Jaarverslag Erve Knippert 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Erve Knippert 2009"

Transcriptie

1

2 Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg RW Haaksbergen Tel: Website: Jaarverslag Erve Knippert 2009 Febr. 09 Versie: 7 Inhoudsopgave: Inleiding pag. 1 Algemeen pag. 2 Zorg pag. 5 Actieplan uitgevoerd in 2009 pag. 10 Bijlage: actieplan 2010 bas-kwa-jaa Sinds febr. 2004

3 Inleiding: In dit jaarverslag over 2009 geeft Zorgboerderij Erve Knippert een overzicht van diverse onderwerpen en activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden of zijn gerealiseerd. De geplande acties die vermeld stonden in het actieplan 2009 zijn zo mogelijk alle uitgevoerd. De realisatie hiervan wordt in de actieplanlijst 2009 (zie pag. 10 ) vermeld. Het actieplan voor 2010 is als bijlage toegevoegd. Alles is er op gericht de kwaliteit en veiligheid van deelnemende ouderen op Erve Knippert te optimaliseren. Het doel blijft dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en een voor hen zinvolle en plezierige dag op de zorgboerderij doorbrengen. Veel leesplezier, Marga Waanders - Broekhuis Bas-kwa-ja Pagina 1 van 11

4 Algemeen: AWBZ erkenning Erve Knippert is een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) toegelaten zorgaanbieder voor ondersteunende begeleiding dagprogramma. Vanaf 1 januari 2005 worden rechtstreeks productieafspraken (over het aantal zorgplekken) met het zorgkantoor gemaakt. Daarnaast is Erve Knippert beschikbaar voor instellingen die voor ouderen zorgplekken wensen. Het gebruik maken van het brede aanbod buitenactiviteiten is hierbij een belangrijke reden. Ouderen kunnen ook middels een PGB (Persoon gebonden budget) rechtstreeks met Erve Knippert zorgafspraken maken. Ervaringen met AWBZ erkenning: De administratieve belasting is sinds de AWBZ erkenning onevenredig toegenomen. De procedure bij het maken van de productieafspraak ondersteunende begeleiding dagprogramma vraagt veel tijd en is een forse kostenpost door de noodzaak van het inschakelen van externe deskundigheid. Daarnaast worden criteria gesteld waaraan kleine zorgaanbieders als zorgboerderijen niet kunnen voldoen. Erve Knippert wordt bij dit alles gelijk gesteld aan grote zorgaanbieders met duizenden personeelsleden. De consequenties hiervan zijn te omvangrijk en te belastend. Er worden serieuze gesprekken gevoerd of er belangstelling is met een groep zorgboeren een gezamenlijke AWBZ erkenning aan te vragen, zodat we de administratieve lasten kunnen bundelen. Het positieve van de AWBZ erkenning is dat we de ondersteunende begeleiding dagprogramma zelfstandig kunnen aanbieden. De benodigde protocollen geven tevens deelnemers en medewerkers een duidelijk en goed beeld van de noodzakelijke aandacht voor kwaliteit. Herindicatie voor alle deelnemers waarom? In 2009 is de functie ondersteunende begeleiding in dagdelen (dagzorg) verandert in de functie begeleiding. Voor de deelnemers hield dit in dat ieder opnieuw werd geïndiceerd om te onderzoeken of men recht heeft op de nieuwe functie begeleiding en of men moest stoppen met de huidige dagzorg. Bij vele deelnemers heeft dit veel onrust, angst, verdriet en slapeloze nachten teweeg gebracht. Erve Knippert heeft de ouderen die een afwijzing hadden gekregen, geholpen bij het aanvragen van een herindicatie. Voor Erve Knippert betekende dit veel extra schrijf- en telefoonwerk. Daarnaast moest aan vele ouderen extra aandacht gegeven worden vanwege hun wekenlange onzekerheid en onrust. Momenteel moeten sommige ouderen het bericht nog afwachten, maar bijna ieder heeft inmiddels een positieve indicatie ontvangen. Dus deze deelnemers mogen blijven deelnemen aan de dagzorg op Erve Knippert. Bas-kwa-ja Pagina 2 van 11

5 Klachten Bij de vertrouwenspersoon en klachtencommissie zijn in 2009 geen klachten gemeld. Registratie (bijna) ongevallen 5 Deelnemers zijn dit jaar gevallen. 1 Persoon gleed uit de rolstoel, hij had het zitgedeelte van de rolstoel verkeerd ingeschat. Hr. kwam in de bladeren terecht. Hr. had een klein schaafwondje aan de pols. Hr. werd erop geattendeerd niet voorop het zitgedeelte te gaan zitten. 1 Persoon zakte met de stoel in de moestuin weg. De stoel ging achterover en de heer kwam zacht in het zandbed te liggen. Hij had geen klachten. Hr. is geadviseerd tijdens de tuinwerkzaamheden de stoel niet in het zand te plaatsen, maar op de verharde paden te laten staan. 1 Persoon ging staande schoffelen in de moestuin en gleed zachtjes in het zand. Zonder merkbare gevolgen. Deze heer werd meerdere keren aangeraden tijdens het schoffelen in de elektrische rolstoel te blijven zitten, maar hij kan het niet laten om toch af en toe te gaan staan. Hij wil dan graag met de voeten de aarde voelen. Hij zegt dat hij het vallen op de koop toe neemt. Hr. is geestelijk goed. Vanuit Erve Knippert wordt deze houding geaccepteerd en volgt naast bovenstaand advies geen verdere actie. 2 Personen zijn op het erf gevallen zonder dat er een obstakel lag. Eén van de dames heeft een sloffende looppas. Oorzaken? De beide dames hadden geen gevolgen van de val. Er was geen schrammetje te zien. In alle bovenstaande valpartijen wordt de familie of naaste hiervan spoedig in kennis gesteld, zodat er na het vertrek van Erve Knippert bij de desbetreffende oudere een oog in het zeil kan worden gehouden. Scholing en ontwikkeling Wim en Marga volgen al jaren de BHV (bedrijfshulpverlening) cursussen. Marga volgde dit jaar de: Basiscursus PGB voor een organisatie. Hiernaast werden er vele informatie bijeenkomsten bijgewoond. Denk hierbij aan de thema s in de Alzheimercafe s, Psychiatrische info avonden en info avonden over andere ziektebeelden. Daarnaast woonden ze vaak samen elke studieclubavond van de Studieclub Zorgboeren Twente bij. Hier komen vele onderwerpen aan de orde. Fietstocht de boer op Neede Tijdens de fietstocht de boer op bezochten ruim 2000 bezoekers Erve Knippert. De deelnemers ontvingen de gasten met een folder en plattegrond van de boerderij. De bakker had met ondersteuning van de deelnemers voor ieder een koekje te proeven dat was gebakken in het bakspieker. Vele gasten gingen het erf bekijken, maakten een praatje met de deelnemers, wilden de soep proeven of keken naar de film over Erve Knippert. De gezellige drukte verspreidde zich over de vele gebouwen, het erf en bos. Middels deze fietstocht had Erve Knippert een groot bereik van mensen die niet of nauwelijks op de hoogte waren van het leven en werken op een zorgboerderij. De deelnemers hoorden vele verrassende opmerkingen. Bas-kwa-ja Pagina 3 van 11

6 Erve Knippert deed mee aan het Wetenschappelijk onderzoek: Vergelijken van effecten op zorgboerderijen en reguliere instellingen voor dagzorg op de gezondheid van dementerende ouderen. Op 11 zorgboerderijen en 12 reguliere instellingen zijn een jaar lang dementerende ouderen en hun naasten (3x bezoek) geobserveerd. Uit het onderzoek kwamen de volgende conclusies naar voren: 1. Bij het onderzoek had men verwacht een duidelijker beeld te krijgen betreffende de gezondheid van de deelnemende ouderen, maar hiervoor is echter een dieper onderzoek nodig. 2. Zorgboerderijen en regulier instellingen lijken even effectief in het voorkomen of afname van het geestelijk functioneren, het emotioneel welbevinden en de functionele status, evenals het voorkomen van de zichtbare toename van het aantal gedragsproblemen. 3. Zorgboerderijen zijn beter in staat dan reguliere instellingen aan dementerende ouderen een afwisselend en divers programma te bieden. 4. Ouderen zijn vaker buiten. 5. Men heeft meer lichamelijke inspanning. 6. Deelnemers zijn meer individueel (mogelijk meer keuzevrijheid) en in kleine groepjes actief. 7. De voedsel consumptie wordt beter gestimuleerd: de voedingsstatus is beter: a. Hogere inname van energie: 39 gram koolhydraten per dag meer. b. Vocht: 441 gram per dag meer. 8. Je bereikt een andere groep, vooral mannen Wim en Marga 25 jaar getrouwd Een hoogtepunt in 2009 was dat Wim en Marga hun 25 jarig huwelijksjubilea vierden. De deelnemers maakten met de noabers (buren) twee feestelijke bogen en versierden de bogen en het erf met eigengemaakte zilveren rozen. Dit is een Twents gebruik: mooi maak n. Op 26 mei waren alle deelnemers de gehele dag aanwezig op de bruiloft die op Erve Knippert gevierd werd. Bas-kwa-ja Pagina 4 van 11

7 Zorg: Deelnemers In het afgelopen jaar namen 50 ouderen deel aan de werkzaamheden van de zorgboerderij, van wie: 18 vrouwen en 32 mannen. Dit betekent t.o.v. van 2008 geen uitbreiding van aantal deelnemersplaatsen. De gemiddelde leeftijd was 77 jaar. Van deze 50 deelnemers woonden er vroeger 16 op een boerderij. Nu wonen nog 12 ouderen op een boerderij. Ouder dan 75 jaar zijn 32 deelnemers. Regelmatig vinden mutaties plaats. In 2009 beëindigde voor 11 deelnemers de deelname. Reden: - 2 deelnemers: algehele lichamelijke en geestelijke achteruitgang. - 1 oudere had een voorkeur voor dagzorg in een andere zorgboerderij dichter bij hem in de buurt. - 5 ouderen zijn overleden. - 3 deelnemers zijn tegen hun eigen wil in gestopt nadat ze zijn gaan wonen in een zorginstelling. ( De betreffende zorginstelling wilde geen budget vrij maken voor een voortzetting van de deelname.) De gemiddelde duur van deelname van alle huidige en vertrokken deelnemers is 3 jaar en 1 maand. De gemiddelde duur van deelname van alleen de vertrokken deelnemers was 2 jaar en 10 maand. Deelnemersraad Zorgboerderij Erve Knippert heeft een deelnemersraad met een onafhankelijke voorzitster. Drie deelnemers denken en praten hierin mee. Een afgevaardigde van de deelnemersraad mag deel nemen aan het overleg met het zorgkantoor. Jongveestal Op de jongveestal zijn vele van de dichte golfplaten vervangen door lichtdoorlatende golfplaten. Hierdoor is de stal voorzien van veel meer licht. Dit is prettiger voor mens en dier. Paardenstallen Meerdere paardenstallen stonden ver van het erf. Er is gewerkt aan paardenstallen nabij het boerenerf. Deelnemers hebben nu de mogelijkheid tot een intensiever contact met de paarden. Met het verzorgen van de paarden en de daarbij behorende werkzaamheden wordt het aanbod activiteiten opnieuw vergroot. Bas-kwa-ja Pagina 5 van 11

8 Plantentafel: op hoogte verstelbaar en verrijdbaar Sommige deelnemers werken vanuit hun rolstoel. Voor hen, maar ook voor anderen is een op hoogte verstelbare plantentafel gemaakt. Met meerdere personen kun je hier tegelijk aan werken, zowel staand als zittend. De plantentafel is verrijdbaar en zowel binnen als buiten gemakkelijk te verplaatsen. Bakspieker In het bos nabij het erf is een authentieke bakspieker gebouwd. Hierbij ontving Erve Knippert ondersteuning van medewerkers van het Holland Casino te Enschede. Holland Casino doet dit in het kader van: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De deelnemers van Erve Knippert hebben ondersteunende taken verricht, zoals het sorteren en klaarzetten van stenen, hout en dakpannen. Inmiddels is er al vele malen gesmuld van verschillende broden, bolletjes, koekjes en appeltaart. Aardappelkelder De nieuwe, in authentieke stijl gebouwde aardappelkelder, is gereed en deze winter voor het eerst in gebruik. Hier ontving Erve Knippert evenals bij het bakspieker ondersteuning van de medewerkers van het Holland Casino te Enschede. Ook voor ouderen met rollator of rolstoel is de aardappelkelder goed toegankelijk. Aardappels, appels, uien, rode bieten, sierappels en mispels komen nu vorstvrij de winter door. Werkplaats De werkplaats is heringericht. Er is meer ruimte ontstaan voor deelnemers met rolstoelen en rollators. Tevens is het meubilair vervangen. Van de Rabobank ontvingen we een voorgeprogrammeerde radio. Gezellige muziek, het regionale nieuws van radio oost en de weerberichten gaan aan vele deelnemers niet voorbij. Bas-kwa-ja Pagina 6 van 11

9 Parkeerplaats Bij de parkeerplaats is meer verharding aangelegd. Deelnemers boden ondersteuning door palen en grond te verplaatsen. Ze hielpen mee met het stenen bijzetten. Nu kunnen de auto s centraal worden geparkeerd, op een veilige plek, nabij het erf. Kantoor Het kantoor werd voorzien van een nieuwe vloer (eikenhout van het erf). Tevens is een laserprinter aangeschaft. Huiskamer In de huiskamer was behoefte aan sta op ruststoelen. Met de deelnemers werden 3 stoelen uitgezocht. Dagelijks wordt er door deelnemers na het middagmaal gebruik van gemaakt. Digitaal fototoestel met toebehoren Medewerkers van de Twentse Kabelfabriek (TKF) schonken de deelnemers van Zorgboerderij Erve Knippert een digitaal fototoestel met aanvullend materiaal. De medewerkers van TKF sparen maandelijks van hun salaris 0,25 eurocent voor een goed doel. Dit jaar ontving Erve Knippert 875,00 euro. Een mooi bedrag om een digitaal fototoestel en bijbehorende materialen aan te schaffen. De deelnemers van Erve Knippert zijn vaak verrast met een foto om zo thuis te kunnen nagenieten van hun dag op Erve Knippert. Een eigen fototoestel voor de deelnemers van de Zorgboerderij is een cadeau dat vaak gebruikt gaat worden. Bas-kwa-ja Pagina 7 van 11

10 Uitbreiding tuinmeubilair Horeca Haaksbergen nodigde de deelnemers uit op "Hoksebarge preuft". Op de markt te Haaksbergen werden de deelnemers als ware gasten ontvangen door Horeca Haaksbergen. Van allerlei zeer smakelijke lekkernijen mochten ze proeven. Omdat Horeca Nederland in 2009 zijn 125 jarige verjaardag vierde, werden het gehele jaar door allerlei acties voor goede doelen georganiseerd door Horeca Haaksbergen. Zo ontvingen de deelnemers van Erve Knippert 1500,00 euro. Mw. Bijen nam namens de deelnemers het bedrag in ontvangst, wat gepaard ging met een prachtig boeket bloemen voor in de huiskamer. Met dit geweldige bedrag werd een uitbreiding van houten tuinmeubilair gerealiseerd. Tevens wilde een deelnemer een hulpmiddel om de stoelen gemakkelijk te verplaatsen. Buitenkeuken De deelnemers van Zorgboerderij Erve Knippert zijn verrast door een Donatie uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Enschede Haaksbergen. Van dit bedrag is een mobiele buitenkeuken aangeschaft. Een prachtig groot gasfornuis ( 6 pits ), voorzien van duidelijk regelbare knoppen en een oven. Het grote mobiele aanrecht geeft veel werkruimte. Meerdere middagen hebben we middels dit mooie cadeau in de buitenlucht kunnen koken en eten voorbereiden. Natuurlijk wordt er door velen buiten gegeten. De natuurliefhebbers hoeven nu niet meer voor het bereiden van de maaltijd een aantal uren binnen te zijn. Het spreekt voor zich dat wij, deelnemers en medewerkers, erg blij zijn met dit "natuurlijke, gezonde", cadeau. Bas-kwa-ja Pagina 8 van 11

11 Erve Knippert lanceert een eigen website Tijdens het kerstdiner zond Mw. van Mast met een druk op de knop de website van Erve Knippert de wereld in. Alle deelnemers konden op een groot beeldscherm meekijken hoe de website er uit ziet. Naar u toe zeggen deelnemers en medewerkers van Erve Knippert graag: Neem een blik en geef aan Erve Knippert een kik. Bas-kwa-ja Pagina 9 van 11

12 Actieplan uitgevoerd in 2009 Bijlage 1 van 2 (febr. 10) Wat Hoe Wanneer * Actualisatie en evaluatie van het Kwaliteitssysteem - Schriftelijk - Jaarlijks februari * Risico inventarisatie - Schriftelijk, versie bijstellen, jaarlijks Audit : 1 x per 3 jaar - Jaarlijks februari 2010 * Herhalingsbijeenkomst BHV Wim - Marga - Deelname aan cursus dag Bedrijfshulpverlening - W M 2009 * Landelijk Dementieprogramma Twente - Werkplaatsbijeenkomsten bijwonen - Alzheimer bijeenkomsten bezoeken - beëindigd in uitgevoerd 5x 2009 * AO/IC=administratieve organisatie interne controle - Meer verdieping, lezen en bijeenkomsten * Verdieping HKZ (harmonisatie kwaliteit zorginstellingen) - Meer verdieping en inzet, toegepast op zorgboerderijen evt. meedenken in pilot * niet in pilot * Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Meer verdieping, lezen en bijeenkomsten * Reconstructie en Rood voor Rood Nazien of dit voor Erve Knippert van toepassing is. - Contacten provincie, gemeente en belastingdienst, verdieping/realisatie * Vereniging van Zorgboeren Overijssel - Meedenken en meepraten in bestuur over voortzetting i.v.m. opheffing Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg - Wim,vaak, 2009 * AWBZ voor kleine zorgaanbieders - AWBZ problematiek landelijk coördineren - regionaal mee bezig 2009 * Defibrillator /hulpverlener - Informatie: om iemand als hulpverlener om te laten gaan met een defibrillator Cursus volgen - in Beckum 55 pers. opgeleid 2009 * Thema bijeenkomsten naasten en vrijwilligers - Vrijwilligers en naasten attenderen op thema bijeenkomsten Bas-kwa-ja Pagina 10 van 11

13 Actieplan uitgevoerd in 2009 Bijlage 2 van 2 (febr. 10) Wat Hoe Wanneer * Uitbreiding plantenbakken op hoogte voor sla, slabonen, peterselie en selderij e.d. - Met deelnemers hoge plantenbakken aanschaffen * Authenthieke bakspieker afwerken - Bakspieker, bakklaar maken * Authentieke aardappelkelder afwerken - Met deelnemers en medewerkers Holland Casino en aannemer op ons erf de authentieke rolstoeltoegankelijke aardappelkelder afwerken. * Paardenstallen afbouwen - Afwerking van paardenstallen * Evt.? Schuilstal voor dieren, met duiven toren - Met deelnemers, medewerkers Holland Casino en aannemer in de wei een schuilstal voor dieren met bovenin een duiventoren realiseren - Niet uitgevoerd 2009 andere werkzaam- heden waren belangrijker. * Jongveestal, meer licht inbreng * Opbergwagen gereedschap - Meer doorzichtige golfplaten aanbrengen - Verplaatsbare opbergwagen voor tuin- en erf gereedschap. - Zomer 2009 * Werkplaats herinrichten - Werkbank verplaatsen, meubilair vervangen, radio vervangen * Parkeerplaats aanleggen * Ruststoelen aanschaffen - Op veilige plek parkeerplaats realiseren - Met deelnemers sta op ruststoelen uitzoeken * Website Erve Knippert - Eigen website Erve Knippert realiseren - Dec. gereed 2009 *Administratieve lasten verlichting - Accountant meer taken richting zorg- kantoor laten verrichten. *Begeleiding deelnemers uitbreiden - Twee halve dagen per week een extra medewerker. Bas-kwa-ja Pagina 11 van 11

14 Actieplan 2010 Bijlage 1 van 2 (febr. 10) Wat Hoe Wanneer * Actualisatie en evaluatie van het Kwaliteitssysteem - Schriftelijk - Jaarlijks februari * Risico inventarisatie - Schriftelijk, versie bijstellen, jaarlijks Audit : 1 x per 3 jaar - Jaarlijks febr * Noodplan bijstellen en ophangen * Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Noodplan nazien, bijstellen en goed zichtbaar ophangen - Meer verdieping, lezen en bijeenkomsten - Jaarlijks febr * Stichting Verenigde Zorgboeren Nederland - Meedenken en meepraten in bestuur over voortzetting Stichting Verenigde Zorgboeren Nederland * Vereniging van Zorgboeren Overijssel - Meedenken en meepraten in bestuur over voortzetting i.v.m. opheffing Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg * Lasten AWBZ registratie verlichten - AWBZ: verdieping in een gezamenlijke regionale AWBZ erkenning * Aanvulling van verplichte gegevens in het zorgdossier - Van vele deelnemers een geldige zorgpas en identificatiebewijs en check lijst toevoegen aan het zorgdossier - febr * Aftekenlijsten deelnemers, deelname - Deelnemers via zorg in natura moeten deelname aftekenen - febr * Beleid ongewenst gedrag - Correcties en aanvullingen aanbrengen in het huidige document. - febr * Vervoersafspraken - Afspraken omtrent vervoer vastleggen - mrt 2010 * Functie omschrijvingen van medewerkers - Van alle medewerkers functie omschrijvingen op papier zetten - april 2010 * Functionering gesprekken - Onderwerpen functioneringsgesprekken herzien - mrt * Verklaring Omtrent Gedrag - Verdieping, of we dit aan medewerkers willen vragen - zomer 2010 Ba kw jaarvers actieplan 2010 Pagina 1 van 2

15 Actieplan Bijlage 2 van 2 (febr. 10) Wat Hoe Wanneer * Hulp bij aanvraag herïndicatie - Bij verschillende deelnemers werd de indicatie voor de functie begeleiding niet verlengd. Herindicaties werden aangevraagd. - jan, febr * Vervoer deelnemers, het vervoer van Haaksbergen en Enschede gaat over naar een ander taxivervoerder - Afspraken met nieuwe vervoerder maken - febr * Ontruimingsoefeningen - Afspraak met brandweer en dit oefenen - febr. mrt * Tevredenheid onderzoek * Herhalingsbijeenkomst BHV Wim - Marga - Zodra het landelijk goedgekeurde tevredenheid onderzoek er is, meedoen. - Deelname aan cursus dag Bedrijfshulpverlening W M 2011 * Uitbreiding BHV ers - Marianne en Jacqueline ook deelnemen - voorjaar 2010 * Dementie Twente - Alzheimer bijeenkomsten bezoeken * Medicatie - Cursus medicatie toediening ( Wim ) - voorjaar 2010 * Stoelen huiskamer - Opnieuw bekleden - jan 2010 * Een deel van de groenten tuin vogelvrij maken - Deel van de groenten tuin voorzien van een omheining met gaas aan zij- en bovenkant. - mei / juli 2010 * Regentonnen verbeteren Lekkages moeten niet voorkomen en de kraan moet goed lopen. - april / mei 2010 * Achterdeur werkplaats veranderen - Andere klink, zodat we hem ook van buiten kunnen openen. Toegang buitendeur vrij maken. - april / mei 2010 * Huiskamer uitbreiden met een serre? - Oriëntatie: huiskamer uitbreiden met een serre? Ba kw jaarvers actieplan 2010 Pagina 2 van 2

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg 11 7482 RW Haaksbergen Tel: 074 36 765 11 Email: info@erveknippert.nl Website: www.erveknippert.nl

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Flint Boerderijnummer: 767

De Flint Boerderijnummer: 767 arverslag nuari 2013 - december 2013 De Flint Boerderijnummer: 767 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011 SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2011 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht, 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Anneke Baan (Stichting De Welle) Stichting De Welle Marktstraat 21 7642 AK Telefoon: 0546

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Zorgboerderij Den Hoet

Zorgboerderij Den Hoet aarverslag anuari 2011 - december 2011 Zorgboerderij Den Hoet Boerderijnummer: 1349 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum.

COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum. Jaarverslag 2012 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum. De Strandwal 22A 1851 VM Heiloo t. 072-5627618

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie