PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten"

Transcriptie

1 Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2015 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxemburg B

2 PETERCAM L FUND Inhoud Organisatie 3 Algemene informatie 6 Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur 11 Geconsolideerde staat van het vermogen 16 Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het netto-actief 17 Compartimenten : PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN 18 PETERCAM L BONDS EUR QUALITY 24 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS 35 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD 44 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE 53 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY 60 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM 67 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND 76 PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE 85 PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD 93 PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME 100 PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND 111 Toelichtingen bij de financiële rekeningen 118 Deze Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse versie. Bij verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie geldt de Franse. Het prospectus alsook de bijkomende beschrijvende fiches van de compartimenten (de "beschrijvende fiches"), moeten altijd vergezeld zijn van het meest recente jaarverslag en het meest recente halfjaarlijks verslag, als deze na het laatste jaarverslag gepubliceerd werd. Deze documenten maken integraal deel uit van het prospectus. Informatie, ter beschikking van het publiek en die in het prospectus niet aanwezig is, moet als niet toegestaan, noch geloofwaardig beschouwd worden. Het prospectus is geen aanbod tot of voorstel van inschrijving op aandelen van de compartimenten van de BEVEK PETERCAM L FUND. De inschrijvings-, omzettings- en inkoopbulletins zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij één van de gemachtigde instellingen. De historiek van de prestaties van de verschillende compartimenten is bijgevoegd aan de essentiële beleggersinformatie-documenten ( KII s). Pagina 2

3 PETERCAM L FUND Organisatie Maatschappelijke zetel Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders PETERCAM L FUND 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Francis HEYMANS Lid van het Directiecomité PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT N.V. 19, Sint-Goedeleplein B-1000 Brussel Hugo LASAT Voorzitter van het Directiecomité PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT N.V. 19, Sint-Goedeleplein B-1000 Brussel Yvon LAURET ADEIS S.A. 58, Rue Glesener L-1630 Luxemburg Jérôme CASTAGNE Voorzitter van het Directiecomité PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 3, Rue Pierre d Aspelt L-1142 Luxemburg Domicilieagent, Depothoudende Bank, Betaalen Administratief Agent CACEIS BANK LUXEMBOURG 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Beheerder PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 3, Rue Pierre d Aspelt L-1142 Luxemburg Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxemburg Pagina 3

4 PETERCAM L FUND Organisatie (vervolg) Vertegenwoordiger en betaalagent in : Zwitserland ( * ) Duitsland ( * ) België ( * ) Nederland ( * ) Spanje ( * ) Centraliserend correspondent in Frankrijk ( * ) PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A. Centre Swissair 31, Route de l Aéroport CH-1218 Le Grand-Saconnex (Genève) MARCARD, STEIN & CO AG Ballindamm 36 D Hamburg PETERCAM N.V. 19, Sint-Goedeleplein B-1000 Brussel PETERCAM N.V. 19, Sint-Goedeleplein B-1000 Brussel ALL FUNDS BANK S.A. C/NURIA 57 COLONIA MIRASIERRA E Madrid CACEIS BANK 1-3, Place Valhubert F Parijs ( * ) De onderstaande tabel geeft de landen weer waarin de compartimenten verdeeld worden op datum van het verslag: Pagina 4

5 PETERCAM L FUND Organisatie (vervolg) Zwitserland Groot Brittanië Verschillenden landen Oostenrijk Duitsland België Nederland Spanje Frankrijk Italië PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN X X - - X X X X X PETERCAM L BONDS EUR QUALITY X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE X X X X X X X X X PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY X X - - X X PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM X X X X X X X X X PETERCAM L PATRIMONIAL FUND X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD X - X X X X X X X PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME X X - - X X X X X PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 X X X X X X X X X PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND X X X X X X X X X Pagina 5 Compartimenten

6 PETERCAM L FUND Algemene informatie PETERCAM L FUND (de "BEVEK") werd op 23 december 1987 voor onbepaalde duur opgericht in de vorm van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("Société d'investissement à Capital Variable, SICAV") met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht. Op datum van het verslag is de BEVEK onderworpen aan de wet van 10 augustus 1915 over de handelsvennootschappen incl. wijzigingswetten, aan de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010 ( de Wet van 2010 ) met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging alsmede aan de bepalingen van de Richtlijn 2009/65/CE zoals gewijzigd. De oprichtingsakte van de BEVEK werd gepubliceerd in "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" van 17 februari De statuten, voor de laatste maal gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 30 januari 2015, werden gepubliceerd in "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" van 5 november 2012 en neergelegd op het Handels- en vennootschappenregister van Luxemburg, waar kopieën kunnen worden verkregen. De BEVEK heeft PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) N.V. benoemd tot beheermaatschappij en deze verzorgt het geheel van de collectieve portefeuillebeheerfuncties als bedoeld in Bijlage II van de Luxemburgse Wet van 2010, te weten het portefeuillebeheer, de administratie en de marketing van de aandelen van de BEVEK. PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) N.V. heeft een vergunning als beheermaatschappij in de zin van hoofdstuk 15 van de Luxemburgse Wet van Op datum van dit verslag biedt de BEVEK de mogelijkheid om in de volgende compartimenten te beleggen: - PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EUR QUALITY uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE uitgedrukt in EUR - PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM uitgedrukt in EUR - PETERCAM L PATRIMONIAL FUND uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD uitgedrukt in EUR - PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 uitgedrukt in EUR - PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND uitgedrukt in EUR De aandelen van de BEVEK kunnen, naar keuze van de belegger, worden uitgegeven als: - Aandelen van Klasse A: uitkeringsaandelen die in principe aan hun houder het recht verlenen om een dividend in contanten te innen, zoals beschreven in onderhavig prospectus. - Aandelen van Klasse B: kapitalisatieaandelen die in principe aan de houder niet het recht verlenen om een dividend te innen, maar waarvan het deel van het uit te keren bedrag dat hem toekomt, wordt gekapitaliseerd in het compartiment waartoe deze kapitalisatieaandelen behoren. - Aandelen van Klasse B CHF: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Zwitserse frank. - Aandelen van Klasse B EUR HEDGED: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat het valutarisico exclusief euro wordt beperkt met een actief beleid ter afdekking van het wisselkoersrisico ten aanzien van de euro. Het totale aandeel van de andere valuta's dan euro dat wordt vastgesteld op het niveau van de netto-inventariswaarde van het compartiment zal worden afgedekt in verhouding tot de netto-activa van de aandelenklasse B EUR HEDGED. De blootstelling in euro aan aandelen van de klasse B EUR HEDGED zal minimaal 90% van de netto-activa van de betreffende aandelenklasse bedragen. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat een actief beleid ter afdekking van het wisselkoersrisico met extra kosten gepaard kan gaan. - Aandelen van Klasse B USD: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Amerikaanse dollar. Pagina 6

7 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) - Aandelen van Klasse E: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse A en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse F: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse B en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse F CHF: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Zwitserse frank en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse F USD: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Amerikaanse dollar en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse K: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door een verschillende verkoopprovisie en beheersprovisie. - Aandelen van Klasse L: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door een verschillende verkoopprovisie en beheersprovisie. - Aandelen van Klasse P: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden doordat ze niet onderhevig zijn aan beheers- of verkoopcommissies zoals gespecificeerd in de informatiefiche voor elk compartiment dat is opgenomen in het prospectus van de BEVEK, en die zijn voorbehouden aan bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen of institutionele of professionele mandaten waarvan de portefeuille wordt beheerd door PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT N.V. of PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.. - Aandelen van Klasse V: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door het feit dat zij gekenmerkt zijn door de landen waarin deze aandelen worden aangeboden, namelijk Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en door een verschillende beheersprovisie. - Aandelen van Klasse W: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij gekenmerkt zijn door de landen waarin de aandelen worden aangeboden, namelijk Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en door een verschillende beheersprovisie. - Aandelen van Klasse W EUR HEDGED: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse W onderscheiden door het feit dat het valutarisico exclusief euro wordt beperkt met een actief beleid ter afdekking van het wisselkoersrisico ten aanzien van de euro. Het totale aandeel van de andere valuta's dan euro dat wordt vastgesteld op het niveau van de netto-inventariswaarde van het compartiment zal worden afgedekt in verhouding tot de netto-activa van de aandelenklasse W EUR HEDGED. De blootstelling in euro aan aandelen van de klasse W EUR HEDGED zal minimaal 90% van de netto-activa van de betreffende aandelenklasse bedragen. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat een actief beleid ter afdekking van het wisselkoersrisico met extra kosten gepaard kan gaan. - Aandelen van Klasse W USD: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Amerikaanse dollar en dat ze worden gekenmerkt door de landen waar de aandelen worden aangeboden, namelijk Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, en dat er een andere verkoopcommissie voor geldt. - Aandelen van Klasse Z: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), van de Wet van 2010 die een initieel bedrag van minimaal EUR inleggen en door het feit dat er een andere verkoopcommissie voor geldt, met dien verstande dat de aandeelhouders die in deze klasse beleggen niet de mogelijkheid hebben de terugkoop van hun aandelen te vragen om hun belegging onder het niveau van de minimale kapitaalinleg te brengen. De aandelenklassen die voor elk compartiment beschikbaar zijn, worden vermeld in het beschrijvende fiche van het compartiment in het prospectus van de BEVEK. Pagina 7

8 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) De berekening van de netto-inventariswaarde van elk compartiment van de BEVEK gebeurt elke Luxemburgse bankwerkdag (de Waarderingsdag ). De netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs, de inkoopprijs van de aandelen (van ieder compartiment) kunnen iedere werkdag op de maatschappelijke zetel van de BEVEK worden geraadpleegd en voor Zwitserland iedere werkdag in Genève bij de Vertegenwoordiger, PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A., Genève (voor de desbetreffende compartimenten). Op het einde van het jaar publiceert de BEVEK een jaarverslag dat door de revisor gereviseerd wordt en op het einde van elk halfjaar een niet gereviseerd halfjaarverslag. Deze financiële verslagen vermelden onder andere afzonderlijke financiële staten voor ieder compartiment. De consolidatiemunt is de euro. De financiële verslagen liggen kosteloos ter beschikking: - op zetel van de BEVEK, - aan de loketten van PETERCAM N.V., PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT N.V. en PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., - bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Zwitserland PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A., Genève, - bij de vertegenwoordiger en betaalagent in België PETERCAM N.V., Brussel, - bij de vertegenwoordiger en betaalagent voor Nederland PETERCAM N.V., Brussel, - bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Spanje ALL FUNDS BANK S.A., Madrid, - bij de centraliserende correspondent in Frankrijk CACEIS BANK, Parijs, - en bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Duitsland MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg. Pagina 8

9 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) Voor de periode eindigend op 30 april 2015 waren de volgende fiscale statuten van toepassing met betrekking tot het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 2003/48/CE inzake de belasting op spaarinkomsten: Compartimenten Aandelen-klasse Fiscaal statuut voor de dividenden Fiscaal statuut voor de terugbetalingen Werkelijk % van de rechtstreekse en onrechtstreekse beleggingen in schuldvorderingen PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN UITKERING IN IN 99,95 PETERCAM L BONDS EUR QUALITY KAPITALISATIE N/A IN 98,64 UITKERING IN IN 98,64 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS KAPITALISATIE N/A IN 98,17 UITKERING IN IN 98,17 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD KAPITALISATIE N/A IN 97,42 UITKERING IN IN 97,42 UITKERING IN IN 98,87 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY KAPITALISATIE N/A OUT 7,76 UITKERING OUT OUT 7,76 UITKERING IN IN 97,68 UITKERING IN IN 75,77 UITKERING IN IN 98,98 UITKERING IN IN 97,71 UITKERING IN IN - UITKERING IN IN - UITKERING IN IN - KAPITALISATIE N/A IN 99,95 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 98,87 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM KAPITALISATIE N/A IN 97,68 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND KAPITALISATIE N/A IN 75,77 PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 98,98 PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD KAPITALISATIE N/A IN 97,71 PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME* KAPITALISATIE N/A IN - PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5* KAPITALISATIE N/A IN - PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND* KAPITALISATIE N/A IN - * Het fiscaal statuut van de compartimenten PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME, PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 en PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND zal bijgewerkt worden, overeenkomstig de notulen van de Raad van Bestuur van 28 augustus 2014, op basis van het gemiddelde percentage van de bedragen die de compartimenten rechtstreeks en onrechtstreeks in schuldvorderingen hebben belegd op 31 december Pagina 9

10 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) Vanaf 1 mei 2015 zijn de volgende fiscale statuten van toepassing met betrekking tot het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 2003/48/CE inzake de belasting op spaarinkomsten: Compartimenten Aandelen-klasse Fiscaal statuut voor de dividenden Fiscaal statuut voor de terugbetalingen Werkelijk % van de rechtstreekse en onrechtstreekse beleggingen in schuldvorderingen PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN KAPITALISATIE N/A IN 98,95 UITKERING IN IN 98,95 PETERCAM L BONDS EUR QUALITY KAPITALISATIE N/A IN 98,84 UITKERING IN IN 98,84 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS KAPITALISATIE N/A IN 98,09 UITKERING IN IN 98,09 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD KAPITALISATIE N/A IN 97,54 UITKERING IN IN 97,54 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 99,38 UITKERING IN IN 99,38 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY KAPITALISATIE N/A OUT 4,89 UITKERING OUT OUT 4,89 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM KAPITALISATIE N/A IN 98,85 UITKERING IN IN 98,85 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND KAPITALISATIE N/A IN 67,18 UITKERING IN IN 67,18 PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 97,30 UITKERING IN IN 97,30 PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD KAPITALISATIE N/A IN 98,85 UITKERING IN IN 98,85 PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME KAPITALISATIE N/A IN 75,31 UITKERING IN IN 75,31 PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 KAPITALISATIE N/A IN 98,76 UITKERING IN IN 98,76 PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND KAPITALISATIE N/A IN 63,31 UITKERING IN IN 63,31 Pagina 10

11 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur Economische context Macro-economie In de eerste helft van het jaar ontstonden er twijfels over de kracht van de wereldwijde economie, als gevolg van verschillende factoren: een bijzonder zwakke groei in de VS in het eerste kwartaal, de moeilijke onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers en meer alarmerende signalen vanuit China. Hoewel de risico's reëel zijn, hebben wij goede redenen om aan te nemen dat het wereldwijde herstel niet abrupt tot een einde komt, maar veeleer zal blijven duren dankzij een uiterst soepel monetair beleid, een minder strikt begrotingsbeleid en lagere energieprijzen. Dit voldoet eveneens aan het beeld dat wordt geschetst door de huidige wereldwijde vertrouwensindicatoren. De combinatie van een economisch herstel en een inschikkelijk monetair beleid zou de financiële markten moeten blijven steunen. Niettemin kan extra volatiliteit niet worden uitgesloten, nu de Federal Reserve (Fed) langzaam maar zeker dichter in de buurt komt van zijn eerste renteverhoging. Verenigde Staten De complete stagnering van de groei in het eerste kwartaal van dit jaar is niet representatief voor de werkelijke toestand van de economie. Hoewel de meeste vertrouwensindicatoren enigszins zijn teruggelopen en het momentum is vertraagd ten opzichte van de spectaculaire groei die in de lente en zomer van 2014 werd waargenomen (circa 5% op jaarbasis), schetsen vrijwel alle indicatoren een beeld van een aanhoudend herstel. Er zijn inderdaad overtuigende redenen om aan te nemen dat de economische bedrijvigheid eerder dit jaar grotendeels werd tegengehouden door voorbijgaande factoren. De extreem koude winter, de gedaalde investeringen in de schalieoliesector na de daling van de olieprijzen, de havenstakingen aan de westkust en de sterkere USD hebben allemaal druk uitgeoefend op de economische activiteit. Hoewel het negatieve effect van de eerste drie factoren grotendeels is verdwenen, is het bijzonder onwaarschijnlijk dat de recente waardestijging van de USD de relatief gesloten Amerikaanse economie zal doen ontsporen. In tegenstelling tot het volledige gebrek aan groei in de eerste drie maanden van het jaar, lijken de recentste vertrouwensindicatoren te wijzen op een groei van 2 tot 2,5%, niet ver van de meeste schattingen van de potentiële langetermijngroei in de VS. De algemene inflatie, die momenteel 0% bedraagt, zal de komende maanden aanzienlijk stijgen als de eerder waargenomen daling van de energieprijzen stilaan een minder negatieve impact heeft. Gezien de recente volatiliteit in de energieprijzen is het in feite echter nuttiger om naar de onderliggende inflatiemaatstaven te kijken. Met een kerninflatie en een kern-pce-index (persoonlijke consumptie-uitgaven) van respectievelijk 1,7% en 1,2%, blijft de onderliggende inflatie onder het streefdoel van de Fed van 2% op middellange termijn. De laatste vijf jaar is de Fed er immers niet in geslaagd om in dit opzicht succes te oogsten. Wat de toekomst betreft, zal de onderliggende inflatie echter stijgen ten opzichte van de huidige niveaus. Ook belangrijk is dat de voorlopende indicatoren suggereren dat de loongroei verder zal versnellen. Als dat niet tegelijkertijd gepaard gaat met een versnelling van de productiviteitsgroei (een veronderstelling die nog steeds moet worden getest), zal dit leiden tot een hogere inflatie. In de context van een aanhoudend herstel en opwaartse inflatiedruk, bevindt de Fed zich nog steeds op koers om vóór het einde van het jaar een renteverhoging in te zetten. Zoals de zaken er momenteel voor staan, kan er in de komende jaren een steeds strakker monetair beleid worden verwacht. Niettemin is het waarschijnlijk dat de Fed geleidelijk te werk zal gaan, en alleen als het onderliggende economische momentum voldoende sterk blijft. Europa In de eurozone blijkt uit de voorlopende indicatoren een verbetering van het economische momentum. Door eerdere stimulusmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor zowel de rente als de EUR is gedaald, is er minder nood aan striktere begrotingsinspanningen. In combinatie met de lagere olieprijzen bevordert dit het cyclische herstel. Na jaren van stagnatie is dit bemoedigend. Toch is er voorlopig nog geen reden tot juichen over het economische herstel, dat gemakkelijk zou kunnen ontsporen als de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn crediteuren op niets uitlopen. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt dat op de valreep een compromis wordt bereikt over de definitieve betaling van het tweede noodplan. Maar zelfs in dit geval is er een vervolgoplossing nodig, gezien de geplande schuldaflossingen en aangezien de Griekse regering geen beroep kan doen op de financiële markten. Pagina 11

12 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) De algemene inflatie in de eurozone zal in de tweede helft van het jaar aanzienlijk stijgen naarmate de basiseffecten in verband met de lagere energieprijzen wegebben. Hoewel de onderliggende inflatie van momenteel 0,9% wellicht zal stijgen, zal die naar historische normen waarschijnlijk laag blijven. De ECB mist zijn inflatiestreefdoel van 2% al enkele jaren, en het is nog steeds onwaarschijnlijk dat dat streefdoel binnen afzienbare tijd zal worden bereikt. Japan In Japan wijzen de meeste voorlopende indicatoren op een geringe verbetering in het economische marktsentiment. Dat is geruststellend na de daling in het vertrouwen die sinds begin 2014 kon worden waargenomen en die kon worden toegeschreven aan de verhoging van de btw. De voorlopende indicatoren wijzen erop dat de groei van de industriële productie wellicht opnieuw op positief terrein zal belanden. Niettemin is het economische momentum nog steeds hoogstens bescheiden. Bovendien profiteerde de groei van 2,4% op jaarbasis die in de eerste drie maanden van het jaar kon worden waargenomen, van een opbouw van de voorraden. Uit de groeicijfers in de volgende kwartalen zal wellicht duidelijk worden dat de groei nog steeds relatief zwak is. In Japan is de inflatie fors gedaald, aangezien het basiseffect van de btw-verhoging van april 2014 de cijfers niet langer beïnvloedt. De verwachtingen van de gezinnen over de toekomstige inflatie blijven echter duidelijk positief, en op enquêtes gebaseerde indicatoren suggereren dat de loongroei tijdens de komende kwartalen enigszins zal versnellen. Desondanks zijn we er nog steeds verre van overtuigd dat de Japanse centrale bank zijn inflatiestreefdoel van 2% structureel zal bereiken. Het meest waarschijnlijke scenario is dan ook dat de monetaire-beleidsmakers het tempo van hun lopende activa-aankoopprogramma zullen opvoeren. Groeilanden De economische bedrijvigheid in de groeilanden blijft gematigd. De economie in de opkomende markten groeit duidelijk trager sinds hun spectaculaire herstel van de grote financiële crisis van De kloof tussen verschillende markten is nog steeds aanzienlijk, en het vertrouwen in netto-exporteurs van grondstoffen ligt aanzienlijk onder hat vertrouwen dat wordt waargenomen in landen die netto-importeurs van grondstoffen zijn. In China zal de economische groei de komende jaren blijven vertragen ten opzichte van de huidige niveaus, in het kader van de geleidelijke overgang van een groei die gebaseerd was op investeringen en export, naar een consumptie-economie. Zoals de zaken er momenteel voor staan, ligt het risico van een nakende harde landing aanzienlijk lager, omdat China nog steeds over ruime monetaire en budgettaire bewegingsruimte beschikt. De neerwaartse druk op de inflatie onder invloed van de lagere grondstoffenprijzen zal de komende maanden wellicht afnemen. Dit betekent dat de globale inflatie in de groeilanden de komende maanden enigszins zal versnellen, en dat het grootste deel van de versoepeling van het monetaire beleid dat het afgelopen jaar werd waargenomen, wellicht achter ons ligt. Aangezien de kerninflatie in de meeste opkomende landen echter bescheiden blijft, is er niettemin een goede reden om aan te nemen dat het monetaire beleid in de nabije toekomst relatief soepel zal blijven. Monetair beleid Op wereldwijde schaal wordt het monetaire beleid de afgelopen vijf jaar gekenmerkt door een ongeziene inschikkelijkheid. Deze situatie zal in de nabije toekomst wellicht aanhouden, hoewel bepaalde centrale banken op het punt staan een einde te maken aan het nulrentebeleid. De Fed is goed op weg om de rente nog vóór het einde van het jaar te verhogen. Zoals de zaken er momenteel voor staan, kan er in de komende jaren een steeds strakker monetair beleid worden verwacht. De Fed zal wellicht geleidelijk te werk gaan, en alleen als het onderliggende economische momentum voldoende sterk blijft. Ook de Bank of England lijkt een eerste renteverhoging te overwegen. Pagina 12

13 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) De ECB is net begonnen met zijn kwantitatieve versoepeling (quantitative easing, QE), dat naar verwachting tot september 2016 zal worden gehandhaafd. Bovendien zou het geen verrassing zijn als de beleidsmakers in Japan hun inspanningen later dit jaar zouden opvoeren om het inflatiestreefdoel van 2% te bereiken. In China hebben de beleidsmakers al op het tragere economische groeitempo gereageerd door in de rente te snoeien en de verplichte reserveratio's voor commerciële banken te verlagen. Er kan nog meer versoepeling worden verwacht, maar een grootschalig stimulusprogramma zit er niet in, gezien de enorme financiële wanverhoudingen die sinds 2008 zijn opgebouwd. Valutamarkten De uiteenlopende vooruitzichten voor het monetaire beleid in de VS en de eurozone, waarbij de Fed zich opmaakt voor een eerste renteverhoging en de ECB nog maar net begonnen is met zijn QE-programma, is een belangrijke bepalende factor geweest voor de aanzienlijke waardestijging van de USD ten opzichte van de EUR in de afgelopen maanden. Volgens fundamentele waarderingsmaatstaven voor de lange termijn, lijkt de USD inmiddels stilaan duur. Een sterke waardestijging van de USD ten opzichte van de huidige niveaus is dan ook niet vanzelfsprekend. Toch zorgen de problemen in Griekenland en de mogelijkheid van een extra QE-ronde van de ECB voor neerwaartse druk op de EUR. Vanwege de globaal zwakkere EUR die sinds het begin van dit jaar wordt waargenomen, zijn de meeste valuta's van opkomende markten ten opzichte van de EUR in waarde gestegen. Verschillende opkomende markten, vooral die landen met aanzienlijke financieringsbehoeften, zouden opnieuw neerwaartse druk op hun valuta's kunnen ervaren zodra de Fed zijn eerste renteverhoging doorvoert. Maar gezien de waardedaling die al sinds de lente van 2013 wordt waargenomen, lijkt het risico van een nieuwe rake klap aanzienlijk kleiner. Obligatiemarkten Sinds het begin van het jaar is de rente op 10-jarige overheidsobligaties in zowel Duitsland als de VS met zo'n 30 basispunten gestegen, maar bevindt ze zich nog steeds op een historisch laag peil. In de eurozone zijn de rentevoeten in de eerste maanden van het jaar scherp gedaald door de lagere algemene inflatie en het QEprogramma van de ECB. Sinds eind april is de 10-jarige rente op Duitse overheidsobligaties aanzienlijk gestegen, van bijna nul tot circa 0,9%. Ondanks de escalerende Griekse crisis, is de spread tussen de rente op overheidsobligaties in de perifere landen en Duitsland slechts in bescheiden mate breder geworden. In de VS vertonen de rentevoeten sinds eind april inmiddels een stijgende lijn. Andere obligatiemarkten (investmentgrade bedrijfsobligaties en hoogrentende instrumenten) volgden globaal hetzelfde patroon. Aandelenmarkten Op wereldwijde schaal hebben de aandelenmarkten tijdens de eerste helft van 2015 relatief goed gepresteerd. Vooral Europese en Japanse aandelen deden het goed. In de opkomende markten leverden de aandelenmarkten wisselvallige prestaties. Chinese aandelen eindigden na een reeds spectaculair 2014 nog hoger. Prestaties van de belangrijkste Amerikaanse aandelenbeurzen Index 1e helft 2015 (in lokale munt) 1e helft 2015 (in EUR) Dow Jones Industrial -1,14% 7,49% S&P 500 0,20% 8,83% Nasdaq Composite 5,30% 13,92% Pagina 13

14 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Prestaties van de belangrijkste Europese aandelenbeurzen Index 1e helft 2015 (in lokale munt) 1e helft 2015 (in EUR) DJ STOXX 11,32% 11,32% DJ Euro STOXX 50 8,83% 8,83% FTSE 100-0,69% 8,12% CAC 40 12,11% 12,11% DAX 30 11,62% 11,62% AEX 11,33% 11,33% Milan MIB 30 18,14% 18,14% BEL 20 8,81% 8,81% Swiss market -2,25% 11,97% IBEX 35 (Madrid) 4,77% 4,77% Stockholm (OMX) 5,27% 7,33% Athens SE -3,47% -3,47% Prestaties van de belangrijkste Aziatische en Latijns-Amerikaanse aandelenbeurzen Index 1e helft 2015 (in lokale munt) 1e helft 2015 (in EUR) Tokyo (TOPIX) 15,84% 21,49% Nikkei 225 index 15,96% 21,61% Hang Seng 11,21% 19,18% Shanghai A-Aandelen 32,17% 40,20% Argentina Merval 35,88% 37,79% Mexico IPC 4,42% 6,08% Luxemburg, 30 juni 2015 De Raad van Bestuur Opmerking: De gegevens van dit verslag verwijzen naar het verleden en zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Pagina 14

15 PETERCAM L FUND Geconsolideerd Pagina 15

16 Geconsolideerd Financiële rekeningen per Staat van het vermogen per Uitgedrukt in EUR Activa Effectenportefeuille tegen marktwaarde Aankoopprijs Banktegoeden en liquide middelen Te ontvangen rente Vorderingen op verkoop van effecten Vorderingen inzake inschrijvingen Te ontvangen dividenden Niet-gerealiseerde meerwaarde op termijncontracten Te vorderen valutatransacties Andere activa Passiva Opties verkocht tegen waarderingswaarde Bankschulden op zicht Te betalen op aankoop van effecten Abonnementstaks Schulden inzake terugbetalingen Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten op valuta Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten Niet-gerealiseerde minderwaarde op swaps Beheers- en verkoopcommissies Te betalen valutatransacties Andere passiva Netto-actief , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Pagina 16

17 Geconsolideerd Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het netto-actief van tot Uitgedrukt in EUR Inkomsten Nettodividenden Interesten op obligaties en andere waardepapieren, netto Bankrente op zicht Inkomsten uit effectenleningen Rente op swaps Overige inkomsten Uitgaven Beheers- en verkoopcommissies Depothoudende bank commissie Abonnementstaks Administratieve kosten Prestatievergoeding Beroepskosten Bankrente op zicht Juridische kosten Transactiekosten Andere belastingen Rente op swaps Andere kosten Netto-inkomsten der beleggingen Gerealiseerde nettowinst/(verlies) op: - verkoop van effecten - opties - termijncontracten op valuta - termijncontracten - swaps - vreemde valuta Gerealiseerde nettowinst Wijziging van de niet-gerealiseerde meer/(minder)waarde op: - effectenportefeuille - opties - termijncontracten op valuta - termijncontracten - swaps Vermeerdering van het netto-actief uit bedrijfsactiviteiten Uitbetaalde dividenden Inschrijvingen capitalisatie-aandelen Inschrijvingen distributie-aandelen Terugbetalingen capitalisatie-aandelen Terugbetalingen distributie-aandelen Vermeerdering van het netto-actief Netto-actief aan het begin van de periode Netto-actief aan het einde van de periode , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Pagina 17

18 PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN Pagina 18

19 PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN Financiële rekeningen per Staat van het vermogen per Uitgedrukt in EUR Activa Effectenportefeuille tegen marktwaarde Aankoopprijs Banktegoeden en liquide middelen Te ontvangen rente Passiva Abonnementstaks Schulden inzake terugbetalingen Beheers- en verkoopcommissies Andere passiva Netto-actief , , , , , , , , , , ,62 Wijzigingen in het aantal uitstaande aandelen tussen en Uitstaande aandelen per Geplaatste aandelen Teruggekochte aandelen Uitstaande aandelen per Klasse A Distributie-aandelen , , , ,693 Klasse B , , , ,046 Klasse B CHF 1,000 0,000 0,000 1,000 Klasse E Distributie-aandelen 1,000 0,000 0,000 1,000 Klasse F 89,999 0,000 88,000 1,999 Klasse F CHF 1,000 0,000 0,000 1,000 Klasse P ,446 0, ,446 1,000 Klasse V Distributie-aandelen 1,000 0,000 0,000 1,000 Klasse W 1,000 0,000 0,000 1,000 Pagina 19

20 PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN Kerncijfers over de laatste 3 jaren Periode geëindigd op: Totaal van het netto-actief EUR , , ,03 Klasse A Distributie-aandelen , , ,62 120, , ,26 Klasse B , , ,53 339, , ,45 Klasse B CHF CHF CHF CHF 1,000 1, ,51 405,97 1, ,02 Klasse E Distributie-aandelen 1,000 1, ,87 122,73 1, ,60 Klasse F 1,999 89, ,59 345,58 89, ,27 Klasse F CHF CHF CHF CHF 1,000 1, ,61 413,80 1, ,13 Klasse P 1, , ,36 348, , ,09 Klasse V Distributie-aandelen 1,000 1, ,72 121,33 1, ,98 Klasse W 1,000 1, ,30 340,25 1, ,71 Pagina 20

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2014 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2014 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2013 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Gereviseerd jaarverslag 31 december 2015

PETERCAM L FUND Gereviseerd jaarverslag 31 december 2015 PETERCAM L FUND Gereviseerd jaarverslag 31 december 2015 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND Inhoud

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2012 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 Deze Nederlandse

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND) Gereviseerd jaarverslag 31 december 2016

DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND) Gereviseerd jaarverslag 31 december 2016 DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND) Gereviseerd jaarverslag 31 december 2016 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 DPAM

Nadere informatie

DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND)

DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND) (vroeger PETERCAM L FUND) SICAV met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht Niet-gecontroleerd haalfjaarverslag op 30 juni 2017 R.C.S. Luxembourg B 27.128 Het prospectus is geen aanbod tot of voorstel

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 PETERCAM B FUND NV BEVEK

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 PETERCAM B FUND NV BEVEK HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 PETERCAM B FUND NV BEVEK Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Een uitspraak van een vertegenwoordiger van de Fed, waarbij de suggestie werd gewekt dat minder renteverhogingen

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Belgische overheid moet EUR 700 miljoen aan belasting terugvorderen bij multinationals. Dat heeft de

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van onderzoeksbureau Markit blijkt dat de activiteit van de Duitse industrie in februari

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Volgens de cijfers die het Braziliaanse statistiekbureau gisteren publiceerde is de economie van Brazilië

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2008 Deze Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft gisteren zijn verwachting van de gemiddelde prijs van ruwe olie over 2016 neerwaarts

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de industriële productie in de eurozone in november 2015 daalde met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De financiële stabiliteitsraad (FSB) publiceerde gisteren een bijgewerkte lijst van de belangrijke systeembanken

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 25-Nov-15 8:33 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 25-Nov-15 8:33 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Militaire en maatschappelijke spanningen maken Turkije minder aantrekkelijk voor beleggers, volgens investment

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar) vrije vertaling 1 HALFJAARVERSLAG 2016

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Nederlandse Bank (DNB) heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gister aangemerkt als vijfde systeembank

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014 Dutch Meat Importers Association Noordwijk, 7 nov 2014 Introductie Laurens Maartens Nooit verlegen om een praatje! Geeft met veel plezier zijn visie op de markten. Oa DFTtv en WallStreetJournal. UBS /

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PETERCAM L FUND BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK SEPTEMBER 2010 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie