Jaarverslag P3transfer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. P3transfer"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 P3transfer 1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet bekostigd MBO 4. HRM pag. 24 t/m Financieel Overzicht en jaarrekening 2011 pag. 30 t/m 42 Controleverklaring pag. 44 t/m Vooruitblik 2012 pag. 46 t/m

3 1. Voorwoord Voorwoord van de directeur Groei in 2011 P3transfer is aan het einde van 2011 met haar activiteiten, personeel en omzet weer 10 % gegroeid. Het Xpert concept werd steeds meer door opdrachtgevers gezien als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de medewerkers. We hebben een organisatiebreed digitaal systeem geïmplementeerd waardoor we steeds meer in staat zijn de kwaliteit van de uitvoering van de projecten te borgen. onderscheidend Xpert concept verder uitrollen. Daarnaast werken we gestaag verder aan de verbetering van de kwaliteit van onze diensten voor onze opdrachtgevers. Strak sturen op de goede balans van kosten en baten is daarbij essentieel. De succesfactoren daarbij zullen de inzet en veerkracht zijn van de medewerkers van P3transfer. Zij zijn de vaste waarde van P3transfer, waarmee we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Door de toename en intensiteit van al deze activiteiten waren er tijdelijk ook meer medewerkers nodig. Voornamelijk dat én de crisis, die ook niet aan de deur van P3transfer voorbijgaat, hebben we het jaar 2011 toch met een fors verlies moeten afsluiten. Om weer zwarte cijfers te schrijven zullen we in 2012 ons Margareth Koevoets-Koremans Algemeen Directeur P3transfer B.V. 4 5

4 2. Directieverslag De strategie van P3transfer De doelstelling van P3transfer De doelstelling voor P3transfer, de commerciele werkmaatschappij van ROC West-Brabant: stimuleer de kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeter het imago van het ROC creëer extra middelen voor het ROC Waarin wij geloven: * Wij geloven dat bedrijven groeien door de groei van hun medewerkers. * Wij geloven dat elke medewerker kan groeien. * Wij geloven dat bouwen op talenten de beste manier is om mensen te helpen groeien. Visie Wat wij zien. Onze wereld verandert steeds sneller. Kennis van vandaag is morgen verouderd. Dit vraagt om flexibiliteit en ontwikkelvermogen van organisaties. En medewerkers spelen hier een steeds belangrijkere rol in. In succesvolle organisaties ontwikkelen medewerkers zichzelf. Missie Wat wij willen bereiken. Het ontwikkelen van medewerkers met aantoonbaar resultaat. Ons plan Bj vakmensen staat het vakmanschap centraal. In het verleden groeiden mensen in hun vak door vaardigheden aan te leren en deze fijn te slijpen. Ambachtelijkheid resulteerde vaak in ingeslepen en vastgeroeste patronen. Maar de moderne vakman verandert juist van gedrag. Vanuit de wens om vakmanschap in te vullen, ontwikkelt hij of zij vaardigheden en vertoont ander gedrag. Hierbij maakt hij of zij optimaal gebruik van moderne technologie. De dynamische en zichzelf ontwikkelende vakman dus. Dit betekent ontwikkelvermogen, flexibiliteit, een betrokken houding, verantwoordelijkheden naast vaardighelden, ambachtelijkheid en trots. Dit noemen wij Xperts. 6 7

5 Resultaten ondersteunende projecten In 2011 hebben we in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en partners verder vorm gegeven aan de inhoud en organisatie van het Xpert concept. Er werden in 2011 projecten in gang gezet om de uitrol van het Xpert concept te ondersteunen. De projecten hebben tot dusverre de volgende resultaten opgeleverd: Naam project Behaald resultaat Niet behaald Website P3plein P3transfer heeft een nieuwe website volgens de nieuwe Xpert huisstijl, inclusief CMS. Er is begonnen met de ontwikkeling van het P3plein. Een internetportal gekoppeld aan CRM om de actoren; Klant, Deelnemer en Docent toegang te geven tot de belangrijkste project gegevens en de mogelijkheid te geven op specifieke wijze gegevens te wijzigen/bij te houden (denk aan presentie) Product Xpert Pilots Xpert Het Xpert product en proces werkt aantoonbaar. 80% van de medewerkers van P3transfer hebben een Xpert training gevolgd en hebben voor zichzelf de Xpert doelstellingen voor 2012 geformuleerd. Er is ervaring opgedaan met de uitvoering van een Xpert traject en er is een verbetertraject ingezet. De medewerkers die direct en indirect betrokken zijn, zijn gegroeid in het Xpert werken en denken. De analysetools Xpert worden niet in 2011 maar in 2012 opgeleverd. Het Blended Learning systeem wordt nog niet voldoende gekenmerkt door Xpert In plaats van 2 pilots hebben we er maar een in de volle breedte kunnen uitvoeren. Externe communicatie Het P3plein is niet zoals gepland, onderdeel van de website maar is een Er is een uniforme presentatie, met bijbehorende verschillende brochures die zijn ontwikkeld en gerealiseerd. De onderdelen van het campagne plan Performa en GetX zijn met groot succes en brede exposure uitgevoerd. De opdrachtgever ervaart de meerwaarde van het Xpertconcept. Salesstrategie en campagneplan Er is een basispresentatie voor de afdeling Sales. Het marktbewerkingsplan heeft niet geleid tot voldoende afzet van Xpert trajecten. 8 9 Blended Learning Er is nog geen Blended Learning model dat onderscheidend is door een uniek begeleidingssysteem. De afdeling Sales vermarkt het Xpert concept onvoldoende. Mede daardoor is er nog te weing bekendheid bij potentiële klanten P3transfer Xperts 80% van alle directe medewerkers van P3transfer 20% van de directe medewerkers handelen niet volgens de Xpertbenadering. hetgeen mede heeft geleid tot te verder in hun vak kennen het Xpert product en weten wat dat voor hun weinig omzet t.o.v. de begroting. werk betekent en kunnen het toepassen. Zij handelen volgens de Xpertbenadering. Het grootste deel van de indirecte medewerkers van P3transfer kent Xpert maar we meten nog niet of zij ook handelen volgens de Xpertbenadering. Vakman Nieuwe Stijl Onderzoekfase (fase 1) van het TNO Vakman Nieuwe Stijl-project succesvol afgerond, eindrapport en glossy opgeleverd. Financiering rond en subsidie verstrekt m.b.t. 2e fase op basis van het opgeleverde projectplan CRM 60% van alle werkprocessen van P3transfer werken aantoonbaar klantgerichter, efficiënter en eenduidiger doordat 70% van alle medewerkers van P3transfer op dezelfde wijze werken met het CRM systeem Microsoft Dynamics. Het CRM systeem is gekoppeld aan 2 van de 4 andere sytemen bij P3transfer. 60% van de processen zijn zonodig aangepast. 40% van alle werkprocessen van P3transfer werken nog niet aantoonbaar klant gerichter, efficiënter en eenduidiger doordat 30% van alle medewerkers van P3transfer niet op dezelfde wijze werken met het CRM systeem Microsoft Dynamics. Het CRM systeem is nog niet gekoppeld aan 2 van de 4 andere systemen bij P3transfer. van de Ontwikkelfase (fase 2). 40% van de processen zijn nog niet aangepast.

6 Diensten en de markt P3transfer haalt 90% van haar omzet uit de uitvoering van MBO-opleidingen. 10% uit Standaard Bedrijfsopleidingen (SB) en EVC. Van de MBO-opleidingen waren de volgende product/ marktcombinaties de voornaamste omzetgeneratoren: Poolse uitzendkrachten veelal in de groensector en logistiek Chauffeurs goederenvervoer in de transport & logistiek Procesoperators in de maakindustrie in samenwerking met Van Lente&De Vos Zorg, Retail, Zakelijke dienstverlening (inclusief EVC en SB) In vergelijking met 2010 is er een 20% groei gerealiseerd in de omzet uit opbrengsten werk 25% 25% 25% 25% Opvallend in 2011 was de sterk verminderde afzet van EVC.Voornaamste redenen voor een daling van 75% ten opzichte van 2010 waren: - Minder focus vanuit sales aangezien de gesprekken primair over BBL opleidingen gingen. EVC werd dus nauwelijks als autonoom product gepositioneerd; - De autonome vraag naar EVC s kon je m.n. waarnemen binnen grote organisaties als onderdeel van een CAO. Vaak werd dit als doekje voor het bloeden gezien tijdens de onderhandelingen door partijen en niet serieus overwogen; - Indien zich een concrete vraag voordeed waar wij op aanboden, bleek vaak dat prijs een belangrijk beslissingscriterium was en wij hier gezien de opbouw van ons EVC product niet concurrerend waren. Sales Qua marktbewerking is gekozen voor het dedicated toewijzen van een marktsector aan een Accountmanager (Sector Account Manager; SAM). Focus hierbij werd gericht op de 250 grootste organisaties in een sector. Door deze sectorale aanpak werd de kennis van de ontwikkelingsbehoefte binnen de betreffende sector geoptimaliseerd waardoor het reproduceren van diensten (meer van hetzelfde verkopen) werd gefaciliteerd. Gezien de bovenstaande omzetverdeling is deze aanpak redelijk succesvol gebleken. Naast de SAM is er een Key Account Manager (KAM) aangesteld. De KAM diende zich te focussen op de 10 à 20 grootste organisaties binnen de 6 sectoren waar P3transfer actief is. Hij zou de initiële contacten leggen en hier vervolgens samen met de SAM trachten contracten af te sluiten. Helaas heeft deze strategie niet geleid tot meer opdrachten bij grote organisaties. Tot slot is er in 2011 een aanzet gemaakt met het ontwikkelen van een indirect distributiekanaal voor de diensten van P3transfer. Hiertoe is de functie van Partner Account Manager (PAM) gecreëerd. Via deze partners wilden wij in contact komen met hun doelgroep om vervolgens een uniek gezamenlijk ontwikkeltraject te bouwen waarin beide partners hun specifieke kennis zouden combineren. Deze strategie heeft tot Marketing Doelstelling is de naamsbekendheid van P3transfer te verhogen en ons te positioneren als dé autoriteit op het gebied van het ontwikkelen van medewerkers in organisaties. P3transfer is innovatief en loopt voorop als het om duurzame ontwikkeling van medewerkers gaat volgens een uniek Xpert concept, al dan niet met civiel effect. In dit kader is gekozen voor de volgende opzet: Cross sectoraal communicatie gericht op HRD/HRM managers en directeuren via: - Deelname Performa Beurs. De beurs voor de HRM professional. - GetX. Een door P3transfer georganiseerd event (naar het voorbeeld van TEDX) waarin trends in het ontwikkelen van medewerkers worden besproken door drie prominente en/ of bekende sprekers. - Samenwerking met een PR bureau dat middels artikelen, blogs, free publicity, social media, etc. de juiste inhoudelijke boodschappen de markt in stuurt waardoor P3transfer de juiste exposure krijgt. Sectorale aanpak: - SAM s worden in de gelegenheid gesteld om op basis van hun kennis van de marktsector deel te gaan nemen aan vakbeurzen gericht op de specifieke doelgroep. - Gezamenlijke klantendagen organiseren met partners (bijv. PAT, Van Lente&De Vos). Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan de P3transfer website en de manier waarop wij via het WWW een betere exposure kunnen krijgen. Hiertoe was in 1 e instantie een E-commerce manager gepland, echter deze vacature is vooralsnog doorgeschoven. Dit jaar is begonnen met het gebruik van het CRM systeem Microsoft Dynamics. De verkooporganisatie heeft hier mee (moeten) leren werken. Alle activiteiten en kansen waar men dagelijks mee bezig is moeten hierin o.a. worden vastgelegd opdat de organisatie een goed inzicht krijgt hierin. Uiteindelijk zal hierdoor een juiste resource planning kunnen plaatsvinden. voor derden. heden niet het gewenste effect opgeleverd. Eerste editie GetX groot succes de volgende keer weer deel te willen 10 De eerste GetX op 24 november 2011 heeft de ver- nemen. Dit is ook gehaald. 85% van 11 wachtingen overtroffen. De reacties van gasten die het Hulstkamp Gebouw binnenkwamen, waren al veelbelovend. Wow, echt een X-factor was een veelgehoorde reactie. En na afloop idem dito. Gasten bedankten ons hartelijk en gingen vol inspiratie weer naar huis. Die waardering kwam ook terug uit de evaluatie; bezoekers gaven GetX een gemiddeld rapportcijfer van een 8,5! Wat is GetX? GetX is een evenement voor HRM-managers, HRMfunctionarissen, Opleidingsadviseurs, Afdelingsmanagers en Algemeen directeuren. Met GetX wil P3transfer haar naamsbekendheid vergroten en uiteraard business genereren. Drie sprekers delen hun inspirerende ideeën rond HRD met de aanwezigen. Op de werkvloer van nu en morgen bruist het namelijk van de ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar HRD-ers hun voordeel mee kunnen doen - als ze meegroeien. Want de werkvloer van morgen vraagt om een nieuw soort medewerker: een flexibele, proactieve professional. De Xperts. Onze doelgroep inspireren; daar gaat het om bij GetX. Doelstellingen ruim gehaald! Voor de eerste editie lag de lat natuurlijk hoog. Diverse kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen moesten worden behaald. Deze zijn uiteraard kritisch geëvalueerd. De resultaten: Doestelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 Doelstelling 4 Er komen minimaal 100 bezoekers en maximaal 200 bezoekers (excl. P3transfer medewerkers). Dit is gehaald! We hebben in totaal 151 bezoekers mogen ontvangen. Het evenement wordt met minimaal een 8 gewaardeerd. Ook deze doelstelling is gehaald: het event kreeg zelfs een gemiddelde van 8,5! 75% Van de respondenten geeft aan de gasten geeft aan het event een volgende keer te willen bezoeken. Voor sommigen wel met de opmerking dat dit afhankelijk is van de sprekers en onderwerpen. 50% Van de deelnemers raadt het evene ment een collega HRM aan. Ook deze doelstelling is gehaald. Maar liefst 88% van de gasten geeft aan het event aan te raden. Waarbij de opmerking werd geplaatst dat men het niet alleen HRM aanraadt maar ook het management. Trots! Zo n groots evenement kan je alleen goed neerzetten met uitstekend teamwork. We hebben P3transfer van haar beste kant laten zien. Een mooie uitdaging om dit

7 resultaat bij de volgende editie te overtreffen! Foto s, video registraties, video impressie en de sprekerspresentaties zijn terug te vinden op de P3transfer website: Het primair proces De prestaties in 2011 met betrekking tot de bekostigde MBO-opleidingen voor het Bestuurscentrum van ROC West-Brabant Wettelijke vereisten: Bij de uitvoering van de bedrijfsopleidingen worden ROC West-Brabant in samenwerking met P3transfer vereisten nageleefd. Opbrengsten: Aantallen klanten, crebo s, opleidingstrajecten, deelnemers, diploma s en SLA omzet ten aanzien van bekostigde MBO- opleidingen Aantal klanten Aantal crebo s Aantal groepen Aantal groepen Aantal groepen Aantal groepen Aantallen klanten, crebo s opleidingstrajecten, deelnemers, diploma s en omzet t.a.v. niet bekostigde Mbo-opleidingen Aantal klanten Aantal crebo s Aantal trajecten Aantal deelnemers Aantal diploma s Omzet Aantal deelnemers, trajecten, deelnemers en omzet Standaard Bedrijfsgroepen Aantal deelnemers Bedrijven Cursussen Omzet Aantal deelnemers, trajecten en deelnemers en omzet EVC Aantal deelnemers Bedrijven Omzet

8 3. Kwaliteit Verslag niet bekostigd MBO Inleiding: 2011: het jaar van de uitrol van het Xpert concept P3transfer heeft als dochtermaatschappij van het ROC West-Brabant de opdracht meegekregen het bedrijfsleven te bedienen. Immers binnen het bedrijfsleven is een vraag naar het goed opleiden van de werknemers waar het ROC West-Brabant een functie in heeft. Daarmee wil het ROC West-Brabant vorm geven aan de maatschappelijke opdracht om niet alleen de jongeren, maar ook de volwassenen in deze samenleving te blijven opleiden. Juist door deze doelgroep ook doorlopend opleidingen te bieden die aansluiten bij hun situatie als werknemer, voldoen wij aan de opdracht leven lang leren en kunnen wij de Nederlandse kenniseconomie versterken. Om volgens de regels van de Notitie Helderheid een duidelijke scheiding aan te brengen in publieke en private geldstromen is de BV P3transfer opgericht. Om vorm te geven aan één van de kernwaarden van het ROC West-Brabant -ondernemerszin- heeft P3transfer een commerciële doelstelling meegekregen. In de visie van P3transfer is de enige constante in het (beroeps)leven verandering. Globalisering en 14 individualisering maken dat organisaties alleen principe niet bekostigd. 15 succesvol zijn als zij hierop anticiperen. Medewerkers zijn hierin dé cruciale factor. Zij moeten in staat zijn om zich voortdurend te ontwikkelen in de veranderende rol die zij in de organisatie hebben. Daarom is voor veel organisaties het ontwikkelen van medewerkers geen secundaire arbeidsvoorwaarde meer, maar een primair onderdeel van het bedrijfsproces. Want succesvolle organisaties hebben medewerkers die vakbekwaam zijn en zichzelf constant ontwikkelen. Medewerkers die flexibel en proactief zijn. Van daaruit is de missie van P3transfer ontstaan om medewerkers in organisaties te ontwikkelen tot vakbekwame, betrokken, proactieve en flexibele professionals die een optimale bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen. Deze missie is geconcretiseerd in het Xpert concept. De doelgroep van P3transfer is gezien de bedrijven en organisaties waar P3transfer zich op richt toch vooral de volwassen medewerkers binnen bedrijven en organisaties. Dat vraagt om een aparte aanpak. In het concept van P3transfer staat de praktijk centraal. Er wordt zwaar geïnvesteerd in de praktijk, via krachtige praktijkopdrachten en met gerichte inzet van BPV-begeleiders, bij P3transfer Begeleiders Praktijkleren geheten, de docenten en trainers. Zij nemen binnen de bedrijven en organisaties in samenwerking met de praktijkopleiders- en begeleiders van het bedrijf de regie van het praktische gedeelte van het onderwijsproces op zich. De diensten die P3transfer levert zijn: - MBO bedrijfsopleidingen - overige soorten opleidingen en trainingen op maat (niet in de MBO-structuur) - kortdurende trainingen en cursussen, via open inschrijving - het uitvoeren van EVC- procedures. De MBO-opleidingen die P3transfer verzorgt zijn in Voor het uitvoeren van deze BBL-trajecten is P3transfer erkend als niet bekostigde Crebohouder en legt middels dit verslag verantwoording af. Daarnaast verzorgt P3transfer bij een aantal klanten de acquisitie en projectleiding van bekostigde BBL-trajecten van het ROC West-Brabant. Het ROC West-Brabant blijft bij trajecten altijd de eind verantwoordelijk behouden. Voor de uitvoering hiervan is een contract afgesloten tussen het ROC West-Brabant en P3transfer. Zoals wij in het verslag van werkzaamheden van 2010 al beschreven was 2010 het jaar waarin het concept Xpert uitgewerkt is. Met het Xpert concept heeft P3transfer een modern onderwijsconcept dat naadloos aansluit bij het concept van competentiege-

9 richt onderwijs. P3transfer gaat ervanuit dat met name de volwassen deelnemers die zij bedient het best leren in de praktijk. En dat zij het beste leren als zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. In 2011 is het Xpert concept operationeel gemaakt Er is een samenhangend geheel van activiteiten uitgevoerd om daaraan vorm tegeven. Inhoudelijk is het concept verder uitgebouwd in trainingsmodules, de eerste trainingen zijn gegeven door speciaal daarvoor aangetrokken trainers. Belangrijk concept waarbinnen P3transfer haar Xpert onderwijsprogramma s wil aanbieden is het Blended Learning concept. Daarin wordt de afwisseling gezocht van formeel onderwijs met interactieve digitale onderwijsprogramma s. Juist op deze wijze kan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker worden gestimuleerd. Het gehele P3transfer personeel is volgens het Xpert concept getraind. Immers wij verwachten van ons eigen personeel dezelfde dienstverlening en houding. Wat je wilt verkopen, moet je ook zelf zijn. Ook binnen de afdeling Sales zijn de betrokken personen getraind in het Xpert concept; samen met de afde- praktijk de voor het vak noodzakelijke competenties ontwikkeld kunnen worden. Deze contactmomenten wil P3transfer zo veel mogelijk door mensen die kennis hebben van de praktijk laten verzorgen, zodat de herkenbaarheid voor de deelnemer groot is. Begin 2011 is er een format voor het begeleidingsplan opgeleverd, waardoor voor de potentiële klant helder wordt hoe de praktijkbegeleiding vorm gegeven moet gaan worden. De klanten van P3transfer dienen praktijkopleiders te leveren voor de begeleiding van de deelnemers. Al in het offertestadium worden daar afspraken over gemaakt. P3transfer beoordeelt de kwaliteiten van praktijkopleiders die door de klanten ter beschikking gesteld worden. In overleg met het betrokken bedrijf verzorgt P3transfer voor de praktijkopleiders en -begeleiders een cursus van drie dagdelen voor het begeleiden en beoordelen van de deelnemers. promotiemateriaal ontwikkeld en kwamen de eerste getekende offertes voor Xpert trainingen binnen. Optimale processen en systemen horen bij een Xpert werkwijze. In 2011 is gestart met het (opnieuw) beschrijven van de processen. Dat is aangepakt in overleg met alle managers en een aantal betrokken medewerkers. Deze beschrijving vindt plaats in een digitaal pakket zodat de beschrijving eenduidig is en eenvoudig terug te vinden is. De managers van de verschillende afdelingen hebben hiermee in 2011 een flinke slag gemaakt in de eenduidigheid van werkprocessen. Er is een fors aantal formats en sjablonen geïntroduceerd. In 2011 is eveneens een CRM systeem geïmplementeerd. Het systeem zorgt voor een eenduidige wijze van registratie. Het CRM systeem zorgt er ook voor dat alle betrokken medewerkers van de verschillende afdeling in hetzelfde systeem werken waarmee de communicatie daaromheen sterk verbeterd wordt. Beroepspraktijkvorming Voor P3transfer is de praktijk een cruciaal onderdeel van de opleidingen. P3transfer wil de doelgroep volwassenen die werkzaam zijn bij bedrijven verder helpen in hun vak. P3transfer biedt een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan, afgestemd op de doelgroep. Dit door niet uitsluitend de focus te richten op veel theorie sec, maar juist door de vereiste hoeveelheid vakkennis aan te brengen en die zoveel mogelijk toe te passen op de werkvloer. Dit met behulp van sturende praktijkopdrachten en gerichte begeleiding op de werkvloer. Het vakmanschap staat voorop, maar volgens het principe van competentiegericht onderwijs gaat het om het verwerven van de competenties om dat vakmanschap toe te kunnen passen. Daarom past competentiegericht opleiden P3transfer als een handschoen. Voor de start van het traject wordt in overleg met de klant de opleiding op maat van het bedrijf ontwikkeld. Daarvoor wordt een studiewijzer geschreven. Deze studiewijzer is bedoeld om in de eerste plaats de deelnemer, maar ook het bedrijf maximaal te informeren over de opleiding gevolgd gaat worden. In de studiewijzer wordt aangegeven hoe het aanbrengen van de kennis en vaardigheden genoemd in het kwalificatiedossier vertaald worden naar de opleiding en de In dit document wordt verantwoord hoe er voldaan wordt aan de wettelijke eisen met betrekking tot MBO. Ook wordt daar in de urenverantwoording een specificatie gegeven van de onderwijsprogrammering, inclusief de omvang van de BPV. In de ontwikkeling en uitvoering van de (BBL-)opleidingen wordt ervan uitgegaan dat deelnemers minimaal 16 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding. Daarom staan in alle studiewijzers opgenomen dat de omvang van de beroepspraktijk 16 uur per week bedraagt. In deze 16 uur per week zijn de deelnemers bezig met het uitvoeren van de praktijkopdrachten of met het ontwikkelen van de competenties van deze opleiding. In onze opleidingen staan krachtige (kwalificerende) praktijkopdrachten centraal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelopdrachten en beoordelende opdrachten. Aan de hand van de ontwikkelopdrachten worden de competenties verder ingeoefend. De beoordelingsopdrachten zijn bedoeld om te toetsen of de deelnemers de competenties beheersen. Binnen de aangegeven contactmomenten wordt de kennis en vaardigheden overgedragen zodat in de De BPV-er (Begeleider Praktijkleren) van P3transfer als regisseur van het praktijkleren, ondersteunt de praktijkopleider in dit proces, en volgt of het proces verloopt conform de afspraken. Daartoe controleert en coördineert de Begeleider Praktijkleren de omstandig- 16 ling Marketing&Communicatie zijn de uitingen en het elementen zoals het bedrijf voor zijn medewerkers wil. heden waarin de begeleiding en beoordeling plaats- uitgevoerd. 17 vindt. De beoordeling vindt plaats door de (getrainde) praktijkopleiders of doorbevoegde assessoren of door de begeleiders praktijkleren zelf. In ieder geval wordt door de begeleider praktijkleren op basis van een steekproef altijd een gedeelte van de beoordelingen gecontroleerd. Om helderheid te geven aan de deelnemer en de werkgever over de begeleiding in de praktijk is een brochure ontwikkeld. P3transfer heeft een programma opgezet om de begeleiders praktijkleren te scholen voor hun taak. Zo heeft het grootste gedeelte van de Begeleiders Praktijkleren in 2010 een opleiding gevolgd voor assessor (verzorgd door PTC+). In 2011 is een maatwerk opleiding gestart voor de Begeleiders Praktijkleren die nog niet volledig bevoegd zijn. In deze opleiding (de Pedagogisch Didactische Aantekening) wordt ook specifiek aandacht besteed aan het beoordelen. Kwaliteitszorg Evaluatie van het doel voor onderwijs en beroepspraktijkvorming In het verslag van werkzaamheden staan voor 2011 drie doelstellingen genoemd. De eerste doelstelling was het aandeel van direct gediplomeerde deelnemers te verhogen. Het einddoel van alle opleidingen die P3transfer aanbiedt is diplomering. Diplomering kan in fasen worden bereikt. Daarom hebben wij in 2010 een aantal trajecten uitgevoerd, waarbij diplomering niet direct in eerste instantie als einddoel van de betrokken fase was ingezet. In die tijd hebben wij bij een aantal technische bedrijven opleidingen verzorgd op niveau 4 maar ook administratieve opleidingen op niveau 2 of 3. Daar werd in eerste instantie (samen met een aantal partnerorganisaties) de meer vakspecifieke gedeelten van de kwalificatiedossiers uitgevoerd met de intentie in de volgende fase te komen tot volledige diplomering. In 2010 al werd een verdergaande discussie met de klanten en samenwerkingsorganisaties gevoerd waaruit bleek dat men niet zonder meer geneigd was een diplomerend vervolg in te gaan. In 2010 hebben wij op deze wijze met drie partnerorganisatie 37 trajecten Nog in 2010 hebben wij het belang van diplomering voorop willen zetten en daarom besloten de samenwerking met de betreffende partnerorganisaties te beëindigen. Ook andere al in 2010 gestarte niet direct diplomerende trajecten hebben om deze reden in deze vorm na februari 2011 geen vervolg meer gekregen. Maar in het begin van 2011 zijn nog steeds een aantal uitstaande offertes met een niet direct diplomerende doelstelling door klanten geaccordeerd. Met al deze klanten is een aanvullend contract afgesloten waarin de intentie om alsnog te diplomeren wordt onderschreven. Dat wil niet zeggen dat bij al deze trajecten men ook daadwerkelijk over zal gaan tot diplomering. Het gaat hier om zes trajecten, in totaal zijn in 2011 nog 152 deelnemers op niet direct diplomerende trajecten ingestroomd. P3transfer had als doelstelling voor 2011 om minder dan 30% van de ingeschreven deelnemers op niet

10 direct diplomerende trajecten te hebben ingeschreven. Deze doelstelling is ruim gehaald; het percentage direct diplomerende deelnemers is in 2011 gestegen naar 83%. 2. het uitvoeren van zelfevaluaties Zoals hierboven al gesteld is, was het denken in vaste teams binnen P3transfer pas ver in 2011 ingevoerd. Nochtans is binnen de belangrijkste teams van wijs inclusief de examinering. Auditoren van een van de colleges van ROC West- Brabant, zijnde niet P3transfer, voeren de audits bij P3transfer uit onder supervisie van het externe bureau een onderzoek naar de kwaliteit van de examinering van zes opleidingen en een gesprek met het Bestuur over de algemene gang van zaken. P3transfer in 2011 een zelfevaluatie gehouden. Phasis. Zo wordt bij alle negen werkmaatschappijen - Verder is in mei een onderzoek geweest naar De tweede doelstelling was een groei in het aantal ingeschreven deelnemers in De geformuleerde doelstelling was Ook deze doelstelling is behaald: in 2011 hebben er deelnemers ingeschreven gestaan. De derde doelstelling was een rendement van 80 %. Er werd verwacht zo n 306 diploma s af te kunnen geven bij een verwachte uitstroom van 383 deelnemers (een rendement van 80%). Geconstateerd moet worden dat Alleen het team dat de opzet en uitvoering van de chauffeurstrajecten coördineert had in december 2010 nog een audit en daaraan voorafgaand een zelfevaluatie gehouden. Daarom is de daaropvolgende zelfevaluatie pas in februari 2012 gehouden. In 2011 (mei) is een zelfevaluatie gehouden bij het team dat met partner Van Lente&De Vos de operatoropleidingen coördineert. Als voorbereiding op het bezoek van de Inspectie in maart is in februari 2012 weer een zelfevaluatie gehouden. van het ROC West-Brabant jaarlijks twee opleidingen getoetst op examinering en één opleiding op de kwaliteit van het onderwijs. Voorafgaand aan deze audit heeft het betreffende team een zelfevaluatie gehouden. De audit (en de zelfevaluatie) volgt het waarderingskader van de Inspectie. De examenaudits volgen de zeven examenstandaarden en de brede audits volgen de rest van het waarderingskader. Op basis van de uitkomsten van dit proces zal het betreffende team - de kwaliteit van een opleiding basisoperator zoals die door het ROC West-Brabant wordt uitgevoerd en waarvoor P3transfer voor de uitvoering is ingehuurd. Tenslotte is in december een vervolgonderzoek uitgevoerd op het bezoek van maart. Dat laatste werd gecombineerd met een inventarisatie naar de uitvoering van bedrijfsgerichte opleidingen zoals die door het ROC West-Brabant worden uitgevoerd. er 187 diploma s afgegeven zijn op basis van uitgestroomde deelnemers (op de direct diplomerende trajecten). Evaluatie van de doelen van 2011 P3transfer had voor 2011 vier doelen geformuleerd voor de kwaliteitszorg 1. het formuleren van verwachte resultaten per team. Als voorbereiding op de audit in juni is in april een zelfevaluatie gehouden op een traject zoals dat uitgevoerd wordt met de uitzendbureaus voor Poolse werknemers. In november tenslotte zijn twee zelfevaluaties gestart naar trajecten in de Zorg en de Retail. Al deze zelfevaluaties zijn gehouden tegen het brede toezichtkader van de Inspectie. Bij al deze zelfevaluaties is gebruik gemaakt van het programma Yucan. De en werkmaatschappij een verbeterplan opstellen en uitvoeren. Binnen P3transfer is een examenaudit gehouden op twee Crebo s, daarvan wordt verslag gedaan in het onderdeel examinering (zie hieronder). In het kader van de brede audit is dit jaar een onderzoek geweest naar de kwaliteit van een traject assistent logistiek medewerker bij de klant Pollux, dit is een niet bekostigd traject. Al deze onderzoeken zijn gevolgd door verbeteracties. De verbeteracties zijn door de afdeling Kwaliteit en Control verzameld en gevolgd. De manager van deze afdeling bespreekt zij daartoe met alle betrokkenen en legt de voortgang ervan in het MT voor. Verbeteracties die uitgevoerd of ingezet zijn in 2011 hebben betrekking op de registratie van de aanwezigheid van de deelnemers, het volgen van de kwaliteit van de uitvoerders, het registreren van de tevreden- 18 Door allerlei wisselingen in de bezetting van P3trans- medewerkers van het team hebben hun bevindingen heid van de deelnemers en het personeel, het checken 19 fer moesten in 2011 prioriteiten gesteld worden bij in het systeem ingevoerd. Een zelfevaluatieleider (de het uitvoeren van de trajecten zelf en is er nog geen manager Kwaliteit en Control) heeft deze verwerkt in structurele aandacht geweest voor het formuleren van een voorlopig conclusierapport. Dat voorlopige rapport is daarop in alle verschillende teams besproken. de verwachte resultaten per team. Daarnaast heerste binnen P3transfer tot ver in 2011 Op basis van die bespreking is een definitieve versie een projectgerichte aanpak, waarbij een vraag van opgesteld. Daarna is met de verschillende teams ook de klant leidde tot het formeren van een ad-hoc team een verbeterplan opgesteld. Al deze verbeterplannen van Accountmanager, Projectleider en Productmanager. Pas ver in 2011 werd besloten over te gaan tot bijgehouden. Drie maanden na het afronden van de zijn door de manager Kwaliteit en Control verwerkt en een aantal vastere sectoren waar P3transfer met een zelfevaluaties heeft de manager Kwaliteit en Control aantal vaste producten in een min of meer vast team in een vervolgafspraak gehad met de teams om te bekijken in hoeverre de verbeterplannen ook uitgevoerd zijn samenwerkt. De manager Kwaliteit en Control heeft in een aantal en geleid hebben tot de verwachte resultaten. teams aandacht gevraagd voor dit punt, geconstateerd moet worden dat de teams dit niet op structurele 3. Door het uitvoeren van minimaal drie audits per jaar wijze hebben opgepakt. Ten tijde van de jaarwisseling de kwaliteit van haar onderwijs en examinering blijven 2011/2012 heeft de manager Kwaliteit en Control een toetsen en waar nodig verbeterplannen opleveren en notitie geschreven hoe het formuleren en meten van implementeren. de verwachte en gerealiseerde resultaten per team P3transfer (als werkorganisatie van het ROC West-Brabant) heeft zich aangesloten bij de auditorganisatie van opgepakt moeten worden Helder is dat dit punt op een gestructureerde wijze vanuit het management dit ROC. In dat kader zijn medewerkers van het ROC moet worden aangepakt, eind 2011 werd de manager West-Brabant en P3transfer geschoold als auditor. Er Projectorganisatie als eigenaar aangewezen. worden sinds 2009 jaarlijks enkele opleidingen van P3transfer onderzocht op de kwaliteit van het onder- In de maand juni heeft P3transfer een externe audit van de omgangsvormen en veiligheid van de deelne- laten uitvoeren. Deze audit werd uitgevoerd door een mers in de onderwijssituatie en nog veel meer. team externen, ingehuurd via het gespecialiseerde bureau Phasis. Het onderwerp van de audit was het brede toezichtkader van de Inspectie bij de opleiding assistent voedingsindustrie zoals die uitgevoerd wordt bij de klant Exotic Green. 4. Het instellen van een speciale commissie voor kwaliteitszorg. Zoals gepland is in 2011 gestart met een commissie voor kwaliteitszorg. Naast de directeur en de managers van de afdelingen Productmanagement en Kwaliteit P3transfer heeft in 2011 een aantal malen een onderzoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. en Control hadden ook het hoofd Examenbureau en een externe deskundige (van het bureau Phasis) - Dat begon in maart met een onaangekondigd onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs bij een aantal trajecten van de opleiding Commercieel Technicus, zoals die met een partner uitgevoerd werden (en overigens ook weer afgebouwd werden). zitting in die commissie. In 2011 heeft in juli de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Daarin werden de plannen voor kwaliteitszorg voor 2011 besproken en de voorlopige resultaten tot dan toe. In dat overleg werd het overzicht van de verbeteracties besproken. - In mei heeft de Inspectie het jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Onderdelen daarvan was