Bundel Roden/leek - Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bundel Roden/leek - Groningen"

Transcriptie

1 Bundel Roden/leek - Groningen Uitvoeringsprogramma Periode Provincie Drenthe Provincie Groningen Gemeente Noordenveld Gemeente Leek Gemeente Groningen OV Bureau Groningen Drenthe Rijkswaterstaat Noord-Nederland

2 Inhoudsopgave Inhoud pagina Inleiding 3 Studiegebied 5 Projecten-algemeen 6 DRIS 6 Marketing OV 8 Projecten Roden 10 Centrumhalte Roden 11 Opwaarderen Q-liner Roden-Groningen 12 Transferpunt Roden 13 Projecten Leek 14 Transferpunt Leek-A7 15 Centrumhalte Leek 17 Transferpunt Leek-Oost Indie 18 Opwaarderen Q-liner Leek-Groningen 19 Project N Betrouwbare doorstroming OV Peizermade 21 Project A7 22 Bus op de vluchtstrook A7 22 Investeringstabel 23 Pagina 2

3 Doel van het uitvoeringsprogramma De gemeenten Noordenveld, Leek en Groningen, de provincies Drenthe en Groningen en Rijkswaterstaat willen de bereikbaarheid vanuit de westzijde van en naar Groningen duurzaam garanderen. De bereikbaarheid van en naar Roden en Leek staat onder druk. De kernen hebben te maken met toenemende filevorming, sluipverkeer, verkeersonveiligheid en een verslechtering van de leefbaarheid. De kernen Roden en Leek hebben een sterke relatie met de stad Groningen. Behalve woon-werkstromen richting Groningen, is er een behoorlijke omgekeerde relatie, plus een aanzienlijke stroom tussen beide kernen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen uit Roden en Leek met de auto reizen: ruim 71%. Daarnaast gaat 18% doorgaans met de bus en 6% op de fiets, terwijl 3% geregeld carpoolt. Een spoorverbinding tussen Roden/Leek en Groningen ontbreekt, dit in tegenstelling tot andere grote kernen binnen het Regiovisiegebied (Assen, Hoogezand, Zuidhorn, Winsum, Bedum) Mede als gevolg hiervan is het aandeel busreizigers op de corridor Roden/Leek-Groningen relatief groot. Uitgaand van deze potentie hebben de betrokken overheden een gezamenlijk maatregelenpakket opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Kolibri-pakket. Met het uitvoeringsprogramma wordt hoogwaardig openbaar vervoer gerealiseerd. De bereikbaarheid wordt hiermee duurzaam gegarandeerd. Duurzaam betekent in dit geval dat bij stagnatie van het Bundel Roden/Leek - Groningen Uitvoeringsprogramma periode INLEIDING autoverkeer de keuze voor een goed alternatief aanwezig moet zijn. Omdat de potentie van het openbaar vervoer op deze relatie groot is, kan collectief vervoer steeds efficiënter en kwalitatief hoogwaardiger worden aangeboden. Hiertoe worden maatregelen getroffen die de doorstroming, frequentie en betrouwbaarheid verhogen. Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) Regiovisie Groningen- Assen 2030 In het MIP Regiovisie zijn de volgende projecten opgenomen die betrekking hebben op de corridor Roden/Leek-Groningen: 1. Businfra Roden/Leek-Groningen (7,2 miljoen euro) 2. Autobereikbaarheid Roden/Leek (1 miljoen euro) Er is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgesteld dat invulling geeft aan bovenstaande projecten. Het pakket van bereikbaarheidsmaatregelen ( ) voorziet in de (autonome) mobiliteitsgroei en de ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Zo is er bijvoorbeeld een samenhang met de ontwerpopgave Leek/Roden (ca woningen). Uitvoeringsprogramma De gezamenlijke overheden hebben conform het beleid van de Regiovisie Groningen-Assen 2030, de volgende afspraken gemaakt: o tussen Roden en Leek inzetten op OV, fiets en het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid o tussen Roden en Groningen inzetten op OV, fiets en het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid o tussen Leek en de aansluiting met de A7 inzetten op OV, fiets en verkeersveiligheid Pagina 3

4 o tussen A7/ Leek en Groningen inzetten op betrouwbaar OV en autobereikbaarheid Maatregelpakketten De maatregelen die de komende jaren uitgevoerd gaan worden, zijn gebiedsgewijs gegroepeerd: 1. Roden 2. Leek 3. A7 4. N372 Voor elk van de vier gebieden wordt een beschrijving gegeven van de afgesproken maatregelen. In de beschrijving zijn maatregelen opgenomen die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma en in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het MIP Regiovisie. Aangegeven is welke overheid verantwoordelijk is voor welke maatregel. De verantwoordelijke partij draagt zorg voor de afstemming, uitvoering, planning en financiën. Naast de regionale projecten worden ook projecten uitgevoerd die van meer lokaal belang zijn. De regionale en lokale projecten zijn samen weergegeven in de investeringstabel. Het gaat uiteindelijk om een totaalpakket van maatregelen die bijdragen aan een duurzame bereikbaarheid binnen de corridor Roden/Leek-Groningen. Voor alle projecten, ook de lokale, geldt dat partijen elkaar informeren over de intenties en dat afstemming plaatsvindt. Afhankelijk van het project wordt bekeken welke mate van betrokkenheid gewenst is bij de planvorming en uitvoering. Om te kijken of met het afgesproken pakket van maatregelen de beoogde effecten worden gehaald, gaan de betrokken partijen een gezamenlijk monitoringssysteem opzetten. Transferium Hoogkerk en OV-as Hoogkerk CS Groningen Het nog te realiseren transferium Hoogkerk is een zeer belangrijke schakel in het maatregelenpakket van de corridor Roden/Leek- Groningen. Het transferium is het scharnier naar de OV-as Peizerweg; de OV-poort van de stad Groningen. Ditzelfde geldt voor het project OV Hoogkerk-CS Groningen. Transferium Hoogkerk en OV Hoogkerk-CS Groningen zijn in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Regiovisie Groningen Assen 2030 benoemd als een aparte Regiovisieprojecten. De gemeente Groningen voert bij beide projecten het voorzitterschap. Uiteraard hebben deze projecten een sterke relatie met voorliggende Uitvoeringsprogramma en heeft afstemming plaatsgevonden. Pagina 4

5 STUDIEGEBIED Groningen Transferium Leek Roden Pagina 5

6 PROJECTEN - ALGEMEEN 1. Dynamische Reizigers Informatie Systeem Doel Beter informeren van reizigers over de te maken verplaatsing, met als doel: o Bieden reizigerscomfort in het algemeen; o OV-gebruik verhogen; o de autoreiziger verleiden tot gebruik van de transferpunt Leek en verder met het OV te reizen; o het comfort van een busreis verhogen door de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Wat 1. Studie naar het verbeteren van de informatievoorziening (Aan welke informatie is precies behoeft? Welke ICT-mogelijkheden kunnen het best worden toegepast?) 2. Informatievoorziening over de real-time reistijd per bus en de reistijd per auto op een drietal strategische locaties langs de doorgaande weg; 3. Actuele reisinformatie op belangrijke bushaltes (in de richting Groningen) Trekker Provincie Drenthe (1,2) OV-bureau Groningen Drenthe (3) Effect o Betere informatievoorziening, waardoor (potentiële) reizigers een beter mobiliteitskeuze kunnen maken o Aandeel OV-verplaatsingen vergroten Wanneer april-juli 2006 (studie) juli 2006-juli 2008 (realisatie) Geraamde investeringen , ,- ( ,- per locatie) ,- Pagina 6

7 Het project DRIS heeft twee componenten: 1. Informatievoorziening over de real-time reistijd per bus en de reistijd per auto op een drietal strategische locaties langs de doorgaande weg: - A7 in de richting Groningen, westelijk van de afslag Leek (1) - A7 in de richting Groningen, westelijk van de afslag Hoogkerk (2) - N372 in de richting Groningen, ter hoogte van Peizermade (3) Alle drie de informatievoorzieningen geven actuele reistijd en reiskosten per auto en per bus naar Groningen centrum. Het doel is de autoreiziger te verleiden tot gebruik van de transferpunten Leek (1) en Hoogkerk (2,3) 2. Actuele reisinformatie op belangrijke bushaltes (in de richting Groningen): - Roden centrumhalte, - Transferpunt Roden West - Leek Lindesteinlaan - Leek centrum - Transferpunt Leek A7 - Eventueel enkele belangrijke Qliner haltes - Transferpunt Hoogkerk (beide richtingen) - Groningen CS (beide richtingen) Het doel is het comfort van een busreis te verhogen door de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Pagina 7

8 2. Marketing openbaar vervoer Doel o OV-gebruik verhogen; o Potentiele reizigers kennis maken met openbaar vervoer o de autoreiziger verleiden tot gebruik openbaar vervoer o exploitatie openbaar vervoer vergroten o versterken marktpositie openbaar vervoer Wat 1. Opstellen marketingplan 2. Prijsbeleid 3. Communicatie Trekker OV-bureau Groningen Drenthe in samenwerking met provincies Groningen en Drenthe Effect o Aandeel OV-verplaatsingen vergroten o Meer OV-reizigers o Congestie auto terugdringen Wanneer Nader te bepalen Geraamde investeringen 1 miljoen euro Pagina 8

9 PM aangeleverd door OV Bureau Groningen Drenthe Pagina 9

10 PROJECTEN - RODEN Strekken Qliner-lijnen Overzichtskaart van de project in Roden Transferpoint Roden Centrumhalte Roden Pagina 10

11 1. Centrumhalte Roden Doel o Verbeteren van de bereikbaarheid van en naar Roden per openbaar vervoer o Vergroten comfort busreiziger Wat 1. Aanleggen stijlvolle centrumhalte Roden 2. Realiseren ruime fietsenstalling 3. Verbeteren aan- en afvoerroute openbaar vervoer Trekker Gemeente Noordenveld, in overleg met OV-bureau Effect o Verbeteren Q-liner Roden/Groningen o Verbeteren interne overstapmogelijkheden OV o Vergroten overstapmogelijkheden OV/fiets o Betere bereikbaarheid OV vanuit centrum v.v. o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes Wanneer 2005/2006 Geraamde investeringen Terrein van de toekomstige centrumhalte in Roden Pagina 11

12 2. Opwaarderen Q-liner Roden-Groningen Doel o Het opwaarderen van de halte en fysieke infrastructuur voor de Q-liner o het versnellen van de Q-liner door lijnen te strekken Wat 1. Realiseren opgewaardeerde Q-liner haltes incl voorzieningen + parkeerplaatsen auto 2. Realiseren ruime fietsenstalling bij Q-liner haltes 3. Verbeteren doorstroming Q-liner door infrastructurele maatregelen 4. Communicatietraject naar bevolking Roden Trekker Gemeente Noordenveld samen met OV-bureau Effect o Versnellen Q-liner Roden/Groningen o Verbetering lijnvoering Q-liner o Vergroten overstapmogelijkheden OV/fiets (ketenmobiliteit) o Betere bereikbaarheid OV o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes o (groeihaltes) Wanneer Voorjaar 2007 Geraamde investeringen (opwaarderen haltes) (strekken lijnen) Qliner richting Roden staat te wachten op het busstation te Groningen Pagina 12

13 3. Transferpunt Roden Doel o Verbeteren mogelijkheden ketenmobiliteit (fiets, auto en OV) o Verbeteren overstapmogelijkheden openbaar vervoer (OV-knooppunt) o Betere bereikbaarheid Roden met openbaar vervoer Wat 1. Gezamenlijk vaststellen uitgangspunten en locatie transferpunt Roden (mede afhankelijk ontwerpopgave,) 1. Aanleggen transferpunt 2. Aanbieden dynamische reizigersinformatie 3. Realiseren ruime fietsenstalling 4. Realiseren parkeerplaatsen 5. Verbeteren aanvoerroute openbaar vervoer Trekker Gemeente Noordenveld samen met OV-bureau en provincie Drenthe Effect o Versnellen Q-liner Roden/Groning o Verbeteren lijnvoering Q-liner o Vergroten en verbeteren overstapmogelijkheden OV/OV, fiets/ov, auto/ov, auto/auto en fiets/auto o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes Wanneer 2007/2008 Geraamde investeringen ,- Pagina 13

14 PROJECTEN - LEEK Transfer A7 Overzichtskaart van de project in Leek Centrumhalte Leek Strekken Qliner-lijnen Transfer Oost Indie Pagina 14

15 1. Transferpunt Leek-A7 Doel o Verbeteren mogelijkheden ketenmobiliteit (fiets, auto en OV) o Verbeteren overstapmogelijkheden openbaar vervoer o Betere bereikbaarheid Leek met openbaar vervoer Wat 1. Bepalen exacte locatie en omvang transferium Leek aan de A7/N Vergroten parkeervoorzieningen auto 3. Realiseren ruime fietsenstalling 4. Aandacht sociale veiligheid 5. Aanbieden dynamische reizigersinformatie 6. Goede haltevoorzieningen OV Trekker Gemeente Leek in samenwerking OV Bureau Effect o Verbeteren interne overstapmogelijkheden OV o Verbetering lijnvoering Q-liner o Vergroten en verbeteren overstapmogelijkheden OV/OV, fiets/ov, auto/ov, auto/auto en fiets/auto o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes o Vergroten exploitatie openbaar vervoer Wanneer 2007 Geraamde investeringen 1 miljoen Kwalitatief hoogwaardige transferhalte Pagina 15

16 2. Centrumhalte Leek Doel o Verbeteren van de bereikbaarheid van en naar Leek per openbaar vervoer o Vergroten comfort busreiziger Wat 1. Aanleggen stijlvolle centrumhalte Roden 2. Realiseren ruime fietsenstalling 3. Verbeteren aan- en afvoerroute openbaar vervoer Trekker Gemeente Leek, in overleg met OV-bureau en provincie Groningen Effect o Verbeteren Q-liner Leek/Groningen o Verbeteren interne overstapmogelijkheden OV o Vergroten overstapmogelijkheden OV/fiets o Betere bereikbaarheid OV vanuit centrum v.v. o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes Wanneer 2007 Geraamde investeringen Pagina 16

17 3. Transferpunt Leek-Oost Indie Doel o Verbeteren mogelijkheden ketenmobiliteit (fiets, auto en OV) o Verbeteren overstapmogelijkheden openbaar vervoer (OV-knooppunt) o Betere bereikbaarheid Leek en Oost Indie met openbaar vervoer Wat 1. Aanleggen transferpunt 2. Aanbieden dynamische reizigersinformatie 3. Realiseren ruime fietsenstalling 4. Realiseren parkeerplaatsen 5. Verbeteren aanvoerroute openbaar vervoer Trekker Gemeente Leek samen met OV-bureau en provincie Groningen Effect o Versnellen Q-liner Leek/Groningen o Verbeteren lijnvoering Q-liner o Vergroten en verbeteren overstapmogelijkheden OV/OV, fiets/ov, auto/ov, auto/auto en fiets/auto o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes Wanneer 2006/2007 Geraamde investeringen ,- Pagina 17

18 4. Opwaarderen Q-liner Leek-Groningen Doel o Het opwaarderen van de halte en fysieke infrastructuur voor de Q-liner o het versnellen van de Q-liner door lijnen te strekken Wat 1. Realiseren opgewaardeerde Q-liner haltes incl voorzieningen en parkeerplaasten auto 2. Realiseren ruime fietsenstalling bij Q-liner haltes 3. Verbeteren doorstroming Q-liner door infrastructurele maatregelen 4. Communicatietraject naar bevolking Leek Trekker Gemeente Leek samen met OV-bureau Effect o Versnellen Q-liner Leek/Groningen o Verbetering lijnvoering Q-liner o Vergroten overstapmogelijkheden OV/fiets (ketenmobiliteit) o Betere bereikbaarheid OV o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes o groeihaltes Wanneer 2007 Geraamde investeringen (opwaarderen haltes) (strekken lijnen) Pagina 18

19 PROJECT N372 Toeritdosering bij Peizermade Stimuleren van alternatieve vervoerwijzen Pagina 19

20 1. Betrouwbare doorstroming OV Peizermade Doel o Het verbeteren van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer Roden/Peize- Groningen o Goede aansluiting openbaar vervoer op transferium Hoogkerk en OV-as Peizerweg Wat 1. Studie naar dynamische oplossingsmogelijkheden voor doorstroming OV tot aan transferium Hoogkerk 2. Realiseren dynamische maatregel op traject Peize-transferium Hoogkerk tbv doorstroming openbaar vervoer Trekker Provincie Drenthe Effect o Soepele en snelle doorstroming OV richting Transferium / Groningen o Sneller en betrouwbaarder OV o Aandeel busverplaatsingen vergroten Wanneer 2006/2007 Geraamde investeringen 4 miljoen euro Voor het succesvol functioneren van het transferium Hoogkerk is het van groot belang dat de af- en aanvoer van openbaar vervoer naar het transferium betrouwbaar is, dus het liefst obstakelvrij. Momenteel staan de bussen op de N372 ter hoogte van Peizermade samen met de auto s in de file. In het kader van de Regiovisie Groningen-Assen wordt nadrukkelijk gestreefd naar een optimale OVverbinding Roden/Leek-Groningen. In het POP II van Drenthe is de volgende tekst opgenomen: op het gedeelte Roden- Peize -Groningen zijn busbanen nodig om een hoogwaardiger OV- verbinding op deze weg te realiseren. Rekening houdend met allerlei andere functies in het gebied willen we een dynamische busbaan realiseren tussen Peize en Peizermade (locatie en lengte nog nader te bepalen), waarbij het autoverkeer met verkeerslichten zal worden gereguleerd en het openbaar vervoer voorrang krijgt boven de auto om zo snel mogelijk het transferium Hoogkerk te bereiken. Pagina 20

21 PROJECT A7 1. Bus op de vluchtstrook Leek-Hoogkerk (v.v) Doel 1. Grotere betrouwbaarheid en versnelling OV Drachten/Leek richting Groningen v.v Wat o Bepalen doelmatigheid busstrook ten behoeve doorstroming A7 o Vluchtstrook benutten als busbaan op congestiemomenten o Aanleg pechhavens langs de A7 Leek-Hoogkerk o Verbreding vluchtstrook A7 Leek-Hoogkerk o Aanbrengen openbare verlichting Trekker Rijkswaterstaat Effect o Betrouwbare en snelle doorstroming OV o Betere bereikbaarheid Groningen vanaf Westzijde v.v o Aandeel busverplaatsingen vergroten Wanneer Nader te bepalen (Quick win?) Geraamde investeringen Nader te bepalen Pagina 21

22 Investeringstabel Corridor Roden/Leek-Groningen Maatregelen per gebied Raming projectkosten in betreffende jaar of periode Totaal Verdeling kosten: Trekker Later Prov. Gem. rijk BDU regio Roden herinrichting Roden-centrum 4,000 4,000 Noordenveld Verkeersluw maken Peizermaden 0,025 0,025 0,025 Noordenveld 30 km/h maatregelen Bomenbuurt Roden 0,120 0,120 0,120 Noordenveld herinrichting gebied omgeving Lieveren/Altena 0,025 0,025 0,025 Noordenveld Groenstrook Maatlanden 0,600 0,600 0,600 Noordenveld Centrumhalte Roden 0,713 0,713 0,143 0,570 Noordenveld opwaarderen Q-liner haltes 0,050 0,025 0,025 Noordenveld/OVB strekken lijnen Roden 0,500 0,100 0,400 Noordenveld DRIS-haltes Roden 0,300 0,050 0,050 0,200 OVB/Drenthe/Noordenveld transferpunt Roden 0,200 0,200 0,040 0,160 Noordenveld 6,533 0,050 1,128 0,000 0,000 1,355 A7 DRIS-informatie A7 0,400 0,400 0,080 0,320 Rijkswaterstaat/OVB Bus op vluchtstrook A7 Leek Hoogkerk?? 0,340 OV-bureau/Rijkswaterstaat 0,400 0,000 0,000 0,080 0,000 0,660 Leek Transferium Leek 1,000 1,000 0,200 0,800 Gem. Leek Centrumhalte Leek 0,400 0,400 0,800 0,160 0,640 Gem. Leek Transferpunt Oost Indie 0,100 0,100 0,200 0,040 0,160 Gem. Leek Opwaarderen Q-liner haltes 0,050 0,050 0,025 0,025 Gem. Leek Lijnvoering Leek 0,500 0,500 0,100 0,400 Gem. Leek DRIS-haltes Leek 0,300 0,050 0,050 0,200 OVB/Groningen/Leek 2,850 0,050 0,575 0,000 0,000 2,225 N372 A7 - Leek - Roden Aanpassen N372 i.k.v. woningbouwopgave x 0,000 Prov. Groningen Roden - Peize - Peizermade - A7 Onderhoud + verbreden rondweg Roden 0,300 0,300 0,300 Prov. Drenthe Aansluiting Oosteinde 0,500 0,500 0,500 Prov. Drenthe Aansluitingen Roden - Peize 0,200 0,200 0,200 Prov. Drenthe Aansluiting N386 + Peize-Centraal 0,750 0,750 0,750 Prov. Drenthe Onderhoud + verbreden Peizermade - Peize 0,500 0,500 0,500 Prov. Drenthe DRIS-informatie A7 0,200 0,200 0,040 0,160 Prov Drenthe/OVB Pagina 22

23 Busbaan Peize-Groningen, dynamische oplossing 2,000 2,000 4,000 0,800 3,200 Prov. Drenthe 6,450 3,090 0,000 0,000 0,000 3,360 Transferium Hoogkerk 8,000 Gem. Groningen OV-as Peizerweg - CS? Gem. Groningen 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Algemeen Marketing, prijsbeleid x x x x 1,000 0,500 0,500 Provincies/OVB DRIS-studie x 0,100 0,100 Prov. Drenthe/OVB 1,100 0,500 0,000 0,000 0,000 0,600 Fiets Utilitair fietspad Leek - Groningen?? Gem. Leek Utilitair fietspad Roden - Groningen?? Gem. Noordenveld Bereikbaarheid maken Leekstermeer?? Gem. Noordenveld totaal binnen de corridor 4,713 3,825 5,270 0,775 0,500 17,333 3,690 1,703 0,080 0,000 8,200 Pagina 23

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage)

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage) komt eraan! is een initiatief van het OV-bureau Randstad, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de

Nadere informatie

Investeringsagenda. Investeren in een bereikbare regio

Investeringsagenda. Investeren in een bereikbare regio OV Investeringsagenda Investeren in een bereikbare regio Investeringsagenda OV Investeren in een bereikbare regio Samenvatting Openbaar vervoer is een noodzakelijke bouwsteen voor een economisch gezonde

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Inleiding. Algemene Informatie

Inleiding. Algemene Informatie 1 Algemene Informatie Inleiding De deelnemers van Regio Groningen- Assen worden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de regionale programma s en regionale opgaven. GA-Rapporteert laat zien welke

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen PROJECTENLIJST Investeringsagenda Drachten Heerenveen 1 Inhoudsopgave 1. Projecten Drachten... 3 2. Projecten Heerenveen... 10 3. Buiten Drachten of Heerenveen... 15 4. Groslijst... 16 BIJLAGEN... 27 2

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen Stadsregio Arnhem Nijmegen Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen September 2010 Wilko Mol, David Eerdmans, Sebastiaan van Kooij inno-v is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen. Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst

Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen. Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst Maak kennis met het nieuwe Movinnio, katalysator van innovaties in mobiliteit Kennis ontwikkelen,

Nadere informatie

Sporen naar Eindhoven

Sporen naar Eindhoven Sporen naar Eindhoven Verkennend onderzoek naar verbetering van de internationale openbaar vervoerverbindingen met Eindhoven Rapport uitgebracht aan de gemeente Eindhoven Delft, juni 2004 Kees van Goeverden

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente

Nadere informatie

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten adviseurs openbaar vervoer Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten Evaluatie In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement Projectenboek 2003 en 2004 in opdracht van abcdefgh 2 3.1 Voorwoord Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn de speerpunten van de Nota Mobiliteit. Decentrale overheden, bedrijven en rijk

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie