Bundel Roden/leek - Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bundel Roden/leek - Groningen"

Transcriptie

1 Bundel Roden/leek - Groningen Uitvoeringsprogramma Periode Provincie Drenthe Provincie Groningen Gemeente Noordenveld Gemeente Leek Gemeente Groningen OV Bureau Groningen Drenthe Rijkswaterstaat Noord-Nederland

2 Inhoudsopgave Inhoud pagina Inleiding 3 Studiegebied 5 Projecten-algemeen 6 DRIS 6 Marketing OV 8 Projecten Roden 10 Centrumhalte Roden 11 Opwaarderen Q-liner Roden-Groningen 12 Transferpunt Roden 13 Projecten Leek 14 Transferpunt Leek-A7 15 Centrumhalte Leek 17 Transferpunt Leek-Oost Indie 18 Opwaarderen Q-liner Leek-Groningen 19 Project N Betrouwbare doorstroming OV Peizermade 21 Project A7 22 Bus op de vluchtstrook A7 22 Investeringstabel 23 Pagina 2

3 Doel van het uitvoeringsprogramma De gemeenten Noordenveld, Leek en Groningen, de provincies Drenthe en Groningen en Rijkswaterstaat willen de bereikbaarheid vanuit de westzijde van en naar Groningen duurzaam garanderen. De bereikbaarheid van en naar Roden en Leek staat onder druk. De kernen hebben te maken met toenemende filevorming, sluipverkeer, verkeersonveiligheid en een verslechtering van de leefbaarheid. De kernen Roden en Leek hebben een sterke relatie met de stad Groningen. Behalve woon-werkstromen richting Groningen, is er een behoorlijke omgekeerde relatie, plus een aanzienlijke stroom tussen beide kernen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen uit Roden en Leek met de auto reizen: ruim 71%. Daarnaast gaat 18% doorgaans met de bus en 6% op de fiets, terwijl 3% geregeld carpoolt. Een spoorverbinding tussen Roden/Leek en Groningen ontbreekt, dit in tegenstelling tot andere grote kernen binnen het Regiovisiegebied (Assen, Hoogezand, Zuidhorn, Winsum, Bedum) Mede als gevolg hiervan is het aandeel busreizigers op de corridor Roden/Leek-Groningen relatief groot. Uitgaand van deze potentie hebben de betrokken overheden een gezamenlijk maatregelenpakket opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Kolibri-pakket. Met het uitvoeringsprogramma wordt hoogwaardig openbaar vervoer gerealiseerd. De bereikbaarheid wordt hiermee duurzaam gegarandeerd. Duurzaam betekent in dit geval dat bij stagnatie van het Bundel Roden/Leek - Groningen Uitvoeringsprogramma periode INLEIDING autoverkeer de keuze voor een goed alternatief aanwezig moet zijn. Omdat de potentie van het openbaar vervoer op deze relatie groot is, kan collectief vervoer steeds efficiënter en kwalitatief hoogwaardiger worden aangeboden. Hiertoe worden maatregelen getroffen die de doorstroming, frequentie en betrouwbaarheid verhogen. Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) Regiovisie Groningen- Assen 2030 In het MIP Regiovisie zijn de volgende projecten opgenomen die betrekking hebben op de corridor Roden/Leek-Groningen: 1. Businfra Roden/Leek-Groningen (7,2 miljoen euro) 2. Autobereikbaarheid Roden/Leek (1 miljoen euro) Er is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgesteld dat invulling geeft aan bovenstaande projecten. Het pakket van bereikbaarheidsmaatregelen ( ) voorziet in de (autonome) mobiliteitsgroei en de ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Zo is er bijvoorbeeld een samenhang met de ontwerpopgave Leek/Roden (ca woningen). Uitvoeringsprogramma De gezamenlijke overheden hebben conform het beleid van de Regiovisie Groningen-Assen 2030, de volgende afspraken gemaakt: o tussen Roden en Leek inzetten op OV, fiets en het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid o tussen Roden en Groningen inzetten op OV, fiets en het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid o tussen Leek en de aansluiting met de A7 inzetten op OV, fiets en verkeersveiligheid Pagina 3

4 o tussen A7/ Leek en Groningen inzetten op betrouwbaar OV en autobereikbaarheid Maatregelpakketten De maatregelen die de komende jaren uitgevoerd gaan worden, zijn gebiedsgewijs gegroepeerd: 1. Roden 2. Leek 3. A7 4. N372 Voor elk van de vier gebieden wordt een beschrijving gegeven van de afgesproken maatregelen. In de beschrijving zijn maatregelen opgenomen die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma en in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het MIP Regiovisie. Aangegeven is welke overheid verantwoordelijk is voor welke maatregel. De verantwoordelijke partij draagt zorg voor de afstemming, uitvoering, planning en financiën. Naast de regionale projecten worden ook projecten uitgevoerd die van meer lokaal belang zijn. De regionale en lokale projecten zijn samen weergegeven in de investeringstabel. Het gaat uiteindelijk om een totaalpakket van maatregelen die bijdragen aan een duurzame bereikbaarheid binnen de corridor Roden/Leek-Groningen. Voor alle projecten, ook de lokale, geldt dat partijen elkaar informeren over de intenties en dat afstemming plaatsvindt. Afhankelijk van het project wordt bekeken welke mate van betrokkenheid gewenst is bij de planvorming en uitvoering. Om te kijken of met het afgesproken pakket van maatregelen de beoogde effecten worden gehaald, gaan de betrokken partijen een gezamenlijk monitoringssysteem opzetten. Transferium Hoogkerk en OV-as Hoogkerk CS Groningen Het nog te realiseren transferium Hoogkerk is een zeer belangrijke schakel in het maatregelenpakket van de corridor Roden/Leek- Groningen. Het transferium is het scharnier naar de OV-as Peizerweg; de OV-poort van de stad Groningen. Ditzelfde geldt voor het project OV Hoogkerk-CS Groningen. Transferium Hoogkerk en OV Hoogkerk-CS Groningen zijn in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Regiovisie Groningen Assen 2030 benoemd als een aparte Regiovisieprojecten. De gemeente Groningen voert bij beide projecten het voorzitterschap. Uiteraard hebben deze projecten een sterke relatie met voorliggende Uitvoeringsprogramma en heeft afstemming plaatsgevonden. Pagina 4

5 STUDIEGEBIED Groningen Transferium Leek Roden Pagina 5

6 PROJECTEN - ALGEMEEN 1. Dynamische Reizigers Informatie Systeem Doel Beter informeren van reizigers over de te maken verplaatsing, met als doel: o Bieden reizigerscomfort in het algemeen; o OV-gebruik verhogen; o de autoreiziger verleiden tot gebruik van de transferpunt Leek en verder met het OV te reizen; o het comfort van een busreis verhogen door de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Wat 1. Studie naar het verbeteren van de informatievoorziening (Aan welke informatie is precies behoeft? Welke ICT-mogelijkheden kunnen het best worden toegepast?) 2. Informatievoorziening over de real-time reistijd per bus en de reistijd per auto op een drietal strategische locaties langs de doorgaande weg; 3. Actuele reisinformatie op belangrijke bushaltes (in de richting Groningen) Trekker Provincie Drenthe (1,2) OV-bureau Groningen Drenthe (3) Effect o Betere informatievoorziening, waardoor (potentiële) reizigers een beter mobiliteitskeuze kunnen maken o Aandeel OV-verplaatsingen vergroten Wanneer april-juli 2006 (studie) juli 2006-juli 2008 (realisatie) Geraamde investeringen , ,- ( ,- per locatie) ,- Pagina 6

7 Het project DRIS heeft twee componenten: 1. Informatievoorziening over de real-time reistijd per bus en de reistijd per auto op een drietal strategische locaties langs de doorgaande weg: - A7 in de richting Groningen, westelijk van de afslag Leek (1) - A7 in de richting Groningen, westelijk van de afslag Hoogkerk (2) - N372 in de richting Groningen, ter hoogte van Peizermade (3) Alle drie de informatievoorzieningen geven actuele reistijd en reiskosten per auto en per bus naar Groningen centrum. Het doel is de autoreiziger te verleiden tot gebruik van de transferpunten Leek (1) en Hoogkerk (2,3) 2. Actuele reisinformatie op belangrijke bushaltes (in de richting Groningen): - Roden centrumhalte, - Transferpunt Roden West - Leek Lindesteinlaan - Leek centrum - Transferpunt Leek A7 - Eventueel enkele belangrijke Qliner haltes - Transferpunt Hoogkerk (beide richtingen) - Groningen CS (beide richtingen) Het doel is het comfort van een busreis te verhogen door de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Pagina 7

8 2. Marketing openbaar vervoer Doel o OV-gebruik verhogen; o Potentiele reizigers kennis maken met openbaar vervoer o de autoreiziger verleiden tot gebruik openbaar vervoer o exploitatie openbaar vervoer vergroten o versterken marktpositie openbaar vervoer Wat 1. Opstellen marketingplan 2. Prijsbeleid 3. Communicatie Trekker OV-bureau Groningen Drenthe in samenwerking met provincies Groningen en Drenthe Effect o Aandeel OV-verplaatsingen vergroten o Meer OV-reizigers o Congestie auto terugdringen Wanneer Nader te bepalen Geraamde investeringen 1 miljoen euro Pagina 8

9 PM aangeleverd door OV Bureau Groningen Drenthe Pagina 9

10 PROJECTEN - RODEN Strekken Qliner-lijnen Overzichtskaart van de project in Roden Transferpoint Roden Centrumhalte Roden Pagina 10

11 1. Centrumhalte Roden Doel o Verbeteren van de bereikbaarheid van en naar Roden per openbaar vervoer o Vergroten comfort busreiziger Wat 1. Aanleggen stijlvolle centrumhalte Roden 2. Realiseren ruime fietsenstalling 3. Verbeteren aan- en afvoerroute openbaar vervoer Trekker Gemeente Noordenveld, in overleg met OV-bureau Effect o Verbeteren Q-liner Roden/Groningen o Verbeteren interne overstapmogelijkheden OV o Vergroten overstapmogelijkheden OV/fiets o Betere bereikbaarheid OV vanuit centrum v.v. o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes Wanneer 2005/2006 Geraamde investeringen Terrein van de toekomstige centrumhalte in Roden Pagina 11

12 2. Opwaarderen Q-liner Roden-Groningen Doel o Het opwaarderen van de halte en fysieke infrastructuur voor de Q-liner o het versnellen van de Q-liner door lijnen te strekken Wat 1. Realiseren opgewaardeerde Q-liner haltes incl voorzieningen + parkeerplaatsen auto 2. Realiseren ruime fietsenstalling bij Q-liner haltes 3. Verbeteren doorstroming Q-liner door infrastructurele maatregelen 4. Communicatietraject naar bevolking Roden Trekker Gemeente Noordenveld samen met OV-bureau Effect o Versnellen Q-liner Roden/Groningen o Verbetering lijnvoering Q-liner o Vergroten overstapmogelijkheden OV/fiets (ketenmobiliteit) o Betere bereikbaarheid OV o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes o (groeihaltes) Wanneer Voorjaar 2007 Geraamde investeringen (opwaarderen haltes) (strekken lijnen) Qliner richting Roden staat te wachten op het busstation te Groningen Pagina 12

13 3. Transferpunt Roden Doel o Verbeteren mogelijkheden ketenmobiliteit (fiets, auto en OV) o Verbeteren overstapmogelijkheden openbaar vervoer (OV-knooppunt) o Betere bereikbaarheid Roden met openbaar vervoer Wat 1. Gezamenlijk vaststellen uitgangspunten en locatie transferpunt Roden (mede afhankelijk ontwerpopgave,) 1. Aanleggen transferpunt 2. Aanbieden dynamische reizigersinformatie 3. Realiseren ruime fietsenstalling 4. Realiseren parkeerplaatsen 5. Verbeteren aanvoerroute openbaar vervoer Trekker Gemeente Noordenveld samen met OV-bureau en provincie Drenthe Effect o Versnellen Q-liner Roden/Groning o Verbeteren lijnvoering Q-liner o Vergroten en verbeteren overstapmogelijkheden OV/OV, fiets/ov, auto/ov, auto/auto en fiets/auto o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes Wanneer 2007/2008 Geraamde investeringen ,- Pagina 13

14 PROJECTEN - LEEK Transfer A7 Overzichtskaart van de project in Leek Centrumhalte Leek Strekken Qliner-lijnen Transfer Oost Indie Pagina 14

15 1. Transferpunt Leek-A7 Doel o Verbeteren mogelijkheden ketenmobiliteit (fiets, auto en OV) o Verbeteren overstapmogelijkheden openbaar vervoer o Betere bereikbaarheid Leek met openbaar vervoer Wat 1. Bepalen exacte locatie en omvang transferium Leek aan de A7/N Vergroten parkeervoorzieningen auto 3. Realiseren ruime fietsenstalling 4. Aandacht sociale veiligheid 5. Aanbieden dynamische reizigersinformatie 6. Goede haltevoorzieningen OV Trekker Gemeente Leek in samenwerking OV Bureau Effect o Verbeteren interne overstapmogelijkheden OV o Verbetering lijnvoering Q-liner o Vergroten en verbeteren overstapmogelijkheden OV/OV, fiets/ov, auto/ov, auto/auto en fiets/auto o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes o Vergroten exploitatie openbaar vervoer Wanneer 2007 Geraamde investeringen 1 miljoen Kwalitatief hoogwaardige transferhalte Pagina 15

16 2. Centrumhalte Leek Doel o Verbeteren van de bereikbaarheid van en naar Leek per openbaar vervoer o Vergroten comfort busreiziger Wat 1. Aanleggen stijlvolle centrumhalte Roden 2. Realiseren ruime fietsenstalling 3. Verbeteren aan- en afvoerroute openbaar vervoer Trekker Gemeente Leek, in overleg met OV-bureau en provincie Groningen Effect o Verbeteren Q-liner Leek/Groningen o Verbeteren interne overstapmogelijkheden OV o Vergroten overstapmogelijkheden OV/fiets o Betere bereikbaarheid OV vanuit centrum v.v. o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes Wanneer 2007 Geraamde investeringen Pagina 16

17 3. Transferpunt Leek-Oost Indie Doel o Verbeteren mogelijkheden ketenmobiliteit (fiets, auto en OV) o Verbeteren overstapmogelijkheden openbaar vervoer (OV-knooppunt) o Betere bereikbaarheid Leek en Oost Indie met openbaar vervoer Wat 1. Aanleggen transferpunt 2. Aanbieden dynamische reizigersinformatie 3. Realiseren ruime fietsenstalling 4. Realiseren parkeerplaatsen 5. Verbeteren aanvoerroute openbaar vervoer Trekker Gemeente Leek samen met OV-bureau en provincie Groningen Effect o Versnellen Q-liner Leek/Groningen o Verbeteren lijnvoering Q-liner o Vergroten en verbeteren overstapmogelijkheden OV/OV, fiets/ov, auto/ov, auto/auto en fiets/auto o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes Wanneer 2006/2007 Geraamde investeringen ,- Pagina 17

18 4. Opwaarderen Q-liner Leek-Groningen Doel o Het opwaarderen van de halte en fysieke infrastructuur voor de Q-liner o het versnellen van de Q-liner door lijnen te strekken Wat 1. Realiseren opgewaardeerde Q-liner haltes incl voorzieningen en parkeerplaasten auto 2. Realiseren ruime fietsenstalling bij Q-liner haltes 3. Verbeteren doorstroming Q-liner door infrastructurele maatregelen 4. Communicatietraject naar bevolking Leek Trekker Gemeente Leek samen met OV-bureau Effect o Versnellen Q-liner Leek/Groningen o Verbetering lijnvoering Q-liner o Vergroten overstapmogelijkheden OV/fiets (ketenmobiliteit) o Betere bereikbaarheid OV o Aandeel busverplaatsingen vergroten o Verbeteren toegankelijkheid OV-haltes o groeihaltes Wanneer 2007 Geraamde investeringen (opwaarderen haltes) (strekken lijnen) Pagina 18

19 PROJECT N372 Toeritdosering bij Peizermade Stimuleren van alternatieve vervoerwijzen Pagina 19

20 1. Betrouwbare doorstroming OV Peizermade Doel o Het verbeteren van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer Roden/Peize- Groningen o Goede aansluiting openbaar vervoer op transferium Hoogkerk en OV-as Peizerweg Wat 1. Studie naar dynamische oplossingsmogelijkheden voor doorstroming OV tot aan transferium Hoogkerk 2. Realiseren dynamische maatregel op traject Peize-transferium Hoogkerk tbv doorstroming openbaar vervoer Trekker Provincie Drenthe Effect o Soepele en snelle doorstroming OV richting Transferium / Groningen o Sneller en betrouwbaarder OV o Aandeel busverplaatsingen vergroten Wanneer 2006/2007 Geraamde investeringen 4 miljoen euro Voor het succesvol functioneren van het transferium Hoogkerk is het van groot belang dat de af- en aanvoer van openbaar vervoer naar het transferium betrouwbaar is, dus het liefst obstakelvrij. Momenteel staan de bussen op de N372 ter hoogte van Peizermade samen met de auto s in de file. In het kader van de Regiovisie Groningen-Assen wordt nadrukkelijk gestreefd naar een optimale OVverbinding Roden/Leek-Groningen. In het POP II van Drenthe is de volgende tekst opgenomen: op het gedeelte Roden- Peize -Groningen zijn busbanen nodig om een hoogwaardiger OV- verbinding op deze weg te realiseren. Rekening houdend met allerlei andere functies in het gebied willen we een dynamische busbaan realiseren tussen Peize en Peizermade (locatie en lengte nog nader te bepalen), waarbij het autoverkeer met verkeerslichten zal worden gereguleerd en het openbaar vervoer voorrang krijgt boven de auto om zo snel mogelijk het transferium Hoogkerk te bereiken. Pagina 20

21 PROJECT A7 1. Bus op de vluchtstrook Leek-Hoogkerk (v.v) Doel 1. Grotere betrouwbaarheid en versnelling OV Drachten/Leek richting Groningen v.v Wat o Bepalen doelmatigheid busstrook ten behoeve doorstroming A7 o Vluchtstrook benutten als busbaan op congestiemomenten o Aanleg pechhavens langs de A7 Leek-Hoogkerk o Verbreding vluchtstrook A7 Leek-Hoogkerk o Aanbrengen openbare verlichting Trekker Rijkswaterstaat Effect o Betrouwbare en snelle doorstroming OV o Betere bereikbaarheid Groningen vanaf Westzijde v.v o Aandeel busverplaatsingen vergroten Wanneer Nader te bepalen (Quick win?) Geraamde investeringen Nader te bepalen Pagina 21

22 Investeringstabel Corridor Roden/Leek-Groningen Maatregelen per gebied Raming projectkosten in betreffende jaar of periode Totaal Verdeling kosten: Trekker Later Prov. Gem. rijk BDU regio Roden herinrichting Roden-centrum 4,000 4,000 Noordenveld Verkeersluw maken Peizermaden 0,025 0,025 0,025 Noordenveld 30 km/h maatregelen Bomenbuurt Roden 0,120 0,120 0,120 Noordenveld herinrichting gebied omgeving Lieveren/Altena 0,025 0,025 0,025 Noordenveld Groenstrook Maatlanden 0,600 0,600 0,600 Noordenveld Centrumhalte Roden 0,713 0,713 0,143 0,570 Noordenveld opwaarderen Q-liner haltes 0,050 0,025 0,025 Noordenveld/OVB strekken lijnen Roden 0,500 0,100 0,400 Noordenveld DRIS-haltes Roden 0,300 0,050 0,050 0,200 OVB/Drenthe/Noordenveld transferpunt Roden 0,200 0,200 0,040 0,160 Noordenveld 6,533 0,050 1,128 0,000 0,000 1,355 A7 DRIS-informatie A7 0,400 0,400 0,080 0,320 Rijkswaterstaat/OVB Bus op vluchtstrook A7 Leek Hoogkerk?? 0,340 OV-bureau/Rijkswaterstaat 0,400 0,000 0,000 0,080 0,000 0,660 Leek Transferium Leek 1,000 1,000 0,200 0,800 Gem. Leek Centrumhalte Leek 0,400 0,400 0,800 0,160 0,640 Gem. Leek Transferpunt Oost Indie 0,100 0,100 0,200 0,040 0,160 Gem. Leek Opwaarderen Q-liner haltes 0,050 0,050 0,025 0,025 Gem. Leek Lijnvoering Leek 0,500 0,500 0,100 0,400 Gem. Leek DRIS-haltes Leek 0,300 0,050 0,050 0,200 OVB/Groningen/Leek 2,850 0,050 0,575 0,000 0,000 2,225 N372 A7 - Leek - Roden Aanpassen N372 i.k.v. woningbouwopgave x 0,000 Prov. Groningen Roden - Peize - Peizermade - A7 Onderhoud + verbreden rondweg Roden 0,300 0,300 0,300 Prov. Drenthe Aansluiting Oosteinde 0,500 0,500 0,500 Prov. Drenthe Aansluitingen Roden - Peize 0,200 0,200 0,200 Prov. Drenthe Aansluiting N386 + Peize-Centraal 0,750 0,750 0,750 Prov. Drenthe Onderhoud + verbreden Peizermade - Peize 0,500 0,500 0,500 Prov. Drenthe DRIS-informatie A7 0,200 0,200 0,040 0,160 Prov Drenthe/OVB Pagina 22

23 Busbaan Peize-Groningen, dynamische oplossing 2,000 2,000 4,000 0,800 3,200 Prov. Drenthe 6,450 3,090 0,000 0,000 0,000 3,360 Transferium Hoogkerk 8,000 Gem. Groningen OV-as Peizerweg - CS? Gem. Groningen 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Algemeen Marketing, prijsbeleid x x x x 1,000 0,500 0,500 Provincies/OVB DRIS-studie x 0,100 0,100 Prov. Drenthe/OVB 1,100 0,500 0,000 0,000 0,000 0,600 Fiets Utilitair fietspad Leek - Groningen?? Gem. Leek Utilitair fietspad Roden - Groningen?? Gem. Noordenveld Bereikbaarheid maken Leekstermeer?? Gem. Noordenveld totaal binnen de corridor 4,713 3,825 5,270 0,775 0,500 17,333 3,690 1,703 0,080 0,000 8,200 Pagina 23

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen)

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen) 10 B Corridor N355 Provincie 2020 11,5 NVT Capaciteitsvergroting kruispunt Aduard, parallelweg voor landbouwverkeer, sanering aantal aansluitingen ( start voor 2015) 11 C Doorstroming en leefbaarheid N361

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie -Assen 2030 tabbladen pagina Inhoud 1 Projectenoverzicht 2-5 Projectenoverzicht -financieel 6-8 Totaal financien 8 Regiovisie

Nadere informatie

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer STUDIE BUSROUTEVARIANTEN LEEK - RODEN Qbuzz 10 september 2013 Rik Timmer Doel van de avond Informeren over project Korte terugblik: wat is er al gebeurd Selectie van varianten

Nadere informatie

Tweede fase RegioTram

Tweede fase RegioTram Tweede fase RegioTram Doorrijden de regio in Regiobijeenkomst Raden en Staten Kees Anker RGA 1 Netwerkanalyse 2006 Goede bereikbaarheid noodzakelijk voor economische ontwikkeling stad en regio. Dagelijkse

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer >> Leek-Roden 2020 >> 30

Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer >> Leek-Roden 2020 >> 30 Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer >> Leek-Roden 2020 >> 30 6.3 Tussenfase A: ontwikkelen HOV-lussen Afhankelijk van de voortgang in de nieuwe woninglocaties neemt de behoefte aan uitbreiding van

Nadere informatie

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 13 2008-031 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Aan de Raad, Heerhugowaard, 19februari2008 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot

Nadere informatie

26 juni 2012 Corr.nr , W Nummer 29/2012 Zaaknr

26 juni 2012 Corr.nr , W Nummer 29/2012 Zaaknr 26 juni 2012 Corr.nr. 2012-26.570, W Nummer 29/2012 Zaaknr. 401424 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de realisatie van dynamische reizigersinformatie op

Nadere informatie

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 januari 2009 Nummer PS : PS2009MME04 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2008int235036 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Factsheet aanvraag MIP en/of RSP subsidie T&B en/of Infra H & Q A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Projectnummer/-naam B.031 OV-transferium Winsum (realisatie HOV-as en bereikbaarheid Transferium

Nadere informatie

nieuwsbrief www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013

nieuwsbrief www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013 www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013 nieuwsbrief Beter, sneller en comfortabeler Hoe is de stand van zaken? Anders kijken naar de toekomst HOV tilt OV naar een hoger

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

RSP project Transferia, Busstations, Infra, HOV-bus & Qliners. Projectgewijze toelichting

RSP project Transferia, Busstations, Infra, HOV-bus & Qliners. Projectgewijze toelichting RSP project Transferia, Busstations, Infra, HOV-bus & Qliners Projectgewijze toelichting Bijlage bij: Voordracht 14/2016 van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen 1 Inhoudsopgave Project

Nadere informatie

1 6 KAART /11, W

1 6 KAART /11, W Ml 1))^ provincie ^^& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten groningen Aan Provinciale Staten LU Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mai Antwoord op Bijlage Onderwerp ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep Vergadering: 26 maart 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl Onze stad ntdekhet v.nl Gemeente Groningen Onze nieuwe bussen Vanaf 13 december vernieuwt het OV Even voorstellen: uw nieuwe busvervoerders Vanaf 13 december 2009 rijden nieuwe busvervoerders in uw regio.

Nadere informatie

Q-link vervangt RegioTram

Q-link vervangt RegioTram Q-link vervangt RegioTram Nadat het tramproject ruw werd afgeblazen, gingen OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz razendsnel aan de slag met een alternatief hov-systeem: Q-link. De regio is nu veel beter

Nadere informatie

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2005 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2006. Voor het opstellen

Nadere informatie

Projectvoorstel tussenfase Ruimtelijke inpassing tbv verbetering HOV Roden (samenwerking Leek Roden)

Projectvoorstel tussenfase Ruimtelijke inpassing tbv verbetering HOV Roden (samenwerking Leek Roden) Projectvoorstel tussenfase Ruimtelijke inpassing tbv verbetering HOV Roden (samenwerking Leek Roden) Aanleiding Het College van B&W Noordenveld heeft op 10 december 2013 besloten tot de verdere uitwerking

Nadere informatie

Verkennend onderzoek HOV SOOMR

Verkennend onderzoek HOV SOOMR Verkennend onderzoek HOV SOOMR Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost Oude Meer Schiphol Rijk Jasper Hink Projectleider Infrastructuur 29 juni 2017 Inhoud Achtergrond verkenning Wijziging lijnvoering

Nadere informatie

Uitgevoerde maatregelen GVVP 1999

Uitgevoerde maatregelen GVVP 1999 Bijlage 1 Uitgevoerde maatregelen GVVP 1999 Bijlage 1 Uitgevoerde maatregelen GVVP 1999 Pijler Gedragsbeïnvloeding (1) Groen=uitgevoerd Geel=deels uitgevoerd Rood= in z'n geheel nog niet uitgevoerd Nr.

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL De alternatieven en varianten die binnen de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden uitgewerkt, kunnen worden onderverdeeld in drie oplossingsrichtingen:

Nadere informatie

HOV-visie. Bouwsteen van de Actualisatie Netwerkanalyse 2013 Regio Groningen-Assen

HOV-visie. Bouwsteen van de Actualisatie Netwerkanalyse 2013 Regio Groningen-Assen HOV-visie Bouwsteen van de Actualisatie Netwerkanalyse 2013 Regio Groningen-Assen S T E D E L I J K N E T W E R K S T E D E L I J K N E T W E R K S T E D HOV-visie Bouwsteen van de Actualisatie Netwerkanalyse

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2008

Ontwerp begroting 2008 Ontwerp begroting 2008 Colofon Datum/versie: januari 2007 Documentnaam: ontwerp begroting 2008 Opgesteld door: stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 Ondersteund door: projectbureau Regio Groningen-Assen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag snelfietsroute

Subsidieaanvraag snelfietsroute Subsidieaanvraag snelfietsroute Leek Groningen 1. Organisatie Een samenwerking van: Provincie Groningen Gemeente Groningen Gemeente Leek Gemeente Noordenveld Provincie Drenthe Fietsersbond Groningen Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.443, VV Nummer 73/2014 Zaaknr. 551703 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 1.

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

2020 N372: J.P. Santeeweg tussen Leek en

2020 N372: J.P. Santeeweg tussen Leek en 6 Mobiliteit 6.1 Problematiek De verschillende modaliteiten hebben hun eigen specifieke knelpunten en ontwikkelingen. Daarom wordt in dit hoofdstuk nader ingezoomd op deze verschillende modaliteiten, te

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Welnu de fractie van het OUDEREN APPEL EINDHOVEN(O.A.E) heeft daarover een aantal vragen t.w.:

gemeente Eindhoven Welnu de fractie van het OUDEREN APPEL EINDHOVEN(O.A.E) heeft daarover een aantal vragen t.w.: gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4882 12bst00802 Beslisdatum B&W 15 mei 2012 Dossiernummer 12.20.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. P. Mulder (OuderenAppèl) over HOV bussen. In een

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

Programma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Programma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit Programma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit Missie De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastructuur voor de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende

Nadere informatie

Effecten. Zuidvleugel

Effecten. Zuidvleugel 4 Effecten Zuidvleugel 19 Invloedsgebieden De reistijden van verplaatsingen van of naar een locatie bepalen de grootte van het invloedsgebied van een locatie. In dit hoofdstuk richten wij ons op hoeveel

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Bijeenkomst 9 januari 2014 (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Programma 1. Standpunten en wensen uit bijeenkomst 7 november 2. Huidige openbaar vervoer verbindingen 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd;

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd; Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Groen van Prinsterersingel 43b 2805 TD Gouda Memo e info@arane.nl t 0182 555 030 Van: Aan: Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Gemeente Utrecht Datum: 6 april 2017

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Raamwerk RegioRail Project RegioTram

Raamwerk RegioRail Project RegioTram Raamwerk RegioRail Project RegioTram Oosterstraat 56a 9711 NX GRONINGEN T. (050) 402 35 50 F. (050) 402 35 60 info@regiotram.groningen.nl www.regiotram.nl SAMENVATTING Het Raamwerk RegioRail geeft aan

Nadere informatie

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo memo Memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Op 8 maart jl. zijn de ontwerp hoofdlijnen voor de wijzigingen in de dienstregeling per 3 september vrijgegeven

Nadere informatie

Bereikbaarheid regio Groningen-Assen. Geactualiseerde Netwerkanalyse 2013

Bereikbaarheid regio Groningen-Assen. Geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 Bereikbaarheid regio Groningen-Assen Geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 Colofon Datum/versie: September 2013 Documentnaam: Actualisatie Netwerkanalyse 2013 Opgesteld door: Ondersteund door: Begeleidingsgroep

Nadere informatie

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050)

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050) " l/& groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie algemeen telefoonnr; 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Nieuw mobiliteitsdecreet

Nieuw mobiliteitsdecreet voor mandatarissen 19-02-2012 Yvan Bellaert Afdelingshoofd Marketing & Communicatie Nieuw mobiliteitsdecreet Dia 1 Inhoud De Lijn algemeen Samenwerking Vlaams Gewest Lokale overheden De Lijn Samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg 1. Inleiding Om de achterliggende redenen van de keuze voor een tunnel voor alle verkeer bij de overweg Paterswoldseweg uit te leggen, is het belangrijk om te schetsen

Nadere informatie

Bussen over West definitief inrichtingsplan

Bussen over West definitief inrichtingsplan Bussen over West definitief inrichtingsplan Eendrachtskade Richting Vinkhuizen Richting Zernike De nieuwe busroute Dit plan gaat over de verkeerskundige herinrichting van een deel van de westelijke binnenstad.

Nadere informatie

5 Ontwikkelingen. R060084, revisie 1 Pagina 31 van 64

5 Ontwikkelingen. R060084, revisie 1 Pagina 31 van 64 5 Ontwikkelingen 5.1 Problematiek Rijks-, provinciale en regionale verkeers- en vervoerplannen zijn sturend voor het gemeentelijke verkeers- en vervoerbeleid. Deze beleidskaders zijn de laatste tijd aan

Nadere informatie

HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER LEEK - RODEN

HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER LEEK - RODEN DOELSTELLING STUDIE Zo veel mogelijk reizigers met HOV Met HOV binnen een half uur in de stad Groningen Minimale vertraging in de spits Verkorten van de reistijd waar mogelijk Hogere kostendekkingsgraad

Nadere informatie

Werkgroep Verkeer Ontwerpopgave Leek-Roden. Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek-Roden 2020

Werkgroep Verkeer Ontwerpopgave Leek-Roden. Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek-Roden 2020 2020 Werkgroep Verkeer Ontwerpopgave Leek-Roden Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek-Roden 2020 0Inhoud 1 Kern van het advies 2 Inleiding 3 Het huidige openbaar vervoer in Leek en Roden 05 07

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Brabantnet - Stand van zaken

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3) Kredietbesluit

Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3) Kredietbesluit Stein 21 september 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. 110 Agendapunt 10 Bijlagen div. Aan De Raad Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3)

Nadere informatie

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Groningen Stad De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) per 3 september 2017 betreffen de invoering van de tweede fase van de vastgestelde

Nadere informatie

Op weg naar Concessies April 2016

Op weg naar Concessies April 2016 Op weg naar Concessies 2020 April 2016 Inhoudsopgave Aanleiding: afloop huidige concessies in 2020 Kerntaken provincie in het OV Huidige situatie Trends en ontwikkelingen De opgaven voor het OV Trein Bus

Nadere informatie

Overzichtskaart Basispakket en Pakket P+R/OV-knooppunten

Overzichtskaart Basispakket en Pakket P+R/OV-knooppunten S T E D E L I J K N E T W E R K Overzichtskaart Basispakket en Pakket /OV-knooppunten Eemshaven 63 Bus/treinknooppunt stationsgebied Winsum N E T W E R K 61 Upgraden stationsgebied. Aanleg fietspad. Maken

Nadere informatie

Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030. Stad met een hart

Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030. Stad met een hart Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030 Stad met een hart 2012 2020 2030 autonoom Amersfoort 2012 huidige situatie Amersfoort 2020 na voltooiing VERDER Wanneer we niets doen,

Nadere informatie

Big Data en OV Beeld plaatsen ter grootte van dit kader

Big Data en OV Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Big Data en OV Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Kansen op beter en efficiënter OV Niels van Oort 2 Uitdagingen in het OV Kosten staan onder druk: lijnen schrappen, frequenties verlagen? Reiziger

Nadere informatie

Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016

Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Agenda: 1. Waar

Nadere informatie

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 4 januari 2009 HWGO2009-LF8 Gratis HWGO2009-LF8.indb 1 24-12-2008 16:31:32 Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk

Nadere informatie

1 5 NOV /46/A.9, W Molenaar-Mosterman C.M. (050)

1 5 NOV /46/A.9, W Molenaar-Mosterman C.M. (050) f^. provincie» groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Bespreekpunten deze avond: stand van zaken (wat hebben we tot nu toe laten zien) proces: stedenbouwkundig plan bestemmingsplan bouwplannen

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Raadscommissie SMM 18 juni 2012

Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Opbouw presentatie: 1. Tram Vlaanderen Maastricht in het kort 2. Nederlandse overwegingen 3. Waar staan we nu? 4. TVM onder de loep? 5. Rondje langs het tramtracé 6. Uw

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer 2020

Visie openbaar vervoer 2020 bereikba verkeer en vervoer Visie openbaar vervoer 2020 VISIE OPENBAAR VERVOER 2020 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie