Inleiding 3. Financieel overzicht 3. Samenwerkingsprogramma s 3. Grote projecten 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3. Financieel overzicht 3. Samenwerkingsprogramma s 3. Grote projecten 7"

Transcriptie

1 RIVV

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Financieel overzicht 3 Samenwerkingsprogramma s 3 Grote projecten 7 Programma kleine projecten 9 A. Projecten waarvoor een projectreservering is getroffen. B. Projecten die worden gehonoreerd op basis van volgorde van aanvraag tot een maximum van 25 mln. aan kleine projecten Programma BOR-fonds 13 REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

3 Inleiding In het Regionale Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) wordt invulling gegeven aan de investeringen die plaatsvinden in de regio Rotterdam in de komende vier jaar. De stadsregio speelt hierbij de rol als subsidieverstrekker of als directe opdrachtgever. Voor de in het RIVV opgenomen projecten geldt dat voor projecten in het jaar 2013 een budgetreservering is gemaakt en de andere jaren gelden de opgenomen bedragen als een budgetprognose. De stadsregio heeft momenteel twee belangrijke inkomstenbronnen voor de uitvoering van het verkeer en vervoerbeleid: - De Brede Doeluitkering (BDU), waarmee middelen voor uitvoering van verkeersbeleid gebundeld en gefaseerd aan de stadsregio ter beschikking worden gesteld. - Het Fonds Bereikbaarheidsoffensief (BOR-fonds), waarin naast Rijksmiddelen, ook een gelijk aandeel aan regionale middelen door de convenantpartners wordt ingelegd. Bovendien is de compensatie spitsheffing van het Rijk (in totaal 27,2 miljoen) in dit fonds ondergebracht. Ook zijn de middelen voor de 1 e en 2 e tranche van de Quick Wins aan het BOR-fonds toegevoegd. Het BOR-fonds kent een eigen programma, dit programma staat weergegeven op de laatste twee pagina s van dit document. Financieel overzicht In het RIVV zullen de samenwerkingsprogramma s, kleine projecten en grote projecten worden behandeld. Dit leidt tot het onderstaande meerjarenoverzicht (komende vier jaar): Samenwerkingsprogramma s Zekerheidslijst groslijst Programma kleine projecten Programma grote projecten Totaal RIVV Voor kleine projecten en samenwerkingsprogramma s is maximaal 25 mln. per jaar beschikbaar voor de jaren 2013 en Voor de jaren 2015 en 2016 wordt maximaal 5 mln gekort op het beschikbare budget voor kleine projecten om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting over 10 jaar. De bedragen die in het bovenstaande overzicht zijn opgenomen voor grote projecten zijn de kasstromen van de projecten. Hierdoor is er geen directe aansluiting met het hoofdstuk grote projecten, want daar zijn de projecten opgenomen voor de bedragen waartegen ze zullen worden verplicht. Samenwerkingsprogramma s De stadsregio is de afgelopen periode een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan en dat heeft geleid tot een aantal programma s. Voor deze programma s wordt een bijdrage ontvangen van het Rijk via de BDU, maar de gelden mogen alleen aan deze programma s worden besteed. In de onderstaande tabel staat de bijdrage die de stadsregio aan drie projecten levert. Programma Beter Benutten Rotterdam Vooruit Snelfietsroutes Totaal Beter Benutten is een rijksprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) met als doel om de files op drukke corridors tot en met 2014 met 20% à 30% te verminderen door reductie van circa voertuigen in de spits. Om dit te bereiken wordt er een heel scala aan projecten uitgewerkt: langer openen spitsstroken, mobiliteitsmanagement door bedrijfsleven, aanpassing van netwerken weg, spoor en water, mobiliteitsprojecten (spitsmijden), fietsstimulering, binnenvaart en reisinformatie. In de tabel op de volgende pagina staat het programma Beter Benutten. REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

4 Programma Beter Benutten Regionale bijdrage* (excl BTW) bijdrage stadsregio Rotterdam (excl BTW) Projectomschrijving Ontvang er EUR Kosten totaal (excl BTW) Rijksbijdrage (excl BTW) 1 Business Development Unit + publiekscampagne SR Werkgeversbenadering SR Werknemersaanpak SR Spitsmijden Ruit SR Spitsmijden A15 SR Spitsmijden Algerabrug SR Spitsreductie Vracht SR a mobiliteitsmanagement Gouda en Drechtsteden PZH A20 Spaanse polder RWS-ZH Capaciteitsmaatregelen N219 PZH a Maatregelenpakket fietsstallingen bij OVhaltes SR b Maatregelenpakket fietsstallingen bij publiekstrekkers SR Fietsveer Kralingen-Feijenoord SR Fietsveer Krimpen aan den IJssel- Capelle aan den Ijssel SR Veerpont Krimpen aan den IJssel-Ridderkerk (Mandje Kr.) SR Personenvervoer over water in Stadshavens SR P+R Krimpen aan den Ijssel (Mandje Krimpen) SR Stedenbaanstation Stadionpark SR Busverbinding Zuidplein-Stadionpark-Capelsebrug SR Robuustheidsmaatregelen Abram van Rijckevorselweg 35 (N219) C a/dij SR Goederenvervoer over de Gouwe PZH Aanpassing parallelbaan Ridderster RWS-ZH A16 SDGstrook openstellen RWS-ZH Maatregelenpakket fietsinfrastructuur SR Betere doorstroming OV SR a DVM Zuidvleugel voortzetting programma SR b DVM Zuidvleugel OVM Drechtsteden SR c DVM Zuidvleugel VRI's onderliggend wegennet SR d DVM Zuidvleugel implementatie scenariomanager Regiodesk SR a Intensiveren en verbeteren incidentmanagement & CAR RWS-ZH Intensiveren en verbeteren incidentmanagement & CAR: 43b reservering incidentmanagement RWS-ZH b Datahuishouding SR Dynamisch verkeersmanagement op het water PZH On-line Informatiesysteem Wachtplaatsen Binnenvaart SR Optimalisatie Algeracorridor SR a Verbeteren functioneren verkeerscentrales Rotterdam SR b Verbeteren functioneren verkeerscentrales SR Verbeteren informatievoorziening aan 41 reiziger/transportsector SR Bijplaatsen camera s RWS-ZH Routegeleiding A20R toerit 12 (Spaanse Polder) RWS-ZH Totaal programma * regionale bijdrage is de totale bijdrage van gemeenten, stadsregio Rotterdam, marktpartijen, provincie etc. REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

5 Het samenwerkingsprogramma Snelfietsroutes (Den Haag-Rotterdam en Rotterdam-Dordrecht) is een programma waar naast de stadsregio Rotterdam, ook diverse (regio)gemeenten en het stadsgewest Haaglanden in participeren. Deze snelfietsroutes hebben als doel om de automobilisten die op fietsbare afstand van het werk wonen (en op filegevoelige trajecten rijden) te stimuleren om met de fiets naar werk te gaan. Voor beide Snelfietsroutes ontvangt de stadsregio Rotterdam een extra bijdrage van het Rijk via de BDU. Hieronder staat een overzicht van de bijdrage van de stadsregio na aftrek van de rijksbijdrage Totaal Rotterdam - Dordrecht (F16) Rotterdam - Den Haag Totaal In 2010 heeft de stadsregio Rotterdam met het rijk afgesproken om in het kader van de MIRTverkenning Rotterdam Vooruit een programma van snel te realiseren projecten op te stellen en uit te voeren. Het rijk heeft daarvoor ruim 14 miljoen toegezegd onder voorwaarde dat regionale partijen eenzelfde bedrag in de projecten zouden investeren. Het programma is opgebouwd uit projecten die gericht zijn op de versterking van knooppunten en de bereikbaarheid hiervan. Ook is een aantal OV-, DVM- en goederenvervoermaatregelen opgenomen. Het programma van Rotterdam Vooruit Quick Wins staat op de volgende pagina. REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

6 mln (excl. BTW) rijk srr aanvrager Rotterdam Vooruit Quick Wins knoop P+R (+ontsluiting) Schieveste parkeerplaatsen, aanpassing aanlsuiting op OWN, bewegwijzering 7,80 3,90 1,95 1,95 dvm/knoop P+R verwijzing bewegwijzering OWN 2,00 1,00 0,50 0,50 knoop busstation Alexander aanpassing rijroutes en 2,90 1,45 1,45 capaciteit goederenvervo er binnenstadsservice bundelen bevoorrading binnenstedelijke winkels 0,80 0,40 0,20 0,20 knoop verbeteren loop- en voetpad George Hinzeweg 0,14 0,07 0,04 0,04 fietsroutes station Alexander Oostzijde fiets/knoop fietsenstallingen fietskluizen Pernis M 0,05 0,03 0,03 fietskluizen Tussenwater M 0,06 0,03 0,03 fietskluizen Vijfsluizen M 0,05 0,03 0,03 stallingsvoorziening 0,25 0,13 0,13 Tussenwater M stallingsvoorziening 0,28 0,14 0,14 Meijersplein M (RR) stallingsvoorziening Blijdorp 0,10 0,05 0,05 M (RR) stallingsvoorziening bij tram 0,07 0,04 0,04 stallingsvoorziening 0,33 0,17 0,17 Westpolder M (RR) weg Aansluiting A4 - Vijfsluizen 0,15 0,08 0,04 0,04 monitoring aanvullende monitoringsmaatregelen monitoring voortgang en effecten maatregelen 0,03 0,02 0,02 OV (tram) flexibiliseringsmaatregel keerlus Marconiplein 4,25 2,13 2,13 OV (tram) flexibiliseringsmaatregel keerlus Rotterdam Noord 2,04 1,02 1,02 dvm/knoop P+R verwijzing P+R verwijzing 4,43 2,22 1,11 1,11 (hoofdwegennet) dvm regelscenario's aanpassen VRI's 0,40 0,20 0,10 0,10 Spijkenisse knoop P+R doelgroepensysteem 0,03 0,02 0,01 0,01 knoop P+R Heemraadlaan Spijkenisse 1,25 0,63 0,31 0,31 knoop P+R Westpolder Lansingerland 2,00 1,00 0,50 0,50 totaal 29,41 14,70 9,95 4,75 REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

7 Grote projecten Het programma grote projecten bevat alle projecten met investeringskosten hoger dan 10 miljoen. De besluitvorming over grote investeringen in infrastructuur verloopt altijd in fasen, waarbij het inhoudelijk en financieel commitment toeneemt naarmate de planvorming van projecten vordert. Elke fase kent zijn eigen programma. In het verkenningenprogramma staan projecten, zoals Marathonweg, Ontsluiting Vijfsluizen, H6-weg, Matlingeweg, Waalhaven Oostzijde en Tramstructuur Hilligersberg - Schiebroek. De programma s voor de planstudie- en uitwerkingsfase zien er als volgt uit: Planstudieprogramma projectnaam categorie regionale bijdrage* A13 / A16 Weg 60 Subtotaal 60 Tramplus Ridderkerklijn OV ** Subtotaal 0 Totaal 60 Uitwerkingsprogramma projectnaam categorie regionale bijdrage* Aanleg keerlus Station Noord (QWRV) OV 2,5 Stadstram OV 17,1 Vervoer over water Weg 6,0 Hoekselijn (inclusief verlenging strandspoorlijn) OV 318,0 Totaal 343,6 * regionale bijdragen tot einde project (x 1 miljoen) ** voorlopig ligt de voorbereiding van het project stil In de onderstaande tabel is onderscheid gemaakt naar projecten die beschikt moeten worden in 2013 (A), projecten die voor 2013 zijn of zouden moeten worden beschikt (B) en nog in uitvoering zijn. Realisatieprogramma A. In 2013 te verlenen beschikkingen: projectnaam categorie regionale bijdrage BDU BOR TOTAAL Bijdrage tramkruising met de A4 OV 27,5 27,5 Doorstrominsmaatregelen OV (Beter Benutten) OV 2,3 2,3 Aanpassing keerlus Marconiplein (QWRV) OV 2,2 2,2 TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus) OV 11,0 11,0 Stadstram OV 6,0 6,0 Vervoer over water OV 4,0 4,0 Totaal 53,0 0,0 53,0 B. Verleende beschikkingen voor 2013, in uitvoering (met * nog niet afgegeven per 15/9/): projectnaam categorie regionale bijdrage BDU BOR * TOTAAL Westland/Hoek van Holland fase 2 (Knooppunt Westerlee)* Weg 15,1 15,1 N57 - Groene Kruisweg - ongelijkvloerse kruising Weg 10,0 10,0 N209 Boterdorpseweg - Ankie Verbeek Ohrlaan Weg 1,6 1,6 P+R Kralingse Zoom fase 1 (inclusief doelgroepenstrook) P+R 23,9 18,4 42,4 CS Rotterdam Tramsporen fase 2 OV 54,4 54,4 Totaal 105,1 18,4 123,5 * De BOR-bijdrage is inclusief de verplichte eigen inleg (co-financiering) REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

8 Kleine projecten In 2013 zal voor de tweede maal gebruik worden gemaakt van de nieuwe subsidiesystematiek voor kleine BDU projecten. Dit betekent dat er voor een aantal projecten een reservering is opgenomen op projectniveau, omdat het projecten betreft waarvan vrijwel zeker is dat ze volgend jaar zullen worden aangevraagd. In tabel A op de volgende pagina is de verdeling van de gevraagde bijdragen voor de kleine projecten, met een projectreservering, verdeeld over de verschillende begrotingscategorieën weergegeven. Voor het gehele programma kleine BDU projecten inclusief samenwerkingsprogramma s is per jaar 25 mln. beschikbaar. De resterende ruimte 1 binnen het programma wordt opgevuld met projecten uit een lijst waarvan uitvoering nog niet zeker genoeg is om als projectreservering op te nemen in het programma. Voor deze projecten geldt dat ze zullen worden gehonoreerd op basis van de volgorde van aanvraag. Hierbij geldt wel indien de 25 mln. wordt bereikt voor het programma zullen aanvragen niet meer in behandeling worden genomen. In tabel B is de verdeling van de gevraagde bijdragen voor de komende 4 jaar voor de kleine projecten, zonder een projectreservering, verdeeld over de verschillende begrotingscategorieën weergegeven. 1 Dit is resterende ruimte is 25 mln. min reserveringen op projectniveau en de samenwerkingsprogramma s. REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

9 Programma kleine projecten A. Projecten waarvoor een projectreservering is getroffen. catego rie gemeente pro jectnaam B edrag Flankerend stadsregio Rotterdam Fietsparkeren stadsregio - Fiets in de Keten OV stadsregio Rotterdam Haltetoegankelijkheid VV edu stadsregio Rotterdam Totally Traffic ViaStat abonnementen Verkeersouders VVN VV infra Krimpen a/d IJssel Rotonde Burgemeester Aalberslaan - M iddenwetering Lansingerland 30 km/h Bergweg Noord Ridderkerk Rotonde Donkerslootweg-Vlietlaan Westvoorne Schoolomgeving Westvoorne Weg Hellevoetsluis Ontsluiting bedrijventerrein Kickersbloem III Eindtotaal REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

10 B. Projecten die worden gehonoreerd op basis van volgorde van aanvraag tot een maximum van 25 mln. aan kleine projecten C atego rie Gemeente P ro jectnaam DVM stadsregio Rotterdam Verkeersonderneming projectkosten Fiets Barendrecht Fietspad Oude M aaspad - route Capelle a/d IJssel Capelseweg-Bermweg-Kanaalweg - route Lansingerland Asfalteren fietspad Noordeindseweg, route Rotterdam Asfalteren fietsstroken Pleinweg Zuid, route Delftweg midden - route Doortrekken fietspad Volgerweg - route Fietspad Posthumalaan - route Fietspad Rochussenstraat/Blaak/Westblaak - route Fietspad Stadionlaan/Sportlaan - route Fietsroute SL-park, route Goudse Rijweg west - route Havenspoorpad noord - route Jonker Fransstraat - route Ontbrekende schakel Dorpsweg 2de fase - route Rochussenstraat ZZ - route Schiedam Fietspad 's Gravelandseweg - Nieuwland -route Fietspad 's Gravelandseweg - Schieveste - route Spijkenisse Asfalteren fietspad Hekelingseweg tussen Dorpstraat - M eeldijk - route Asfalteren fietspad Hekelingseweg tussen M eeldijk - Heemraadlaan - route stadsregio Rotterdam Stimulering fietsgebruik Flankerend Lansingerland Fietsparkeren Westpolder fase M aassluis Fietsstalling Halte Steendijkpolder Hoekse Lijn Rotterdam Buurtstallingen Kleiwegkwartier Fietsenstalling Station Blaak stadsregio Rotterdam Fietsparkeren stadsregio - Fiets in de Keten OV Lansingerland Bleizo fase 1 en Rotterdam Routewijziging bus 35 M eijersplein Noord stadsregio Rotterdam flexibilisering tramnetwerk Haltetoegankelijkheid Haltetoegankelijkheid P+R Lansingerland Uitbreiding P+R Rodenrijs M aassluis P+R Halte Steendijkpolder Hoekse Lijn Uitbreiding P+R halte M aassluis-west VV edu Barendrecht Verkeerseducatie Barendrecht Verkeerseducatie Barendrecht Verkeerseducatie Barendrecht Verkeerseducatie Barendrecht Capelle a/d IJssel Verkeerseducatie Capelle a/d IJssel Verkeerseducatie Capelle a/d IJssel Verkeerseducatie Capelle a/d IJssel Lansingerland Verkeerseducatie Lansingerland Verkeerseducatie Lansingerland M aassluis Verkeerseducatie M aassluis Verkeerseducatie M aassluis Rotterdam Verkeerseducatie Rotterdam Verkeerseducatie Rotterdam REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

11 C atego rie Gemeente P ro jectnaam Verkeerseducatie Rotterdam Spijkenisse Verkeerseducatie Spijkenisse Verkeerseducatie Spijkenisse Verkeerseducatie Spijkenisse Verkeerseducatie Spijkenisse stadsregio Rotterdam Totally Traffic Totally Traffic Totally Traffic Verkeerseducatie Verkeerseducatie Verkeerseducatie Verkeerseducatie Verkeersouders VVN Verkeersouders VVN Verkeersouders VVN ViaStat abonnementen ViaStat abonnementen ViaStat abonnementen Vlaardingen Verkeerseducatie Vlaardingen Verkeerseducatie Vlaardingen Verkeerseducatie Vlaardingen Verkeerseducatie Vlaardingen VV infra Albrandswaard 30 km/h Stationsstraat km/h Werkersdijk Schoolomgeving Albrandswaard Sluipverkeer werende maatregelen Tijsjesdijk Brielle 30 km/h Annahoevestraat km/h Krammer km/h Ruggeweg Dijckpotingen-Veckdijk-Dorpsdijk Henry Fordstraat - Hollemarestraat in Zwartewaal Capelle a/d IJssel Schoolomgeving Capelle a/d IJssel Schoolomgeving Capelle a/d IJssel Schoolomgeving Capelle a/d IJssel HBR BS Waalhaven Zuidzijde/Geyssendorfferweg Hellevoetsluis Fietsoversteek Rijksstraatweg M oriaanseweg Lansingerland Schoolomgeving Lansingerland Schoolomgeving Lansingerland Ridderkerk Fietsoversteek Rijnsingel-Kievitsweg Rotterdam 30 km/h Scheepvaartkwartier km/h Wijnhaveneiland bs Aveling/Spijkenisserbrug bs Brielselaan bs Dordtselaan/Puttershoekstraat bs Dorpsweg/Fuutstraat bs Jonker Fransstraat/Adm. De Ruijterweg bs Kreekhuizenlaan/Reyerdijk bs kruising Groeninx van Zoelenlaan/Akkeroord bs kruising M otorstraat/strevelsweg REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

12 bs Laan van Nieuw Blankenburg/Tienmorgenseweg bs M athenesserweg/m athenesserdijk bs Putselaan/ J. Brandstraat bs rotonde Pres. Rooseveltweg/M arshallweg bs Schiedamseweg/GroteVisserijstraat Spinozaweg herprofilering en saneren bs Wegvak Beijerlandselaan/Groene Hilledijk Spijkenisse Scheiding rijstroken Sportlaan Schoolomgeving Spijkenisse Schoolomgeving Spijkenisse Schoolomgeving Spijkenisse Schoolomgeving Spijkenisse stadsregio Rotterdam Nieuw Reijerwaard Weg Rotterdam Aanleg ventweg Vierhavensstraat Laan op Zuid herprofilering Eindtotaal REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

13 Programma BOR-fonds F lankerende M aatregelen (compensatie spitstarief) Selectie kleine projecten (w.o. flexibiliseringsmaatregelen tramnetwerk) P ro gramma N o g te verlenen beschikkingen 2013 Eindtermijn Jaar Reconstructie Hoofdweg (ri. Capelle ad IJssel) M onitoring Rotterdam fase Fietspad Spaansebrug Kruising fietspad Rotte met A12 en spoorlijn te Bleiswijk Fietsroute Stadscentrum Schiebroek Fietspad Nieuwe Haven Gordelweg Busstation voorplein Vlaardingen Oost Aansluiting De Kulck te Lansingerland Doorstroming Giessenplein Fietspad langs N496 in Westvoorne - Vastelandspoorbogen Planstudie - Vastelandspoorbogen Uitwerkingsfase - Vastelandspoorbogen Aanvulling - Vastelandspoorgbogen Scopewijziging - Vastelandspoorbogen M aterialen - Vastelandspoorbogen VAT+Communicatie - Vastelandspoorbogen Realisatiefase Saldo BDU OP EN B A A R VER VOER Aanleg Rotterdam/Stadsregio RandstadRail Provincie HOV Rotterdam - Drechtsteden (HOV Papendrecht en Station Baanhoek) Stadsregio DRIS Zuidvleugel Provincie DRIS Zuidvleugel Stadsregio Bijdrage aan Spoortunnel Delft Rotterdam Openbaar vervoer voor ouderen (tlv renteoverschot) Exploitatie - Stadsregio/Provincie FastFerry Rotterdam-Dordrecht Stadsregio Extra aanloopverlies Carnisselande Stadsregio Treintaxi Schiedam/M aassluis P +R / T R A N SF ER IA - Rotterdam Doelgroepenparkeren Alexander Rotterdam Wilgenplas Rotterdam Zuidplein , Rotterdam Kralingse Zoom Rotterdam Kralingse Zoom (tlv renteoverschot) Rotterdam Slinge Rotterdam Noorderhelling

14 P ro gramma N o g te verlenen Eindtermijn beschikkingen 2013 Jaar Rotterdam M elanchtonweg Rotterdam Beverwaard (gerelateerd aan storting) Stadsregio Nog in te vullen - Stadsregio Dynamische P+R verwijzing (tlv renteoverschot) - Provincie Spoorzone Gouda F IET SP R OJEC T EN - Stadsregio Avond-exploitatie veer M aassluis-rozenburg Provincie Fiets- voetgangerstunnel N210 (F268.2) Provincie Fietsroute Noordeindseweg - Oudeland (F 298) - Provincie Fietsroute Zuidersingel langs N470 en N209 Oost (F269) Provincie Fietspad Gouda - Nieuwerkerk a/d Ijssel (F 263) - Provincie Antonius-achterambachtseweg 0 Provincie Fietspad Klaaswaal - Westmaas (F 244) - Provincie Quacksedijk-Vierpolders (F358) - WEGEN - Regionaal - Stadsregio/Provincie N Provincie N470 aanvulling - Provincie N209 Zoetermeer-Bleiswijk Rotterdam Tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland Provincie Algeracorridor Stadsregio N57 Capaciteit/veiligheid - Stadsregio/Provincie Optimalisatie Hartelcorridor Stadsregio/Provincie Harmsenbrug Stadsregio Provincie Harmsenbrug Provincie Stadsregio/Rotterdam Parklane Vierhavenstraat Stadsregio Parklane Vierhavensstraat (tlv renteoverschot) Rotterdam Bewegwijzering Vierhavensstraat Provincie N209 verdubbeling Doenkade - Rotterdam Verkeersafwikkeling A15-Reeweg Rotterdam 3-in-1; Pettendijk Rotterdam 3-in-1; Pettendijk (tlv renteoverschot) Provincie Aansluiting A20 M oordrecht / verlegging N456, grondverwerving (tlv renteoverschot) Stadsregio/Provincie/Haaglanden 35 Zuidvleugelprojecten (Quick Wins 2e tranche) Rotterdam rotonde Groene Kruisweg - Laning (tlv renteoverschot) Provincie N210 (tlv renteoverschot) Provincie Zuid Westelijke Randweg Gouda Lokaal - Stadsregio Selectie kleine projecten (tlv renteoverschot) Waterschap Hollandse Delta Constructieve verbetering Ruigendijk Tinte M aassluis Rotonde M ozartlaan - Westlandseweg T o taal REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 RIVV 2014-2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. RIVV 2014 2017... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Financieel overzicht... 3 1.3 Samenwerkingsprogramma s... 3 1.4 Grote projecten... 6 1.5 Kleine projecten...

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 2 december 2010 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 2 december 2010 Plaats : Stadhuis, Coolsingel 40 Rotterdam kamer 105

Nadere informatie

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein Onze aangepaste reis Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Beperkt metroverkeer bij : houd rekening met drukte, overstappen en extra reistijd. Reis tussen De Akkers

Nadere informatie

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Rotterdam, 22 juni 2011 RET Regie en Ontwikkeling 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Overzichtstabel 7 3 Dienstregelingkalender 11 4 Vervoerplannen 13 a.

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Postbus AA ZOETERMEER. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Postbus AA ZOETERMEER. Geacht college, Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Postbus

Nadere informatie

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu;

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu; NADERE OVEREENKOMST KETENMOBILITEIT FIETS Partijen De provincie Zuid-Holland, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin op grond van artikel 176 van de Provinciewet;

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Rotterdamse Resultaten Krant Inhoud Het eerste half jaar Beter Benutten Rotterdam 3 Expertise Gebiedsgerichte aanpak 4 Aanbodoptimalisatie

Rotterdamse Resultaten Krant Inhoud Het eerste half jaar Beter Benutten Rotterdam 3 Expertise Gebiedsgerichte aanpak 4 Aanbodoptimalisatie maandag 12 november 2012 Rotterdamse Resultaten Krant Het eerste half jaar Beter Benutten Rotterdam Inhoud 3 Expertise Kennisuitwisseling, creativiteit en innovatie; dat is de basis van de cultuur van

Nadere informatie

Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor. Probleemanalyse, maatregelpakketten en effecten

Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor. Probleemanalyse, maatregelpakketten en effecten Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor Probleemanalyse, maatregelpakketten en effecten Samenvattend rapport van de resultaten in 2010 INLEIDING EN DOEL Goede bereikbaarheid is van levensbelang voor

Nadere informatie

(010)2673094. 31 mei 2010. Gemeenteraadsfractie GroenLinks de heer A. Bonte Postbus 70012 3000 KP ROTTERDAM. J.B. Groeneveld

(010)2673094. 31 mei 2010. Gemeenteraadsfractie GroenLinks de heer A. Bonte Postbus 70012 3000 KP ROTTERDAM. J.B. Groeneveld STADSREGIO Gemeenteraadsfractie GroenLinks de heer A. Bonte Postbus 70012 3000 KP datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betrefl 31 mei 2010 69367 J.B. Groeneveld (010)2673094 Schriftelijke vragen

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio Deel 1 Ing. Dick C. de Korte Algemeen: Fietsnota Haaglanden Strategie Rijdende fiets Fiets filevrij A12 + verder

Nadere informatie

Rotterdam Maasvlakte Missouriweg 25 EMO 07:30. Rotterdam Maasvlakte Missouriweg 25 EMO 16:30

Rotterdam Maasvlakte Missouriweg 25 EMO 07:30. Rotterdam Maasvlakte Missouriweg 25 EMO 16:30 LIJN 1 van: Goedereede EMO Shuttle naar: Rotterdam Maasvlakte Goedereede Zuidzijdehaven 06:34 Stellendam Eendrachtsdijk 06:43 Rockanje Rondeweiweg 06:58 Hoogvlietlaan 07:01 Oostvoorne Ringmuur 07:12 Frank

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

De urgentieverklaring. Hoe nu verder?

De urgentieverklaring. Hoe nu verder? De urgentieverklaring Hoe nu verder? Inhoud Een woning zoeken 3 Zoekprofiel 4 Ik heb een woning gevonden en geaccepteerd, 4 wat gebeurt er met de urgentie? De drie maanden zijn voorbij en 4 ik heb nog

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Erratum, december 2014 Van Gea Schouten Datum 16 december 2014 Waarom herziene cijfers voor de beweegnorm? Bij het aanmaken van het databestand

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

1e wijziging begroting stadsregio Rotterdam. (docnr v )

1e wijziging begroting stadsregio Rotterdam. (docnr v ) 1e wijziging begroting 2015 stadsregio Rotterdam (docnr. 147884 v1-30-9-2014) 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanpassing begroting 2015 aan toekomstige MRDH-projectorganisatie.... 3 1.2 Financiën... 4 1.3

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s halfjaarlijks

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Adam J. Pel Serge P. Hoogendoorn TU Delft Sectie Transport & Planning 1 woensdag 22 december 2010 Intro / aanleiding TMO EVAQ woensdag 22 december

Nadere informatie

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting in de Regio Rotterdam 2003-2004 Gemeentelijke Lasten Conclusies De OZB-tarieven voor niet-woningen in de Kamerregio Rotterdam stegen met gemiddeld 4,8 %, tegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie -Assen 2030 tabbladen pagina Inhoud 1 Projectenoverzicht 2-5 Projectenoverzicht -financieel 6-8 Totaal financien 8 Regiovisie

Nadere informatie

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Inspiratieboek beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Datum 9 november 2011 Inhoud Pagina Toelichting 1 Aanpak 2 Analyse ruimte 3 Analyse verkeer 4 Integrale visie 5 Drie oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2011-10566 Uitvoering snelfietsroute 13 december 2011 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de gemeentewet

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Vanaf 1 april 2017 verzorgt de RET het vervoer op de Hoekse Lijn

Vanaf 1 april 2017 verzorgt de RET het vervoer op de Hoekse Lijn te reis Goed om te weten Vanaf 1 april 2017 verzorgt de RET het vervoer op de Hoekse Lijn Bij de RET reis je met een RET- of regionaal reisproduct, NS-reisproducten zijn bij de RET niet geldig ret.nl/hoekselijn

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST BEREIKBAARHEIDSOFFENSIEF REGIO UTRECHT

BESTUURSOVEREENKOMST BEREIKBAARHEIDSOFFENSIEF REGIO UTRECHT BESTUURSOVEREENKOMST BEREIKBAARHEIDSOFFENSIEF REGIO UTRECHT PARTIJEN: Enerzijds: 1. De Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van De Staat der Nederlanden,

Nadere informatie

RESTAFVAL van vrijdag Schiedam Barendrecht Rotterdam Zuid Rhoon Ridderkerk Rotterdam IJsselmonde Rotterdam Beverwaard

RESTAFVAL van vrijdag Schiedam Barendrecht Rotterdam Zuid Rhoon Ridderkerk Rotterdam IJsselmonde Rotterdam Beverwaard Aan: Rolcontainer klanten Van: Afdeling Planning Datum: April 2017 Onderwerp: Inhaalroutes Pasen 2017 (maandag 17 April 2017) Geachte klant, Hieronder volgt een overzicht van de inhaalroutes in verband

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling 2017

Wijzigingen dienstregeling 2017 Wijzigingen dienstregeling 2017 Vanaf zondag 11 december 2016 gaat onze nieuwe dienstregeling van start. Wil je weten of er voor jou iets verandert? Kijk op ret.nl/dienstregeling2017 De routes van sommige

Nadere informatie

Het taakstellend budget voor het programma Beter Benutten is als volgt opgesteld (kopie uit Plan van Aanpak):

Het taakstellend budget voor het programma Beter Benutten is als volgt opgesteld (kopie uit Plan van Aanpak): Grote Marktstraat 43 Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag Postbus 12 651 2500 DP DEN HAAG C O N C E P T Datum 21 september 2016 Onderwerp Beschikking project

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Bundel Roden/leek - Groningen

Bundel Roden/leek - Groningen Bundel Roden/leek - Groningen Uitvoeringsprogramma Periode 2006 2010 Provincie Drenthe Provincie Groningen Gemeente Noordenveld Gemeente Leek Gemeente Groningen OV Bureau Groningen Drenthe Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Programma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Programma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit Programma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit Missie De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastructuur voor de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende

Nadere informatie

Omleidingen in verband met Rotterdam Unlimited. Vrijdag 28 juli omleidingen tram

Omleidingen in verband met Rotterdam Unlimited. Vrijdag 28 juli omleidingen tram Omleidingen in verband met Rotterdam Unlimited Vrijdag 28 en zaterdag 29 juli is het weer tijd voor The Battle of the Drums en de Straatparade van Rotterdam Unlimited. Hierdoor is het deze twee dagen niet

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen een regio om trots op te zijn

Stadsregio Arnhem Nijmegen een regio om trots op te zijn Stadsregio Arnhem Nijmegen een regio om trots op te zijn Reindert Augustijn November 2014 Lorem ipsum dolor drs. A.B. Jansen 20 gemeenten 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking:

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Startbeslissing Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht / / / - - Datum Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht PARTIJEN: de provincie Utrecht, hierbij ingevolge artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin; het Bestuur

Nadere informatie

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Eind 2015 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau

Nadere informatie

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Rotterdam Reactietijden politie Eenheid Rotterdam Alblasserdam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Brielle Capelle aan den IJssel Cromstrijen Dordrecht Giessenlanden Goeree-Overflakkee Gorinchem

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011 (juni 2014, 3e druk)

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011 (juni 2014, 3e druk) Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011 (juni 2014, 3e druk) Eind 2013 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk

Nadere informatie

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen)

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen) 10 B Corridor N355 Provincie 2020 11,5 NVT Capaciteitsvergroting kruispunt Aduard, parallelweg voor landbouwverkeer, sanering aantal aansluitingen ( start voor 2015) 11 C Doorstroming en leefbaarheid N361

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

portefeuillehoudersoverleg vergadering 26 maart 2014 agendapunt 8 maart 2010 Onderwerp: Jaarverslag Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) 2013

portefeuillehoudersoverleg vergadering 26 maart 2014 agendapunt 8 maart 2010 Onderwerp: Jaarverslag Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) 2013 portefeuillehoudersoverleg vergadering 26 maart 2014 agendapunt 8 maart 2010 Onderwerp: Jaarverslag Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van het Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Het convenant Naar Regionale Uitvoeringskracht gesloten tussen de partijen

Het convenant Naar Regionale Uitvoeringskracht gesloten tussen de partijen Het convenant Naar Regionale Uitvoeringskracht gesloten tussen de partijen Ministerie van Economische Zaken provincie Zuid-Holland Stadsregio Rotterdam gemeente Albrandswaard gemeente Barendrecht gemeente

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Verkeerskundige varianten- en effectanalyse Blankenburgtunnel/Oranjetunnel In het Masterplan Rotterdam Vooruit (december 2009) zijn twee tracés aangegeven

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

Uitvoeringsprogramma Regionale Mobiliteitsvisie IJmond Uitvoeringsprogramma Regionale Mobiliteitsvisie IJmond oktober 2016 Toelichting In een eerdere versie van dit uitvoeringsprogramma d.d. september 2015 waren de regionale maatregelen opgenomen die bijdragen

Nadere informatie

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli 2013 Oplossingsrichtingen In dit document vindt u de volgende informatie als achtergrond voor de derde AggloLAB sessie op 11 juli 2013: 1. Een overzicht van

Nadere informatie

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5 INGEKOMEN t 2 JAN. 2010 Memo h TT K-A 1^5 dr. J.W. Asje van Dijk pr HOLLAND Contact T 070-441 60 77 F 070-441 78 83 jwa.van.dijk@pzh.nl Aan Provinciale Staten 2 Contactpersoon ing. C. Oud T 070-441 81

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG s m a m «m» METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Telefoon 088 5445 100 Retouradres: 2501 CS Den Haag College van Burgemeester en Wethouders Van gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1

Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1 Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1 (Deel)gemeenten en aantal inwoners Lansingerland 47.927 Hoek van Holland 9.197 Overschie 15.916 Hillegersberg- Schiebroek 40.872 Prins Alexander 86.901

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Per brief van 18 november jl. (zie bijlage) heeft u advies uitgebracht aan het algemeen bestuur over de 1 e Bestuursrapportage MRDH 2015. Bijgevoegd

Nadere informatie

BERKEL EN RODENRIJS "OOSTMEER", Sportpark "Het Hoge Land", Het Hoge Land 23, 2652 EA Berkel en Rodenrijs, tel. 010 511 20 06.

BERKEL EN RODENRIJS OOSTMEER, Sportpark Het Hoge Land, Het Hoge Land 23, 2652 EA Berkel en Rodenrijs, tel. 010 511 20 06. Sporthallen in de Afdeling Rotterdam ALBLASSERDAM BLOKWEER, Esdoornlaan 25, 2951 BE Alblasserdam, tel. 078 692 13 80 Van A15 (Rotterdam-Nijmegen) afrit 22: Alblasserdam. Einde afrit rechtsaf (Grote Beer).

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

Spoorkruising en stationsomgeving. Marijke Terpstra, 31 maart 2010

Spoorkruising en stationsomgeving. Marijke Terpstra, 31 maart 2010 Spoorkruising en stationsomgeving Marijke Terpstra, 31 maart 2010 1)Wijck 1: 1853-1856 2)Wijck 2: 1856-1884 3)Boschpoort: 1856-1861 4)Staatspoor: 1865-1914 5)Huidige station: 1914- Luchtfoto uit 1965:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Kosten en effecten Notitie Delft, mei 2011 Opgesteld door: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann A. (Arno) Schroten 2 Mei 2011 4.448.1 - Plan van Milieudefensie

Nadere informatie

Hoekse Lijn, Schiedam

Hoekse Lijn, Schiedam Hoekse Lijn, Schiedam 2 oktober 2013 Johan Dolman Algemeen Projectmanager 1a. Geschiedenis project Hoekse Lijn Contractsectorlijnen: decentralisatie Afspraken V&W SR (2006): Exploitatie: concessie à SRR

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2017

Bestedingsplan mobiliteit 2017 Bestedingsplan mobiliteit 2017 Provincie Zuid-Holland Status: Definitief Datum: 11 oktober 2016 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN 5 A. OPENBAAR VERVOER...5 B. INFRASTRUCTUUR...6 C. GEDRAGSBEÏNVLOEDING

Nadere informatie

Bundel vervoerplannen 2014 Concessies stadsregio Rotterdam

Bundel vervoerplannen 2014 Concessies stadsregio Rotterdam Bundel vervoerplannen 2014 Concessies stadsregio Rotterdam Rotterdam, 22 april 2013 Samenstelling: RET Regie en Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Dienstregelingkalender 3 1.3

Nadere informatie

Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte

Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte Will Clerx Rotterdam Stadsontwikkeling / Stadsregio Rotterdam Bijdrage aan Platos Colloquium 13 maart 2013 Inhoud Aanleiding van de

Nadere informatie

Productartikelen. a. Relatie producten en beleid. b. Het actuele programma

Productartikelen. a. Relatie producten en beleid. b. Het actuele programma 04 ALGEMENE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 04.01 Saldo van de afgesloten rekeningen Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Niet van toepassing. c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn In het kader van de MIRT-verkenning corridor Amsterdam- Hoorn Datum: 13 mei 2016

Nadere informatie

Burgervariant A1316. Burgerinitiatief. Portway 2012 Budget. Oost. Stroomlijning en Sanering A13 en A20

Burgervariant A1316. Burgerinitiatief. Portway 2012 Budget. Oost. Stroomlijning en Sanering A13 en A20 Burgervariant A1316 Stroomlijning en Sanering A13 en A20 Simpel en slim netwerk van stadswegen, regionale wegen en snelwegen Autonome situatie Portway Rotterdam Budget Autonoom Bergse Bos A13 Hillegersberg/

Nadere informatie

D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente. Uitkomsten fietsenquête Lansingerland. Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder

D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente. Uitkomsten fietsenquête Lansingerland. Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente Uitkomsten fietsenquête Lansingerland Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder maart 2015 1 Inleiding D66 Lansingerland gaat voor een nog duurzamere gemeente.

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag HTM Personenvervoer N.V. t.a.v. de heer G. Boot Postbus 28503 2502 KM DEN HAAG Datum 16 juni

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Register Artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen

Register Artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Register Artikel 27 Algemeen In het register zijn de geldende gemeenschappelijke opgenomen waaraan de gemeente Lansingerland deelneemt. Krachtens artikel 27 van de dient dit register het navolgende te

Nadere informatie

Ondernemers aan het woord bereikbaarheid communicatie vacatures ruimte

Ondernemers aan het woord bereikbaarheid communicatie vacatures ruimte Ondernemers aan het woord 2004 bereikbaarheid communicatie vacatures ruimte Inhoudsopgave bladzijde Inleiding 3 Bedrijfsomgeving 4 Vacatures 6 Uitbreidingsplannen 8 Verplaatingsplannen 10 Bijlage 12 Colofon

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie