Jaarverslag Erve Knippert 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Erve Knippert 2009"

Transcriptie

1

2 Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg RW Haaksbergen Tel: Website: Jaarverslag Erve Knippert 2009 Febr. 09 Versie: 7 Inhoudsopgave: Inleiding pag. 1 Algemeen pag. 2 Zorg pag. 5 Actieplan uitgevoerd in 2009 pag. 10 Bijlage: actieplan 2010 bas-kwa-jaa Sinds febr. 2004

3 Inleiding: In dit jaarverslag over 2009 geeft Zorgboerderij Erve Knippert een overzicht van diverse onderwerpen en activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden of zijn gerealiseerd. De geplande acties die vermeld stonden in het actieplan 2009 zijn zo mogelijk alle uitgevoerd. De realisatie hiervan wordt in de actieplanlijst 2009 (zie pag. 10 ) vermeld. Het actieplan voor 2010 is als bijlage toegevoegd. Alles is er op gericht de kwaliteit en veiligheid van deelnemende ouderen op Erve Knippert te optimaliseren. Het doel blijft dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en een voor hen zinvolle en plezierige dag op de zorgboerderij doorbrengen. Veel leesplezier, Marga Waanders - Broekhuis Bas-kwa-ja Pagina 1 van 11

4 Algemeen: AWBZ erkenning Erve Knippert is een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) toegelaten zorgaanbieder voor ondersteunende begeleiding dagprogramma. Vanaf 1 januari 2005 worden rechtstreeks productieafspraken (over het aantal zorgplekken) met het zorgkantoor gemaakt. Daarnaast is Erve Knippert beschikbaar voor instellingen die voor ouderen zorgplekken wensen. Het gebruik maken van het brede aanbod buitenactiviteiten is hierbij een belangrijke reden. Ouderen kunnen ook middels een PGB (Persoon gebonden budget) rechtstreeks met Erve Knippert zorgafspraken maken. Ervaringen met AWBZ erkenning: De administratieve belasting is sinds de AWBZ erkenning onevenredig toegenomen. De procedure bij het maken van de productieafspraak ondersteunende begeleiding dagprogramma vraagt veel tijd en is een forse kostenpost door de noodzaak van het inschakelen van externe deskundigheid. Daarnaast worden criteria gesteld waaraan kleine zorgaanbieders als zorgboerderijen niet kunnen voldoen. Erve Knippert wordt bij dit alles gelijk gesteld aan grote zorgaanbieders met duizenden personeelsleden. De consequenties hiervan zijn te omvangrijk en te belastend. Er worden serieuze gesprekken gevoerd of er belangstelling is met een groep zorgboeren een gezamenlijke AWBZ erkenning aan te vragen, zodat we de administratieve lasten kunnen bundelen. Het positieve van de AWBZ erkenning is dat we de ondersteunende begeleiding dagprogramma zelfstandig kunnen aanbieden. De benodigde protocollen geven tevens deelnemers en medewerkers een duidelijk en goed beeld van de noodzakelijke aandacht voor kwaliteit. Herindicatie voor alle deelnemers waarom? In 2009 is de functie ondersteunende begeleiding in dagdelen (dagzorg) verandert in de functie begeleiding. Voor de deelnemers hield dit in dat ieder opnieuw werd geïndiceerd om te onderzoeken of men recht heeft op de nieuwe functie begeleiding en of men moest stoppen met de huidige dagzorg. Bij vele deelnemers heeft dit veel onrust, angst, verdriet en slapeloze nachten teweeg gebracht. Erve Knippert heeft de ouderen die een afwijzing hadden gekregen, geholpen bij het aanvragen van een herindicatie. Voor Erve Knippert betekende dit veel extra schrijf- en telefoonwerk. Daarnaast moest aan vele ouderen extra aandacht gegeven worden vanwege hun wekenlange onzekerheid en onrust. Momenteel moeten sommige ouderen het bericht nog afwachten, maar bijna ieder heeft inmiddels een positieve indicatie ontvangen. Dus deze deelnemers mogen blijven deelnemen aan de dagzorg op Erve Knippert. Bas-kwa-ja Pagina 2 van 11

5 Klachten Bij de vertrouwenspersoon en klachtencommissie zijn in 2009 geen klachten gemeld. Registratie (bijna) ongevallen 5 Deelnemers zijn dit jaar gevallen. 1 Persoon gleed uit de rolstoel, hij had het zitgedeelte van de rolstoel verkeerd ingeschat. Hr. kwam in de bladeren terecht. Hr. had een klein schaafwondje aan de pols. Hr. werd erop geattendeerd niet voorop het zitgedeelte te gaan zitten. 1 Persoon zakte met de stoel in de moestuin weg. De stoel ging achterover en de heer kwam zacht in het zandbed te liggen. Hij had geen klachten. Hr. is geadviseerd tijdens de tuinwerkzaamheden de stoel niet in het zand te plaatsen, maar op de verharde paden te laten staan. 1 Persoon ging staande schoffelen in de moestuin en gleed zachtjes in het zand. Zonder merkbare gevolgen. Deze heer werd meerdere keren aangeraden tijdens het schoffelen in de elektrische rolstoel te blijven zitten, maar hij kan het niet laten om toch af en toe te gaan staan. Hij wil dan graag met de voeten de aarde voelen. Hij zegt dat hij het vallen op de koop toe neemt. Hr. is geestelijk goed. Vanuit Erve Knippert wordt deze houding geaccepteerd en volgt naast bovenstaand advies geen verdere actie. 2 Personen zijn op het erf gevallen zonder dat er een obstakel lag. Eén van de dames heeft een sloffende looppas. Oorzaken? De beide dames hadden geen gevolgen van de val. Er was geen schrammetje te zien. In alle bovenstaande valpartijen wordt de familie of naaste hiervan spoedig in kennis gesteld, zodat er na het vertrek van Erve Knippert bij de desbetreffende oudere een oog in het zeil kan worden gehouden. Scholing en ontwikkeling Wim en Marga volgen al jaren de BHV (bedrijfshulpverlening) cursussen. Marga volgde dit jaar de: Basiscursus PGB voor een organisatie. Hiernaast werden er vele informatie bijeenkomsten bijgewoond. Denk hierbij aan de thema s in de Alzheimercafe s, Psychiatrische info avonden en info avonden over andere ziektebeelden. Daarnaast woonden ze vaak samen elke studieclubavond van de Studieclub Zorgboeren Twente bij. Hier komen vele onderwerpen aan de orde. Fietstocht de boer op Neede Tijdens de fietstocht de boer op bezochten ruim 2000 bezoekers Erve Knippert. De deelnemers ontvingen de gasten met een folder en plattegrond van de boerderij. De bakker had met ondersteuning van de deelnemers voor ieder een koekje te proeven dat was gebakken in het bakspieker. Vele gasten gingen het erf bekijken, maakten een praatje met de deelnemers, wilden de soep proeven of keken naar de film over Erve Knippert. De gezellige drukte verspreidde zich over de vele gebouwen, het erf en bos. Middels deze fietstocht had Erve Knippert een groot bereik van mensen die niet of nauwelijks op de hoogte waren van het leven en werken op een zorgboerderij. De deelnemers hoorden vele verrassende opmerkingen. Bas-kwa-ja Pagina 3 van 11

6 Erve Knippert deed mee aan het Wetenschappelijk onderzoek: Vergelijken van effecten op zorgboerderijen en reguliere instellingen voor dagzorg op de gezondheid van dementerende ouderen. Op 11 zorgboerderijen en 12 reguliere instellingen zijn een jaar lang dementerende ouderen en hun naasten (3x bezoek) geobserveerd. Uit het onderzoek kwamen de volgende conclusies naar voren: 1. Bij het onderzoek had men verwacht een duidelijker beeld te krijgen betreffende de gezondheid van de deelnemende ouderen, maar hiervoor is echter een dieper onderzoek nodig. 2. Zorgboerderijen en regulier instellingen lijken even effectief in het voorkomen of afname van het geestelijk functioneren, het emotioneel welbevinden en de functionele status, evenals het voorkomen van de zichtbare toename van het aantal gedragsproblemen. 3. Zorgboerderijen zijn beter in staat dan reguliere instellingen aan dementerende ouderen een afwisselend en divers programma te bieden. 4. Ouderen zijn vaker buiten. 5. Men heeft meer lichamelijke inspanning. 6. Deelnemers zijn meer individueel (mogelijk meer keuzevrijheid) en in kleine groepjes actief. 7. De voedsel consumptie wordt beter gestimuleerd: de voedingsstatus is beter: a. Hogere inname van energie: 39 gram koolhydraten per dag meer. b. Vocht: 441 gram per dag meer. 8. Je bereikt een andere groep, vooral mannen Wim en Marga 25 jaar getrouwd Een hoogtepunt in 2009 was dat Wim en Marga hun 25 jarig huwelijksjubilea vierden. De deelnemers maakten met de noabers (buren) twee feestelijke bogen en versierden de bogen en het erf met eigengemaakte zilveren rozen. Dit is een Twents gebruik: mooi maak n. Op 26 mei waren alle deelnemers de gehele dag aanwezig op de bruiloft die op Erve Knippert gevierd werd. Bas-kwa-ja Pagina 4 van 11

7 Zorg: Deelnemers In het afgelopen jaar namen 50 ouderen deel aan de werkzaamheden van de zorgboerderij, van wie: 18 vrouwen en 32 mannen. Dit betekent t.o.v. van 2008 geen uitbreiding van aantal deelnemersplaatsen. De gemiddelde leeftijd was 77 jaar. Van deze 50 deelnemers woonden er vroeger 16 op een boerderij. Nu wonen nog 12 ouderen op een boerderij. Ouder dan 75 jaar zijn 32 deelnemers. Regelmatig vinden mutaties plaats. In 2009 beëindigde voor 11 deelnemers de deelname. Reden: - 2 deelnemers: algehele lichamelijke en geestelijke achteruitgang. - 1 oudere had een voorkeur voor dagzorg in een andere zorgboerderij dichter bij hem in de buurt. - 5 ouderen zijn overleden. - 3 deelnemers zijn tegen hun eigen wil in gestopt nadat ze zijn gaan wonen in een zorginstelling. ( De betreffende zorginstelling wilde geen budget vrij maken voor een voortzetting van de deelname.) De gemiddelde duur van deelname van alle huidige en vertrokken deelnemers is 3 jaar en 1 maand. De gemiddelde duur van deelname van alleen de vertrokken deelnemers was 2 jaar en 10 maand. Deelnemersraad Zorgboerderij Erve Knippert heeft een deelnemersraad met een onafhankelijke voorzitster. Drie deelnemers denken en praten hierin mee. Een afgevaardigde van de deelnemersraad mag deel nemen aan het overleg met het zorgkantoor. Jongveestal Op de jongveestal zijn vele van de dichte golfplaten vervangen door lichtdoorlatende golfplaten. Hierdoor is de stal voorzien van veel meer licht. Dit is prettiger voor mens en dier. Paardenstallen Meerdere paardenstallen stonden ver van het erf. Er is gewerkt aan paardenstallen nabij het boerenerf. Deelnemers hebben nu de mogelijkheid tot een intensiever contact met de paarden. Met het verzorgen van de paarden en de daarbij behorende werkzaamheden wordt het aanbod activiteiten opnieuw vergroot. Bas-kwa-ja Pagina 5 van 11

8 Plantentafel: op hoogte verstelbaar en verrijdbaar Sommige deelnemers werken vanuit hun rolstoel. Voor hen, maar ook voor anderen is een op hoogte verstelbare plantentafel gemaakt. Met meerdere personen kun je hier tegelijk aan werken, zowel staand als zittend. De plantentafel is verrijdbaar en zowel binnen als buiten gemakkelijk te verplaatsen. Bakspieker In het bos nabij het erf is een authentieke bakspieker gebouwd. Hierbij ontving Erve Knippert ondersteuning van medewerkers van het Holland Casino te Enschede. Holland Casino doet dit in het kader van: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De deelnemers van Erve Knippert hebben ondersteunende taken verricht, zoals het sorteren en klaarzetten van stenen, hout en dakpannen. Inmiddels is er al vele malen gesmuld van verschillende broden, bolletjes, koekjes en appeltaart. Aardappelkelder De nieuwe, in authentieke stijl gebouwde aardappelkelder, is gereed en deze winter voor het eerst in gebruik. Hier ontving Erve Knippert evenals bij het bakspieker ondersteuning van de medewerkers van het Holland Casino te Enschede. Ook voor ouderen met rollator of rolstoel is de aardappelkelder goed toegankelijk. Aardappels, appels, uien, rode bieten, sierappels en mispels komen nu vorstvrij de winter door. Werkplaats De werkplaats is heringericht. Er is meer ruimte ontstaan voor deelnemers met rolstoelen en rollators. Tevens is het meubilair vervangen. Van de Rabobank ontvingen we een voorgeprogrammeerde radio. Gezellige muziek, het regionale nieuws van radio oost en de weerberichten gaan aan vele deelnemers niet voorbij. Bas-kwa-ja Pagina 6 van 11

9 Parkeerplaats Bij de parkeerplaats is meer verharding aangelegd. Deelnemers boden ondersteuning door palen en grond te verplaatsen. Ze hielpen mee met het stenen bijzetten. Nu kunnen de auto s centraal worden geparkeerd, op een veilige plek, nabij het erf. Kantoor Het kantoor werd voorzien van een nieuwe vloer (eikenhout van het erf). Tevens is een laserprinter aangeschaft. Huiskamer In de huiskamer was behoefte aan sta op ruststoelen. Met de deelnemers werden 3 stoelen uitgezocht. Dagelijks wordt er door deelnemers na het middagmaal gebruik van gemaakt. Digitaal fototoestel met toebehoren Medewerkers van de Twentse Kabelfabriek (TKF) schonken de deelnemers van Zorgboerderij Erve Knippert een digitaal fototoestel met aanvullend materiaal. De medewerkers van TKF sparen maandelijks van hun salaris 0,25 eurocent voor een goed doel. Dit jaar ontving Erve Knippert 875,00 euro. Een mooi bedrag om een digitaal fototoestel en bijbehorende materialen aan te schaffen. De deelnemers van Erve Knippert zijn vaak verrast met een foto om zo thuis te kunnen nagenieten van hun dag op Erve Knippert. Een eigen fototoestel voor de deelnemers van de Zorgboerderij is een cadeau dat vaak gebruikt gaat worden. Bas-kwa-ja Pagina 7 van 11

10 Uitbreiding tuinmeubilair Horeca Haaksbergen nodigde de deelnemers uit op "Hoksebarge preuft". Op de markt te Haaksbergen werden de deelnemers als ware gasten ontvangen door Horeca Haaksbergen. Van allerlei zeer smakelijke lekkernijen mochten ze proeven. Omdat Horeca Nederland in 2009 zijn 125 jarige verjaardag vierde, werden het gehele jaar door allerlei acties voor goede doelen georganiseerd door Horeca Haaksbergen. Zo ontvingen de deelnemers van Erve Knippert 1500,00 euro. Mw. Bijen nam namens de deelnemers het bedrag in ontvangst, wat gepaard ging met een prachtig boeket bloemen voor in de huiskamer. Met dit geweldige bedrag werd een uitbreiding van houten tuinmeubilair gerealiseerd. Tevens wilde een deelnemer een hulpmiddel om de stoelen gemakkelijk te verplaatsen. Buitenkeuken De deelnemers van Zorgboerderij Erve Knippert zijn verrast door een Donatie uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Enschede Haaksbergen. Van dit bedrag is een mobiele buitenkeuken aangeschaft. Een prachtig groot gasfornuis ( 6 pits ), voorzien van duidelijk regelbare knoppen en een oven. Het grote mobiele aanrecht geeft veel werkruimte. Meerdere middagen hebben we middels dit mooie cadeau in de buitenlucht kunnen koken en eten voorbereiden. Natuurlijk wordt er door velen buiten gegeten. De natuurliefhebbers hoeven nu niet meer voor het bereiden van de maaltijd een aantal uren binnen te zijn. Het spreekt voor zich dat wij, deelnemers en medewerkers, erg blij zijn met dit "natuurlijke, gezonde", cadeau. Bas-kwa-ja Pagina 8 van 11

11 Erve Knippert lanceert een eigen website Tijdens het kerstdiner zond Mw. van Mast met een druk op de knop de website van Erve Knippert de wereld in. Alle deelnemers konden op een groot beeldscherm meekijken hoe de website er uit ziet. Naar u toe zeggen deelnemers en medewerkers van Erve Knippert graag: Neem een blik en geef aan Erve Knippert een kik. Bas-kwa-ja Pagina 9 van 11

12 Actieplan uitgevoerd in 2009 Bijlage 1 van 2 (febr. 10) Wat Hoe Wanneer * Actualisatie en evaluatie van het Kwaliteitssysteem - Schriftelijk - Jaarlijks februari * Risico inventarisatie - Schriftelijk, versie bijstellen, jaarlijks Audit : 1 x per 3 jaar - Jaarlijks februari 2010 * Herhalingsbijeenkomst BHV Wim - Marga - Deelname aan cursus dag Bedrijfshulpverlening - W M 2009 * Landelijk Dementieprogramma Twente - Werkplaatsbijeenkomsten bijwonen - Alzheimer bijeenkomsten bezoeken - beëindigd in uitgevoerd 5x 2009 * AO/IC=administratieve organisatie interne controle - Meer verdieping, lezen en bijeenkomsten * Verdieping HKZ (harmonisatie kwaliteit zorginstellingen) - Meer verdieping en inzet, toegepast op zorgboerderijen evt. meedenken in pilot * niet in pilot * Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Meer verdieping, lezen en bijeenkomsten * Reconstructie en Rood voor Rood Nazien of dit voor Erve Knippert van toepassing is. - Contacten provincie, gemeente en belastingdienst, verdieping/realisatie * Vereniging van Zorgboeren Overijssel - Meedenken en meepraten in bestuur over voortzetting i.v.m. opheffing Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg - Wim,vaak, 2009 * AWBZ voor kleine zorgaanbieders - AWBZ problematiek landelijk coördineren - regionaal mee bezig 2009 * Defibrillator /hulpverlener - Informatie: om iemand als hulpverlener om te laten gaan met een defibrillator Cursus volgen - in Beckum 55 pers. opgeleid 2009 * Thema bijeenkomsten naasten en vrijwilligers - Vrijwilligers en naasten attenderen op thema bijeenkomsten Bas-kwa-ja Pagina 10 van 11

13 Actieplan uitgevoerd in 2009 Bijlage 2 van 2 (febr. 10) Wat Hoe Wanneer * Uitbreiding plantenbakken op hoogte voor sla, slabonen, peterselie en selderij e.d. - Met deelnemers hoge plantenbakken aanschaffen * Authenthieke bakspieker afwerken - Bakspieker, bakklaar maken * Authentieke aardappelkelder afwerken - Met deelnemers en medewerkers Holland Casino en aannemer op ons erf de authentieke rolstoeltoegankelijke aardappelkelder afwerken. * Paardenstallen afbouwen - Afwerking van paardenstallen * Evt.? Schuilstal voor dieren, met duiven toren - Met deelnemers, medewerkers Holland Casino en aannemer in de wei een schuilstal voor dieren met bovenin een duiventoren realiseren - Niet uitgevoerd 2009 andere werkzaam- heden waren belangrijker. * Jongveestal, meer licht inbreng * Opbergwagen gereedschap - Meer doorzichtige golfplaten aanbrengen - Verplaatsbare opbergwagen voor tuin- en erf gereedschap. - Zomer 2009 * Werkplaats herinrichten - Werkbank verplaatsen, meubilair vervangen, radio vervangen * Parkeerplaats aanleggen * Ruststoelen aanschaffen - Op veilige plek parkeerplaats realiseren - Met deelnemers sta op ruststoelen uitzoeken * Website Erve Knippert - Eigen website Erve Knippert realiseren - Dec. gereed 2009 *Administratieve lasten verlichting - Accountant meer taken richting zorg- kantoor laten verrichten. *Begeleiding deelnemers uitbreiden - Twee halve dagen per week een extra medewerker. Bas-kwa-ja Pagina 11 van 11

14 Actieplan 2010 Bijlage 1 van 2 (febr. 10) Wat Hoe Wanneer * Actualisatie en evaluatie van het Kwaliteitssysteem - Schriftelijk - Jaarlijks februari * Risico inventarisatie - Schriftelijk, versie bijstellen, jaarlijks Audit : 1 x per 3 jaar - Jaarlijks febr * Noodplan bijstellen en ophangen * Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Noodplan nazien, bijstellen en goed zichtbaar ophangen - Meer verdieping, lezen en bijeenkomsten - Jaarlijks febr * Stichting Verenigde Zorgboeren Nederland - Meedenken en meepraten in bestuur over voortzetting Stichting Verenigde Zorgboeren Nederland * Vereniging van Zorgboeren Overijssel - Meedenken en meepraten in bestuur over voortzetting i.v.m. opheffing Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg * Lasten AWBZ registratie verlichten - AWBZ: verdieping in een gezamenlijke regionale AWBZ erkenning * Aanvulling van verplichte gegevens in het zorgdossier - Van vele deelnemers een geldige zorgpas en identificatiebewijs en check lijst toevoegen aan het zorgdossier - febr * Aftekenlijsten deelnemers, deelname - Deelnemers via zorg in natura moeten deelname aftekenen - febr * Beleid ongewenst gedrag - Correcties en aanvullingen aanbrengen in het huidige document. - febr * Vervoersafspraken - Afspraken omtrent vervoer vastleggen - mrt 2010 * Functie omschrijvingen van medewerkers - Van alle medewerkers functie omschrijvingen op papier zetten - april 2010 * Functionering gesprekken - Onderwerpen functioneringsgesprekken herzien - mrt * Verklaring Omtrent Gedrag - Verdieping, of we dit aan medewerkers willen vragen - zomer 2010 Ba kw jaarvers actieplan 2010 Pagina 1 van 2

15 Actieplan Bijlage 2 van 2 (febr. 10) Wat Hoe Wanneer * Hulp bij aanvraag herïndicatie - Bij verschillende deelnemers werd de indicatie voor de functie begeleiding niet verlengd. Herindicaties werden aangevraagd. - jan, febr * Vervoer deelnemers, het vervoer van Haaksbergen en Enschede gaat over naar een ander taxivervoerder - Afspraken met nieuwe vervoerder maken - febr * Ontruimingsoefeningen - Afspraak met brandweer en dit oefenen - febr. mrt * Tevredenheid onderzoek * Herhalingsbijeenkomst BHV Wim - Marga - Zodra het landelijk goedgekeurde tevredenheid onderzoek er is, meedoen. - Deelname aan cursus dag Bedrijfshulpverlening W M 2011 * Uitbreiding BHV ers - Marianne en Jacqueline ook deelnemen - voorjaar 2010 * Dementie Twente - Alzheimer bijeenkomsten bezoeken * Medicatie - Cursus medicatie toediening ( Wim ) - voorjaar 2010 * Stoelen huiskamer - Opnieuw bekleden - jan 2010 * Een deel van de groenten tuin vogelvrij maken - Deel van de groenten tuin voorzien van een omheining met gaas aan zij- en bovenkant. - mei / juli 2010 * Regentonnen verbeteren Lekkages moeten niet voorkomen en de kraan moet goed lopen. - april / mei 2010 * Achterdeur werkplaats veranderen - Andere klink, zodat we hem ook van buiten kunnen openen. Toegang buitendeur vrij maken. - april / mei 2010 * Huiskamer uitbreiden met een serre? - Oriëntatie: huiskamer uitbreiden met een serre? Ba kw jaarvers actieplan 2010 Pagina 2 van 2

Kwaliteitsjaarverslag 2010 Zorgboerderij Erve Knippert

Kwaliteitsjaarverslag 2010 Zorgboerderij Erve Knippert Kwaliteitsjaarverslag 2010 Zorgboerderij Erve Knippert Februari Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg 11 7482 RW Haaksbergen Tel: 074 36 765 11 Email: info@erveknippert.nl Website:

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert Kwaliteitsjaarverslag 2011 Zorgboerderij Erve Knippert Zorgboerderij Erve Knippert Marga en Wim Waanders Hulstweg 11 7482 RW Haaksbergen Tel: 074 36 765 11 Email: info@erveknippert.nl Website: www.erveknippert.nl

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Knippert Boerderijnummer: 240

Zorgboerderij Erve Knippert Boerderijnummer: 240 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Knippert Boerderijnummer: 240 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij De Maashof vof

Zorgboerderij De Maashof vof Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Maashof vof Boerderijnummer: 1787 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Maashof Boerderijnummer: 1787

Zorgboerderij De Maashof Boerderijnummer: 1787 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij De Maashof Boerderijnummer: 1787 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012- december 2012 BuitenEnZo Boerderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Groene Handen. Boerderijnummer: 967. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Groene Handen. Boerderijnummer: 967. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Handen Boerderijnummer: 967 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghoeve Ora et Labora Boerderijnummer: 1014 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Meentboerderij Boerderijnummer: 1835 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Rietstulp Boerderijnummer: 743

Zorgboerderij de Rietstulp Boerderijnummer: 743 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij de Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619

Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag 31-December December Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 31-December December Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag 31-December -2011 31-December -2012 Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 arverslag nuari 2016 - december 2016 't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 St. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Horsewise Boerderijnummer: 1857 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

AMERIJKE Boerderijnummer: 882

AMERIJKE Boerderijnummer: 882 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 AMERIJKE Boerderijnummer: 882 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Sleiderink Boerderijnummer: 806

Zorgboerderij Erve Sleiderink Boerderijnummer: 806 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Erve Sleiderink Boerderijnummer: 806 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588

't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vredesbest Boerderijnummer: 1577

Vredesbest Boerderijnummer: 1577 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vredesbest Boerderijnummer: 1577 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Mieden

Zorgboerderij De Mieden Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij De Mieden Boerderijnummer: 1481 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Veldhof Boerderijnummer: 1585

De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Midden Boerderijnummer: 2062

het Midden Boerderijnummer: 2062 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Midden Boerderijnummer: 2062 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Paalse Hoeve Boerderijnummer: 1525

De Paalse Hoeve Boerderijnummer: 1525 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Paalse Hoeve Boerderijnummer: 1525 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari december Kooilust. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december Kooilust. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Kooilust Boerderijnummer: 1867 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgkwekerij Mil Maasdijk

Zorgkwekerij Mil Maasdijk Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgkwekerij Mil Maasdijk Boerderijnummer: 1230 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Veluwezoom Boerderijnummer: 2098

Veluwezoom Boerderijnummer: 2098 arverslag nuari 2016 - december 2016 Veluwezoom Boerderijnummer: 2098 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Jaegershoes Boerderijnummer: 1140 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Boerderijnummer: 1327 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Levensvreugde' Boerderijnummer: 231

Zorgboerderij 'Levensvreugde' Boerderijnummer: 231 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Levensvreugde' Boerderijnummer: 231 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Koebel Boerderijnummer: 1627 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Koebel Boerderijnummer: 1627 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Koebel Boerderijnummer: 1627 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Westrik Boerderijnummer: 1713

De Westrik Boerderijnummer: 1713 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Westrik Boerderijnummer: 1713 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie