Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteitsplan Drechtsteden >"

Transcriptie

1 De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid in het algemeen en die voor het openbaar vervoer in het bijzonder. Het zijn het Mobiliteitsplan Drechtsteden en de Kadernota Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden (HOV-D). Samen werken aan een bereikbare en vitale regio! Waarom is een visie op bereikbaarheid nodig? Bereikbaarheid zorgt ervoor dat u zich snel en makkelijk kunt bewegen binnen gemeente en regio. Om naar uw werk te gaan, een dagje te winkelen in de Dordtse binnenstad of om plezierig thuis te komen. Een betere bereikbaarheid mag echter niet ten koste gaan van uw woongenot. Lang niet overal zijn bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid met elkaar in balans. De Drechtsteden willen daar samen aan werken en de huidige mobiliteitsproblemen oplossen. De hier gepresenteerde visie is het strategisch kader waarbinnen de komende tien jaar maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer kunnen worden getroffen. s-gravendeel GEMEENTE Zwijndrecht Wilt u nog meer informatie? Deze expositie licht de visie op bereikbaarheid nader toe. Heeft u na het bekijken van de panelen behoefte aan meer informatie, dan kunt u beide nota s inzien. Deze liggen bij de expostitie. Ook liggen er losse samenvattingen, die u mee naar huis kunt nemen. U kunt ook surfen naar de website van uw gemeente of van de Drechtsteden: De komende weken wordt er in elke gemeente een informatieen inspraakbijeenkomst gehouden. De data en locaties staan vermeld in de samenvatting die bij de expositie ligt. Op zo n bijeenkomst worden de nota s gepresenteerd en kunt u vragen stellen aan de projectleiders, de betrokken ambtenaren en bestuurders. Uw inspraakreactie is welkom! Wilt u reageren op een van de nota s of op beide? Daarvoor geven de Drechtsteden u graag de mogelijkheid. U kunt het volgende doen: Noteer uw opmerkingen zo concreet mogelijk op een reactieformulier dat bij deze expositie ligt of schrijf een brief. Stuur uw reactie naar Bureau Drechtsteden, Antwoordnummer 3494, 3300 VB Dordrecht of zend een via de website van de Drechtsteden of de website van uw gemeente; Uw reactie dient uiterlijk 30 april binnen te zijn zodat er voldoende tijd is om uw mening aan de betrokken bestuurders voor te leggen. Zij nemen na de zomer een besluit over de nota s; Wanneer u uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt, kunnen wij u informeren over wat er met uw reactie wordt gedaan. Samen werken aan een bereikbare en vitale regio!

2 Prioriteit voor fiets en openbaar vervoer, zonder autobereikbaarheid uit het oog te verliezen Bereikbaarheid is van vitaal belang voor de regio Het Mobiliteitsplan Drechtsteden geeft voor de periode tot 2010 aan hoe de Drechtsteden met bereikbaarheid willen omgaan. De fiets centraal in de Drechtsteden De meeste voorzieningen in de Drechtsteden zijn eenvoudig met de fiets bereikbaar. Daarom blijven de Drechtsteden het fietsen stimuleren. Zij doen dat door bijvoorbeeld meer Waterbushaltes aan te leggen. Zo kunt u gemakkelijk met de fiets naar de overkant van de rivier. Ook willen de Drechtsteden een aantal nieuwe fietsroutes en -paden aanleggen en de bewegwijzering en fietsenstallingen verbeteren. De kansen benutten voor het openbaar vervoer De Drechtsteden maken onderdeel uit van de Randstad: de belangrijkste verbindingen lopen via het spoor. Als in 2007 de Hoge SnelheidsLijn in gebruik wordt genomen, gaan naast de intercity s op het bestaande spoor metro-achtige voertuigen rijden tussen Dordrecht- Amstelwijck (nieuw station per 2007) en Leiden. Ook op de spoorlijn naar Gorinchem gaan deze voertuigen rijden. Voor een betere verbinding tussen de Drechtsteden gaat per 2007 een sterk aangepast buslijnennet rijden. Vanaf dit jaar wordt het water openbaar vervoer al uitgebreid, bijvoorbeeld met nieuwe Waterbushaltes. Snelle en betrouwbare bussen in alle gemeenten Het zogenaamde HOV-D gaat uit van bussen, die de Drechtsteden met elkaar verbinden en belangrijke gebieden in de gemeenten ontsluiten. De H van hoogwaardig staat voor: comfort in de bus en bij de halte, actuele reisinformatie en een snelle bus, die op tijd rijdt. OV-D staat voor Openbaar Vervoer Drechtsteden: HOV-D dus. Door het HOV-D kost het u straks nog maar de helft van de huidige tijd om vanuit een gemeente bij de scholen en zorgvoorzieningen in Dordtwijck te komen. Ook wanneer u vanuit Alblasserdam, Papendrecht of Sliedrecht reist, bent u straks sneller in Dordrecht en omgekeerd. Verder gaan de HOV-D bussen vaker rijden dan de bussen nu en hoeft u straks minder vaak over te stappen. Betere benutting van de wegen Een goed functionerend wegennet blijft nodig om veilig en vlot met de auto door de regio te kunnen reizen. Dat betekent niet dat de Drechtsteden zomaar nieuwe wegen aanleggen; dit heeft immers veel negatieve effecten op het milieu en de leefomgeving. Daarom willen de Drechtsteden de beschikbare ruimte op de rijkswegen zo goed mogelijk gebruiken (bijvoorbeeld door routeinformatie te geven). Verder willen de Drechtsteden de aansluitingen van de N3 op de A15 en de A16 verbeteren, om de files daar te verminderen. Ook onderzoeken de Drechtsteden alternatieven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom en zetten zij het huidige verkeersveiligheidsbeleid voort. Regionaal parkeerbeleid De Drechtsteden gaan samen regionaal parkeerbeleid opstellen, zodat de parkeerproblemen in de hele regio in onderlinge afstemming worden aangepakt. Bij zo n gezamenlijk parkeerbeleid moet u denken aan parkeer- en pendelsystemen aan de rand van het centrum van Dordrecht, waar u de auto goedkoop kunt parkeren en met het openbaar vervoer verder reist naar de binnenstad. Ook moeten er afspraken komen om parkeeroverlast in woonstraten rond winkelcentra te voorkomen. P Goederenvervoer over water, het spoor en de weg Zodra er nieuwe aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen zijn aangelegd, kunnen meer goederen over het water worden vervoerd. Op lange termijn maakt een aparte goederenspoorlijn het mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de bebouwde kom te houden. Tot die tijd wordt het bestaande spoor zo goed mogelijk benut. Het aanpassen van de aansluitingen A16/N3 en A15/N3 is nodig voor een goede doorstroming van het wegtransport. Samen werken aan een bereikbare en vitale regio!

3 Wat betekent de visie concreet voor de Drechtsteden? t/m t/m 2012 na 2012 Auto beslissen of de N3 een rijksweg moet blijven; verwijzen van doorgaand verkeer via knooppunt Ridderkerk in plaats van via de N3. en N3 op de A16 en de A15; maken van een ongelijkvloerse kruising van het spoor met de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht; nemen van maatregelen om op de A15 meer verkeer te kunnen verwerken; beter inpassen van de A16 in het stedelijk gebied. realiseren van de mogelijkheden om de capaciteit van de A15 structureel te vergroten Dit kan door hoofd- en parallelbanen aan te leggen of door nieuwe wegen om de Drechtsteden heen aan te leggen(a4). Vervoer over water aanleggen van extra haltes voor de Waterbus en de Fast Ferry Watertaxi s in gebruik nemen; Fiets aanleggen van ontbrekende fietspaden in het fietsnetwerk; vergroten van het aantal waterbushaltes; aanleggen van een (recreatief) Fietsrondje Drechtsteden. de belangrijkste fietsroutes comfortabeler en veiliger maken; geven van meer voorrang aan de fiets bij oversteekplaatsen. aanleggen van een snelle fietsverbinding met Rotterdam. Parkeren uitwerken van regionaalparkeerbeleid en stimuleren van fiets- en openbaarvervoergebruik voor verplaatsingen van en naar het werk; realiseren van Park& Pendeldienst voor het Regiohart/ Dordrecht- Centrum. realiseren van een regionale parkeerdienst; realiseren van extra (gebouwde) parkeervoorzieningen op strategische plaatsen. P Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden (HOV-D) aanbesteden van het openbaar vervoer op de spoorverbinding Dordrecht-Gorinchem- Geldermalsen; uitvoeren van onderzoek naar de organisatie van het openbaar vervoer door de Drechtsteden; gezamenlijk aanbesteden van het stadsvervoer in Dordrecht en het Openbaar Vervoer in de Drechtsteden en de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden; realiseren busbanen eerste fase. aanleggen van weg- en haltevoorzieningen die nodig zijn voor het HOV-D; realiseren busbanen tweede fase. t/m 2006 invoeren van metroachtig vervoer op de spoorverbinding tussen Dordrecht-Amstelwijck en Leiden () met overstappunten langs de A16. verder uitbouwen van de met extra stations; uitbouwen van het bij Station Amstelwijck; bouwen van een langs de A15. Spoor aanpakken van de hinder en verbeteren van de veiligheid van bestaande spoorlijnen; besluit nemen of de spoorverbinding Rotterdam-België (RoBel) er komt. verbindingen maken tussen nieuwe bedrijfsterreinen en het spoor (waar dit nodig en rendabel is); realiseren van vier sporen op het treintraject Dordrecht- Amstelwijck. aanleggen van goederenspoor om de Drechtsteden heen; aanleggen van ondergrondse buizen voor goederenvervoer. Transport over water promoten van de zeevaart; uitbreiden van de ligplaatsen voor de binnenvaart. stimuleren van het goederenvervoer in de steden over het water. Transport over de weg zoeken naar alternatieve manieren en routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Samen werken aan een bereikbare en vitale regio!

4 Wat betekent de visie concreet voor de regio Openbaar Vervoer Op de boven- en onderstaande kaarten staan de belangrijkste uitvoeringsprojecten ingetekend, die de Drechtsteden uit willen voeren om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Voor het oplossen van sommige problemen is nader onderzoek nodig: deze zogenaamde studieprojecten zijn ook ingetekend. Over de projecten die in of in de nabijheid van uw gemeente worden voorgesteld, is eveneens nadere informatie opgenomen op het volgende paneel. Overige maatregelen halte Fast Ferry/Waterbus optie halte Fast Ferry/Waterbus reguleren doorgaand verkeer railtraject viersporig maken Samen werken aan een bereikbare en vitale regio!

5 Wat betekent de visie concreet voor Sliedrecht halte Fast Ferry/Waterbus optie halte Fast Ferry/Waterbus Op dit laatste paneel staan de projecten afgebeeld die in of in de nabijheid van Sliedrecht worden voorgesteld. Wanneer u meer over deze projecten wilt weten, kijkt u dan in het Mobiliteitsplan, dat bij deze expositie ligt.

6 halte Fast Ferry/Waterbus optie halte Fast Ferry/Waterbus Huidige situatie Profiel 3: Burgemeester de Raadtsingel, Dordrecht Voorbeelden inpassing busbaan Op dit laatste paneel staan de projecten afgebeeld die in of in de nabijheid van Dordrecht worden voorgesteld. Verder wordt een eerste impressie gegeven van de manier, waarop de HOV-D bussen straks over de Burgemeester de Raadtsingel kunnen gaan rijden. De Drechtsteden zeggen nadrukkelijk "kunnen", want er moet nog veel meer worden geschetst en gerekend, voordat er een definitief wegontwerp is. Wat betekent de visie concreet voor Dordrecht Samen werken aan bereikbaarheid van de regio

7 Profiel 12: Burgemeester Keijzerweg, Papendrecht Huidige situatie Voorbeelden inpassing busbaan Wat betekent de visie concreet voor Papendrecht halte Fast Ferry/Waterbus optie halte Fast Ferry/Waterbus Op dit laatste paneel staan de projecten afgebeeld die in of in de nabijheid van Papendrecht worden voorgesteld. Verder wordt een eerste impressie gegeven van de manier, waarop de HOV-D bussen straks over de Burgemeester Keijzerweg kunnen gaan rijden. De Drechtsteden zeggen nadrukkelijk "kunnen", want er moet nog veel meer worden geschetst en gerekend, voordat er een definitief wegontwerp is.

8 Wat betekent de visie concreet voor s-gravendeel Op dit laatste paneel staan de projecten afgebeeld die in of in de nabijheid van s Gravendeel worden voorgesteld. Wanneer u meer over deze projecten wilt weten, kijkt u dan in het Mobiliteitsplan, dat bij deze expositie ligt. halte Fast Ferry/Waterbus optie halte Fast Ferry/Waterbus

9 Wat betekent de visie concreet voor Alblasserdam halte Fast Ferry/Waterbus optie halte Fast Ferry/Waterbus Op dit laatste paneel staan de projecten afgebeeld die in of in de nabijheid van Alblasserdam worden voorgesteld. Wanneer u meer over deze projecten wilt weten, kijkt u dan in het Mobiliteitsplan, dat bij deze expositie ligt.

10 Wat betekent de visie concreet voor Hendrik-Ido-Ambacht halte Fast Ferry/Waterbus optie halte Fast Ferry/Waterbus Huidige situatie Profiel 9: Vrouwgelenweg, Hendrik-Ido-Ambacht Voorbeelden inpassing busbaan Op dit laatste paneel staan de projecten afgebeeld die in of in de nabijheid van Hendrik-Ido-Ambacht worden voorgesteld. Verder wordt een eerste impressie gegeven van de manier, waarop de HOV-D bussen straks over de Vrouwgelenweg kunnen gaan rijden. De Drechtsteden zeggen nadrukkelijk "kunnen", want er moet nog veel meer worden geschetst en gerekend, voordat er een definitief wegontwerp is.

11 Wat betekent de visie concreet voor Zwijndrecht Op dit laatste paneel staan de projecten afgebeeld die in of in de nabijheid van Zwijndrecht worden voorgesteld. Verder wordt een eerste impressie gegeven van de manier, waarop de HOV-D bussen straks over de Laan van Walburg kunnen gaan rijden. De Drechtsteden zeggen nadrukkelijk "kunnen", want er moet nog veel meer worden geschetst en gerekend, voordat er een definitief wegontwerp is. halte Fast Ferry/Waterbus optie halte Fast Ferry/Waterbus Profiel 7: Laan van Walburg, Zwijndrecht Huidige situatie Voorbeelden inpassing busbaan

Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar Alle werkzaamheden in en rond de stad 2 Overzicht van de projecten en werkzaamheden voor een betere bereikbaarheid. Groningen Spoorzone 7 t/m 18 U kunt vanaf 25 april uw mening geven over het project Groningen

Nadere informatie

Naar een betrouwbare en

Naar een betrouwbare en Naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid Wat betekent de Nota Mobiliteit voor u? abcdefgh Anders omgaan met mobiliteit Het motto van de nieuwe Nota Mobiliteit is: sneller, schoner en veiliger

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3

Inhoudsopgave. Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3 Inhoudsopgave Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3 Thema Bereikbaarheid 4 1. Betrouwbare Bereikbaarheid van Toplocaties 4 2. Verkeer Bundelen, Ordenen en Inpassen 6 3. Slimme Mix van Vervoerswijzen

Nadere informatie

Business case Woerden Utrecht Centraal

Business case Woerden Utrecht Centraal December 2009 IN DIT NUMMER Randstadspoor gaat naar Harderwijk Randstadspoor gaat naar Harderwijk Business Case Woerden - Utrecht Centraal Ontwikkelingen SpoortA27 Station Breukelen blijft groeien Besluit

Nadere informatie

1. De nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar vast te stellen.

1. De nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar vast te stellen. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2011 / 111/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Programma / Programmanummer

Nadere informatie

reactierapport Groningen Spoorzone JuLi 2014 Europaweg Emmaviaduct Paterswoldseweg Hereweg g

reactierapport Groningen Spoorzone JuLi 2014 Europaweg Emmaviaduct Paterswoldseweg Hereweg g C 10 R 0% reactierapport Groningen Spoorzone JuLi 2014 3 Europaweg A B 1 4 C 2 D 5 6 Emmaviaduct Paterswoldseweg eg 7 E Helperzoom Hereweg g A7 1 8 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...4... Organisatie en communicatie

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 ANWB-visie op het openbaar vervoer Ruim 1 miljoen ANWB-leden reizen regelmatig met het openbaar vervoer. Daarom worden in deze OV-visie de speerpunten van de ANWB geschetst

Nadere informatie

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Leidsche Rijn Vleuten-De Meern. Gebieds. agenda

Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Leidsche Rijn Vleuten-De Meern. Gebieds. agenda Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Gebieds agenda April 2015 Leeswijzer Hoofdstuk 1 legt uit wat we met Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar willen bereiken en waarom en

Nadere informatie

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 16 juli 2013 Begrotingsprogramma Verkeer en vervoer Betreft Verkeersstructuurplan Centrum 2013 2023 Samenvatting Bereikbaarheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 Beleidsprogramma s ECONOMIE

HOOFDSTUK 5 Beleidsprogramma s ECONOMIE HOOFDSTUK 5 Beleidsprogramma s ECONOMIE Staat van de regio: hoe staan we er voor De economische structuur van de Drechtsteden heeft een sterke basis in het industriële verleden van de regio. Sectoren als

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING

NOTA VAN BEANTWOORDING NOTA VAN BEANTWOORDING Zienswijzen op het Ontwerp Mobiliteitsplan Referentienummer 81055466 Vastgesteld door Provinciale Staten, 7 juli 2014 Inhoud Nota van beantwoording... 4 Status van deze nota... 4

Nadere informatie

naar een duurzame mobiliteit

naar een duurzame mobiliteit Samenvatting ontwerp mobiliteitsplan vlaanderen naar een duurzame mobiliteit UW MENING TELT Lees meer over het openbaar onderzoek op de achterzijde. www.mobiliteitsplanvlaanderen.be woord vooraf 3 Hilde

Nadere informatie

Figuur A.8: Lijnennetkaart openbaar vervoer Hoeksche Waard 2012 RVVP Hoeksche Waard: Regionaal Verkeers- en Vervoersplan - definitief 21

Figuur A.8: Lijnennetkaart openbaar vervoer Hoeksche Waard 2012 RVVP Hoeksche Waard: Regionaal Verkeers- en Vervoersplan - definitief 21 Utilitaire verbindingen voor de voetganger liggen in de Hoeksche Waard vooral binnen de bebouwde kom en dienen daarom een plaats te krijgen in het beleid van de gemeenten zelf. In het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Bouwen aan een groene metropool

Bouwen aan een groene metropool Bouwen aan een groene metropool Een duurzaam mobiliteitsplan voor de regio Rotterdam Den Haag Mei 2011 Milieudefensie. Een wereld te winnen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding 8 2. Probleemanalyse

Nadere informatie

Groningen Bereikbaar, dat

Groningen Bereikbaar, dat Samenwerken aan bereikbaarheid 2 Groningen en Drenthe werken samen aan betere bereikbaarheid. Ook werkgevers, Rijkswaterstaat en ProRail doen mee. Projectenkaart met werkzaamheden 10 & 11 Overzicht van

Nadere informatie

Inspraakdocument Ombouw Amstelveenlijn

Inspraakdocument Ombouw Amstelveenlijn Inspraakdocument Ombouw Amstelveenlijn Ombouw maakt Amstelveenlijn betrouwbaarder, sneller en veiliger 8 juni 2012 2 X Hoofdstuk Colofon inhoud Stuurgroep Amstelveenlijn tekst Marc Maartens, MMa illustraties

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage)

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage) komt eraan! is een initiatief van het OV-bureau Randstad, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de

Nadere informatie

Breda - Utrecht: De vergeten corridor. Op weg naar een bredere visie. Visienota spoorverbinding Breda - Utrecht

Breda - Utrecht: De vergeten corridor. Op weg naar een bredere visie. Visienota spoorverbinding Breda - Utrecht Breda - Utrecht: De vergeten corridor Op weg naar een bredere visie Visienota spoorverbinding Breda - Utrecht 27 maart 2008 1 Colofon Titel Visienota Spoorverbinding Breda-Utrecht: de vergeten Corridor

Nadere informatie

Concept Verkeersplan Binnenstad februari 2009. Citylounge bereikt: Een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad

Concept Verkeersplan Binnenstad februari 2009. Citylounge bereikt: Een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad Concept Verkeersplan Binnenstad februari 2009 Citylounge bereikt: Een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad Concept Verkeersplan Binnenstad FEBRuari 2009 in opdracht van: Gemeente Rotterdam Galvanistraat

Nadere informatie

Dorpsplan VRAGENDER December 2013

Dorpsplan VRAGENDER December 2013 Dorpsplan VRAGENDER December 2013 Inhoudsopgave I II Aanleiding Werkwijze II.1 II.2 Inwonersavond Website Voorwoord III IV V VI VII Het landschap Komende jaren Bibliobus Bevolkingsopbouw-onderzoek Ouderen

Nadere informatie

Structuurvisie Maastricht 2030 Ruimte voor ontmoeting. Deel II

Structuurvisie Maastricht 2030 Ruimte voor ontmoeting. Deel II Structuurvisie Maastricht 2030 Ruimte voor ontmoeting Deel II 29 mei 2012 pagina 2 Structuurvisie Maastricht 2030 - Gemeente Maastricht mei 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 2 DE NETWERKEN... 6 2.1 MOBILITEIT...

Nadere informatie

MONITOR STEDENBAAN 2014

MONITOR STEDENBAAN 2014 MONITOR STEDENBAAN 2014 Stationsomgeving verbetert door Alliantiegesprekken Maatregelen ketenmobiliteit goed voor reizigersgroei iedere tien minuten een trein is binnen bereik 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeeren vervoersplan

Gemeentelijk verkeeren vervoersplan Gemeente Veenendaal Gemeentelijk verkeeren vervoersplan 2012 2025 Beleidsnota Wijk & Stadsbeheer 29 oktober 2012 Inhoudsopgave 0. Samenvattende beleidsuitgangspunten...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5

Nadere informatie

ZVVP 2008: Verkeer in een goed milieu! Uk fff Z/2008/69236. Hoofdrapport

ZVVP 2008: Verkeer in een goed milieu! Uk fff Z/2008/69236. Hoofdrapport Uk fff Z/2008/69236 Hoofdrapport Definitief, 12 februari 2009 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 11 1.1 AANLEIDING EN DOEL...11 1.2 DE POSITIE VAN HET ZVVP...11 1.3 HOE IS HET ZVVP TOT STAND GEKOMEN?...12 1.4

Nadere informatie

Gemeente \jroningen. Raadsvoorstel. Onderwerp Fietsstrategie Groningen 2015-2025 Registratienr. 4887265 Steller/telnr. Valkema/8980 Bijiagen 2

Gemeente \jroningen. Raadsvoorstel. Onderwerp Fietsstrategie Groningen 2015-2025 Registratienr. 4887265 Steller/telnr. Valkema/8980 Bijiagen 2 Raadsvoorstel Gemeente \jroningen Onderwerp Fietsstrategie Groningen 2015-2025 Registratienr. 4887265 Steller/telnr. Valkema/8980 Bijiagen 2 Classificatie Portefeuillehouder Openbaar o Geheim Vertrouwelijk

Nadere informatie

Type hier het chapeau. Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel

Type hier het chapeau. Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel Type hier het chapeau Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 De belangrijkste keuzes 7 1.2 Coproductie met ondernemers, omgeving en overheden 7 1.3 De belangrijkste

Nadere informatie

VOORJAARSNOTA 2006 GEMEENTE PAPENDRECHT INHOUDSOPGAVE. Bestuurlijke inleiding 1. Deel 1

VOORJAARSNOTA 2006 GEMEENTE PAPENDRECHT INHOUDSOPGAVE. Bestuurlijke inleiding 1. Deel 1 VOORJAARSNOTA 2006 GEMEENTE PAPENDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuurlijke inleiding 1 Deel 1 1. Uitvoering Programma s 2006 1. Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid

Nadere informatie

8865 Geraadpleegd. Van: J. van Doorne Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014

8865 Geraadpleegd. Van: J. van Doorne Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: J. van Doorne Tel.nr. : 8865 Geraadpleegd consulent Datum: 21 januari 2014 Team: Ruimtelijke plannen Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan:

Nadere informatie

COLOFON. De Beleidsnota Fiets is een product van de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen.

COLOFON. De Beleidsnota Fiets is een product van de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen. Beleidsnota Fiets COLOFON De Beleidsnota Fiets is een product van de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen. Vastgesteld door Provinciale Staten op 21 maart 2012 Kaartmateriaal: Arjan van

Nadere informatie