ZORGBOERDERIJ DE MILDERT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGBOERDERIJ DE MILDERT"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2012 ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Boerderijnummer: 1100 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: De Mildert Adres: Mildert 13 Postcode: 6031 SM Woonplaats Nederweert Provincie: Limburg Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Marjo Douven Adres: Mildert13 Postcode: 6031SM Woonplaats Nederweert Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Marjo Douven Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Thijs Douven : _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Cliënten: De groepsgrootte is het afgelopen jaar gegroeid. Het aantal cliënten per dag is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Maximaal kunnen er 15 cliënten per dag deelnemen. We zijn altijd met 3 begeleiders per dag aanwezig, eventueel aangevuld met stagiaires. De activiteiten die geboden worden hebben betrekking op het ritme van de dag en het seizoen, en zijn gerelateerd aan de werkzaamheden op en om de boerderij. Begeleiders: Rieny werkt 2 vaste dagen in de week maandag en donderdag, Toos werkt als oproepkracht. Marjo werkt maandag,dinsdag en woensdag, Thijs werkt maandag,donderdag en vrijdag, en beide zijn we inzetbaar op alle andere dagen. Vrijwilligers: Ger is na een ziekteperiode van ongeveer 2 jaar per 1 december weer gestart als vrijwilliger/chauffeur. Hij wil langzaam weer de draad oppakken. Er wordt rekening gehouden met zijn beperkingen. Stagiaires: Donny (mmz niv.4 2 de leerjaar) gestart met stage op ma-di-woe. Door persoonlijke problemen is deze stage op vroegtijdig beëindigd.hij heeft van de Gildeopleiding een time-out gekregen om in januari weer de draad op te pakken. Mariska (mzw niv. 2 1 ste leerjaar) is gestart op op don-vrij. Kwaliteit: Na een jaar gewerkt te hebben met het positief geëvalueerd kwaliteitssysteem, hebben we in december een audit aanvraag ingediend, voor het behalen van het branchekeurmerk kwaliteit laat je zien.her en der zijn aanpassingen/toevoegingen/veranderingen aangebracht. Hierin is de nodige tijd gaan zitten. Tevredenheids enquête: Ook dit jaar weer een enquête. Van de 31 formulieren zijn er 30 ingevuld weer terug ontvangen. Ontvangen rapportcijfer voor de activiteiten op de boerderij 8,6. Ontvangen rapportcijfer voor de begeleiding 8,9. Bouw opslagloods/werkplaats: We zijn in september gestart met de bouw van een opslagloods met nieuwe werkplaats. De werkplaats zal voorzien worden van isolatie en verwarming, zodat er meer mogelijkheden zijn, om daarin activiteiten te ondernemen. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Begin Instroom Uitstroom Eind Psychische/Psychiatrische Hulpvraag: Dementerende ouderen : Ouderen : Totaal: Reden uitstroom: Opname : 4 Overleden : 2 Beëindiging i.v.m. ziektebeeld: 1 Totaal : _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 2

4 Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee, er zijn geen nieuwe doelgroepen toegevoegd. Scholing en ontwikkeling: - Functioneringsgesprekken zijn gevoerd met begeleiders en vrijwilligers. Aandachtspunten/ veranderingen zijn besproken en indien mogelijk toegepast. - Evaluatiegesprekken met cliënten of/en partner/contactpersoon vinden minmaal 1 keer per jaar plaats. Voortgang,bijzonderheden,opmerkingen, wensen enz. zijn besproken en het zorgplan beschreven. - Marjo heeft een cursus Basisvaardigheden werkbegeleider bij Calibris gevolgd. Zinvolle, leerzame workshop voor verdieping in de begeleiding van stagiaires. - Er is door Marjo veel tijd gestoken in de actualisering van de protocollenklapper,ri&e en het kwaliteitssysteem4.1. Dit om een positieve beoordeling te ontvangen na het audit bezoek van de Federatie Landbouw en Zorg. De audit aanvraag is in december 2012 verstuurd. - Marjo heeft deelgenomen aan cursus groeiend ondernemen, waarin het eigen functioneren als zelfstandig ondernemer onder de loep werd genomen. - We hebben een creatieve teambuilding avond georganiseerd voor vrijwilligers en begeleiders. Deze avond is voor herhaling vatbaar en wordt gepland op de actielijst voor komend jaar. - Marjo volgt bloem- en knutsel/handwerk workshops om een afwisselend en variërend aanbod, ((passend bij de doelgroep) activiteiten te kunnen blijven aanbieden. - Thijs is betrokken bij de bijeenkomsten/vergaderingen over de verandering van de AWBZ naar de WMO. Hij is woordvoerder van de zorgboerderijen in ge gemeente Nederweert. - Samen met 6 andere zorgboerderijen uit de omliggend gemeente vormen we een intervisiegroep. Elke bijeenkomst wordt een ander thema besproken waar op dat moment behoefte aan is. Indien nodig nodigen we samen een deskundige spreker uit. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? We zien voorlopig af om de cursus Software Zorg en begeleiding van Qurentis en de cursus HACCP te volgen,omdat de veranderingen in de zorg en wetgeving nog niet duidelijk zijn. Onze opleidingsdoelen zijn bereikt. De ontwikkeling van begeleiders en vrijwilligers met betrekking tot de zorg op de dagbesteding van de zorgboerderij, is een proces wat nooit ophoudt. We zijn voortdurend bezig om optimale zorg te bieden en om te leren van elkaar, maar ook om van fouten te leren. We zijn een goed op mekaar inspelend team, wat mekaar aanvoelt en inspringt waar nodig _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 3

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? 1- Dhr. K is gevallen bij het halen van het paard uit het weiland. Dhr. is nog goed ter been, maar het paard was ditmaal opstandig. Flinke blauwe plek aan linker bovenarm. 2- Mevr. v/d B is op haar neus gevallen tijdens een boswandeling. Mevr. Had een boomtak niet gezien. Klein wondje op haar neus 1- Voorval doorgesproken. - Dhr. roept hulp in als het paard opstandig is. - Dhr. meld het voorval meteen aan leidinggevende zodat indien nodig actie kan worden ondernomen - Voorval besproken met echtgenoot 2- Voorval doorgesproken met mevr. - Voortaan neemt ze begeleider in de arm bij een boswandeling - Mevr. Is nog goed ter been Ja Ja Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er meldingen van klachten? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Per jaar is er minimaal 1 evaluatiegesprek per cliënt of/en partner/contactpersoon Nieuwe evaluatie plannen Ja _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 4

6 Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers gegroeid. De groepsgrootte varieert tussen de 12 tot 15 cliënten en is per dag verschillend. Dit is afhankelijk van de zorgzwaarte per dag. We willen de groepsgrootte niet verder uitbreiden. De kwaliteit van zorg staat voorop. De samenwerking onder het team begeleiders verloopt prima. Er waren geen ziekmeldingen afgelopen jaar. Met de groep vrijwilliger verloopt de samenwerking ook goed. We weten wat we van elkaar verwachten. Samen met de begeleiders kunnen we de zorg die gevraagd wordt bieden. De ontwikkeling van de stagiaire Mariska loopt tot nu toe voorspoedig. Keurmerk kwaliteit laat je zien hopen we begin 2013 te behalen. Vier januari 2013 vindt de audit plaats. We waren er blij met de positieve resultaten die we ontvingen uit de tevredenheids enquête. Mede door de vaste, kleine groep begeleiders en vrijwilligers, bieden we aan cliënten; rust, herkenning,regelmaat en vertrouwen. Verandering van AWBZ naar WMO is iets wat ons wel bezig houdt. Wat dit voor de toekomst met zich meebrengt is nog niet inzichtelijk _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 5

7 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Oefening calamiteitenplan Ja (3x per jaar) Ja Evaluatie gesprekken met Ja Vervolg afspraken worden gepland deelnemers Tevredenheidonderzoek ja deelnemers Functioneringsgesprekken ja (begeleiders en vrijwilligers) Actualisatie BHV ja Actie n.a.v. de RI&E ja (alles uitgevoerd) Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit ja Schriftelijke raamovereenkomsten zijn afgesloten Overige acties van vorig jaar ja uitgevoerd Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Doordat er dit jaar 2 incidenten waren, waarbij cliënten een kleine verwonding opliepen, zijn begeleiders en vrijwilligers extra alert bij buiten activiteiten. Met cliënten nogmaals doorgesproken incidenten te melden, zodat wij ook actie kunnen ondernemen, indien nodig. Doelstellingen voor het komende jaar. Door de bezuinigingen worden we door hoofdaanbieder Proteion gekort op de productieafspraken met 25% voor We hopen voor 2013 cliënten om te kunnen zetten naar van ZIN naar PGB of nieuwe cliënten aan te kunnen nemen met een PGB. De groepsgrootte van 12 tot 15 cliënten zouden we graag willen behouden. De opslagloods/werkplaats wordt afgebouwd en in gebruik genomen. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 6

8 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : De Mildert Datum (mm-jjjj) :Februari 2013 Boerderijnummer: 1100 Jaar: van januari 2013 tot december 2013 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Jaarlijks terugkerende acties Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Actualisatie van de RI&E Thijs juli juli Oefening calamiteitenplan Thijs maart,juni,sept. maart,juni,sept. Evaluatie gesprekken met deelnemers Marjo jan. dec. Tevredenheidonderzoek Marjo nov. nov. Functioneringsgesprek -Rieny -Toos -vrijwilligers Marjo Marjo Marjo april okt. okt. april okt. okt. Actualisatie BHV Thijs nov. nov. Opstellen jaarverslag Marjo jan. febr. jan.-febr. jan. 28 febr. Evaluatie/eindgesprek stagiaire Mariska Rieny Nov juni _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 7

9 Acties n.a.v. de RI&E Actualiseren RI&E Thijs maart maart Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Schriftelijke (raam)overeenkomst Proteion/Riagg Thijs jan. jan Overige acties Actualiseren kwaliteitssysteem Marjo jan. dec. Actualiseren protocollenklapper (incidenten) Marjo juni juli Teambespreking plannen Marjo maart -okt. maart -okt. Familie/Open dag organiseren Marjo juni juni 29 juni 29 juni Personeelsavond organiseren Marjo okt. okt _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 8

10 _jv_1100_De Mildert_jan2012-dec2012 Pagina 9

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2014 - december 2014 'De Veenhoeve' Boerderijnummer: 1856 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie