Patiëntenparticipatie cultuurpeiling Resultaten en goede praktijkvoeringen. Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntenparticipatie cultuurpeiling 2014. Resultaten en goede praktijkvoeringen. Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait"

Transcriptie

1 Patiëntenparticipatie cultuurpeiling 2014 Resultaten en goede praktijkvoeringen Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait

2 Situering Kadert in het ondersteuningsplan bij het uitvoeren van het meerjarenprogramma Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid en heeft 4 doelstellingen: 1) inzicht te bieden in de mate van patiëntenparticipatie op afdelingen in het algemeen en met bijzondere aandacht voor patiëntenparticipatie gelinkt aan patiëntveiligheid; 2) goede praktijkvoeringen m.b.t. patiëntenparticipatie in kaart te brengen; 3) een basis te bieden voor het opzetten van verbeteringstrajecten m.b.t. patiëntenparticipatie; 4) resultaten van de peiling te kunnen vergelijken met de resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling.

3 Vragenlijst Bevat 3 niveaus van patiëntenparticipatie: 1. De patiënt goed informeren over alles wat hem aanbelangt, zonder dat hij noodzakelijk zelf echt inbreng heeft. 2. De patiënt raadplegen bv. door te vragen wat zijn verwachtingen zijn bij het ontslag, via een tevredenheidsonderzoek. De zorgverlener kan met deze adviezen rekening houden, maar kan hiervan ook beargumenteerd afwijken. 3. De patiënt laten meebeslissen over zaken die zijn eigen situatie of die van andere patiënten aanbelangen. De patiënt heeft de mogelijkheid om zelf de regie in handen te nemen. Met specifieke klemtoon op patiëntveiligheid

4 Doelgroep Hulpverleners verbonden aan de directe patiëntenzorg/klinische zorg > 6 maand werkzaam (affiniteit) C-, D-, G-, M-, Sp-, - diensten Analyse op afdelingsniveau Minstens 5 deelnemers per afdeling Bij voorkeur multidisciplinaire samenstelling

5 Rapportering Vandaag: algemene resultaten Midden december: feedback per ziekenhuis

6 Toekomst: koppeling VPP & uitbreiding Vertaling Cultuur peiling Vlaamse Patiëntenpeiling Patiëntenparticipatiecultuurpeiling 2014 (AZ s) Patiëntenparticipatiecultuurpeiling (AZ s) Patiëntenparticipatiecultuurpeiling (PZ s) Patiëntenparticipatiecultuurpeiling (PZ s)

7 Programma 13u30 tot 14u15: Patiëntenparticipatiecultuur peiling in ziekenhuizen: de resultaten Simon Malfait 14u15 tot 15u15: Goede praktijken Deel 1 15u15 tot 15u45: pauze 15u45 tot 16u45: Goede praktijken Deel 2 16u45 tot 17u00: Voorstelling van het verbeteringstraject Prof. Dr. Ann Van Hecke

8 Patiëntenparticipatie tijdens het revalidatieproces Mevr. An De Baeremaeker Hoofdverpleegkundige Reva 1 UZ Gent 4-wekelijkse samenkomst tussen team en patiënt (micro-niveau) Evaluatie en opzetten doelstellingen Informeren, raadplegen en (mee-)beslissen

9 Van Pit tot Peer : samen sterker worden door betekenisvol omgaan met de eigen ervaringskennis. dhr. Bart Debyser en mevr. Martine Voet Verpleegkundige en ervaringsmedewerker Sint-Jozefkliniek, Pittem Ervaringsdeskundigheid bevorderen binnen klinisch werkveld en onderwijs Informeren, raadplegen en (mee-)beslissen

10 Tevredenheidsonderzoek (TVO) op mesoniveau Mevr. Virginie Meesseman Kwaliteitscoördinator en interne ombudsvrouw Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Familie, Kortrijk Tevredenheidsonderzoek met terugkoppeling naar de patiëntengroep Bespreking en terugkoppeling van acties Informeren en raadplegen op meso-niveau

11 Experience-Based Co-Design, een pilotstudie uit Amsterdam Dr. Linda Zandbelt Medewerkster afdeling Kwaliteit & Proces Innovatie (KPI) AMC, Amsterdam Patiënten en zorgverleners stellen samen prioriteiten voor verbetering en ontwerpen vervolgens samen verbeteringen Pilotstudie met personen met sikkelcelziekte

12 Patiëntenparticipatie cultuur peiling 2014 Resultaten van het online self-asssementtool voor Algemene Ziekenhuizen (AZ s) Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait

13 Gelieve bij gebruik als volgt te refereren : Van Hecke A., Malfait, S., Van Belleghem S., Schouppe, L., Van Daele, J., Eeckloo, K. (2014) Patiëntenparticipatiecultuur Peiling Meerjarig programma Patiëntveiligheid ( ). Universiteit Gent.

14 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

15 Analyse op ziekenhuisniveau Analyse op algemeen niveau 1. Inleiding (1) 15 deelnemende ziekenhuizen 13 afdelingen zonder respondenten (n=0) verwijderd 162 afdelingen duplicaten verwijderd (n=17) onvolledige vragenlijsten verwijderd (n=0) 1329 vragenlijsten Vragenlijsten (n=83) verwijderd van afdelingen (n=33) die inclusiecriterium niet haalden 1266 vragenlijsten

16 1. Inleiding (2) Wat kunt u vandaag verwachten: Weergave descriptieve resultaten per thema Weergave opmerkelijke vaststellingen tussen themata (univariaat) Test van modellen (multivariaat) Wat kunt u verwachten voor 15 december: Rapport per ziekenhuis indien geen deelname aan peiling VPP Ziekenhuizen die ook deelnamen aan de peiling van de VPP kunnen gecombineerd rapport verwachten februari/maart 2015

17 1. Inleiding (3) Inhoud rapport: Descriptieve data m.b.t. de deelnemers en afdelingen Verhouding van het desbetreffende ziekenhuis t.o.v. de andere deelnemende ziekenhuizen voor de thema s van patiëntenparticipatie Verschillend tussen de afdelingen in het eigen ziekenhuis m.b.t. patiëntenparticipatie Suggesties voor bijkomende analyses kunnen gemeld worden op het einde van de lezing of via

18 1. Inleiding (4) 2 kernvragen: Hoe goed scoren de Vlaamse ziekenhuizen op het vlak van patiëntenparticipatie volgens hun eigen perceptie? Hoe goed scoren de Vlaamse ziekenhuizen op het vlak van betrekken van patiënten bij patiëntveiligheid volgens hun eigen perceptie? (En welke factoren beïnvloeden deze percepties?)

19 Maar speelt mijn leeftijd een rol? Moet ik meer gaan werken om het beter te doen? Of het ziekenhuis waar ik werk? Of mijn beroep? Hulpverleners staan er voor open u te betrekken in patiëntveiligheid! Of mijn opleidingsniveau? Of de dienst waar ik werk? Voor patiëntenparticipatie scoren we in Vlaanderen meer dan aanvaardbaar!!!

20 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

21 2. Persoonsgegevens van de respondenten (1) 65,4 % Beroepsgroep (%) 11,4 % 10,8 % 9,2 % 3,2 %

22 2. Persoonsgegevens van de respondenten (2) Geslacht (%) 18,1 Man Vrouw 81,9

23 2. Persoonsgegevens van de respondenten (3) 100% 90% 80% 38,89% 70% 60% 50% 85,16% 99,18% 85,43% 97,67% 40% 30% 20% 10% 0% 14,84% 0,82% 61,11% 14,57% 2,33% Vrouw Man

24 2. Persoonsgegevens van de respondenten (4) Kenletter dienst (%) C-afdeling Leeftijd (%) 10,0 1,7 10,7 14,7 31,1 D-afdeling G-afdeling M-afdeling 25,9 10,8 8,1 30,2 < 25 jaar jaar jaar 31,9 SP-afdeling Gemengd C en D 24, jaar > 55 jaar

25 2. Persoonsgegevens van de respondenten (5) 57,6 Tewerkstelling(%) 8,7 33,8 Deeltijds: minder of gelijk aan 50% Deeltijds: meer dan 50% Voltijds 82,2 Leidinggevend (%) 17,8 Ja Nee 19,1 Diplomaniveau (%) 2,8 23,7 Graduaat Bachelor Master en hoger 54,4 Secundair onderwijs

26 Aantal afdelingen 2. Persoonsgegevens van de respondenten (6) VV ZORG VV PARA VV PARA ZORG VV ARTS ZORG VV VV ARTS VV ARTS PARA VV ARTS PARA ZORG 1 beroepsgroep 2 beroepsgroepen 3 beroepsgroepen 4 beroepsgroepen Aantal beroepsgroepen per geïncludeerde afdeling VV=verpleegkundige/vroegkundige ARTS=arts-specialist in opleiding PARA= paramedici ZORG= zorgkundige/verpleegh./log. medewerker

27 Demografische gegevens Self-assessment Leeftijd Kenletter dienst Beroepsgroep Tewerkstellingspercentage Leidinggevende functie of niet Opleidingsniveau Ziekenhuis (n=15) Hoe beoordeelt u in het algemeen de mate van patiëntenparticipatie op uw afdeling? Hoe staat u t.o.v. het betrekken van patiënten bij patiëntveiligheid? Ervaart u het als positief indien patiënten vragen stellen over specifieke topics m.b.t. patiëntveiligheid?

28 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

29 Excellent 3. Patiëntenparticipatiecultuur Afdeling Zeer goed Aanvaardbaar Gemiddelde M-diensten c-diensten C-diensten SP-diensten D-diensten Gemengd C en D G-diensten Zwak Ziekenhuis * * *2 ziekenhuizen scoren significant minder dan de andere ziekenhuizen.

30 3. Patiëntenparticipatiecultuur Afdeling Significant verschil tussen inschatting patiëntparticipatie o.b.v. de kenletter van de dienst: C-, M- en Sp-diensten scoren het hoogst. G-diensten scoren het minst. De inschatting is verschillend tussen de hulpverleners o.b.v. tewerkstellingsgraad. De scores op de inschatting van patiëntenparticpatie verschillen o.b.v. competenties informeren, raadplegen en beslissen

31 Zeer goed 3. Patiëntenparticipatiecultuur Afdeling Verpleegkundigen geven significant een mindere score dan vroedkundigen. vroedkundige arts-specialist zorgk./verpleegh./ log. mede. verpleegkundige paramedici aanvaardbaar

32 3. Patiëntenparticipatiecultuur De mate waarin patiëntenparticipatie op een afdeling besproken wordt Afdeling 26% 19% 55% Op onze afdeling wordt nooit of zelden gesproken over het thema Op onze afdeling is patiëntenparticipatie soms een gespreksthema Op onze afdeling komt het thema patiëntenparticipatie regelmatig aan bod

33 3. Patiëntenparticipatiecultuur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Excellent Zeer Goed Aanvaardbaar Zwak Zeer zwak Afdeling Op onze afdeling komt het thema patiëntenparticipatie regelmatig aanbod op een formeel overlegmoment Op onze afdeling is patiëntenparticipatie soms een gespreksthema Op onze afdeling wordt nooit of zelden gesproken over het thema Er is een significant verschil in de mate van patiëntenparticipatie op een afdeling o.b.v. de mate waarin het thema aan bod komt op een afdeling

34 3. Patiëntenparticipatiecultuur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ik voel me competent om... 46,2 % 43,8 % 50,3 % 53,0 % Competenties 30,3 % 59,8 % Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

35 3. Patiëntenparticipatiecultuur Competenties Hulpverleners met een hogere opleiding voelen zich competenter om aan patiëntenparticipatie te doen. Zorgkundigen/verpleeghulpen/log. med. voelen zich het minst competent, artsen en paramedici het meest. Voltijdse medewerkers voelen zich competenter dan niet voltijdse medewerkers. Medewerkers die een opleiding m.b.t. patiëntenparticipatie gevolgd hebben, voelen zich competenter. Naarmate zich men meer ondersteund voelt, voelt men zich competenter Leidinggevenden voelen zich competenter Hulpverleners van G-diensten voelen zich minder competent

36 3. Patiëntenparticipatiecultuur Competenties De groep die aangeeft over minder competenties te beschikken vraagt niet significant meer opleiding over patiëntenparticipatie. De groepen die wel om opleiding vragen, vragen doelgericht naar: Thema Specificaties n % Communicatietechnieken Gesprekstechnieken en non verbale technieken. Onder andere gericht op het doorbreken van weerstand, assertiviteitstraining van de hulpverlener, motivationele gespreksvoering. Speciale aandacht voor het slecht nieuws gesprek ,2% Praktische handvaten en vertaling naar het klinisch werkveld Leren uit voorbeelden - aandachtspunten en valkuilen - praktische tools om patiëntenparticipatie te implementeren ,1% Grenzen aan patiëntenparticipatie Verscheidene vragen over de grenzen aan patiëntenparticipatie ,6%

37 3. Patiëntenparticipatiecultuur 1.9 Mijn supervisor bracht reeds externe samenwerkingsverbanden met patiëntenorganisaties tot stand (bv. samenwerken met zelfhulpgroepen). 1.8 Mijn supervisor is persoonlijk betrokken bij het uitwerken van een missie/visie rond patiëntenparticipatie. 1.1 Het ziekenhuismanagement zorgt voor een werkklimaat dat patiëntenparticipatie bevordert. 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Ondersteuning 1.2 De acties van het ziekenhuismanagement illustreren dat patiëntenparticipatie een topprioriteit is. 1.3 Mijn supervisor heeft een positieve houding ten opzichte van patiëntenparticipatie op de afdeling. 1.7 Medewerkers en collega s steunen elkaar / moedigen elkaar aan om patiënten te betrekken in de zorg. 1.6 Mijn supervisor maakt resultaten van patiëntenparticipatie zichtbaar op de afdeling. 1.4 Mijn supervisor toont waardering wanneer we patiënten laten participeren in de zorg. 1.5 Mijn supervisor houdt rekening met suggesties van medewerkers/collega s om de mate van patiëntenparticipatie op de afdeling te verbeteren. Gemiddeld Arts-specialist (in opleiding) < 35 jarigen Master Leidinggevenden

38 3. Patiëntenparticipatiecultuur Ondersteuning Arts-specialisten ondervinden minder steun van supervisor en collega s. Het gevoel van ondersteuning is verschillend tussen de ziekenhuizen, 1 ziekenhuis scoort lager Geen verschil o.b.v. kenletter < 35 jarigen ondervinden meer steun dan hun oudere collega s (algemeen, supervisor, collega s) Masters ondervinden minder steun (ook binnen beroepsgroep VPK en VV) Leidinggevenden ervaren minder ondersteuning (supervisor, collega s en algemeen)

39 3. Patiëntenparticipatiecultuur Middelen 1.1 Onvoldoende bestaffing remt patiëntenparticipatie af. 4,00 3,00 2, Patiëntenparticipatie leidt op lange termijn tot tijdswinst in de algemene zorgorganisatie. 1, De drukte op de afdeling bepaalt de mate van patiëntenparticipatie. Gemiddeld Leidinggevenden 1.3 Patiëntenparticipatie leidt op korte termijn tot tijdsverlies in de individuele zorg voor de patiënt.

40 3. Patiëntenparticipatiecultuur Middelen Leidinggevenden zijn minder akkoord dat onvoldoende bestaffing of drukte op de afdeling patiëntenparticipatie afremmen of verminderen. Verschillende scores op KT- en LT-stellingen geven verschillende scores naar patiëntenparticipatie Tussen de ziekenhuizen was enkel voor de KTstelling een verschil op te merken. Binnen de ziekenhuizen waren er verschillen voor alle 4 de stellingen.

41 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie Altijd Meestal Soms Nooit Dat is niet mijn taak

42 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie Hulpverleners van M- en C-diensten > D diensten en G diensten Leidinggevenden > niet leidinggevenden Artsen > Vroedk.> verpleegk.>paramedici> zorgk. Master>bachelor>graduaat>middelbaar onderw. Hulpverleners die de patiënt meer informeren, zullen de patiënt meer raadplegen en laten de patiënt ook meer (mee-)beslissen. -35 jarigen informeren de patiënt minder.

43 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie Met uitzondering van de artsen werden volgende 8 taken meest beschreven over alle beroepsgroepen als dit is niet mijn taak : 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Zorgkundige/verpleeghul p/log. medewerkers Paramedici Verpleegkundige Vroedkundige 0,00%

44 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie In welke mate ervaart u volgende patiëntenkenmerken als een drempel voor patiëntenparticipatie? 2.1 Anderstaligheid 3,50 3,00 2,50 2,00 1, Sociale context 1, Cognitieve problemen Gemiddeld Artsen 2.3 Culturele context

45 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie Anderstaligheid: Artsen zien anderstaligheid minder als een drempel voor patiëntenparticipatie in vergelijking met verpleegkundigen en vroed-vrouwen. -35 jarige ervaren hierin een grotere drempel. Cognitieve problemen: Artsen schatten cognitieve problemen eerder in als een drempel voor patiëntenparticipatie t.o.v. zorgkundigen, vroed-vrouwen en verpleegkundigen. Sociale context: Artsen zien sociale context meer als een drempel voor patiëntenparticipatie dan verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici.

46 3. Patiëntenparticipatiecultuur In welke mate wordt het door de hulpverlener positief ervaren indien patiënten vragen stellen over: 3.1 Hoe lang ze in het ziekenhuis moeten verblijven. 4,00 Communicatie 3, Hoe een bepaalde procedure (bv. onderzoek, behandeling, techniek) verloopt. 2, Hoe lang hun pijn zal aanhouden. 1, Wanneer ze hun normale activiteiten kunnen hernemen. 3.3 Welke signalen er kunnen op wijzen dat hun genezing niet verloopt zoals het zou moeten.

47 3. Patiëntenparticipatiecultuur Communicatie In welke mate wordt het door de hulpverlener positief ervaren indien patiënten vragen stellen over: -35 jarigen < jarigen < + 45 jarigen, ook binnen de beroepsgroepen van verpleegkundigen, artsen en zorgkundigen Bachelors en master scoren hoger M-diensten scoren hoger dan G- en D-diensten Leidinggevenden scoren hoger

48 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 3. Patiëntenparticipatiecultuur Methodes * * * * * * * * * * Wordt toegepast Meerwaarde *Meerwaarde van de methode wordt significant hoger ingeschat door leidinggevenden *Ook indien ze niet worden toegepast

49 3. Patiëntenparticipatiecultuur Methodes De toepassing van onderstaande methodes gaf hogere scores qua patiëntenparticipatie: Individueel interview Informatiebijeenkomsten Eigenkracht conferentie Zelfhulpgroepen Patiëntendagboek Spiegelbijeennkomst Participatie in werkgroepen of commissies Patiëntenpanel/focus groep Observatie met de patiënt Opmerkelijk is dat vragenlijst en klantwenskaart ontbreken.

50 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

51 Score 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid 3,9 3,7 3,5 Positieve houding t.o.v. betrekken van de patiënt bij patiëntveiligheid * 3,3 3,1 houding t.o.v. specifieke patiëntveiligheidsthema's * 2,9 2,7 2, Ziekenhuis Ik voel me voldoende competent om patiënten te betrekken bij aspecten m.b.t. patiëntveiligheid.

52 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid 1.10 Ik voel me voldoende competent om patiënten te betrekken bij aspecten m.b.t. patiëntveiligheid. 1.9 Een grotere rol geven aan de patiënt kan een negatieve impact hebben op de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Overtuigingen en ervaringen 1.1 Ik ervaar het als positief dat patiënten vragen stellen of suggesties geven m.b.t. patiëntveiligheid. 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2, Ik stimuleer patiënten om vragen te stellen m.b.t. patiëntveiligheid. 1.3 Ik vind het belangrijk dat patiënten geïnformeerd worden over de algemene resultaten die we in het ziekenhuis behalen Gemiddelde G-diensten 1.8 Ik vind het ongepast om patiënten te belasten met aspecten van patiëntveiligheid. 1.4 Ik vind het belangrijk dat patiënten geïnformeerd worden over een patiëntveiligheidsincident <35 jarigen 1.7 Ik heb de indruk dat patiënten durven vragen stellen m.b.t. patiëntveiligheid. 1.6 Ik heb de indruk dat patiënten op onze afdeling (mede-) verantwoordelijkheid willen nemen 1.5 Patiënten moeten aangemoedigd worden om eigen notities en aantekeningen in het kader van patiëntveiligheid

53 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid Overtuigingen en ervaringen - 35 jarigen scoren minder dan oudere collega s, zowel qua competenties als algemene houding G-diensten staan minder positief t.o.v. maar voelen zich wel even competent om de patiënt te betrekken bij patiëntveiligheid Master en bachelors zijn positiever m.b.t. het betrekken van de patiënt Leidinggevenden zijn positiever maar voelen zich niet competenter t.o.v. niet leidinggevenden

54 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid Duid aan in welke mate u het als positief ervaart dat de patiënten vragen stellen over of moeten aangemoedigd worden volgende zaken aan de zorgverlener te melden: 1.1 Of de medicatie die de zorgverlener aan hen geeft wel de juiste medicatie is. 3,80 Topics patiëntveiligheid 2.4 Indien hun identificatiebandje werd verwijderd of ontbreekt. 3, Wat de naam van de zorgverlener is en wat deze bij hen komt doen. 3, Indien ze denken dat hun wonde geïnfecteerd is. 3,20 3, Waarom een zorgverlener een apparaat (bv. monitoring toestel) wegneemt. Gemiddeld < 35 jaar Minder competent 2.2 Indien ze hun resultaten van hun onderzoek nog niet ontvangen hebben. 1.4 Of de zorgverlener zijn/haar handen ontsmet/gewassen heeft. 2.1 Indien ze denken dat er een fout is gebeurd in de zorg die ze krijgen.

55 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid -35 jarige scoren minder Topics patiëntveiligheid Er zijn geen verschillen tussen diensten Er is een verschil o.b.v. opleidingsniveau Leidinggevenden zijn positiever Geen verschillen tussen beroepsgroepen algemeen, op afzonderlijk items scoren artsen wel verschillend t.o.v. andere beroepen Geen verschillen o.b.v. tewerkstellingspercentage

56 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid Hulpverleners die zich competenter inschatten t.a.v. het betrekken van de patiënt bij patiëntveiligheid: Hogere ontvankelijkheid naar betrekken patiënt Positievere houding t.o.v. vragen van de patiënt naar positieve topics

57 Overzicht 1. Inleiding 2. Persoonsgegevens respondenten 3. Patiëntenparticipatiecultuur A. Patiëntenparticipatiecultuur op de afdeling B. Competenties zorgverleners C. Ondersteuning D. Middelen E. Communicatie F. Gebruikte methode voor patiëntenparticipatie 4. Patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid A. Overtuigingen en ervaringen m.b.t. patiëntenparticipatie en patiëntveiligheid B. Patiëntenparticipatie en topics patiëntveiligheid 5. Inventaris van goede praktijkvoering i.h.k.v. patiëntenparticipatie Structuur van de vragenlijst

58 5. Inventaris van goede praktijkvoering Goede praktijkvoorbeelden (n=570) (mee-)beslissen 5% raadplegen/adviseren 9% informeren 29% neen 57%

59 Maar speelt mijn leeftijd een rol? Moet ik meer gaan werken om het beter te doen? Of het ziekenhuis waar ik werk? Of mijn beroep? Hulpverleners staan er voor open u te betrekken in patiëntveiligheid!!! Of mijn opleidingsniveau? Of de dienst waar ik werk? Voor patiëntenparticipatie scoren we in Vlaanderen meer dan aanvaardbaar!!!

60 Demografische gegevens Even recapituleren Hoe beoordeelt u in het algemeen de mate van patiëntenparticipatie op uw afdeling? Hoe staat u t.o.v. het betrekken van patiënten bij patiëntveiligheid? Ervaart u het als positief indien patiënten vragen stellen over specifieke topics m.b.t. patiëntveiligheid? Leeftijd N.S. Kenletter dienst N.S. Beroepsgroep N.S. N.S. Tewerkstellingspercentage N.S. N.S. Leidinggevende functie of niet N.S. Opleidingsniveau Ziekenhuis (n=15)

61 Conclusie patiëntenparticipatie Patiëntenparticipatie is een complex fenomeen: Verschillende significante verschillen o.b.v. demografische gegevens 18,6 % van de variantie verklaard Ziekenhuis en kenletter geven duidelijke verschillen Verdere analyses nodig!

62 Conclusie patient safety Verschillende significante verschillen gevonden o.b.v. demografische gegevens (en andere variabelen). Echter weinig verklarend (11,8% en 7,1%) Opvallend is de terughoudendheid van de -35 jarigen Verdere analyses zijn aangewezen

63 Conclusie Doorheen de analyses vielen de verschillen op: - Tussen leeftijdsgroepen ( met nadruk op < 35 jarigen) - Tussen leidinggevende en niet-leidinggevenden - Tussen kenletters van diensten - Tussen opleidings- en onderwijsniveau - Tussen de verschillende deelnemende ziekenhuizen

64 Reacties, vragen of opmerkingen

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid? Blik op het behandelplan - Het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het proces van het behandelplan Theoretisch kader voor het onderzoek op de afdelingen Auteur: Mariecken Groeneveld Versie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie

Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie Verbeteren van de zorg samen met patiënten/cliënten CBO www.cbo.nl/betersamen betersamen@cbo.nl 2013 Onder redactie van Ilse Raats Rianne van den Brink Femke de

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 MAART 2012 ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 Ervaringen professionalisering bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting en conclusies... 3 1. Inleiding... 6 1.1

Nadere informatie

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Ik wil

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 1 Onderzoeksrapport Gezond werken in de zorg Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 2 Onderzoeksrapport Gezond werken

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg. Opleiding Bachelor in de Ergotherapie. Academiejaar 2013-2014. Module Bachelorproef

Studiegebied Gezondheidszorg. Opleiding Bachelor in de Ergotherapie. Academiejaar 2013-2014. Module Bachelorproef Orde in de wanorde! Is het plannen en organiseren effectiever na het volgen van tien sessies timemanagement bij personen met een afhankelijkheidsproblematiek? Studiegebied Gezondheidszorg Opleiding Bachelor

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering PLUC!

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering PLUC! Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering PLUC! 21-1-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie