorg. Cliëntenraad Boer en Zorg maart Deelnemers zijn op de hoogte gesteld en 1deelnemer zit nu in de cliëntenraad van Boer en Zorg Uitbreiding huiskamer en juni keuken Uitbreiding toilet, parkeerplekken juni Jubileum 10-jarig bestaan Erve Knippert met deelnemers bespreken Uitvoering jubileum 10-jarig bestaan zorgboerderij Voedsel en waren wet juni Hun wens, een feest hier op de boerderij en een tocht met de paardenkarren. 21 juni Een zeer geslaagd feest, deelnemers, medewerkers en bezoekers hebben genoten, aldus hun reacties.(500 pers.) De VWA komt niet meer om uitleg te geven. Pag. 11 van 12

14 Ieder dient dit na te leven volgens de regels die van hen digitaal inleesbaar zijn. Persoonlijkheid stoornissen februari Thema avond studieclub Zorgboeren Twente. Met medewerkers. Dementie keten ZO Twente 2011 Bijwonen van bijeenkomsten en incidenteel familie en hun naasten op de hoogte stellen Kloofmachine jan. Aanschaf en voorzien van extra beveiliging rek. Groentetuin sept. Een deel van de tuin beschermen tegen vogels, dit dient nog afgewerkt te worden. Oriëntatie omtrent afbreken of verbouw varkensschuur 2011 We zijn aan het oriënteren, maar we weten geen duidelijke bestemming. Oriëntatie over het eventueel verplaatsen van het kuilvoer Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De begeleiding van de deelnemers, de huisvesting, verschillende ruimtes en scholing zijn naar wens. De genoemde ontwikkelingen vragen bij verschillende punten wel extra aandacht. Ze zijn vernoemd in de doelstellingen van het komend jaar. Doelstellingen voor het komende jaar: 2011 We weten wat we willen, maar de uitvoering kost tijd en geld. Voorlopig staat dit plan op de wensenlijst. - Administratie richting Boer en zorg, meer structureren. - Starten met een deel van de zorgplannen te digitaliseren. - Aandachtig het beleid van de gemeenten volgen betreffende de functie begeleiding die overgaat van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) landelijk naar de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) gemeente. - Extra aandacht voor de slechthorende deelnemers, middels een thema avond en instructies aan medewerkers en mededeelnemers. - Uitbreiding van op hoogte geplaatste planten tafels. - Fotoboek, folder en film vernieuwen. - Informatie geven in binnen- en buitenland (Engeland en Hongarije). Pag. 12 van 12

15 Actielijst 2012 Actielijst: Zorgboerderij Erve Knippert Datum 28 febr Acties Onderwerp actiepunt Actualisatie van het kwaliteitssysteem, jaarverslag en actielijst Jaarverslag en uitslag tevredenheidonderzoek verzenden naar deelnemers, hun naasten, medewerkers en instellingen. Wie is verantwoordelijk Jaar: jan dec Realisatie Begin datum Eind datum Marga februari februari Marga februari februari Risico inventarisatie, jrls. schriftelijk versie bijstellen Marga februari februari Evaluatie zorgplan met deelnemers, 2 x per jaar Marga april, mei okt. - nov. Tevredenheidonderzoek deelnemers verspreiding Marga september november Functioneringsgesprekken met medewerkers Marga maart maart Actualisatie BHV Marga april juni Vereniging Zorgboeren Overijssel Wim januari december Wet Maatschappelijke Ondersteuning Marga januari december Coöperatie Boer en Zorg: meer structuur aanbrengen in de administratieve taken i.v.m. AWBZ zin (zorg in natura) deelnemers. Marga januari december Evt. een deel van de zorgplannen in Qurentis, digitaal Marga maart December Dementie keten ZO Twente: bijwonen van bijeenkomsten en incidenteel familie en hun naasten en medewerkers op de hoogte stellen. Thema-avonden en lezingen, deelnemers, hun naasten en medewerkers informeren. Thema-avond slechthorendheid laten plaats vinden, medewerkers instrueren Marga januari december Marga Marga Engelse les Marga januari december Kloofmachine: de beschermkap dient verlengd te worden in verband met de veiligheid. Groente tuin: een deel van deze tuin beschermen tegen vogels, de start is gemaakt, maar het dient nog afgewerkt te worden. Wim februari maart Wim mei juli In de groentetuin uitbreiding van planttafels op hoogte Wim mei september Lekkage tuinkas oplossen Wim mei juli Automatische drinkbakken kippenhokken herstellen Wim mei juli Oriëntatie omtrent afbreken of verbouw varkensschuur Wim en Marga januari december Oriëntatie over evt. zonnepanelen op de jongveestal Wim en Marga januari december Het eventueel verplaatsen van het kuilvoer Wim januari december Informatie geven aan leerlingen en leraren van het MBO en tevens mee laten werken. Wim en Marga februari mei Mogelijkheid scheppen voor maatschappelijke stages Marga januari december Fotoboek ter inzage voor gasten vernieuwen Marga augustus november Folder vernieuwen Marga augustus november Promotiefilm vernieuwen Marga mei juli Informatie geven in Engeland en Hongarije Wim en Marga april december Pagina 1 van 1

Kwaliteitsjaarverslag 2010 Zorgboerderij Erve Knippert

Kwaliteitsjaarverslag 2010 Zorgboerderij Erve Knippert Kwaliteitsjaarverslag 2010 Zorgboerderij Erve Knippert Februari Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg 11 7482 RW Haaksbergen Tel: 074 36 765 11 Email: info@erveknippert.nl Website:

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Knippert Boerderijnummer: 240

Zorgboerderij Erve Knippert Boerderijnummer: 240 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Knippert Boerderijnummer: 240 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Maashof vof

Zorgboerderij De Maashof vof Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Maashof vof Boerderijnummer: 1787 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Erve Knippert 2009

Jaarverslag Erve Knippert 2009 Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg 11 7482 RW Haaksbergen Tel: 074 36 765 11 Email: info@erveknippert.nl Website: www.erveknippert.nl Jaarverslag Erve Knippert 2009 Febr. 09 Versie:

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Van t Hooiland Klarenbeek

Zorgboerderij Van t Hooiland Klarenbeek Jaarverslag Januari - december Zorgboerderij Van t Hooiland Klarenbeek Boerderijnummer: 700 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Sleiderink Boerderijnummer: 806

Zorgboerderij Erve Sleiderink Boerderijnummer: 806 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Erve Sleiderink Boerderijnummer: 806 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 31-December December Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 31-December December Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag 31-December -2011 31-December -2012 Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Saenmond Boerderijnummer: 1425 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Saenmond Boerderijnummer: 1425 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Saenmond Boerderijnummer: 1425 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Maashof Boerderijnummer: 1787

Zorgboerderij De Maashof Boerderijnummer: 1787 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij De Maashof Boerderijnummer: 1787 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Biozorgkwekerij Aaldering - de Stek Boerderijnummer: 657

Biozorgkwekerij Aaldering - de Stek Boerderijnummer: 657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Biozorgkwekerij Aaldering - de Stek Boerderijnummer: 657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514

De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Boerderijnummer: 1100 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Meentboerderij Boerderijnummer: 1835 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Paalse Hoeve Boerderijnummer: 1525

De Paalse Hoeve Boerderijnummer: 1525 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Paalse Hoeve Boerderijnummer: 1525 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Jaegershoes Boerderijnummer: 1140 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Boerderij aan de Groene Weg Boerderijnummer: 1

Boerderij aan de Groene Weg Boerderijnummer: 1 arverslag nuari 2013 - december 2013 Boerderij aan de Groene Weg Boerderijnummer: 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

_JV_1652_DeBonteRuiter_jaarverslag2013. Jaarverslag De Bonte Ruiter. Boerderijnummer: 1652

_JV_1652_DeBonteRuiter_jaarverslag2013. Jaarverslag De Bonte Ruiter. Boerderijnummer: 1652 Jaarverslag 2013 De Bonte Ruiter. Boerderijnummer: 1652 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Rechtsvorm Lid van (Reg.Organisatie ZB) Stal & Zorgboerderij De Bonte Ruiter VOF BEZINN Adres: Rijksweg

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Leven

Zorgboerderij Het Leven Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Het Leven Boerderijnummer: 182 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Groene Handen. Boerderijnummer: 967. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Groene Handen. Boerderijnummer: 967. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Handen Boerderijnummer: 967 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619

Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Veldhof Boerderijnummer: 1585

De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kloostertuin/Boere Erf

Zorgboerderij De Kloostertuin/Boere Erf Jaarverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij De Kloostertuin/Boere Erf Boerderijnummer: 1744 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Hagelaar Boerderijnummer: 0358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Hagelaar Boerderijnummer: 0358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Hagelaar Boerderijnummer: 0358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag december 2011 - december 2012. Zorgboerderij de Buorren. Boerderijnummer: 1241

Jaarverslag december 2011 - december 2012. Zorgboerderij de Buorren. Boerderijnummer: 1241 Jaarverslag december 2011 - december 2012 Zorgboerderij de Buorren Boerderijnummer: 1241 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Huis van Noach Boerderijnummer: 1853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jarverslag januari 2013-december2013 Raaykeshoaf Boerderijnr.428 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen -02-10-JV-428-Raaykeshaof Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghoeve Ora et Labora Boerderijnummer: 1014 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Hof Noord Empe Boerderijnummer: 674 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 Hof Noord Empe Boerderijnummer: 674 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Hof Noord Empe Boerderijnummer: 674 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Speel- leer en logeerboerderij

Speel- leer en logeerboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Speel- leer en logeerboerderij Boerderijnummer: 510 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie