PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten"

Transcriptie

1 Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2013 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B

2 PETERCAM L FUND Inhoud Organisatie 3 Algemene informatie 5 Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur 10 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor 14 Geconsolideerde staat van het vermogen 17 Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief 18 Compartimenten : PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN 19 PETERCAM L BONDS EUR QUALITY 26 PETERCAM L BONDS EUR INFLATION LINKED 38 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS 46 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD 56 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE 66 PETERCAM L MULTIFUND EQUITIES JAPAN (afgesloten op ) 74 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY 78 MOBILINVEST (gefuseerd op ) 87 PETERCAM L BALANCED MEDIUM RISK (gefuseerd op ) 91 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM 95 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND 104 PETERCAM L BONDS EUR INVESTMENT GRADE AGGREGATE (afgesloten op ) 115 PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE (gelanceerd op ) 120 PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (gelanceerd op ) 129 Toelichtingen bij de financiële rekeningen 136 Deze Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse versie. Bij verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie geldt de Franse. Het prospectus alsook de bijkomende beschrijvende fiches van de compartimenten (de "beschrijvende fiches"), moeten altijd vergezeld zijn van het meest recente jaarverslag en het meest recente halfjaarlijks verslag, als deze na het laatste jaarverslag gepubliceerd werd. Deze documenten maken integraal deel uit van het prospectus. Informatie, ter beschikking van het publiek en die in het prospectus niet aanwezig is, moet als niet toegestaan, noch geloofwaardig beschouwd worden. Het prospectus is geen aanbod tot of voorstel van inschrijving op aandelen van de compartimenten van de BEVEK PETERCAM L FUND. De inschrijvings, omzettings en inkoopbulletins zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij één van de gemachtigde instellingen. De historiek van de prestaties van de verschillende compartimenten is bijgevoegd aan de essentiële beleggersinformatiedocumenten ( KII s). Pagina 2

3 PETERCAM L FUND Organisatie Maatschappelijke zetel Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders PETERCAM L FUND 5, Allée Scheffer L2520 Luxemburg Francis HEYMANS Lid van het Directiecomité Petercam Institutional Asset Management NV 19, SintGoedeleplein B1000 Brussel Hugo LASAT Voorzitter van het Directiecomité Petercam Institutional Asset Management NV 19, SintGoedeleplein B1000 Brussel Lucien VAN DEN BRANDE Petercam Institutional Asset Management NV 19, SintGoedeleplein B1000 Brussel PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A. 1A, Rue Pierre d'aspelt B.P. 879 L2018 Luxemburg vertegenwoordigd door: Christian BERTRAND (tot 1 januari 2014) Bestuurder/Directeur Yvon LAURET (vanaf 10 april 2013) Vennoot ADEIS S.A. 58, Rue Glesener L1630 Luxemburg Directie Christian BERTRAND 1A, Rue Pierre d'aspelt B.P. 879 L2018 Luxemburg Lucien VAN DEN BRANDE Petercam Institutional Asset Management NV 19, SintGoedeleplein B1000 Brussel Domicilieagent, Depothoudende Bank, Betaalen Administratief Agent Beheerder CACEIS BANK LUXEMBOURG 5, Allée Scheffer L2520 Luxemburg PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A. 1A, Rue Pierre d Aspelt B.P. 879 L2018 Luxemburg Pagina 3

4 PETERCAM L FUND Organisatie (vervolg) Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d Esch L1471 Luxemburg Vertegenwoordiger en betaalagent in : Zwitserland ( * ) Duitsland ( * ) België ( * ) Nederland ( * ) Spanje ( * ) Centraliserend correspondent in Frankrijk ( * ) PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A. Centre Swissair 31, Route de l Aéroport CH1218 Le GrandSaconnex (Genève) MARCARD, STEIN & CO AG Ballindamm 36 D20095 Hamburg PETERCAM N.V. 19, SintGoedeleplein B1000 Brussel PETERCAM N.V. 19, SintGoedeleplein B1000 Brussel ALL FUNDS BANK S.A. C/NURIA 57 COLONIA MIRASIERRA E28034 Madrid CACEIS BANK 13, Place Valhubert F75013 Parijs ( * ) De onderstaande tabel geeft de landen weer waarin de compartimenten verdeeld worden op datum van het verslag: Compartimenten Verschillenden landen Zwitser Frankrijk Duitsland België Nederland Spanje land Italië PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN X X X X X X PETERCAM L BONDS EUR QUALITY X X X X X X X PETERCAM L BONDS EUR INFLATION LINKED X X X X X PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS X X X X X X X PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD X X X X X X X PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE X X X X X X X PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY X X X PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM X X X X X X X PETERCAM L PATRIMONIAL FUND X X X X X X X PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE X X X X X X PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD X X X X X X Pagina 4

5 PETERCAM L FUND Algemene informatie PETERCAM L FUND (de "BEVEK") werd op 23 december 1987 voor onbepaalde duur opgericht in de vorm van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("Société d'investissement à Capital Variable, SICAV") met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht. Op datum van het verslag is de BEVEK onderworpen aan de wet van 10 augustus 1915 over de handelsvennootschappen incl. wijzigingswetten, aan de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010 met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging alsmede aan de bepalingen van de Richtlijn 2009/65/CE zoals gewijzigd. De BEVEK is onderworpen aan de bepalingen van artikel 27 van de wet van 17 december 2010 ("zelfbeheerde" BEVEK). De oprichtingsakte van de BEVEK werd gepubliceerd in "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" van 17 februari De statuten, voor de laatste maal gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 26 oktober 2012, werden gepubliceerd in "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" van 5 november 2012 en neergelegd op het Handels en vennootschappenregister van Luxemburg, waar kopieën kunnen worden verkregen. Op datum van dit verslag biedt de BEVEK de mogelijkheid om in de volgende compartimenten te beleggen: PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN uitgedrukt in EUR PETERCAM L BONDS EUR QUALITY uitgedrukt in EUR PETERCAM L BONDS EUR INFLATION LINKED uitgedrukt in EUR PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS uitgedrukt in EUR PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD uitgedrukt in EUR PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE uitgedrukt in EUR PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY uitgedrukt in EUR PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM uitgedrukt in EUR PETERCAM L PATRIMONIAL FUND uitgedrukt in EUR PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE uitgedrukt in EUR (gelanceerd op 18 maart 2013) PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD uitgedrukt in EUR (gelanceerd op 27 september 2013) De Raad van Bestuur van de BEVEK heeft met ingang van 16 april 2013 besloten om de compartimenten MOBILINVEST en PETERCAM L BALANCED MEDIUM RISK te fuseren met respectievelijk de compartimenten PAM L MOBILINVEST en PAM L PETERCAM BALANCED MEDIUM RISK van de BEVEK met meerdere compartimenten PAM L, onderworpen aan de bepalingen van deel I van de wet van 17 december De Raad van Bestuur van de BEVEK heeft besloten om het compartiment PETERCAM L MULTIFUND EQUITIES JAPAN per 5 december 2013 te liquideren en het compartiment PETERCAM L BONDS EUR INVESTMENT GRADE AGGREGATE per 18 september 2013 te liquideren. De aandelen van de BEVEK kunnen, naar keuze van de belegger, worden uitgegeven als: Aandelen van Klasse A: uitkeringsaandelen die in principe aan hun houder het recht verlenen om een dividend in contanten te innen, zoals beschreven in onderhavig prospectus. Aandelen van Klasse B: kapitalisatieaandelen die in principe aan de houder niet het recht verlenen om een dividend te innen, maar waarvan het deel van het uit te keren bedrag dat hem toekomt, wordt gekapitaliseerd in het compartiment waartoe deze kapitalisatieaandelen behoren. Aandelen van Klasse B CHF: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Zwitserse frank. Aandelen van Klasse C HEDGED: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door het feit dat het valutarisico exclusief euro wordt beperkt door een actief beleid gericht op de dekking van het wisselrisico ten opzichte van de euro. De totale verhouding van andere valuta dan de euro die op het vlak van het nettovermogen van het compartiment is vastgesteld, wordt naar rato van het nettovermogen van de aandelenklasse C HEDGED gedekt. De positie in euro van de aandelenklasse C HEDGED moet minimaal 90% van het nettovermogen van de genoemde aandelenklasse bereiken. Aandelen van Klasse D HEDGED: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat het valutarisico exclusief euro wordt beperkt door een actief beleid gericht op de dekking van het wisselrisico ten opzichte van de euro. De totale verhouding van de andere valuta dan de euro, die op het vlak van het nettovermogen van het compartiment is vastgesteld, wordt naar rato van het nettovermogen van de aandelenklasse D HEDGED gedekt. De positie in euro van de aandelenklasse D HEDGED moet minimaal 90% van het nettovermogen van de genoemde aandelenklasse bereiken. Pagina 5

6 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) Aandelen van Klasse E: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse A en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse F: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse B en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse F CHF: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse F onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Zwitserse frank. Aandelen van Klasse G HEDGED: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse C HEDGED en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse H HEDGED: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse D HEDGED en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse K: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door een verschillende verkoopprovisie en beheersprovisie. Aandelen van Klasse L: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door een verschillende verkoopprovisie en beheersprovisie. Aandelen van Klasse M USD: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Amerikaanse dollar. De Beheerder zal maatregelen nemen om de aandelen van Klasse M USD zo minimaal mogelijk bloot te stellen aan het wisselrisico ten opzichte van de referentievaluta van het Compartiment door middel van technieken en instrumenten ter afdekking hiervan en andere. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat een dekking van 100% van het wisselrisico ten opzichte van de referentievaluta van het Compartiment niet kan worden gegarandeerd. Aandelen van Klasse M CHF: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Zwitserse frank. De Beheerder zal maatregelen nemen om de aandelen van Klasse M CHF zo minimaal mogelijk bloot te stellen aan het wisselrisico ten opzichte van de referentievaluta van het Compartiment door middel van technieken en instrumenten ter afdekking hiervan en andere. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat een dekking van 100% van het wisselrisico ten opzichte van de referentievaluta van het Compartiment niet kan worden gegarandeerd. Aandelen van Klasse N USD: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Amerikaanse dollar. De Beheerder zal maatregelen nemen om de aandelen van Klasse N USD zo minimaal mogelijk bloot te stellen aan het wisselrisico ten opzichte van de referentievaluta van het Compartiment door middel van technieken en instrumenten ter afdekking hiervan en andere. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat een dekking van 100% van het wisselrisico ten opzichte van de referentievaluta van het Compartiment niet kan worden gegarandeerd. Aandelen van Klasse N CHF: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij uitgedrukt zijn in Zwitserse frank. De Beheerder zal maatregelen nemen om de aandelen van Klasse N CHF zo minimaal mogelijk bloot te stellen aan het wisselrisico ten opzichte van de referentievaluta van het Compartiment door middel van technieken en instrumenten ter afdekking hiervan en andere. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat een dekking van 100% van het wisselrisico ten opzichte van de referentievaluta van het Compartiment niet kan worden gegarandeerd. Aandelen van Klasse P: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse F onderscheiden doordat ze niet onderhevig zijn aan beheers of verkoopcommissies zoals gespecificeerd in de informatiefiche voor elk compartiment dat is opgenomen in het prospectus van de BEVEK, en die zijn voorbehouden aan bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen of institutionele of professionele mandaten waarvan de portefeuille wordt beheerd door de PETERCAM Groep. Aandelen van Klasse T USD: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse M USD en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Pagina 6

7 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) Aandelen van Klasse T CHF: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse M CHF en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse U USD: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse N USD en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse U CHF: aandelen met dezelfde karakteristieken als de aandelen van Klasse N CHF en voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, paragraaf (2), alinea c) van de Wet van 17 december Aandelen van Klasse V: uitkeringsaandelen die zich van de aandelen van Klasse A onderscheiden door het feit dat zij gekenmerkt zijn door de landen waarin deze aandelen worden aangeboden, nl. Nederland en het Verenigd Koninkrijk en door een verschillende beheersprovisie. Aandelen van Klasse W: kapitalisatieaandelen die zich van de aandelen van Klasse B onderscheiden door het feit dat zij gekenmerkt zijn door de landen waarin de aandelen worden aangeboden, namelijk Nederland en het Verenigd Koninkrijk en door een verschillende beheersprovisie. De aandelenklassen die voor elk compartiment beschikbaar zijn, worden vermeld in het beschrijvende fiche van het compartiment in het prospectus van de BEVEK. De berekening van de nettoinventariswaarde van elk compartiment van de BEVEK gebeurt elke Luxemburgse bankwerkdag (de Waarderingsdag ). De nettoinventariswaarde, de uitgifteprijs, de inkoopprijs van de aandelen (van ieder compartiment) kunnen iedere werkdag op de maatschappelijke zetel van de BEVEK worden geraadpleegd en voor Zwitserland iedere werkdag in Genève bij de Vertegenwoordiger, PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A., Genève (voor de desbetreffende compartimenten). Op het einde van het jaar publiceert de BEVEK een jaarverslag dat door de revisor gereviseerd wordt en op het einde van elk halfjaar een niet gereviseerd halfjaarverslag. Deze financiële verslagen vermelden onder andere afzonderlijke financiële staten voor ieder compartiment. De consolidatiemunt is de euro. De financiële verslagen liggen kosteloos ter beschikking: op zetel van de BEVEK, aan de loketten van PETERCAM N.V., bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Zwitserland PETERCAM PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A., Genève, bij de vertegenwoordiger en betaalagent in België PETERCAM N.V., Brussel, bij de vertegenwoordiger en betaalagent voor Nederland PETERCAM N.V., Brussel, bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Spanje ALL FUNDS BANK S.A., Madrid, bij de centraliserende correspondent in Frankrijk CACEIS BANK, Parijs, en bij de vertegenwoordiger en betaalagent in Duitsland MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg. Pagina 7

8 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) Voor de periode eindigend op 30 april 2013 waren de volgende fiscale statuten van toepassing met betrekking tot het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 2003/48/CE inzake de belasting op spaarinkomsten: Compartimenten Aandelenklasse Fiscaal statuut voor de dividenden Fiscaal statuut voor de terugbetalingen Werkelijk % van de rechtstreekse en onrechtstreekse beleggingen in schuldvorderingen PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN UITKERING IN IN 99,66 PETERCAM L BONDS EUR QUALITY KAPITALISATIE N/A IN 97,85 UITKERING IN IN 97,85 UITKERING IN IN 98,89 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS KAPITALISATIE N/A IN 97,86 UITKERING IN IN 97,86 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD KAPITALISATIE N/A IN 97,35 UITKERING IN IN 97,35 UITKERING IN IN 98,37 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY KAPITALISATIE N/A OUT 14,38 UITKERING OUT OUT 14,38 UITKERING OUT OUT 4,17 UITKERING IN IN 98,64 UITKERING IN IN 77,72 UITKERING IN IN KAPITALISATIE N/A IN 99,66 PETERCAM L BONDS EUR INFLATION LINKED KAPITALISATIE N/A IN 98,89 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 98,37 PETERCAM L MULTIFUND EQUITIES JAPAN KAPITALISATIE N/A OUT 11,13 MOBILINVEST (tot 16 april 2013) KAPITALISATIE N/A OUT 4,17 PETERCAM L BALANCED MEDIUM RISK (tot 16 april 2013) KAPITALISATIE N/A IN 63,62 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM KAPITALISATIE N/A IN 98,64 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND KAPITALISATIE N/A IN 77,72 PETERCAM L BONDS EUR INVESTMENT GRADE AGGREGATE KAPITALISATIE N/A IN Pagina 8

9 PETERCAM L FUND Algemene informatie (vervolg) Vanaf 1 mei 2013 zijn de volgende fiscale statuten van toepassing met betrekking tot het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 2003/48/CE inzake de belasting op spaarinkomsten: Compartimenten Aandelenklasse Fiscaal statuut voor de dividenden Fiscaal statuut voor de terugbetalingen Werkelijk % van de rechtstreekse en onrechtstreekse beleggingen in schuldvorderingen PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN PETERCAM L BONDS EUR QUALITY KAPITALISATIE N/A IN 98,17 PETERCAM L BONDS EUR INFLATION LINKED KAPITALISATIE N/A IN 98,43 PETERCAM L BONDS UNIVERSALIS KAPITALISATIE N/A IN 97,84 PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD KAPITALISATIE N/A IN 97,45 PETERCAM L EQUITIES OPPORTUNITY KAPITALISATIE N/A OUT 15,23 KAPITALISATIE N/A IN 99,92 UITKERING IN IN 99,92 UITKERING IN IN 98,17 UITKERING IN IN 98,43 UITKERING IN IN 97,84 UITKERING IN IN 97,45 PETERCAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN 98,37 UITKERING IN IN 98,37 PETERCAM L MULTIFUND EQUITIES JAPAN (tot 5 december 2013) KAPITALISATIE N/A OUT 1,65 UITKERING OUT OUT 15,23 PETERCAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM KAPITALISATIE N/A IN 95,98 UITKERING IN IN 95,98 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND KAPITALISATIE N/A IN 72,38 UITKERING IN IN 72,38 PETERCAM L BONDS EUR INVESTMENT GRADE AGGREGATE KAPITALISATIE N/A IN 98,38 (tot 18 september 2013) UITKERING IN IN 98,38 PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE KAPITALISATIE N/A IN (gelanceerd op 18 maart 2013) * UITKERING IN IN PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD KAPITALISATIE N/A IN (gelanceerd op 27 september 2013) * UITKERING IN IN * Het fiscaal statuut van de compartimenten PETERCAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE en PETERCAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD zal bijgewerkt worden, overeenkomstig de notulen van de Raad van Bestuur van 13 maart 2013 en van 16 september 2013, op basis van het gemiddelde percentage van de bedragen die de compartimenten rechtstreeks en onrechtstreeks in schuldvorderingen hebben belegd op 31 december Pagina 9

10 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur Economische context Macroeconomie Doorheen 2013 doken er meer en meer tekenen van economisch herstel op. Vooral de Amerikaanse economie is ondanks de politieke perikelen op de goede weg, maar ook in Japan en in Europa zijn er indicaties dat het ergste achter de rug ligt. Daartegenover staan de groeilanden die op economisch vlak grotendeels ontgoochelden. De centrale banken speelden een belangrijke rol. Terwijl de meeste centrale banken extra stimuli toevoegden, ging de meeste aandacht naar de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve, afgekort Fed) die hardop nadacht over een mogelijke vermindering van de maandelijkse stimulus. Tegen die achtergrond werd het een goed jaar voor de aandelenmarkten in de klassieke industrielanden, terwijl die in de groeilanden achterop hinkten. Obligatiemarkten kenden een moeilijk jaar. Op economisch vlak moet 2014 de bevestiging van het herstel brengen. Verenigde Staten De Amerikaanse economie startte 2013 met een belangrijke handicap: als gevolg van het politiek akkoord over de fiscal cliff ging het jaar van start met een duidelijke belastingverhoging op het arbeidsinkomen en automatische besparingsmaatregelen enkele maanden later. Politiek getouwtrek over de overheidsfinanciën, en meer bepaald over de noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond, hield ook in het najaar aan. Dat leidde uiteindelijk zelfs tot een tijdelijke sluiting van nietessentiële overheidsdiensten in oktober. In december volgde dan een zekere politieke ontdooiing toen Democraten en Republikeinen verrassend tot een akkoord kwamen over de begroting. Het politieke klimaat blijft nog wel geruime tijd moeilijk (in november 2014 staan alweer belangrijke verkiezingen op de agenda), maar het blijft onwaarschijnlijk dat de politici de economie op de klippen sturen. De economie trok zich van de politieke strubbelingen al bij al weinig aan. In het zog van een herleving van de huizenmarkt leek de hele Amerikaanse economie eindelijk overeind te krabbelen. Ook de opstoot van de hypotheekrentes in de lente bracht de huizenmarkt niet aan het wankelen. Onder die vastgoedimpuls tekende de economie een groei van ongeveer 2% op, ondanks de belastingverhogingen en besparingsmaatregelen. Dat herstel kwam ook tot uiting op de arbeidsmarkt, waar gemiddeld zo n extra jobs per maand gecreëerd werden. De werkloosheidsgraad zakte van 7,9% aan het begin van het jaar tot 7%, hoewel die daling gedeeltelijk te danken is aan mensen die de arbeidsmarkt verlieten. Niettemin blijft de arbeidsmarkt ver verwijderd van een normale situatie: vandaag zijn er nog altijd 1,3 miljoen minder banen dan begin Die zwakte komt ook tot uiting in de inflatiecijfers. De kerninflatie (exclusief prijzen voor voeding en energie) schommelde het hele jaar rond 1,7%, terwijl de totale inflatie door de dalende energieprijzen tot ongeveer 1% zakte. De Amerikaanse economie heeft duidelijk de weg naar herstel ingezet, maar heeft nog een lange weg te gaan om terug te keren naar een normale situatie. In 2014 wordt alvast minder hard op de budgettaire rem geduwd, wat zich zal vertalen in een verder aantrekkend economisch herstel. Europa De grootste positieve verrassing kwam in 2013 allicht uit Europa. Met zijn uitspraken in de zomer van 2012 slaagde Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) erin om de crisissfeer rond de euro weg te nemen. Daarnaast ging de Europese Commissie stilaan iets minder de nadruk leggen op de sanering van de overheidsfinanciën. Samen met de tekenen van beterschap in de Amerikaanse economie krikte dat het vertrouwen ook in Europa op. In de lente klauterde de Europese economie dan ook uit recessie, en werd zelfs opnieuw aangeknoopt met een beperkte economische groei. Vooral in het VK trekt de economische activiteit fors aan. Zelfs in de periferie van de eurozone nam het vertrouwen in de loop van het jaar duidelijk toe. Die groei blijft voorlopig te bescheiden om de wonden van de crisis, m.n. op het vlak van de werkloosheid en de overheidsfinanciën, te helen. Daarnaast blijft de inflatie te laag (met een kerninflatie van minder dan 1%) en blijft de kredietgroei negatief. Vooral in de periferie dreigen verschillende landen in deflatie te glijden. Op het vlak van de eurocrisis slaagde de ECB er in om de gemoederen te bedaren. Rentes in de periferie namen dan ook duidelijk af. Europese politici zetten ondertussen verdere stappen naar een Europese bankenunie. Op dat vlak werd enige vooruitgang geboekt, hoewel het hoe dan ook een werk van lange adem blijft. De stap naar een volwaardige bankenunie met een onderliggende overheidsgarantie blijft te moeilijk. Ook op andere domeinen blijft de vooruitgang richting een volledig unie vooralsnog beperkt. Pagina 10

11 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) De unie blijft dan ook kwetsbaar voor asymmetrische schokken. Op korte termijn kan de ECB alles mooi onder controle houden. Op langere termijn blijft het nog maar de vraag of de onaanvaardbaar hoge werkloosheid of de onhoudbare situatie van de overheidsfinanciën niet opnieuw voor problemen zullen zorgen. Japan In Japan zorgde de nieuwe tandem van premier Abe en Kuroda, voorzitter van de centrale bank, voor een beleidsschok. Via een agressieve monetaire versoepeling slaagde de Bank of Japan erin om de yen fors te verzwakken. De combinatie van een zwakkere munt en een herstellende wereldeconomie gaf de Japanse exportbedrijven een stevige duw in de rug. Bovendien doken de eerste tekenen op dat Japan eindelijk goed op weg is om te ontsnappen uit deflatie. De Japanse economie blijft heel gevoelig voor de internationale conjunctuur en lijkt klaar om volop te profiteren van het herstel van de wereldeconomie. Groeilanden De groeilanden ontgoochelden in Zoals verwacht, werden heel wat groeilanden geconfronteerd met binnenlandse problemen: zo probeert China de economie meer te richten op binnenlandse vraag, hebben Indië en Brazilië af te rekenen met een gebrekkige capaciteit en te weinig investeringen en blijft Rusland te afhankelijk van de energieprijzen. Tegen de verwachtingen konden de groeilanden niet profiteren van de tekenen van herstel in de klassieke industrielanden. Het traditionele patroon waarbij de exporteurs uit de groeilanden onmiddellijk meestappen in het herstel in de VS bleef dit jaar uit. Bovendien kwamen de munten van heel wat groeilanden onder druk toen de Fed hardop begon na te denken over het verminderen van de maandelijkse stimulus. Heel wat groeilanden blijven immers afhankelijk van de instroom van buitenlands kapitaal. De combinatie van een goedkopere munt en verdere bevestiging van het herstel in de VS, Europa en Japan zorgde de laatste maanden van het jaar toch voor positieve signalen vanuit de groeilanden. Ondertussen blijft de inflatie, in het verleden vaak een teer punt voor veel groeilanden, goed onder controle. Op enkele uitzonderingen na, o.a. India, blijft de inflatie vrij laag. In verschillende landen blijft de kredietgroei in de private sector bovendien te sterk. Dit is o.a. het geval in Thailand, Turkije, Brazilië en China. In die landen moeten de autoriteiten toch stilaan maatregelen nemen om de kredietgroei af te remmen. Monetair beleid De Federal Reserve hield de beleidsrente het hele jaar door op het bodemtarief van 0% tot 0,25% en bleef elke maand 85 miljard dollar extra in het financiële systeem pompen via de aankoop van obligaties. Wel begon ze luidop na te denken over de afbouw van die maandelijkse stimulus, wat de markten het grootste deel van het jaar in de ban hield. De Fed wil af van de maandelijkse obligatieaankopen wat eigenlijk een soort noodingreep was, maar wil tegelijkertijd aangeven dat renteverhogingen nog lang niet aan de orde zijn. Op die manier probeert ze de rente min of meer onder controle te houden. Na er het hele jaar over gepraat te hebben, besliste de Fed tijdens haar laatste vergadering dan toch dat ze in januari start met de afbouw van de maandelijkse aankopen. In 2014 volgen ongetwijfeld verdere stappen in die richting. Ook de Europese Centrale Bank praatte veel, maar dan vooral over mogelijke extra maatregelen om de kredietverlening terug aan te zwengelen. Uiteindelijk kwam ze daarbij niet verder dan twee renteverlagingen. Daarmee is de beleidsrente nu teruggebracht tot 0,25%. Maar ondertussen kromp de balans van de ECB wel snel doordat banken de LTROleningen vervroegd terugbetaalden. De ECB leek niks te kunnen verzinnen om daar tegen in te gaan. Daarnaast lijkt de ECB zich vooral op te maken om de supervisie op de belangrijkste banken in de eurozone op zich te nemen. De Japanse Centrale Bank (BoJ) maakte in 2013 werk van de beloofde massale monetaire stimulus in een poging om uit deflatie te ontsnappen. De BoJ verhoogde haar balans met ruim 40%, wat leidde tot een gevoelige verzwakking van de Japanse yen. Hierdoor stegen de prijzen voor ingevoerde goederen, wat op zijn beurt de inflatie omhoog duwde. Het valt echter nog af te wachten of dit zal volstaan om de inflatiedoelstelling van 2% te halen. Pagina 11

12 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Wisselmarkten De euro/dollarkoers schommelde het grootste deel van het voorbije jaar rond 1,32 Amerikaanse dollar per euro. Na de zomer verstevigde de euro fors tot zo n 1,37 dollar. De belangrijkste factoren achter de aanhoudende sterkte van de euro waren het wegebben van de eurocrisis en vooral de uiteenlopende acties van de Fed en de ECB. Terwijl de Fed elke maand extra middelen in het financiële systeem pompte, kromp de balans van de ECB. Die uiteenlopende geldcreatie was allicht de belangrijkste reden voor de sterkte van de euro. De koerswijziging van de BoJ die eindelijk de strijd met deflatie aanging met een erg agressief monetair beleid resulteerde in een forse verzwakking van de yen tegenover de euro. De euro won meer dan 25% tegenover de yen, en meer dan waarschijnlijk gaat de BoJ nog wel een tijdje door op de ingeslagen weg. De Zwitserse frank schommelde het hele jaar net boven de ondergrens van 1,20 Zwitserse frank per euro die de Zwitserse nationale bank al enige tijd vooropstelt. Het Brits pond verloor aan het begin van het jaar bijna 8% tegenover de euro, maar maakte sindsdien een deel van dat verlies terug goed. De meeste munten in de groeilanden kwamen onder druk te staan door de vrees over de mogelijke impact van de afbouw van de monetaire stimuli in de VS. Vooral de munten van landen die in belangrijke mate afhangen van extern kapitaal, wankelden. In India, Indonesië, Brazilië, Argentinië en Turkije kregen de munten rake klappen. Gezien de plannen van de Fed is het ergste daar misschien nog niet achter de rug. Obligatiemarkten Het besef dat de Fed zich stilaan opmaakte om de monetaire stimulus geleidelijk af te bouwen, zorgde in de lente voor een schok op de Amerikaanse obligatiemarkt. De markt ging anticiperen op een ommekeer in het monetaire beleid en dat resulteerde in een stevige rentestijging. De rente op Amerikaanse overheidsobligaties op 10 jaar steeg van 1,9% aan het begin van het jaar tot bijna 3%. Ondanks de erg lage inflatie, de duidelijke zwakkere toestand in de eurozone (in vergelijking met de VS) en de renteverlagingen door de ECB volgde de rente op Duitse overheidsobligaties de opwaartse trend op de Amerikaanse markt. De Duitse rente op 10 jaar klom van ongeveer 1,3% aan het begin van het jaar tot 1,9% eind december. De grootste rentebewegingen in de eurozone vonden plaats in de perifere landen. De geloofwaardigheid van de ECB en het herstel van het vertrouwen duwde de spreads (renteverschillen met Duitsland) fors naar beneden: met ongeveer 100 basispunten in Italië en Portugal en 170 basispunten in Spanje en Ierland was een redelijk jaar voor investment grade bedrijfsobligaties. De spreads (renteverschillen met overheidsobligaties) gingen verder naar beneden. Dit kon de negatieve impact van de stijgende rentevoeten vanaf mei ruimschoots compenseren. De vrees voor een afbouw van de monetaire stimuli in de VS en een vertraging van het economisch momentum in China zorgde voor een zware correctie op de markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties in mei en juni. In de tweede jaarhelft konden ze zich echter opnieuw herpakken. Hun aantrekkingskracht bleef immers groot door de vele liquiditeiten in de markt en de nog steeds erg lage rentevergoeding op andere beleggingen. Aandelenmarkten De relatieve sterkte van de Amerikaanse economie, zeker vergeleken met Europa, kwam ook tot uiting in de beursprestaties. Voor de euro belegger ging een deel van de winst wel verloren door de verzwakking van het groene biljet. De Europese beurzen kenden eveneens een uitstekend jaar, met Duitsland op kop en ook een mooie klim voor perifere landen zoals Spanje en Griekenland. De gigantische steunmaatregelen in Japan gaf ook de beurskoersen van de Japanse bedrijven vleugels. Zelfs rekening houdend met de forse waardevermindering van de Japanse yen boekten de Japanse beursindexen een fraaie winst. De groeilanden daarentegen ontgoochelden dit jaar en verschillende landen eindigden het jaar in het rood. Pagina 12

13 PETERCAM L FUND Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Prestatie van de voornaamste Amerikaanse beurzen Index 2013 (in lokale munt) 2013 (in EUR) Dow Jones Industrial 26,50% 21,03% S&P ,60% 24,00% Nasdaq Composite 38,32% 32,34% Prestatie van de voornaamste Europese beurzen Index 2013 (in lokale munt) 2013 (in EUR) DJ STOXX 17,37% 17,37% DJ Euro STOXX 50 17,95% 17,95% FTSE ,43% 11,56% CAC 40 17,99% 17,99% DAX 30 25,48% 25,48% AEX 17,24% 17,24% Milan MIB 30 13,59% 13,59% BEL 20 18,10% 18,10% Swiss market 20,24% 18,40% IBEX 35 (Madrid) 21,42% 21,42% Stockholm (OMX) 23,18% 19,38% Athens SE 28,06% 28,06% Prestatie van de voornaamste Aziatische en ZuidAmerikaanse beurzen Index 2013 (in lokale munt) 2013 (in EUR) Tokyo (TOPIX) 51,46% 19,22% Nikkei 225 index 56,72% 23,35% Hang Seng 2,87% 1,62% Shangai A Shares 6,80% 8,23% Argentina Merval 88,87% 36,30% Brazil Bovespa 15,50% 29,83% Mexico IPC 2,24% 7,26% Luxemburg, 31 december 2013 De Raad van Bestuur Opmerking: De gegevens van dit verslag verwijzen naar het verleden en zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Pagina 13

14 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor Aan de aandeelhouders van PETERCAM L FUND Wij hebben de controle uitgevoerd van de bijgevoegde financiële verslagen van PETERCAM L FUND en de bijbehorende compartimenten, bestaande uit: het overzicht van het vermogen, het overzicht van de effectenportefeuille en de andere nettoactiva op 31 december 2013, evenals het overzicht van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief in het op die datum afgesloten boekjaar, plus bijlagen met een samenvatting van de belangrijkste boekhoudmethodes en overige toelichtingen bij de financiële verslagen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de BEVEK voor de financiële verslagen De Raad van Bestuur van de BEVEK is verantwoordelijk voor het opstellen en waarheidsgetrouw presenteren van deze financiële verslagen in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wet en regelgeving met betrekking tot het opstellen en presenteren van financiële verslagen en voor een intern controlesysteem dat volgens hen vereist is om het opstellen van financiële verslagen toe te laten zodanig dat deze geen significante onjuistheden bevatten hetzij voortkomend uit fraude, hetzij als resultaat van fouten. Verantwoordelijkheid van de erkende bedrijfsrevisor Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van onze controle een oordeel over deze financiële verslagen uit te spreken. Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de voor Luxemburg door de "Commission de Surveillance du Secteur Financier" overgenomen internationale controleprincipes. Volgens deze principes moeten wij de ethische regels eerbiedigen en onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat wij na afloop met redelijke zekerheid kunnen stellen dat de financiële verslagen geen significante onjuistheden bevatten. Een controle houdt in dat volgens bepaalde procedures bewijsmateriaal wordt verzameld met betrekking tot de bedragen en gegevens in de financiële verslagen. De keuze van deze procedures ligt bij de erkende bedrijfsrevisor, net als de inschatting van de risicos dat de financiële verslagen significante onjuistheden bevatten hetzij voortkomend uit fraude, hetzij als resultaat van fouten. In het kader van deze beoordeling houdt de erkende bedrijfsrevisor rekening met het interne controlesysteem voor het opstellen en waarheidsgetrouw presenteren van financiële verslagen, zodat hij de controleprocedures op de omstandigheden kan afstemmen, overigens zonder een oordeel uit te spreken over de efficiënte werking van die interne controle. Een controle houdt tevens in dat de toegepaste boekhoudmethodes en de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen van de Raad van Bestuur van de BEVEK worden geëvalueerd, evenals de algehele presentatie van de financiële verslagen. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d Esch, B.P. 1443, L1014 Luxembourg T: , F: , Cabinet de révision agréé. Expertcomptable (autorisation gouvernementale n ) R.C.S. Luxembourg B TVA LU Pagina 14

15 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor (vervolg) Wij zijn van mening dat het verkregen bewijsmateriaal volstaat om een beoordeling te geven. Oordeel Naar ons oordeel geven de financiële verslagen in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wet en regelgeving met betrekking tot het opstellen en presenteren van financiële verslagen een getrouw beeld van de vermogens en financiële toestand van PETERCAM L FUND en de bijbehorende compartimenten op 31 december 2013 en van de resultaten van de verrichtingen en wijzigingen in het nettovermogen in het op die datum afgesloten boekjaar. Overige De in de jaarrekening opgenomen aanvullende informatie is beoordeeld binnen de context van onze opdracht, maar is niet onderworpen aan specifieke controleprocedures overeenkomstig voornoemde principes. Derhalve onthouden wij ons van het geven van een mening over deze informatie. Binnen de gehele presentatie van deze financiële verslagen gaf deze informatie evenwel geen aanleiding tot opmerkingen onzerzijds. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 27 maart 2014 Vertegenwoordigd door Claude Jacoby Pagina 15

16 PETERCAM L FUND Geconsolideerd

17 Geconsolideerd Financiële rekeningen per Staat van het vermogen per Uitgedrukt in EUR Activa Effectenportefeuille tegen marktwaarde Aankoopprijs Opties tegen waarderingswaarde Opties tegen acquisitiekostprijs Banktegoeden en liquide middelen Te ontvangen rente Vorderingen op verkoop van effecten Vorderingen inzake inschrijvingen Te ontvangen dividenden Nietgerealiseerde meerwaarde op termijncontracten op valuta Nietgerealiseerde meerwaarde op termijncontracten Te vorderen valutatransacties Andere activa Passiva Bankschulden op zicht Abonnementstaks Prestatievergoeding Schulden inzake terugbetalingen Nietgerealiseerde minderwaarde op termijncontracten op valuta Beheers en verkoopcommissies Te betalen valutatransacties Andere passiva Nettoactief , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 206, , , , , , ,17 De bijgevoegde nota's maken integraal deel uit van deze financiële staten. Pagina 17

18 Geconsolideerd Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief van tot Uitgedrukt in EUR Inkomsten Nettodividenden Interesten op obligaties en andere waardepapieren, netto Bankrente op zicht Ontvangen commissies Overige inkomsten Uitgaven Beheers en verkoopcommissies Depothoudende bank commissie Abonnementstaks Administratieve kosten Prestatievergoeding Vergoedingen van domicilieagent Beroepskosten Bankrente op zicht Juridische kosten Transactiekosten Andere belastingen Andere kosten Nettoinkomsten der beleggingen Gerealiseerde nettowinst/(verlies) op: verkoop van effecten opties termijncontracten op valuta termijncontracten vreemde valuta Gerealiseerde nettowinst Wijziging van de nietgerealiseerde meer/(minder)waarde op: effectenportefeuille opties termijncontracten op valuta termijncontracten Vermeerdering van het nettoactief uit bedrijfsactiviteiten Inschrijvingen capitalisatieaandelen Inschrijvingen distributieaandelen Terugbetalingen capitalisatieaandelen Terugbetalingen distributieaandelen Vermindering van het nettoactief Nettoactief aan het begin van het jaar Nettoactief aan het einde van het jaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 De bijgevoegde nota's maken integraal deel uit van deze financiële staten. Pagina 18

19 PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN Pagina 19

20 PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN Beleggingspolitiek en vooruitzichten van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 Gevolgd beleggingsbeleid in 2013 De inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen (klasse B ) steeg in 2013 met 5,46% Na de significante daling in 2012, bleef de kortermijnrente in de eurozone een groot deel van het jaar ongewijzigd. De Euribor rente op 3 maanden schommelde tussen de 0,20% en 0,28%, met een lichte stijging op het einde van het jaar. In 2013 begonnen we terug interesse te zien voor ABS (Asset Backed Securities) en MBS (Mortgage Backed Securities), zowel op de primaire als de secundaire markt. Tevens waren er terug nieuwe uitgifte van Floating Rates Notes (FRN, effecten met variabele rente). De meeste nieuwe uitgiftes vonden plaats in de banksector met een gemiddelde looptijd tussen 2 en 5 jaar. In de loop van het jaar verhoogde de beheerder de blootstelling aan ABS en MBS tot ongeveer 40% eind december. Dit deed hij hoofdzakelijk door deel te nemen aan uitgiftes op de primaire markt. Daarnaast heeft hij de posities in perpetuele FRN verminderd aan aantrekkelijke niveaus. Voor de rest onderging de portefeuille geen significante wijzigingen. De bestaande posities werden opgevolgd en aangehouden. Vooruitzichten De beheerder blijft alert voor opportuniteiten in de markt conform met de beleggingsobjectieven van het compartiment. Voor nieuwe beleggingen gaat zijn voorkeur op dit ogenblik uit naar financiële FRN en ABS. Opmerking: De gegevens van dit verslag verwijzen naar het verleden en zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Pagina 20

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2014 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2014 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2012 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 Deze Nederlandse

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2015 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxemburg B 27 128 PETERCAM L

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2008 Deze Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Gereviseerd jaarverslag 31 december 2015

PETERCAM L FUND Gereviseerd jaarverslag 31 december 2015 PETERCAM L FUND Gereviseerd jaarverslag 31 december 2015 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND Inhoud

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 De Perpetuele Portefeuille Note I (NL0000456614), de Perpetuele Portefeuille Note II (NL0000456440) en de Perpetuele

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND) Gereviseerd jaarverslag 31 december 2016

DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND) Gereviseerd jaarverslag 31 december 2016 DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND) Gereviseerd jaarverslag 31 december 2016 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 DPAM

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PETERCAM L FUND BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK SEPTEMBER 2010 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Een uitspraak van een vertegenwoordiger van de Fed, waarbij de suggestie werd gewekt dat minder renteverhogingen

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie