MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda"

Transcriptie

1 MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst

2 Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek doelbereik en effecten Vervolg van de procedure 2 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

3 MIRT-Verkenning A20 Startbeslissing minister (13 februari 2017) Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid A20 Notitie reikwijdte en detailniveau (januari 2018) Bestuurlijke adviesgroep A20: ministerie Infrastructuur en Waterstaat gedeputeerde Zuid-Holland wethouders Zuidplas, Gouda en Waddinxveen hoogheemraad van Schieland en Krimpenerwaard Rijkswaterstaat MIRT-Verkenning gericht op keuze van voorkeursaanpak door minister (voorkeursbeslissing), na afstemming met de regio Oktober: voorlopig voorkeursalternatief Begin 2019: voorkeursbeslissing en bestuursovereenkomst 3 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4 Rapporten 4 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5 Den Haag A12 De A20 knooppunt Gouwe Moordrechtboog N457 parallelstructuur N457 Rotterdam A12 wegvak 1 Utrecht A20 aansluiting Gouda aansluiting Moordrecht aansluiting Nieuwerkerk van 2x3 naar 2x2 5

6 Plangebied A20 6

7 Problemen A20 7

8 Drie alternatieven (NRD, januari 2018) alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 8 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

9 Wegvak Nieuwerkerk - Moordrecht Parallelweg- Noord blijft verbreding aan zuidoostzijde Parallelweg- Zuid langs bredere A20 9 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

10 Wegvak Moordrecht - Gouwe verbreding naar oostkant 10 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

11 Voorlopig voorkeursalternatief alternatief 3 biedt de beste oplossing aandachtspunt locatie afstreping van 3 naar 2 rijstroken (richting Utrecht) vanwege verkeersveiligheid -> vraag naar optimalisatie onderzoek van varianten voor locatie afstreping: op wegvak tussen Moordrecht en knooppunt Gouwe andere indeling in Gouwe-aquaduct (van 4 naar 5 rijstroken) onderzoek verkeersveiligheid en doorstroming -> dit leidt tot voorlopig voorkeursalternatief (3+) 11 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

12 Varianten afstreping (van 3 naar 2 rijstroken richting Utrecht) 12 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

13 Voorlopig voorkeursalternatief (3+) 3 rijstroken A20 vanaf pergola 2 rijstroken A12 3 rijstroken A20 2x3 rijstroken verschuiving in zuidelijke / oostelijke richting 13 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

14 Voorlopig voorkeursalternatief (richting Utrecht) A12 A12 A20 aansluiting Gouda 3 rijstroken A rijstroken in aquaduct smalle vluchtstrook afvallende rijstrook naar afrit Gouda 14 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

15 Voorlopig voorkeursalternatief doorstroming en verkeersveiligheid richting Rotterdam N452 Utrecht A12 A12 N457 aansluiting Gouda N452 aansluiting Moordrecht N457 A20 aansluiting Nieuwerkerk knelpunt als gevolg van afnemen terugslag file verdwijnt Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 15

16 Voorlopig voorkeursalternatief verkeersveiligheid en doorstroming richting Utrecht N452 Utrecht A12 A12 N452 aansluiting Gouda N457 aansluiting Moordrecht N457 aansluiting Nieuwerkerk A20 verkeersveiligheidsknelpunt verdwijnt

17 Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen in samenwerking met de regio Op korte termijn starten, dus los van de planuitwerking voor de verbreding Starten met onderzoek Gericht op: betere benutting wegen verbeteren doorstroming verbeteren verkeersveiligheid Afspraken tussen rijk, provincie, gemeenten en hoogheemraadschap 17 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

18 Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen Dynamische reistijdinformatie (DRIP) Amaliabrug: informeren weggebruikers onderzoek naar mogelijkheid aanpassen bedieningsregime Dynamische maximumsnelheid Slimme verkeerslichten (ivri) aansluiting Moordrecht - A20 op andere plaatsen in netwerk (onderzoek) 18 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

19 Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen Mobiliteitsmanagement (personen en vracht) Fiets verbeteren kwaliteit bestaand netwerk snelfietsroutes Gouda - Rotterdam P+R en transferium Gouda West (onderzoek) 19 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

20 Fietsnetwerk Mogelijke snelfietsroutes 20 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

21 Mogelijke meekoppelkansen Verruimen watergangen (o.a. kunstwerken onder A20) Ruimte voor waterberging / klimaatadaptatie Geluidmaatregelen Nieuwerkerk (combinatie met MJPG) Verminderen barrièrewerking flora en fauna In samenwerking met de regio 21 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

22 onderzoeksresultaten leefmilieu 22 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

23 Geluidonderzoek verkenning Gericht op keuze voorkeursalternatief (verbreding) Dus geen onderzoek naar maatregelen Onderzoeksgebied op basis van verkeerseffecten Ook woonwijken Nieuwerkerk a/d IJssel (Kruiden, Mossen) langs de A20 Effect door verschuiven wegas en rijbanen A20 toe- of afname hoeveelheid verkeer Langs onderliggend wegennet: afname geluidbelasting 23 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

24 Geluid langs A20 lokaal effect op geluidbelasting vooral door verschuiven A20 klein effect op geluidbelasting door meer verkeer A20 24 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

25 Geluid Geluid (2) verschil met referentie verschil vooral gevolg van verschuiven A20 afname als gevolg van afname verkeer 25 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

26 Geluidonderzoek in vervolgfase (planuitwerking) Afstemming tussen opgave verbreding A20 en MJPG-opgave tussen aansluiting Nieuwerkerk a/d IJssel en Cortland-aquaduct (voorstel in BAG) Detailonderzoek naar geluid in de planuitwerking: projectgebied plus aansluitend deel A20 tot Cortlandaquaduct waar zijn maatregelen nodig (wetgeving) welk type maatregel: bronmaatregelen (verharding), overdracht (scherm), gevelisolatie Besluit bij Tracébesluit 26 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

27 Effect op luchtkwaliteit Concentraties (ruim) onder de normen Verbreding leidt langs A20 lokaal tot kleine toename (vooral door schuiven wegas) In 2030 lagere concentraties dan in huidige situatie 27 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

28 Lucht: NO2 alternatief 3 verschil met referentie PM10 28 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

29 Lucht: fijn stof alternatief 3 verschil met referentie PM10 29 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

30 onderzoeksresultaten inpassing 30 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

31 Overige effecten effecten aan de hand van het beoordelingskader effecten klein effecten niet onderscheidend voor de alternatieven 31 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

32 vervolg 32 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

33 Vervolgstappen en planning November/december: advies van de Commissie m.e.r. Januari 2019 (onder voorbehoud): beslissing minister over voorkeursalternatief bestuursovereenkomst 2019: start planuitwerking, ontwerp-tracébesluit /MER (zienswijzen) onderzoeken en uitwerken aanvullende maatregelen 2020: tracébesluit (beroep) Realisatiebudget: voorstel in begroting IenW 2019 om budget naar voren te halen (naar indien akkoord Parlement) Start realisatiefase in dat geval mogelijk naar Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

34 Vragen? Zie ook de projectwebsite 34 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Tussenresultaten Inhoud Waar staan we nu, vervolgstappen en planning? NRD januari 2018 en zienswijzen Drie alternatieven A20 Resultaten van het onderzoek:

Nadere informatie

NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst

NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Voorkeursalternatief MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk

Nadere informatie

Samenvatting Milieueffectrapport

Samenvatting Milieueffectrapport MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief Oktober 2018 Samenvatting Aanleiding De A20 is van groot belang

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda NOTITIE VOORLOPIG VOORKEURSALTERNATIEF Oktober 2018 MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Voorlopig voorkeursalternatief verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda 1. Aanleiding

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Notitie voorkeursalternatief. Maart 2019

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Notitie voorkeursalternatief. Maart 2019 MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie voorkeursalternatief Colofon Den Haag Contactpersoon Marijke Dirkson A20@minienw.nl Versie Opdrachtgever Auteur Definitief Ministerie van

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum Inhoud Waar staan we? Uitwerking alternatieven: wegontwerp Uitwerking alternatieven: smart mobility Onderzoek

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

Verkenning A4. Burgerveen-N14

Verkenning A4. Burgerveen-N14 Verkenning A4 Burgerveen-N4 Voor een betere bereikbaarheid van de Randstad Duurzaamheidssessies Effectstudies Ideeën betrokken overheden Consulting kids Informatiebijeenkomsten Groslijst Meekoppelkansen

Nadere informatie

Participatieplan. Participatie en communicatie. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda. Datum 28 september 2017

Participatieplan. Participatie en communicatie. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda. Datum 28 september 2017 Participatieplan Participatie en communicatie MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda Datum 28 september 2017 Status Definitief Colofon Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Bereikbaarheid

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda. Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van (voorlopig) voorkeursalternatief.

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda. Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van (voorlopig) voorkeursalternatief. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van (voorlopig) voorkeursalternatief Maart 2019 Colofon Den Haag Contactpersoon M.J.R. Dirkson A20@minienw.nl

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie reikwijdte en detailniveau

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie reikwijdte en detailniveau januari 2018 MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda: Notitie reikwijdte en detailniveau, januari

Nadere informatie

MIRT VERKENNING A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT VERKENNING A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT VERKENNING A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Participatiedocument Beantwoording reacties uit participatie en zienswijzen NRD Fase voorbereiding voorlopig voorkeursalternatief Oktober 2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MIRT-verkenning Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-verkenning Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-verkenning Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda definitief definitief Auteurs Karst Keijzers Lex Runia Opdrachtgever - Directie Ruimtelijke ontwikkeling Postbus 30945 2500 GX 's-gravenhage datum vrijgave

Nadere informatie

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer MIRT-procedure #onzea2 Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Definiëring en afbakening van het probleem en het proces van de verkenningsfase Kern van de verkenningsfase is trechteren:

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Milieueffectrapport. Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief.

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Milieueffectrapport. Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief. MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief Oktober 2018 Colofon Den Haag Contactpersoon M.J.R. Dirkson A20@minienm.nl

Nadere informatie

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010)

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Planstudie A27/A1 Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Een samenwerkingsverband dat werkt aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, s-hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Hoe zijn we hier gekomen? Variantenkeuze

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

OWTB-2017 Europaplein e.o. Bewoners Barkmolenstraat 1 mei 2017

OWTB-2017 Europaplein e.o. Bewoners Barkmolenstraat 1 mei 2017 OWTB-2017 Europaplein e.o. Bewoners Barkmolenstraat 1 mei 2017 Inhoud presentatie Inleiding Ontwerp tracébesluit wijziging 2017 (OWTB-2017) Europaplein Effecten Verkeer Luchtkwaliteit Geluid Vervolg Aanpak

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt Planstudie Ring Utrecht 16 maart 2010 De Bilt Programma 19.30-19.45 Welkom en inleiding 19.45-20.15 Presentatie Planstudie Ring Utrecht 20.15-20.30 Gelegenheid voor vragen plenair 20.30-21.30 Gelegenheid

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel- Gouda

MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel- Gouda MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel- Gouda Voorlopig tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport (deel 1) 10 januari 2019 / projectnummer: 3337 Advies over het MER in het kort De

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt EEN BETERE BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID VOOR DE REGIO WADDINXVEEN / BOSKOOP / HAZERSWOUDE en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt (Aangepaste) presentatie najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8142 15 februari 2017 Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum:

Nadere informatie

Startbeslissing. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda. Datum: DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Startbeslissing. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda. Datum: DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda Datum: 13-02-2017 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen IENM/BSK-2017/19973 Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst

Welkom bij de informatiebijeenkomst Welkom bij de informatiebijeenkomst MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn Wat kunt u verwachten? Maatregelen Ontwerpen Inpassing Planning en procedure Vervolgonderzoeken Combipakketten COMBIPAKKET

Nadere informatie

memo aan onderwerp de leden van de gemeenteraad Parallelstructuur A12 van A.D. Ruwhof, wethouder dienst/proj. directie bes afdeling gemeentebestuur telefoon 0182-588113 datum 19 november 2010 Geachte leden

Nadere informatie

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK Wilco Werumeus Buning Concept Voorkeursalternatief Dijkvakken M, N, O, P, Q, R 27 juni 2018 Lageweg D2017-12-000411 Programma voor

Nadere informatie

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014 Ring Utrecht A27/A12 Knooppunt Rijnsweerd Stephan Lahaye Arold Brand 3 november 2014 Terugblik Planstudie Ring Utrecht A27/A12 2 Planning vervolg Datum eind 2014 Keuze variant Rijnsweerd 2015/2016 Ontwerp

Nadere informatie

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Mei 214 Versie Definitief Pagina 2 van 9 Samenvatting Milieueffectrapport A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Mei 214 Samenvatting Voor

Nadere informatie

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK Wilco Werumeus Buning Concept Voorkeursalternatief Dijkvakken Q, R, S, T, U, V, W 21 juni 2018 Gouderak D2017-12-000411 Programma

Nadere informatie

Inhoud Presentatie. Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising. Informatieavond Gouda 7 april 2010

Inhoud Presentatie. Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising. Informatieavond Gouda 7 april 2010 Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising Informatieavond Gouda 7 april 2010 Inhoud Presentatie Waarom is Extra Gouwekruising nodig? Parallelstructuur A12 De oplossing Het plangebied

Nadere informatie

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie reikwijdte en detailniveau

MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A67 Leenderheide Zaarderheiken Notitie reikwijdte en detailniveau Datum 6 december 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Informatie

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Corridorstudie CAH 18 december 2018

Gemeente Purmerend. Corridorstudie CAH 18 december 2018 Gemeente Purmerend Corridorstudie CAH 18 december 2018 2 Stand van zaken Corridorstudie Kader De 4 varianten Effect Purmerend - Beemster Besluitvorming en afstemming Relaties Purmerend 2040 (10.000 woningen)

Nadere informatie

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Startbeslissing Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht / / / - - Datum Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

Noordelijke randweg Zevenbergen

Noordelijke randweg Zevenbergen Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering, 22 augustus 2012 Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Marleen Zantingh

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

InnovA58. InnovA58 werkt aan een slimme en duurzame snelweg. Landgoed Stille Wille

InnovA58. InnovA58 werkt aan een slimme en duurzame snelweg. Landgoed Stille Wille werkt aan een slimme en duurzame snelweg Landgoed Stille Wille 24-11-2017 Agenda Projectopdracht Innovatie Van verkenning naar realisatie Planning Stille Wille 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Opdracht Verbreding

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Rijksweg (N360) - Lewenborg/Ulgersmaborg - Kardinge/Ulgersmaborg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Woensdag 9 april 2008 Programma Opening + aanleiding Gedeputeerde Bleker Stand van zaken/studie

Nadere informatie

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Dijkvaksessie F

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Dijkvaksessie F Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Dijkvaksessie F Dijkvak F 3 juli 2018 Ouderkerk aan den IJssel D2017-12-000411 Programma voor vanavond o 19.00 Inloop o 19.15 Presentatie voorgenomen dijkversterking

Nadere informatie

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK Wilco Werumeus Buning Concept Voorkeursalternatief Dijkvakken A, B, C, D en E 14 juni 2018 Krimpen aan den IJssel D2017-12-000411

Nadere informatie

A2 Het Vonderen - Kerensheide. Informatieavond 13 juli 2015 Voor stakeholders

A2 Het Vonderen - Kerensheide. Informatieavond 13 juli 2015 Voor stakeholders A2 Het Vonderen - Kerensheide Informatieavond 13 juli 2015 Voor stakeholders Aanleiding - Projectdoelstellingen Robuustheid Netwerk Verkeersveiligheid verbetert Autonome toename vraag beter accommoderen

Nadere informatie

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Concept voorkeursbeslissing KIJK Jasper Tamboer Concept Voorkeursalternatief Dijkvakken E, G, H, I, J, K en L 19 juni 2018 Ouderkerk aan den IJssel D2017-12-000411

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten (periode 1 juli 31 december 2018)

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten (periode 1 juli 31 december 2018) Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten (periode 1 juli 31 december ) Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot en met het moment dat het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

InnovA58. Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg

InnovA58. Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg Besluit Brief minister aan 2e kamer 5 november 2015: Verbreding van de A58 naar 2x3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en

Nadere informatie

Nieuwsbrief project Theemswegtracé

Nieuwsbrief project Theemswegtracé Nieuwsbrief project Theemswegtracé mei 2016 Van Calandbrug naar Theemswegtracé Met de investeringsbeslissing door Havenbedrijf Rotterdam gaat het project een nieuwe fase in. De nadruk verschuift hiermee

Nadere informatie

Projectdoelen. Verbeteren doorstroming verkeer. Verbeteren verkeersveiligheid. Goede, duurzame autobereikbaarheid economische centra

Projectdoelen. Verbeteren doorstroming verkeer. Verbeteren verkeersveiligheid. Goede, duurzame autobereikbaarheid economische centra Informatiebijeenkomst Waterloolaan/Sterrebos, 7 maart 2012 Programma 19.30 uur Welkom 19.35 uur Voorlopig Ontwerp in vogelvlucht 19.45 uur Stand van zaken Esperanto onderdoorgang in samenhang met ontsluiting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG. Steelaan. 1. Waarom wordt de raad geïnformeerd?

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG. Steelaan. 1. Waarom wordt de raad geïnformeerd? Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Onderwerp Raadsbrief over varianten voor de kruispunten N14 met de Bernhardlaan en Van Steelaan Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen Behandeld door

Nadere informatie

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 nut en noodzaak Waarom willen we deze verbinding? Robuustheid netwerk Bovenregionale bereikbaarheid Regionale bereikbaarheid Sluipverkeer Leefbaarheid

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

Achtergrondrapport geluid en lucht. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Achtergrondrapport geluid en lucht. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Achtergrondrapport geluid en lucht MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda definitief Definitief Auteurs Eveline de Groot Tjerk Sweerts Enno Been Opdrachtgever Postbus 20901 2500 EX 's-gravenhage

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

memo aan onderwerp de leden van de gemeenteraad Parallelstructuur A12 van A.D. Ruwhof, wethouder dienst/proj. directie bes afdeling gemeentebestuur telefoon 0182-588113 datum 19 november 2010 Geachte leden

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend

Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend 1 Opbouw 1. Aanleiding 2. Algemene toelichting aanpak PlanMER 3. Voorstel 4. Oplossingsrichtingen 5. Organisatie 2 1. Aanleiding De partners

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Samenvatting milieueffectrapport. MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Samenvatting milieueffectrapport. MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Samenvatting milieueffectrapport MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken definitief 6 februari 2019 definitief revisie 1.2 6 februari 2019 Auteurs A. Oerlemans S. Zondervan L. Runia Opdrachtgever

Nadere informatie

MIRT Verkenning A4 Burgerveen N14. Notitie Reikwijdte en Detailniveau

MIRT Verkenning A4 Burgerveen N14. Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT Verkenning A4 Burgerveen N14 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Inhoud Over deze notitie 3 Leeswijzer 3 1 Inleiding: de 4 1.1 Aanleiding om de A4 aan te pakken 4 1.2 Doelstelling van deze Verkenning

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Kardinge/Ulgersmaborg - Beijum-Zuid/Hunze-Beijum-Noord/Hunze-Groningerweg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Donderdag 10 april 2008 Programma Opening + aanleiding Provinciesecretaris Bolding

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 Voorafgaand Opbouw van dit document Deze leeswijzer hoort bij de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht / onderdeel A27/A12 (vastgesteld

Nadere informatie

Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen )

Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen ) Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen ) Waarom de voorgestelde plannen de gestelde doelen niet bereiken en hoe het beter

Nadere informatie

Bijlage 2 1 Wet geluidhinder: verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder (in enkelvoud indienen) Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP s-gravenhage 1. Gegevens verzoeker Naam:

Nadere informatie

Partner Venlo treedt uit de Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo

Partner Venlo treedt uit de Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo Partner Venlo treedt uit de Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo Informatiebijeenkomst Raad 1 november 2018 Agenda bijpraatmoment Opgaven in MMMV en betrokken overheden Inbreng partner

Nadere informatie

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2017)

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2017) VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2017) gebruikte afkortingen: AV: Aanvangsbeslissing RL: Richtlijnen TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Informerende notitie reconstructie knooppunt Hoevelaken HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Meer weten? SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning ruimte 2020 2040 Scan de QR code* voor de animatiefilm over de MIRT Verkenning of ga naar www.mirtverkenninghaaglanden.nl * Een Quick

Nadere informatie

Structuurvisie (ontwerp) A67 Leenderheide Zaarderheiken

Structuurvisie (ontwerp) A67 Leenderheide Zaarderheiken Structuurvisie (ontwerp) A67 Leenderheide Zaarderheiken Colofon Versie 1.0 Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Auteur Antea Group Sander Zondervan Lex Runia Anne Oerlemans Projectnummer

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo

Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo Raadinformatiemarkt 4 april 2018 Opgave MMMV komen tot één integraal besluit over een integraal voorkeursalternatief voor de opgave voor hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

De Stuurgroep van het Programma A2 Deil Vught is op 4 juli weer bijeen geweest en heeft de volgende besluiten genomen:

De Stuurgroep van het Programma A2 Deil Vught is op 4 juli weer bijeen geweest en heeft de volgende besluiten genomen: Nieuwsbrief Programma A2 Deil- s-hertogenbosch Vught nummer 6 In deze nieuwbrief houden we u weer op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Programma A2 Deil-Vught. We staan uitgebreid stil bij de voortgang

Nadere informatie

Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS)

Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS) Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS) m ie van Infrastniauur en Milieu Holland Datum: Kenmerk: IENM/BSK-2017/11963 ----- Drechteteden 4 Pagina 1 van 5 Ondergetekenden, 1. De van

Nadere informatie

Samenvatting. MIRT-Verkenning N65 Vught - Haaren

Samenvatting. MIRT-Verkenning N65 Vught - Haaren MIRT-Verkenning N65 Vught - Haaren Auteur drs. T. Artz Opdrachtgever Stuurgroep N65 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord-Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren en gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Startbeslissing MIRT-verkenning A1-A30 Barneveld

Startbeslissing MIRT-verkenning A1-A30 Barneveld Startbeslissing MIRT-verkenning A1-A30 Barneveld Datum 8 februari 2019 Status Definitieve versie Datum: 11 maart 2019 De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga Pagina

Nadere informatie

Informatieavond GOL. Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari Welkom

Informatieavond GOL. Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari Welkom Informatieavond GOL Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari 2015 Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, s-hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Informatieavond

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Raadsinformatiebijeenkomst Hoofdweg-West. 1 oktober 2013

Raadsinformatiebijeenkomst Hoofdweg-West. 1 oktober 2013 Raadsinformatiebijeenkomst Hoofdweg-West 1 oktober 2013 Agenda 1. Opening 2. Presentatie 3. Bestuderen paneelpresentatie 4. Plenaire terugkoppeling en ruimte voor vragen en opmerkingen 5. Sluiting Inhoud

Nadere informatie

Nummer 3, juni 2011 Conclusies geluidsonderzoek: meer geluidsschermen langs Extra Gouwekruising

Nummer 3, juni 2011 Conclusies geluidsonderzoek: meer geluidsschermen langs Extra Gouwekruising Conclusies geluidonderzoek: meer geluidschermen langs Extra Gouwekruising Zienswijzen op inpassingsplan Extra Gouwekruising Op zoek naar beschermde diersoorten Aannemer selecteren Nummer 3, juni 2011 Conclusies

Nadere informatie

Openbaar Miriam van Meerten MIRT

Openbaar Miriam van Meerten MIRT Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 6 juni 2017 Openbaar Miriam van Meerten

Nadere informatie

Raad. Raad Disnummer: Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg

Raad. Raad Disnummer: Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg Raad Raad-2011-036 Disnummer: 100976 Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg Ter inzage liggende stukken: Geen Steller (t.b.v. technische

Nadere informatie

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer definitief 17 december 2015 MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren Resultaten uitwerking Quickscan,

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. A4 Haaglanden N14

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. A4 Haaglanden N14 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. A4 Haaglanden N14 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Project-MER en Notitie Reikwijdte en Detailniveau 3 1.3 Aanleiding tot het maken van een milieueffectrapportage

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht December 2008 Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de regio

Nadere informatie

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms,

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms, Groningen, 20 december 2011 Beste leden van de platforms, In oktober zaten we voor het laatst bij elkaar. In januari 2012 hebben we onze volgende platformbijeenkomsten gepland. In de tussentijd sturen

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Presentatie SAA-project A9BAHO. Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen. 27 september Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS. Inhoud presentatie

Presentatie SAA-project A9BAHO. Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen. 27 september Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS. Inhoud presentatie Presentatie SAA-project A9BAHO Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen 27 september 2018 Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS HB3600750 28-9-2018 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis programma Schiphol-Amsterdam-Almere

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Onderzocht zijn: de Hillegommervariant, de Oosteindervariant en de Bennebroekervariant.

Onderzocht zijn: de Hillegommervariant, de Oosteindervariant en de Bennebroekervariant. OP DE GOEDE WEG Een zienswijze tevens zijnde pleitnota inzake de Planstudie Duinpolderweg voorheen de NOG ( Noordelijke Ontsluiting Greenport ) genoemd. In 2003 hebben de provincies Noord-en Zuid-Holland

Nadere informatie

Verbreding N211 -Wippolderlaan. Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid

Verbreding N211 -Wippolderlaan. Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid Verbreding N211 -Wippolderlaan Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid Welkom & Programma 18.30 Start inloopbijeenkomst 19.00 Eerste plenaire presentatie 20.00 Tweede plenaire presentatie 21.00

Nadere informatie