van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut"

Transcriptie

1 Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan en na afstemming met de capaciteitsgroepen onder verantwoordelijkheid van de directeur van het onderwijsinstituut, teneinde kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden binnen de opleiding(en). Context Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van een van de volgende functionarissen: Decaan Directeur onderwijsinstituut VSNU 1 UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING OPLEIDINGSMANAGER VERSIE APRIL 2008

2 RESULTAATGEBIEDEN Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 1 Faculteitsplan Doen van strategische voorstellen inzake onderwijsbeleid, -programma en organisatie 2 Onderwijsbeleid Opstellen, implementeren en uitvoeren van het door de decaan vastgestelde onderwijsbeleid 3 Studentenbeleid Opstellen, implementeren en uitvoeren van het door de decaan vastgestelde studentenbeleid 4 Onderwijsprogrammering Bijdragen aan de ontwikkeling en inrichting van het huidige en gewenste 5 Onderwijsontwikkeling Ontwikkelen van nieuwe curricula en lesprogramma's Strategie van de instelling Strategische (onderwijs)doelstellingen en richtlijnen Strategische (onderwijs)doelstellingen en richtlijnen Bestaand curriculum Onderwijsdoelstellingen en kwaliteitsmaatstaven voor nieuwe curricula, op basis van vereisten van de faculteit, de wetenschap, het werkveld en de behoeften van de student Bijdrage aan het faculteitsplan, zodat de inhoudelijke verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de bijbehorende implementatie gestimuleerd wordt Stimulering van de inhoudelijke en didactische verbetering en vernieuwing van het onderwijs Optimale kwantitatieve en kwalitatieve in-, door- en uitstroom van studenten Bruikbaar/onderbouwd advies over inrichting en vormgeving van een Nieuwe uitgewerkte (delen van) curricula, cursussen en (les)programma s Adviseren van de Directeur Onderwijsinstituut Bijdragen aan de opstelling van het faculteitsplan en de begroting Initiëren en onderhouden van in- en externe relaties Beoordelen van aanvragen voor samenwerking met andere faculteiten, instellingen en overige externe partijen deelnemen aan het bestuurlijk overleg waarin de Decaan en alle leidinggevenden van de organisatorische eenheden zitting hebben concipiëren van voorstellen voor nieuw onderwijs- en studentenbeleid Analyseren van ontwikkelingen en oorzaken, knelpunten; vaststellen van mogelijke impact op onderwijs(doelen) Opstellen van een probleemdefinitie Afstemmen met in- en externe betrokkenen over raakvlakken, voorwaarden voor en effecten van voorgesteld beleid Concipiëren van voorstellen voor nieuw onderwijsbeleid Uitwerken van voorlichtingsprogramma;s voor potentiële studenten, ouders, HBO/WO-docenten Initiëren van imago-, wervingsdoelstellingen en instrumenten Bepalen instroomniveau student en bijbehorende criteria Uitwerking van algemene richtlijnen ten behoeve van studentenbegeleiding en studieadvisering Inventariseren van het programma van eisen Definiëren van de contouren van het Plannen en coördineren van de ontwikkeling en implementatie van het vastgestelde Overleg voeren met Decaan, Directeur onderwijsinstituut, voorzitters capaciteitsgroepen, afdelingshoofden, docenten en studenten Ondersteunen bij de uitwerking en uitvoering van het vastgestelde Formuleren van eindtermen en doelen van curricula, cursussen of onderwijseenheden Analyseren van doelstellingen en opzetten van hoofdlijnen Uitwerken van concepten en afstemmen met opdrachtgevers Bewaken samenhang van diverse onderdelen van ontwikkelde curricula, cursussen of onderwijseenheden Afstemmen van onderwijsdoelen en kwaliteitsmetingen met wetenschappelijk en opleidingspersoneel Geven van inzicht in voortgang en resultaten aan alle betrokkenen VSNU 2 UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING OPLEIDINGSMANAGER VERSIE APRIL 2008

3 6 Inrichting onderwijs Zorgdragen voor de personele organisatie, bezetting, logistiek en benodigde faciliteiten ten behoeve van onderwijs, aansluitend op het facultaire en bijbehorende budget Toewijzingsmodel Optimale uitvoering van het Maken van afspraken met voorzitters van capaciteitsgroepen ten aanzien van inzet van wetenschappelijk personeel Maken van afspraken met Directeur bedrijfsvoering/decaan inzake gebruik huisvesting, ICT, audiovisuele hulpmiddelen en andere faciliteiten Zorgdragen voor een efficiënte planning van onderwijsuren en een optimale werkbelasting voor medewerkers en studenten Zorgdragen voor een efficiënte planning van faciliteiten en middelen, en genereren van managementinformatie en budgetverantwoording. 7 Kwaliteitsbewaking Adviseren en ondersteunen onderwijsverantwoordelijken bij het opzetten, invoeren en onderhouden van (een) kwaliteitssyste(e)m(en) Vraagstelling en aard van de (te ontwikkelen) systemen Systematiek die voldoet aan criteria als toepasbaarheid, validiteit, inzichtelijkheid, herhaalbaarheid en toegevoegde waarde Bespreken van de uitkomsten van evaluaties en de doelstellingen van beleid Inventariseren en analyseren van de aard van knelpunten Onderzoeken van mogelijkheden tot systematische verbetering Onderzoeken en evalueren van bestaande kwaliteitssystemen Ondersteunen en adviseren bij ontwikkeling en implementatie 8 Acquisitie Verwerven van nieuwe of aanvullende opdrachten in een concurrerende omgeving Beleid van de dienst en/of afdeling Voldoende werk en/of inkomsten voor de dienst en/of afdeling Leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers Volgen van in- en externe ontwikkelingen die aanvullende projecten noodzakelijk maken Schrijven van (project)voorstellen en offertes en deze presenteren aan en bespreken met de (potentiële) opdrachtgever(s) Zorgdragen voor goede public relations 9 Bedrijfsvoering Vormgeven aan onderwijsondersteunende processen, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan Toegewezen financiële middelen Financiële richtlijnen Doelmatige realisatie van de doelstellingen van het programma / de programma s Inrichten van en leiding geven aan de studentenadministratie, kwaliteitszorg, onderwijs- en tentamenorganisatie, studieadvisering en -begeleiding, e.d. Opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Decaan van de begroting van het onderwijsinstituut Verantwoording afleggen inzake besteding van middelen aan Decaan en indien aanwezig externe partners Verdelen van toegewezen financiële middelen over de opleidingen en ervoor zorgen dat afspraken daaromtrent worden vastgelegd 10 HRM Implementeren en uitvoeren van het door de Decaan vastgestelde HRM-beleid binnen het eigen organisatieonderdeel CAO Centrale richtlijnen Kwantitatieve en kwalitatieve bezetting die in optimale zin bijdraagt aan het onderwijs Werven en selecteren van medewerkers Voeren van functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken en beoordelingsgesprekken met medewerkers Ontwikkelen van talenten en professionaliseren van medewerkers Toekennen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Benodigde expertise in kaart brengen en opstellen van opleidingsprogramma VSNU 3 UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING OPLEIDINGSMANAGER VERSIE APRIL 2008

4 11 Coördinatie werkuitvoering Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden Verkregen bevoegdheden en richtlijnen Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost VSNU 4 UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING OPLEIDINGSMANAGER VERSIE APRIL 2008

5 Indelingscriteria Opleidingsmanager Functieniveau Oopleidingsmanager 1 Opleidingsmanager 2 Indelingscriteria Bijdrage aan facultaire onderwijsbeleid en faculteitsplan Initiëren van strategische veranderingen binnen het onderwijsbeleid van de faculteit en bijdragen aan het faculteitsplan. Bijdragen aan het faculteitsplan en aan strategische veranderingen binnen het onderwijsbeleid van de faculteit Aantallen studenten > 200 studenten < 200 studenten Indelingsregels Opleidingsmanager Opleidingsmanager 2 is van toepassing indien tenminste aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Opleidingsmanager 2 Opleidingsmanager 1 is van toepassing indien tenminste aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Opleidingsmanager 1 VSNU 5 UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING OPLEIDINGSMANAGER VERSIE APRIL 2008

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen Universitair Functieordenen (UFO) De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functieordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functie Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functionele loopbaan: C4 C5 of B1 B2 B3 Subdienst: ICT Doel van de entiteit Beschrijving van

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie