Jaarverslag P3transfer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. P3transfer"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 P3transfer 1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet bekostigd MBO 4. HRM pag. 24 t/m Financieel Overzicht en jaarrekening 2011 pag. 30 t/m 42 Controleverklaring pag. 44 t/m Vooruitblik 2012 pag. 46 t/m

3 1. Voorwoord Voorwoord van de directeur Groei in 2011 P3transfer is aan het einde van 2011 met haar activiteiten, personeel en omzet weer 10 % gegroeid. Het Xpert concept werd steeds meer door opdrachtgevers gezien als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de medewerkers. We hebben een organisatiebreed digitaal systeem geïmplementeerd waardoor we steeds meer in staat zijn de kwaliteit van de uitvoering van de projecten te borgen. onderscheidend Xpert concept verder uitrollen. Daarnaast werken we gestaag verder aan de verbetering van de kwaliteit van onze diensten voor onze opdrachtgevers. Strak sturen op de goede balans van kosten en baten is daarbij essentieel. De succesfactoren daarbij zullen de inzet en veerkracht zijn van de medewerkers van P3transfer. Zij zijn de vaste waarde van P3transfer, waarmee we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Door de toename en intensiteit van al deze activiteiten waren er tijdelijk ook meer medewerkers nodig. Voornamelijk dat én de crisis, die ook niet aan de deur van P3transfer voorbijgaat, hebben we het jaar 2011 toch met een fors verlies moeten afsluiten. Om weer zwarte cijfers te schrijven zullen we in 2012 ons Margareth Koevoets-Koremans Algemeen Directeur P3transfer B.V. 4 5

4 2. Directieverslag De strategie van P3transfer De doelstelling van P3transfer De doelstelling voor P3transfer, de commerciele werkmaatschappij van ROC West-Brabant: stimuleer de kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeter het imago van het ROC creëer extra middelen voor het ROC Waarin wij geloven: * Wij geloven dat bedrijven groeien door de groei van hun medewerkers. * Wij geloven dat elke medewerker kan groeien. * Wij geloven dat bouwen op talenten de beste manier is om mensen te helpen groeien. Visie Wat wij zien. Onze wereld verandert steeds sneller. Kennis van vandaag is morgen verouderd. Dit vraagt om flexibiliteit en ontwikkelvermogen van organisaties. En medewerkers spelen hier een steeds belangrijkere rol in. In succesvolle organisaties ontwikkelen medewerkers zichzelf. Missie Wat wij willen bereiken. Het ontwikkelen van medewerkers met aantoonbaar resultaat. Ons plan Bj vakmensen staat het vakmanschap centraal. In het verleden groeiden mensen in hun vak door vaardigheden aan te leren en deze fijn te slijpen. Ambachtelijkheid resulteerde vaak in ingeslepen en vastgeroeste patronen. Maar de moderne vakman verandert juist van gedrag. Vanuit de wens om vakmanschap in te vullen, ontwikkelt hij of zij vaardigheden en vertoont ander gedrag. Hierbij maakt hij of zij optimaal gebruik van moderne technologie. De dynamische en zichzelf ontwikkelende vakman dus. Dit betekent ontwikkelvermogen, flexibiliteit, een betrokken houding, verantwoordelijkheden naast vaardighelden, ambachtelijkheid en trots. Dit noemen wij Xperts. 6 7

5 Resultaten ondersteunende projecten In 2011 hebben we in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en partners verder vorm gegeven aan de inhoud en organisatie van het Xpert concept. Er werden in 2011 projecten in gang gezet om de uitrol van het Xpert concept te ondersteunen. De projecten hebben tot dusverre de volgende resultaten opgeleverd: Naam project Behaald resultaat Niet behaald Website P3plein P3transfer heeft een nieuwe website volgens de nieuwe Xpert huisstijl, inclusief CMS. Er is begonnen met de ontwikkeling van het P3plein. Een internetportal gekoppeld aan CRM om de actoren; Klant, Deelnemer en Docent toegang te geven tot de belangrijkste project gegevens en de mogelijkheid te geven op specifieke wijze gegevens te wijzigen/bij te houden (denk aan presentie) Product Xpert Pilots Xpert Het Xpert product en proces werkt aantoonbaar. 80% van de medewerkers van P3transfer hebben een Xpert training gevolgd en hebben voor zichzelf de Xpert doelstellingen voor 2012 geformuleerd. Er is ervaring opgedaan met de uitvoering van een Xpert traject en er is een verbetertraject ingezet. De medewerkers die direct en indirect betrokken zijn, zijn gegroeid in het Xpert werken en denken. De analysetools Xpert worden niet in 2011 maar in 2012 opgeleverd. Het Blended Learning systeem wordt nog niet voldoende gekenmerkt door Xpert In plaats van 2 pilots hebben we er maar een in de volle breedte kunnen uitvoeren. Externe communicatie Het P3plein is niet zoals gepland, onderdeel van de website maar is een Er is een uniforme presentatie, met bijbehorende verschillende brochures die zijn ontwikkeld en gerealiseerd. De onderdelen van het campagne plan Performa en GetX zijn met groot succes en brede exposure uitgevoerd. De opdrachtgever ervaart de meerwaarde van het Xpertconcept. Salesstrategie en campagneplan Er is een basispresentatie voor de afdeling Sales. Het marktbewerkingsplan heeft niet geleid tot voldoende afzet van Xpert trajecten. 8 9 Blended Learning Er is nog geen Blended Learning model dat onderscheidend is door een uniek begeleidingssysteem. De afdeling Sales vermarkt het Xpert concept onvoldoende. Mede daardoor is er nog te weing bekendheid bij potentiële klanten P3transfer Xperts 80% van alle directe medewerkers van P3transfer 20% van de directe medewerkers handelen niet volgens de Xpertbenadering. hetgeen mede heeft geleid tot te verder in hun vak kennen het Xpert product en weten wat dat voor hun weinig omzet t.o.v. de begroting. werk betekent en kunnen het toepassen. Zij handelen volgens de Xpertbenadering. Het grootste deel van de indirecte medewerkers van P3transfer kent Xpert maar we meten nog niet of zij ook handelen volgens de Xpertbenadering. Vakman Nieuwe Stijl Onderzoekfase (fase 1) van het TNO Vakman Nieuwe Stijl-project succesvol afgerond, eindrapport en glossy opgeleverd. Financiering rond en subsidie verstrekt m.b.t. 2e fase op basis van het opgeleverde projectplan CRM 60% van alle werkprocessen van P3transfer werken aantoonbaar klantgerichter, efficiënter en eenduidiger doordat 70% van alle medewerkers van P3transfer op dezelfde wijze werken met het CRM systeem Microsoft Dynamics. Het CRM systeem is gekoppeld aan 2 van de 4 andere sytemen bij P3transfer. 60% van de processen zijn zonodig aangepast. 40% van alle werkprocessen van P3transfer werken nog niet aantoonbaar klant gerichter, efficiënter en eenduidiger doordat 30% van alle medewerkers van P3transfer niet op dezelfde wijze werken met het CRM systeem Microsoft Dynamics. Het CRM systeem is nog niet gekoppeld aan 2 van de 4 andere systemen bij P3transfer. van de Ontwikkelfase (fase 2). 40% van de processen zijn nog niet aangepast.

6 Diensten en de markt P3transfer haalt 90% van haar omzet uit de uitvoering van MBO-opleidingen. 10% uit Standaard Bedrijfsopleidingen (SB) en EVC. Van de MBO-opleidingen waren de volgende product/ marktcombinaties de voornaamste omzetgeneratoren: Poolse uitzendkrachten veelal in de groensector en logistiek Chauffeurs goederenvervoer in de transport & logistiek Procesoperators in de maakindustrie in samenwerking met Van Lente&De Vos Zorg, Retail, Zakelijke dienstverlening (inclusief EVC en SB) In vergelijking met 2010 is er een 20% groei gerealiseerd in de omzet uit opbrengsten werk 25% 25% 25% 25% Opvallend in 2011 was de sterk verminderde afzet van EVC.Voornaamste redenen voor een daling van 75% ten opzichte van 2010 waren: - Minder focus vanuit sales aangezien de gesprekken primair over BBL opleidingen gingen. EVC werd dus nauwelijks als autonoom product gepositioneerd; - De autonome vraag naar EVC s kon je m.n. waarnemen binnen grote organisaties als onderdeel van een CAO. Vaak werd dit als doekje voor het bloeden gezien tijdens de onderhandelingen door partijen en niet serieus overwogen; - Indien zich een concrete vraag voordeed waar wij op aanboden, bleek vaak dat prijs een belangrijk beslissingscriterium was en wij hier gezien de opbouw van ons EVC product niet concurrerend waren. Sales Qua marktbewerking is gekozen voor het dedicated toewijzen van een marktsector aan een Accountmanager (Sector Account Manager; SAM). Focus hierbij werd gericht op de 250 grootste organisaties in een sector. Door deze sectorale aanpak werd de kennis van de ontwikkelingsbehoefte binnen de betreffende sector geoptimaliseerd waardoor het reproduceren van diensten (meer van hetzelfde verkopen) werd gefaciliteerd. Gezien de bovenstaande omzetverdeling is deze aanpak redelijk succesvol gebleken. Naast de SAM is er een Key Account Manager (KAM) aangesteld. De KAM diende zich te focussen op de 10 à 20 grootste organisaties binnen de 6 sectoren waar P3transfer actief is. Hij zou de initiële contacten leggen en hier vervolgens samen met de SAM trachten contracten af te sluiten. Helaas heeft deze strategie niet geleid tot meer opdrachten bij grote organisaties. Tot slot is er in 2011 een aanzet gemaakt met het ontwikkelen van een indirect distributiekanaal voor de diensten van P3transfer. Hiertoe is de functie van Partner Account Manager (PAM) gecreëerd. Via deze partners wilden wij in contact komen met hun doelgroep om vervolgens een uniek gezamenlijk ontwikkeltraject te bouwen waarin beide partners hun specifieke kennis zouden combineren. Deze strategie heeft tot Marketing Doelstelling is de naamsbekendheid van P3transfer te verhogen en ons te positioneren als dé autoriteit op het gebied van het ontwikkelen van medewerkers in organisaties. P3transfer is innovatief en loopt voorop als het om duurzame ontwikkeling van medewerkers gaat volgens een uniek Xpert concept, al dan niet met civiel effect. In dit kader is gekozen voor de volgende opzet: Cross sectoraal communicatie gericht op HRD/HRM managers en directeuren via: - Deelname Performa Beurs. De beurs voor de HRM professional. - GetX. Een door P3transfer georganiseerd event (naar het voorbeeld van TEDX) waarin trends in het ontwikkelen van medewerkers worden besproken door drie prominente en/ of bekende sprekers. - Samenwerking met een PR bureau dat middels artikelen, blogs, free publicity, social media, etc. de juiste inhoudelijke boodschappen de markt in stuurt waardoor P3transfer de juiste exposure krijgt. Sectorale aanpak: - SAM s worden in de gelegenheid gesteld om op basis van hun kennis van de marktsector deel te gaan nemen aan vakbeurzen gericht op de specifieke doelgroep. - Gezamenlijke klantendagen organiseren met partners (bijv. PAT, Van Lente&De Vos). Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan de P3transfer website en de manier waarop wij via het WWW een betere exposure kunnen krijgen. Hiertoe was in 1 e instantie een E-commerce manager gepland, echter deze vacature is vooralsnog doorgeschoven. Dit jaar is begonnen met het gebruik van het CRM systeem Microsoft Dynamics. De verkooporganisatie heeft hier mee (moeten) leren werken. Alle activiteiten en kansen waar men dagelijks mee bezig is moeten hierin o.a. worden vastgelegd opdat de organisatie een goed inzicht krijgt hierin. Uiteindelijk zal hierdoor een juiste resource planning kunnen plaatsvinden. voor derden. heden niet het gewenste effect opgeleverd. Eerste editie GetX groot succes de volgende keer weer deel te willen 10 De eerste GetX op 24 november 2011 heeft de ver- nemen. Dit is ook gehaald. 85% van 11 wachtingen overtroffen. De reacties van gasten die het Hulstkamp Gebouw binnenkwamen, waren al veelbelovend. Wow, echt een X-factor was een veelgehoorde reactie. En na afloop idem dito. Gasten bedankten ons hartelijk en gingen vol inspiratie weer naar huis. Die waardering kwam ook terug uit de evaluatie; bezoekers gaven GetX een gemiddeld rapportcijfer van een 8,5! Wat is GetX? GetX is een evenement voor HRM-managers, HRMfunctionarissen, Opleidingsadviseurs, Afdelingsmanagers en Algemeen directeuren. Met GetX wil P3transfer haar naamsbekendheid vergroten en uiteraard business genereren. Drie sprekers delen hun inspirerende ideeën rond HRD met de aanwezigen. Op de werkvloer van nu en morgen bruist het namelijk van de ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar HRD-ers hun voordeel mee kunnen doen - als ze meegroeien. Want de werkvloer van morgen vraagt om een nieuw soort medewerker: een flexibele, proactieve professional. De Xperts. Onze doelgroep inspireren; daar gaat het om bij GetX. Doelstellingen ruim gehaald! Voor de eerste editie lag de lat natuurlijk hoog. Diverse kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen moesten worden behaald. Deze zijn uiteraard kritisch geëvalueerd. De resultaten: Doestelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 Doelstelling 4 Er komen minimaal 100 bezoekers en maximaal 200 bezoekers (excl. P3transfer medewerkers). Dit is gehaald! We hebben in totaal 151 bezoekers mogen ontvangen. Het evenement wordt met minimaal een 8 gewaardeerd. Ook deze doelstelling is gehaald: het event kreeg zelfs een gemiddelde van 8,5! 75% Van de respondenten geeft aan de gasten geeft aan het event een volgende keer te willen bezoeken. Voor sommigen wel met de opmerking dat dit afhankelijk is van de sprekers en onderwerpen. 50% Van de deelnemers raadt het evene ment een collega HRM aan. Ook deze doelstelling is gehaald. Maar liefst 88% van de gasten geeft aan het event aan te raden. Waarbij de opmerking werd geplaatst dat men het niet alleen HRM aanraadt maar ook het management. Trots! Zo n groots evenement kan je alleen goed neerzetten met uitstekend teamwork. We hebben P3transfer van haar beste kant laten zien. Een mooie uitdaging om dit

7 resultaat bij de volgende editie te overtreffen! Foto s, video registraties, video impressie en de sprekerspresentaties zijn terug te vinden op de P3transfer website: Het primair proces De prestaties in 2011 met betrekking tot de bekostigde MBO-opleidingen voor het Bestuurscentrum van ROC West-Brabant Wettelijke vereisten: Bij de uitvoering van de bedrijfsopleidingen worden ROC West-Brabant in samenwerking met P3transfer vereisten nageleefd. Opbrengsten: Aantallen klanten, crebo s, opleidingstrajecten, deelnemers, diploma s en SLA omzet ten aanzien van bekostigde MBO- opleidingen Aantal klanten Aantal crebo s Aantal groepen Aantal groepen Aantal groepen Aantal groepen Aantallen klanten, crebo s opleidingstrajecten, deelnemers, diploma s en omzet t.a.v. niet bekostigde Mbo-opleidingen Aantal klanten Aantal crebo s Aantal trajecten Aantal deelnemers Aantal diploma s Omzet Aantal deelnemers, trajecten, deelnemers en omzet Standaard Bedrijfsgroepen Aantal deelnemers Bedrijven Cursussen Omzet Aantal deelnemers, trajecten en deelnemers en omzet EVC Aantal deelnemers Bedrijven Omzet

8 3. Kwaliteit Verslag niet bekostigd MBO Inleiding: 2011: het jaar van de uitrol van het Xpert concept P3transfer heeft als dochtermaatschappij van het ROC West-Brabant de opdracht meegekregen het bedrijfsleven te bedienen. Immers binnen het bedrijfsleven is een vraag naar het goed opleiden van de werknemers waar het ROC West-Brabant een functie in heeft. Daarmee wil het ROC West-Brabant vorm geven aan de maatschappelijke opdracht om niet alleen de jongeren, maar ook de volwassenen in deze samenleving te blijven opleiden. Juist door deze doelgroep ook doorlopend opleidingen te bieden die aansluiten bij hun situatie als werknemer, voldoen wij aan de opdracht leven lang leren en kunnen wij de Nederlandse kenniseconomie versterken. Om volgens de regels van de Notitie Helderheid een duidelijke scheiding aan te brengen in publieke en private geldstromen is de BV P3transfer opgericht. Om vorm te geven aan één van de kernwaarden van het ROC West-Brabant -ondernemerszin- heeft P3transfer een commerciële doelstelling meegekregen. In de visie van P3transfer is de enige constante in het (beroeps)leven verandering. Globalisering en 14 individualisering maken dat organisaties alleen principe niet bekostigd. 15 succesvol zijn als zij hierop anticiperen. Medewerkers zijn hierin dé cruciale factor. Zij moeten in staat zijn om zich voortdurend te ontwikkelen in de veranderende rol die zij in de organisatie hebben. Daarom is voor veel organisaties het ontwikkelen van medewerkers geen secundaire arbeidsvoorwaarde meer, maar een primair onderdeel van het bedrijfsproces. Want succesvolle organisaties hebben medewerkers die vakbekwaam zijn en zichzelf constant ontwikkelen. Medewerkers die flexibel en proactief zijn. Van daaruit is de missie van P3transfer ontstaan om medewerkers in organisaties te ontwikkelen tot vakbekwame, betrokken, proactieve en flexibele professionals die een optimale bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen. Deze missie is geconcretiseerd in het Xpert concept. De doelgroep van P3transfer is gezien de bedrijven en organisaties waar P3transfer zich op richt toch vooral de volwassen medewerkers binnen bedrijven en organisaties. Dat vraagt om een aparte aanpak. In het concept van P3transfer staat de praktijk centraal. Er wordt zwaar geïnvesteerd in de praktijk, via krachtige praktijkopdrachten en met gerichte inzet van BPV-begeleiders, bij P3transfer Begeleiders Praktijkleren geheten, de docenten en trainers. Zij nemen binnen de bedrijven en organisaties in samenwerking met de praktijkopleiders- en begeleiders van het bedrijf de regie van het praktische gedeelte van het onderwijsproces op zich. De diensten die P3transfer levert zijn: - MBO bedrijfsopleidingen - overige soorten opleidingen en trainingen op maat (niet in de MBO-structuur) - kortdurende trainingen en cursussen, via open inschrijving - het uitvoeren van EVC- procedures. De MBO-opleidingen die P3transfer verzorgt zijn in Voor het uitvoeren van deze BBL-trajecten is P3transfer erkend als niet bekostigde Crebohouder en legt middels dit verslag verantwoording af. Daarnaast verzorgt P3transfer bij een aantal klanten de acquisitie en projectleiding van bekostigde BBL-trajecten van het ROC West-Brabant. Het ROC West-Brabant blijft bij trajecten altijd de eind verantwoordelijk behouden. Voor de uitvoering hiervan is een contract afgesloten tussen het ROC West-Brabant en P3transfer. Zoals wij in het verslag van werkzaamheden van 2010 al beschreven was 2010 het jaar waarin het concept Xpert uitgewerkt is. Met het Xpert concept heeft P3transfer een modern onderwijsconcept dat naadloos aansluit bij het concept van competentiege-

9 richt onderwijs. P3transfer gaat ervanuit dat met name de volwassen deelnemers die zij bedient het best leren in de praktijk. En dat zij het beste leren als zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. In 2011 is het Xpert concept operationeel gemaakt Er is een samenhangend geheel van activiteiten uitgevoerd om daaraan vorm tegeven. Inhoudelijk is het concept verder uitgebouwd in trainingsmodules, de eerste trainingen zijn gegeven door speciaal daarvoor aangetrokken trainers. Belangrijk concept waarbinnen P3transfer haar Xpert onderwijsprogramma s wil aanbieden is het Blended Learning concept. Daarin wordt de afwisseling gezocht van formeel onderwijs met interactieve digitale onderwijsprogramma s. Juist op deze wijze kan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker worden gestimuleerd. Het gehele P3transfer personeel is volgens het Xpert concept getraind. Immers wij verwachten van ons eigen personeel dezelfde dienstverlening en houding. Wat je wilt verkopen, moet je ook zelf zijn. Ook binnen de afdeling Sales zijn de betrokken personen getraind in het Xpert concept; samen met de afde- praktijk de voor het vak noodzakelijke competenties ontwikkeld kunnen worden. Deze contactmomenten wil P3transfer zo veel mogelijk door mensen die kennis hebben van de praktijk laten verzorgen, zodat de herkenbaarheid voor de deelnemer groot is. Begin 2011 is er een format voor het begeleidingsplan opgeleverd, waardoor voor de potentiële klant helder wordt hoe de praktijkbegeleiding vorm gegeven moet gaan worden. De klanten van P3transfer dienen praktijkopleiders te leveren voor de begeleiding van de deelnemers. Al in het offertestadium worden daar afspraken over gemaakt. P3transfer beoordeelt de kwaliteiten van praktijkopleiders die door de klanten ter beschikking gesteld worden. In overleg met het betrokken bedrijf verzorgt P3transfer voor de praktijkopleiders en -begeleiders een cursus van drie dagdelen voor het begeleiden en beoordelen van de deelnemers. promotiemateriaal ontwikkeld en kwamen de eerste getekende offertes voor Xpert trainingen binnen. Optimale processen en systemen horen bij een Xpert werkwijze. In 2011 is gestart met het (opnieuw) beschrijven van de processen. Dat is aangepakt in overleg met alle managers en een aantal betrokken medewerkers. Deze beschrijving vindt plaats in een digitaal pakket zodat de beschrijving eenduidig is en eenvoudig terug te vinden is. De managers van de verschillende afdelingen hebben hiermee in 2011 een flinke slag gemaakt in de eenduidigheid van werkprocessen. Er is een fors aantal formats en sjablonen geïntroduceerd. In 2011 is eveneens een CRM systeem geïmplementeerd. Het systeem zorgt voor een eenduidige wijze van registratie. Het CRM systeem zorgt er ook voor dat alle betrokken medewerkers van de verschillende afdeling in hetzelfde systeem werken waarmee de communicatie daaromheen sterk verbeterd wordt. Beroepspraktijkvorming Voor P3transfer is de praktijk een cruciaal onderdeel van de opleidingen. P3transfer wil de doelgroep volwassenen die werkzaam zijn bij bedrijven verder helpen in hun vak. P3transfer biedt een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan, afgestemd op de doelgroep. Dit door niet uitsluitend de focus te richten op veel theorie sec, maar juist door de vereiste hoeveelheid vakkennis aan te brengen en die zoveel mogelijk toe te passen op de werkvloer. Dit met behulp van sturende praktijkopdrachten en gerichte begeleiding op de werkvloer. Het vakmanschap staat voorop, maar volgens het principe van competentiegericht onderwijs gaat het om het verwerven van de competenties om dat vakmanschap toe te kunnen passen. Daarom past competentiegericht opleiden P3transfer als een handschoen. Voor de start van het traject wordt in overleg met de klant de opleiding op maat van het bedrijf ontwikkeld. Daarvoor wordt een studiewijzer geschreven. Deze studiewijzer is bedoeld om in de eerste plaats de deelnemer, maar ook het bedrijf maximaal te informeren over de opleiding gevolgd gaat worden. In de studiewijzer wordt aangegeven hoe het aanbrengen van de kennis en vaardigheden genoemd in het kwalificatiedossier vertaald worden naar de opleiding en de In dit document wordt verantwoord hoe er voldaan wordt aan de wettelijke eisen met betrekking tot MBO. Ook wordt daar in de urenverantwoording een specificatie gegeven van de onderwijsprogrammering, inclusief de omvang van de BPV. In de ontwikkeling en uitvoering van de (BBL-)opleidingen wordt ervan uitgegaan dat deelnemers minimaal 16 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding. Daarom staan in alle studiewijzers opgenomen dat de omvang van de beroepspraktijk 16 uur per week bedraagt. In deze 16 uur per week zijn de deelnemers bezig met het uitvoeren van de praktijkopdrachten of met het ontwikkelen van de competenties van deze opleiding. In onze opleidingen staan krachtige (kwalificerende) praktijkopdrachten centraal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelopdrachten en beoordelende opdrachten. Aan de hand van de ontwikkelopdrachten worden de competenties verder ingeoefend. De beoordelingsopdrachten zijn bedoeld om te toetsen of de deelnemers de competenties beheersen. Binnen de aangegeven contactmomenten wordt de kennis en vaardigheden overgedragen zodat in de De BPV-er (Begeleider Praktijkleren) van P3transfer als regisseur van het praktijkleren, ondersteunt de praktijkopleider in dit proces, en volgt of het proces verloopt conform de afspraken. Daartoe controleert en coördineert de Begeleider Praktijkleren de omstandig- 16 ling Marketing&Communicatie zijn de uitingen en het elementen zoals het bedrijf voor zijn medewerkers wil. heden waarin de begeleiding en beoordeling plaats- uitgevoerd. 17 vindt. De beoordeling vindt plaats door de (getrainde) praktijkopleiders of doorbevoegde assessoren of door de begeleiders praktijkleren zelf. In ieder geval wordt door de begeleider praktijkleren op basis van een steekproef altijd een gedeelte van de beoordelingen gecontroleerd. Om helderheid te geven aan de deelnemer en de werkgever over de begeleiding in de praktijk is een brochure ontwikkeld. P3transfer heeft een programma opgezet om de begeleiders praktijkleren te scholen voor hun taak. Zo heeft het grootste gedeelte van de Begeleiders Praktijkleren in 2010 een opleiding gevolgd voor assessor (verzorgd door PTC+). In 2011 is een maatwerk opleiding gestart voor de Begeleiders Praktijkleren die nog niet volledig bevoegd zijn. In deze opleiding (de Pedagogisch Didactische Aantekening) wordt ook specifiek aandacht besteed aan het beoordelen. Kwaliteitszorg Evaluatie van het doel voor onderwijs en beroepspraktijkvorming In het verslag van werkzaamheden staan voor 2011 drie doelstellingen genoemd. De eerste doelstelling was het aandeel van direct gediplomeerde deelnemers te verhogen. Het einddoel van alle opleidingen die P3transfer aanbiedt is diplomering. Diplomering kan in fasen worden bereikt. Daarom hebben wij in 2010 een aantal trajecten uitgevoerd, waarbij diplomering niet direct in eerste instantie als einddoel van de betrokken fase was ingezet. In die tijd hebben wij bij een aantal technische bedrijven opleidingen verzorgd op niveau 4 maar ook administratieve opleidingen op niveau 2 of 3. Daar werd in eerste instantie (samen met een aantal partnerorganisaties) de meer vakspecifieke gedeelten van de kwalificatiedossiers uitgevoerd met de intentie in de volgende fase te komen tot volledige diplomering. In 2010 al werd een verdergaande discussie met de klanten en samenwerkingsorganisaties gevoerd waaruit bleek dat men niet zonder meer geneigd was een diplomerend vervolg in te gaan. In 2010 hebben wij op deze wijze met drie partnerorganisatie 37 trajecten Nog in 2010 hebben wij het belang van diplomering voorop willen zetten en daarom besloten de samenwerking met de betreffende partnerorganisaties te beëindigen. Ook andere al in 2010 gestarte niet direct diplomerende trajecten hebben om deze reden in deze vorm na februari 2011 geen vervolg meer gekregen. Maar in het begin van 2011 zijn nog steeds een aantal uitstaande offertes met een niet direct diplomerende doelstelling door klanten geaccordeerd. Met al deze klanten is een aanvullend contract afgesloten waarin de intentie om alsnog te diplomeren wordt onderschreven. Dat wil niet zeggen dat bij al deze trajecten men ook daadwerkelijk over zal gaan tot diplomering. Het gaat hier om zes trajecten, in totaal zijn in 2011 nog 152 deelnemers op niet direct diplomerende trajecten ingestroomd. P3transfer had als doelstelling voor 2011 om minder dan 30% van de ingeschreven deelnemers op niet

10 direct diplomerende trajecten te hebben ingeschreven. Deze doelstelling is ruim gehaald; het percentage direct diplomerende deelnemers is in 2011 gestegen naar 83%. 2. het uitvoeren van zelfevaluaties Zoals hierboven al gesteld is, was het denken in vaste teams binnen P3transfer pas ver in 2011 ingevoerd. Nochtans is binnen de belangrijkste teams van wijs inclusief de examinering. Auditoren van een van de colleges van ROC West- Brabant, zijnde niet P3transfer, voeren de audits bij P3transfer uit onder supervisie van het externe bureau een onderzoek naar de kwaliteit van de examinering van zes opleidingen en een gesprek met het Bestuur over de algemene gang van zaken. P3transfer in 2011 een zelfevaluatie gehouden. Phasis. Zo wordt bij alle negen werkmaatschappijen - Verder is in mei een onderzoek geweest naar De tweede doelstelling was een groei in het aantal ingeschreven deelnemers in De geformuleerde doelstelling was Ook deze doelstelling is behaald: in 2011 hebben er deelnemers ingeschreven gestaan. De derde doelstelling was een rendement van 80 %. Er werd verwacht zo n 306 diploma s af te kunnen geven bij een verwachte uitstroom van 383 deelnemers (een rendement van 80%). Geconstateerd moet worden dat Alleen het team dat de opzet en uitvoering van de chauffeurstrajecten coördineert had in december 2010 nog een audit en daaraan voorafgaand een zelfevaluatie gehouden. Daarom is de daaropvolgende zelfevaluatie pas in februari 2012 gehouden. In 2011 (mei) is een zelfevaluatie gehouden bij het team dat met partner Van Lente&De Vos de operatoropleidingen coördineert. Als voorbereiding op het bezoek van de Inspectie in maart is in februari 2012 weer een zelfevaluatie gehouden. van het ROC West-Brabant jaarlijks twee opleidingen getoetst op examinering en één opleiding op de kwaliteit van het onderwijs. Voorafgaand aan deze audit heeft het betreffende team een zelfevaluatie gehouden. De audit (en de zelfevaluatie) volgt het waarderingskader van de Inspectie. De examenaudits volgen de zeven examenstandaarden en de brede audits volgen de rest van het waarderingskader. Op basis van de uitkomsten van dit proces zal het betreffende team - de kwaliteit van een opleiding basisoperator zoals die door het ROC West-Brabant wordt uitgevoerd en waarvoor P3transfer voor de uitvoering is ingehuurd. Tenslotte is in december een vervolgonderzoek uitgevoerd op het bezoek van maart. Dat laatste werd gecombineerd met een inventarisatie naar de uitvoering van bedrijfsgerichte opleidingen zoals die door het ROC West-Brabant worden uitgevoerd. er 187 diploma s afgegeven zijn op basis van uitgestroomde deelnemers (op de direct diplomerende trajecten). Evaluatie van de doelen van 2011 P3transfer had voor 2011 vier doelen geformuleerd voor de kwaliteitszorg 1. het formuleren van verwachte resultaten per team. Als voorbereiding op de audit in juni is in april een zelfevaluatie gehouden op een traject zoals dat uitgevoerd wordt met de uitzendbureaus voor Poolse werknemers. In november tenslotte zijn twee zelfevaluaties gestart naar trajecten in de Zorg en de Retail. Al deze zelfevaluaties zijn gehouden tegen het brede toezichtkader van de Inspectie. Bij al deze zelfevaluaties is gebruik gemaakt van het programma Yucan. De en werkmaatschappij een verbeterplan opstellen en uitvoeren. Binnen P3transfer is een examenaudit gehouden op twee Crebo s, daarvan wordt verslag gedaan in het onderdeel examinering (zie hieronder). In het kader van de brede audit is dit jaar een onderzoek geweest naar de kwaliteit van een traject assistent logistiek medewerker bij de klant Pollux, dit is een niet bekostigd traject. Al deze onderzoeken zijn gevolgd door verbeteracties. De verbeteracties zijn door de afdeling Kwaliteit en Control verzameld en gevolgd. De manager van deze afdeling bespreekt zij daartoe met alle betrokkenen en legt de voortgang ervan in het MT voor. Verbeteracties die uitgevoerd of ingezet zijn in 2011 hebben betrekking op de registratie van de aanwezigheid van de deelnemers, het volgen van de kwaliteit van de uitvoerders, het registreren van de tevreden- 18 Door allerlei wisselingen in de bezetting van P3trans- medewerkers van het team hebben hun bevindingen heid van de deelnemers en het personeel, het checken 19 fer moesten in 2011 prioriteiten gesteld worden bij in het systeem ingevoerd. Een zelfevaluatieleider (de het uitvoeren van de trajecten zelf en is er nog geen manager Kwaliteit en Control) heeft deze verwerkt in structurele aandacht geweest voor het formuleren van een voorlopig conclusierapport. Dat voorlopige rapport is daarop in alle verschillende teams besproken. de verwachte resultaten per team. Daarnaast heerste binnen P3transfer tot ver in 2011 Op basis van die bespreking is een definitieve versie een projectgerichte aanpak, waarbij een vraag van opgesteld. Daarna is met de verschillende teams ook de klant leidde tot het formeren van een ad-hoc team een verbeterplan opgesteld. Al deze verbeterplannen van Accountmanager, Projectleider en Productmanager. Pas ver in 2011 werd besloten over te gaan tot bijgehouden. Drie maanden na het afronden van de zijn door de manager Kwaliteit en Control verwerkt en een aantal vastere sectoren waar P3transfer met een zelfevaluaties heeft de manager Kwaliteit en Control aantal vaste producten in een min of meer vast team in een vervolgafspraak gehad met de teams om te bekijken in hoeverre de verbeterplannen ook uitgevoerd zijn samenwerkt. De manager Kwaliteit en Control heeft in een aantal en geleid hebben tot de verwachte resultaten. teams aandacht gevraagd voor dit punt, geconstateerd moet worden dat de teams dit niet op structurele 3. Door het uitvoeren van minimaal drie audits per jaar wijze hebben opgepakt. Ten tijde van de jaarwisseling de kwaliteit van haar onderwijs en examinering blijven 2011/2012 heeft de manager Kwaliteit en Control een toetsen en waar nodig verbeterplannen opleveren en notitie geschreven hoe het formuleren en meten van implementeren. de verwachte en gerealiseerde resultaten per team P3transfer (als werkorganisatie van het ROC West-Brabant) heeft zich aangesloten bij de auditorganisatie van opgepakt moeten worden Helder is dat dit punt op een gestructureerde wijze vanuit het management dit ROC. In dat kader zijn medewerkers van het ROC moet worden aangepakt, eind 2011 werd de manager West-Brabant en P3transfer geschoold als auditor. Er Projectorganisatie als eigenaar aangewezen. worden sinds 2009 jaarlijks enkele opleidingen van P3transfer onderzocht op de kwaliteit van het onder- In de maand juni heeft P3transfer een externe audit van de omgangsvormen en veiligheid van de deelne- laten uitvoeren. Deze audit werd uitgevoerd door een mers in de onderwijssituatie en nog veel meer. team externen, ingehuurd via het gespecialiseerde bureau Phasis. Het onderwerp van de audit was het brede toezichtkader van de Inspectie bij de opleiding assistent voedingsindustrie zoals die uitgevoerd wordt bij de klant Exotic Green. 4. Het instellen van een speciale commissie voor kwaliteitszorg. Zoals gepland is in 2011 gestart met een commissie voor kwaliteitszorg. Naast de directeur en de managers van de afdelingen Productmanagement en Kwaliteit P3transfer heeft in 2011 een aantal malen een onderzoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. en Control hadden ook het hoofd Examenbureau en een externe deskundige (van het bureau Phasis) - Dat begon in maart met een onaangekondigd onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs bij een aantal trajecten van de opleiding Commercieel Technicus, zoals die met een partner uitgevoerd werden (en overigens ook weer afgebouwd werden). zitting in die commissie. In 2011 heeft in juli de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Daarin werden de plannen voor kwaliteitszorg voor 2011 besproken en de voorlopige resultaten tot dan toe. In dat overleg werd het overzicht van de verbeteracties besproken. - In mei heeft de Inspectie het jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Onderdelen daarvan was

11 De doelen voor 2012 Met betrekking tot onderwijs en beroepspraktijkvorming. 1. Verdere uitbouw van Xpert trajecten (Xpert draait): de klant tevreden: focus, eenvoud en verantwoordelijkheid. In 2012 zal nog sterker de focus gelegd worden op het uitbouwen van een afgebakende groep opleidingen waarmee specifieke sectoren benaderd zullen worden met een duidelijk Xpert kenmerk. Er is gekozen voor de sectoren Zorg&Welzijn, Overheid, Industrie en Retail. Enerzijds wordt bewust gekozen voor volledige MBOopleidingen. Deze opleidingen moeten voldoen aan alle eisen die daaraan gesteld worden zoals de 240 uren norm. Maar het aanbieden van volledige MBO opleidingen is niet voorwaardelijk voor het duurzaam ontwikkelen van medewerkers. Daarom zal P3transfer ook gedeelten van opleidingen verzorgen, waarmee de doelstellingen bereikt kunnen worden. Met die gedeeltes van opleidingen en instrumenten als EVC of EVP kan toch een civiel effect bereikt worden. Aanvullend zullen HR Tools worden ingezet. De concrete doelstellingen voor 2012 zijn: (examens) worden beoordeeld op basis van een vastgesteld beoordelingsformulier, waarbij extra aandacht gegeven zal worden aan de omstandigheden (komen die zoveel mogelijk overeen met de reële beroepspraktijk) en de deskundigheid van de assessor/beoordelaar. 2. Updaten Handboek examinering Het Handboek examinering dateert van 1 januari 2009 en is toe aan vernieuwing. De examencommissie geeft het examenbureau opdracht het Handboek examinering opnieuw in te richten volgens de nieuwe voorschriften en richtlijnen. Tevens hebben in de afgelopen 3 jaar bijstellingen plaatsgevonden m.b.t. tot onze visie op kwalificerend beoordelen en zijn onze kaders geëvalueerd. Op 1 december 2011 heeft de examencommissie het vernieuwde Handboek examinering vastgesteld. 3. Invoering nieuwe diplomanotitie Op 1 september 2012 zal het diploma met de bijlage voldoen aan de richtlijnen van de additionele sales. Gelijkblijvende personele kosten zodat het rendement wordt verhoogd Sales vanuit bestaande reproduceerbare producten Standaardisatie in projecten Optimalisatie begeleiding Succesvolle cases uitnutten door treintjes te creëren. (dat wil zeggen succesvolle voorbeelden verder uitbouwen) 2. Doelen voor kwaliteitszorg Jaarlijks formuleert P3transfer haar doelen voor kwaliteitszorg (in het jaarverslag) en jaarlijks evalueert P3transfer de formuleerde doelen in het jaarverslag. Het stelsel is gericht op de volgende onderdelen - Absolute prioriteit in 2012 zal het volgende punt krijgen: per traject worden verwachte resultaten geformuleerd en aan het einde van het traject wordt gemeten of deze gehaald worden. Dat was in 2011 al de eerste doelstelling en is helaas nog niet gerealiseerd. Tot de verwachte resultaten behoren in ieder geval de tevredenheid van zowel de deelnemers als de tevredenheid van hun werkgevers; het diplomaresultaat; de voortijdige uitval en de realisatie van het onderwijsprogramma. Deze resultaten worden enerzijds met de klanten besproken en anderzijds levert het input voor een jaarlijkse evaluatie van de resultaten op het niveau van P3transfer. - Ook dit jaar zal in ieder team minimaal één keer per jaar een opleiding geëvalueerd worden aan de hand van het brede toezichtkader van de Inspectie. - Per jaar worden minimaal drie audits gehouden, twee ervan worden georganiseerd in het kader van de audit commissie van het ROC West-Brabant. Hierbij is één audit specifiek voor de examinering en één audit is gericht op het brede toezichtkader. Daarnaast wordt nog één audit georganiseerd met gebruik te maken van externe specialisten, waarbij één opleiding breed beoordeeld wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het bureau Phasis, zij zijn gespecialiseerd in kwaliteitszorg. - In 2012 zal de speciale commissie voor kwaliteitszorg twee keer bijeenkomen. Deze 20 Omzetgroei van 10%, 1 miljoen door commissie bestaat uit de Directeur, de mana- ministeriele diplomanotitie. betrekking tot het bijwonen van examens in 21 ger Kwaliteit en Control, de manager Productmanagement en het hoofd Examenbureau en wordt begeleid door een deskundige van het bureau Phasis. De commissie zal zowel de plannen voor kwaliteitszorg als halfjaarlijks evalueren hoe de stand van zaken is. 3. Doelen voor kwaliteitszorg van de examencommissie Voor het jaar 2012 zal de examencommissie van P3transfer B.V. specifieke aandacht besteden aan: 1. Borging van de examenkwaliteit 2. Updaten van het Handboek examinering 3. Invoering nieuwe diplomanotitie 1. Borging van de examenkwaliteit In de vergadering van de examencommissie van zijn de beleidsnotitie kwaliteitsborging kwalificerende opleidingen met betrekking tot kwalificerende MBO opleidingen en het competentieprofiel assessor P3transfer vastgesteld. In 2012 zal elk examencommissielid minimaal 2 keer een kwalificerende beoordeling bijwonen. Deze kwalificerende beoordelingen Examinering Onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van P3transfer zijn acties uitgevoerd voor de verbetering van de examenkwaliteit. De Examencommissie kwam in 2011 zeven maal bij elkaar. De Examencommissie bestaat uit de volgende leden: Voorzitter: Secretaris: Lid M.A.M. Koevoets-Koremans Algemeen Directeur P3transfer B.V. A.J.A.M. Verbogt Hoofd Examenbureau I. Franken Lid Lid Namens bedrijfsleven Zorg L. Soeterboek Namens bedrijfsleven Industrie R. de Roo Programmamanager Eind 2011 heeft de examencommissie afscheid genomen van de heer L. Soeterboek als commissielid. Mevrouw N. El Quakili zal zijn plaats begin 2012 overnemen. In 2012 willen we de Examencommissie uitbreiden met nog een extra lid namens het bedrijfsleven. De agenda van de examencommissie bestaat uit: - Vaststellen verslagen en besluiten van de vorige vergadering. - Accorderen uitgifte van diploma s (diplomering), verleende vrijstellingen naar aanleiding van een EVC procedure en individueel aangevraagde vrijstelling. - Vaststellen Studiewijzers en Exameninstrumenten. - Interne en externe audits. - Bespreking van bezoekrapporten met de praktijk door de leden van de Examencommissie. - Agenda punten met betrekking tot kwaliteitsverbetering en verbeterplannen. - Ontwikkelingen in het MBO veld ( bijvoorbeeld met betrekking tot taal en rekenen, examenprofielen, beleidsbrieven van het Ministerie OC&W en MBO raad) De volgende verbeterplannen, c.q. besluiten zijn door de Examencommissie ingevoerd en hebben geleid tot de volgende resultaten: - De examencommissie heeft de verbeterde vaststellingsformulieren voor het vaststellen van het examenplan in de studiewijzer en het vaststellen van de exameninstrumenten geac-

12 cordeerd. - Jaarlijks observeren de leden van de Examencommissie de afname van examens in de praktijk om een indruk van de kwaliteit van beoordelen te krijgen. Waar nodig worden de verbetersuggesties besproken. Deze worden aangeboden aan de betreffende afdelingen zodat een en ander geïmplementeerd kan worden. - De secretaris van de Examencommissie monitort deze implementatie en rapporteert dit weer aan de commissie. - De verbeterplannen met betrekking tot de examenprocessen zijn uitgevoerd naar aanleiding van interne en externe audits. - Een evaluatie van de uitwerkingsnotitie kwaliteitsborging kwalificerende beoordeling met betrekking tot de kwalificerende MBO opleidingen. In deze notie staat beschreven hoe de examencommissie van P3transfer de voorbereiding en het toezicht op de kwalificerende beoordeling borgt. De Begeleiders Praktijkleren, verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, hebben een enquête ingevuld. 1+1=3 De inspecteurs waren onder de indruk van het opleidingstraject. Al eerder werden zij op de hoogte gebracht van de Xpert visie van P3transfer. In de woorden van een van de inspecteurs: Wij hebben vandaag het concept Xpert in de praktijk gezien en het werkt! Wij hebben gezien hoe de leus met mekaar meer medewerker in de praktijk echt werkt en de medewerker, de afdeling en de organisatie er echt profijt van hebben. Ook de deelnemers zelf geven aan dat het niet zo maar een verplicht cursusje is, maar dat zij ook buiten het bedrijf er meer mee kunnen. De samenwerking met uitvoeringspartner Van Lente&De Vos geeft aan dat 1 plus 1 meer 3 kan zijn. Een geweldig compliment! Aanbevelingen Verder bevatte het onderzoek van de Inspectie ook nog een aantal verbeterpunten. Zo kan er nog beter rekening gehouden worden met zwakkere deelnemers die extra begeleiding nodig hebben en met snellere deelnemers om extra verdieping te verkrijgen. Ook de intake kan beter zodat de opleiding nog beter aansluit op het niveau van de diverse deelnemers. Deze aanbe- 22 Deze enquête is uitgewerkt in een evaluatievelingen nemen we uiteraard ter harte! 23 document wat besproken is in de examencommissie. De evaluatie heeft opgeleverd dat de Begeleiders Praktijkleren meer doordrongen zijn van het monitoren van assessoren en er meer rapportages binnenkomen bij de examencommissie. Daarnaast krijgt de examencommissie steeds meer de planning van examens vooraf aangeleverd. Hierdoor heeft de examencommissie meer (in-)zicht op de examenplanningen. - Opstellen van een functieprofiel van de praktijkbegeleider en de assessor. - Overdracht bevoegdheid assessorentraining aan extern gecertificeerde assessoren bij een samenwerkingspartner. De implementatie hiervan is in 2012.Het implementeren van een standaard training voor het inzetten van praktijkopleiders uit de bedrijven, bij het kwalificerend beoordelen. Deze training is in 2011 gegeven door de productmanagers van P3transfer aan de praktijkopleiders die betrokken zijn bij opleidingen van P3transfer. - Het onderzoeken en piloten van een rekenmethode gericht op onderwijs en examinering. P3transfer heeft gekozen voor Rekenblokken van Malmberg. - De Begeleiders Praktijkleren zijn in 2011 gecertificeerd assessor volgens Provex geworden. - De begeleiders Praktijkleren zijn in 2011 gestart met de opleiding Pedagogisch-didactische aantekening (PDA). Inspectie ziet Xpert visie werken in de praktijk! Bestuursvoorzitter Rob Franken plaatste na afloop van het Inspectiebezoek vol trots de volgende tweets. P3transfer krijgt regelmatig bezoek van de Inspectie van Onderwijs. Hier zijn we blij mee want het stelt ons in staat om onze opleidingstrajecten extern te toetsen en waar nodig te verbeteren. Daarnaast kunnen we vervolgens met recht zeggen dat de opleidingen die we aanbieden niet alleen voldoen aan onze eigen kwaliteitseisen, maar ook aan die van het Ministerie van Onderwijs. Eind mei vond er weer een controle plaats. Hieronder een verslag van het bezoek. Eens wat anders De inspectie betrof de opleiding Assistent Basisoperator die P3transfer samen met partner Van Lente&De Vos uitvoert. De inspecteurs en een delegatie van P3transfer bezochten productiebedrijf Aviko in Lomm. De inspecteurs gaven aan dat deze vorm van inspectie toch wel nieuw voor hen was. Normaal vindt een inspectie plaats bij een school en nu bevonden de inspecteurs zich midden in een fabriek en spraken zij met medewerkers op de werkvloer in plaats van studenten. Een bijzondere ervaring voor de inspecteurs. CRM is live! P3transfer werkt sinds mei met een nieuw CRM systeem. Na bijna een jaar voorbereiding, inrichting en implementatie gebruikt heel P3transfer nu één systeem voor het managen van al onze klantcontacten. Op zowel korte als lange termijn gaat dit P3transfer ontzettend helpen om effectiever te kunnen werken. En dat merken de klanten weer aan onze optimale service. Uiteraard waren er op het moment van ingebruikname nog wat laatste kinderziektes die opgelost moesten worden. Inmiddels bewijst het systeem van grote meerwaarde te zijn. Klanten kunnen beter gevolgd worden en we kunnen hen daarom beter van dienst zijn. Daarnaast zorgt het nieuwe CRM systeem voor meer grip op de organisatie door sluitende prognoses en rapportages. Er wordt daarom gekeken naar een verdere uitbouw van het systeem. De wereld om ons heen blijft veranderen, dus daar moeten we in mee. Om het systeem te optimaliseren is er een keyuser groep opgericht. Deze groep bestaat uit medewerkers van P3transfer en zij zijn verantwoordelijk voor zaken als het invoerprotocol en de inbreng van nieuwe functionaliteit. Deze manier van werken zorgt voor een continue verbetering van de dienstverlening van P3transfer.

13 4. HRM Human Resources bij P3transfer Vanuit de Missie van P3transfer: het Ontwikkelen van medewerkers met aantoonbaar resultaat, zal de HRM afdeling binnen onze organisatie hierin een voorbeeld moeten zijn. De afdeling HRM heeft daarom als doelstelling het efficiënt en effectief inzetten van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Het gaat hierbij om de relatie: medewerkers, samenwerken en organisatiedoelen. medewerkers in dienst van de organisatie. Doelgroep van de afdeling HRM zijn alle huidige medewerkers, maar ook die in de toekomst en mogelijk uit het verleden (alumni). De toegevoegde waarde is dat de afdeling HRM er voor zorgt dat de afdelingen over juist voldoende vitale en gemotiveerde Xperts beschikken om de taken van de diverse afdelingen uit te oefenen, zodanig dat de organisatie haar doelstellingen kan realiseren, binnen de vastgelegde budgetten. De taken van de afdeling HRM hebben te maken met optimale instroom, door- en uitstroom van de De processen die daarbij horen worden in onderstaand schema weergegeven: Werving & selectie Personeelsaanvraag Opmaak advertentie 1 Opstellen functiebeschrijving Sollicitatieformulier Brief- en gesprekselectie HRM STAR gesprek Quick Scan HR Competentiegericht gesprek Werkoverleg 24 Leidraad referentiecheck HIPO definitie HRM HR scorecard 25 2 Indiensttreding Checklist indiensttreding Arbeidsovereenkomst Introductieprogramma Checklist personeelsdossier Proeftijdbeoordeling Einde contract beoordeling 3 Behouden personeel Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek Voortgangsgesprek Doelstellingengesprek Handleiding Performance Management 4 5 Uit dienst Stappenplan reorganisatie Beëindigingovereenkomst Exitintervieuw Getuigschrift Ontwikkelen personeel Afdeling Ontwikkelplan (AOP) Persoonlijk ontwikkelplan (POP) 360 graden feedback Procedure belangstellingregistratie Aanvraag Trainingen en Ontwikkeling Overeenkomst Training en Ontwikkeling Evaluatie Training en Ontwikkeling Opleidingsbeleid

14 Uitgangspunten Sociaal Jaarverslag Voor de berekening van de sociale cijfers zijn we uitgegaan van het jaar 2011 voor de P3transfer B.V. Dit betekent dat we de flexibele schil in de Personeels B.V. buiten beschouwing hebben gelaten. Personeelsbeleid Werving & Selectie In 2011 is het Personeelsbeleid met name gericht op het aannemen en inhuren van (tijdelijke) uitbreiding en ondersteuning in het primaire proces. Veel tijd is daarmee gestoken in het werven en selecteren van nieuwe (tijdelijke) collega s. Onze aandacht is daarom voor het overgrote deel gericht op het opstellen van advertentieteksten en het aanschrijven, uitnodigen en afwijzen van kandidaten. Daarmee is veel administratieve tijd gemoeid. Het is in 2011 ook voor HRM een turbulent jaar geweest en alle zeilen moesten worden bijgezet om aan de aanvragen uit de organisatie te voldoen. Met het komen en gaan van tijdelijke medewerkers is ook veel administratie gemoeid en ook dat heeft veel tijd worden. Daarna kan de definitieve formatie HRM afgestemd worden op de workload en het aantal medewerkers. Verdeling Man-Vrouw Er zijn binnen P3transfer meer vrouwen vertegenwoordigd dan mannen. Van de 104 vaste medewerkers is ongeveer 70% vrouw en 30% man. Vrouwen gemiddeld 4 dagen per week en mannen 5 dagen per week. Mannen bezetten meer leidinggevende functies dan vrouwen. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de administratieve en ondersteunende functies. De vrouwen verdienen gemiddeld 2.500,- bruto per maand en de mannen per maand. Het gemiddeld salaris van een medewerker ligt op 3423,- bruto per maand. Contracten bepaalde tijd onbepaalde tijd Ongeveer 70% van onze medewerkers werkt op basis van een vast contract en daarmee hebben wij een kweekvijver opgezet van 30% medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Wanneer je ziet dat in deze tijd het landelijk gemiddelde van medewerkers op een flexibel contract ligt op organisatie begint toe te nemen. Binnen nu en 10 jaar zullen ongeveer 10 personen met pensioen gaan. Dat betekent dat 10% van ons huidige personeelsbestand in 2022 niet meer werkzaam is voor P3transfer. In deze groep zitten een aantal cruciale functionarissen die zullen moeten worden opgevolgd. Het is goed na te gaan denken over opvolging, mentorschap en borging van kennis. Tevens is de groep medewerkers tussen de 40 en de 50 jaar erg groot (40%). Dit betekent dat 50% van onze medewerkers ouder is dan 40 jaar. Om deze groep duurzaam inzetbaar te houden is het noodzakelijk ons HRM beleid daarop aan te passen. Ziekteverzuim 2011 Bron: CBS. In het tweede kwartaal van 2011 bedroeg het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers 4,1 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 betekent dit een stijging met 0,1 procentpunt. Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2011 was met 2,5 procent het laagst bij de bedrijfstak (SBI 98) Horeca. Het hoogst was het met 5,1 procent bij het Onderwijs, de Industrie en het Openbaar bestuur. Het ziekteverzuim binnen P3transfer is voor 2011 vastgesteld op 5,5%. Dit betekent dat het ziekteverzuim ons voor 2011 ongeveer ,- euro heeft gekost, buiten de bemiddeling van de zorg vanuit de Arbodienst. De interventies van ArboNed hebben ons daarnaast nog eens 7.047,85 gekost en de aansluitkosten 1.560,-. Het is wenselijk het ziekteverzuim terug te brengen naar ongeveer 4%, wanneer je kijkt dat het landelijk gemiddelde voor zakelijke dienstverlening ligt op 3% en dat van het onderwijs op 5%. P3transfer heeft met name kortdurend frequent verzuim en het overgrote deel van het langere verzuim is gebaseerd op klachten van psychologische aard. Voor 2012 de uitdaging om onze preventie hier specifiek op 26 gekost. 34%, dan zit P3transfer daar net iets onder. 27 Training en Opleiding Practise what you preach is het uitgangspunt om ons ontwikkelconcept bij de klanten, het zogenaamde Xpert traject natuurlijk ook uit te rollen bij ons eigen personeel. In 2011 is vanuit de organisatie een collega toegevoegd aan de afdeling HRM die het interne Xpert traject heeft opgezet en alle collega s heeft getraind. Hiermee zijn de medewerkers van P3transfer ook Xpert te noemen. Uitbreiding afdeling HRM, basis op orde Begin 2011 is er een goede functieverdeling gemaakt binnen de afdeling en is er een administratieve kracht aangesteld om de processen beter te begeleiden en de HRM adviseurs te ontlasten van deze taken, zodat zij zich meer kunnen richten op het adviseren en ondersteunen van de Managers van de diverse afdelingen. Uiteindelijk moet in de functie van HRM adviseur meer op het niveau van HRM Business Partner komen. Tevens is per 1 september 2011 een Human Resources Manager aangesteld voor 0,8 fte. De basis is daarmee op orde. In 2012 zal de afdeling een E-HRM pakket gaan aanschaffen en uitrollen zodat de professionaliseringslag gemaakt kan Verloopcijfers In 2011 is er 9% verloop geweest. Waarvan 6% op eigen verzoek en 3% op verzoek van de werkgever. Daarnaast is er een definitieve uitbreiding gekomen van het personeelsbestand met 20%. De instroom is dus beduidend groter dan de uitstroom. De nieuwe medewerkers zijn daarmee bijna allemaal voor bepaalde tijd aangetrokken om bepaalde werkzaamheden tijdelijk op te vangen. De instroom binnen de projectorganisatie is hiermee het grootst. Functies en functienamen Met het groeien van de organisatie is ook het aantal functies uitgebreid. Binnen P3transfer zijn inmiddels 50 functienamen bekend. Daarmee is het aantal functies te groot geworden om flexibel in te spelen op veranderingen. De wens is om het aantal soorten functies terug te brengen en op competentie/schaalniveau te gaan benoemen in Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers ligt op 40 jaar. Vanaf volgend jaar ver wachten we dat deze leeftijd op 41 jaar ligt. De vergrijzing binnen de

15 Realisatie acties business plan HRM 2011 doelstelling 2011 gerealiseerd onderhanden (nog) niet gestart eind 2011 weten alle medewerkers wat hun talenten zijn ongeveer. de xpert trainingen zijn gestart en iedereen heeft een eerste ronde doorlopen. de aandacht voor de pop s is er onvoldoende. er blijkt echter wel behoefte aan een vervolg. xpert training loopt door in 2012 Practice what you preach het jaar 2011 hebben alle medewerkers een Xpert training gevolgd. Doel was om het begrip Xpert top of mind te krijgen bij de medewerkers van P3transfer zodat iedere medewerker zich verder ontwikkelt naar een Xpert medewerker in een Xpert organisatie. Top of mind Top of mind houdt in dat Xpert wordt beleefd, dat medewerkers weten waar Xpert voor staat. Maar vooral ook dat de medewerker van P3transfer op Xpert wijze - zelfsturend - verantwoordelijkheid neemt voor zijn functie en taak, zijn bijdrage aan de organisatie en zijn persoonlijke ontwikkeling. eind 2011 is duidelijke welke talenten nodig zijn voor de organisatie van xpert alle hr instrumenten (w&s en beoordelingscyclus, uitstroombeleid, ontwikkelplannen) ondersteunen het matchen van talenten van de medewerkers en de organisatie p3transfer nee, pop s nog niet klaar en vlootschouw volgt in nee. eerst de functieomschrijvingen op orde voordat de andere instrumenten daarop aangesloten worden. loopt door in 2012 loopt door in 2012 Kwaliteiten breder inzetten In een hectische organisatie als P3transfer is dat geen eenvoudige opgave, voor niemand. De Xpert trainingen richtten zich op het bewuster maken van ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten door middel van gesprekken, oefeningen, testen, creatieve werkvormen en praktijkopdrachten. Tijdens de trainingsperiode heeft iedere medewerker een begin gemaakt met zijn Persoonlijk Ontwikkelplan en acties uitgezet om zijn kwaliteiten breder in te zetten en verder te ontwikkelen. Én te werken 28 in februari 2011 is de verhouding tus- Nee Loopt door in aan mogelijke ontwikkelpunten. Er werd daarbij 29 sen personeelskosten en omzet met 5% verbeterd. (in plaats van harder werken, slimmer werken). P3transfer zet bij haar eigen medewerkers in 2011 een medewerkertrevredenheids-onderzoek (MTO) uit. Dit vormt de nulmeting op basis waarvan voor 2012 verbeterdoelstellingen geformuleerd worden. Dit MTO wordt vervolgens elke twee jaar herhaald. Het ziekteverzuim komt niet boven de norm van 5%. De ziekmeldingfrequentie komt niet boven 3x per jaar per medewerker. Huidige werkdruk en werkprocessen laten dit niet toe. de toekomst is nu Investering voor Gedragen door MT/Directie. nodig. Ja Loopt door in 2012 voor wat betreft de uitwerking. Ja (vooral afname langdurig Doorlopend verzuim) Ja (wel aandachtspunt) Doorlopend toegewerkt naar het (afdelings)resultaat dat de leidinggevende voorafgaand aan de trainingen geformuleerd had. Ondersteuning Ter ondersteuning van de persoonlijke functionele ontwikkeling van iedere medewerkers zijn er twee Xpert werkboeken ontwikkeld. De begeleiding van de leidinggevende, de teamleider en collega s (buddy) waren hierbij ook van groot belang. Daarnaast kreeg iedere medewerker toegang tot een digitale ondersteunende tool waarin onder andere een competentiescan, een portfolio en een MT-leden van P3transfer tijdens een sessie paardenfeedback persoonlijk ontwikkelplan (POP) beschikbaar waren. Een als onderdeel van hun Xpert-training. fijn hulpmiddel om op eenduidige wijze en op een centrale plek je Xpert ontwikkeling te benoemen en vast te leggen. P3transfer leidt medewerkers in organisaties op tot Alle medewerkers hebben in 2011 de basistraining Xpert Xperts. Dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat succesvol afgerond. De uitrol van het Xpert trainingsplan P3transfer zelf ook veel aandacht besteedt aan het voor de trainers uit de flexibele schil is nu de volgende Xpert schap van haar eigen medewerkers. Gedurende stap.

16 Hoofdstuk 5 5. Financieel A Financieel overzicht en jaarrekening 2011 A.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na verwerking resultaatbestemming) Overzicht en jaarrekening Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa 1.2 Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Kortlopende schulden Totaal passiva A2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Begroting Baten 3.1 Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat na belastingen

17 A3 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Overige mutaties EV Aanpassingen voor: Afschrijvingen (excl. boekresultaat) Veranderingen in vlottende middelen Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Vennootschapsbelasting Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa 0 0 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Algemene toelichting Activiteiten De activiteiten van P3transfer BV bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bevoegd gezag van Stichting ROC West-Brabant over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat het bevoegd gezag schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2: 362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Overige activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toereken- 32 bare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen Mutatie liquide middelen Grondslagen voor waardering van gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en activa en passiva bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigings- Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in Euro.Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid van vorderingen worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op de balansdatum worden verwacht.de volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: Verbouwingen 10 jaar Bij gebouwen wordt rekening gehouden met een restwaarde van 10%. prijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging.de volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: Hard- en software Meubilair Overig inventaris Vervoermiddelen 3 en 4 jaar 15 jaar 10 en 20 jaar 4 jaar Bij vervoermiddelen wordt rekening gehouden met een restwaarde van 20%.De activeringsgrens voor overige activa bedraagt euro.

18 4 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE JAARREKENING Voorraden De voorraden worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs indien nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves. Pensioenen P3transfer B.V. heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP die wordt gekwalificeerd als een toegezegd-pensioenregeling. Onder een toegezegd-pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. P3transfer B.V. heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfspensioenfonds, op basis van RJ , verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegd bijdrageregeling. De verschuldigde premies over het lopende boekjaar worden als last verantwoord in de staat van baten en lasten. Voor zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Algemeen Onderstaand volgt een toelichting op de onderscheiden posten van de balans en staat van baten en lasten. Hierbij wordt dezelfde nummering zoals weergegeven in de balans en staat van baten en lasten, aangehouden. 1.1 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: Gebouwen incl. terreinvoorzieningen Aanschafprijs Afschrijvingen t/m Boekwaarde Investeringen Desinveste-ringen Afschrijving en Boekwaarde t/m (-) (-) (-) Gebouwen en terreinen Auto Inventaris en apparatuur Hard-en software Subtotaal Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 34 slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 35 verwezenlijkt. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengstverantwoording Verlenen van diensten Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Deelnemersbijdragen De deelnemersbijdragen, die bij aanvang van het cursusjaar in rekening worden gebracht, worden tijdsevenredig als baten in het betreffende boekjaar verantwoord. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Tezamen met andere rechtspersonen past P3transfer B.V. dezelfde bedrijfstakpensioenregeling toe. P3transfer B.V. heeft in geval van een tekort bij de bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen, anders dan hogere toekomstige premies. Afschrijvingen Op materiële vaste activa, behoudens terreinen, wordt afgeschreven op basis van de verkrijgings-/vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen evenals afboekingen in verband met een duurzame waardevermindering. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Totaal materiële vaste activa Aanschafprijs t/m 2011 Afschrijving en t/m 2011 Boekwaarde De boekwaarde per is als volgt opgebouwd: (-) Gebouwen incl. terreinvoorzieningen Inventaris en apparatuur Hard-en software Totaal De investeringen in inventaris en apparatuur zijn als volgt opgebouwd: Hard- en software Overig inventaris Voorraden Gebruiksgoederen af: voorziening voor incourantheid Vorderingen Deze post is als volgt te specificeren: Debiteuren Vorderingen verbonden partijen Overige vorderingen Overlopende activa Belastingen en premies soc. verzekeringen Voorziening wegens oninbaarheid Totaal vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar Debiteuren Debiteuren Van het saldo debiteuren per 31 december 2011 is op 31 januari ontvangen Vorderingen inzake verbonden partijen

19 Belastingen en premies soc. verzekeringen Voorziening wegens oninbaarheid Totaal vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar Debiteuren Debiteuren Van het saldo debiteuren per 31 december 2011 is op 31 januari ontvangen Eigen vermogen Mutaties Saldo Bestemming resultaat Herbestem-ming reserves Saldo Aandelenkapitaal (BV) Algemene reserve Agioreserve (P3) Vorderingen inzake verbonden partijen Prinsentuin College Zoomvliet College Markiezaat College Florijn College Kellebeek College Cingel College ROC West-Brabant Vitalis College IT Workz B.V Radius WCAA B.V Scala Novalis Personeel BV Overige vorderingen Borgsommen Vorderingen op personeel Totaal eigen vermogen Het exploitatiesaldo 2011 is conform het voorstel resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve. 2.2 Kortlopende schulden Deze post is als volgt te specificeren: Rekening-courant ROC onderling Crediteuren Schulden verbonden partijen Belastingen en premies soc. verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. Totaal overige vorderingen Overlopende activa 36 Novalis Personeel BV Te factureren Opbrengst SLA Te factureren Opbrengst Bedr.trainingen Te factureren Opbrengst Detachering Te factureren Opbrengst Inhuur Te factureren IC Opbrengst Overig Te factureren Overige Opbrengst Te factureren Opbrengst Leerlingvolgsysteem Te factureren Cursusgeld Bedrijfsgroepen Te factureren Opbr. Ond. uitvoering Te factureren IC Huur Vooruitbetaalde bedragen Contributies en Abonnementen Te ontvangen bedragen - Vakantiegeld Totaal overlopende activa Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Voorziening wegens oninbaarheid Stand per 1 januari af: vrijval bij: dotatie Rekening courant ROC onderling P3transfer Personeel BV Crediteuren Van het saldo crediteuren per 31 december is op reeds betaald Schulden inzake verbonden partijen Radius College Florijn College Kellebeek College Vitalis College Zoomvliet College ROC West-Brabant Prinsentuin College Markiezaat College Cingel College IT Workz B.V Liquide middelen Kasmiddelen Tegoeden op bankrekeningen Totaal liquide middelen

20 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Belastingen en premies sociale verzekeringen Totaal belastingen en premies Loonheffing Totaal belastingen en premies Schulden terzake van pensioenen Premie ouderdoms-/nabestaandenpensioen Schulden terzake van pensioenen Totaal schulden terzake pensioenen Premie ouderdoms-/nabestaandenpensioen De schulden ultimo boekjaar betreffen afdrachten over de maand december en de 13e maand. Totaal schulden terzake pensioenen De schulden ultimo boekjaar betreffen afdrachten over de maand december en de 13e maand Overige kortlopende schulden Schulden aan personeel Overige kortlopende schulden Totaal overige kortlopende schulden Schulden aan personeel Totaal overige kortlopende schulden Overlopende passiva Vakantiegeld en -dagen Vooruitontv. Overlopende Bedragen passiva - Opbrengst Bedrijfstrainingen Leermiddelen Overige Vakantiegeld personeelskosten en -dagen Detachering/ Vooruitontv. Bedragen uitzendkrachten - Opbrengst Bedrijfstrainingen IC Leermiddelen kosten automatisering Kosten Overige praktijkleren personeelskosten PR-kosten Detachering/ uitzendkrachten Accountants- IC kosten automatisering en advieskosten Leasekosten Kosten praktijkleren Hardware PR-kostenen Software SLA-kosten Accountants- ITWorkz en advieskosten Porti Leasekosten Hardware en Software Ontwikkeling SLA-kosten ITWorkz onderwijs Te Porti factureren Opbrengst SLA Te Automatisering factureren Opbrengst onderwijs Cursussen Te Ontwikkeling factureren Opbrengst onderwijs Bedr.trainingen Te factureren Opbr. Opbrengst Ontwikkeling SLA Winstuitkering Te factureren Opbrengst 2010 (o.b.v. Cursussen voorstel resultaatbestemming) Overige Te factureren posten Opbrengst Bedr.trainingen Te factureren Opbr. Ontwikkeling Winstuitkering Totaal overlopende 2010 passiva (o.b.v. voorstel resultaatbestemming) Overige posten Automatisering onderwijs Totaal overlopende passiva Baten werk in opdracht van derden 2011 Begroting Contractonderwijs Cursussen Bedrijfstrainingen LLB en vreemde talen Opbrengst leerlingvolgsysteem OPMS Ontwikkeling Lesmateriaal Examengeld Doorberekende reiskosten Onderwijsuitvoering Onderwijsontwikkeling Saldo overige posten < Overige Opbrengst SLA IC IC Opbrengst Ov. projecten Saldo overige Totaal baten werk in opdracht van derden Begroting Overige baten Verhuur Detachering personeel Overige baten Opbrengst reiskosten Opbrengst les-/leermiddelen Overige Overige posten Totaal overige Totaal overige baten Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen 2.3 Het Niet totaal in de van balans de verplichtingen opgenomen activa inzake dienstverlening verplichtingen (auto's, apparatuur en aanvullende leermiddelen) met een looptijd langer dan 1 jaar bedraagt circa Meerjarige financiële verplichtingen Fiscale Het totaal eenheden van verplichtingen inzake dienstverlening (auto's, apparatuur en aanvullende leermiddelen) met een looptijd Voor langer de dan omzetbelasting 1 jaar bedraagt is circa sprake van een fiscale eenheid tussen ROC West-Brabant en haar deelnemingen P3transfer B.V., P3 Transfer Personeel B.V., IT Workz B.V., Briljant Breda B.V., Novalis Personeels B.V., Aviation Fiscale eenheden Training Group B.V., World Class Aviation Academy B.V., Aircraft Maintenance & Training School B.V. en Voor Royal de omzetbelasting wing Training Center is sprake B.V.. van een fiscale eenheid tussen ROC West-Brabant en haar deelnemingen Alle P3transfer entiteiten B.V., betrokken P3 Transfer in de Personeel fiscale eenheid B.V., IT zijn Workz hoofdelijk B.V., Briljant aansprakelijk Breda B.V., voor schulden Novalis Personeels aan de B.V., belastingdienst Aviation Training inzake Group de B.V., omzetbelasting. World Class Aviation Academy B.V., Aircraft Maintenance & Training School B.V. en Royal wing Training Center B.V.. Alle entiteiten betrokken in de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden aan de belastingdienst inzake de omzetbelasting.

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Toolkit Kwaliteitsborging examinering:

Toolkit Kwaliteitsborging examinering: Toolkit Kwaliteitsborging examinering: Samen werken aan de professionele dialoog tussen examencommissie en teams Webinar 29 september 2017 Servicepunt examinering mbo Onderwerpen 1. Introductie 2. Nut

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda 1 Onderwerpen Introductie ROCKWOOL EVC Vakbekwaamheidsassessment Factoren 3 Carrièretrajecten Ervaringen Anekdotes 2 Introductie ROCKWOOL INTERNATIONAL

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk

Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk Conferentie Servicepunt examinering 23 september 2016 Programma workshop Kennismakingsoefening Beroepspraktijkvorming en de examinering daarvan Wet-

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Vastgesteld op 31 maart 2017 door de examencommissie van het Florijn College Jaarplan 2017 Examencommissie Florijn College 1 1. Taak en doelen examencommissie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail Plaats : Schiedam, Veghel, Tilburg BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292937 Datum onderzoek : 22, 27 en 28

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden. FIND Opleidingen BV. Verslaglegging werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013

Verslag van werkzaamheden. FIND Opleidingen BV. Verslaglegging werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013 Verslag van werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1. Profiel FIND Opleidingen B.V. 5 1.2. Visie 1.3. Kwaliteitsgebieden 6 2. Verslag van werkzaamheden 7

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Toolkit. Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 3

Toolkit. Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 3 Toolkit Kwaliteitsborging examencommissies mbo Module 3 Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging Module 3 Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging Inhoud In deze module staat het hoe van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014 Een 'werkende examencommissie Inhoud workshop Stellingendiscussie Presentatie: hoe hebben we bij Nova de professionalisering van de examencommissie aangepakt? Ervaren van een door ons gebruikte werkvorm:

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Blik op werk 24 juni 2014 Utrecht. Rendement van leren in Bedrijf, 24 juni Blik op werk

Blik op werk 24 juni 2014 Utrecht. Rendement van leren in Bedrijf, 24 juni Blik op werk Rendement van leren in Bedrijf, 24 juni Blik op werk 1 2 Onderwerpen Introductie ROCKWOOL EVC Vakbekwaamheidsassessment Factoren 3 Carrièretrajecten Regio Ervaringen Anekdotes 3 Introductie ROCKWOOL INTERNATIONAL

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten. ROC West Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten. ROC West Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten ROC West Brabant te Etten-Leur Crebo 91830 Chauffeur goederenvervoer Crebo 90311 Operator (Operator A) Crebo 90313 Operator (Voedingsoperator)

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Forma voor mbo, niveau 1 Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30LB Crebo-nummer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca21 - Medewerker sociale zekerheid Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126042 Kenmerk 3279705 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Amsterdam com43 - Verkoopspecialist Juli 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 126565 Onderzoek uitgevoerd in: april 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie