80% van de Nederlanders zegt dat het goed tot uitstekend gaat met hun algemene gezondheid. Ruim 80% van de Nederlanders heeft ook het gevoel goed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "80% van de Nederlanders zegt dat het goed tot uitstekend gaat met hun algemene gezondheid. Ruim 80% van de Nederlanders heeft ook het gevoel goed"

Transcriptie

1 80% van de Nederlanders zegt dat het goed tot uitstekend gaat met hun algemene gezondheid. Ruim 80% van de Nederlanders heeft ook het gevoel goed verzekerd te zijn. Maar hoe goed zorgt de Nederlander eigenlijk verder voor zichzelf?

2 Zo gezond als... een Zeeuw? In november 2010 hebben we een onderzoek gedaan naar hoe goed Nederland voor zichzelf zorgt. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst hebben we 1000 Nederlanders gevraagd naar hun gewoonten en meningen. We vroegen ze naar hun algehele welbevinden, en wat ze eraan doen om hun gezondheid te behouden of te verbeteren. Maar we informeerden ook naar andere zaken, zoals slapen en het gebit. Zijn er interessante slaapgewoonten, en hoe vaak bezoekt de gemiddelde Nederlander een tandarts? De resultaten zijn soms verrassend, en vaak ook heel informatief. Want we zijn met z n allen best tevreden over onze gezondheid: 80% beoordeelt zijn gezondheid als goed tot uitstekend. De bevindingen zijn verdeeld in een aantal categorieën: algemeen, balans tussen werk en privé, sport, eten, tandarts, slapen en verwennen. Daarbinnen bekijken we weer specifiek de verschillen naar provincie, leefsituatie, geslacht en leeftijd.

3 Waarom dit onderzoek? Nederlanders en hun gezondheid. Daar wilden we bij Avéro Achmea meer van weten. Waar bestaat die gezondheid uit? We onderscheiden de balans tussen werk en privé, maar ook of en hoeveel men sport, eet en slaapt. En wat te denken van de zorg voor het gebit en dat beetje extra zorg voor uzelf. Hoe bewust zijn Nederlanders zich eigenlijk van hun eigen gezondheid? Welke afwegingen maken ze om in balans te blijven? Eten ze gezond, gevarieerd en regelmatig? Verwennen ze zichzelf wel genoeg? Heel veel vragen waarop we het antwoord niet zomaar weten. Nederlanders en hun zorgverzekering. Wat is het belang van een zorgverzekering en hoe verdiepen Nederlanders zich hierin? Zo zijn zorg voor uzelf en zorgverzekeringen nauw met elkaar verbonden. Het onderzoek Hoe goed zorgt Nederland voor zichzelf? leert ons dat veel Nederlanders zich goed voelen, en zich bovendien verzekerd weten van zorg. Maar ook dat veel Nederlanders bij de keuze van een zorgverzekering belang hechten aan onafhankelijk advies. Bijvoorbeeld van een verzekeringsadviseur. Vanwege de persoonlijke benadering en de deskundigheid. En dat is mooi, want voor Avéro Achmea is dat een bevestiging. We geloven in de meerwaarde van gespecialiseerde en onafhankelijke verzekeringsadviseurs. De kennis uit het onderzoek kunnen zij weer gebruiken om Nederlanders nog beter te adviseren op het gebied van hun zorgverzekering. Amersfoort, december 2010 Jack Hommel Directievoorzitter Avéro Achmea

4 Inhoud & Samenvatting Hoe gaat het met u? 6 Van de Nederlanders geeft 80% aan dat het goed tot uitstekend gaat met de algemene gezondheid. De meeste Nederlanders zien in het veranderen van hun eetgewoonten en beweegpatroon de oplossing om (nog) gezonder te worden. Ook ruim 80% van de Nederlanders heeft het gevoel goed verzekerd te zijn. Toch denkt 40% van de Nederlanders jaarlijks na over de keuze voor hun zorgverzekering! Opvallend: een kwart van de Nederlanders vindt het prettig als iemand persoonlijk en onafhankelijk advies geeft over zijn zorgverzekering. Balans werk-privé 12 Meer dan 80% van de Nederlanders vindt de verhouding werk-privé in balans, ondanks dat ruim de helft van de Nederlanders de laatste jaren een toegenomen werkdruk ervaart. De meeste Nederlanders geven aan voldoende tijd voor ontspanning te hebben. Velen zien in tijd voor jezelf nemen dé oplossing om in balans te blijven. Nederlanders bij wie de verhouding tussen werk en privé niet in balans is, geven vaak aan zich erbij neer te leggen, omdat ze er niets aan kunnen veranderen. Opvallend: om de balans tussen werk en privé te hervinden, nemen vooral mannen minder werk aan, terwijl vrouwen privéafspraken afzeggen. Sport 16 Ruim een kwart van de Nederlanders sport nooit! De Nederlanders die wel sporten, doen dat meestal 1 keer in de week. Mannen sporten over het algemeen meer dan vrouwen, behalve de Nederlanders die echt veel sporten: meer vrouwen dan mannen sporten meer dan 3 keer in de week. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat ze meer zou moeten sporten. We zien het ook als oplossing om de algemene gezondheid te verbeteren. Opvallend: hoe ouder men wordt, hoe minder men sport.

5 Eten 19 We hebben een opvallend gezond voedingspatroon. De ondervraagden gaven aan regelmatig en gevarieerd te eten, bijna nooit een maaltijd over te slaan en te zorgen dat er een gezonde maaltijd op tafel staat. Vooral de Zeeuwen vallen hierin op, zo op het eerste gezicht: nog meer dan de rest van Nederland zorgen zij voor een gezonde voeding. Vrouwen zijn meer bezig met hun voeding dan mannen: ze eten regelmatiger, gevarieerder en gezonder, en letten meer op de calorieën dan mannen. Opvallend: 93% van de Nederlanders slaat nooit een hoofdmaaltijd over. Tandarts 22 Het grootste deel van de bevolking poetst tweemaal per dag de tanden. Ook gaan de meeste Nederlanders 2 keer per jaar naar de tandarts. Met name de ondervraagden uit Flevoland geven aan goed voor hun gebit te zorgen. Ze bezoeken de tandarts en mondhygiënist het vaakst. Ook geven ze het meest van alle Nederlanders aan verzekerd te zijn voor hun tanden en ze willen de tandarts zeker in het zorgverzekeringspakket houden. Opvallend: vrouwen poetsen vaker hun tanden dan mannen. Slapen 25 Gemiddeld slapen we 7 uur per nacht, terwijl de meeste Nederlanders aangeven 8 uur slaap nodig te hebben om zich fit te voelen. Ruim 80% van de Nederlandse bevolking gaat voor het slapen gaan nog even tv-kijken of computeren. Vrouwen hebben meer last van slaapproblemen dan mannen. Tegelijkertijd geven ze ook aan meer uren slaap nodig te hebben dan mannen om zich fit te voelen. Bovendien slapen vrouwen meer uren per nacht dan mannen. Opvallend: Groningers slapen gemiddeld de meeste uren. Zij zeggen dan ook het minst vaak last van slaapproblemen te hebben. Verwennen 28 Naast de dagelijkse manieren om goed voor onszelf te zorgen, doen we dat erg weinig door middel van iets extra s. Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan zichzelf zelden of nooit te verwennen met een schoonheidsextraatje (zoals een bezoek aan de schoonheidsspecialist, sauna/wellness of masseur). Waar de Nederlanders zichzelf wél mee verwennen, varieert enorm. Opvallend: een ruime meerderheid geeft aan dat jezelf verwennen dé manier is om ultiem goed voor jezelf te zorgen.

6 Gezondheid algemeen Hoe gaat het met u? Een groot gedeelte van de Nederlanders (80%) zegt dat het wel goed zit met de gezondheid. Slechts 2% is er slecht aan toe, en met 18% gaat het matig. Over het algemeen neemt de beoordeling van de eigen gezondheid met de leeftijd af, hoewel men qua gezondheid even een opleving heeft in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Dat neemt niet weg dat velen zich voornemen iets aan hun gezondheid te doen. Afvallen en sporten zijn de meest genoemde voornemens. En dat terwijl 87% al zegt gezond te eten. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid beoordelen? Als uitstekend Als zeer goed Als goed Als matig Als zeer slecht 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Beoordeling gezondheid per leeftijdscategorie 100% 80% 60% Goed tot uitstekend Matig Zeer slecht 40% 20% 0% jaar 6

7 Meer genieten en niet te veel tegelijk doen. Provincie Het leven is niet zo goed in het Limburgse land In Limburg en Flevoland wonen de meeste mensen die zich niet zo best voelen. De Flevolanders zijn ook degenen die het meeste roken (36%). De meeste tevreden niet-rokers (74%) bevinden zich in Utrecht. Leefsituatie Lekker thuis Thuis wonen bij familie of met anderen lijkt aanleiding te zijn tot een algemeen welbevinden, Een leven als alleenstaande is niet bevorderlijk voor een goede gezondheid. Opvallend is ook dat alleenstaanden met thuiswonende kinderen bijzonder vaak blijken te roken. Percentage rokers per leefsituatie 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Alleenstaand met uitwonende kinderen Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis, vrienden, woongroep) 7

8 Geslacht Rust, reinheid en regelmaat? Om hun gezondheid te verbeteren willen zowel mannen als vrouwen meer bewegen, afvallen en minder roken. Daarnaast denken mannen aan minder drinken, terwijl vrouwen denken dat meer vrije tijd en beter met stress en spanning omgaan goed is voor hun gezondheid. Wat denkt u dat u het beste zou kunnen veranderen om uw eigen gezondheid te verbeteren? Gewicht verminderen door beter te eten Beter met stress/spanning omgaan Stoppen met roken Minder alcohol Meer bewegen/sporten Meer vrije tijd creëren Man Vrouw Leeftijd Niks meer aan doen 90% van de jongeren tot 25 jaar vindt zichzelf gezond. In de hogere leeftijdscategorieën is dat aanzienlijk minder. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, jongeren denken dat vooral te bereiken door gezonder te eten. Een kwart van de jarigen vindt dat er niets hoeft te veranderen. Ik verander niets, omdat ik nu lekker in mijn vel zit. 8

9 Ik heb een hoger aanvullend pakket genomen. Klachten algemeen Gaat vanzelf wel over? Wat doe je als je ergens last van hebt? Het blijkt dat veel mensen (45%) niets doen. Vrouwen (53%) blijven vaker met klachten rondlopen dan mannen (41%). Verzekerd voor zorg Op de hoogte van zorg 60% van de mensen maakt geen jaarlijkse afweging voor de keuze van een zorgverzekering. De meeste mensen denken dat ze goed verzekerd zijn voor zorg. Hoeveel ze vergoed krijgen, wat er in de verzekering valt, het is ze allemaal wel duidelijk. En als een behandeling niet in de verzekering valt, dan is dat geen reden om de behandeling niet te ondergaan, zo blijkt. Wat men, als er toch bezuinigd moet worden, als eerste uit het pakket zou halen, is kraamzorg, snurken en vaccinaties. Wat moet blijven? Fysio, revalidatie en tandarts. Veel Nederlanders regelen hun verzekering zelf, toch geeft ruim een kwart aan het prettig te vinden als iemand hen persoonlijk en onafhankelijk advies geeft over hun zorgverzekering. Een gesprek met een intermediair zou dan een oplossing kunnen zijn. 9

10 Leefsituatie Druk met andere dingen Een duurdere ziektekostenverzekering betekent niet voor iedereen dat er geswitcht wordt. Alleenstaanden met uitwonende kinderen en samenwonenden/gehuwden met uitwonende kinderen blijven het liefst gewoon bij hun huidige verzekering. Samenwonenden met anderen (bijvoorbeeld studenten) houden zich er allemaal niet zo mee bezig. Zij weten niet zo goed waarvoor ze verzekerd zijn, en voelen zich ook niet zo goed verzekerd. Percentage dat aangeeft zeker niet van zorgverzekeraar te veranderen met het oog op de aanstaande kostenverhoging Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Alleenstaand met uitwonende kinderen Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis, vrienden, woongroep) Geslacht Het maakt hem niet uit Als het om zijn gezondheid gaat, kijkt de man niet op de kosten. Meer vrouwen dan mannen hebben ooit afgezien van behandeling vanwege de kosten. Vrouwen willen, meer dan mannen, zich graag uitgebreider verzekeren. Niet meer dan acht uur achter elkaar achter het bureau zitten. 10

11 Leeftijd De leeftijd bepaalt de keuze Over het algemeen zijn keuzes best voorspelbaar. Veel mensen willen kraamzorg uit het pakket schrappen, maar dit geldt vooral voor mensen boven de 36. Net als vergoedingen voor vaccinaties voor het buitenland. Slechts 14% in de leeftijd geeft aan dat het uit het pakket mag, en ook in de leeftijd kiest slechts 14% voor vaccinaties eruit. Boven de 36 zegt gemiddeld 45% dat vaccinaties eruit mogen, en dat daalt weer in de leeftijdsgroep Kijken we naar de dingen die iedereen het minst wil schrappen (fysio, revalidatie en tandarts), dan is de verdeling over de leeftijdscategorieën gelijk. Wat zou u als eerste schrappen uit uw zorgpakket? Kraamzorg Anticonceptiva Vaccinaties voor verre reizen Provincie Voorbereid op de toekomst In Flevoland en Overijssel houden de mensen bij het afsluiten van een zorgverzekering zoveel mogelijk rekening met zaken waar zij in de toekomst mogelijk mee te maken krijgen. Limburgers juist niet, die zijn daar niet zo mee bezig. Ja, daar probeer ik zoveel mogelijk op in te spelen Houdt u bij het afsluiten van een zorgverzekering rekening met zaken waar u in de toekomst mogelijk mee te maken krijgt? Ja, ik let daar een klein beetje op Nee, daar ben ik niet zozeer mee bezig Nee, daar heb ik nog nooit over nagedacht 100% 80% 60% 40% 20% 0% Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid- Holland Brabant Holland 11

12 Balans werk-privé Laat je niet gek maken Zijn we een beetje in balans? 80% vindt dat werk en privé met elkaar in evenwicht zijn. Al is het wel zo dat er van een toegenomen werkdruk sprake is, aldus 52% van de Nederlanders. Hoe we dat merken? Ik kom tijd te kort. In mijn privétijd ben ik alsnog vaak met mijn werk bezig. Ik heb een huishouden van Jan Steen. Ik ben vaak te moe voor vrienden en familie als ik thuiskom. Mijn vrouw klaagt dat ik te weinig thuis ben. En wat we er zoal aan doen: Goed plannen, Ik word alcoholist of Ik sport veel. Ik probeer veel geld te verdienen, zodat dit in de toekomst anders kan. Uiteindelijk heb ik ontslag genomen. Ik neem regelmatig vrije dagen of compensatie-uren op. Hoe vindt u de verhouding tussen werk en privé doorgaans? Onder werk verstaan we ook het runnen van het huishouden of school/studeren. Volledig in balans Meestal in balans Een beetje uit balans Volledig uit balans 12

13 Lang leve het werk! Nederlanders klagen dan wel eens over hun werk, maar over het algemeen gaan we er niet met tegenzin naartoe. Slechts 1% gaat altijd met tegenzin naar het werk, en 3% vaak. Als ik eerlijk ben ga ik met tegenzin naar mijn werk Altijd Vaak Regelmatig Zelden Nooit Niet van toepassing Soms Provincie Doorpakken of berusten De verhouding werk en privé zit in Overijssel wel goed, 95% van de respondenten in Overijssel geeft aan dat deze meestal of volledig in balans is. Dit in tegenstelling tot de mensen in Gelderland, Zeeland en Flevoland, waar een kwart een disbalans ervaart. Maar wat kunt u doen om het te verbeteren? Groningers, Noord-Hollanders en Brabanders doen er niet veel aan en leggen zich erbij neer. In Groningen en Drenthe nemen ze dan minder werk aan, maar in Drenthe maken ze dan ook veel minder privéafspraken. In Zeeland kent 22% die druk niet, omdat Zeeuwen altijd tijd hebben voor ontspanning. Verhouding tussen werk en privé per provincie In balans Uit balans 100% 80% 60% 40% 20% 0% Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid- Holland Brabant Holland 13

14 Leefsituatie Ontspannen als antwoord Alleenstaanden met uitwonende kinderen zien geen mogelijkheid iets te doen aan een eventuele disbalans in hun leven. Ze laten het maar zo. Terwijl 88% van de gehuwden/samenwonenden juist aangeeft dat je er actief iets aan moet doen. Ontspanning zoeken bijvoorbeeld. Percentage dat zich bij een eventuele disbalans neerlegt per leefsituatie Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Alleenstaand met uitwonende kinderen Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis, vrienden, woongroep) Geslacht Minder afspraken, meer in balans Zou het komen doordat mannen (30%) zich meer vervelen op het werk dan vrouwen (20%)? Mannen voelen zich beter in balans dan vrouwen (25% tegenover 19%). Om het evenwicht te hervinden, zeggen beiden afspraken af, vrouwen vaker privé, en mannen vaker een zakelijke afspraak. 14

15 Leeftijd Balans komt met de leeftijd? De jarigen hebben duidelijk hun zaken meer op orde dan de jongere generatie. Niemand is daar volledig uit balans, tegenover 6% van de jarigen. Percentage waarbij de verhouding werk-privé volledig uit balans is per leeftijdscategorie 6% 4% 2% 0% jaar Op het juiste moment ontspanning zoeken en relativeren. 15

16 Sport We willen wel sporten... Hoe is het gesteld met de sportiviteit van de Nederlandse bevolking? 28% blijkt nooit te sporten, 21% werkt zich 1 keer per week in het zweet, terwijl toch 63% het gevoel heeft dat hij meer zou moeten bewegen om gezond te blijven. Ik sport Gemiddeld één keer per maand Gemiddeld twee keer per maand Gemiddeld één keer per week Gemiddeld twee keer per week Gemiddeld drie keer per week Gemiddeld meer dan drie keer per week Af en toe Nooit Als ik even in een dipje zit, ga ik fietsen of skeeleren. 16

17 Leefsituatie Wel denken, niet doen Met name alleenstaanden met thuiswonende kinderen zijn zich ervan bewust dat ze eigenlijk meer zouden moeten sporten, maar ze doen het niet. Dat is echter nog helemaal niet slecht als je bedenkt dat 57% van de alleenstaanden met uitwonende kinderen bijna helemaal nooit sport! Geslacht Sportief tussen de seksen Een kwart van de mannen sport nooit, en bijna een derde van de vrouwen sport nooit. Mannen sporten over het algemeen iets meer dan vrouwen. Behalve wanneer ze meer dan 3 keer per week sporten, dat doen vrouwen net iets vaker dan mannen. Weergave sportfrequentie in relatie tot geslacht Gemiddeld één keer per maand Gemiddeld twee keer per maand Gemiddeld één keer per week Gemiddeld twee keer per week Gemiddeld drie keer per week Gemiddeld meer dan drie keer per week Af en toe Nooit M V M V M V M V M V M V M V M V 17

18 Leeftijd Jong geleerd Sporten is van alle leeftijden. Maar met 62% het meest van de jongeren van In deze groep zegt slechts 14% niets aan sport te doen (tegen 30% landelijk gemiddeld). Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de sportieve activiteit af. Maar het besef van eigenlijk zou ik blijft. Weergave sportfrequentie in relatie tot leeftijd Gemiddeld één keer per maand Gemiddeld twee keer per maand Gemiddeld één keer per week Gemiddeld twee keer per week Gemiddeld drie keer per week Gemiddeld meer dan drie keer per week Af en toe Nooit Hebt u het gevoel dat u meer zou moeten bewegen/sporten om gezond te blijven? Ja, dat gevoel heb ik vaak Ja, dat gevoel heb ik wel eens Ja, dat gevoel heb ik Nee, dat gevoel heb ik nooit Ik neem de trap in plaats van de lift. 18

19 Eten 2 ons groente... We hebben verschillende vragen gesteld over het eetpatroon van de Nederlander. Of we regelmatig eten, maaltijden overslaan, gezond eten, met of zonder voedingssupplementen, letten op variatie, calorieën, en met inachtneming van eetregels. Conclusie is dat we een opvallend gezond voedingspatroon zeggen te hebben, waar 2 ons groente en 2 stuks fruit helemaal niet vreemd in zijn. De volgende stellingen gaan over uw eetpatroon Altijd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit Ik heb een regelmatig eetpatroon Ik sla wel eens een hoofdmaaltijd over (ontbijt, lunch of avondeten) Mijn maaltijden zijn doorgaans gezond Ik gebruik wel eens voedingssupplementen Ik let erop dat ik gevarieerd eet Ik kijk op de verpakking hoeveel calorieën ik binnen krijg Ik eet 2 ons groente en 2 stuks fruit per dag Naar provincie Zo gezond als een Zeeuw Kijken we naar de provincies, dan blinken Overijssel en Zeeland uit in regelmaat. Zeeuwen zijn helemaal goede eters, want 80% slaat er zelden tot nooit een maaltijd over (57% landelijk), terwijl ze doorgaans gezond én gevarieerd eten. Altijd Regelmatig Zelden Ik sla wel eens een hoofdmaaltijd over Vaak Soms Nooit Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid- Brabant Holland Holland 19

20 Leefsituatie Chaos in de keuken Zijn de kinderen het huis uit, dan resulteert dat in een bijzonder regelmatig eetpatroon (91 en 96%). Wanneer er nog geen sprake is van kinderen, dus bij alleenstaanden of mensen die samenwonen met vrienden, is de regelmaat het minst. Alleenstaanden met (uitwonende) kinderen eten bijna altijd gezond. Maar de andere alleenstaanden juist niet, daarvan geeft 22% aan soms, zelden of nooit gezond te eten. Regelmatig Onregelmatig Ik heb een regelmatig eetpatroon Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Alleenstaand met uitwonende kinderen Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis, vrienden, woongroep) In plaats van chips eet ik een bak fruit. 20

21 Ik ben 39 kilo afgevallen. Geslacht en leeftijd Vol van vitamines Vrouwen eten regelmatiger, gezonder én gevarieerder dan mannen. Ook slikken ze meer voedingssupplementen dan mannen. Waar bijna de helft van de mannen nooit op de verpakking kijkt naar de hoeveelheid calorieën, doet minder dan een derde van de vrouwen dat nooit. 67% van de jarigen eet meestal gezond, tegen 43% van de jarigen. Ik kijk op de verpakking hoeveel calorieën ik binnen krijg Man Altijd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit Vrouw 21

22 Tandarts Een stralende lach, wie wil dat niet? Daarom is aan te raden om verstandig te snoepen en op tijd naar de tandarts te gaan. Na de vragen over eten gaan we door met vragen over het gebit. Hoe vaak wordt er gepoetst, geflost, gespoeld en gekeken? En zijn er verschillen te constateren in het land? Tandarts algemeen 2 keer per dag en 2 keer per jaar Hoe vaak poetst de Nederlander zijn tanden? Het grootste deel van de bevolking doet dat 2 keer per dag. 30% doet dat 1 keer per dag of minder. En ook de gang naar de tandarts zit er vrij goed in: 55% gaat trouw 2 keer per jaar voor een controle. Slechts 6% gaat helemaal nooit, maar die zal daar wel zijn redenen voor hebben. Een tandartsbehandeling uitstellen (of afstellen) is niet ongewoon als de zorgverzekering de behandeling niet dekt, vindt 18%. We zien dan ook dat 59% van de mensen ervoor kiest een aanvullende verzekering met tandartsdekking te nemen. Hoe vaak gaat u naar de tandarts voor controle? Meer dan twee keer per jaar Twee keer per jaar Eén keer per jaar Eén keer in de twee jaar Eén keer in de vijf jaar Alleen als ik klachten heb Helemaal nooit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bent u aanvullend verzekerd? Ja, alleen voor tandartskosten Ja, beperkte aanvullende dekking (geen tandartskosten) Ja, uitgebreide aanvullende dekking (geen tandartskosten) Ja, beperkte aanvullende dekking (en tandartskosten) Ja, uitgebreide aanvullende dekking (en tandartskosten) Nee, ik heb alleen een basisverzekering Dat weet ik niet 0% 10% 20% 30% 40% 22

23 Elke dag tanden poetsen. Provincie De Flevolander koestert zijn tanden Limburgers en Overijsselnaars zijn niet van die poetsers, daar poetsen ze 2 keer zo vaak niet als in de rest van het land. En het percentage een keer of minder poetsen per dag bedraagt er 40% (landelijk 30%). De Flevolanders zijn beter met hun tanden, want ze bezoeken de tandarts en de mondhygiënist het vaakst. Ook zijn ze daar beter verzekerd voor hun tanden en wil niemand de tandarts uit het ziektekostenpakket. Hoe vaak poetst u uw tanden? Meer dan 3x per dag 2x per dag Minder dan 1x per dag 3x per dag 1x per dag Nooit Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid- Brabant Holland Holland 23

24 Leefsituatie Alleenstaande gebitten Als je toch nog geen verkering hebt, let je dan meer op je gebit? Daar is geen pijl op te trekken. In vergelijking tot het landelijk gemiddelde poetsen 2 keer zoveel alleenstaanden meer dan 3 keer per dag hun tanden, maar ook 2 keer zoveel poetst nooit. Alleenstaanden gaan wel het minst naar de tandarts. Geslacht en leeftijd Vrouwen- en oudere tanden Over het algemeen poetsen vrouwen vaker hun tanden dan mannen. 4 keer zoveel mannen als vrouwen poetsen nooit hun tanden. Net als in de groep jarigen waar 3,5% (ten opzichte van 1,5% landelijk gemiddelde) nooit zijn tanden poetst. 12% van deze groep gaat dan ook nooit naar de tandarts. Sowieso blijkt hoe ouder hoe minder naar de tandarts gegaan wordt. Waarschijnlijk komt dit doordat een deel van de ouderen wellicht een kunstgebit heeft. Percentage dat nooit naar de tandarts gaat per leeftijdscategorie Ook al hebben we niet zoveel geld, we laten altijd een tandheelkundige behandeling doen. Eigen tanden zijn veel te belangrijk. 24

25 Slapen Met het goede been uit bed Sommige mensen kunnen met heel weinig slapen toe, anderen hebben toch echt die 8 uur per nacht nodig. En een aantal daarvan komt daar nooit aan toe. Wat heeft de Nederlander nodig om zich fit te voelen, en wat doen we om de slaap te vatten? Slaappatroon algemeen Gemiddeld 7 uur Over het algemeen komt men wel aan de 7 uur slaap per nacht. Dat is slechts een uurtje van het slaapideaal vandaan. Wat we voorafgaand aan het slapen allemaal doen? Tv-kijken, computeren, lezen. Maar ook: Ik ga de honden uitlaten. Mijn spullen en lunch klaarzetten voor de volgende dag. Met mijn vrouw even napraten. Wat doet u regelmatig voordat u gaat slapen? Tv kijken Muziek luisteren Lezen Mediteren Werken of studeren Kletsen (live, per mail, per sms, etc.) Vrijen Douchen of in bad gaan De dag overdenken Geen van deze, ik ga gewoon slapen Sporten of bewegen Hoeveel uur slaap hebt u gemiddeld per dag nodig om u fit te voelen? Minder dan 4 uur 4 uur 5 uur 6 uur 7 uur 8 uur 9 uur Meer dan 9 uur 25

26 Provincie Groningers zijn langslapers In Groningen slaapt 63% 8 uur of meer, tegen 34% landelijk. Drenthe is een goede tweede, met 48% die 8 uur of meer per nacht maakt. Lezen is een goede voorbereiding voor zo n nacht, aldus de Groninger. Wat je verder nog kunt doen voor het slapengaan, is muziek luisteren, vrijen, badderen zelfs mediteren. Hoe lang slaapt u gemiddeld per nacht? Ik slaap 8 uur of meer Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Op tijd rust nemen is belangrijk. 26

27 Af en toe tussendoor een dutje doen doet goed. Leefsituatie Geen enkel probleem met slapen Opvallend is dat alleenstaanden met uitwonende kinderen gemiddeld 6 uur slapen (minder dan het landelijk gemiddelde van 7 uur). Van de samenwonenden met anderen (studenten) slapen de meesten 8 uur per dag. Dezelfde groepen hebben de minste slaapproblemen: 40-50% heeft zelden tot nooit slaapproblemen. Geslacht Vrouwen hebben meer slaapproblemen dan mannen: 26% van de vrouwen heeft regelmatig tot altijd slaapproblemen tegen 16% van de mannen. 10% meer mannen dan vrouwen luistert naar muziek voor het slapengaan. 20% meer vrouwen dan mannen leest voor het slapengaan. Hebt u wel eens last van slaapproblemen? Man Bijna altijd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit Vrouw 27

28 Verwennen Mag het ietsje meer zijn? Jezelf af en toe eens in de watten leggen, doen we dat wel? Met onze nuchtere volksaard kan het natuurlijk zo zijn dat we gewoon goed voor onszelf zorgen. Vanzelfsprekend. Dat zit m in dingen als voeding, rust en regelmaat. Maar voor jezelf zorgen kan ook wat extra s zijn. En daar hebben we naar gevraagd in het onderzoek. Verwennen/goed zorgen algemeen Doe maar gewoon Een ruime meerderheid verwent zichzelf zelden of nooit (75-90%) met een bezoek aan de schoonheidsspecialist, masseur, sauna/wellness of pedicure/manicure. Toch zijn dat de meest genoemde voorbeelden van ultiem goed voor jezelf zorgen. Dit werd er nog meer genoemd: Doorgaan met ademhalen Verwennen met crèmeproducten, rust genomen Alle boeken van Sonja Bakker gekocht en gevolgd met goed blijvend resultaat. Chillen. Grote hond nemen voor meer en langer wandelen. Schreeuwen tegen specialisten. Een infrarood sauna aangeschaft. De boel de boel laten en een dagje eropuit trekken. Scheiding aangevraagd. Gezond eten, bewegen, massage, paardrijden, relaxen, in bad gaan... alles wat zorgt voor ontspanning. Meer bewegen, minder werk aannemen. Mezelf 1 keer per maand trakteren op een dag voor mezelf zonder gezin. Veel slapen is mijn geheim, denk ik. Ik ben nooit ziek. Ik ga op mijn gevoel af. Een nieuwe spiegel gekocht. Een paar uurtjes nietsdoen; een fijne hangmat aangeschaft. Voor een second opinion naar een andere tandarts. 4 maanden backpacken in Australië. Een feest afgezegd omdat ik zo moe was. Elke dag tanden poetsen. Me bij een sportschool ingeschreven. Vegetarisch en orthomoleculair eten. Ik ben gitaar gaan spelen. 28

29 Ik zorg eerst voor de anderen dan mezelf, denk dat ik dat eens moet gaan veranderen. Gaat u wel eens naar... Vaak Schoonheidsspecialist Masseur Sauna/Welness Pedicure/manicure Regelmatig Soms Zelden Nooit Provincie Zelden verwennen Nederlanders blijken zichzelf niet gauw te verwennen met een schoonheidsextraatje. Als we kijken op provincieniveau geeft 100% van de respondenten uit Zeeland aan zelden of nooit naar een masseur of een schoonheidsspecialist te gaan. In Flevoland geeft juist 92% aan zelden of nooit naar de sauna/ wellness te gaan. De Groningers gaan het minst naar een manicure of pedicure: 95%. Gaat u wel eens naar de schoonheidsspecialist? (per provincie) Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nooit naar schoonheidsspecialist Zelden naar schoonheidsspecialist 29

30 Geslacht Man en mondhygiënist Zowel mannen als vrouwen verwennen zichzelf niet vaak. Maar vrouwen verwennen zichzelf wel een klein beetje meer dan mannen. Mannen gaan significant minder naar een schoonheidsspecialist, maar ook minder naar een pedicure/manicure, sauna/wellness en masseur. Ze gaan wel iets vaker naar de mondhygiënist dan vrouwen. Verwent u uzelf wel eens? Man Vrouw Helaas zorg ik niet ultiem goed voor mijzelf. 30

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

ONDERZOEKSSAMENVATTING

ONDERZOEKSSAMENVATTING ONDERZOEKSSAMENVATTING Fit For Free sportieve voornemens NL 2016 Onderzoek uitgezet onder 1000 Nederlanders in december 2015 door PanelWizard. Onderzoeksresultaten onder embargo tot 4 januari 2016 06:00

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008

Sinterklaas onderzoek 2008 Sinterklaas onderzoek 2008 Lennard Beskers Hester Bunnik 5 November 2008 Agenda Inleiding en methodiek Wie viert er Sinterklaas? Hoe en waarom vieren Nederlanders Sinterklaas? Sinterklaas en bestedingen

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten Connectivity Onderzoek 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten TIJDSBESTEDING Connectivity onderzoek Wave 1 / Tijdsbesteding Voorkeur tijdsbesteding doordeweeks -> uitgesplitst naar landen

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd?

Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd? Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd? Beantwoord: 7.030 Overgeslagen: 0 Alleen een basisverzeke... Een basisverzeke... Een basisverzeke... Anders, namelijk Alleen een basisverzekering Een basisverzekering

Nadere informatie

Vier op de tien slaapt slecht Bijlage

Vier op de tien slaapt slecht Bijlage 1) Grafieken en tabellen Vier op de tien slaapt slecht Bijlage Grafiek 1: Stellingen over slaap (totale groep 3.297 personen) Kijk naar jezelf (op een gemiddelde dag) en duid aan in welke mate je het eens

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Suiker in een gezonde leefstijl. Een kwestie van balans

Suiker in een gezonde leefstijl. Een kwestie van balans Suiker in een gezonde leefstijl Een kwestie van balans Suiker in een gezonde leefstijl Een kwestie van balans Je lichaam heeft overal energie voor nodig. Sporten, werken, fietsen, wandelen, tuinieren,

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

1 / 34. Flexibele AOW. Beantwoord: Overgeslagen: 0. Nee. Weet ik niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70,41% ,69% 886.

1 / 34. Flexibele AOW. Beantwoord: Overgeslagen: 0. Nee. Weet ik niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70,41% ,69% 886. Q1 Bent u voor het flexibel in laten gaan van de AOW? (momenteel wordt gesproken over een keuze om te variëren tussen de 62 en 72 jaar in plaats van 67 jaar) Beantwoord: 4.741 Overgeslagen: 0 Ja Nee Weet

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch) P 2 2 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch) P 3 3 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ONDER EMBARGO tot 30 april 2015

Onderzoeksrapport. ONDER EMBARGO tot 30 april 2015 Onderzoeksrapport ONDER EMBARGO tot 30 april 2015 In opdracht van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) is onder 1100 respondenten een onderzoek gehouden. Dit onderzoeksrapport is een samenvatting

Nadere informatie

Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel

Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel Tweede helft 2014 (februari 2015) Inhoudsopgave 1. Algemene vragen 2. Personeel 3. Hygiene 4. Maaltijden 5. Zorgfunctie 6. Extra service aspecten 7. Eindoordeel

Nadere informatie

Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert.

Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert. Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert. VERBETER DE COLLEGIALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwart van werkend Nederland is niet betrokken bij collega s; 14 procent geeft aan

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier H 3 Ontslag Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen Op 1 januari worden volop goede voornemens gemaakt. We willen stoppen met roken, afvallen, meer bewegen, gezonder leven en ga zo maar door. Afvallen is

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Onderzoek Summerproof

Onderzoek Summerproof Onderzoek Summerproof Publicatiedatum: 12-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 4 t/m 24 juni 2013, deden 2737 jongeren mee (onder wie 1704 meiden en 1031 jongens). De uitslag

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek FILOSOFIE MAGAZINE Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek Augustus 2009 Boomberglaan 81-1217 RP Hilversum - TEL 035 623 19 47 - FAX 035 621 60 88 - GSM 06 532 109 85 - Info@vaneunen.nl www.vaneunen.nl

Nadere informatie

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013 Altijd De beste zeker zorg van goede voor nu Zorg en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen verschillende wensen. Uw manier

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Klanttevredenheid onderzoek. Locatie Overbosch Eerste helft 2014

Klanttevredenheid onderzoek. Locatie Overbosch Eerste helft 2014 Klanttevredenheid onderzoek Locatie Overbosch Eerste helft 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene vragen 2. Personeel 3. Hygiëne 4. Maaltijden 5. Zorgfunctie 6. Extra service aspecten 7. Eindoordeel 1. Algemene

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER 40 WEKEN OBESE CENTRUM PROGRAMMA Vul ook 3 dagen van het eetdagboek in. ADRES GEGEVENS

INTAKEFORMULIER 40 WEKEN OBESE CENTRUM PROGRAMMA Vul ook 3 dagen van het eetdagboek in. ADRES GEGEVENS ADRES GEGEVENS Adres: Postcode + Plaats: Telefoon: Privé: Mobiel: E-mailadres PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortedatum: Beroep: Aantal dagen/uren per week: Dagen: Uren: Bank/giro rekening: (IBAN) Ziektekostenverzekering:

Nadere informatie

Gevecht om het maagaandeel Eten en drinken onderzoek 2008

Gevecht om het maagaandeel Eten en drinken onderzoek 2008 Nationaal Foodservice Congres 2008 Gevecht om het maagaandeel Eten en drinken onderzoek 2008 3 Oktober 2008 Frank Quix Q&A Research & Consultancy Q&A Research & Consultancy 2008 1 Agenda BMI Enkele uitkomsten

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

Marktonderzoek over aan- en verkoop tweedehands spullen, bekendheid en imago kringloopwinkels onder Nederlanders Maart 2014

Marktonderzoek over aan- en verkoop tweedehands spullen, bekendheid en imago kringloopwinkels onder Nederlanders Maart 2014 Marktonderzoek over aan- en verkoop tweedehands spullen, bekendheid en imago kringloopwinkels onder 2.135 Nederlanders Maart 2014 Ik hergebruik alles Ik gooi alles weg totaal man vrouw 18-35 jaar 35-44

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van:

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009 ten behoeve van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Conclusie...4 3 Achtergrond onderzoek...5 3.1 Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Sociale/pedagogische vragenlijst

Sociale/pedagogische vragenlijst Bijlage 1 Sociale/pedagogische vragenlijst voor ouders en begeleiders van mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking 1

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Intakeformulier VoedingGezond

Intakeformulier VoedingGezond Intakeformulier VoedingGezond Persoonsgegevens Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Tel.nr.: Mobiel: E-mailadres: Geboortedatum: Man / vrouw Datum: / /_20 Bent u doorverwezen? Ja / Nee Zo ja: Welke arts?

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

HOE GOEDE VOEDING DE PRODUCTIVITEIT ÉN VITALITEIT VAN WERKNEMERS VERBETERT. Minigids met inspiratie voor lunch en tussendoortjes op de werkvloer

HOE GOEDE VOEDING DE PRODUCTIVITEIT ÉN VITALITEIT VAN WERKNEMERS VERBETERT. Minigids met inspiratie voor lunch en tussendoortjes op de werkvloer HOE GOEDE VOEDING DE PRODUCTIVITEIT ÉN VITALITEIT VAN WERKNEMERS VERBETERT. Minigids met inspiratie voor lunch en tussendoortjes op de werkvloer VERBETER DE VITALITEIT VAN WERKNEMERS INHOUD Nederlanders

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) Huishoudelijke hulp 45% 35% 25% 15% 5% 21% 1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) 27% 18% 18% 6% 38% 14% 9% 8% 33% 18% 13% 31% 1. Stofzuigen 2. Dweilen 3.

Nadere informatie

En hoe blijf jij Fit in je Hoofd?

En hoe blijf jij Fit in je Hoofd? En hoe blijf jij Fit in je Hoofd? 1,2,3,..., 10 stappen Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees rustig de tien stappen. Ze inspireren je om fit te blijven

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q3, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q3, 2016 Q3 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid!"#$%% *+,-./,01230456+47+8+49:5+:; U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u voor de beste zorg kiest. Met een zorgverzekering

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

BURN- OUT RISICO CHECK

BURN- OUT RISICO CHECK BURN- OUT RISICO CHECK Vul onderstaande vragenlijst in door ja of nee aan te kruisen. VRAAG JA NEE 1 Nemen jij en je gezin s ochtends rustig de tijd om op te staan en goed te ontbijten? 2 Zie je vaak tegen

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? boekje-105x105-def.indd 1 30-01-2009 12:05:22 1,2,3,..., 10 stappen boekje-105x105-def.indd 2 30-01-2009 12:05:23 Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees

Nadere informatie

ThermaCare: Onderzoek naar rug- en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012.

ThermaCare: Onderzoek naar rug- en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012. ThermaCare: Onderzoek naar rug en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012. Samenvatting Ruim de helft van de werkende Nederlanders heeft regelmatig last van rug of nekpijn. Bijna een kwart zegt hierdoor

Nadere informatie