Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -"

Transcriptie

1 Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015

2 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

3 Financiële Zorgthermometer 1 e kwartaal 2015 Begin maart 2015 hebben circa 900 leden van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 145 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 2

4 Vertrouwensindex Vertrouwen in toekomstig financiële resultaat gestegen* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 3

5 Groei-index Reële omzetverwachting gestabiliseerd, maar nog steeds negatief* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 4

6 Financieringsindex: Financiering Verkrijgen van financiering wordt gemakkelijker, maar blijft lastig* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

7 Financieringsindex: Borging Verkrijgen van borging blijft moeilijk* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

8 Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank Invloed van de (huis) bank licht gedaald* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 7

9 Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars Invloed van verzekeraars licht gestegen* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 8

10 Investeringsindex Verwachting investeringen licht gestegen* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 9

11 Index kredietopslag Lichte daling in de verwachte kredietopslag* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 10

12 Index administratieve lasten Administratieve lasten stijgen minder hard* Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 11

13 Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Bezuiniging/ taakstelling belangrijkste thema binnen VVT sector* bezuinigen/taakstelling onderhandelingen zorgkantoren/zorgverzekeraars interne beheersing investeringsbeslissingen zorgstrategie scheiden wonen zorg risicomanagement herstructurering AWBZ administratieve lasten financiële continuïteit financiering investeringen werving gekwalificeerd personeel EPD overheveling persoonlijke verzorging naar ZVW kwaliteit overheveling begeleiding naar WMO verzuim overheveling extramurale verpleging naar ZVW overig overheveling revalidatiezorg naar ZVW AW319 duurzaamheid fiscale zaken normatieve huisvestingscomponent (NHC) impairment 14% 14% 14% 13% 11% % 8% 6% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 21% 21% 19% 19% 35% 46% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 12

14 Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Overheveling begeleiding naar WMO belangrijkste thema binnen GHZ sector* overheveling begeleiding naar WMO administratieve lasten bezuinigen/taakstelling investeringsbeslissingen overheveling jeugdzorg naar WMO financiële continuïteit zorgstrategie herstructurering AWBZ interne beheersing verzuim financiering investeringen vervoerskosten AW319 onderhandelingen zorgkantoren/zorgverzekeraars risicomanagement kwaliteit fiscale zaken impairment EPD overheveling extramurale verpleging naar ZVW overheveling persoonlijke verzorging naar ZVW overheveling revalidatiezorg naar ZVW overig duurzaamheid werving gekwalificeerd personeel scheiden wonen zorg normatieve huisvestingscomponent (NHC) 1 1 7% 7% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 27% 23% 23% 2 17% 17% 17% 4 5 * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 13

15 Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Onderhandeling met zorgkantoren/verzekeraars en interne beheersing belangrijkste thema s binnen GGZ sector* onderhandelingen met zorgkantoren/verzekeraars interne beheersing financiële continuïteit overheveling jeugdzorg naar WMO bezuinigen/taakstelling administratieve lasten overig beddenreductie ontwikkeling zorgvraag overheveling langdurige GGZ naar ZVW (generalistische) basis GGZ investeringsbeslissingen kwaliteit berekenen kostprijzen financiering impairment eigen bijdrage duurzaamheid fiscale zaken overheveling dagbesteding naar WMO werving gekwalificeerd personeel governance EPD 5% 5% 5% 5% % 15% 15% 15% % 45% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 14

16 Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Onderhandelingen met verzekeraars en bezuiniging/taakstelling belangrijkste thema s binnen ZH/RC sector* onderhandelingen met verzekeraars bezuinigen/taakstelling financiële continuïteit interne beheersing financiering onderhanden werk fusie overig integrale tarieven medisch specialisten financiering investeringen EPD prestatiebekostiging investeringsbeslissingen DOT concentratie en spreiding zorgverlening kwaliteit administratieve lasten declaraties duurzaamheid impairment werving gekwalificeerd personeel fiscale zaken governance 22% 22% 22% 19% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 13% 9% 9% 9% 6% 3% 28% 44% * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 15

17 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 16

18 Verwachting ontwikkeling financiële resultaat Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 65% van de zorginstellingen geeft aan dat het financiële resultaat de komende 12 maanden zal dalen* daalt sterk 13% daalt 52% blijft ongeveer gelijk 3 stijgt 4% stijgt sterk 1% * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 17

19 Verwachting ontwikkeling reële omzet Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 69% zorginstellingen verwacht dat de reële omzet (exclusief inflatie) daalt* daalt sterk 9% daalt 6 blijft ongeveer gelijk 28% stijgt 3% stijgt sterk * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 18

20 Verwachting ontwikkeling investeringen Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 39% zorginstellingen verwacht een stijging in de investeringen de komende 12 maanden* daalt sterk 3% daalt 28% blijft ongeveer gelijk 3 stijgt 34% stijgt sterk 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 19

21 Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 52% zorginstellingen verwacht dat het verkrijgen van financiering moeilijker wordt de komende 12 maanden* wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker 1% blijft ongeveer gelijk 46% wordt moeilijker 42% wordt veel moeilijker 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 20

22 Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 61% zorginstellingen verwacht dat het verkrijgen van borging moeilijker wordt de komende 12 maanden* wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker 1% blijft ongeveer gelijk 39% wordt moeilijker 44% wordt veel moeilijker 17% * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 21

23 Verwachting ontwikkeling kredietopslag Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 5 zorginstellingen verwacht dat de kredietopslag hoger wordt de komende 12 maanden* wordt veel lager wordt lager 7% blijft ongeveer gelijk 44% wordt hoger 47% wordt veel hoger 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 22

24 Verwachting invloed (huis)bank Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 41% zorginstellingen verwacht een stijging van de invloed van de (huis)bank de komende 12 maanden* daalt sterk 1% daalt 2% blijft ongeveer gelijk 57% stijgt 38% stijgt sterk 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 23

25 Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 7 zorginstellingen verwacht een stijging van de invloed van zorgkantoren/verzekeraars de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 5% blijft ongeveer gelijk 25% stijgt 62% stijgt sterk 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 24

26 Verwachting ontwikkeling administratieve last Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 88% zorginstellingen verwacht een stijging van de administratieve last de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 1% blijft ongeveer gelijk 11% stijgt 58% stijgt sterk 3 * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 25

27 Verdeling per sector Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verdeling per sector in financiële zorgthermometer* 22% verpleging,verzorging en thuiszorg (VVT) 43% gehandicaptenzorg (GHZ) 13% geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 22% * Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten 26

28 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 27

29 Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Omzet VVT instelling van respondenten* 19% 35% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 46% meer dan 75 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 28

30 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Gebruik van meerjarenraming voor financiële sturing VVT instellingen 35% van de VVT instellingen maakt geen gebruik van een meerjarenraming voor minimaal 5 jaar vooruit* ja, voor de resultatenrekening, kasstromen en de balans 44% ja, voor de resultatenrekening en de kasstromen 16% ja, voor de resultatenrekening 5% nee 35% overige * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 29

31 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Voornaamste financiële ratio voor interne financiële sturing in de VVT 51% VVT instellingen ziet resultaat als voornaamste financiële ratio* resultaat 51% debt service coverage ratio 5% solvabiliteit 18% loan-to-value weerstandsvermogen current ratio 14% 13% overige * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 30

32 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Niet financiële KPI s voor interne sturing van een VVT instelling VVT instellingen gebruiken vooral bezetting/leegstand en ziekteverzuim als niet financiële KPI* bezetting/ leegstand 87% personeelsverloop 27% zorgkwaliteit 41% portfolioplanning 6% flexibele schil personeelsbestand 48% flexibiliteit van het vastgoed (% huurcontracten) 2% flexibiliteit van (overige) contracten 1 ziekteverzuim 83% overige 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 31

33 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Omvang flexibele schil van VVT instellingen Gemiddelde omvang flexibele schil personeel circa 1 van personeelskosten* tussen de 0-5% van de personeelskosten 22% tussen de 5-1 van de personeelskosten 38% tussen de 10-15% van de personeelskosten 21% tussen de 15-2 van de personeelskosten 14% tussen de 20-25% van de personeelskosten > 25% van de personeelskosten overige 2% 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 32

34 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Flexibele schil cliëntgebonden personeel VVT instellingen 64% van de VVT instellingen verwacht dat de flexibele schil voor cliëntgebonden personeel voldoende is* ruim onvoldoende 2% onvoldoende 35% voldoende 59% ruim voldoende 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 33

35 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Flexibele schil niet cliëntgebonden personeel VVT instelling 67% van de VVT instellingen verwacht dat de flexibele schil voor niet cliëntgebonden personeel voldoende is* ruim onvoldoende 2% onvoldoende 32% voldoende 62% ruim voldoende 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 34

36 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzet flexibele schil om omzetderving op te vangen VVT instellingen verwachten in de komende 12 maanden gemiddeld 65% van de flexibele schil personeel in te zetten om de transitie langdurige zorg op te vangen* inzet flexibele schil alleen is onvoldoende 24% de volledige flexibele schil meer dan 75% van de flexibele schil tussen de 50 en 75% van de flexibele schil 14% 14% 14% tussen de 25 en 5 van de flexibele schil 18% tussen de 0 en 25% van de flexibele schil 1 de flexibele schil hoeft hier niet voor ingezet te worden 2% niet van toepassing 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 35

37 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting afname flexibele schil als gevolg nieuwe CAO 67% van de VVT instellingen verwacht dat de flexibele schil zal afnemen onder de nieuwe CAO* ja, de flexibele schil zal met meer dan 15% afnemen 22% ja, de flexibele schil zal tussen de 10 en 15% afnemen ja, de flexibele schil zal tussen de 5 en 1 afnemen ja, de flexibele schil zal tussen de 0 en 5% afnemen nee, de nieuwe CAO beïnvloedt de flexibele schil niet 16% 16% 13% 18% nee, door de nieuwe CAO zal de flexibele schil toenemen 3% niet van toepassing 13% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 36

38 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 37

39 Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Omzet GHZ instelling van respondenten* 27% 4 minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen 33% meer dan 100 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 38

40 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Gebruik van meerjarenraming voor financiële sturing GHZ instellingen 6 van de GHZ instellingen maakt gebruik van een meerjarenraming voor balans, kasstromen overzicht en de balans voor minimaal 5 jaar vooruit* ja, voor de resultatenrekening, kasstromen en de balans 6 ja, voor de resultatenrekening en de kasstromen 27% ja, voor de resultatenrekening 7% nee 7% overige * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 39

41 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Voornaamste financiële ratio voor interne financiële sturing GHZ instellingen 67% GHZ instellingen ziet resultaat als voornaamste financiële ratio* resultaat 67% debt service coverage ratio 3% solvabiliteit 1 loan-to-value weerstandsvermogen current ratio 1 1 overige * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 40

42 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Niet financiële KPI s voor interne sturing van een GHZ instelling GHZ instellingen hanteren voornamelijk ziekteverzuim, flexibele schil en bezetting/ leegstand als niet financiële KPI s* bezetting/ leegstand 6 personeelsverloop 37% zorgkwaliteit 53% portfolioplanning 3% flexibele schil personeelsbestand 73% flexibiliteit van het vastgoed (% huurcontracten) 27% flexibiliteit van (overige) contracten 7% ziekteverzuim 9 overige 7% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 41

43 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Omvang flexibele schil van GHZ instellingen Gemiddelde omvang flexibele schil personeel circa 9% van personeelskosten* tussen de 0-5% van de personeelskosten 27% tussen de 5-1 van de personeelskosten 4 tussen de 10-15% van de personeelskosten 2 tussen de 15-2 van de personeelskosten 1 tussen de 20-25% van de personeelskosten > 25% van de personeelskosten overige 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 42

44 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Flexibele schil cliëntgebonden personeel GHZ instellingen 66% van de GHZ instellingen verwacht dat de flexibele schil voor cliëntgebonden personeel voldoende is* ruim onvoldoende 3% onvoldoende 3 voldoende 53% ruim voldoende 13% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 43

45 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Flexibele schil niet cliëntgebonden personeel GHZ instellingen 5 van de GHZ instellingen verwacht dat de flexibele schil voor niet cliëntgebonden personeel voldoende is* ruim onvoldoende 3% onvoldoende 47% voldoende 43% ruim voldoende 7% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 44

46 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzetten flexibele schil om omzetderving op te vangen GHZ instellingen verwachten in de komende 12 maanden gemiddeld 63% van de flexibele schil personeel in te zetten om de transitie langdurige zorg op te vangen* inzet flexibele schil alleen is onvoldoende de volledige flexibele schil 17% 17% meer dan 75% van de flexibele schil 23% tussen de 50 en 75% van de flexibele schil 13% tussen de 25 en 5 van de flexibele schil 7% tussen de 0 en 25% van de flexibele schil 17% de flexibele schil hoeft hier niet voor ingezet te worden 7% niet van toepassing * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 45

47 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 46

48 Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Omzet instelling van respondenten* 65% 2 15% minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 47

49 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Gebruik van meerjarenraming voor financiële sturing GGZ instellingen 3 van GGZ instellingen maakt gebruik geen gebruik van een financiële meerjarenraming voor minimaal 5 jaar vooruit* ja, voor de resultatenrekening, kasstromen en de balans 4 ja, voor de resultatenrekening en de kasstromen 2 ja, voor de resultatenrekening 5% Nee 3 overige 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 48

50 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Voornaamste financiële ratio voor interne financiële sturing 65% GGZ instellingen ziet resultaat als voornaamste financiële ratio* resultaat 65% debt service coverage ratio solvabiliteit loan-to-value weerstandsvermogen current ratio overige 5% 1 5% 5% 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 49

51 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Niet financiële KPI s voor interne sturing van een GGZ instelling GGZ instellingen hanteren voornamelijk ziekteverzuim, bezetting/ leegstand en zorgkwaliteit als niet financiële KPI s* bezetting/ leegstand 7 personeelsverloop 3 zorgkwaliteit 55% portfolioplanning 15% flexibele schil personeelsbestand flexibiliteit van het vastgoed (% huurcontracten) 25% 3 flexibiliteit van (overige) contracten 15% ziekteverzuim 55% overige 25% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 50

52 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Omvang flexibele schil van GGZ instellingen Gemiddelde omvang flexibele schil personeel circa 9% van personeelskosten* tussen de 0-5% van de personeelskosten 2 tussen de 5-1 van de personeelskosten 5 tussen de 10-15% van de personeelskosten 2 tussen de 15-2 van de personeelskosten 5% tussen de 20-25% van de personeelskosten > 25% van de personeelskosten 5% overige * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 51

53 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Flexibele schil cliëntgebonden personeel GGZ instellingen 7 van de GGZ instellingen verwacht dat de flexibele schil voor cliëntgebonden personeel voldoende is* ruim onvoldoende onvoldoende 3 voldoende 65% ruim voldoende 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 52

54 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Flexibele schil niet cliëntgebonden personeel GGZ instellingen 7 van de GGZ instellingen verwacht dat de flexibele schil voor niet cliëntgebonden personeel onvoldoende is* ruim onvoldoende 5% onvoldoende 65% voldoende 25% ruim voldoende 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 53

55 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzetten flexibele schil om omzetderving op te vangen GGZ instellingen verwachten in de komende 12 maanden gemiddeld 52% van de flexibele schil personeel in te zetten om de transitie langdurige zorg op te vangen* inzet flexibele schil alleen is onvoldoende 3 de volledige flexibele schil meer dan 75% van de flexibele schil 5% 5% tussen de 50 en 75% van de flexibele schil 2 tussen de 25 en 5 van de flexibele schil tussen de 0 en 25% van de flexibele schil 1 de flexibele schil hoeft hier niet voor ingezet te worden niet van toepassing 15% 15% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 54

56 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 55

57 Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Omzet ziekenhuizen/revalidatiecentra van respondenten* 56% 25% 19% minder dan 75 miljoen tussen 75 en 150 miljoen meer dan 150 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 56

58 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Gebruik van meerjarenraming voor financiële sturing ZK/RC instellingen 59% van de ZK/RC instellingen gebruikt een meerjarenraming voor zowel de resultatenrekening, kasstromen overzicht als balans voor minimaal 5 jaar vooruit* ja, voor de resultatenrekening, kasstromen en de balans 59% ja, voor de resultatenrekening en de kasstromen 13% ja, voor de resultatenrekening 3% Nee 25% overige * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 57

59 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Voornaamste financiële ratio voor interne financiële sturing 72% van de ZH/RC instellingen ziet resultaat als voornaamste financiële ratio* resultaat 72% debt service coverage ratio solvabiliteit 6% 9% loan-to-value weerstandsvermogen 6% current ratio overige 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 58

60 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Voornaamste financiële ratio voor interne financiële sturing ZK/RC instellingen hanteren voornamelijk ziekteverzuim en zorgkwaliteit als niet financiële KPI s* bezetting/ leegstand personeelsverloop zorgkwaliteit 44% 41% 47% portfolioplanning 6% flexibele schil personeelsbestand 41% flexibiliteit van het vastgoed (% huurcontracten) flexibiliteit van (overige) contracten ziekteverzuim 72% overige 25% * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 59

61 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Omvang flexibele schil van ZH/RC instellingen Gemiddelde omvang flexibele schil personeel circa 6,5% van personeelskosten* tussen de 0-5% van de personeelskosten 38% tussen de 5-1 van de personeelskosten 47% tussen de 10-15% van de personeelskosten tussen de 15-2 van de personeelskosten tussen de 20-25% van de personeelskosten > 25% van de personeelskosten overige 6% 3% 3% 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 60

62 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Flexibele schil cliëntgebonden personeel ZK/RC instellingen 62% van de ZH/RC instellingen verwacht dat de flexibele schil voor cliëntgebonden personeel voldoende is* ruim onvoldoende 16% onvoldoende 22% voldoende 56% ruim voldoende 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 61

63 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Flexibele schil niet cliëntgebonden personeel ZK/RC instellingen 56% van de ZH/RC instellingen verwacht dat de flexibele schil voor niet cliëntgebonden personeel voldoende is* ruim onvoldoende 9% onvoldoende 34% voldoende 5 ruim voldoende 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 62

64 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzetten flexibele schil om omzetderving op te vangen ZK/RC instellingen verwachten in de komende 12 maanden gemiddeld 42% van de flexibele schil personeel in te zetten om de transitie langdurige zorg op te vangen* inzet flexibele schil alleen is onvoldoende 9% de volledige flexibele schil 3% meer dan 75% van de flexibele schil 6% tussen de 50 en 75% van de flexibele schil 28% tussen de 25 en 5 van de flexibele schil 13% tussen de 0 en 25% van de flexibele schil 22% de flexibele schil hoeft hier niet voor ingezet te worden 6% niet van toepassing 13% * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 63

65 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzet van het macro beheersingsinstrument Effect macro beheersingsinstrument (MBI) op de omzet 2014 van ziekenhuizen circa 0,8%* ja, het effect op de omzet is groter dan 2% 19% ja, het effect op de omzet is tussen de 1 en 2% 25% ja, het effect op de omzet is tussen de 0 en 1% 13% ja, zonder effect op de omzet 3% nee, ik verwacht dat het MBI niet wordt ingezet 38% niet van toepassing 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten 64

66 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 65

67 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (circa 900) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 145 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Gerard van Berlo (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 66

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2014 - Utrecht, maart 2014 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2016 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2012 - Utrecht, juni 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, September 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1 Agenda Financiële Zorgthermometer

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN -

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - - PERSBERICHT - Utrecht, 20 september 2011 -FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - De tweede editie van de Financiële Zorgthermometer is gehouden onder 207 financieel managers in de zorg. Dit

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN-

- PERSBERICHT - -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 juni 2012 -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN- 61% van de zorginstellingen verwacht geen stijging van de zorgkosten door meer productie, 29% verwacht zelfs een daling. Dit

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN-

- PERSBERICHT - -ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 september 2012 -ZORGINSTELLINGEN IN DE ZIEN OMZET KRIMPEN- Momenteel maken zorginstellingen binnen de afspraken met zorgkantoren over de omzet voor volgend jaar, de trend is

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK-

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 december 2012 -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- Kabinet Rutte II zet sterk in op een van de. De forse naar de, bezuinigingen op begeleiding en het doorvoeren van

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 maart 2012 -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra denkt dat ze niet voor 1 april de benodigde

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT FINANCIELE KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT In de Troonrede zijn de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014 - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico's voor banken zijn toegenomen. Banken hebben

Nadere informatie

ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST

ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST FINANCIELE ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST Naast de bestuurders in de langdurige zorg, spreken ook de financials hun wens uit voor een blijvende vaste vergoeding voor huisvesting. Brancheverenigingen

Nadere informatie

ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE

ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE Na jaren van bezuinigingen en beperkte economische groei verwachten zorginstellingen voor 2017 weer meer financiële ruimte. Ten opzichte van vorig jaar

Nadere informatie

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD FINANCIELE ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD Nu de gevolgen van wijzigingen in de zorgbekostiging duidelijk zijn geworden en prinsjesdag overwegend positief nieuws voor de zorgsector

Nadere informatie

DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT

DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT FINANCIELE DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT Nu de economie in vrijwel alle sectoren aantrekt, stijgt de vraag naar personeel. In drie jaar tijd is het werkloosheidspercentage met drie procent

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN-

- PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN- De zevende editie van de Corporatie Survey, gehouden onder 162 corporatiebestuurders, laat

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Zicht op effecten hervormingen VVT-sector Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Drietal scenario s...kader en uitgangspunten Specifiek Onderwerp Ongewijzigd Optimistisch Realistisch

Nadere informatie

INTEGRALE MEERJARENRAMING

INTEGRALE MEERJARENRAMING INTEGRALE MEERJARENRAMING Financiering en borging zeker stellen Op lange termijn in control bestaand vastgoed Beoordeling rendement investeringen Ambities ook in de toekomst realiseren Uw ambities vragen

Nadere informatie

Corporatie Survey Editie III

Corporatie Survey Editie III Corporatie Survey Editie III - 2011 - Utrecht, juni 2011 Auteurs: dr. Mark Schweitzer drs. Victor Burger Agenda Achtergrond Resultaten 1 Beschrijving Corporatie Survey Periodiek doet Finance Ideas een

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Door de komst van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van extramurale cliënten en voor de zorg voor lichte verblijfscliënten.

Nadere informatie

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Inleiding Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en vermogensposities van de WFZdeelnemers. Het exploitatieresultaat en

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juni 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 Arthur van Iterson kw8 Project- en Conceptontwikkeling 06-31927552 Ellis Brinkman LS Projectmanagement

Nadere informatie

Fuseren, samenwerken en concurreren

Fuseren, samenwerken en concurreren Fuseren, samenwerken en concurreren 21 maart 2013 Schaal en zorg: enkele inleidende overwegingen dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult Arnhem/ Erasmus CMDZ) Aanleiding Actualiteit in de curatief somatische omgeving

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

financiering van werkkapitaal

financiering van werkkapitaal DIA 1 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt workshop TeamM HEAD Congres 5 juni 1990 2000 2010 2015 2020 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt financiering van een zorginstelling

Nadere informatie

Integrale meerjarenraming en scenarioanalyses

Integrale meerjarenraming en scenarioanalyses Ook op lange termijn financieel in control Integrale meerjarenraming en scenarioanalyses > vervolg van pagina 13 De AWBZ-sector is volop in beweging. De vergrijzing leidt tot een stijgende zorgvraag, de

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie!

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Sectordag VVT 20 november 2014 Learn, share & innovate PwC 1 Agenda 1. Introductie 2. Waarom is wendbaarheid essentieel? De voordelen voor uw zorgorganisatie

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

ZorgRating. Publicatie financiële. prestaties zorginstellingen. Faillissementsrisico in de zorg gedaald, maar financiële prestaties verschillen sterk

ZorgRating. Publicatie financiële. prestaties zorginstellingen. Faillissementsrisico in de zorg gedaald, maar financiële prestaties verschillen sterk ZorgRating Publicatie financiële prestaties zorginstellingen Faillissementsrisico in de zorg gedaald, maar financiële prestaties verschillen sterk Faillissementsrisico in de zorg gedaald Ontwikkelingen

Nadere informatie

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Utrecht, september 2010

Utrecht, september 2010 Corporatie Survey - 2010 - Utrecht, september 2010 Auteurs: dr. Mark Schweitzer drs. Victor Burger Agenda Achtergrond Resultaten 1 Beschrijving Corporatie Survey Periodiek doet Finance Ideas een kort onderzoek

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Toekomstperspectief Zorgmarkt. Piet Eichholtz

Toekomstperspectief Zorgmarkt. Piet Eichholtz Toekomstperspectief Zorgmarkt Piet Eichholtz Amsterdam, 6 februari 2013 Bancair krediet blijft mogelijk, alleen met goed businessplan en sterke financiële uitgangspositie Lot Rode Kruis Ziekenhuis in handen

Nadere informatie

Analyse quick scan productie 2016

Analyse quick scan productie 2016 Analyse quick scan productie 2016 Publicatienummer 2016-405 Vormgeving omslag Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2016 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Voorwoord In de

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Schaatsen op dun ijs in het nieuwe zorglandschap. Nieuwe financieringsmogelijkheden voor zorgvastgoed - Rotterdam 12 december 2012

Schaatsen op dun ijs in het nieuwe zorglandschap. Nieuwe financieringsmogelijkheden voor zorgvastgoed - Rotterdam 12 december 2012 Schaatsen op dun ijs in het nieuwe zorglandschap Nieuwe financieringsmogelijkheden voor zorgvastgoed - Rotterdam 12 december 2012 Agenda Perspectief zorgsector Het nieuwe zorglandschap Bancaire kredietverstrekking

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Zorgvastgoed. Verwachte groei op de korte en lange termijn. Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB. Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1

Zorgvastgoed. Verwachte groei op de korte en lange termijn. Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB. Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1 Zorgvastgoed Verwachte groei op de korte en lange termijn Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1 Zorgvastgoed Agenda Wat is het perspectief? Wat is de positie

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Willard van Ooij CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Financiële kengetallen zorginstellingen 2015, 1 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 3 2. Benchmark

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Brancheanalyse gezondheidszorg 2011

Brancheanalyse gezondheidszorg 2011 pwc.nl/gezondheidszorg Brancheanalyse gezondheidszorg 2011 Publieke sector Gezondheidszorg November 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende

Nadere informatie

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2016 Transitie zorgsector zet druk op financiële performance

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2016 Transitie zorgsector zet druk op financiële performance Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2016 Transitie zorgsector zet druk op financiële performance Alle financiële kengetallen, inclusief stresstest Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 Executive Summary Februari 2015, Amsterdam 0 BOER & CROON CORPORATE FINANCE DOET SINDS 2008 JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Hoe Orbis overleeft en het vertrouwen van de banken herwint

Hoe Orbis overleeft en het vertrouwen van de banken herwint Hoe Orbis overleeft en het vertrouwen van de banken herwint Masterclass Luvic Janssen Het Orbis Medisch & Zorgconcern Netwerkorganisatie in Cure en Care 17 locaties, 2 stichtingen 5.500 medewerkers Ziekenhuis:

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 1 Inhoud Demografie 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 7 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet in detail gesproken vanwege het

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de ziekenhuizen december 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010 PCkwadraat / Zorgmarkt.nl Maastricht, oktober 2011 JP. Tulleneers A. van Duppen PCkwadraat 1 INHOUD 1. Uitgangspunten pag. 3 2. Omzetontwikkeling pag.

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 656100-124677-LZ

Nadere informatie

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Financiële discontinuïteit en private financiering Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Bij de zorgcontractering doet zich het belangrijke probleem voor dat ziekenhuizen en verzekeraars eind

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg oktober 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Juli 2016 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2014 3 2.1 Data en respons 3 2.2

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Ambulantisering en scheiden wonen en zorg

Ambulantisering en scheiden wonen en zorg Ambulantisering en scheiden wonen en zorg GGZ Vastgoedacademy Amersfoort Donderdag 18 april 2013 Gertjan te Hoonte ghn@tg.nl Agenda De ambulantisering in breder perspectief Transitie, ambulantisering,

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie