Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016"

Transcriptie

1 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda

2 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Agenda: 1. Waar liggen de kansen voor Oirschot? - Auto en leefbaarheid - Fiets - Openbaar vervoer 2. (Vervolg)proces 3. Met elkaar in gesprek Bereikbaarheidsagenda

3 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant HWN Fiets OV Inprikkers HWN Inprikkers OV Bereikbaarheidsagenda: visie

4 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Lokale vraagstukken die aansluiten op de visie van de Bereikbaarheidsagenda: Functioneren van het autonetwerk (hoofdwegennet en de wegen daar naar toe) Leefbaarheid rondom hoofdwegennet en de wegen daar naar toe Versterken van de fiets op de belangrijke (regionale) relaties Versterken Openbaar Vervoer (bundelen reizigersstromen en knooppunten) Bereikbaarheidsagenda: de visie vertaald naar lokale vraagstukken

5 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Mogelijke kansen autonetwerk: A58 N395 Inprikkers naar de A58 Bereikbaarheidsagenda: auto + leefbaarheid

6 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Leefbaarheid en veiligheid N395 Sluipverkeer A58 Verkeer vanuit de Kempen Hart voor Middelbeers Bereikbaarheidsagenda : auto en leefbaarheid Middelbeers en Oostelbeers

7 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Sluipverkeer A58 De Scheper -N395 Fietspad A58 Leefbaarheid en veiligheid Moorland en Bestseweg Rotonde Bestseweg/Kempenweg Bereikbaarheidsagenda : auto en leefbaarheid Oirschot en Spoordonk

8 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Maatregelenpakket Zuid Nederland: InnovA58 MIRT-onderzoek Randweg A2 hoofdrijbaan Batadorp De Hogt Bereikbaarheidsagenda: auto en leefbaarheid A58

9 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant N395 niet in Bereikbaarheidsagenda Reconstructie door provincie Fase 1 (bibeko en fiets): 2017 Fase 2 (bubeko): na 2018 Fiets en leefbaarheid Middelbeers en Oostelbeers Aansluiting De Scheper Fietspad over A58 Bereikbaarheidsagenda: auto en leefbaarheid N395

10 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Challengeontsluiting: Heeft eigen financiering Mogelijk tekort afdekken via Bereikbaarheidsakkoord Oirschot draagt 1 miljoen bij Bereikbaarheidsagenda: auto en leefbaarheid Challenge-ontsluiting

11 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Autoprojecten voor de regionale bereikbaarheidsagenda: Randweg Herinrichting Bestseweg Leefbaarheid Middelbeers en Oostelbeers Bereikbaarheidsagenda: auto en leefbaarheid / projectenlijst Oirschot

12 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Ook na het verbreden van de A58 blijft er druk op de Eindhovensedijk en Bestseweg. Om de hiermee gepaard gaande doorstromings-, leefbaarheids-en veiligheidsproblemen op te lossen, wil Oirschot: 1. een randweg realiseren, en 2. de Bestseweg herinrichten. Het regionale belang is dat ze leiden tot een betrouwbaardere autobereikbaarheid van de woon-en werklocaties aan de noordwestkant van de Brainport. Ook bieden ze kansen voor het realiseren van ontbrekende schakels in de fietsroute tussen Tilburg en Eindhoven en de fietsontsluiting van station Best. Bereikbaarheidsagenda: randweg Oirschot en herinrichten Bestseweg

13 O i r s c h o t o p w e g n a a r Fiets 1. Oirschot is een knooppunt van verschillende doorgaande fietsroutes tussen Tilburg en Eindhoven. 2. De lokale opgave is het maken van een kwaliteitssprong voor de bestaande fietsvoorzieningen en het invullen van een aantal ontbrekende schakels. 3. De Bereikbaarheidsagenda biedt hiervoor kansen: verbeteren van de fietsverbindingen richting station Best meeliften op wens van de provincie voor een snelfietsroute Eindhoven Tilburg 4. De fietsagenda heeft raakvlakken met de auto-agenda en de OV-agenda. Bereikbaarheidsagenda fiets

14 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Fietsprojecten voor regio-agenda: N395 (provincie, reconstructie N395) Bestseweg(herinrichting Bestseweg, bereikbaarheidsagenda) Spoordonkseweg (opwaarderen fietspad, bereikbaarheidsagenda) Bereikbaarheidsagenda: knelpunten en kansen fiets

15 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Snelfietsroute Eindhoven Tilburg: Opwaarderen bestaande fietspad Eindhovensedijk Ontbrekende schakel Moorland Opwaarderen fietspad Kanaaldijk zuid (gereed) Bereikbaarheidsagenda: knelpunten en kansen fiets / snelfietsroute

16 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost OV-projecten voor de regio-agenda Bundelen van vervoersstromen Versterken station Best als HUB Verbeteren OV ontsluiting Best NS Verbeteren fietsontsluiting Best NS Smart mobility kleine kernen Bereikbaarheidsagenda: openbaar vervoer

17 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Samengevat: Leefbaarheid Middelbeers Aanleg Randweg Reconstructie Bestseweg Fietsnetwerk Station Best als HUB Bereikbaarheidsagenda: het Oirschotse verhaal

18 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Het doel van de Bereikbaarheidsagenda is het ontsluiten van de economische centra in de regio. Hierbij ligt de focus op de belangrijkste vervoersrelaties naar en in de regio. Voor Oirschot liggen de belangen primair bij de relaties in de A58 corridor en het verkeer van en naar de Kempen. De belangrijkste economische dragers liggen aan de westzijde van de regio (Brainport avenue). De bereikbaarheid van dit gebied moet daarom een speerpunt zijn binnen de Bereikbaarheidsagenda. Uitgangspunt is het verbeteren van de netwerken voor auto, fiets en openbaar vervoer en de interactie tussen deze netwerken (co-modaliteit). Co-modaliteit gaat uit van keuzemogelijkheden en dat betekent dat alle drie de netwerken goed moeten functioneren en aansluiten op het specifieke karakter van de deelgebieden binnen de regio. Dit vereist maatwerk. Op de kortere termijn zien wij hierbij voor Oirschot vooral kansen voor auto en fiets. Met slimme (relatief kleine) lokale maatregelen is voor de regio veel rendement te halen. De door ons ingebrachte projecten hangen nauw met elkaar samen en leiden door hun samenhang tot een versterking van fiets, auto en ov-netwerk en leefbaarheid. Bereikbaarheidsagenda: het Oirschotse verhaal

19 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Maatregel Raming Dekking/financiering Bereikbaarheidsagenda 1. Reconstructie Bestseweg 1,2 miljoen Onderhoud / nieuw beleid kadernota/regio 2. Verbindingsweg Kempenweg Eindhovensedijk 2,9 miljoen Nieuw beleid kadernota/regio 3. Verbindingsweg Bestseweg Eindhovensedijk 8,3 miljoen Nieuw beleid kadernota/ regio 4. Bereikbaarheidsagenda fietsstructuur 2,1 miljoen Groene corridor, nieuw beleid, onderhoud en regio 5. Leefbaarheid Hart van Middelbeers 0,5 miljoen Nieuw beleid kadernota / regio Totaal bereikbaarheidsagenda Oirschot 15,0 miljoen Toelichting fietsstructuur: 1. Snelfietsroute Eindhoven Tilburg: - Opwaarderen fietspad Eindhovensedijk 1,1 miljoen - Ontbrekende schakel Moorland 0,6 miljoen 2. Opwaarderen fietspad Spoordonk Oirschot 0,4 miljoen 3. Aanpak knelpunten fietsroute station Best Onderdeel van reconstructie Bestseweg 50%/50% Fasering over periode , nader uit te werken. Bereikbaarheidsagenda: kosten

20 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Wat betekenen de Bereikbaarheidsagenda en akkoord voor de gemeente? 1. De bereikbaarheidsagenda en akkoord zijn niet vrijblijvend. 2. De bereikbaarheidsagenda wordt leidraad voor cofinanciering door Provincie, Rijk of Europa. 3. De bereikbaarheidsagenda is adaptief, nieuwe inzichten kunnen leiden tot mutaties. Aan de gemeenteraden wordt daarom gevraagd: 1. om zich met een formele instemming te conformeren aan de Bereikbaarheidsagenda. 2. de Bereikbaarheidsagenda vast te leggen in lokale beleid. Bereikbaarheidsagenda vervolgproces

21 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Vervolgproces 20 mei: bestuurlijke fusiebijeenkomst, ook raadsleden welkom: presentatie eindconcept Bereikbaarheidsagenda 6 juni: Poho Mobiliteit: instemmen met concept Bereikbaarheidsagenda 23 juni: eindbijeenkomst: presentatie Bereikbaarheidsakkoord Besluitvormingsproces in Oirschot 6 september: opiniërende raadsvergadering 21 oktober: besluitvormende raadsvergadering Bereikbaarheidsagenda vervolgproces

22 Bereikbaarheidsagenda Brabant Zuidoost Vragen? Aanvullingen en opmerkingen kunnen tot 17 mei worden ingebracht via: Hans van Doormaal of Bereikbaarheidsagenda vervolgproces

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen 31 mei 2016 Job van den Berg 1 Inhoudsopgave Doel: informeren over lopend proces & eerste reactie ophalen Context: Bidbook & besluit Tweede Kamer Bereikbaarheidsagenda

Nadere informatie

Mobiliteit en Innovatie: Bereikbaarheidsagenda. Job van den Berg Berry de Jong Portefeuillehoudersoverleg 1 februari 2016

Mobiliteit en Innovatie: Bereikbaarheidsagenda. Job van den Berg Berry de Jong Portefeuillehoudersoverleg 1 februari 2016 Mobiliteit en Innovatie: Bereikbaarheidsagenda Job van den Berg Berry de Jong Portefeuillehoudersoverleg 1 februari 2016 Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: Samen, slim,

Nadere informatie

Mobiliteitsstrategie De Kempen

Mobiliteitsstrategie De Kempen Mobiliteitsstrategie De Kempen 1-6-2016 Inleiding De regio Zuidoost-Brabant heeft de handen ineen geslagen om gezamenlijk de regio leefbaar en bereikbaar te houden voor nu en in de toekomst met een scope

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda Raadsledenbijeenkomst 6 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: Samen, slim,

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Guus Stappaerts

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Guus Stappaerts Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Guus Stappaerts Datum nota : 2-06-2016 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder : Wethouder C. van de Ven Onderwerp Mobiliteitsstrategie

Nadere informatie

Bouwstenennotitie raadsvoorstel Bereikbaarheidsagenda

Bouwstenennotitie raadsvoorstel Bereikbaarheidsagenda Bouwstenennotitie raadsvoorstel Bereikbaarheidsagenda Deze notitie is opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een raadsvoorstel voor de Bereikbaarheidsagenda. Achterliggend doel is

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda

Bereikbaarheidsagenda Bereikbaarheidsagenda Mobiel door slimme keuzes - eerste uitwerking - Raadscommissie Eindhoven 31 mei 2016 1 Inhoudsopgave Aanleiding en proces Waarom en hoe Strategisch kader Mobiliteitsconcept Uitwerking

Nadere informatie

: bekrachtiging Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' : Wonen

: bekrachtiging Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' : Wonen Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : bekrachtiging Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/011615

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/011615 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/011615 COMMISSIE Ruimte op 13 september 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bereikbaarheidsagenda metropoolregio Eindhoven Bijlage(n): Vergadering van:

Nadere informatie

Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda en akkoord ZO Brabant - eerste uitwerking

Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda en akkoord ZO Brabant - eerste uitwerking Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda en akkoord ZO Brabant - eerste uitwerking 12 april 2016 1 Uitwerking Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland samen slim robuust Zuidoost-Brabant: 11 Bereikbaarheidsakkoord

Nadere informatie

Mobiliteitsstrategie Nuenen. Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016

Mobiliteitsstrategie Nuenen. Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016 Mobiliteitsstrategie Nuenen Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016 Doel van vanavond Informeren over de bereikbaarheidsagenda en het proces; Samenwerking opstarten met u (gemeentebestuur);

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016 met zaaknummer AST/2016/011615;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016 met zaaknummer AST/2016/011615; RAADSBESLUIT Gemeente sklsten Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven 27 september 2016 16.09.04 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Het gaat goed met de economie in Nederland en vooral in de regio Eindhoven. Nergens is de groei zo sterk als in deze

Nadere informatie

BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUIDOOST-BRABANT IN ZICHT

BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUIDOOST-BRABANT IN ZICHT BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUIDOOST-BRABANT IN ZICHT MAART 2018 / 2 Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 21 gemeenten bundelen samen de krachten om inwoners de beste vervoersoplossingen

Nadere informatie

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland 4 maart 2016 Het aanbieden van het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: samen slim robuust aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant

Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant gemeente Eindhoven 16R6855 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01182 Beslisdatum B&W 6 september 2016 Dossiernummer 16.36.451 Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant Inleiding De colleges van BenW van

Nadere informatie

Onderwerp Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'

Onderwerp Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' ** Raadsvoorstel Vergadering d.d. 27 september 2016 Agendapunt: 7. R 16-41 Datum B&W 9 augustus 2016 Portefeuillehouder LSJ Document-nr Opsteller gkor02 Onderwerp Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant

Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant gemeente Eindhoven 16R6855 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00884 Beslisdatum B&W 28 juni 2016 Dossiernummer 16.26.451 Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant Inleiding De colleges van BenW van de

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: (Samenvatting van belangrijke onderdelen van het eindconcept d.d. 20 mei 2016)

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Bereikbaarheidspakket Zuidoost-Brabant en Raadsledenbijeenkomst MRE 14 oktober 2015 Registratienummer: 00568675 Datum: 8 oktober 2015 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller:

Nadere informatie

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 21 gemeenten en de gemeente Veghel Wu Ztfìti Ontv.bev. 16ik.01000 Metropoolregio Eindhoven 040 259 45 94 info@mölropoolregioeindhoven www.metropoolregioelndhovan.

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Memo. Advies werkgroep VLK. Achtergrond. Werkgroep VLK. Geactualiseerd ontwerp VLK

Memo. Advies werkgroep VLK. Achtergrond. Werkgroep VLK. Geactualiseerd ontwerp VLK Memo Advies werkgroep VLK Datum: 20 januari 2017 Deelproject: Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK) Leden: Frans van Oorschot (bewoner buurtschap Kalksheuvel) Beatrix v.d. Kolk (Hippische Sport) Co van

Nadere informatie

Nummer : R Onderwerp : Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'

Nummer : R Onderwerp : Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nummer : R2016.101 Onderwerp : Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'

Nadere informatie

H. Oostelbos 3439

H. Oostelbos 3439 Agendapunt commissie: 3.1 steller telefoonnummer email H. Oostelbos 3439 hans.oostelbos@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder C. Marchal Onderwerp 871722/871726 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen. 6 September 2017

Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen. 6 September 2017 Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen 6 September 2017 Metropoolregio Eindhoven: transitie naar een bestuurlijk netwerk - Nieuwe uitdaging, nieuwe aanpak - SRE te bureaucratisch Samenwerking terug bij de gemeenten:

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'.

Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'. Raadsvoorstel Onderwerp: Datum voorstel: 28 juli 2016 Vergaderdatum: 20 september 2016 Registratienr.: Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'. Opsteller: Guus

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst Verkeer en vervoer Op weg naar de toekomst Aanleiding en doel Veel projecten in voorbereiding en uitvoering Regionale ontwikkelingen Informeren over lopende projecten Ophalen input over enkele vraagstukken

Nadere informatie

De Kempen - Eersel-Veldhoven-Eindhoven N284 (134/135) realisatie

De Kempen - Eersel-Veldhoven-Eindhoven N284 (134/135) realisatie Bereikbaarheidsagenda ZuidoostBrabant SUBREGIO DE KEMPEN Geprogrammeerd in 20172018 (quick wins) Geprogrammeerd in 20192022 Geprogrammeerd in 20232030 Fiets SFR Snelle fietsverbindingen De Kempen EerselVeldhovenEindhoven

Nadere informatie

Quickscan A58. Positiebepaling van de gemeente Oirschot in het kader van een capaciteitsverruiming. Gemeente Oirschot

Quickscan A58. Positiebepaling van de gemeente Oirschot in het kader van een capaciteitsverruiming. Gemeente Oirschot Quickscan A58 Positiebepaling van de gemeente Oirschot in het kader van een capaciteitsverruiming. Gemeente Oirschot Concept Inhoudsopgave 1. De A58 op de schop 3 2. Probleemanalyse 5 3. Mogelijke oplossingen

Nadere informatie

InnovA58. Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg

InnovA58. Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg Besluit Brief minister aan 2e kamer 5 november 2015: Verbreding van de A58 naar 2x3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

MIRT NowA SAMENVATTING MIRT ONDERZOEK NOORDWESTKANT AMSTERDAM SEPTEMBER 2017

MIRT NowA SAMENVATTING MIRT ONDERZOEK NOORDWESTKANT AMSTERDAM SEPTEMBER 2017 MIRT NowA SAMENVATTING SEPTEMBER 2017 SAMENVATTING N Het gebied tussen Alkmaar, IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer en Amsterdam is het NowA-gebied: de Noord westkant van Amsterdam. Amsterdam heeft een grote

Nadere informatie

Uitgangspunten financieringsstrategie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Uitgangspunten financieringsstrategie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant Uitgangspunten financieringsstrategie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant Deze financieringsstrategie is gericht op het bijeenbrengen van de cofinanciering van de middelen ( 55,75 miljoen) die door

Nadere informatie

Type/ categorie. 2e helft 2019 Lokaal project uren. Planvormend - Realisatie

Type/ categorie. 2e helft 2019 Lokaal project uren. Planvormend - Realisatie Best Mobiel - De Bestse Mobiliteitsaanpak Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Ambitie 1 Bereikbaarheid Speerpunt Nr. Maatregel Toelichting/omschrijving Status Tijd Type/ categorie Geraamde kosten Algemeen Basis

Nadere informatie

Oplegnotitie Verkenning Verkeersstructuur Oirschot

Oplegnotitie Verkenning Verkeersstructuur Oirschot Oplegnotitie Verkenning Verkeersstructuur Oirschot Definitief gemeente Oirschot Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 augustus 2010 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 2 Probleemanalyse... 5 3 Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2016 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BEST EINDHOVEN GELDROP-MIERLO HELMOND NUENEN OIRSCHOT SON EN BREUGEL VELDHOVEN WAALRE STEDELIJK GEBIED! VISIE OP WONEN 27 FEBRUARI 2019

BEST EINDHOVEN GELDROP-MIERLO HELMOND NUENEN OIRSCHOT SON EN BREUGEL VELDHOVEN WAALRE STEDELIJK GEBIED! VISIE OP WONEN 27 FEBRUARI 2019 STEDELIJK GEBIED! VISIE OP WONEN 27 FEBRUARI 2019 PROGRAMMA Opening Welkomstwoord Presentatie gezonde verstedelijking Ad de Bont Presentatie concept Visie op Wonen door bestuurlijk trekkers Paneldiscussie

Nadere informatie

Actieprogramma Fiets

Actieprogramma Fiets Actieprogramma Fiets 2019-2021 Perspectief in Actie Provincie Noord-Holland Beleid / Mobiliteit november 2018 Kenmerk 1142496 1142536 1. Inleiding In 2018 is een nieuw beleidskader opgesteld aangaande

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie Hoogwaardige snelle fietsroute Oost-West

Haalbaarheidsstudie Hoogwaardige snelle fietsroute Oost-West Haalbaarheidsstudie Hoogwaardige snelle fietsroute Oost-West Gemeente Leudal en Roermond Inloopavonden 30 en 31 januari Welkom! Welkom op de eerste inloopavonden voor de haalbaarheidsstudie Hoogwaardige

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer MIRT-procedure #onzea2 Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Definiëring en afbakening van het probleem en het proces van de verkenningsfase Kern van de verkenningsfase is trechteren:

Nadere informatie

InnovA58. InnovA58 werkt aan een slimme en duurzame snelweg. Landgoed Stille Wille

InnovA58. InnovA58 werkt aan een slimme en duurzame snelweg. Landgoed Stille Wille werkt aan een slimme en duurzame snelweg Landgoed Stille Wille 24-11-2017 Agenda Projectopdracht Innovatie Van verkenning naar realisatie Planning Stille Wille 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Opdracht Verbreding

Nadere informatie

Move 31 fase 1 Boxtel, opmerkingen fietsersbond Datum

Move 31 fase 1 Boxtel, opmerkingen fietsersbond Datum Aan: Raadsleden gemeente Boxtel. Betreft Move 31 fase 1 Boxtel, opmerkingen fietsersbond uitgangspunt; Visiedocument fase 1 Move 31 van Bram Louwers okt 2018. Ons Kenmerk; FB181115 Opzet van de visie De

Nadere informatie

Landelijk beleidskader

Landelijk beleidskader Gemeentelijke Visie Mobiliteit Module Beleidskader Met het vaststellen van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2015-2018 op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad ingezet op de landelijke trend naar een

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Afspraken met de Minister over het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland Registratienummer: 00568675 Datum: 12 november 2015 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: Nummer:

Nadere informatie

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn In het kader van de MIRT-verkenning corridor Amsterdam- Hoorn Datum: 13 mei 2016

Nadere informatie

Bewonersavond 7 maart 2018 Doorgaand verkeer Heemstede

Bewonersavond 7 maart 2018 Doorgaand verkeer Heemstede Bewonersavond 7 maart 2018 Doorgaand verkeer Heemstede Aart de Koning Rianne Roeleveld 7 maart 2018 2 Programma Terugblik bewonersavond 23 november Beoordeling maatregelen Van longlist naar shortlist:

Nadere informatie

CONCEPT. Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

CONCEPT. Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant CONCEPT Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Soesterbergsestraat e.o. Welkom!

Verkeersonderzoek Soesterbergsestraat e.o. Welkom! Verkeersonderzoek Soesterbergsestraat e.o. Welkom! vrijdag 5 juni 2015 0 Agenda 1. Aanleiding en doel 2. Probleemanalyse 2020 3. Oplossingsrichtingen 4. Ontwerp herinrichting 5. Milieu (bomen, geluid en

Nadere informatie

Afspraken mobiliteit

Afspraken mobiliteit Tilburg Oss Veghel Uden Bergen op Zoom s-hertogenbosch Oosterhout Eindhoven Helmond 1 1 1 1 0 8 0 8 1 0 1 1 1 1 8 0 8 Lobby Onderzoeken Auto Spoor Regionaal openbaar vervoer Fiets Overig Lobby Onderzoeken

Nadere informatie

De fietsbereikbaarheidskaart

De fietsbereikbaarheidskaart De fietsbereikbaarheidskaart Een krachtig instrument om de kwaliteit van bestaande en nieuwe fietsverbindingen in beeld te brengen! 2 De fietsbereikbaarheidskaart Een basis voor effectieve maatregelen

Nadere informatie

HERINRICHTING N259 STEENBERGEN VARIANTEN EN VOORKEURSVARIANT HERINRICHTING N259

HERINRICHTING N259 STEENBERGEN VARIANTEN EN VOORKEURSVARIANT HERINRICHTING N259 STEENBERGEN EN VOORKEURSVARIANT 1 AGENDA 2 Opening wethouder Zijlmans De opgave Functie en gebruik van de N259 Resultaten haalsessie Varianten herinrichting N259 Voorkeursvariant PAUZE / VRAGEN Vervolg

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase 1-6-2016 1 Presentatie 1. Aanleiding + waar we staan met NowA 2. Resultaten analysefase

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven veelzijdige stad duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Stand van Zaken commissie economie en mobiliteit 8 september 2015 Agenda A-avond Eindhoven op Weg (8 september 2015) 1 Aanleiding/doel

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Datum commissievergadering : 1 juni 2012 Document nummer : 3019083 Behandelend ambtenaar : M.C.M. van Dorst Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp: Geluidscherm A67 Lierop Aan: Gemeenteraad Someren Van: Hein van der Linden, afdeling RBO Datum: 23 december 2015

Notitie. Onderwerp: Geluidscherm A67 Lierop Aan: Gemeenteraad Someren Van: Hein van der Linden, afdeling RBO Datum: 23 december 2015 Notitie Onderwerp: Geluidscherm A67 Lierop Aan: Gemeenteraad Someren Van: Hein van der Linden, afdeling RBO Datum: 23 december 2015 Aanleiding De gemeente Someren heeft zich de afgelopen jaren ingezet

Nadere informatie

Hoofdfietsnet Gelderland

Hoofdfietsnet Gelderland De belangrijkste regionale fietsverbindingen Wat weten wij van de fiets. Welke fietsinfrastructuur hebben wij. Waarom het fietsnet opnieuw duiden. Hoe en met welke uitgangspunten. Fiets algemeen Onze fiets

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Kredietvoorstel fietspad Beerseweg Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 5 november 2015 Betreft Bereikbaarheid Zuid-Nederland

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 5 november 2015 Betreft Bereikbaarheid Zuid-Nederland > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Samenwerkingsverband g Reeto Eindhoven. AGV Movares

Samenwerkingsverband g Reeto Eindhoven. AGV Movares Samenwerkingsverband g Reeto Eindhoven AGV Movares Inleiding Onder de noemer van Brainport wil BrabantStad de positie van haar Zuidoostvleugel versterken. Een belangrijke voorwaarde is het garanderen van

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsprogramma en samenwerkingsafspraken

Beleidsprogramma en samenwerkingsafspraken Beleidsprogramma en samenwerkingsafspraken Ten behoeve van de raadsvergadering van 15 mei 2018 Opgesteld: 08-05-2018 Versie 1.0 Behorende bij het raadsvoorstel van 15-05-2018 Tot gelijktijdige vaststelling

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 2, de heer Mark Timmermans.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 2, de heer Mark Timmermans. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 26 april 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent

Nadere informatie

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 januari 2009 Nummer PS : PS2009MME04 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2008int235036 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

BEST MOBIEL. Het Uitvoeringsprogramma De Bestse Mobiliteitsaanpak *IN * IN / Pagina 1 van 18

BEST MOBIEL. Het Uitvoeringsprogramma De Bestse Mobiliteitsaanpak *IN * IN / Pagina 1 van 18 BEST MOBIEL De Bestse Mobiliteitsaanpak Het Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Pagina 1 van 18 Opsteldatum : Vastgesteld door het college op 20-03-2018 Registratienr. : Afdeling : Afdeling Regie en Ontwikkeling

Nadere informatie

Programmering Mobiliteit (document )

Programmering Mobiliteit (document ) Programmering Mobiliteit 2019 2024 (document 4405872) Inleiding In Brabant willen we het meest slimme en duurzame mobiliteitssysteem van Europa realiseren. Zodat Brabant een fijne plek is om te wonen,

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

MER EN BESTEMMINGSPLAN RANDWEG BOEKEL:TOELICHTING ONTWERP. 24 februari 2016

MER EN BESTEMMINGSPLAN RANDWEG BOEKEL:TOELICHTING ONTWERP. 24 februari 2016 MER EN BESTEMMINGSPLAN RANDWEG BOEKEL: 1 24 februari 2016 AGENDA 2 Opening Even voorstellen Toelichting proces tot op heden Toelichting actualisatie ontwerp Toelichting vervolgproces Pauze Mogelijkheid

Nadere informatie

Brainport Park. het nieuwe samenwerken

Brainport Park. het nieuwe samenwerken Brainport Park het nieuwe samenwerken Positionering Brainport: Eén van de drie pijlers van de nationale economie Brainport als dé Toptechnologieregio van NL Sterk internationaal georiënteerd met belangrijke

Nadere informatie

Fiets als meekoppelkans in de planuitwerking

Fiets als meekoppelkans in de planuitwerking Fiets als meekoppelkans in de planuitwerking Fiets in MIRT Madelief Blok (Rijkswaterstaat) Don de Greef (Gemeente Leidschendam- Voorburg) Inhoudsopgave Aanleiding Inpassing kruisingen N14 Fietsambitie

Nadere informatie

Hoogeveen Bereikbaar. Presentatie informerende deel. Gemeenteraad (17 april 2008)

Hoogeveen Bereikbaar. Presentatie informerende deel. Gemeenteraad (17 april 2008) Hoogeveen Bereikbaar Presentatie informerende deel Gemeenteraad (17 april 2008) Presentatie Doel presentatie: informeren (waar zijn/gaan we mee bezig) en activeren (wat houdt ons bezig) Even opfrissen

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Formatie 2018 Mobiliteit en Bereikbaarheid

Formatie 2018 Mobiliteit en Bereikbaarheid Formatie 2018 Mobiliteit en Bereikbaarheid Binnen dit thema is ook de Automotive opgenomen vanwege de sterke samenhang met mobiliteit. Uiteraard kunnen de ontwikkelingen rond Automotive ook binnen het

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Ondertekening bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant Registratienummer: 00578746 Datum: 12 juli 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: P.C.J. Verheijen Nummer: RIB-HV1660

Nadere informatie

Afsprakenlijst vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT 15 maart 2018

Afsprakenlijst vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT 15 maart 2018 Afsprakenlijst vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT 15 maart 2018 Vervolg-BO MIRT Zuidwest Nederland (programma Metropoolregio Rotterdam Den Haag) 1. Pre-verkenningen Oeververbindingen Regio Rotterdam

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

NOTITIE SNELFIETSROUTE BARNEVELD - VOORTHUIZEN

NOTITIE SNELFIETSROUTE BARNEVELD - VOORTHUIZEN NOTITIE SNELFIETSROUTE BARNEVELD - VOORTHUIZEN Inleiding De snelfietsroute is op de agenda geplaatst in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) dat in 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nadere informatie

Hoofdfietsnet Gelderland

Hoofdfietsnet Gelderland Hoofdfietsnet Gelderland Anita Stienstra Coördinator team Fiets Provincie Gelderland 11 december 2018 Provincie Gelderland 11 december 2018 2 Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland Duurzaam, verbonden

Nadere informatie

Uitwerking Strategische Bereikbaarheidsagenda. Adviescommissie Vervoersautoriteit 17 juni 2015 Roel Bouman

Uitwerking Strategische Bereikbaarheidsagenda. Adviescommissie Vervoersautoriteit 17 juni 2015 Roel Bouman Uitwerking Strategische Bereikbaarheidsagenda Adviescommissie Vervoersautoriteit 17 juni 2015 Roel Bouman Inhoud presentatie Strategische Bereikbaarheidsagenda 2013 Onderwerpen uitwerking Agglomeratiekracht

Nadere informatie

Stand van zaken en doorkijk. Doel en programma

Stand van zaken en doorkijk. Doel en programma Stand van zaken en doorkijk Programma Bereikbaarheid Doel en programma Doel Inhoudelijk meenemen in de laatste stand van zaken op het bereikbaarheid dossier en inhoudelijke discussie over samenhang en

Nadere informatie

INVESTERINGEN km. p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ZWOLLE LELYSTAD AMSTERDAM ALMERE

INVESTERINGEN km. p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ZWOLLE LELYSTAD AMSTERDAM ALMERE p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport INVESTERINGEN 2019 I J s s e l m e e r Emmeloord 1 Urk 2 3 M a r k e r m e e r 9 18 4 5 6 ZWOLLE AMSTERDAM LELYSTAD Dronten 18

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Het succes van RandstadRail uitbouwen Schaalsprong Openbaar Vervoer

Het succes van RandstadRail uitbouwen Schaalsprong Openbaar Vervoer Het succes van RandstadRail uitbouwen Schaalsprong Openbaar Vervoer Van de auto in de tram, omdat het kan! Den Haag - Stad in Transitie 13 december 2017 Partners bij Schaalsprong OV Opgave Excellente bereikbaarheid

Nadere informatie

Samenvatting Afwegingskader

Samenvatting Afwegingskader Samenvatting Afwegingskader Dit is een samenvatting van het opgestelde en vastgestelde document Afwegingskader Noordoostcorridor. Dit geeft weer welk proces is doorlopen om te komen tot de uiteindelijke

Nadere informatie