\ \ \ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).requestNonPersonalizedAds = 1;\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \ ');
Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I/IIII2, '- 't I P -:... i,...,_, _ .., _, Vi., r - " '. -r.1- F. ' 1., ;,, .,c-' :, c '13:'.:' '.' .-...,..,!. MO': -' ".=';"

2 OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelij GESCAND OP 2 5 APR Gemeente Oostzaan Datum : 24 april 2013 Aan de gemeenteraad van de gemeente Uw BSN Oostzaan Uw brief van Uw kenmerk Postbus 20 Ons nummer : AA WORMER Behandeld door : S. Plooijer Onderwerp : Begroting 2014 OVER-gemeenten Geachte heer/mevrouw, Met genoegen presenteren wij u hierbij de (meerjaren)begroting van de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. De begroting is besproken en goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur op 23 april Conform de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten wordt de begroting hierbij aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijzeperiode van 6 weken. Na deze periode zal de begroting vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur van OVER-gemeenten. Gelet op de positieve berichten die zijn ontvangen omtrent de indeling, opmaak en inhoud van de begroting 2013 zijn behoudens enkele aanpassingen in tekstuele zin op grond landelijke ontwikkelingen en kleine aanpassingen in ambitie en doelstellingen geen veranderingen doorgevoerd. Financieel gezien is de begroting opgesteld met een inflatiecorrectie van 1,75% als uitgangspunt. Dit percentage ligt iets lager dan de prognose van het CPB. Daarnaast zijn enkele zaken geactualiseerd o.a. de overgang van formatie brandweer i.v.m. de regionalisering. Het effect van deze regionalisering is dat de lasten in OVER-gemeenten afnemen maar de lasten wel in de specifieke gemeentebegroting op het onderdeel veiligheidsregio toenemen. De gemeentelijke bijdrage is, na het doorvoeren van aile mutaties, opnieuw berekend. Ik verzoek u, uiterlijk 11 juni 2013, uw eventuele zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Deze zienswijze termijn is een week langer i.v.m de te houden vergadering van de gemeenschappelijke raadswerkgroep over een gezamenlijke zienswijze, die in de maand mei 2013 wordt gepland. Hoogachtend, het b- ur van OVER-g,- eenten voorzit P.J. Mohl OVER-gemeenten Postbus AA Wormer

3 ,r -, ^;11' rṙ _ -0A_Q.';.,,,,,f-7- -rft,4:'`...;"-.1"`,7 rrr "L " 'A;'f... t, :444,.- 1,. v 'AA, J 47 4 t.r "=.-. A' )1,, '=i S.V '4.-...P.1!.6.. m '57 --Yf ;,' :,'... 5., ': ;`,',-P.' ''JC-''' '' Q1:'. ' `, 4-1:0MT'A- zric. 1' 4 as, '7, M 4-,. -A,. 1:igr,.,1T), , :-,..,-..:.!.-..:-- ifriw.. '7'..4,= -t',f,::-,--''' - I J.,:',...,4,,,, '"u-.--j, '-i'' 4'-,3,4,,_,.....,...L'P.., -., '..7,-"-' k,,,iye7,.4,:r:kr..').'''' ,:..., -,:p4 4t-L:,- 4,44.,. 4.F 74-,,..4 r, -.1-4,,: ' ' -,-.2,,:t,. -.g",!.:4-,.t.-.:ru_. - -4, -.--, 4,1frvetLIkM, : _3-,, = --dyukrtr..-, I it A.^.: e... :.. /1? a ilt-x ( '"T cr...,,, it1,v,2.i =.4.;,:::.. --,:-' '-'1 Ailsk,.,..,:,,T4514.i.....1,-,- 4a. "i"`.,..,47,- '::.'1.: ;,,ib..,:4 :`:.'.4ez-u-r--, 7 "'.i.-77:1'..za:5?,.'l -.*,:j,,i,,i 'l ; !., g?0,1a=li' -." a, a_zif, ,-...=, 'H's ';r7"-71,-ri.-ir,,i'li,-;';).="- 7,1 r,..0.-,,-..,7:,...ryi,-. '.;;J:,:vr,v, V -..,: '---,'?F, ' ' r ut.-t -'-z.*,,,, -:;4 ;EL,, '.: --q-ist-,,'. 4."-.;-.. j ft ft 0'14' c. r t..tal. :, !C,',.-L.A1-,-!--L-.;Z.1- -1, A,,,4;.7. ;,. 44%,,,'..;' 4 -, t'r ;?,,!`,..,,,,,04,.....,, iii -Igr? -'., ','.',).Z.L4,,-! -,,..,,, i.k,-r', ,,9.,.. ig o',.,, '*.,, ;,-,..,. --,-.: -7,.----,,,...-4, , 4 i L.,_. -ri -7,:y,,--,.,c; r }.,.., -t-,',',r-.2.,,,t-0=`,-, :ev.,., A....!::,, p...11!tl y,;t,..,,,. - Kr,.1,2.tc f,.-.4-,,,..) g.. ---' tt, 51..i-C4:;',., 't' 4-i 7.71=Vril,:4 - ''':-'-U:-4'.,: `',".:' ' Li-,..r,' -.,_= ,-._...c.,...-t4., 3:- c7., L_,:,,...:.--1,... -t-,.,...1m.:- -..1, ' 4 1;7 ft c- 6-. e.! ft f!, rt JT rii. ',. 7471,F, -.L,'," rak. votiosio...w7.4.,'s,,- ic%.14 r!, - `--"" e,y,i..'-`q"'s t -4..C.71;:r..7.,s_e; 1,6,;2,1L i.1.- '-. 4.% 711j 4,.,.,;- te ji trg 'Ir

4 BEGROTING OVER-gemeenten OOSTZAAN WORMERLAND

5 I I I I. - L ' E- r 4. : 1.1,-1 I -,, '. ti I I )1/110C'7.- _,- -; - ' " r: ;IV : ".71 I I I 2 r.+f I Z11 ' -,, 7, :, _ - - = ' r- r [, _ - ii._ 1. ';, I I i; 1 7 r, e F = e' 1 r,, p. J _H. ' t. _, -...,..-,L'. 7 1-,.:-1" rat; :1, C '. - "AA - :2,.;_,;",. - -I% M'k- 7..1;.. I. L..). Li, ; 411.

6 Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting van OVER-gemeenten aan. In de meerjarenbegroting laten we zien wat OVER-gemeenten gaat doen in 2014 en kijken we kort terug op de behaalde resultaten. Als het gaat om onze manier van werken, het gebruik van sociale media in onze dienstverlening en het Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenbudget staat OVER-gemeenten regelmatig in de belangstelling. In het najaar van 2012 stond OVER-gemeenten samen met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de finale van Overheidsorganisatie 2.0. Deze prijs, een initiatief van het platform Ambtenaar 2.0, wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest innovatieve overheidsorganisatie van het jaar. Onze nominatie en finaleplaats geeft aan dat OVER-gemeenten nu at wordt gezien als een vernieuwende overheidsorganisatie. En dat is lets waar we als relatief kleine organisatie trots op orogen zijn. Vanzelfsprekend is innovatie voor OVER-gemeenten geen doel op zich. We zien het vooral als een middel om invulling to geven aan de ambitie en het realiseren van de visie van OVER-gemeenten. Het sturen vanuit visie, ambitie en waarden is de basis waarmee we onze moderne organisatie richting geven. Bij de start van OVER-gemeenten is de ambitie bepaald: Klantgerichte dienstverlening, Professionaliteit, Aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en Bedrijfsvoering. In deze begroting kunt u lezen wat wij op deze vier punten ondernemen. Namens het Dagelijks Bestuur van OVER-gemeenten, Paul Mohlmann Voorzitter

7 INHOUD OVER-GEMEENTEN 2 Missie 2 Visie 2 Kernwaarden 2 Ambitie 2 Organisatie 4 Gehanteerde uitgangspunten begroting 4 DIENSTVERLENING 5 Bestuurlijke kaders en dienstverleningsconcept 5 Wat gaan we doen in 2014? 6 VERGROTEN PROFESSIONALITEIT 10 Wat gaan we doen in 2014? 10 AANTREKKELIJKHEID OP ARBEIDSMARKT / 13 GOED WERKGEVERSCHAP 13 Wat gaan we doen in 2014? 13 BEDRIJFSVOERING 19 Wat gaan we doen in WAT KOST HET? 21 Verschillenanalyse 21 GEREALISEERDE EFFECTEN SAMENWERKING 23 PARAGRAFEN 24 Paragraaf Weerstandsvermogen 24 Paragraaf Bed rijfsvoeri ng 25 Paragraaf Verbonden partijen 25 Paragraaf Financiering 25 1

8 OVER-GEMEENTEN Missie "Wij ondersteunen gemeentebesturen om innovatief en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en producten te leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen. Gemeenten zijn op deze manier in staat hun doelen te verwezenlijken." Visie 41111DONS CONCEPT In 2020 zijn wij: Een vraaggestuurde dienstverlener Een toegangspoort tot de overheid Een aantrekkelijke werkgever Een innovatieve, `anders' denkende organisatie Een aantrekkelijke partner UITGIMS.VV/IIIN SAME.EAKING Kernwaarden Plezierig en passievol werkgeverschap Innovatie en flexibiliteit Praktisch en pragmatisch (KISS = niet moeilijker maken dan het is) Betrouwbaar, (een partner waarop je kunt bouwen) Samen OVER rt Ambitie Klantgerichte dienstverlening: Wij bieden dienstverlening op maat. De diversiteit in behoeften van klanten staat centraal. Wij kennen onze klanten en werken mee aan oplossingen. Wij doen dit door de vraag achter de vraag te achterhalen en op een eenvoudige en snelle manier klanten te helpen Bedrijfsvoering: Wij beheersen onze processen en optimaliseren deze doorlopend. OVER op GA Hierbij bewaken we de balans tussen structureren en ruimte om te innoveren. Wij doen dit met informatie die ons in staat stelt Infografic OVER concept om overzicht te houden, belangen of te wegen en beslissingen zorgvuldig te nemen 2

9 Professionaliteit: Wij werken op een manier die ons in staat stelt om waar te maken wat wij zeggen. Dit betekent dat wij alien onze rot pakken om het gewenste resultaat te bereiken. Wij doen dit door het waarderen van vakmanschap. Wij handelen met passie binnen de speelruimte die we hebben. Wij weten wie we nodig hebben om samen onze doelstellingen te realiseren Aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt: Wij zijn een innovatieve organisatie die medewerkers inspireert om het beste van zichze/f te latera zien. Medewerkers voelen vertrouwen en dragen met trots bij aan het succes van de organisatie. Wij doen dit door medewerkers de vrijheid te geven om het werk zeif te organiseren en verwachten dat zij verantwoordelijkheid semen voor het resultaat. Plezier in het werk, kennis delen en ontdekken staan voorop a. klantgerichte dkristveriening h.?mandan b. Strati% le an Wield. bedrijfsvoering e. slegvaardigheld kt suuctuur f. cultuur - Wortnetland e. aantrekketultheld op arbeldstnarla - 00St Arnbitienlveao 2015 * start d professionalltelt rood *ad am} nu vald dirt - ev woe' Spinnenweb Ambitieniveau

10 Organisatie Dienstverlening Beleid en Regie Organigram OVER-gemeenten Gehanteerde uitgangspunten begroting Bij het opstellen van de begroting 2014 hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: In de cijfers gaan we uit van bestaand beleid; We passen hier een inflatiecorrectie op van 1,75%, conform de verwachting van het CPB in maart 2013 voor de verwachte prijsstijgingen in 2014; Voor ICT investeringen hanteren we een afschrijvingstermijn van 3 tot 5 jaar, en een omsiagrente van 5%; De nieuwe ontwikkelingen worden afzonderlijk beschreven in een apart hoofdstuk; Nieuw beleid kan alleen als er staand beleid wordt geschrapt. 4

11 DIENSTVERLENING Bestuurlijke kaders en dienstverleningsconcept OVER-gemeenten werkt met het dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' als richtinggevend kader. Het dienstverleningsconcept is de ieidraad voor de planmatige ontwikkelingen van de dienstverlening in de beide gemeenten. In het dienstverleningsconcept zijn voor 2015 de volgende uitgangspunten vastgelegd: De burger kan kiezen op welke manier hij zaken doet met de gemeenten Alle contactkanalen zijn beschikbaar De burger hoeft zijn gegevens maar 1 x aan to leveren De burger weet waar hij terecht kan en wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd De burger heeft inzicht in de status van zijn aanvraag De burger heeft recht op juiste, volledige en actuele informatie op maat Vanaf de start van OVER-gemeenten hebben we gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. In 2011 hebben we de benchmark 'Waar staat je gemeente gebruikt als eerste meting van de klanttevredenheid van de inwoners van de aangesloten gemeenten Oostzaan en Wormerland. De klanttevredenheid van de inwoners van de beide gemeenten is de afgelopen jaren gestegen. De klantwaardering in de gemeente Oostzaan is gestegen van een 6,6 naar een 7,6. In Wormerland van een 7,6 naar een 7,8. Het landelijk genniddelde is een 7,6. We zijn er trots op dat we dit hebben gerealiseerd in de periode dat we ook druk bezig waren met het vormgeven van de organisatie , , ,6 7,5 7, ,6 1, cijfers klanttevredenheid 2007 t/m Dienstverlening Wormertand -a-- DiensIvedening Oostzaan Deze begroting is opgesteld in april De benchmark Waar staat je gemeente is gepland voor najaar De herijking van het dienstverleningsconcept is nog niet uitgevoerd. 5

12 Een greep uit de resultaten op het gebied van dienstverlening: Introductie dienstverlening op afspraak Webcare Procesherontwerp toegepast op vijf processen Afhandeling lokale belastingvragen door KCC Voorbereiding gekantelde werkwijze Wmo: keu kentafelgesprekken Verruimen openingstijden om producten of te halen Inrichten WMO loket waardoor inwoners weer bij hun eigen gemeente terecht kunnen met hulpaanvragen Kwaliteitshandvest Herijking dienstverleningsconcept Kwaliteitshandvest iinisan) a (1146.1) ft I * 10, At PLaat "Kwaliteitshandvest" zie bijlage 2 Wat gaan we doen in 2014? Vervolgstappen 2014 en verder Medio 2011 is het i-nup, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, namens Rijk, gemeenten en andere overheidspartners vastgesteld. Het i-nup bouwt voort op het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e- overheid) en beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en standaardisatie. Op de online Interactieve Stelselplaatl is te zien hoe de verschillende basisregistraties onderling meer dan twintig verbindingen met elkaar hebben. De landelijke stand van zaken en actuele planning met betrekking tot het leggen van de relaties en het doorleveren van gegevens wordt ook in deze plaat weergegeven. Medio 2013 is een uitvoeringsprogramma dienstverlening vastgesteld met daarin een toekomstbestendig en klantgericht Klantcontactcentrum (KCC) concept. Dit is vertaald in een routekaart voor 3 jaar, waarin ook de gewenste investeringen op ict gebied zijn opgenomen. In 2014 gaan we onder meer aan de slag met: Verdere implementatie zaakgericht werken Procesherontwerp 6

13 KCC ontwikkeling Dienstverlening op afspraak Uitbreiden van digitale producten Basisregistratie Personen Basisregistratie Grootschalige Topografie Voorbereiding uitvoering decentralisaties Zaakgericht werken Zaakgericht werken is een werkwijze waarmee we een efficiente en tijdige afhandeling organiseren en de burger zeif inzicht heeft in de status van de afhandeling van zijn aanvraag. In 2013 hebben we een nieuw zaaksysteem aangeschaft en een start gemaakt met het inrichten daarvan voor de processen postregistratie en WMO. In 2014 gaan we meer processen inrichten waarbij we een keuze maken voor die processen die in 2013 zijn herontworpen op basis van de LEAN-methode zoals subsidies en verstrekking bijzondere bijstand. Procesherontwerp In 2013 hebben we een pilot voor procesherontwerp uitgevoerd, waarbij vijf processen (Wmo, omgevingsvergunning, subsidies, bestuurlijke besluitvorming en bijzondere bijstand) zijn aangepakt. Met behuip van de leanmethodiek herontwerpen de medewerkers de werkprocessen met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en de doorlooptijden te verkorten. Hiermee richten we de processen klantgerichter en slimmer in. Het resultaat van de pilot verantwoorden we in de zomerrapportage In 2014 gaan we aan de slag met vijf andere processen. KCC ontwikkeling Media 2013 is het Dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' herijkt. De gemeentebesturen van beide gemeenten hebben hier het kwaliteitsniveau van hun lokale dienstverlening bepaald, en eventueel keuzen gemaakt in de mate waarin klanten warden gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van het meest efficiente en effectieve kanaal (kanaalsturing). Uitgangspunt in de organisatie van het KCC blijft: medewerkers zijn bij verschillende loketten inzetbaar; overbrengen van eenvoudige producten en de informatievoorziening naar de 1e lijn; zoveel mogelijk producten klaar terwijl u wacht. Dienstverlening op afspraak Bij klantgerichte dienstverlening hoort tegenwoordig ook dat de klant zeif bepaalt wanneer hij naar de gemeente komt. Bovendien is het inzetten van het werken op 7

14 afspraak een mooi instrument om de wachttijden te verminderen. Voor de bedrijfsvoering betekent werken op afspraak een verbetering voor het inroosteren van medewerkers. Dienstverlening op afspraak betekent ook meer huisbezoeken. Basisregistratie Grootschalige Topografie De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de kaart klaar is, dan kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig. Voor uitvoering van de BGT, Wet kenbaarheid publieksrechtelijke beperkingen (Wkbp) en basisregistratie ondergronden (BRO) is in 2013 in regionaal verband een opdracht geformuleerd om gezamenlijk te onderzoeken of de ontwikkeling en het beheer van deze wettelijke verplichtingen regionaal kan worden uitgevoerd waarbij de gemeente Purmerend - zoals ook reeds bij de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) het geval is - eventueel de beheertaak op zich kan nemen. Basisregistratie Personen Voor 1 juli 2015 dienen de gemeenten Oostzaan en Wormerland aangesloten te zijn op de Basisregistratie Personen (BRP). De lokale GBA-bestanden van beide gemeenten gaan daarbij op in een grote, door het Rijk beheerde basisregistratie. Dit is een omvangrijke operatie die gepaard gaat met het verder reduceren van dubbele opslag van gegevens. Dit heeft ook grote gevolgen voor de informatiehuishouding van beide gemeenten en de systemen waarop deze zijn gebaseerd. De gemeenten moeten de gegevens die betrekking hebben op hun eigen inwoners in de BRP gaan bijhouden in een nieuw systeem, de zogenaamde burgerzakenmodule. De extra functionaliteiten die aan de huidige GBA-systemen zijn gekoppeld om de dienstverlening (o.a. rijbewijzen, paspoortuitgifte) en de bedrijfsvoering (o.a. onderzoeks- en naturalisatiedossiers) ondersteunen, zijn niet voorzien in de burgerzakenmodule en moeten opnieuw worden ingekocht met mogelijk een aanbestedingsprocedure. Klantgerichte dienstverlening en uitbreiden digitale producten Om kianten de mogelijkheid te bieden om 24 uur per dag I 7 dagen per week antwoorden te kunnen vinden op vragen die zij hebben over gemeentelijke producten wordt de informatievoorziening op onze websites verder verbeterd, en de vindbaarheid van producten vergemakkelijkt. Daarnaast breiden we het aantal digitaal aan te vragen 8

15 producten uit met minimaal 10. Naast het digitaal optimaliseren van onze dienstverlening is ook de fysieke vormgeving van ons KCC-dienstverleningsconcept een belangrijk punt van aandacht. Uitgangspunt is dat wij onze dienstverlening Iokaal aanbieden. Wij vertalen ons dienstverleningsconcept naar een klantgerichte en vernieuwende gemeentewinkel-formule. 00- Voorbereiding uitvoering Decentralisaties Gemeenten krijgen de komende jaren een groot aantal nieuwe taken in het maatschappelijke domein. De gemeenten Wormerland en Oostzaan worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor de re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en wordt vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de totate jeugdzorg en voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking. Voor de overheveling van taken op het gebied van jeugdzorg en de Wmo treft OVERgemeenten in 2014 voorbereidingen om deze taken vanaf 2015 adequaat in onze dienstverlening to kunnen integreren. Meer over onze visie op dienstverlening: 9

16 VERGROTEN PROFESSIONALITEIT 110 Wat gaan we doen in 2014? In 2014 gaan we aan de gang met: Slim samenwerken in Zaanstreek-Waterland Pre mediation vervolg Control Kwaliteitsmanagement Relatie bestuur OVER-gemeenten Onderzoeken 212 en 213a Kwaliteit raadsvoorstellen Programmatisch werken Slim Samenwerken in Zaanstreek-Waterland Door de 3 decentralisaties is de samenwerking in de regio is versterkt. Ook de verplichte regionalisering van de brandweer heeft ertoe geleid dat actief onderzocht wordt of en op welke wijze ondersteunende taken gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Op het gebied van vastgoedinformatie is ook onderzoek gestart naar mogelijkheden het beheer gezamenlijk uit to voeren, zoals dat ook bij de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) al gebeurt. OVER-gemeenten doet actief mee aan deze ontwikkelingen. Pre mediation vervolg OVER-gemeenten heeft vanaf 2012 een pilot gedraaid met pre mediation. De resultaten van die proef zijn zeer bemoedigend. Zowel bezwaarmakers als medewerkers zijn positief over de nieuwe werkwijze. De toepassing van pre mediation heeft geleid tot de intrekking van een groot aantal bezwaarschriften. In de periode tot 2014 lag de focus vooral op de toepassen van mediation bij handhavingszaken. Vanaf 2014 willen we de focus meer verleggen naar de voorkant van het proces. We beginnen dan met invoering bij WMO en vervolgens bij vergunningen Control Voor de bedrijfsvoering is het opstellen van een intern controleplan van belang geweest voor het uitvoeren van controles op de processen bouwvergunningen, WMO, kasmutaties en controle op de salarissen en personele kosten. Ook is de informatieverstrekking richting budgetbeheerders gestructureerd en worden periodiek budgetoverzichten verstrekt. Het uitvoeren van de p&c cyclus is in 2013 volgens planning verlopen. 10

17 Het verder in control komen is een proces dat meerdere jaren beslaat. Op basis van de managementletter en de adviezen daarin leggen we het Dagelijks Bestuur jaarlijks een verbeterplan voor. Kwaliteitsmanagement De kwaliteitsregisseur is verantwoordelijk voor het monitoren en verder uitbreiden van het kwaliteitshandvest. De opgave voor de kwaliteitsregisseur is om op een creatieve manier management en medewerkers feedback te geven over de behaalde resultaten en ze te verleiden om zelf verbeteringen voor te stellen. De kwaliteitsregisseur heeft een onafhankelijke positie in de organisatie. Relatie bestuur OVER gemeenten AB en DB OVER-gemeenten Jaarlijks komen we tenminste 6x met het DB en 4x met het AB bij elkaar. In 2014 kunnen we de aanbevelingen verwerken uit de gehouden evaluatie in Als start voor de nieuwe periode na de verkiezingen zullen we met een apart programma komen voor de nieuwe DB- en AB-leden. Gemeenteraden In 2013 hebben we de begroting en jaarrekening besproken in de gezamenlijke raadswerkgroep ter voorbereiding van de raadsbehandelingen. Doel van de agendering is te komen tot een gezamenlijk gedragen advies. Voor 2014 stellen we voor om deze ingezette werkwijze voort te zetten. In het eerste kwartaal van 2014 besteden we aandacht aan de in 2013 gehouden evaluatie van de GR OVER-gemeenten. Als start voor de nieuwe periode na de verkiezingen komen we met een apart programma voor de gemeenteraden. Colleges Per gemeente maken we een overdrachtsdossier dat de nieuwe collegeleden van beide gemeenten kunnen gebruiken bij het inwerken. Daarnaast stellen we een introductieprogramma op waarin aandacht wordt besteed aan werkwijze, opleiding en cultuur. Onderzoeken 212 en 213a De controller neemt de regie op de tijdige uitvoering van deze verplichte onderzoeken. Dienstverlening aan raden In 2013 is in samenspraak met raadsleden uit de beide gemeenten een nieuw format ontwikkeld voor de raadsvoorstellen. De directie ziet toe op het goede gebruik van dit 11

18 format. In 2014 willen we normen opstellen voor het tijdig afhandelen van vragen en gedane toezeggingen aan de gemeenteraden. Deze gemaakte afspraken gaan we monitoren. Programmatisch werken In 2013 is een voorzichtige start gemaakt met het resultaat gericht organiseren. Ons uitgangspunt is dat we slim organiseren en samenwerken. In 2014 willen we het onderwerp Goed Werknemerschap op programmatische wijze uitwerken. Ook willen we uit de beide college-/raadsprogramma's een onderwerp programmatisch uitvoeren. 12

19 AANTREKKELIJKHEID OP ARBEIDSMARKT / GOED WERKGEVERSCHAP Wat gaan we doen in 2014? In 2014 gaan we aan de gang met: Onze manier van werken Resultaatgericht werken Evaluatie competenties Huisvesting Kennis delen en laboratorium regio Great place to work Ehrm Strategische personeelsplanning Persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget Inzetbaarheid medewerkers Onze manier van werken ONZE MANIER VAN WERKEN De afgelopen jaren heeft OVER-gemeenten doorlopend gewerkt aan het moderniseren van de DE BURGER VERANDERT === 11:10=111 NET WERKEN VERANDERT manier waarop wij ons werk doen. Hierbij is vaak de term Het Nieuwe Werken gevallen. Inmiddels hebben wij een eigen manier van werken ontwikkeld waarin we resultaten boeken door vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid centraal to zetten. De wereld blijft veranderen en daarmee ook onze manier van werken. Ook in 2014 blijven we ons dagelijks afvragen of zaken slimmer kunnen. Het ieel:www =1111i MM 'NMI Ilk amosisti=cfimimilimme MENTAAL DIGITAAI FYSIE1( 11 11: I I 9A sturen vanuit visie, ambities en waarden wordt "Onze manier van werken", zie bijlage 3 steeds meer de basis waarmee we onze moderne organisatie richting geven. Het vertalen van deze beginselen naar de praktijk is een uitdaging waarbij oog voor diversiteit belangrijk is. Van iedere medewerker en leidinggevende wordt verwacht dat hij of zij op het eigen niveau de vertaling naar het werk maakt. Vanuit gemeenschappelijk doelen geven medewerker en leidinggevende samen vorm aan de manier waarop en het tempo waarin we daar invulling aan geven. 13

20 Resultaatgericht werken Onze manier van werken is gebaseerd op vertrouwen in medewerkers en het bieden van vrijheid in de manier waarop zij hun werk organiseren. Dit maakt ons een aantrekkelijke organisatie om voor te werken. Vrijheid en vertrouwen zijn in onze manier van werken onlosmakelijk verbonden met het resultaatgericht werken waarin medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen bij het realiseren van de afgesproken resultaten en het ontwikkelen van competenties op individueel niveau. In 2011 zijn we met behulp van de Performance Management Cyclus resultaatgericht gaan werken. Bij de start hebben we onszelf 3 jaar de tijd gegeven om het resultaatgericht werken in de vingers te krijgen. We hebben onszelf daarmee geen eenvoudige opdracht gegeven. Resultaatgericht werken beheers je niet van de een op de andere dag, het is een leerproces. In 2014 evalueren we de twee leerjaren die achter ons liggen en bepalen we of en waar de koers moet worden bijgesteld. Bovendien registeren manager en medewerker in 2014 vanaf het eerste gesprek in de gesprekkencyclus de resultaten in ons digitale E-HRM platform. Uit een enquete van de ondernemingsraad die in het eerste kwartaal van 2013 is gehouden, blijkt dat we op de goede weg zijn met resultaatgericht werken. ambitie 7 8 V Afdelingsdoelen Individuele resultaten uale)insaj *JPA taave4 Samenhang PMC en ambitie Evaluatie competenties In 2011 hebben leidinggevenden en medewerkers de competenties voor de organisatie en functiefamilies bepaald. De 3 organisatiecompetenties en 18 functiecompetenties vormen samen ons functiewoordenboek dat bij het resultaatgericht ontwikkelen wordt gebruikt. Door competenties te kiezen, geven we prioriteit aan de aandachtsgebieden waarop wij ons als organisatie en medewerkers willen ontwikkelen. Dit doen we vanuit de 14

21 onderliggende gedachte dat het ontwikkelen van medewerker en organisatie bijdraagt aan het halen van de gestelde doelen. OVER-gemeenten!evert in een dynamische omgeving haar producten en diensten. Verandering is aan de orde van de dag. Dit vraag om het periodiek evalueren van de keuzes die we hebben gemaakt. In 2014 evalueren we met onze medewerkers het OVERgemeenten competentiewoordenboek. Het doel is dat de richting waarop wij ons ontwikkelen, in lijn blijft met de actuele ontwikkelingen waarop wij een antwoord willen hebben. Huisvesting De manier waarop wij werken is aan verandering onderhevig. Dat heeft ook zijn weerslag op onze eisen aan de fysieke werkomgeving. De werkomgeving is van invloed op de prestaties van medewerkers. Sams is er behoefte aan een stille plek, terwijl op een ander moment juist een inspirerende ruimte nodig is waarin collega's tot creatieve oplossingen kunnen komen. In het vierde kwartaal van 2013 is door het bestuur van OVER-gemeenten een plan voor de huisvesting vastgesteld. Voor 2014 stellen we voor om door te gaan met de praktische aanpak waarmee we de werkruimtes bekijken en veranderen. Naast de aanwezige flexplekken en vaste kamers voegen wij activiteitgebaseerde ruimtes toe. Een enthousiaste groep medewerkers maakt het mogelijk om op eigen kracht en tegen minimale kosten de werkomgeving te ontwikkelen. Tegelijkertijd kijken we in 2014 kritisch naar het gebruik van de twee gemeentehuizen in zijn geheel. De ontmoetingsfunctie van het kantoor wordt belangrijker terwijl we het schrijven van een beleidsnotitie soms ook thuis doen. Dit maakt de behoefte aan kantoorruimte anders dan dat we van oudsher gewend zijn. Wanneer dit actueel wordt en daar behoefte aan is, leveren wij de besturen een visie op de huisvesting van OVERgemeenten. Dit doen we uiteraard in het licht van de actuele financiele en bestuurlijke situatie op dat moment. Kennis delen en laboratorium regio De context van OVER-gemeenten is een veranderde wereld waarin steeds meer behoefte is aan samenwerking en kennisuitwisseling. Tegelijkertijd is er gewoonweg minder geld. OVER-gemeenten moet efficienter werken in een maatschappij waarbij het aantal samenwerkingsverbanden alleen maar toeneemt. Daar komt nog eens bij dat taken door de Rijksoverheid op afstand worden geplaatst en waar nodig worden uitbesteed. Te midden van deze toenemende complexiteit en 'vernetwerkte' samenleving doet onze professionele medewerker zijn werk. 15

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

BEGROTING 2013-2016. OVER-gemeenten

BEGROTING 2013-2016. OVER-gemeenten BEGROTING 213-216 OVER-gemeenten 2 INLEIDING Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 213-216 van OVER-gemeenten aan. In deze meerjarenbegroting kijken wij kort terug naar behaalde resultaten, maar uiteraard

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden, Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

BEGROTING. januari december 2012. OVER-gemeenten

BEGROTING. januari december 2012. OVER-gemeenten BEGROTING januari december 2012 OVER-gemeenten 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begroting en meerjarenbegroting 4 Product Personeelslasten 5 Product Automatiseringskosten 5 Product Kantoorkosten 6 Product Huisvestingslasten

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 26 april 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-291 Bijbehorend veld van de programmabegroting Dienstverlening Naam

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013. November 2013 1

Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013. November 2013 1 Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013 November 2013 1 i- NUP Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid Vormt de

Nadere informatie

A.B.15/10. Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016

A.B.15/10. Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016 A.B.15/10 Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016 Inleiding SVHW dient voor 2016 een meerjarenbegroting op te stellen. De eerste stap van het begrotingsproces is de vaststelling van de kaders

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.23542* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: P. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535401 Portefeuillehouder: J. Seton, A. Souverein Registratienummer: 16.23542 Onderwerp: Voorstel

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Duurzaam in beweging. Strategische kadernota HRM 2015 en verder. HRM-kadernota 2015 en verder vastgesteld in DT en B&W pagina 1

Duurzaam in beweging. Strategische kadernota HRM 2015 en verder. HRM-kadernota 2015 en verder vastgesteld in DT en B&W pagina 1 Duurzaam in beweging Strategische kadernota HRM 2015 en verder HRM-kadernota 2015 en verder vastgesteld in DT 13-03-2015 en B&W 7-4-2015 pagina 1 1. Inleiding Onze organisatie is als gevolg van interne

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen

Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen Informatieve raad 24 november 2011 Proces SPP Stap Datum Vorm Wat 1 13 oktober Informatieve raad Toelichting SPP, feiten

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 15. Renswoude, 16 juni 2015.

Agendapuntnr.: 15. Renswoude, 16 juni 2015. Agendapuntnr.: 15 Nr.: 145705 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: Uitbesteding uitvoering gemeentelijke heffingen en WOZ proces. Versterking informatie en controlfunctie afdeling Financiën. Renswoude,

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Waar staat CGM. Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni Uw ambitie is onze Zorg

Waar staat CGM. Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni Uw ambitie is onze Zorg Waar staat CGM Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni 2016 Missie Missie : Uw Ambitie is onze zorg! Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving.

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar.

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. 2.4 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in. We moderniseren onze informatievoorzieningen.

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Een nieuwe gemeente Per 1 januari 2009: nieuwe gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 1 FEB. 2015 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WoriTier Telefoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie