Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:"

Transcriptie

1 Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen, Brabant, de Drechtsteden en de Haaglanden/Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De A16 is binnen de regio Rotterdam (en sinds 1 januari de MRDH) naast een essentiële verkeersader ook een belangrijke vestigingslocatie voor bedrijven. Bij een verdere toename van het verkeer zal de Brienenoordbrug qua capaciteit een mobiliteitsvraagstuk gaan opleveren, dat tevens vraagt om oplossingen op het onderliggende wegennet. Er is binnen de regio van het Terbregseplein tot en met de Ridderster maar met name op de Rechter Maasoever, sprake van substantiële leegstand in kantoren en in mindere mate in bedrijfsgebouwen aan beide zijden van de A16. De toekomstige aanleg van de A13/A16 is een infrastructurele opwaardering en verbetering van het vestigingsklimaat voor het knooppunt Terbregseplein en aanliggende gebieden, inclusief de regio Rotterdam/MRDH liggende gedeelte van de A16. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam achten het wenselijk dat: Er een beter inzicht verkregen wordt in de ruimtelijk- economische kansen en uitdagingen in de A16 corridor van het Terbregseplein tot Ridderster op korte, middellange en lange termijn op de randvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat en dan met name bereikbaarheid, ruimtelijke samenhang en positionering. Op het punt van positionering van de kantoorgebieden op de Rechter Maasoever, te weten Rivium, Fascinatio, Brainpark I, II, III en Victoriapark. Beide partijen achten het daarom wenselijk tot ruimtelijke, functionele en infrastructurele kaders en beelden op te stellen om dit gebied in samenhang met de Woudestein locatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam tot een Rotterdam University Business District (werktitel) te ontwikkelen en positioneren in samenwerking met/onder de paraplu van de MRDH. Bekeken moet worden of de bekostiging van dit traject gefinancierd kan worden vanuit de MRDH. Zo niet, dan wordt een bijdrage gevraagd aan de diverse raden (via de voorjaarsnota). De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: In lijn met deze notitie samen met het college van B&W van Capelle en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over te gaan tot het onderzoeken van de haalbaarheid van dit plan en daarbij eventueel en waar nodig ook de Colleges van Ridderkerk, Barendrecht en andere te betrekken.

2 Notitie bij motie A16- corridor en The Rotterdam University Business District Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt ingezet op het versterken van de economische kracht van onze regio. Met het optimaliseren van het OV- systeem, investeringen in infrastructuur en o.a. gerichte interventies op het gebied van innovatie wordt een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de arbeidsmarkt en bijgedragen aan economische vernieuwing. Deelnemende gemeenten aan de MRDH moeten de uitdaging oppakken mee te willen denken over deze ambities en daarin nog meer dan voorheen hun eigen ruimtelijk economische positie te beschouwen vanuit een regionaal perspectief, zowel dat van MRDH als het schaalniveau daarboven. Versterking A16- corridor: de uitdaging Eén van de uitdagingen binnen de ambitie van de MRDH dient te liggen in de versterking van economische- en vervoerswaarde van de Rotterdamse A16 corridor, grofweg gesproken het 10 km lange gebied tussen het Terbregseplein en de Ridderster. De A16- corridor functioneert als toegangspoort tot de Randstad. De Brienenoordbrug is één van twee verbindingen die de Randstad verbinden met de Rijn Schelde Delta en meer direct MRDH met de Drechtsteden. De Brienenoordbrug is een kwetsbare verbinding. Uitbreiding van de capaciteit op het hoofdwegennet is zo goed als onmogelijk. Het onderzoek Herontwerp Brienenoord - en Afbeelding 1: positionering A16 corridor Algera Corridor uit september 2010 vanuit Rotterdam vanuit het perspectief van de Randstad Vooruit wijst uit dat congestieproblemen op de Brienenoordbrug alleen met investeringen op het onderliggend wegennet opgelost kunnen worden. Leegstand kantoren en bedrijfslocaties In het gebied bestaat een substantiële concentratie van werkgelegenheid en economische activiteiten op kantoren en bedrijfslocaties in de aangelegen gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk en Barendrecht. De economische crisis van de afgelopen 6 jaar heeft, naast andere al bestaande vraagstukken, zijn sporen nagelaten in de A16 corridor, met leegstand en afgenomen werkgelegenheid als gevolg. Voor het gebied ten noorden van de Brienenoord (Brainpark, Rivium en Fascinatio), bij elkaar ongeveer 8% van het totale kantooraanbod in de regio Rotterdam ( m2), gaat het hier om substantiële afname van de werkgelegenheid. Ten opzichte van de hoogtijdagen in bezettingsgraad werken er nu tot medewerkers minder in dit gebied. Brainpark I, II en III en Victoriapark Gemeente Bruto opp M2 VVO Leegstand >500 locatie m2 VVO Rotterdam ** ** Bedrijven Medewerkers Rivium Capelle 31,7 ha * 7231* Fascinatio Capelle 13 ha 66* 2105* Hoofdweg Capelle 422*** *** Hoofdweg Rotterdam Alexanderknoop Rotterdam ** ** *) Peildatum (website gemeente Capelle aan den IJssel) **) Werkboek Rotterdamse kantorenmarkt 2014 ***) Wikipedia over Capelle aan den IJssel Andere ontwikkelingen die de A16 corridor ook raken zijn de doorontwikkeling van de Beneluxcorridor met de komst van de A4 Midden- Delfland, de plannen voor grootschalige bedrijfs-

3 en kantorenlocaties in andere delen van de regio en de beperkte mogelijkheden binnen grote delen van de A16- corridor voor transformatie naar andere functies, gezien de nabijheid van de drukke A16. De toekomstige aanleg van de A13/A16 geeft een impuls en leidt tot een verdere opwaardering van dit gebied. Het versterkt de knooppuntwerking van het Terbregseplein en daarmee ook het aanliggende oostelijke deel van de A20. De hier aan de Rotterdamse en Capelse Hoofdweg en Alexanderknoop gevestigde bedrijven kunnen gezien worden als onderdeel van de A16 corridor. Met de ontwikkeling van Nieuw- Reijerwaard wordt ook bij de Ridderster een belangrijke hoeveelheid bedrijvigheid toegevoegd die mede afhankelijk is van het goed functioneren van de A16- corridor. De aanleg van de A13/A16 is echter onvoldoende om het gebied voldoende in beweging te krijgen, de leegstand in zijn geheel te bestrijden en daarmee de potentie voor werkgelegenheid onbenut laten. Opgave- uitdaging: structuurvisie A16 corridor en gebiedsvisie Op onderdelen van de A16- corridor bestaan studies naar infrastructurele ingrepen of gebiedsvisies. Weinige daarvan zijn voorzien van middelen en een uitvoeringsplan. Omde A16 op een hoger schaalniveau te krijgen en de ruimtelijke en economische samenhang binnen dit aaneengesloten gebied te bevorderen is een dergelijke analyse c.q. structuurvisie op economie, ruimte (inclusief functioneel gebruik) en mobiliteit op de schaal van de A16- corridor (Terbregseplein- Ridderster) nodig, met als doel deze te voorzien van oplossingen op korte, middellange en lange termijn. Afbeelding 2: Bijgaand kaartje laat meerdere binnen verschillende gremia in de afgelopen jaren al besproken ingrepen zien die onderdeel van een structuurvisie naar de A16- corridor kunnen zijn. Vanuit een gezamenlijk uitdaging binnen de MRDH worden de colleges van B en W van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam (in overleg met Barendrecht, Ridderkerk en eventuele andere) gevraagd onderzoek te doen naar hoe de A16- corridor met gerichte randvoorwaardelijke investeringen in bereikbaarheid, ruimtelijke en functionele inrichting en positionering ook in de toekomst een nog waardevollere en blijvende bijdrage aan de regionale economie, MRDH en werkgelegenheid kan leveren.

4 Gebiedsvisie Rotterdam University Business District In de motie wordt tevens gevraagd op hoofdlijnen een gebiedsvisie te ontwikkelen, gericht op ruimtelijke en economische samenhang, voor een deel van de A16- corridor, namelijk dat van Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam, locatie Woudestein, en de kantorenlocaties Brainpark I,II, III, Victoriapark, Fascinatio en Rivium. Een gebied waar nu sprake is van een meervoudige en daardoor weinig eenduidige positionering. Binnen Zuid- Holland spreekt men van de Kennisas van Leiden tot Dordrecht met de Universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam die bijdragen aan kennisintensieve economische vernieuwing. De Leidse Universiteit heeft Leiden BioScience Park, de Technische Universiteit Delft heeft Technopolis. In lijn hiermee moet onderzocht worden hoe en met welke investeringen de naast en nabij de Erasmus Universiteit gelegen kantorenlocaties op Capels en Rotterdams Afbeelding 3: ontwikkel één gebiedsvisie met eenduidige positionering voor grondgebied in ruimtelijke, functionele en economische samenhang zou kunnen functioneren als één gebied. Belangrijk daarbij is dat de investeringen bijdragen aan betere huidige en toekomstige vestigingsvereisten van een moderne kantoor en bedrijfsomgeving. Bij de positionering van het gebied is van belang dat dit alles ook als zodanig onder één brand nationaal en internationaal geprofileerd zou kunnen worden. Als werktitel wordt, op zijn minst tijdelijk, voorgesteld te gebruiken: Rotterdam University Business District.

5 NOTITIE VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam A16 CORRIDOR

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Rotterdam Ga teway to Europe. De koers naar 2030

Rotterdam Ga teway to Europe. De koers naar 2030 Rotterdam Ga teway to Europe De koers naar 2030 Rotterdam Gateway to Europe De koers naar 2030 Voor u ligt Rotterdam Gateway to Europe, de koers naar 2030. Een strategisch document dat de koers beschrijft

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel

De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel Samenvatting Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Zuid-Holland Den Haag, 18 mei 2004 Inhoudsopgave Blz. Samenvatting 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur

Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur Commissie BOC&M vergadering 10 december 2009 15 juni 2009 Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropoolregio Rotterdam Den Haag De Agenda 2010 2014 1 Agenda 2010-2014 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 16 november 2010 Inhoud: Metropoolregio Rotterdam Den Haag... 1 De Agenda 2010 2014... 1 Brief

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Bijlage 1 Ontwerp Begroting 2014 Stadsregio Rotterdam Meent 106, 3011 JR Rotterdam Postbus 21051, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010-2672389 Fax: 010-2671660 E-mail:info@sr.rotterdam.nl Website: www.stadsregio.info

Nadere informatie

Ontwikkelperspectief Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Ontwikkelperspectief Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad Ontwikkelperspectief Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad 21 november 2014, definitief Projectteam (tevens auteurs): Frank van den Beuken, gemeente Rotterdam Mart Musters en Marcel Wijermans,

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen

Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen Gegevens aanvrager: 1. Krimpen aan den IJssel 2. ir. J. Baas 3. 06 239

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

QUICKSCAN IMPACT GROEI AANBOD KANTOREN EN BEDRIJVENTERREIN Stec Groep aan Regio Holland Rijnland

QUICKSCAN IMPACT GROEI AANBOD KANTOREN EN BEDRIJVENTERREIN Stec Groep aan Regio Holland Rijnland QUICKSCAN IMPACT GROEI AANBOD KANTOREN EN BEDRIJVENTERREIN Stec Groep aan Regio Holland Rijnland Stec Groep B.V. Peije Bruil, Evert-Jan de Kort en Peter van Geffen Februari 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad Analyse bestaande rapportages ten behoeve van MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Quick scan met reactie GS Flevoland Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 5 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie

Verbreding Hoger Onderwijs Venlo

Verbreding Hoger Onderwijs Venlo Verbreding Hoger Onderwijs Venlo Inleiding Deze kaderstellende notitie wordt gezamenlijk ter informatie voorgelegd aan het college van B&W van Venlo en GS van Limburg. Tevens worden hierover de Raad van

Nadere informatie

Bijlage: Werkprogramma

Bijlage: Werkprogramma Bijlage: Werkprogramma Agenda Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag Concept April 2014 INHOUD INLEIDING 3 WERKLOCATIES 4 ENERGIE-INFRASTRUCTUUR 5 BRANDING 6 CLUSTERVORMING 7 FINANCIERING

Nadere informatie

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit regiotwente.nl Colofon uitgave: redactie en teksten: ontwerp en realisatie: fotografie: drukkerij: verschijning: oplage: Het Regionaal Mobiliteitsplan

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2013/335 Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16.04.2013 2013/0111954 ir. J.C. Walman-Mostert, telefoon 038 499 75 41 e-mail JC.Walman@overijssel.nl

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden

Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid p 1 Samengesteld door: Jeroen van der Burg Marco de Brabander Lex Boersma

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie