Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012"

Transcriptie

1 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012

2 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin? Deel 1: RUD s, informatie-uitwisseling en basisregistraties Deel 2: Het Omgevingsloket Online (OLO) Totaal ongeveer 25 minuten, daarna discussie! 2

3 Eerst iets over de RUD s RUD = Regionale Uitvoerings Dienst (ook wel: Omgevingsdienst) Directe aanleiding: rampen Volendam en Enschede 2008: Rapport Commissie Mans Belangrijkste conclusie: structurele problemen in VTH, w.o. onvoldoende en te vrijblijvende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen toezichthouders en handhavers 3

4 2009: Package deal tussen Rijk, IPO en VNG O.a. besloten tot een landdekkend stelsel van RUD s waarvan het werkgebied gelijk is met de werkgebieden van de politie- en veiligheidsregio s Afspraak met staatsecretaris Atsma: operationeel Andere afspraak: De RUD is bij voorkeur een openbaar lichaam in de zin van de Wgr voor alle deelnemers. Hiermee wordt robuustheid in juridische zin bereikt 4

5 Operationeel zijn betekent in dit kader dat: de regionale uitvoeringsdiensten juridisch opgericht zijn; er een sociaal beleidskader is; een directeur is benoemd; er overeenstemming is over de governance, de organisatiestructuur, het mandaat van de directeur en de kostenverdeelsleutel; voor het sociaal beleidskader afspraken zijn gemaakt over de rechtspositie van de medewerkers in de RUD. 5

6 De RUD s gaan fungeren als backoffice van de provincie(s) en gemeenten. De frontoffice wordt gevormd door de gemeentelijke KCC s. Voor de regionale uitvoeringsdiensten is een (verplicht) basistakenpakket (BTP) gedefinieerd en zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld die onder meer aangeven welke deskundigheden de regionale uitvoeringsdiensten in huis moeten hebben om goede vergunningverlening, toezicht en handhaving mogelijk te maken. 6

7 In aansluiting op de gemaakte afspraken is tevens het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) gestart. In dit programma zijn de acties gebundeld die nodig zijn om het kabinetsbeleid terzake en de bijbehorende package deal te kunnen uitvoeren. De partijen die bij dit programma zijn betrokken, zijn I&M, V&J, BZK (het Rijk ), IPO, VNG, UvW en Openbaar Ministerie (OM) en politie. In het kader van dit programma zijn in januari 2011 een Stappenplan RUD-vorming en een Checklist Criteria RUD-vorming opgesteld. 7

8 De praktijk 8

9 Indeling RUD s niet overal congruent met VR s (laat staan met allerlei andere indelingen ) Niet overal gekozen voor GR-constructie Niet overal gekozen voor hetzelfde takenpakket Bijna alle RUD s nog embryonaal Informatiehuishouding nog lang niet op orde Oorspronkelijke doel uit beeld Navelstaren! 9

10 Applicatie-sanering i-nup Regionale uitvoeringsdienst Business-alignment SAAS, PAAS, Cloud-computing Storage, uitwijk, beveiliging Systemen vervangen Zaakgericht werken ITIL, BiSL, ASL Business intelligence, datawarehousing e.d. Bezuinigen op ICT Verantwoorden, kosten inzichtelijk maken Samenwerken ICT in de lucht houden Zelf doen? Uitbesteden? Shared Services

11 Lichtpuntjes, bakens, zekerheden? Door RUD s daalt het aantal handhavingspartners dat gegevens met elkaar moet uitwisselen drastisch (van ca. 500 naar minder dan 100) en dus ook het aantal noodzakelijke koppelvlakken (althans in theorie in praktijk zijn de RUD s nog een veelkoppig monster!) Steeds meer standaardisatie, ook in processen Steeds betere uitwisselingsmogelijkheden (hardwarematig, softwarematig en procesmatig) 11

12 Steeds meer werken onder architectuur ( stip op de horizon ; NORA, VERA, GEMMA, PETRA, RUDI etc.) Voortschrijdend inzicht: Zaakgericht werken (ZTC als belangrijke verbindende schakel) Ook verbeter(en)d: Professioneel opdrachtgeverschap (kritischer houding t.o.v. ICT-leveranciers) En last-but-not-least: Basisregistraties! 12

13 Kern: enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik. Gebruik basisregistraties verplicht; Eén overheid! In die zin komst RUD s niet van invloed: informatie-uitwisseling in de keten (ongeacht hoe die keten is of wordt georganiseerd) moet gewoon goed geregeld zijn. Basisregistratie-compliancy is WEL van groot belang! Praktijk: Invoering basisregistraties nog gaande; daadwerkelijk gebruik nog lang- niet overal goed geregeld 13

14 Essentie zit m in het razendsnel bij elkaar (kunnen) brengen van de juiste gegevens/informatie op de gewenste noemer(s) en dragers. Gegevens zullen zich ook in de toekomst nog steeds overal bevinden, bij verschillende organisaties (w.o. delen van die ene overheid), in verschillende systemen/bestanden (waaronder basisregistraties) etcetera. Daarmee wordt de informatie-uitwisselingsfunctie cruciaal! 14

15 15

16 16

17 Voorbeeld: Inspectieview Milieu Een centraal systeem dat als knooppunt dient, maar waarin in principe geen gegevens worden opgeslagen. Vragen over een bepaald object of subject worden aan het knooppunt gesteld. Dit raadpleegt de verschillende aangesloten systemen, stelt een integraal beeld samen vanuit de gegevens die de aangesloten systemen over het object of subject bevatten en geeft dit als antwoord terug. Wat kan OLO in dit kader betekenen? > Corine 17

18 Stellingen: 1. E-topia is niet een kwestie van techniek, maar van bereidheid om samen te werken, processen te harmoniseren en informatie met elkaar te delen >>>> Basisregistraties zijn in die zin geen issue, wel een (uiterst) belangrijke voorwaarde 2. De komst van RUD s is niet het probleem, wel het gebrek aan centrale sturing op de inrichting van processen in het openbaar bestuur en het gebruik van ICT daarbij 18

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE Datum FEBRUARI 2013 afgerond nieuw tov versie voortgangsrapportage december 2012 Opdracht Mijlpalen Resultaten Stand van zaken en

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bedrijfsplan Colofon Datum 15 februari 2013 Auteur Bouwteam Versie 2.1 Status Concept Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond en aanleiding...

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen: 1. Moet ik mee doen aan dit implementatietraject? Nee, er is geen verplichting om gebruik te maken van

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Referentiearchitectuur GEMMA helpt!

Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GEMEENTELIJKE ICT OP ORDE BRENGEN Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GGemeenten staan voor een grote veranderopgave. Voor ondersteuning hierbij is de referentiearchitectuur GEMMA ontwikkeld. Deze is echter

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Verschillende front office culturen in de overheid

Verschillende front office culturen in de overheid NORA katern Verbinden workshopverslag Verschillende front office culturen in de overheid Bevindingen 1 e workshop over Front Office, 16 januari 2013, bij KING, VNG Gebouw, Den Haag Inleiding 1 e workshop

Nadere informatie

Overdrachtsdocument Programma e-inspecties: De opbrengst 2008-2011 en het vervolg.

Overdrachtsdocument Programma e-inspecties: De opbrengst 2008-2011 en het vervolg. Overdrachtsdocument Programma e-inspecties: De opbrengst 2008-2011 en het vervolg. Datum: December 2011 Versie: 1.0 Auteur: Ferry de Rijcke Pagina 1 van 19 INHOUD: TEN GELEIDE... 3 1. E-INSPECTIES: RESULTATEN

Nadere informatie

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier [Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier Inhoud Management samenvatting... 2 1 Inleiding... 9 1.1 Inleiding... 9 1.2 Ondernemingsdossier... 9 1.3 Uitvoeringstoets...10 2 Bevindingen Uitvoeringstoets

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Shared services binnen WIZ-diensten

Shared services binnen WIZ-diensten Shared services binnen WIZ-diensten Een verkenning van de vormen van shared services binnen de branche van WIZ-diensten, het proces waarlangs deze tot stand komen, alsmede een voorstel voor de inrichting

Nadere informatie

IMPACTANALYSE. Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten

IMPACTANALYSE. Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten IMPACTANALYSE Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten Opgesteld door KING Datum 24 juni 2015 Klik hier en typ de versie nummer (of haal het woord versie weg) 2 Inhoud 1 Aanleiding en probleemstelling

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Door de veelheid van

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

In helder perspectief

In helder perspectief In helder perspectief Landelijke BRandweer Informatievoorziening Leidraad (BRIL) In opdracht van: NVBR PRIM Zenc, november 2007 Auteurs Arre Zuurmond Ted Dicks Edwin Stuart Barry Woudenberg Revisie NVBR,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie