Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 -"

Transcriptie

1 Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2016

2 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

3 Financiële Zorgthermometer 4 e kwartaal 2015 Medio maart hebben circa 900 leden van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten: 149 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 2

4 Vertrouwensindex Vertrouwen in toekomstig financiële resultaat gestegen, maar blijft negatief* Positieve ontwikkeling verwacht Negatieve ontwikkeling verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 3

5 Groei-index Reële omzetverwachting is nog steeds negatief, maar sentiment blijft stijgen* Positieve omzetontwikkeling verwacht Negatieve omzetontwikkeling verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 4

6 Financieringsindex: Financiering Verkrijgen van financiering daalt en blijft negatief* Verwachting financiering wordt eenvoudiger Verwachting financiering wordt lastiger * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

7 Financieringsindex: Borging Het sentiment daalt sterk. Het verkrijgen van borging wordt moeilijker Verwachting borging wordt eenvoudiger Verwachting financiering wordt lastiger * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

8 Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank Invloed van de (huis)bank daalt licht* Meer invloed verwacht Minder invloed verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 7

9 Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars Verwachting dat invloed van verzekeraars afneemt* Meer invloed verwacht Minder invloed verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 8

10 Investeringsindex Verwacht wordt dat investeringen weer toenemen* Stijging investeringen verwacht Daling investeringen verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 9

11 Index kredietopslag Verwachting dat krediet opslag zich positief gaat ontwikkelen komende 12 maanden* Lagere kredietopslag verwacht Hogere kredietopslag verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 10

12 Index administratieve lasten Verwachting dat administratieve lasten minder hard dan voorheen blijven stijgen* Verwachting daling administratieve lasten Verwachting stijging administratieve lasten * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 11

13 Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Strategisch Tactisch meerjarenramingen wijkverpleging WLZ risicomanagement wetgeving financiering GRZ WMO NHC/NIC kostprijzen HRM fiscaal risicomanagement kostprijzen financiering wijkverpleging wetgeving meerjarenramingen WMO WLZ HRM GRZ NHC/NIC fiscaal e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 55 respondenten 12

14 Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Strategisch Tactisch meerjarenramingen WLZ huisvesting WMO jeugdwet kwaliteitscriteria externe verantwoording rooster en planning financiering administratieve lasten declaraties fiscaal HRM vervoer administratieve lasten rooster en planning WMO meerjarenramingen kwaliteitscriteria declaraties externe verantwoording HRM jeugdwet financiering huisvesting vervoer WLZ fiscaal e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 29 respondenten 13

15 Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Strategisch Tactisch ontwikkeling zorgvraag onderhandelingen met financiële continuïteit interne beheersing bezuinigen/taakstelling financiering administratieve lasten berekenen kostprijzen werving gekwalificeerd personeel beddenreductie kwaliteit governance eigen bijdrage impairment overig (generalistische) basis GGZ investeringsbeslissingen duurzaamheid fiscale zaken overheveling dagbesteding naar WMO overheveling langdurige GGZ naar ZVW overheveling jeugdzorg naar WMO EPD e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten interne beheersing onderhandelingen met administratieve lasten bezuinigen/taakstelling berekenen kostprijzen overheveling jeugdzorg naar WMO impairment werving gekwalificeerd personeel (generalistische) basis GGZ financiële continuïteit eigen bijdrage ontwikkeling zorgvraag kwaliteit financiering EPD overig beddenreductie investeringsbeslissingen duurzaamheid fiscale zaken overheveling dagbesteding naar WMO overheveling langdurige GGZ naar ZVW governance

16 Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Strategisch Tactisch Contracteren Relatie ziekenhuizen en medisch specialisten Toekomstige bekostiging Financiering Kostprijzen Wijziging in bekostiging Informatievoorziening (DHD etc.) Dure en Weesgeneesmiddelen Kwaliteitsregistraties Controles verzekeraars Kostprijzen Informatievoorziening (DHD etc.) Controles verzekeraars Dure en Weesgeneesmiddelen Toekomstige bekostiging Wijziging in bekostiging Relatie ziekenhuizen en medisch specialisten Contracteren Kwaliteitsregistraties Financiering e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 15

17 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 16

18 Verwachting ontwikkeling financiële resultaat daalt sterk 7% daalt 35% blijft ongeveer gelijk 48% stijgt 9% stijgt sterk 1% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 17

19 Verwachting ontwikkeling reële omzet daalt sterk 4% daalt 36% blijft ongeveer gelijk 48% stijgt 11% stijgt sterk 1% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 18

20 Verwachting ontwikkeling investeringen daalt sterk 6% daalt 11% blijft ongeveer gelijk 42% stijgt 32% stijgt sterk 9% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 19

21 Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering wordt veel gemakkelijker 0% wordt gemakkelijker 2% blijft ongeveer gelijk 58% wordt moeilijker 34% wordt veel moeilijker 7% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 20

22 Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging wordt veel gemakkelijker 0% wordt gemakkelijker 1% blijft ongeveer gelijk 41% wordt moeilijker 44% wordt veel moeilijker 14% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 21

23 Verwachting ontwikkeling kredietopslag wordt veel lager 0% wordt lager 8% blijft ongeveer gelijk 56% wordt hoger 34% wordt veel hoger 2% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 22

24 Verwachting invloed (huis)bank daalt sterk 1% daalt 3% blijft ongeveer gelijk 69% stijgt 24% stijgt sterk 3% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 23

25 Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars daalt sterk 1% daalt 3% blijft ongeveer gelijk 44% stijgt 46% stijgt sterk 5% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 24

26 Verwachting ontwikkeling administratieve last daalt sterk 1% daalt 5% blijft ongeveer gelijk 29% stijgt 52% stijgt sterk 13% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 25

27 Verdeling per sector 19% 39% verpleging,verzorging en thuiszorg (VVT) gehandicaptenzorg (GHZ) 17% geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 25% Gebaseerd op de antwoorden van 149 respondenten 26

28 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 27

29 Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer 18% 32% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 50% meer dan 75 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 28

30 Wat is de gemiddelde jaarlijkse omvang van de investeringen? meer dan 20 miljoen 0% tussen 10 miljoen en 20 miljoen 0% tussen 2,5 miljoen en 10 miljoen 17% tussen 1 miljoen en 2,5 miljoen 39% minder dan 1 miljoen 44% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 29

31 In welke mate verwacht u dat de materiële vaste activa zich de komende drie jaar ontwikkelen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending stijg met meer dan 20% 17% stijgt tussen 10% en 20% 11% stijgt tussen 0% en 10% 33% blijft nagenoeg gelijk daalt tussen 0% en 10% 17% 20% daalt tussen 10% en 20% daalt met meer dan 20% 0% 2% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 30

32 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in vastgoed? ja, aanzienlijk meer 30% ja, meer 28% ongeveer gelijk 15% nee, minder 11% nee, aanzienlijk minder 17% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 31

33 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in inventaris? nee, aanzienlijk minder 2% nee, minder 7% ongeveer gelijk 59% ja, meer 22% ja, aanzienlijk meer 9% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 32

34 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in automatisering? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending nee, aanzienlijk minder 4% nee, minder 2% ongeveer gelijk 35% ja, meer 50% ja, aanzienlijk meer 9% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 33

35 Wat is de huidige status inzake de vastgoedcapaciteit van uw instelling? er zijn aanzienlijk meer vierkante meters nodig 0% er zijn meer vierkante meters nodig 19% er is voldoende capaciteit 61% er zijn minder vierkante meters nodig 17% er zijn aanzienlijk minder vierkante meters nodig 4% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 34

36 Verwacht u dat de banken uw investeringsbehoefte de komende drie jaar gaan financieren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending ja, volledig 7% ja, voor een aanzienlijk deel 54% ja, voor een beperkt deel 28% nee 11% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 35

37 Welke alternatieve financiers gaan de komende drie jaar in belang toenemen? pensioenfondsen woningcorporaties particuliere belegger private equity 10 leveranciers 3 personeel en professionals 0 Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 36

38 Welke financieringsinstrumenten gaan de komende drie jaar in belang toenemen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending huren 32 sale en leaseback uitgifte en obligaties leasing crowdfunding 8 uitgifte aandelen factoring 0 1 Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 37

39 Welk percentage van uw huidige langlopende leningportefeuille verwacht u de komende drie jaar te herfinancieren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending meer dan 40% 4% 20%-40% 4% 10%-20% 20% 0%-10% 28% geen herfinanciering 44% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 38

40 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 39

41 Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer 21% 33% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 47% meer dan 75 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 40

42 Wat is de gemiddelde jaarlijkse omvang van de investeringen? meer dan 20 miljoen 0% tussen 10 miljoen en 20 miljoen 3% tussen 2,5 miljoen en 10 miljoen 49% tussen 1 miljoen en 2,5 miljoen 24% minder dan 1 miljoen 24% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 41

43 In welke mate verwacht u dat de materiële vaste activa zich de komende drie jaar ontwikkelen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending stijg met meer dan 20% stijgt tussen 10% en 20% 15% 15% stijgt tussen 0% en 10% 33% blijft nagenoeg gelijk daalt tussen 0% en 10% 12% 15% daalt tussen 10% en 20% daalt met meer dan 20% 3% 6% Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 42

44 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in vastgoed? ja, aanzienlijk meer 24% ja, meer 24% ongeveer gelijk 21% nee, minder 18% nee, aanzienlijk minder 12% Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 43

45 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in inventaris? ja, aanzienlijk meer 3% ja, meer 30% ongeveer gelijk 61% nee, minder 6% nee, aanzienlijk minder 0% Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 44

46 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in automatisering? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending ja, aanzienlijk meer 6% ja, meer 45% ongeveer gelijk 45% nee, minder 3% nee, aanzienlijk minder 0% Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 45

47 Wat is de huidige status inzake de vastgoedcapaciteit van uw instelling? er zijn aanzienlijk meer vierkante meters nodig 6% er zijn meer vierkante meters nodig 12% er is voldoende capaciteit 52% er zijn minder vierkante meters nodig 24% er zijn aanzienlijk minder vierkante meters nodig 6% Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 46

48 Verwacht u dat de banken uw investeringsbehoefte de komende drie jaar gaan financieren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending ja, volledig 27% ja, voor een aanzienlijk deel 36% ja, voor een beperkt deel 9% nee 27% Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 47

49 Welke alternatieve financiers gaan de komende drie jaar in belang toenemen? pensioenfondsen 13 woningcorporaties 9 private equity 8 particuliere belegger 4 leveranciers 2 personeel en professionals 1 Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 48

50 Welke financieringsinstrumenten gaan de komende drie jaar in belang toenemen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending huren 21 crowdfunding 9 leasing 7 sale en leaseback uitgifte en obligaties 4 4 factoring 2 uitgifte aandelen 0 Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 49

51 Welk percentage van uw huidige langlopende leningportefeuille verwacht u de komende drie jaar te herfinancieren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending meer dan 40% 9% 20%-40% 3% 10%-20% 18% 0%-10% 18% geen herfinanciering 52% Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 50

52 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 51

53 Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer 42% 32% minder dan 50 miljoen tussen 50 miljoen en 100 miljoen meer dan 100 miljoen 26% Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 52

54 Wat is de gemiddelde jaarlijkse omvang van de investeringen? meer dan 20 miljoen 0% tussen 10 miljoen en 20 miljoen 11% tussen 2,5 miljoen en 10 miljoen 26% tussen 1 miljoen en 2,5 miljoen 21% minder dan 1 miljoen 42% Gebaseerd op de antwoorden van 54 respondenten 53

55 In welke mate verwacht u dat de materiële vaste activa zich de komende drie jaar ontwikkelen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending stijg met meer dan 20% stijgt tussen 10% en 20% 0% 0% stijgt tussen 0% en 10% blijft nagenoeg gelijk 21% 26% daalt tussen 0% en 10% 32% daalt tussen 10% en 20% daalt met meer dan 20% 11% 11% Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 54

56 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in vastgoed? ja, aanzienlijk meer 0% ja, meer 0% ongeveer gelijk 32% nee, minder 37% nee, aanzienlijk minder 32% Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 55

57 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in inventaris? ja, aanzienlijk meer 0% ja, meer 5% ongeveer gelijk 58% nee, minder 26% nee, aanzienlijk minder 11% Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 56

58 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in automatisering? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending ja, aanzienlijk meer 5% ja, meer 63% ongeveer gelijk 16% nee, minder 11% nee, aanzienlijk minder 5% Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 57

59 Wat is de huidige status inzake de vastgoedcapaciteit van uw instelling? er zijn aanzienlijk meer vierkante meters nodig 0% er zijn meer vierkante meters nodig 11% er is voldoende capaciteit 42% er zijn minder vierkante meters nodig 26% er zijn aanzienlijk minder vierkante meters nodig 21% Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 58

60 Verwacht u dat de banken uw investeringsbehoefte de komende drie jaar gaan financieren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending ja, volledig 11% ja, voor een aanzienlijk deel 26% ja, voor een beperkt deel 37% nee 26% Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 59

61 Welke alternatieve financiers gaan de komende drie jaar in belang toenemen? pensioenfondsen 7 leveranciers private equity particuliere belegger woningcorporaties personeel en professionals 0 Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 60

62 Welke financieringsinstrumenten gaan de komende drie jaar in belang toenemen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending huren 10 sale en leaseback leasing 3 3 factoring uitgifte aandelen uitgifte en obligaties crowdfunding Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 61

63 Welk percentage van uw huidige langlopende leningportefeuille verwacht u de komende drie jaar te herfinancieren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending meer dan 40% 5% 20%-40% 0% 10%-20% 26% 0%-10% 16% geen herfinanciering 53% Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 62

64 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 63

65 Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer 18% 32% minder dan 75 miljoen 50% tussen 75 miljoen en 150 miljoen meer dan 150 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 64

66 Wat is de gemiddelde jaarlijkse omvang van de investeringen? meer dan 20 miljoen 18% tussen 10 miljoen en 20 miljoen 27% tussen 2,5 miljoen en 10 miljoen 23% tussen 1 miljoen en 2,5 miljoen 18% minder dan 1 miljoen 14% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 65

67 In welke mate verwacht u dat de materiële vaste activa zich de komende drie jaar ontwikkelen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending stijg met meer dan 20% 0% stijgt tussen 10% en 20% 27% stijgt tussen 0% en 10% 36% blijft nagenoeg gelijk daalt tussen 0% en 10% 18% 18% daalt tussen 10% en 20% daalt met meer dan 20% 0% 0% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 66

68 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in vastgoed? ja, aanzienlijk meer 18% ja, meer 14% ongeveer gelijk 23% nee, minder 27% nee, aanzienlijk minder 18% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 67

69 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in inventaris? ja, aanzienlijk meer 5% ja, meer 23% ongeveer gelijk 59% nee, minder 9% nee, aanzienlijk minder 5% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 68

70 Verwacht u de komende drie jaar meer of minder te investeren in automatisering? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending ja, aanzienlijk meer 32% ja, meer 50% ongeveer gelijk 18% nee, minder 0% nee, aanzienlijk minder 0% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 69

71 Wat is de huidige status inzake de vastgoedcapaciteit van uw instelling? er zijn aanzienlijk meer vierkante meters nodig 0% er zijn meer vierkante meters nodig 9% er is voldoende capaciteit 59% er zijn minder vierkante meters nodig 27% er zijn aanzienlijk minder vierkante meters nodig 5% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 70

72 Verwacht u dat de banken uw investeringsbehoefte de komende drie jaar gaan financieren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending ja, volledig 23% ja, voor een aanzienlijk deel 36% ja, voor een beperkt deel 27% nee 14% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 71

73 Welke alternatieve financiers gaan de komende drie jaar in belang toenemen? pensioenfondsen 8 leveranciers 3 personeel en professionals 2 private equity 1 particuliere belegger woningcorporaties 0 0 Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 72

74 Welke financieringsinstrumenten gaan de komende drie jaar in belang toenemen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending huren 10 sale en leaseback uitgifte en obligaties 5 5 leasing 4 crowdfunding 3 uitgifte aandelen factoring 1 1 Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 73

75 Welk percentage van uw huidige langlopende leningportefeuille verwacht u de komende drie jaar te herfinancieren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending meer dan 40% 5% 20%-40% 14% 10%-20% 5% 0%-10% 41% geen herfinanciering 36% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 74

76 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 75

77 Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (circa 900) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 149 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Michael Ehlen (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 76

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2012 - Utrecht, juni 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK-

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 december 2012 -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- Kabinet Rutte II zet sterk in op een van de. De forse naar de, bezuinigingen op begeleiding en het doorvoeren van

Nadere informatie

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1 Agenda Financiële Zorgthermometer

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 maart 2012 -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra denkt dat ze niet voor 1 april de benodigde

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014 - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico's voor banken zijn toegenomen. Banken hebben

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Toekomstperspectief Zorgmarkt. Piet Eichholtz

Toekomstperspectief Zorgmarkt. Piet Eichholtz Toekomstperspectief Zorgmarkt Piet Eichholtz Amsterdam, 6 februari 2013 Bancair krediet blijft mogelijk, alleen met goed businessplan en sterke financiële uitgangspositie Lot Rode Kruis Ziekenhuis in handen

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD FINANCIELE ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD Nu de gevolgen van wijzigingen in de zorgbekostiging duidelijk zijn geworden en prinsjesdag overwegend positief nieuws voor de zorgsector

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN-

- PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN- De zevende editie van de Corporatie Survey, gehouden onder 162 corporatiebestuurders, laat

Nadere informatie

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 Executive Summary Februari 2015, Amsterdam 0 BOER & CROON CORPORATE FINANCE DOET SINDS 2008 JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES

Nadere informatie

Utrecht, september 2010

Utrecht, september 2010 Corporatie Survey - 2010 - Utrecht, september 2010 Auteurs: dr. Mark Schweitzer drs. Victor Burger Agenda Achtergrond Resultaten 1 Beschrijving Corporatie Survey Periodiek doet Finance Ideas een kort onderzoek

Nadere informatie

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Door de komst van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van extramurale cliënten en voor de zorg voor lichte verblijfscliënten.

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Zicht op effecten hervormingen VVT-sector Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Drietal scenario s...kader en uitgangspunten Specifiek Onderwerp Ongewijzigd Optimistisch Realistisch

Nadere informatie

Zorgvastgoed. Verwachte groei op de korte en lange termijn. Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB. Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1

Zorgvastgoed. Verwachte groei op de korte en lange termijn. Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB. Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1 Zorgvastgoed Verwachte groei op de korte en lange termijn Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1 Zorgvastgoed Agenda Wat is het perspectief? Wat is de positie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 656100-124677-LZ

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juni 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

NVTG bijeenkomst 17 september 2015. Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova. ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting

NVTG bijeenkomst 17 september 2015. Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova. ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting NVTG bijeenkomst 17 september 2015 Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting Carinova zorgvisie De Context Politieke ontwikkeling en zorg

Nadere informatie

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010 FINANCIALS VVT-SECTOR PCKwadraat december 2010 1. Inleiding De analyse Financials verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 2009 geeft inzicht in de financiële prestaties van 417 verpleeg-, verzorgingshuizen

Nadere informatie

Financiering van maatschappelijk vastgoed

Financiering van maatschappelijk vastgoed van maatschappelijk vastgoed Naar nieuwe vormen van financiering? Arie van Oord KMVG Congres, 19 april 2011 BNG en maatschappelijk vastgoed Klantgroepen Gemeenten Woningcorporaties Zorginstellingen Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID STRATEGISCH VASTGOEDBELEID Felix van Baal o Sectordirecteur Gezondheidszorg & Wonen HEVO Achtergrond Felix kent de zorgsector van binnen uit, mede vanuit zijn positie als algemeen directeur huisvesting

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare

Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare Rotterdam, 12 februari 2016 Nieuwe Zorg, een verhaal vanuit de bank!

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

Ouderen(zorg) van de toekomst. Opkomst verzorgingsstaat Ontwikkelingen Grenzen aan de groei Ouderen van de toekomst Ouderenzorg van de toekomst

Ouderen(zorg) van de toekomst. Opkomst verzorgingsstaat Ontwikkelingen Grenzen aan de groei Ouderen van de toekomst Ouderenzorg van de toekomst Ouderen(zorg) van de toekomst Opkomst verzorgingsstaat Ontwikkelingen Grenzen aan de groei Ouderen van de toekomst Ouderenzorg van de toekomst VERZORGINGSSTAAT Opkomst verzorgingsstaat 1800-1870: liefdadigheid

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Analyse quick scan productie 2016

Analyse quick scan productie 2016 Analyse quick scan productie 2016 Publicatienummer 2016-405 Vormgeving omslag Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2016 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Voorwoord In de

Nadere informatie

Financieren in de zorgmarkt

Financieren in de zorgmarkt Presentatie Arie van Oord Business Manager Wonen, Zorg & Onderwijs Platform Economie & Ruimte op 8 juli 2015 BouwCampus: Van der Burghweg 1 te Delft Agenda Kredietportefeuille BNG Bank Bancaire kredietverstrekking

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

RUIMTE VOOR GEZONDHEIDSZORG. Paul Schnabel, Universiteit Utrecht Leidsche Rijn 6 maart 2014

RUIMTE VOOR GEZONDHEIDSZORG. Paul Schnabel, Universiteit Utrecht Leidsche Rijn 6 maart 2014 RUIMTE VOOR GEZONDHEIDSZORG Paul Schnabel, Universiteit Utrecht Leidsche Rijn 6 maart 2014 15 MILJARD EURO MEER TOT 2015 Een dergelijke stijging van de uitgaven is op termijn echter onhoudbaar Troonrede

Nadere informatie

Blijven wij van zorg verzekerd

Blijven wij van zorg verzekerd Blijven wij van zorg verzekerd Ledenvergadering ABVAKABO FNV Ogterop 27 april 2009 Henk Elzing Blijven wij van zorg verzekerd Zijn we nu van zorg verzekerd Willen we van zorg verzekerd blijven Moeten we

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

Fuseren, samenwerken en concurreren

Fuseren, samenwerken en concurreren Fuseren, samenwerken en concurreren 21 maart 2013 Schaal en zorg: enkele inleidende overwegingen dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult Arnhem/ Erasmus CMDZ) Aanleiding Actualiteit in de curatief somatische omgeving

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zelfmanagement versus professionele zorg?

Zelfmanagement versus professionele zorg? Zelfmanagement versus professionele zorg? Vitale Toekomst van de Nederlandse Gezondheidszorg Marc Berg Het probleem: excess growth Gemiddelde jaarlijkse groei uitgaven welzijns- en gezondheidszorg, 2000-2010

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Financiële discontinuïteit en private financiering Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Bij de zorgcontractering doet zich het belangrijke probleem voor dat ziekenhuizen en verzekeraars eind

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

Alternatieve projectfinanciering

Alternatieve projectfinanciering Alternatieve projectfinanciering 2 december 2013 Peter Van Heukelom Eric Van Herzele Financiering: algemeen Eigen middelen: Beperkt aanwezig Kostprijs Fiscaal Overheidssteun/subsidies: VIPA Serviceflats

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Kari Ka n La n mbooi La j j Hollenberg 26 september 2011

Kari Ka n La n mbooi La j j Hollenberg 26 september 2011 Karin Lambooij Hollenberg 26 september 2011 FACT als bezuinigingsmaatregel? Feiten: De uitgaven van de GGZ in Nederland zijn de afgelopen 10 jaar verdubbeld Ieder jaar 10% meer patiënten/cliënten Nederland

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

Trendmeter. 1Hoeveel makelaars en of taxateurs werken er bij uw onderneming. 2Hoe beoordeelt u de orderpositie

Trendmeter. 1Hoeveel makelaars en of taxateurs werken er bij uw onderneming. 2Hoe beoordeelt u de orderpositie Vastgoed, December 2010 Trendmeter De Vastgoed Trendmeter geeft een beeld van de stemming in de woningmakelaardij in Nederland. Het onderzoek wordt halfjaarlijks gehouden onder makelaars, waarbij wordt

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds?

Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds? Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën Marieke Hollander Marjon Diepenhorst Projectnummer:

Nadere informatie