Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal"

Transcriptie

1 Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Utrecht, juni 2012

2 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

3 Financiële Zorgthermometer 2 e kwartaal 2012 Begin juni 2012 hebben circa 800 leden van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 155 van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 2

4 Key takeaways VVT GGZ 61% van de zorginstellingen verwacht geen stijging van de zorgkosten door meer productie, 29% verwacht zelfs een daling Ondanks de daling van de groei-index daalt het vertrouwen in de zorgsector niet Tweederde van de GGZ-instellingen verwacht een vraaguitval van minimaal 2% door de invoering van de eigen bijdrage. De helft geeft aan de daling op te kunnen vangen door de realisatie van kostenefficiëntie van meer dan 2% in de eerste lijn 77% verwacht dat de administratieve lasten zullen stijgen met uitvoering van de AWBZ door verzekeraars 41% verwacht dat de contracteerruimte2013 daalt met uitvoering van de AWBZ door verzekeraars 84% gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken Scheiden wonen zorg is het belangrijkste thema in de VVT sector. Contracteerruimte grootste stijger 83% verwacht dat de administratieve lasten zullen stijgen met uitvoering van de AWBZ door verzekeraars 6 verwacht dat de contracteerruimte2013 daalt met uitvoering van de AWBZ door verzekeraars 8 gebruikt geen rentederivaten WMO blijft belangrijkste thema. Grootste stijger is bezuinigen/taakstelling GHZ 48% geeft aan dat de eerste lijn minimaal 2% kosteneffectiever kan worden ingericht 52% compenseert de eigen bijdrage niet Volgens 67% bedraagt vraaguitval door eigen bijdrage minimaal 2% De belangrijkste thema s zijn onderhandelingen met verzekeraars, DBC en bezuinigen/taakstelling 78% geeft aan dat de contracteerruimte voor het volgende jaar kleiner of gelijk zal zijn aan die van dit jaar 58% verwacht contractering 2013 af te ronden voor het tweede kwartaal in 2013 Slechts 8% is reeds gestart met facturering obv DOT 25% maakt zeer beperkt tot regelmatig gebruik van rentederivaten om renterisico s af te dekken ZH/RC 3

5 Vertrouwensindex Lichte daling financieel resultaat Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 4

6 Groei-index Dalende trend van de reële omzet zet door* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

7 Financieringsindex: Financiering Verkrijgen van financiering blijft moeilijk* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

8 Financieringsindex: Borging Verkrijgen van borging blijft moeilijk* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 7

9 Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank Invloed van de (huis)bank neemt in beperkte mate af* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 8

10 Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars Invloed van verzekeraars neemt in beperkte mate toe Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 9

11 Investeringsindex Investeringen dalen licht* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 10

12 Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Scheiden wonen zorg belangrijkste thema binnen VVT-sector* scheiden wonen zorg contracteerruimte overheveling revalidatiezorg wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) herstructurering AWBZ investeringsbeslissingen risicomanagement werving gekwalificeerd personeel interne beheersing normatieve huisvestingscomponent nieuwe declaratiestandaard AWBZ (AW319) financiering electronisch patientendossier (EPD) bezuinigen/taakstelling financiële continuïteit impairment fiscale zaken ZZP-bekostiging overig administratieve lasten kwaliteit duurzaamheid 24% 22% 22% 22% 22% 2 18% 18% 14% 12% % 8% 6% 4% 4% 33% 49% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 11

13 Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) belangrijkste thema binnen GHZ-sector* wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) bezuinigen/taakstelling herstructurering AWBZ contracteerruimte normatieve huisvestingscomponent investeringsbeslissingen nieuwe declaratiestandaard AWBZ (AW319) risicomanagement financiering overig interne beheersing financiële continuïteit administratieve lasten fiscale zaken ZZP-bekostiging kwaliteit werving gekwalificeerd personeel impairment 17% 14% 11% 9% 9% 9% 6% 6% 6% 3% 23% 29% 31% % * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 12

14 Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema binnen GGZ-sector* onderhandelingen met verzekeraars diagnosebehandelingcombinatie (DBC) bezuinigen/taakstelling ontwikkeling zorgvraag kapitaallasten interne beheersing berekenen kostprijzen politiek electronisch patientendossier (EPD) financiering overig wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) administratieve lasten financiële continuïteit eigen bijdrage fiscale zaken investeringsbeslissingen impairment governance werving gekwalificeerd personeel kwaliteit duurzaamheid 29% 24% 19% 19% 14% 14% % 5% 5% 43% 38% 38% 71% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 13

15 Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema binnen ZH/RC-sector* onderhandelingen met verzekeraars bezuinigen/taakstelling DBC's op weg naar transparantie (DOT) interne beheersing concentratie en spreiding zorgverlening prestatiebekostiging financiering onderhanden werk financiering investeringen medisch specialisten investeringsbeslissingen electronisch patientendossier (EPD) financiële continuïteit kapitaallasten werving gekwalificeerd personeel adminisatrieve lasten politiek overig lange termijn huisvestingsplan fiscale zaken governance kwaliteit duurzaamheid impairment 17% 14% 11% 8% 6% 6% 6% 3% 3% 3% 33% 28% 25% 47% 44% 72% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 14

16 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 15

17 Verwachting ontwikkeling financiële resultaat 59% geeft aan dat financieel resultaat ongeveer gelijk blijft of stijgt de komende 12 maanden* daalt sterk 9% daalt 32% blijft ongeveer gelijk 44% stijgt 15% stijgt sterk * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 16

18 Verwachting ontwikkeling reële omzet 61% geeft aan dat de reële omzet (exclusief inflatie) ongeveer gelijk blijft of daalt* daalt 29% blijft ongeveer gelijk 32% stijgt tussen en 2% 24% stijgt tussen 2% en 4% 1 stijgt meer dan 4% 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 17

19 Verwachting ontwikkeling investeringen 39% verwacht en stijging van het aantal investeringen de komende 12 maanden* daalt sterk 1% daalt 2 blijft ongeveer gelijk 4 stijgt 29% stijgt sterk 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 18

20 Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering 5 verwacht dat het verkrijgen van financiering moeilijker wordt de komende 12 maanden* wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker blijft ongeveer gelijk 5 wordt moeilijker 42% wordt veel moeilijker 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 19

21 Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging 56% verwacht dat het verkrijgen van borging moeilijker wordt de komende 12 maanden* wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker 2% blijft ongeveer gelijk 42% wordt moeilijker 46% wordt veel moeilijker 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 20

22 Verwachting ontwikkeling kredietopslag 63% verwacht dat de kredietopslag hoger wordt de komende 12 maanden* wordt veel lager 1% wordt lager 3% blijft ongeveer gelijk 33% wordt hoger 61% wordt veel hoger 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 21

23 Verwachting invloed (huis)bank 31 % verwacht een stijging van de invloed van de (huis)bank de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 6% blijft ongeveer gelijk 63% stijgt 29% stijgt sterk 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 22

24 Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars 8 verwacht een stijging van de invloed van de zorgkantoren/verzekeraars de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 1% blijft ongeveer gelijk 19% stijgt 64% stijgt sterk 16% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 23

25 Cijfer beheersing financieel administratieve processen Gemiddeld rapportcijfer interne beheersing financieel administratieve processen is 7,3* 45% 32% 12% 8% 1% 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 24

26 Verwachting ontwikkeling administratieve last 66% verwacht een stijging van de administratieve last de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 1% blijft ongeveer gelijk 33% stijgt 58% stijgt sterk 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 25

27 Verdeling per sector Verdeling per sector in financiële zorgthermometer 15% 26% 34% verpleging,verzorging en thuiszorg (VVT) gehandicaptenzorg (GHZ) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 25% * Gebaseerd op de antwoorden van 151 respondenten 26

28 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 27

29 Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer Omzet VVT instelling van respondenten* 25% 39% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 37% meer dan 75 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 28

30 Vertrouwen in goede uitvoering AWBZ door verzekeraars 51% heeft vertrouwen in goede uitvoering AWBZ door verzekeraars* heel veel vertrouwen veel vertrouwen 2% voldoende vertrouwen 49% onvoldoende vertrouwen 31% geen vertrouwen 2% weet ik (nog) niet 16% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 29

31 Administratieve lasten uitvoering AWBZ door verzekeraars 78% verwacht dat de administratieve lasten zullen stijgen met uitvoering van de AWBZ* sterk dalen dalen gelijk blijven 12% stijgen 66% sterk stijgen weet ik (nog) niet 12% 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 30

32 Effect andere uitvoering AWBZ op contracteerruimte % verwacht daling contracteerruimte 2013 vanwege uitvoering AWBZ door verzekeraars* daalt met meer dan 2% 12% daalt tussen de - 2% 29% blijft ongeveer gelijk 47% stijgt tussen de - 2% 6% stijgt meer dan 2% weet ik (nog) niet 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 31

33 Grootste uitdaging voor de contractering 2013 Overeenkomen productieruimte is grootste uitdaging voor de contractering 2013* afsluiten meerjarenraming 12% afstemmen kwaliteitsindicatoren 6% samenwerking en gezamenlijke inkoop 1 overeenkomen productieruimte 66% overige 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 32

34 Gebruik van rentederivaten om renterisico af te dekken 84% gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken* nee 84% zeer beperkt 2% beperkt 12% regelmatig zeer regelmatig weet ik (nog) niet 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 33

35 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 34

36 Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer Omzet GHZ instelling van respondenten* 4 34% minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen 26% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 35

37 Vertrouwen in goede uitvoering AWBZ door verzekeraars 4 heeft onvoldoende of geen vertrouwen in goede uitvoering AWBZ door verzekeraars* heel veel vertrouwen veel vertrouwen voldoende vertrouwen 51% onvoldoende vertrouwen 37% geen vertrouwen 3% weet ik (nog) niet 9% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 36

38 Administratieve lasten uitvoering AWBZ door verzekeraars 83% verwacht stijging administratieve lasten vanwege uitvoering AWBZ door verzekeraars* sterk dalen dalen gelijk blijven 3% 6% stijgen 54% sterk stijgen 29% weet ik (nog) niet 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 37

39 Effect andere uitvoering AWBZ op contracteerruimte verwacht daling contracteerruimte 2013 vanwege uitvoering AWBZ door verzekeraars* daalt met meer dan 2% daalt tussen de - 2% blijft ongeveer gelijk 29% 31% 31% stijgt tussen de - 2% 3% stijgt meer dan 2% weet ik (nog) niet 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 78 respondenten 38

40 Grootste uitdaging voor contractering 2013 Overeenkomen productieruimte is grootste uitdaging voor contractering 2013* afsluiten meerjarenraming 6% afstemmen kwaliteitsindicatoren 14% samenwerking en gezamenlijke inkoop 9% overeenkomen productieruimte 66% overige 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 39

41 Gebruik van rentederivaten om renterisico af te dekken 8 gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken* nee 8 zeer beperkt beperkt regelmatig zeer regelmatig weet ik (nog) niet 11% 6% 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 40

42 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 41

43 Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer Omzet GGZ instelling van respondenten* 43% 33% minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen 24% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 42

44 Eens met conclusie Nivel en Trimbos rapport 72% is het eens of gedeeltelijk eens met de conclusie van het Nivel en Trimbos rapport* ja 29% ja, deels 43% nee 5% weet ik (nog) niet 23% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 43

45 Kosteneffectiever inrichten eerste lijn 48% geeft aan dat de eerste lijn minimaal 2% kosteneffectiever kan worden ingericht* niet 4% tussen de en 2% tussen de 2% en 5% 19% meer dan 5% 29% weet ik (nog) niet 48% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 44

46 Voornaamste mogelijkheid voor kosteneffectievere 1 e lijn Kortdurende behandelvormen is de voornaamste mogelijkheid voor kosteneffectievere 1 e lijn* kortdurende behandelvormen 43% minder pillen wanneer er slechts sprake is van depressieve gevoelens op grotere schaal toepassen van zelfmanagement 14% investeren in grotere therapietrouw meer inzet van praktijkondersteuners bij lichte klachten 29% overig 14% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 45

47 Compensatie van eigen bijdrage 52% verwacht geen compenseert eigen bijdrage door eigen organisatie of andere stakeholder* ja, volledig 5% ja, maar niet volledig 1 ja, maar alleen voor lage inkomens 1 nee 52% weet ik (nog) niet 23% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 46

48 Vraaguitval door invoering eigen bijdrage 67% verwacht vraaguitval van minimaal 2% door invoering eigen bijdrage* nee 19% ja, tussen de en 2% 1 ja, tussen de 2% en 5% 29% ja, meer dan 5% 38% weet ik (nog) niet 4% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 47

49 Gebruik van rentederivaten om renterisico af te dekken 86% gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken* nee 86% zeer beperkt beperkt regelmatig zeer regelmatig weet ik (nog) niet 1 4% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 48

50 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 49

51 Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer Omzet Ziekenhuizen/Revalidatiecentra van respondenten* 39% 25% minder dan 75 miljoen tussen 75 en 150 miljoen 36% meer dan 150 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 50

52 In 2012 beroep doen op transitiebedrag 41% verwacht in 2012 beroep te doen op het transitiebedrag (% van het schaduwbudget)* nee 26% ja tussen de en 2% 19% ja tussen de 2% en 5% 8% ja meer dan 5% 14% weet ik (nog) niet 33% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 51

53 Rapportcijfer contactafspraken 2012 Gemiddeld rapportcijfer contractafspraken 2012 is 5,6* 25% 25% 19% 14% 3% 6% 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 52

54 Start contractering % verwacht dit jaar te starten met de contractering 2013* derde kwartaal % vierde kwartaal % eerste kwartaal 2013 of later 3% weet ik (nog) niet 14% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 53

55 Afronding contractering % verwacht contractering 2013 af te ronden voor het tweede kwartaal 2013* vierde kwartaal % eerste kwartaal tweede kwartaal % derde kwartaal 2013 overig 17% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 54

56 Verwachting contracteerruimte % verwacht dat de contracteerruimte 2013 kleiner wordt dan 2012 wordt kleiner dan die in % wordt gelijk aan die in % wordt groter dan die in % weet ik (nog) niet 11% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 55

57 Start facturering op basis van DOT Slecht 8% is reeds gestart met facturering op basis van DOT* reeds gestart 8% eind tweede kwartaal % derde kwartaal vierde kwartaal 2012 of later 6% weet ik (nog) niet * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 56

58 Gebruik van rentederivaten om renterisico af te dekken 72% gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken* nee 72% zeer beperkt 11% beperkt regelmatig 6% 8% zeer regelmatig weet ik (nog) niet 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 57

59 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 58

60 Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (circa 800) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 155 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Gerard van Berlo (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 59

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2012 - Utrecht, december 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2014 - Utrecht, maart 2014 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, September 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2016 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN-

- PERSBERICHT - -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 juni 2012 -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN- 61% van de zorginstellingen verwacht geen stijging van de zorgkosten door meer productie, 29% verwacht zelfs een daling. Dit

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN-

- PERSBERICHT - -ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 september 2012 -ZORGINSTELLINGEN IN DE ZIEN OMZET KRIMPEN- Momenteel maken zorginstellingen binnen de afspraken met zorgkantoren over de omzet voor volgend jaar, de trend is

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK-

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 december 2012 -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- Kabinet Rutte II zet sterk in op een van de. De forse naar de, bezuinigingen op begeleiding en het doorvoeren van

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 maart 2012 -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra denkt dat ze niet voor 1 april de benodigde

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN -

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - - PERSBERICHT - Utrecht, 20 september 2011 -FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - De tweede editie van de Financiële Zorgthermometer is gehouden onder 207 financieel managers in de zorg. Dit

Nadere informatie

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1 Agenda Financiële Zorgthermometer

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT FINANCIELE KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT In de Troonrede zijn de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE

ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE Na jaren van bezuinigingen en beperkte economische groei verwachten zorginstellingen voor 2017 weer meer financiële ruimte. Ten opzichte van vorig jaar

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

Corporatie Survey Editie III

Corporatie Survey Editie III Corporatie Survey Editie III - 2011 - Utrecht, juni 2011 Auteurs: dr. Mark Schweitzer drs. Victor Burger Agenda Achtergrond Resultaten 1 Beschrijving Corporatie Survey Periodiek doet Finance Ideas een

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014 - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico's voor banken zijn toegenomen. Banken hebben

Nadere informatie

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD FINANCIELE ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD Nu de gevolgen van wijzigingen in de zorgbekostiging duidelijk zijn geworden en prinsjesdag overwegend positief nieuws voor de zorgsector

Nadere informatie

ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST

ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST FINANCIELE ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST Naast de bestuurders in de langdurige zorg, spreken ook de financials hun wens uit voor een blijvende vaste vergoeding voor huisvesting. Brancheverenigingen

Nadere informatie

DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT

DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT FINANCIELE DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT Nu de economie in vrijwel alle sectoren aantrekt, stijgt de vraag naar personeel. In drie jaar tijd is het werkloosheidspercentage met drie procent

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN-

- PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN- De zevende editie van de Corporatie Survey, gehouden onder 162 corporatiebestuurders, laat

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Utrecht, september 2010

Utrecht, september 2010 Corporatie Survey - 2010 - Utrecht, september 2010 Auteurs: dr. Mark Schweitzer drs. Victor Burger Agenda Achtergrond Resultaten 1 Beschrijving Corporatie Survey Periodiek doet Finance Ideas een kort onderzoek

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

Toekomstperspectief Zorgmarkt. Piet Eichholtz

Toekomstperspectief Zorgmarkt. Piet Eichholtz Toekomstperspectief Zorgmarkt Piet Eichholtz Amsterdam, 6 februari 2013 Bancair krediet blijft mogelijk, alleen met goed businessplan en sterke financiële uitgangspositie Lot Rode Kruis Ziekenhuis in handen

Nadere informatie

Fuseren, samenwerken en concurreren

Fuseren, samenwerken en concurreren Fuseren, samenwerken en concurreren 21 maart 2013 Schaal en zorg: enkele inleidende overwegingen dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult Arnhem/ Erasmus CMDZ) Aanleiding Actualiteit in de curatief somatische omgeving

Nadere informatie

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

INTEGRALE MEERJARENRAMING

INTEGRALE MEERJARENRAMING INTEGRALE MEERJARENRAMING Financiering en borging zeker stellen Op lange termijn in control bestaand vastgoed Beoordeling rendement investeringen Ambities ook in de toekomst realiseren Uw ambities vragen

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit Seminar Zicht op opbrengsten Overzicht houden in de complexiteit Arjen Hakbijl Landelijke onzekerheid omzet ziekenhuizen (1) Veroorzaakt door massieve impact van vele wijzigingen die elkaar beïnvloeden.

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010 FINANCIALS VVT-SECTOR PCKwadraat december 2010 1. Inleiding De analyse Financials verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 2009 geeft inzicht in de financiële prestaties van 417 verpleeg-, verzorgingshuizen

Nadere informatie

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

MASTERCLASS ZIEKENHUISFINANCIERING

MASTERCLASS ZIEKENHUISFINANCIERING MASTERCLASS ZIEKENHUISFINANCIERING Masterclass hoe verdien je aan games en app s als behandelmethode www.crefact.com info@crefact.nl 030-32 002 64 Even voorstellen: Crefact Create, Act, Fact Specialist

Nadere informatie

SKILLS, BRAINS AND GUTS

SKILLS, BRAINS AND GUTS Governance & Clinical Leadership: Wat is nodig om adviesraden en staven de agenda te laten bepalen? SKILLS, BRAINS AND GUTS VAR netwerkdag 2017 Vrijdag 24 november 2017 UMCU Utrecht Dr. Pieterbas Lalleman,

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Zelfmanagement versus professionele zorg?

Zelfmanagement versus professionele zorg? Zelfmanagement versus professionele zorg? Vitale Toekomst van de Nederlandse Gezondheidszorg Marc Berg Het probleem: excess growth Gemiddelde jaarlijkse groei uitgaven welzijns- en gezondheidszorg, 2000-2010

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Medisch specialisten Een medisch specialist is een gespecialiseerde arts, ingeschreven in een speciaal register. Er worden 34 specialismen onderscheiden. Ongeveer 75% van de circa 17.000 medisch specialisten

Nadere informatie

Blijven wij van zorg verzekerd

Blijven wij van zorg verzekerd Blijven wij van zorg verzekerd Ledenvergadering ABVAKABO FNV Ogterop 27 april 2009 Henk Elzing Blijven wij van zorg verzekerd Zijn we nu van zorg verzekerd Willen we van zorg verzekerd blijven Moeten we

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Op naar de Zorgverzekeringswet! De Zorgspecials van Cure4 Voorkom liquiditeitsproblemen in 2013 De transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 Een analyse van de uitgaven en financiële positie van de Nederlandse zorgsector augustus 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants en adviseurs

Nadere informatie

Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg

Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg April 2014 2 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 5 2. Transitiebedragen 7 3. Ontwikkelingen in het schaduwbudget 13 3.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 mei 1 juni GRZ Aantal actieve GGZ 2.971 2.996 Aantal actieve 751 754 201 Aantal actieve FZ 62 62 Aantal actieve GBG 1.239 1.285 Totaal 5.023

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg 1. Ontwikkelingen in de Zorg 2. Nederlands Overheidsbeleid 3.

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 Executive Summary Februari 2015, Amsterdam 0 BOER & CROON CORPORATE FINANCE DOET SINDS 2008 JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Brancheanalyse gezondheidszorg 2011

Brancheanalyse gezondheidszorg 2011 pwc.nl/gezondheidszorg Brancheanalyse gezondheidszorg 2011 Publieke sector Gezondheidszorg November 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 213 Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 september 2011. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Quickscan basis-ggz 2014

Quickscan basis-ggz 2014 Quickscan basis-ggz 01 GGZ Nederland: Marjolein Brink (mbrink@ggznederland.nl Corina Brekelmans (cbrekelmans@ggznederland.nl Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Piet

Nadere informatie

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4 Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie De Zorgspecials van Cure4 Is mijn bronregistratie op orde? Voor de financiële gezondheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject Samenvatting (11 juli 2016) Vanaf deze rapportagemaand is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie