Patiëntenparticipatie cultuurpeiling Resultaten en goede praktijkvoeringen. Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntenparticipatie cultuurpeiling 2014. Resultaten en goede praktijkvoeringen. Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait"

Transcriptie

1 Patiëntenparticipatie cultuurpeiling 2014 Resultaten en goede praktijkvoeringen Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait

2 Situering Kadert in het ondersteuningsplan bij het uitvoeren van het meerjarenprogramma Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid en heeft 4 doelstellingen: 1) inzicht te bieden in de mate van patiëntenparticipatie op afdelingen in het algemeen en met bijzondere aandacht voor patiëntenparticipatie gelinkt aan patiëntveiligheid; 2) goede praktijkvoeringen m.b.t. patiëntenparticipatie in kaart te brengen; 3) een basis te bieden voor het opzetten van verbeteringstrajecten m.b.t. patiëntenparticipatie; 4) resultaten van de peiling te kunnen vergelijken met de resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling.

3 Vragenlijst Bevat 3 niveaus van patiëntenparticipatie: 1. De patiënt goed informeren over alles wat hem aanbelangt, zonder dat hij noodzakelijk zelf echt inbreng heeft. 2. De patiënt raadplegen bv. door te vragen wat zijn verwachtingen zijn bij het ontslag, via een tevredenheidsonderzoek. De zorgverlener kan met deze adviezen rekening houden, maar kan hiervan ook beargumenteerd afwijken. 3. De patiënt laten meebeslissen over zaken die zijn eigen situatie of die van andere patiënten aanbelangen. De patiënt heeft de mogelijkheid om zelf de regie in handen te nemen. Met specifieke klemtoon op patiëntveiligheid

4 Doelgroep Hulpverleners verbonden aan de directe patiëntenzorg/klinische zorg > 6 maand werkzaam (affiniteit) C-, D-, G-, M-, Sp-, - diensten Analyse op afdelingsniveau Minstens 5 deelnemers per afdeling Bij voorkeur multidisciplinaire samenstelling

5 Rapportering Vandaag: algemene resultaten Midden december: feedback per ziekenhuis

6 Toekomst: koppeling VPP & uitbreiding Vertaling Cultuur peiling Vlaamse Patiëntenpeiling Patiëntenparticipatiecultuurpeiling 2014 (AZ s) Patiëntenparticipatiecultuurpeiling (AZ s) Patiëntenparticipatiecultuurpeiling (PZ s) Patiëntenparticipatiecultuurpeiling (PZ s)

7 Programma 13u30 tot 14u15: Patiëntenparticipatiecultuur peiling in ziekenhuizen: de resultaten Simon Malfait 14u15 tot 15u15: Goede praktijken Deel 1 15u15 tot 15u45: pauze 15u45 tot 16u45: Goede praktijken Deel 2 16u45 tot 17u00: Voorstelling van het verbeteringstraject Prof. Dr. Ann Van Hecke

8 Patiëntenparticipatie tijdens het revalidatieproces Mevr. An De Baeremaeker Hoofdverpleegkundige Reva 1 UZ Gent 4-wekelijkse samenkomst tussen team en patiënt (micro-niveau) Evaluatie en opzetten doelstellingen Informeren, raadplegen en (mee-)beslissen

9 Van Pit tot Peer : samen sterker worden door betekenisvol omgaan met de eigen ervaringskennis. dhr. Bart Debyser en mevr. Martine Voet Verpleegkundige en ervaringsmedewerker Sint-Jozefkliniek, Pittem Ervaringsdeskundigheid bevorderen binnen klinisch werkveld en onderwijs Informeren, raadplegen en (mee-)beslissen

10 Tevredenheidsonderzoek (TVO) op mesoniveau Mevr. Virginie Meesseman Kwaliteitscoördinator en interne ombudsvrouw Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Familie, Kortrijk Tevredenheidsonderzoek met terugkoppeling naar de patiëntengroep Bespreking en terugkoppeling van acties Informeren en raadplegen op meso-niveau

11 Experience-Based Co-Design, een pilotstudie uit Amsterdam Dr. Linda Zandbelt Medewerkster afdeling Kwaliteit & Proces Innovatie (KPI) AMC, Amsterdam Patiënten en zorgverleners stellen samen prioriteiten voor verbetering en ontwerpen vervolgens samen verbeteringen Pilotstudie met personen met sikkelcelziekte

12 Patiëntenparticipatie cultuur peiling 2014 Resultaten van het online self-asssementtool voor Algemene Ziekenhuizen (AZ s) Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait

13 Gelieve bij gebruik als volgt te refereren : Van Hecke A., Malfait, S., Van Belleghem S., Schouppe, L., Van Daele, J., Eeckloo, K. (2014) Patiëntenparticipatiecultuur Peiling Meerjarig programma Patiëntveiligheid ( ). Universiteit Gent.

14 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

15 Analyse op ziekenhuisniveau Analyse op algemeen niveau 1. Inleiding (1) 15 deelnemende ziekenhuizen 13 afdelingen zonder respondenten (n=0) verwijderd 162 afdelingen duplicaten verwijderd (n=17) onvolledige vragenlijsten verwijderd (n=0) 1329 vragenlijsten Vragenlijsten (n=83) verwijderd van afdelingen (n=33) die inclusiecriterium niet haalden 1266 vragenlijsten

16 1. Inleiding (2) Wat kunt u vandaag verwachten: Weergave descriptieve resultaten per thema Weergave opmerkelijke vaststellingen tussen themata (univariaat) Test van modellen (multivariaat) Wat kunt u verwachten voor 15 december: Rapport per ziekenhuis indien geen deelname aan peiling VPP Ziekenhuizen die ook deelnamen aan de peiling van de VPP kunnen gecombineerd rapport verwachten februari/maart 2015

17 1. Inleiding (3) Inhoud rapport: Descriptieve data m.b.t. de deelnemers en afdelingen Verhouding van het desbetreffende ziekenhuis t.o.v. de andere deelnemende ziekenhuizen voor de thema s van patiëntenparticipatie Verschillend tussen de afdelingen in het eigen ziekenhuis m.b.t. patiëntenparticipatie Suggesties voor bijkomende analyses kunnen gemeld worden op het einde van de lezing of via

18 1. Inleiding (4) 2 kernvragen: Hoe goed scoren de Vlaamse ziekenhuizen op het vlak van patiëntenparticipatie volgens hun eigen perceptie? Hoe goed scoren de Vlaamse ziekenhuizen op het vlak van betrekken van patiënten bij patiëntveiligheid volgens hun eigen perceptie? (En welke factoren beïnvloeden deze percepties?)

19 Maar speelt mijn leeftijd een rol? Moet ik meer gaan werken om het beter te doen? Of het ziekenhuis waar ik werk? Of mijn beroep? Hulpverleners staan er voor open u te betrekken in patiëntveiligheid! Of mijn opleidingsniveau? Of de dienst waar ik werk? Voor patiëntenparticipatie scoren we in Vlaanderen meer dan aanvaardbaar!!!

20 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

21 2. Persoonsgegevens van de respondenten (1) 65,4 % Beroepsgroep (%) 11,4 % 10,8 % 9,2 % 3,2 %

22 2. Persoonsgegevens van de respondenten (2) Geslacht (%) 18,1 Man Vrouw 81,9

23 2. Persoonsgegevens van de respondenten (3) 100% 90% 80% 38,89% 70% 60% 50% 85,16% 99,18% 85,43% 97,67% 40% 30% 20% 10% 0% 14,84% 0,82% 61,11% 14,57% 2,33% Vrouw Man

24 2. Persoonsgegevens van de respondenten (4) Kenletter dienst (%) C-afdeling Leeftijd (%) 10,0 1,7 10,7 14,7 31,1 D-afdeling G-afdeling M-afdeling 25,9 10,8 8,1 30,2 < 25 jaar jaar jaar 31,9 SP-afdeling Gemengd C en D 24, jaar > 55 jaar

25 2. Persoonsgegevens van de respondenten (5) 57,6 Tewerkstelling(%) 8,7 33,8 Deeltijds: minder of gelijk aan 50% Deeltijds: meer dan 50% Voltijds 82,2 Leidinggevend (%) 17,8 Ja Nee 19,1 Diplomaniveau (%) 2,8 23,7 Graduaat Bachelor Master en hoger 54,4 Secundair onderwijs

26 Aantal afdelingen 2. Persoonsgegevens van de respondenten (6) VV ZORG VV PARA VV PARA ZORG VV ARTS ZORG VV VV ARTS VV ARTS PARA VV ARTS PARA ZORG 1 beroepsgroep 2 beroepsgroepen 3 beroepsgroepen 4 beroepsgroepen Aantal beroepsgroepen per geïncludeerde afdeling VV=verpleegkundige/vroegkundige ARTS=arts-specialist in opleiding PARA= paramedici ZORG= zorgkundige/verpleegh./log. medewerker

27 Demografische gegevens Self-assessment Leeftijd Kenletter dienst Beroepsgroep Tewerkstellingspercentage Leidinggevende functie of niet Opleidingsniveau Ziekenhuis (n=15) Hoe beoordeelt u in het algemeen de mate van patiëntenparticipatie op uw afdeling? Hoe staat u t.o.v. het betrekken van patiënten bij patiëntveiligheid? Ervaart u het als positief indien patiënten vragen stellen over specifieke topics m.b.t. patiëntveiligheid?

28 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

29 Excellent 3. Patiëntenparticipatiecultuur Afdeling Zeer goed Aanvaardbaar Gemiddelde M-diensten c-diensten C-diensten SP-diensten D-diensten Gemengd C en D G-diensten Zwak Ziekenhuis * * *2 ziekenhuizen scoren significant minder dan de andere ziekenhuizen.

30 3. Patiëntenparticipatiecultuur Afdeling Significant verschil tussen inschatting patiëntparticipatie o.b.v. de kenletter van de dienst: C-, M- en Sp-diensten scoren het hoogst. G-diensten scoren het minst. De inschatting is verschillend tussen de hulpverleners o.b.v. tewerkstellingsgraad. De scores op de inschatting van patiëntenparticpatie verschillen o.b.v. competenties informeren, raadplegen en beslissen

31 Zeer goed 3. Patiëntenparticipatiecultuur Afdeling Verpleegkundigen geven significant een mindere score dan vroedkundigen. vroedkundige arts-specialist zorgk./verpleegh./ log. mede. verpleegkundige paramedici aanvaardbaar

32 3. Patiëntenparticipatiecultuur De mate waarin patiëntenparticipatie op een afdeling besproken wordt Afdeling 26% 19% 55% Op onze afdeling wordt nooit of zelden gesproken over het thema Op onze afdeling is patiëntenparticipatie soms een gespreksthema Op onze afdeling komt het thema patiëntenparticipatie regelmatig aan bod

33 3. Patiëntenparticipatiecultuur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Excellent Zeer Goed Aanvaardbaar Zwak Zeer zwak Afdeling Op onze afdeling komt het thema patiëntenparticipatie regelmatig aanbod op een formeel overlegmoment Op onze afdeling is patiëntenparticipatie soms een gespreksthema Op onze afdeling wordt nooit of zelden gesproken over het thema Er is een significant verschil in de mate van patiëntenparticipatie op een afdeling o.b.v. de mate waarin het thema aan bod komt op een afdeling

34 3. Patiëntenparticipatiecultuur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ik voel me competent om... 46,2 % 43,8 % 50,3 % 53,0 % Competenties 30,3 % 59,8 % Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

35 3. Patiëntenparticipatiecultuur Competenties Hulpverleners met een hogere opleiding voelen zich competenter om aan patiëntenparticipatie te doen. Zorgkundigen/verpleeghulpen/log. med. voelen zich het minst competent, artsen en paramedici het meest. Voltijdse medewerkers voelen zich competenter dan niet voltijdse medewerkers. Medewerkers die een opleiding m.b.t. patiëntenparticipatie gevolgd hebben, voelen zich competenter. Naarmate zich men meer ondersteund voelt, voelt men zich competenter Leidinggevenden voelen zich competenter Hulpverleners van G-diensten voelen zich minder competent

36 3. Patiëntenparticipatiecultuur Competenties De groep die aangeeft over minder competenties te beschikken vraagt niet significant meer opleiding over patiëntenparticipatie. De groepen die wel om opleiding vragen, vragen doelgericht naar: Thema Specificaties n % Communicatietechnieken Gesprekstechnieken en non verbale technieken. Onder andere gericht op het doorbreken van weerstand, assertiviteitstraining van de hulpverlener, motivationele gespreksvoering. Speciale aandacht voor het slecht nieuws gesprek ,2% Praktische handvaten en vertaling naar het klinisch werkveld Leren uit voorbeelden - aandachtspunten en valkuilen - praktische tools om patiëntenparticipatie te implementeren ,1% Grenzen aan patiëntenparticipatie Verscheidene vragen over de grenzen aan patiëntenparticipatie ,6%

37 3. Patiëntenparticipatiecultuur 1.9 Mijn supervisor bracht reeds externe samenwerkingsverbanden met patiëntenorganisaties tot stand (bv. samenwerken met zelfhulpgroepen). 1.8 Mijn supervisor is persoonlijk betrokken bij het uitwerken van een missie/visie rond patiëntenparticipatie. 1.1 Het ziekenhuismanagement zorgt voor een werkklimaat dat patiëntenparticipatie bevordert. 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Ondersteuning 1.2 De acties van het ziekenhuismanagement illustreren dat patiëntenparticipatie een topprioriteit is. 1.3 Mijn supervisor heeft een positieve houding ten opzichte van patiëntenparticipatie op de afdeling. 1.7 Medewerkers en collega s steunen elkaar / moedigen elkaar aan om patiënten te betrekken in de zorg. 1.6 Mijn supervisor maakt resultaten van patiëntenparticipatie zichtbaar op de afdeling. 1.4 Mijn supervisor toont waardering wanneer we patiënten laten participeren in de zorg. 1.5 Mijn supervisor houdt rekening met suggesties van medewerkers/collega s om de mate van patiëntenparticipatie op de afdeling te verbeteren. Gemiddeld Arts-specialist (in opleiding) < 35 jarigen Master Leidinggevenden

38 3. Patiëntenparticipatiecultuur Ondersteuning Arts-specialisten ondervinden minder steun van supervisor en collega s. Het gevoel van ondersteuning is verschillend tussen de ziekenhuizen, 1 ziekenhuis scoort lager Geen verschil o.b.v. kenletter < 35 jarigen ondervinden meer steun dan hun oudere collega s (algemeen, supervisor, collega s) Masters ondervinden minder steun (ook binnen beroepsgroep VPK en VV) Leidinggevenden ervaren minder ondersteuning (supervisor, collega s en algemeen)

39 3. Patiëntenparticipatiecultuur Middelen 1.1 Onvoldoende bestaffing remt patiëntenparticipatie af. 4,00 3,00 2, Patiëntenparticipatie leidt op lange termijn tot tijdswinst in de algemene zorgorganisatie. 1, De drukte op de afdeling bepaalt de mate van patiëntenparticipatie. Gemiddeld Leidinggevenden 1.3 Patiëntenparticipatie leidt op korte termijn tot tijdsverlies in de individuele zorg voor de patiënt.

40 3. Patiëntenparticipatiecultuur Middelen Leidinggevenden zijn minder akkoord dat onvoldoende bestaffing of drukte op de afdeling patiëntenparticipatie afremmen of verminderen. Verschillende scores op KT- en LT-stellingen geven verschillende scores naar patiëntenparticipatie Tussen de ziekenhuizen was enkel voor de KTstelling een verschil op te merken. Binnen de ziekenhuizen waren er verschillen voor alle 4 de stellingen.

41 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie Altijd Meestal Soms Nooit Dat is niet mijn taak

42 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie Hulpverleners van M- en C-diensten > D diensten en G diensten Leidinggevenden > niet leidinggevenden Artsen > Vroedk.> verpleegk.>paramedici> zorgk. Master>bachelor>graduaat>middelbaar onderw. Hulpverleners die de patiënt meer informeren, zullen de patiënt meer raadplegen en laten de patiënt ook meer (mee-)beslissen. -35 jarigen informeren de patiënt minder.

43 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie Met uitzondering van de artsen werden volgende 8 taken meest beschreven over alle beroepsgroepen als dit is niet mijn taak : 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Zorgkundige/verpleeghul p/log. medewerkers Paramedici Verpleegkundige Vroedkundige 0,00%

44 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie In welke mate ervaart u volgende patiëntenkenmerken als een drempel voor patiëntenparticipatie? 2.1 Anderstaligheid 3,50 3,00 2,50 2,00 1, Sociale context 1, Cognitieve problemen Gemiddeld Artsen 2.3 Culturele context

45 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie Anderstaligheid: Artsen zien anderstaligheid minder als een drempel voor patiëntenparticipatie in vergelijking met verpleegkundigen en vroed-vrouwen. -35 jarige ervaren hierin een grotere drempel. Cognitieve problemen: Artsen schatten cognitieve problemen eerder in als een drempel voor patiëntenparticipatie t.o.v. zorgkundigen, vroed-vrouwen en verpleegkundigen. Sociale context: Artsen zien sociale context meer als een drempel voor patiëntenparticipatie dan verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici.

46 3. Patiëntenparticipatiecultuur In welke mate wordt het door de hulpverlener positief ervaren indien patiënten vragen stellen over: 3.1 Hoe lang ze in het ziekenhuis moeten verblijven. 4,00 Communicatie 3, Hoe een bepaalde procedure (bv. onderzoek, behandeling, techniek) verloopt. 2, Hoe lang hun pijn zal aanhouden. 1, Wanneer ze hun normale activiteiten kunnen hernemen. 3.3 Welke signalen er kunnen op wijzen dat hun genezing niet verloopt zoals het zou moeten.

47 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie In welke mate wordt het door de hulpverlener positief ervaren indien patiënten vragen stellen over: -35 jarigen < jarigen < + 45 jarigen, ook binnen de beroepsgroepen van verpleegkundigen, artsen en zorgkundigen Bachelors en master scoren hoger M-diensten scoren hoger dan G- en D-diensten Leidinggevenden scoren hoger

48 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 3. Patiëntenparticipatiecultuur Methodes * * * * * * * * * * Wordt toegepast Meerwaarde *Meerwaarde van de methode wordt significant hoger ingeschat door leidinggevenden *Ook indien ze niet worden toegepast

49 3. Patiëntenparticipatiecultuur Methodes De toepassing van onderstaande methodes gaf hogere scores qua patiëntenparticipatie: Individueel interview Informatiebijeenkomsten Eigenkracht conferentie Zelfhulpgroepen Patiëntendagboek Spiegelbijeennkomst Participatie in werkgroepen of commissies Patiëntenpanel/focus groep Observatie met de patiënt Opmerkelijk is dat vragenlijst en klantwenskaart ontbreken.

50 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

51 Score 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid 3,9 3,7 3,5 Positieve houding t.o.v. betrekken van de patiënt bij patiëntveiligheid * 3,3 3,1 houding t.o.v. specifieke patiëntveiligheidsthema's * 2,9 2,7 2, Ziekenhuis Ik voel me voldoende competent om patiënten te betrekken bij aspecten m.b.t. patiëntveiligheid.

52 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid 1.10 Ik voel me voldoende competent om patiënten te betrekken bij aspecten m.b.t. patiëntveiligheid. 1.9 Een grotere rol geven aan de patiënt kan een negatieve impact hebben op de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Overtuigingen en ervaringen 1.1 Ik ervaar het als positief dat patiënten vragen stellen of suggesties geven m.b.t. patiëntveiligheid. 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2, Ik stimuleer patiënten om vragen te stellen m.b.t. patiëntveiligheid. 1.3 Ik vind het belangrijk dat patiënten geïnformeerd worden over de algemene resultaten die we in het ziekenhuis behalen Gemiddelde G-diensten 1.8 Ik vind het ongepast om patiënten te belasten met aspecten van patiëntveiligheid. 1.4 Ik vind het belangrijk dat patiënten geïnformeerd worden over een patiëntveiligheidsincident <35 jarigen 1.7 Ik heb de indruk dat patiënten durven vragen stellen m.b.t. patiëntveiligheid. 1.6 Ik heb de indruk dat patiënten op onze afdeling (mede-) verantwoordelijkheid willen nemen 1.5 Patiënten moeten aangemoedigd worden om eigen notities en aantekeningen in het kader van patiëntveiligheid

53 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid Overtuigingen en ervaringen - 35 jarigen scoren minder dan oudere collega s, zowel qua competenties als algemene houding G-diensten staan minder positief t.o.v. maar voelen zich wel even competent om de patiënt te betrekken bij patiëntveiligheid Master en bachelors zijn positiever m.b.t. het betrekken van de patiënt Leidinggevenden zijn positiever maar voelen zich niet competenter t.o.v. niet leidinggevenden

54 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid Duid aan in welke mate u het als positief ervaart dat de patiënten vragen stellen over of moeten aangemoedigd worden volgende zaken aan de zorgverlener te melden: 1.1 Of de medicatie die de zorgverlener aan hen geeft wel de juiste medicatie is. 3,80 Topics patiëntveiligheid 2.4 Indien hun identificatiebandje werd verwijderd of ontbreekt. 3, Wat de naam van de zorgverlener is en wat deze bij hen komt doen. 3, Indien ze denken dat hun wonde geïnfecteerd is. 3,20 3, Waarom een zorgverlener een apparaat (bv. monitoring toestel) wegneemt. Gemiddeld < 35 jaar Minder competent 2.2 Indien ze hun resultaten van hun onderzoek nog niet ontvangen hebben. 1.4 Of de zorgverlener zijn/haar handen ontsmet/gewassen heeft. 2.1 Indien ze denken dat er een fout is gebeurd in de zorg die ze krijgen.

55 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid -35 jarige scoren minder Topics patiëntveiligheid Er zijn geen verschillen tussen diensten Er is een verschil o.b.v. opleidingsniveau Leidinggevenden zijn positiever Geen verschillen tussen beroepsgroepen algemeen, op afzonderlijk items scoren artsen wel verschillend t.o.v. andere beroepen Geen verschillen o.b.v. tewerkstellingspercentage

56 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid Hulpverleners die zich competenter inschatten t.a.v. het betrekken van de patiënt bij patiëntveiligheid: Hogere ontvankelijkheid naar betrekken patiënt Positievere houding t.o.v. vragen van de patiënt naar positieve topics

57 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

58 5. Inventaris van goede praktijkvoering Goede praktijkvoorbeelden (n=570) (mee-)beslissen 5% raadplegen/adviseren 9% informeren 29% neen 57%

59 Maar speelt mijn leeftijd een rol? Moet ik meer gaan werken om het beter te doen? Of het ziekenhuis waar ik werk? Of mijn beroep? Hulpverleners staan er voor open u te betrekken in patiëntveiligheid!!! Of mijn opleidingsniveau? Of de dienst waar ik werk? Voor patiëntenparticipatie scoren we in Vlaanderen meer dan aanvaardbaar!!!

60 Demografische gegevens Even recapituleren Hoe beoordeelt u in het algemeen de mate van patiëntenparticipatie op uw afdeling? Hoe staat u t.o.v. het betrekken van patiënten bij patiëntveiligheid? Ervaart u het als positief indien patiënten vragen stellen over specifieke topics m.b.t. patiëntveiligheid? Leeftijd N.S. Kenletter dienst N.S. Beroepsgroep N.S. N.S. Tewerkstellingspercentage N.S. N.S. Leidinggevende functie of niet N.S. Opleidingsniveau Ziekenhuis (n=15)

61 Conclusie patiëntenparticipatie Patiëntenparticipatie is een complex fenomeen: Verschillende significante verschillen o.b.v. demografische gegevens 18,6 % van de variantie verklaard Ziekenhuis en kenletter geven duidelijke verschillen Verdere analyses nodig!

62 Conclusie patient safety Verschillende significante verschillen gevonden o.b.v. demografische gegevens (en andere variabelen). Echter weinig verklarend (11,8% en 7,1%) Opvallend is de terughoudendheid van de -35 jarigen Verdere analyses zijn aangewezen

63 Conclusie Doorheen de analyses vielen de verschillen op: - Tussen leeftijdsgroepen ( met nadruk op < 35 jarigen) - Tussen leidinggevende en niet-leidinggevenden - Tussen kenletters van diensten - Tussen opleidings- en onderwijsniveau - Tussen de verschillende deelnemende ziekenhuizen

64 Reacties, vragen of opmerkingen

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

Uitdagingen en ambities voor de toekomst

Uitdagingen en ambities voor de toekomst Trefdag Patiëntenparticipatie 29 november 2014 Uitdagingen en ambities voor de toekomst Kristof EECKLOO, LLM, PhD Strategische Beleidscel UZ Gent Universiteit Gent Patiëntenparticipatie Benutten van de

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie als onderzoeksthema in het UZ Gent

Patiëntenparticipatie als onderzoeksthema in het UZ Gent Patiëntenparticipatie als onderzoeksthema in het UZ Gent Simon Malfait Stafmederwerker UZ Gent Doctoraatsstudent, Universiteit Gent Begeleiders Prof. dr. Kristof Eeckloo Prof. dr. Ann Van Hecke Patiëntenparticipatie,

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

De overdracht aan bed: 7 praktische antwoorden op 7 praktische vragen

De overdracht aan bed: 7 praktische antwoorden op 7 praktische vragen De overdracht aan bed: 7 praktische antwoorden op 7 praktische vragen Simon Malfait, RN, MSc Junior researcher, Universitair Ziekenhuis Gent PhD-kandidaat, Universiteit Gent, Universitair Centrum voor

Nadere informatie

Vertelkaarten (Tell-us cards) Communicatie in de revalidatie Tell-us something

Vertelkaarten (Tell-us cards) Communicatie in de revalidatie Tell-us something Vertelkaarten (Tell-us cards) Communicatie in de revalidatie Tell-us something Elisa Lust Universitair centrum voor verpleegkunde en vroedkunde Simon Malfait Universitair ziekenhuis Gent Prof. Dr. Kristof

Nadere informatie

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Dit onderzoek peilt naar uw mening over de organisatiecultuur in het ziekenhuis met betrekking

Nadere informatie

Vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Leeftijdspiramide van de bevolking in Vlaanderen op 31/12/2020, per leeftijdsgroep

Vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Leeftijdspiramide van de bevolking in Vlaanderen op 31/12/2020, per leeftijdsgroep 1 Demografie: vergrijzing en ontgroening van de bevolking Evolutie aantal studenten verpleegkunde/vroedkunde in België en Vlaanderen Nood aan verpleegkundigen in het werkveld Stellingen van studenten in

Nadere informatie

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be UHasselt Patient Safety Group Inhoud

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name?

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name? Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name? The people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning and implementation of their health care. (Alma-Ata

Nadere informatie

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Dit onderzoek peilt naar uw mening over de organisatiecultuur in het ziekenhuis met betrekking

Nadere informatie

Stimuleren van levenslang leren in Vlaanderen door een positief leerklimaat

Stimuleren van levenslang leren in Vlaanderen door een positief leerklimaat OP WEG NAAR EEN POSITIEF LEERKLIMAAT PROF. DR. KATLEEN DE STOBBELEIR INLEIDING Stimuleren van levenslang leren in Vlaanderen door een positief leerklimaat Leerklimaat Kompas Leerscan Gidsen/Leerwijzers

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM Samenwerking tussen Universitair Ziekenhuis Gent VZW CoZo Vlaanderen Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Doelstellingen Educatie op maat aanbieden Een tijdige

Nadere informatie

Veiligheidscultuur: Analyse van de nationale benchmark gegevens

Veiligheidscultuur: Analyse van de nationale benchmark gegevens Veiligheidscultuur: Analyse van de nationale benchmark gegevens Week voor Patiëntveiligheid 25 november 2010 Annemie Vlayen UHasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Inhoud 1. Uhasselt onderzoek naar

Nadere informatie

Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams

Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams Een vragenlijst betreffende de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams

Nadere informatie

Veiligheidscultuur als voedingsbodem voor een Veiligheid Management Systeem

Veiligheidscultuur als voedingsbodem voor een Veiligheid Management Systeem Veiligheidscultuur als voedingsbodem voor een Veiligheid Management Systeem Annemie Vlayen 6 oktober 2011, Diamant Center Brussel Inhoud 1. Voedingsbodem voor een Veiligheid Management Systeem 2. Meten

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject

Nadere informatie

Veiligheidscultuur: Analyse van de nationale benchmark gegevens Week voor Patiëntveiligheid 25 november 2010

Veiligheidscultuur: Analyse van de nationale benchmark gegevens Week voor Patiëntveiligheid 25 november 2010 Veiligheidscultuur: Analyse van de nationale benchmark gegevens Week voor Patiëntveiligheid 25 november 2010 Annemie Vlayen UHasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Inhoud 1. Uhasselt onderzoek naar

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Geachte heer/mevrouw, Gegevens over uw ervaringen tijdens uw verblijf, kunnen ons helpen bij het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Mogen wij u vragen deze vragenlijst in

Nadere informatie

Meting cultuur patiëntveiligheid

Meting cultuur patiëntveiligheid Protocol* Meting cultuur patiëntveiligheid Februari 2011 * Dit protocol is gebaseerd op de oorspronkelijke versie van 31 januari 2005 van de werkgroep patiëntveiligheid (Ziekenhuis Oost-Limburg) Deze werkgroep

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

Workshop tweede veiligheidscultuur meting: instrumenten en benchmarking

Workshop tweede veiligheidscultuur meting: instrumenten en benchmarking Workshop tweede veiligheidscultuur meting: instrumenten en benchmarking FOD VVVL 14 maart 2011 Annemie Vlayen UHasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Inhoud 1. Wat is veiligheidscultuur? 2. Veiligheidscultuur

Nadere informatie

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Maatschappelijke waardering door de ogen van de TTALIS leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Bevindingen uit de Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2013 IN FOCUS Faculteit

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN ZORGRELATIES:

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN ZORGRELATIES: GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN ZORGRELATIES: Wat brengt het teweeg in verpleegkundige teams? Met dank aan alle betrokken onderzoekers (Prof. dr. Sofie Verhaeghe, Prof. dr. Ann Van Hecke, Prof. dr. Dimitri

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Benchmarking Veiligheidscultuurmeting juni 2011, Brussel

Benchmarking Veiligheidscultuurmeting juni 2011, Brussel Benchmarking Veiligheidscultuurmeting 2011 28 juni 2011, Brussel Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be UHasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Hartelijk dank voor jullie medewerking! De deelnemende

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie in het UZ Gent - waar staan we? Team Integrale Kwaliteit Universitair Ziekenhuis Gent 1

Patiëntenparticipatie in het UZ Gent - waar staan we? Team Integrale Kwaliteit Universitair Ziekenhuis Gent 1 Patiëntenparticipatie in het UZ Gent - waar staan we? Team Integrale Kwaliteit 2014 Universitair Ziekenhuis Gent 1 2014 Universitair Ziekenhuis Gent 2 2 2016 Universitair Ziekenhuis Gent Wensbox 2014 Universitair

Nadere informatie

FAQ. (1) Vragen over de vragenlijst

FAQ. (1) Vragen over de vragenlijst FAQ Overzicht vragen (1) Vragen over de vragenlijst...1 (2) Vragen over de organisatie van de meetperiode...2 Hoe en wanneer patiënten informeren?...2 Wat is de concrete timing?...2 Wanneer wordt de vragenlijst

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Professionaliteitscan

Professionaliteitscan Introductie voor Verpleegkundigen, Verzorgenden & Helpenden 2e kwartaal, 2017 Over het hoe & waarom van de Pagina 2 Waarom professionaliteit meten? Betere zorg Aantrekkelijke werkgever Betrokken medewerkers

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Tom Vandersteegen Wim Marneffe Tom De Gendt Irina Cleemput UHasselt Symposium Patiëntveiligheid en Medische

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / nota Onderwerp Veelgestelde vragen over de Vlaamse Patiënten Peiling in algemene ziekenhuizen Inhoud 1 Vragen met betrekking tot de vragenlijst 3 1.1 Is het zo dat de vragenlijst één en ondeelbaar is?

Nadere informatie

Van harte welkom. Gent 03/12/2013

Van harte welkom. Gent 03/12/2013 Van harte welkom Gent 03/12/2013 WAT MOGEN JULLIE VAN ONS VERWACHTEN Korte inleiding: wat is herstel Situering van herstel in de GGZ Welke instrumenten gebruiken wij hiervoor Getuigenissen WAT IS HERSTELONDERSTEUNENDE

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Pijn. informatie voor patiënten

Pijn. informatie voor patiënten Pijn informatie voor patiënten INLEIDING 3 WAT IS PIJN? 4 BEHANDELING VAN PIJN 4 PIJN? ZEG HET! 5 PIJNBEVRAGING 7 2 Inleiding In deze brochure vindt u nuttige informatie over pijn. Het is belangrijk om

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners Colloquium psychosociale risico s Brussel, 23-09-2014 dr Sofie Vandenbroeck 2 Opdrachtgevers Federale

Nadere informatie

Minitraining. Gezamenlijk Medisch Consult

Minitraining. Gezamenlijk Medisch Consult Minitraining Gezamenlijk Medisch Consult Esther van Mil MS verpleegkundige Jeroen Bosch Ziekenhuis Ilse Raats senior consultant CBO Programma Basisprincipes Gezamenlijk Medisch Consult Praktijkervaringen

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER ANOIKSIS David Hidajattoellah Mette Lansen GGZ Ervarings werker ERVARINGSDESKUNDIGE JORIS KELDERMAN TANJA ROOSMA 1 OVERZICHT o TRAINING ERVARINGSWERKER o

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2010

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2010 Resultaten HBSC Subjectieve gezondheid Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health behaviour in School-aged Children)

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnmeting bij volwassenen (na een chirurgische ingreep)

Patiënteninformatie. Pijnmeting bij volwassenen (na een chirurgische ingreep) Patiënteninformatie Pijnmeting bij volwassenen (na een chirurgische ingreep) Inhoud Inleiding... 3 Doel van de pijnmeting... 3 Meten van pijn... 4 Pijnmeting via een cijfer... 4 Pijnmeting met een latje...

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Workshop Veiligheidscultuur

Workshop Veiligheidscultuur Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be Workshop Veiligheidscultuur

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

18/03/2015. Innovatie in de mondzorg. 1. De problematiek voor de kwetsbare ouderen 2. Oplossingen voor personen met beperkingen en kwetsbare ouderen

18/03/2015. Innovatie in de mondzorg. 1. De problematiek voor de kwetsbare ouderen 2. Oplossingen voor personen met beperkingen en kwetsbare ouderen Innovatie in mondzorg voor kwetsbare groepen Maandag 16 maart 2015 Maatschappelijke Tandheelkunde Universiteit Gent- Universitair Ziekenhuis JVO & LDV - 18 maart 2015 1 Maatschappelijke Mondzorg, Vakgroep

Nadere informatie

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag EWI - pretest Dag van de Klant Open Bedrijvendag Sandra Jansen & Roland Van Gompel Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap

Nadere informatie

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN ZORGRELATIES: Wat is het voor verpleegkundigen?

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN ZORGRELATIES: Wat is het voor verpleegkundigen? GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN ZORGRELATIES: Wat is het voor verpleegkundigen? Met dank aan alle betrokken onderzoekers (Prof. dr. Sofie Verhaeghe, Prof. dr. Ann Van Hecke, Prof. dr. Dimitri Beeckman, dhr.

Nadere informatie

74% is niet klaar om na de opleiding te starten als zelfstandige.

74% is niet klaar om na de opleiding te starten als zelfstandige. Een zorgzame start Resultaten enquête zelfstandige zorgverstrekkers 2014 74% is niet klaar om na de opleiding te starten als zelfstandige. Met het begeleidingsprogramma Een zorgzame start wilt de Federatie

Nadere informatie

Introductie voor vragenlijst oncologieverpleegkundigen in Nederland

Introductie voor vragenlijst oncologieverpleegkundigen in Nederland Introductie voor vragenlijst oncologieverpleegkundigen in Nederland Beste collega s, Het doel de European Oncology Nursing Society (EONS) is de positie de oncologieverpleegkundigen te versterken in Europa.

Nadere informatie

Evaluatie van de stageplaatsen

Evaluatie van de stageplaatsen Titelpagina Evaluatie van de stageplaatsen per dienst. In deze demo wordt naast de executive summary en demografische kenmerken enkel dieper ingegaan op het thema: Leeromgeving. Ziekenhuis X Aantal Respondenten

Nadere informatie

Achtergrond. Film King s Fund. Co-creatie. Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee. Experience-based co-design 30-9-2014

Achtergrond. Film King s Fund. Co-creatie. Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee. Experience-based co-design 30-9-2014 Achtergrond Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee Maandag 22 september 2014 CBO, Utrecht Patiëntenparticipatie vanzelfsprekend? Patiënten worden gehoord, (vaak) niet betrokken

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie in het (strategisch) beleid van gezondheidsinstellingen via stakeholdersoverleg: een evaluatieonderzoek van 6 pilootprojecten.

Patiëntenparticipatie in het (strategisch) beleid van gezondheidsinstellingen via stakeholdersoverleg: een evaluatieonderzoek van 6 pilootprojecten. Patiëntenparticipatie in het (strategisch) beleid van gezondheidsinstellingen via stakeholdersoverleg: een evaluatieonderzoek van 6 pilootprojecten. Prof. dr. Kristof Eeckloo Prof. dr. Ann Van Hecke Griet

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnregistratie bij chronische pijnpatiënten

Patiënteninformatie. Pijnregistratie bij chronische pijnpatiënten Patiënteninformatie Pijnregistratie bij chronische pijnpatiënten 2 Inhoud Inleiding... 4 Pijn beïnvloedt de levenskwaliteit... 4 Pijnregistratie via een cijfer... 5 Een pijnscore van 0 tot 10... 5 Pijnscores

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN IN DE GGZ: CONCRETE WERKWIJZE. dr. Kris Van den Broeck, data-analist VIP²-GGZ

KWALITEITSINDICATOREN IN DE GGZ: CONCRETE WERKWIJZE. dr. Kris Van den Broeck, data-analist VIP²-GGZ KWALITEITSINDICATOREN IN DE GGZ: CONCRETE WERKWIJZE dr. Kris Van den Broeck, data-analist VIP²-GGZ VIP²: VERRASSEND INTERESSANT EN PAKKEND PARCOURS VIP²: VEELBELOVEND INITIATIEF MET POTIGE PARTNERS > Initiatiefnemende

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen

PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen Door Annelies Verkest Verpleegkundig specialist Kliniek Sint-Jozef Pittem Inhoud van de presentatie 1. Totstandkoming 2.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 STUDIE NAAR DE RELEVANTIE VAN MISSION STATEMENTS IN VLAAMSE

Nadere informatie

16/02/2013. Op weg naar een betere transmurale zorg

16/02/2013. Op weg naar een betere transmurale zorg Op weg naar een betere transmurale zorg Balliu Kristof Wondzorgconsulent Brandwondencentrum Neder Over Heembeek Wondzorgcoördinator wondz.org Situering van een wondzorgspecialist in de thuiszorg. Als wondverpleegkundige

Nadere informatie

18 juni 2015. Onderzoek: Artsen voor de strafrechter

18 juni 2015. Onderzoek: Artsen voor de strafrechter 18 juni 2015 Onderzoek: Artsen voor de strafrechter Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN

ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN Veerle Duprez Prof. dr. Ann Van Hecke AANLEIDING Beroeps- & opleidingsprofiel Mensen met chronische aandoening

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID UZ Leuven vindt het belangrijk om de verwachtingen van u als patiënt of familie te kennen. Zo kunnen we werken aan voortdurende verbetering van onze patiëntenzorg. Sinds eind

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders J. De Bouw, K. De Martelaer, K. Struyven en L. Haerens 31/12/2011 Inleiding Aanleiding onderzoek:

Nadere informatie

Meting cultuur patiëntveiligheid

Meting cultuur patiëntveiligheid Ziekenhuis Oost-Limburg Protocol: Meting cultuur patiëntveiligheid 31 januari 2005 Werkgroep patiëntveiligheid: Mr. J. Hellings, algemeen directeur Dr. H. Vandeput, medisch directeur Mevr. S. Indenkleef,

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Het takenpakket van verpleegkundig specialisten in Vlaanderen

Het takenpakket van verpleegkundig specialisten in Vlaanderen www.ucvvgent.be Het takenpakket van verpleegkundig specialisten in Vlaanderen Bevindingen uit onderzoek Prof. dr. Ann Van Hecke 18 april 2016 Verpleegkundig specialisten: Durven investeren DOEL Welke taken

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie