PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten"

Transcriptie

1 Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2015 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxemburg B

2 PETERCAM L FUND Inhoud Organisatie 3 Algemene informatie 6 Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur 11 Geconsolideerde staat van het vermogen 16 Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het netto-actief 17 Compartimenten : PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN 18 PETERCAM L BONDS EUR QUALITY 24 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS 35 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD 44 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE 53 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY 60 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM 67 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND 76 PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE 85 PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD 93 PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME 100 PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND 111 Toelichtingen bij de financiële rekeningen 118 Deze Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse versie. Bij verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie geldt de Franse. Het prospectus alsook de bijkomende beschrijvende fiches van de compartimenten (de "beschrijvende fiches"), moeten altijd vergezeld zijn van het meest recente jaarverslag en het meest recente halfjaarlijks verslag, als deze na het laatste jaarverslag gepubliceerd werd. Deze documenten maken integraal deel uit van het prospectus. Informatie, ter beschikking van het publiek en die in het prospectus niet aanwezig is, moet als niet toegestaan, noch geloofwaardig beschouwd worden. Het prospectus is geen aanbod tot of voorstel van inschrijving op aandelen van de compartimenten van de BEVEK PETERCAM L FUND. De inschrijvings-, omzettings- en inkoopbulletins zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij één van de gemachtigde instellingen. De historiek van de prestaties van de verschillende compartimenten is bijgevoegd aan de essentiële beleggersinformatie-documenten ( KII s). Pagina 2

3 PETERCAM L FUND Organisatie Maatschappelijke zetel Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders PETERCAM L FUND 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Francis HEYMANS Lid van het Directiecomité PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT N.V. 19, Sint-Goedeleplein B-1000 Brussel Hugo LASAT Voorzitter van het Directiecomité PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT N.V. 19, Sint-Goedeleplein B-1000 Brussel Yvon LAURET ADEIS S.A. 58, Rue Glesener L-1630 Luxemburg Jérôme CASTAGNE Voorzitter van het Directiecomité PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 3, Rue Pierre d Aspelt L-1142 Luxemburg Domicilieagent, Depothoudende Bank, Betaalen Administratief Agent CACEIS BANK LUXEMBOURG 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Beheerder PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 3, Rue Pierre d Aspelt L-1142 Luxemburg Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxemburg Pagina 3

4 PETERCAM L FUND Organisatie (vervolg) Vertegenwoordiger en betaalagent in : Zwitserland ( * ) Duitsland ( * ) België ( * ) Nederland ( * ) Spanje ( * ) Centraliserend correspondent in Frankrijk ( * ) PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A. Centre Swissair 31, Route de l Aéroport CH-1218 Le Grand-Saconnex (Genève) MARCARD, STEIN & CO AG Ballindamm 36 D Hamburg PETERCAM N.V. 19, Sint-Goedeleplein B-1000 Brussel PETERCAM N.V. 19, Sint-Goedeleplein B-1000 Brussel ALL FUNDS BANK S.A. C/NURIA 57 COLONIA MIRASIERRA E Madrid CACEIS BANK 1-3, Place Valhubert F Parijs ( * ) De onderstaande tabel geeft de landen weer waarin de compartimenten verdeeld worden op datum van het verslag: Pagina 4

5 PETERCAM L FUND Organisatie (vervolg) Zwitserland Groot Brittanië Verschillenden landen Oostenrijk Duitsland België Nederland Spanje Frankrijk Italië PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN X X - - X X X X X PETERCAM L BONDS EUR QUALITY X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE X X X X X X X X X PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY X X - - X X PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM X X X X X X X X X PETERCAM L PATRIMONIAL FUND X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE X X X X X X X X X PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD X - X X X X X X X PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME X X - - X X X X X PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 X X X X X X X X X PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND X X X X X X X X X Pagina 5 Compartimenten

6 PETERCAM L FUND Algemene informatie PETERCAM L FUND (de "BEVEK") werd op 23 december 1987 voor onbepaalde duur opgericht in de vorm van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("Société d'investissement à Capital Variable, SICAV") met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht. Op datum van het verslag is de BEVEK onderworpen aan de wet van 10 augustus 1915 over de handelsvennootschappen incl. wijzigingswetten, aan de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010 ( de Wet van 2010 ) met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging alsmede aan de bepalingen van de Richtlijn 2009/65/CE zoals gewijzigd. De oprichtingsakte van de BEVEK werd gepubliceerd in "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" van 17 februari De statuten, voor de laatste maal gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 30 januari 2015, werden gepubliceerd in "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" van 5 november 2012 en neergelegd op het Handels- en vennootschappenregister van Luxemburg, waar kopieën kunnen worden verkregen. De BEVEK heeft PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) N.V. benoemd tot beheermaatschappij en deze verzorgt het geheel van de collectieve portefeuillebeheerfuncties als bedoeld in Bijlage II van de Luxemburgse Wet van 2010, te weten het portefeuillebeheer, de administratie en de marketing van de aandelen van de BEVEK. PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) N.V. heeft een vergunning als beheermaatschappij in de zin van hoofdstuk 15 van de Luxemburgse Wet van Op datum van dit verslag biedt de BEVEK de mogelijkheid om in de volgende compartimenten te beleggen: - PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EUR QUALITY uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE uitgedrukt in EUR - PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM uitgedrukt in EUR - PETERCAM L PATRIMONIAL FUND uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD uitgedrukt in EUR - PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME uitgedrukt in EUR - PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 uitgedrukt in EUR - PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND uitgedrukt in EUR De aandelen van de BEVEK kunnen, naar keuze van de belegger, worden uitgegeven als: - Aandelen van Klasse A: uitkeringsaandelen die in principe aan hun houder het recht verlenen om een dividend in contanten te innen, zoals beschreven in onderhavig prospectus. - Aandelen van Klasse B: kapitalisatieaandelen die in principe aan de houder niet het recht verlenen om een dividend te innen, maar waarvan het deel van het uit te keren bedrag dat hem toekomt, wordt gekapitaliseerd in het compartiment waartoe deze kapitalisatieaandelen behoren. - Aandelen van Klasse B CHF: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Zwitserse frank. - Aandelen van Klasse B EUR HEDGED: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat het valutarisico exclusief euro wordt beperkt met een actief beleid ter afdekking van het wisselkoersrisico ten aanzien van de euro. Het totale aandeel van de andere valuta's dan euro dat wordt vastgesteld op het niveau van de netto-inventariswaarde van het compartiment zal worden afgedekt in verhouding tot de netto-activa van de aandelenklasse B EUR HEDGED. De blootstelling in euro aan aandelen van de klasse B EUR HEDGED zal minimaal 90% van de netto-activa van de betreffende aandelenklasse bedragen. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat een actief beleid ter afdekking van het wisselkoersrisico met extra kosten gepaard kan gaan. - Aandelen van Klasse B USD: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Amerikaanse dollar. Pagina 6

7 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) - Aandelen van Klasse E: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse A en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse F: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse B en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse F CHF: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Zwitserse frank en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse F USD: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Amerikaanse dollar en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse K: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door een verschillende verkoopprovisie en beheersprovisie. - Aandelen van Klasse L: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door een verschillende verkoopprovisie en beheersprovisie. - Aandelen van Klasse P: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden doordat ze niet onderhevig zijn aan beheers- of verkoopcommissies zoals gespecificeerd in de informatiefiche voor elk compartiment dat is opgenomen in het prospectus van de BEVEK, en die zijn voorbehouden aan bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen of institutionele of professionele mandaten waarvan de portefeuille wordt beheerd door PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT N.V. of PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.. - Aandelen van Klasse V: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door het feit dat zij gekenmerkt zijn door de landen waarin deze aandelen worden aangeboden, namelijk Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en door een verschillende beheersprovisie. - Aandelen van Klasse W: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij gekenmerkt zijn door de landen waarin de aandelen worden aangeboden, namelijk Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en door een verschillende beheersprovisie. - Aandelen van Klasse W EUR HEDGED: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse W onderscheiden door het feit dat het valutarisico exclusief euro wordt beperkt met een actief beleid ter afdekking van het wisselkoersrisico ten aanzien van de euro. Het totale aandeel van de andere valuta's dan euro dat wordt vastgesteld op het niveau van de netto-inventariswaarde van het compartiment zal worden afgedekt in verhouding tot de netto-activa van de aandelenklasse W EUR HEDGED. De blootstelling in euro aan aandelen van de klasse W EUR HEDGED zal minimaal 90% van de netto-activa van de betreffende aandelenklasse bedragen. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat een actief beleid ter afdekking van het wisselkoersrisico met extra kosten gepaard kan gaan. - Aandelen van Klasse W USD: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Amerikaanse dollar en dat ze worden gekenmerkt door de landen waar de aandelen worden aangeboden, namelijk Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, en dat er een andere verkoopcommissie voor geldt. - Aandelen van Klasse Z: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), van de Wet van 2010 die een initieel bedrag van minimaal EUR inleggen en door het feit dat er een andere verkoopcommissie voor geldt, met dien verstande dat de aandeelhouders die in deze klasse beleggen niet de mogelijkheid hebben de terugkoop van hun aandelen te vragen om hun belegging onder het niveau van de minimale kapitaalinleg te brengen. De aandelenklassen die voor elk compartiment beschikbaar zijn, worden vermeld in het beschrijvende fiche van het compartiment in het prospectus van de BEVEK. Pagina 7

8 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) De berekening van de netto-inventariswaarde van elk compartiment van de BEVEK gebeurt elke Luxemburgse bankwerkdag (de Waarderingsdag ). De netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs, de inkoopprijs van de aandelen (van ieder compartiment) kunnen iedere werkdag op de maatschappelijke zetel van de BEVEK worden geraadpleegd en voor Zwitserland iedere werkdag in Genève bij de Vertegenwoordiger, PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A., Genève (voor de desbetreffende compartimenten). Op het einde van het jaar publiceert de BEVEK een jaarverslag dat door de revisor gereviseerd wordt en op het einde van elk halfjaar een niet gereviseerd halfjaarverslag. Deze financiële verslagen vermelden onder andere afzonderlijke financiële staten voor ieder compartiment. De consolidatiemunt is de euro. De financiële verslagen liggen kosteloos ter beschikking: - op zetel van de BEVEK, - aan de loketten van PETERCAM N.V., PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT N.V. en PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., - bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Zwitserland PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A., Genève, - bij de vertegenwoordiger en betaalagent in België PETERCAM N.V., Brussel, - bij de vertegenwoordiger en betaalagent voor Nederland PETERCAM N.V., Brussel, - bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Spanje ALL FUNDS BANK S.A., Madrid, - bij de centraliserende correspondent in Frankrijk CACEIS BANK, Parijs, - en bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Duitsland MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg. Pagina 8

9 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) Voor de periode eindigend op 30 april 2015 waren de volgende fiscale statuten van toepassing met betrekking tot het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 2003/48/CE inzake de belasting op spaarinkomsten: Compartimenten Aandelen-klasse Fiscaal statuut voor de dividenden Fiscaal statuut voor de terugbetalingen Werkelijk % van de rechtstreekse en onrechtstreekse beleggingen in schuldvorderingen PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN UITKERING IN IN 99,95 PETERCAM L BONDS EUR QUALITY KAPITALISATIE N/A IN 98,64 UITKERING IN IN 98,64 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS KAPITALISATIE N/A IN 98,17 UITKERING IN IN 98,17 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD KAPITALISATIE N/A IN 97,42 UITKERING IN IN 97,42 UITKERING IN IN 98,87 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY KAPITALISATIE N/A OUT 7,76 UITKERING OUT OUT 7,76 UITKERING IN IN 97,68 UITKERING IN IN 75,77 UITKERING IN IN 98,98 UITKERING IN IN 97,71 UITKERING IN IN - UITKERING IN IN - UITKERING IN IN - KAPITALISATIE N/A IN 99,95 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 98,87 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM KAPITALISATIE N/A IN 97,68 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND KAPITALISATIE N/A IN 75,77 PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 98,98 PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD KAPITALISATIE N/A IN 97,71 PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME* KAPITALISATIE N/A IN - PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5* KAPITALISATIE N/A IN - PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND* KAPITALISATIE N/A IN - * Het fiscaal statuut van de compartimenten PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME, PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 en PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND zal bijgewerkt worden, overeenkomstig de notulen van de Raad van Bestuur van 28 augustus 2014, op basis van het gemiddelde percentage van de bedragen die de compartimenten rechtstreeks en onrechtstreeks in schuldvorderingen hebben belegd op 31 december Pagina 9

10 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) Vanaf 1 mei 2015 zijn de volgende fiscale statuten van toepassing met betrekking tot het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 2003/48/CE inzake de belasting op spaarinkomsten: Compartimenten Aandelen-klasse Fiscaal statuut voor de dividenden Fiscaal statuut voor de terugbetalingen Werkelijk % van de rechtstreekse en onrechtstreekse beleggingen in schuldvorderingen PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN KAPITALISATIE N/A IN 98,95 UITKERING IN IN 98,95 PETERCAM L BONDS EUR QUALITY KAPITALISATIE N/A IN 98,84 UITKERING IN IN 98,84 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS KAPITALISATIE N/A IN 98,09 UITKERING IN IN 98,09 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD KAPITALISATIE N/A IN 97,54 UITKERING IN IN 97,54 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 99,38 UITKERING IN IN 99,38 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY KAPITALISATIE N/A OUT 4,89 UITKERING OUT OUT 4,89 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM KAPITALISATIE N/A IN 98,85 UITKERING IN IN 98,85 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND KAPITALISATIE N/A IN 67,18 UITKERING IN IN 67,18 PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 97,30 UITKERING IN IN 97,30 PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD KAPITALISATIE N/A IN 98,85 UITKERING IN IN 98,85 PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME KAPITALISATIE N/A IN 75,31 UITKERING IN IN 75,31 PETERCAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 KAPITALISATIE N/A IN 98,76 UITKERING IN IN 98,76 PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND KAPITALISATIE N/A IN 63,31 UITKERING IN IN 63,31 Pagina 10

11 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur Economische context Macro-economie In de eerste helft van het jaar ontstonden er twijfels over de kracht van de wereldwijde economie, als gevolg van verschillende factoren: een bijzonder zwakke groei in de VS in het eerste kwartaal, de moeilijke onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers en meer alarmerende signalen vanuit China. Hoewel de risico's reëel zijn, hebben wij goede redenen om aan te nemen dat het wereldwijde herstel niet abrupt tot een einde komt, maar veeleer zal blijven duren dankzij een uiterst soepel monetair beleid, een minder strikt begrotingsbeleid en lagere energieprijzen. Dit voldoet eveneens aan het beeld dat wordt geschetst door de huidige wereldwijde vertrouwensindicatoren. De combinatie van een economisch herstel en een inschikkelijk monetair beleid zou de financiële markten moeten blijven steunen. Niettemin kan extra volatiliteit niet worden uitgesloten, nu de Federal Reserve (Fed) langzaam maar zeker dichter in de buurt komt van zijn eerste renteverhoging. Verenigde Staten De complete stagnering van de groei in het eerste kwartaal van dit jaar is niet representatief voor de werkelijke toestand van de economie. Hoewel de meeste vertrouwensindicatoren enigszins zijn teruggelopen en het momentum is vertraagd ten opzichte van de spectaculaire groei die in de lente en zomer van 2014 werd waargenomen (circa 5% op jaarbasis), schetsen vrijwel alle indicatoren een beeld van een aanhoudend herstel. Er zijn inderdaad overtuigende redenen om aan te nemen dat de economische bedrijvigheid eerder dit jaar grotendeels werd tegengehouden door voorbijgaande factoren. De extreem koude winter, de gedaalde investeringen in de schalieoliesector na de daling van de olieprijzen, de havenstakingen aan de westkust en de sterkere USD hebben allemaal druk uitgeoefend op de economische activiteit. Hoewel het negatieve effect van de eerste drie factoren grotendeels is verdwenen, is het bijzonder onwaarschijnlijk dat de recente waardestijging van de USD de relatief gesloten Amerikaanse economie zal doen ontsporen. In tegenstelling tot het volledige gebrek aan groei in de eerste drie maanden van het jaar, lijken de recentste vertrouwensindicatoren te wijzen op een groei van 2 tot 2,5%, niet ver van de meeste schattingen van de potentiële langetermijngroei in de VS. De algemene inflatie, die momenteel 0% bedraagt, zal de komende maanden aanzienlijk stijgen als de eerder waargenomen daling van de energieprijzen stilaan een minder negatieve impact heeft. Gezien de recente volatiliteit in de energieprijzen is het in feite echter nuttiger om naar de onderliggende inflatiemaatstaven te kijken. Met een kerninflatie en een kern-pce-index (persoonlijke consumptie-uitgaven) van respectievelijk 1,7% en 1,2%, blijft de onderliggende inflatie onder het streefdoel van de Fed van 2% op middellange termijn. De laatste vijf jaar is de Fed er immers niet in geslaagd om in dit opzicht succes te oogsten. Wat de toekomst betreft, zal de onderliggende inflatie echter stijgen ten opzichte van de huidige niveaus. Ook belangrijk is dat de voorlopende indicatoren suggereren dat de loongroei verder zal versnellen. Als dat niet tegelijkertijd gepaard gaat met een versnelling van de productiviteitsgroei (een veronderstelling die nog steeds moet worden getest), zal dit leiden tot een hogere inflatie. In de context van een aanhoudend herstel en opwaartse inflatiedruk, bevindt de Fed zich nog steeds op koers om vóór het einde van het jaar een renteverhoging in te zetten. Zoals de zaken er momenteel voor staan, kan er in de komende jaren een steeds strakker monetair beleid worden verwacht. Niettemin is het waarschijnlijk dat de Fed geleidelijk te werk zal gaan, en alleen als het onderliggende economische momentum voldoende sterk blijft. Europa In de eurozone blijkt uit de voorlopende indicatoren een verbetering van het economische momentum. Door eerdere stimulusmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor zowel de rente als de EUR is gedaald, is er minder nood aan striktere begrotingsinspanningen. In combinatie met de lagere olieprijzen bevordert dit het cyclische herstel. Na jaren van stagnatie is dit bemoedigend. Toch is er voorlopig nog geen reden tot juichen over het economische herstel, dat gemakkelijk zou kunnen ontsporen als de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn crediteuren op niets uitlopen. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt dat op de valreep een compromis wordt bereikt over de definitieve betaling van het tweede noodplan. Maar zelfs in dit geval is er een vervolgoplossing nodig, gezien de geplande schuldaflossingen en aangezien de Griekse regering geen beroep kan doen op de financiële markten. Pagina 11

12 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) De algemene inflatie in de eurozone zal in de tweede helft van het jaar aanzienlijk stijgen naarmate de basiseffecten in verband met de lagere energieprijzen wegebben. Hoewel de onderliggende inflatie van momenteel 0,9% wellicht zal stijgen, zal die naar historische normen waarschijnlijk laag blijven. De ECB mist zijn inflatiestreefdoel van 2% al enkele jaren, en het is nog steeds onwaarschijnlijk dat dat streefdoel binnen afzienbare tijd zal worden bereikt. Japan In Japan wijzen de meeste voorlopende indicatoren op een geringe verbetering in het economische marktsentiment. Dat is geruststellend na de daling in het vertrouwen die sinds begin 2014 kon worden waargenomen en die kon worden toegeschreven aan de verhoging van de btw. De voorlopende indicatoren wijzen erop dat de groei van de industriële productie wellicht opnieuw op positief terrein zal belanden. Niettemin is het economische momentum nog steeds hoogstens bescheiden. Bovendien profiteerde de groei van 2,4% op jaarbasis die in de eerste drie maanden van het jaar kon worden waargenomen, van een opbouw van de voorraden. Uit de groeicijfers in de volgende kwartalen zal wellicht duidelijk worden dat de groei nog steeds relatief zwak is. In Japan is de inflatie fors gedaald, aangezien het basiseffect van de btw-verhoging van april 2014 de cijfers niet langer beïnvloedt. De verwachtingen van de gezinnen over de toekomstige inflatie blijven echter duidelijk positief, en op enquêtes gebaseerde indicatoren suggereren dat de loongroei tijdens de komende kwartalen enigszins zal versnellen. Desondanks zijn we er nog steeds verre van overtuigd dat de Japanse centrale bank zijn inflatiestreefdoel van 2% structureel zal bereiken. Het meest waarschijnlijke scenario is dan ook dat de monetaire-beleidsmakers het tempo van hun lopende activa-aankoopprogramma zullen opvoeren. Groeilanden De economische bedrijvigheid in de groeilanden blijft gematigd. De economie in de opkomende markten groeit duidelijk trager sinds hun spectaculaire herstel van de grote financiële crisis van De kloof tussen verschillende markten is nog steeds aanzienlijk, en het vertrouwen in netto-exporteurs van grondstoffen ligt aanzienlijk onder hat vertrouwen dat wordt waargenomen in landen die netto-importeurs van grondstoffen zijn. In China zal de economische groei de komende jaren blijven vertragen ten opzichte van de huidige niveaus, in het kader van de geleidelijke overgang van een groei die gebaseerd was op investeringen en export, naar een consumptie-economie. Zoals de zaken er momenteel voor staan, ligt het risico van een nakende harde landing aanzienlijk lager, omdat China nog steeds over ruime monetaire en budgettaire bewegingsruimte beschikt. De neerwaartse druk op de inflatie onder invloed van de lagere grondstoffenprijzen zal de komende maanden wellicht afnemen. Dit betekent dat de globale inflatie in de groeilanden de komende maanden enigszins zal versnellen, en dat het grootste deel van de versoepeling van het monetaire beleid dat het afgelopen jaar werd waargenomen, wellicht achter ons ligt. Aangezien de kerninflatie in de meeste opkomende landen echter bescheiden blijft, is er niettemin een goede reden om aan te nemen dat het monetaire beleid in de nabije toekomst relatief soepel zal blijven. Monetair beleid Op wereldwijde schaal wordt het monetaire beleid de afgelopen vijf jaar gekenmerkt door een ongeziene inschikkelijkheid. Deze situatie zal in de nabije toekomst wellicht aanhouden, hoewel bepaalde centrale banken op het punt staan een einde te maken aan het nulrentebeleid. De Fed is goed op weg om de rente nog vóór het einde van het jaar te verhogen. Zoals de zaken er momenteel voor staan, kan er in de komende jaren een steeds strakker monetair beleid worden verwacht. De Fed zal wellicht geleidelijk te werk gaan, en alleen als het onderliggende economische momentum voldoende sterk blijft. Ook de Bank of England lijkt een eerste renteverhoging te overwegen. Pagina 12

13 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) De ECB is net begonnen met zijn kwantitatieve versoepeling (quantitative easing, QE), dat naar verwachting tot september 2016 zal worden gehandhaafd. Bovendien zou het geen verrassing zijn als de beleidsmakers in Japan hun inspanningen later dit jaar zouden opvoeren om het inflatiestreefdoel van 2% te bereiken. In China hebben de beleidsmakers al op het tragere economische groeitempo gereageerd door in de rente te snoeien en de verplichte reserveratio's voor commerciële banken te verlagen. Er kan nog meer versoepeling worden verwacht, maar een grootschalig stimulusprogramma zit er niet in, gezien de enorme financiële wanverhoudingen die sinds 2008 zijn opgebouwd. Valutamarkten De uiteenlopende vooruitzichten voor het monetaire beleid in de VS en de eurozone, waarbij de Fed zich opmaakt voor een eerste renteverhoging en de ECB nog maar net begonnen is met zijn QE-programma, is een belangrijke bepalende factor geweest voor de aanzienlijke waardestijging van de USD ten opzichte van de EUR in de afgelopen maanden. Volgens fundamentele waarderingsmaatstaven voor de lange termijn, lijkt de USD inmiddels stilaan duur. Een sterke waardestijging van de USD ten opzichte van de huidige niveaus is dan ook niet vanzelfsprekend. Toch zorgen de problemen in Griekenland en de mogelijkheid van een extra QE-ronde van de ECB voor neerwaartse druk op de EUR. Vanwege de globaal zwakkere EUR die sinds het begin van dit jaar wordt waargenomen, zijn de meeste valuta's van opkomende markten ten opzichte van de EUR in waarde gestegen. Verschillende opkomende markten, vooral die landen met aanzienlijke financieringsbehoeften, zouden opnieuw neerwaartse druk op hun valuta's kunnen ervaren zodra de Fed zijn eerste renteverhoging doorvoert. Maar gezien de waardedaling die al sinds de lente van 2013 wordt waargenomen, lijkt het risico van een nieuwe rake klap aanzienlijk kleiner. Obligatiemarkten Sinds het begin van het jaar is de rente op 10-jarige overheidsobligaties in zowel Duitsland als de VS met zo'n 30 basispunten gestegen, maar bevindt ze zich nog steeds op een historisch laag peil. In de eurozone zijn de rentevoeten in de eerste maanden van het jaar scherp gedaald door de lagere algemene inflatie en het QEprogramma van de ECB. Sinds eind april is de 10-jarige rente op Duitse overheidsobligaties aanzienlijk gestegen, van bijna nul tot circa 0,9%. Ondanks de escalerende Griekse crisis, is de spread tussen de rente op overheidsobligaties in de perifere landen en Duitsland slechts in bescheiden mate breder geworden. In de VS vertonen de rentevoeten sinds eind april inmiddels een stijgende lijn. Andere obligatiemarkten (investmentgrade bedrijfsobligaties en hoogrentende instrumenten) volgden globaal hetzelfde patroon. Aandelenmarkten Op wereldwijde schaal hebben de aandelenmarkten tijdens de eerste helft van 2015 relatief goed gepresteerd. Vooral Europese en Japanse aandelen deden het goed. In de opkomende markten leverden de aandelenmarkten wisselvallige prestaties. Chinese aandelen eindigden na een reeds spectaculair 2014 nog hoger. Prestaties van de belangrijkste Amerikaanse aandelenbeurzen Index 1e helft 2015 (in lokale munt) 1e helft 2015 (in EUR) Dow Jones Industrial -1,14% 7,49% S&P 500 0,20% 8,83% Nasdaq Composite 5,30% 13,92% Pagina 13

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2013 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

PARVEST R.C.S. B 33.363

PARVEST R.C.S. B 33.363 PARVEST R.C.S. B 33.363 Jaarverslag Gecontroleerd per 28 februari 2011 Bevek met verschillende compartimenten naar Luxemburgs recht Gecontroleerd jaarverslag per 28 februari 2011 PA R V EST JAARVERSLAG

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

Degroof Global Isis High *

Degroof Global Isis High * Degroof Global Isis High * KAPITALISATIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt

Nadere informatie

HERMES PENSIOENFONDS

HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2013 HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 1 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Degroof Global Isis Low *

Degroof Global Isis Low * Degroof Global Isis Low * DISTRIBUTIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.:

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Maart 2013 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006 ECONOMIE & BEURS invest FINANCIËLE ACTUALITEIT news Eindredactie : 16 januari 2006 VOOR DE BELEGGER Nr. 136 BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER eind 2005 13 jan. 2006 Dow Jones Ind. 10.717,0

Nadere informatie

ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011

ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011 ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging,

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

PARVEST (de "SICAV")

PARVEST (de SICAV) PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST (de "SICAV") SICAV met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: "SICAV"). SEPTEMBER

Nadere informatie

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Ethna-AKTIV E Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen

Nadere informatie

Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht. R.C.S. Luxembourg B 63 616

Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht. R.C.S. Luxembourg B 63 616 Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 63 616 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt.

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt. De risicopremie van Amerikaanse aandelen is dit jaar naar onze mening minder aantrekkelijk dan die van aandelen in de eurozone (overwogen) en Japan (overwogen), en zelfs de groeilanden. Er zijn enkele

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN, UW INITIATIEF

RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN, UW INITIATIEF FINANCIËLE ACTUALITEIT VOOR DE BELEGGER September 2007 Nr. 164 BEURSINDICATOREN 4.500 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 BEL20 RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN,

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 2015

Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 2015 Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 215 J.P. Morgan Asset Management heeft het genoegen u de nieuwste editie van Kwartaalperspectieven aan te bieden. Dit stuk gaat dieper in op kernthema s uit onze

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie