Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015"

Transcriptie

1 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait

2 Doel van de begeleidingssessies Deelnemers van participerende ziekenhuizen aan de begeleidingssessies: verwerven inzicht in bevorderende en belemmerende factoren bij de uitwerking, implementatie en evaluatie van verbeteringstrajecten m.b.t. patiëntenparticipatie krijgen inzicht in handvaten / richtlijnen / tools waarmee ze aan de slag kunnen om patiëntenparticipatie vorm te geven in de eigen instelling

3 Data van de begeleidingssessies 5 maart 2015 (14u-17u) 7 mei 2015 (14u-17u) 10 september 2015 (14u-17u) 8 oktober 2015 (14u-17u) 5 november 2015 (14u-17u)

4 Inhoud van de begeleidingssessies Fase 1: Onderzoeks- en diagnostische fase - 5 maart 2015 Terugkoppeling en bespreking van de resultaten van participatiecultuur peiling op de afdeling en de spiegelresultaten met de VPP peiling Bepaling /priorisering en heldere omschrijving van de thema s m.b.t. patiëntenparticipatie waarrond gewerkt zal worden: bijv. bed side reporting, begrijpbaar informeren van patiënten afgestemd op de gezondheidsvaardigheden, shared decision making in de zorg en de behandeling,

5 Cultuur peiling Vlaams Platform voor Patiënten Patiëntenparticipatie -cultuur peiling 2014 (AZ s)

6 Inhoud van de begeleidingssessies Fase 2: Ontwikkeling voorstel voor verandering - 7 mei 2015 Uitvoeren van twee diagnostische interviews met leidinggevenden in de instelling en hulpverleners op de afdeling waarin volgende aspecten bevraagd worden: Structurele aspecten Human resource aspecten Culturele aspecten Aspecten m.b.t. machtsverhoudingen Brainstorm aanpak / voorstel voor verandering

7 Inhoud van de begeleidingssessies Fase 3: Ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën 10 sept 15 (14u-17u) Selectie van veranderingsstrategieën: bijv.: Professional gerichte interventies zoals educatieve bijeenkomsten, trainingen, educatieve praktijkbezoeken, herinneringen (reminders), Organisatorische interventies zoals participatie van patiënten in commissies, veranderingen in patiëntdocumentatie systemen, veranderingen in de omvang en de aard van de diensten, Gebruik maken van bepaalde methoden om patiëntenparticipatie vorm te geven zoals mystery guest, vragenlijsten, spiegelbijeenkomst,

8 Inhoud van de begeleidingssessies Fase 3: Ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën 10 sept 15 (14u-17u) Start opmaak van een plan voor het implementatieproces: Planning van activiteiten op verschillende niveaus en bij verschillende stakeholders Planning van activiteiten in de tijd Inbouwen van activiteiten in bestaande systemen voor kwaliteitsverbetering Definiëren van doelen voor de evaluatie

9 Thema Specificaties n % Communicatietechnieken Gesprekstechnieken en non verbale technieken. Onder andere gericht op het doorbreken van weerstand, assertiviteitstraining van de hulpverlener, motivationele gespreksvoering. Speciale aandacht voor het slecht nieuws gesprek ,2% Praktische handvaten en vertaling naar het klinisch werkveld Leren uit voorbeelden - inclusief aandachtspunten en valkuilen - aangevuld praktische tools om patiëntenparticipatie te implementeren ,1% Grenzen aan patiëntenparticipatie Verscheidene vragen over de grenzen aan/van patiëntenparticipatie. Ook de vraag naar een ethisch kader 89 12,6% Wettelijk kader/ aansprakelijkheid De wetgeving omtrent patiëntenparticipatie, informed consent, 69 9,8% Algemene informatie Definiëring van het begrip, de verschillende niveaus, 66 9,4% Vormen van patiëntenparticipatie Samenwerking/ multidisciplinair Omgaan met patiënten met een beperking i.h.k.v. patiëntenparticipatie Bevragingsstrategieën en vebetertrajecten i.h.k.v. het verhogen van de participatie. Zowel intra- en interdisciplinair. Sterke nadruk op de taakverdeling binnen het multidisciplinair team. 46 6,5% 43 6,1% Bvb. Mensen van allochtone afkomst, wilsonbekwaamheid, ouderen, religie, 37 5,3%

10 Thema Specificaties n % Structurele verankering van patiëntenparticipatie in het zorgproces Omgaan met structurele/systematische beperkingen op afdelingsniveau die patiëntenparticipatie kunnen verhinderen( tijdsdruk, bestraffing, voorschriften /procedures ) 35 5,0% Begeleidingstechnieken De wijze waarop met de patiënt (en zijn naasten) dient omgegaan te worden in het proces van patiëntendeelname. Als ook het empoweren van de patiënt. 25 3,6% Discrepantie tussen visie hulpverlener en patiënt Hoe om te gaan met een meningsverschil tussen hulpverlener en patiënt. Specifieke aandacht door beperkingen in keuze (o.a. door EBM). 19 2,7% Informed consent Evidentie en belang van patiëntenparticipatie Wat houdt het concept I.C. in en hoe kan dit vertaalt worden naar patiëntenniveau? Vraag naar het belang van patiëntenparticipatie en het nut hiervan. Hieraan gekoppeld de vraag of meer onderzoek hiernaar kan gebeuren. 17 2,4% 10 1,4%

11 Inhoud van de begeleidingssessies Fase 4: Tussentijdse rapportage over uitvoering van implementatieplan - 8 oktober 2015 Bespreking van stand van zaken m.b.t. het implementatieproces: Ervaringen m.b.t. planning van activiteiten op verschillende niveaus en bij verschillende stakeholders Stand van zaken m.b.t. inbouwen van activiteiten in bestaande systemen voor kwaliteitsverbetering

12 Inhoud van de begeleidingssessies Fase 5: Evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan - 5 nov 2015 (14u-17u) Evaluatie om na te gaan in welke mate de gewenste veranderingen al dan niet geheel of gedeeltelijk bereikt zijn Interview met bijzondere aandacht voor procesevaluatie aspecten Formuleren van eventuele suggesties voor bijsturing van het voorstel voor verandering, bijstellen van de doelen, bijstellen van de aanpak,

13 Uitgebreidheid van de fasen afhankelijk van de schaal en de omvang van de implementatieactiviteit, de aard van de innovatie en de gevonden invoeringsproblemen

14 Criteria om deel te nemen Vereiste criteria om deel te kunnen nemen aan de begeleidingssessies: afname van de self assessment tool Patiëntenparticipatiecultuurpeiling 2014 (of voorafgaand aan de start van de begeleidingssessies) in het ziekenhuis is gebeurd minstens 2 leden van het ziekenhuis afvaardigen voor deelname aan de begeleidingssessies schriftelijke goedkeuring tot deelname door de algemeen directeur, verpleegkundig/medisch directeur en de kwaliteitscoördinator

15 Praktisch Indien ziekenhuis interesse heeft: Oproep tot deelname: Januari 2015

16

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Colofon. Auteur: Mieke Autrique

Colofon. Auteur: Mieke Autrique Colofon Auteur: Mieke Autrique Met dank aan: De voorzieningen in dit project: Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge (Kliniek voor Verslaafdenzorg), Ontwenningskliniek De Pelgrim, De Sleutel

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes

Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes Werkblad beschrijving interventie Voor goed beschreven Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes Achtergrondgegevens Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam:

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

Implementatie Interculturalisatie

Implementatie Interculturalisatie Implementatie Interculturalisatie Centrum Jeugd en Gezin Een stappenplan als werkwijze voor een intercultureel CJG Nieuwegein Nera Jerkovic 19 februari 2010 Programma s en Projecten Colofon februari 2010,

Nadere informatie

klaar voor de toekomst!

klaar voor de toekomst! Jongeren met chronische aandoeningen klaar voor de toekomst! gratis Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Ervaringen tot nu toe Bijlage 19

Ervaringen tot nu toe Bijlage 19 In het kader van de ontwikkeling van De Thermometer, zijn er twee pilots georganiseerd. In deze pilots is De Thermometer in zijn geheel getest en zijn de onderzoeksinstrumenten verfijnd. Ook zijn naar

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Academie voor Masters & Professional Courses De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Auteur: Lourens van der Linden RRM Naam opleiding Master in Risicomanagement

Nadere informatie

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Disciplineoverstijgend onderwijs in de onderwijs- en opleidingsregio VUmc

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk SoCiuS Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk vzw Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel http://www.socius.be Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 1. Vooraf Naar analogie

Nadere informatie

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Offerte in het kader van Viona-oproep O&O-opdracht 24/03/2015 De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Inschrijver: Katholieke Universiteit Leuven vertegenwoordigd door Prof. Dr. Rik Torfs, Rector KU

Nadere informatie

Annemiek Dorgelo Sarah Pos Helena Kosec H A N D R E I K I N G PAT I Ë N T E N PA R T I C I PAT I E VA N M I G R A N T E N

Annemiek Dorgelo Sarah Pos Helena Kosec H A N D R E I K I N G PAT I Ë N T E N PA R T I C I PAT I E VA N M I G R A N T E N H A N D R E I K I N G PAT I Ë N T E N PA R T I C I PAT I E VA N M I G R A N T E N I N O N D E R Z O E K, K WA L I T E I T E N B E L E I D Annemiek Dorgelo Sarah Pos Helena Kosec CBO / PHAROS Colofon Titel

Nadere informatie