80% van de Nederlanders zegt dat het goed tot uitstekend gaat met hun algemene gezondheid. Ruim 80% van de Nederlanders heeft ook het gevoel goed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "80% van de Nederlanders zegt dat het goed tot uitstekend gaat met hun algemene gezondheid. Ruim 80% van de Nederlanders heeft ook het gevoel goed"

Transcriptie

1 80% van de Nederlanders zegt dat het goed tot uitstekend gaat met hun algemene gezondheid. Ruim 80% van de Nederlanders heeft ook het gevoel goed verzekerd te zijn. Maar hoe goed zorgt de Nederlander eigenlijk verder voor zichzelf?

2 Zo gezond als... een Zeeuw? In november 2010 hebben we een onderzoek gedaan naar hoe goed Nederland voor zichzelf zorgt. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst hebben we 1000 Nederlanders gevraagd naar hun gewoonten en meningen. We vroegen ze naar hun algehele welbevinden, en wat ze eraan doen om hun gezondheid te behouden of te verbeteren. Maar we informeerden ook naar andere zaken, zoals slapen en het gebit. Zijn er interessante slaapgewoonten, en hoe vaak bezoekt de gemiddelde Nederlander een tandarts? De resultaten zijn soms verrassend, en vaak ook heel informatief. Want we zijn met z n allen best tevreden over onze gezondheid: 80% beoordeelt zijn gezondheid als goed tot uitstekend. De bevindingen zijn verdeeld in een aantal categorieën: algemeen, balans tussen werk en privé, sport, eten, tandarts, slapen en verwennen. Daarbinnen bekijken we weer specifiek de verschillen naar provincie, leefsituatie, geslacht en leeftijd.

3 Waarom dit onderzoek? Nederlanders en hun gezondheid. Daar wilden we bij Avéro Achmea meer van weten. Waar bestaat die gezondheid uit? We onderscheiden de balans tussen werk en privé, maar ook of en hoeveel men sport, eet en slaapt. En wat te denken van de zorg voor het gebit en dat beetje extra zorg voor uzelf. Hoe bewust zijn Nederlanders zich eigenlijk van hun eigen gezondheid? Welke afwegingen maken ze om in balans te blijven? Eten ze gezond, gevarieerd en regelmatig? Verwennen ze zichzelf wel genoeg? Heel veel vragen waarop we het antwoord niet zomaar weten. Nederlanders en hun zorgverzekering. Wat is het belang van een zorgverzekering en hoe verdiepen Nederlanders zich hierin? Zo zijn zorg voor uzelf en zorgverzekeringen nauw met elkaar verbonden. Het onderzoek Hoe goed zorgt Nederland voor zichzelf? leert ons dat veel Nederlanders zich goed voelen, en zich bovendien verzekerd weten van zorg. Maar ook dat veel Nederlanders bij de keuze van een zorgverzekering belang hechten aan onafhankelijk advies. Bijvoorbeeld van een verzekeringsadviseur. Vanwege de persoonlijke benadering en de deskundigheid. En dat is mooi, want voor Avéro Achmea is dat een bevestiging. We geloven in de meerwaarde van gespecialiseerde en onafhankelijke verzekeringsadviseurs. De kennis uit het onderzoek kunnen zij weer gebruiken om Nederlanders nog beter te adviseren op het gebied van hun zorgverzekering. Amersfoort, december 2010 Jack Hommel Directievoorzitter Avéro Achmea

4 Inhoud & Samenvatting Hoe gaat het met u? 6 Van de Nederlanders geeft 80% aan dat het goed tot uitstekend gaat met de algemene gezondheid. De meeste Nederlanders zien in het veranderen van hun eetgewoonten en beweegpatroon de oplossing om (nog) gezonder te worden. Ook ruim 80% van de Nederlanders heeft het gevoel goed verzekerd te zijn. Toch denkt 40% van de Nederlanders jaarlijks na over de keuze voor hun zorgverzekering! Opvallend: een kwart van de Nederlanders vindt het prettig als iemand persoonlijk en onafhankelijk advies geeft over zijn zorgverzekering. Balans werk-privé 12 Meer dan 80% van de Nederlanders vindt de verhouding werk-privé in balans, ondanks dat ruim de helft van de Nederlanders de laatste jaren een toegenomen werkdruk ervaart. De meeste Nederlanders geven aan voldoende tijd voor ontspanning te hebben. Velen zien in tijd voor jezelf nemen dé oplossing om in balans te blijven. Nederlanders bij wie de verhouding tussen werk en privé niet in balans is, geven vaak aan zich erbij neer te leggen, omdat ze er niets aan kunnen veranderen. Opvallend: om de balans tussen werk en privé te hervinden, nemen vooral mannen minder werk aan, terwijl vrouwen privéafspraken afzeggen. Sport 16 Ruim een kwart van de Nederlanders sport nooit! De Nederlanders die wel sporten, doen dat meestal 1 keer in de week. Mannen sporten over het algemeen meer dan vrouwen, behalve de Nederlanders die echt veel sporten: meer vrouwen dan mannen sporten meer dan 3 keer in de week. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat ze meer zou moeten sporten. We zien het ook als oplossing om de algemene gezondheid te verbeteren. Opvallend: hoe ouder men wordt, hoe minder men sport.

5 Eten 19 We hebben een opvallend gezond voedingspatroon. De ondervraagden gaven aan regelmatig en gevarieerd te eten, bijna nooit een maaltijd over te slaan en te zorgen dat er een gezonde maaltijd op tafel staat. Vooral de Zeeuwen vallen hierin op, zo op het eerste gezicht: nog meer dan de rest van Nederland zorgen zij voor een gezonde voeding. Vrouwen zijn meer bezig met hun voeding dan mannen: ze eten regelmatiger, gevarieerder en gezonder, en letten meer op de calorieën dan mannen. Opvallend: 93% van de Nederlanders slaat nooit een hoofdmaaltijd over. Tandarts 22 Het grootste deel van de bevolking poetst tweemaal per dag de tanden. Ook gaan de meeste Nederlanders 2 keer per jaar naar de tandarts. Met name de ondervraagden uit Flevoland geven aan goed voor hun gebit te zorgen. Ze bezoeken de tandarts en mondhygiënist het vaakst. Ook geven ze het meest van alle Nederlanders aan verzekerd te zijn voor hun tanden en ze willen de tandarts zeker in het zorgverzekeringspakket houden. Opvallend: vrouwen poetsen vaker hun tanden dan mannen. Slapen 25 Gemiddeld slapen we 7 uur per nacht, terwijl de meeste Nederlanders aangeven 8 uur slaap nodig te hebben om zich fit te voelen. Ruim 80% van de Nederlandse bevolking gaat voor het slapen gaan nog even tv-kijken of computeren. Vrouwen hebben meer last van slaapproblemen dan mannen. Tegelijkertijd geven ze ook aan meer uren slaap nodig te hebben dan mannen om zich fit te voelen. Bovendien slapen vrouwen meer uren per nacht dan mannen. Opvallend: Groningers slapen gemiddeld de meeste uren. Zij zeggen dan ook het minst vaak last van slaapproblemen te hebben. Verwennen 28 Naast de dagelijkse manieren om goed voor onszelf te zorgen, doen we dat erg weinig door middel van iets extra s. Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan zichzelf zelden of nooit te verwennen met een schoonheidsextraatje (zoals een bezoek aan de schoonheidsspecialist, sauna/wellness of masseur). Waar de Nederlanders zichzelf wél mee verwennen, varieert enorm. Opvallend: een ruime meerderheid geeft aan dat jezelf verwennen dé manier is om ultiem goed voor jezelf te zorgen.

6 Gezondheid algemeen Hoe gaat het met u? Een groot gedeelte van de Nederlanders (80%) zegt dat het wel goed zit met de gezondheid. Slechts 2% is er slecht aan toe, en met 18% gaat het matig. Over het algemeen neemt de beoordeling van de eigen gezondheid met de leeftijd af, hoewel men qua gezondheid even een opleving heeft in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Dat neemt niet weg dat velen zich voornemen iets aan hun gezondheid te doen. Afvallen en sporten zijn de meest genoemde voornemens. En dat terwijl 87% al zegt gezond te eten. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid beoordelen? Als uitstekend Als zeer goed Als goed Als matig Als zeer slecht 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Beoordeling gezondheid per leeftijdscategorie 100% 80% 60% Goed tot uitstekend Matig Zeer slecht 40% 20% 0% jaar 6

7 Meer genieten en niet te veel tegelijk doen. Provincie Het leven is niet zo goed in het Limburgse land In Limburg en Flevoland wonen de meeste mensen die zich niet zo best voelen. De Flevolanders zijn ook degenen die het meeste roken (36%). De meeste tevreden niet-rokers (74%) bevinden zich in Utrecht. Leefsituatie Lekker thuis Thuis wonen bij familie of met anderen lijkt aanleiding te zijn tot een algemeen welbevinden, Een leven als alleenstaande is niet bevorderlijk voor een goede gezondheid. Opvallend is ook dat alleenstaanden met thuiswonende kinderen bijzonder vaak blijken te roken. Percentage rokers per leefsituatie 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Alleenstaand met uitwonende kinderen Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis, vrienden, woongroep) 7

8 Geslacht Rust, reinheid en regelmaat? Om hun gezondheid te verbeteren willen zowel mannen als vrouwen meer bewegen, afvallen en minder roken. Daarnaast denken mannen aan minder drinken, terwijl vrouwen denken dat meer vrije tijd en beter met stress en spanning omgaan goed is voor hun gezondheid. Wat denkt u dat u het beste zou kunnen veranderen om uw eigen gezondheid te verbeteren? Gewicht verminderen door beter te eten Beter met stress/spanning omgaan Stoppen met roken Minder alcohol Meer bewegen/sporten Meer vrije tijd creëren Man Vrouw Leeftijd Niks meer aan doen 90% van de jongeren tot 25 jaar vindt zichzelf gezond. In de hogere leeftijdscategorieën is dat aanzienlijk minder. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, jongeren denken dat vooral te bereiken door gezonder te eten. Een kwart van de jarigen vindt dat er niets hoeft te veranderen. Ik verander niets, omdat ik nu lekker in mijn vel zit. 8

9 Ik heb een hoger aanvullend pakket genomen. Klachten algemeen Gaat vanzelf wel over? Wat doe je als je ergens last van hebt? Het blijkt dat veel mensen (45%) niets doen. Vrouwen (53%) blijven vaker met klachten rondlopen dan mannen (41%). Verzekerd voor zorg Op de hoogte van zorg 60% van de mensen maakt geen jaarlijkse afweging voor de keuze van een zorgverzekering. De meeste mensen denken dat ze goed verzekerd zijn voor zorg. Hoeveel ze vergoed krijgen, wat er in de verzekering valt, het is ze allemaal wel duidelijk. En als een behandeling niet in de verzekering valt, dan is dat geen reden om de behandeling niet te ondergaan, zo blijkt. Wat men, als er toch bezuinigd moet worden, als eerste uit het pakket zou halen, is kraamzorg, snurken en vaccinaties. Wat moet blijven? Fysio, revalidatie en tandarts. Veel Nederlanders regelen hun verzekering zelf, toch geeft ruim een kwart aan het prettig te vinden als iemand hen persoonlijk en onafhankelijk advies geeft over hun zorgverzekering. Een gesprek met een intermediair zou dan een oplossing kunnen zijn. 9

10 Leefsituatie Druk met andere dingen Een duurdere ziektekostenverzekering betekent niet voor iedereen dat er geswitcht wordt. Alleenstaanden met uitwonende kinderen en samenwonenden/gehuwden met uitwonende kinderen blijven het liefst gewoon bij hun huidige verzekering. Samenwonenden met anderen (bijvoorbeeld studenten) houden zich er allemaal niet zo mee bezig. Zij weten niet zo goed waarvoor ze verzekerd zijn, en voelen zich ook niet zo goed verzekerd. Percentage dat aangeeft zeker niet van zorgverzekeraar te veranderen met het oog op de aanstaande kostenverhoging Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Alleenstaand met uitwonende kinderen Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis, vrienden, woongroep) Geslacht Het maakt hem niet uit Als het om zijn gezondheid gaat, kijkt de man niet op de kosten. Meer vrouwen dan mannen hebben ooit afgezien van behandeling vanwege de kosten. Vrouwen willen, meer dan mannen, zich graag uitgebreider verzekeren. Niet meer dan acht uur achter elkaar achter het bureau zitten. 10

11 Leeftijd De leeftijd bepaalt de keuze Over het algemeen zijn keuzes best voorspelbaar. Veel mensen willen kraamzorg uit het pakket schrappen, maar dit geldt vooral voor mensen boven de 36. Net als vergoedingen voor vaccinaties voor het buitenland. Slechts 14% in de leeftijd geeft aan dat het uit het pakket mag, en ook in de leeftijd kiest slechts 14% voor vaccinaties eruit. Boven de 36 zegt gemiddeld 45% dat vaccinaties eruit mogen, en dat daalt weer in de leeftijdsgroep Kijken we naar de dingen die iedereen het minst wil schrappen (fysio, revalidatie en tandarts), dan is de verdeling over de leeftijdscategorieën gelijk. Wat zou u als eerste schrappen uit uw zorgpakket? Kraamzorg Anticonceptiva Vaccinaties voor verre reizen Provincie Voorbereid op de toekomst In Flevoland en Overijssel houden de mensen bij het afsluiten van een zorgverzekering zoveel mogelijk rekening met zaken waar zij in de toekomst mogelijk mee te maken krijgen. Limburgers juist niet, die zijn daar niet zo mee bezig. Ja, daar probeer ik zoveel mogelijk op in te spelen Houdt u bij het afsluiten van een zorgverzekering rekening met zaken waar u in de toekomst mogelijk mee te maken krijgt? Ja, ik let daar een klein beetje op Nee, daar ben ik niet zozeer mee bezig Nee, daar heb ik nog nooit over nagedacht 100% 80% 60% 40% 20% 0% Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid- Holland Brabant Holland 11

12 Balans werk-privé Laat je niet gek maken Zijn we een beetje in balans? 80% vindt dat werk en privé met elkaar in evenwicht zijn. Al is het wel zo dat er van een toegenomen werkdruk sprake is, aldus 52% van de Nederlanders. Hoe we dat merken? Ik kom tijd te kort. In mijn privétijd ben ik alsnog vaak met mijn werk bezig. Ik heb een huishouden van Jan Steen. Ik ben vaak te moe voor vrienden en familie als ik thuiskom. Mijn vrouw klaagt dat ik te weinig thuis ben. En wat we er zoal aan doen: Goed plannen, Ik word alcoholist of Ik sport veel. Ik probeer veel geld te verdienen, zodat dit in de toekomst anders kan. Uiteindelijk heb ik ontslag genomen. Ik neem regelmatig vrije dagen of compensatie-uren op. Hoe vindt u de verhouding tussen werk en privé doorgaans? Onder werk verstaan we ook het runnen van het huishouden of school/studeren. Volledig in balans Meestal in balans Een beetje uit balans Volledig uit balans 12

13 Lang leve het werk! Nederlanders klagen dan wel eens over hun werk, maar over het algemeen gaan we er niet met tegenzin naartoe. Slechts 1% gaat altijd met tegenzin naar het werk, en 3% vaak. Als ik eerlijk ben ga ik met tegenzin naar mijn werk Altijd Vaak Regelmatig Zelden Nooit Niet van toepassing Soms Provincie Doorpakken of berusten De verhouding werk en privé zit in Overijssel wel goed, 95% van de respondenten in Overijssel geeft aan dat deze meestal of volledig in balans is. Dit in tegenstelling tot de mensen in Gelderland, Zeeland en Flevoland, waar een kwart een disbalans ervaart. Maar wat kunt u doen om het te verbeteren? Groningers, Noord-Hollanders en Brabanders doen er niet veel aan en leggen zich erbij neer. In Groningen en Drenthe nemen ze dan minder werk aan, maar in Drenthe maken ze dan ook veel minder privéafspraken. In Zeeland kent 22% die druk niet, omdat Zeeuwen altijd tijd hebben voor ontspanning. Verhouding tussen werk en privé per provincie In balans Uit balans 100% 80% 60% 40% 20% 0% Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid- Holland Brabant Holland 13

14 Leefsituatie Ontspannen als antwoord Alleenstaanden met uitwonende kinderen zien geen mogelijkheid iets te doen aan een eventuele disbalans in hun leven. Ze laten het maar zo. Terwijl 88% van de gehuwden/samenwonenden juist aangeeft dat je er actief iets aan moet doen. Ontspanning zoeken bijvoorbeeld. Percentage dat zich bij een eventuele disbalans neerlegt per leefsituatie Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Alleenstaand met uitwonende kinderen Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis, vrienden, woongroep) Geslacht Minder afspraken, meer in balans Zou het komen doordat mannen (30%) zich meer vervelen op het werk dan vrouwen (20%)? Mannen voelen zich beter in balans dan vrouwen (25% tegenover 19%). Om het evenwicht te hervinden, zeggen beiden afspraken af, vrouwen vaker privé, en mannen vaker een zakelijke afspraak. 14

15 Leeftijd Balans komt met de leeftijd? De jarigen hebben duidelijk hun zaken meer op orde dan de jongere generatie. Niemand is daar volledig uit balans, tegenover 6% van de jarigen. Percentage waarbij de verhouding werk-privé volledig uit balans is per leeftijdscategorie 6% 4% 2% 0% jaar Op het juiste moment ontspanning zoeken en relativeren. 15

16 Sport We willen wel sporten... Hoe is het gesteld met de sportiviteit van de Nederlandse bevolking? 28% blijkt nooit te sporten, 21% werkt zich 1 keer per week in het zweet, terwijl toch 63% het gevoel heeft dat hij meer zou moeten bewegen om gezond te blijven. Ik sport Gemiddeld één keer per maand Gemiddeld twee keer per maand Gemiddeld één keer per week Gemiddeld twee keer per week Gemiddeld drie keer per week Gemiddeld meer dan drie keer per week Af en toe Nooit Als ik even in een dipje zit, ga ik fietsen of skeeleren. 16

17 Leefsituatie Wel denken, niet doen Met name alleenstaanden met thuiswonende kinderen zijn zich ervan bewust dat ze eigenlijk meer zouden moeten sporten, maar ze doen het niet. Dat is echter nog helemaal niet slecht als je bedenkt dat 57% van de alleenstaanden met uitwonende kinderen bijna helemaal nooit sport! Geslacht Sportief tussen de seksen Een kwart van de mannen sport nooit, en bijna een derde van de vrouwen sport nooit. Mannen sporten over het algemeen iets meer dan vrouwen. Behalve wanneer ze meer dan 3 keer per week sporten, dat doen vrouwen net iets vaker dan mannen. Weergave sportfrequentie in relatie tot geslacht Gemiddeld één keer per maand Gemiddeld twee keer per maand Gemiddeld één keer per week Gemiddeld twee keer per week Gemiddeld drie keer per week Gemiddeld meer dan drie keer per week Af en toe Nooit M V M V M V M V M V M V M V M V 17

18 Leeftijd Jong geleerd Sporten is van alle leeftijden. Maar met 62% het meest van de jongeren van In deze groep zegt slechts 14% niets aan sport te doen (tegen 30% landelijk gemiddeld). Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de sportieve activiteit af. Maar het besef van eigenlijk zou ik blijft. Weergave sportfrequentie in relatie tot leeftijd Gemiddeld één keer per maand Gemiddeld twee keer per maand Gemiddeld één keer per week Gemiddeld twee keer per week Gemiddeld drie keer per week Gemiddeld meer dan drie keer per week Af en toe Nooit Hebt u het gevoel dat u meer zou moeten bewegen/sporten om gezond te blijven? Ja, dat gevoel heb ik vaak Ja, dat gevoel heb ik wel eens Ja, dat gevoel heb ik Nee, dat gevoel heb ik nooit Ik neem de trap in plaats van de lift. 18

19 Eten 2 ons groente... We hebben verschillende vragen gesteld over het eetpatroon van de Nederlander. Of we regelmatig eten, maaltijden overslaan, gezond eten, met of zonder voedingssupplementen, letten op variatie, calorieën, en met inachtneming van eetregels. Conclusie is dat we een opvallend gezond voedingspatroon zeggen te hebben, waar 2 ons groente en 2 stuks fruit helemaal niet vreemd in zijn. De volgende stellingen gaan over uw eetpatroon Altijd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit Ik heb een regelmatig eetpatroon Ik sla wel eens een hoofdmaaltijd over (ontbijt, lunch of avondeten) Mijn maaltijden zijn doorgaans gezond Ik gebruik wel eens voedingssupplementen Ik let erop dat ik gevarieerd eet Ik kijk op de verpakking hoeveel calorieën ik binnen krijg Ik eet 2 ons groente en 2 stuks fruit per dag Naar provincie Zo gezond als een Zeeuw Kijken we naar de provincies, dan blinken Overijssel en Zeeland uit in regelmaat. Zeeuwen zijn helemaal goede eters, want 80% slaat er zelden tot nooit een maaltijd over (57% landelijk), terwijl ze doorgaans gezond én gevarieerd eten. Altijd Regelmatig Zelden Ik sla wel eens een hoofdmaaltijd over Vaak Soms Nooit Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid- Brabant Holland Holland 19

20 Leefsituatie Chaos in de keuken Zijn de kinderen het huis uit, dan resulteert dat in een bijzonder regelmatig eetpatroon (91 en 96%). Wanneer er nog geen sprake is van kinderen, dus bij alleenstaanden of mensen die samenwonen met vrienden, is de regelmaat het minst. Alleenstaanden met (uitwonende) kinderen eten bijna altijd gezond. Maar de andere alleenstaanden juist niet, daarvan geeft 22% aan soms, zelden of nooit gezond te eten. Regelmatig Onregelmatig Ik heb een regelmatig eetpatroon Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Alleenstaand met uitwonende kinderen Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis, vrienden, woongroep) In plaats van chips eet ik een bak fruit. 20

21 Ik ben 39 kilo afgevallen. Geslacht en leeftijd Vol van vitamines Vrouwen eten regelmatiger, gezonder én gevarieerder dan mannen. Ook slikken ze meer voedingssupplementen dan mannen. Waar bijna de helft van de mannen nooit op de verpakking kijkt naar de hoeveelheid calorieën, doet minder dan een derde van de vrouwen dat nooit. 67% van de jarigen eet meestal gezond, tegen 43% van de jarigen. Ik kijk op de verpakking hoeveel calorieën ik binnen krijg Man Altijd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit Vrouw 21

22 Tandarts Een stralende lach, wie wil dat niet? Daarom is aan te raden om verstandig te snoepen en op tijd naar de tandarts te gaan. Na de vragen over eten gaan we door met vragen over het gebit. Hoe vaak wordt er gepoetst, geflost, gespoeld en gekeken? En zijn er verschillen te constateren in het land? Tandarts algemeen 2 keer per dag en 2 keer per jaar Hoe vaak poetst de Nederlander zijn tanden? Het grootste deel van de bevolking doet dat 2 keer per dag. 30% doet dat 1 keer per dag of minder. En ook de gang naar de tandarts zit er vrij goed in: 55% gaat trouw 2 keer per jaar voor een controle. Slechts 6% gaat helemaal nooit, maar die zal daar wel zijn redenen voor hebben. Een tandartsbehandeling uitstellen (of afstellen) is niet ongewoon als de zorgverzekering de behandeling niet dekt, vindt 18%. We zien dan ook dat 59% van de mensen ervoor kiest een aanvullende verzekering met tandartsdekking te nemen. Hoe vaak gaat u naar de tandarts voor controle? Meer dan twee keer per jaar Twee keer per jaar Eén keer per jaar Eén keer in de twee jaar Eén keer in de vijf jaar Alleen als ik klachten heb Helemaal nooit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bent u aanvullend verzekerd? Ja, alleen voor tandartskosten Ja, beperkte aanvullende dekking (geen tandartskosten) Ja, uitgebreide aanvullende dekking (geen tandartskosten) Ja, beperkte aanvullende dekking (en tandartskosten) Ja, uitgebreide aanvullende dekking (en tandartskosten) Nee, ik heb alleen een basisverzekering Dat weet ik niet 0% 10% 20% 30% 40% 22

23 Elke dag tanden poetsen. Provincie De Flevolander koestert zijn tanden Limburgers en Overijsselnaars zijn niet van die poetsers, daar poetsen ze 2 keer zo vaak niet als in de rest van het land. En het percentage een keer of minder poetsen per dag bedraagt er 40% (landelijk 30%). De Flevolanders zijn beter met hun tanden, want ze bezoeken de tandarts en de mondhygiënist het vaakst. Ook zijn ze daar beter verzekerd voor hun tanden en wil niemand de tandarts uit het ziektekostenpakket. Hoe vaak poetst u uw tanden? Meer dan 3x per dag 2x per dag Minder dan 1x per dag 3x per dag 1x per dag Nooit Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid- Brabant Holland Holland 23

24 Leefsituatie Alleenstaande gebitten Als je toch nog geen verkering hebt, let je dan meer op je gebit? Daar is geen pijl op te trekken. In vergelijking tot het landelijk gemiddelde poetsen 2 keer zoveel alleenstaanden meer dan 3 keer per dag hun tanden, maar ook 2 keer zoveel poetst nooit. Alleenstaanden gaan wel het minst naar de tandarts. Geslacht en leeftijd Vrouwen- en oudere tanden Over het algemeen poetsen vrouwen vaker hun tanden dan mannen. 4 keer zoveel mannen als vrouwen poetsen nooit hun tanden. Net als in de groep jarigen waar 3,5% (ten opzichte van 1,5% landelijk gemiddelde) nooit zijn tanden poetst. 12% van deze groep gaat dan ook nooit naar de tandarts. Sowieso blijkt hoe ouder hoe minder naar de tandarts gegaan wordt. Waarschijnlijk komt dit doordat een deel van de ouderen wellicht een kunstgebit heeft. Percentage dat nooit naar de tandarts gaat per leeftijdscategorie Ook al hebben we niet zoveel geld, we laten altijd een tandheelkundige behandeling doen. Eigen tanden zijn veel te belangrijk. 24

25 Slapen Met het goede been uit bed Sommige mensen kunnen met heel weinig slapen toe, anderen hebben toch echt die 8 uur per nacht nodig. En een aantal daarvan komt daar nooit aan toe. Wat heeft de Nederlander nodig om zich fit te voelen, en wat doen we om de slaap te vatten? Slaappatroon algemeen Gemiddeld 7 uur Over het algemeen komt men wel aan de 7 uur slaap per nacht. Dat is slechts een uurtje van het slaapideaal vandaan. Wat we voorafgaand aan het slapen allemaal doen? Tv-kijken, computeren, lezen. Maar ook: Ik ga de honden uitlaten. Mijn spullen en lunch klaarzetten voor de volgende dag. Met mijn vrouw even napraten. Wat doet u regelmatig voordat u gaat slapen? Tv kijken Muziek luisteren Lezen Mediteren Werken of studeren Kletsen (live, per mail, per sms, etc.) Vrijen Douchen of in bad gaan De dag overdenken Geen van deze, ik ga gewoon slapen Sporten of bewegen Hoeveel uur slaap hebt u gemiddeld per dag nodig om u fit te voelen? Minder dan 4 uur 4 uur 5 uur 6 uur 7 uur 8 uur 9 uur Meer dan 9 uur 25

26 Provincie Groningers zijn langslapers In Groningen slaapt 63% 8 uur of meer, tegen 34% landelijk. Drenthe is een goede tweede, met 48% die 8 uur of meer per nacht maakt. Lezen is een goede voorbereiding voor zo n nacht, aldus de Groninger. Wat je verder nog kunt doen voor het slapengaan, is muziek luisteren, vrijen, badderen zelfs mediteren. Hoe lang slaapt u gemiddeld per nacht? Ik slaap 8 uur of meer Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Op tijd rust nemen is belangrijk. 26

27 Af en toe tussendoor een dutje doen doet goed. Leefsituatie Geen enkel probleem met slapen Opvallend is dat alleenstaanden met uitwonende kinderen gemiddeld 6 uur slapen (minder dan het landelijk gemiddelde van 7 uur). Van de samenwonenden met anderen (studenten) slapen de meesten 8 uur per dag. Dezelfde groepen hebben de minste slaapproblemen: 40-50% heeft zelden tot nooit slaapproblemen. Geslacht Vrouwen hebben meer slaapproblemen dan mannen: 26% van de vrouwen heeft regelmatig tot altijd slaapproblemen tegen 16% van de mannen. 10% meer mannen dan vrouwen luistert naar muziek voor het slapengaan. 20% meer vrouwen dan mannen leest voor het slapengaan. Hebt u wel eens last van slaapproblemen? Man Bijna altijd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit Vrouw 27

28 Verwennen Mag het ietsje meer zijn? Jezelf af en toe eens in de watten leggen, doen we dat wel? Met onze nuchtere volksaard kan het natuurlijk zo zijn dat we gewoon goed voor onszelf zorgen. Vanzelfsprekend. Dat zit m in dingen als voeding, rust en regelmaat. Maar voor jezelf zorgen kan ook wat extra s zijn. En daar hebben we naar gevraagd in het onderzoek. Verwennen/goed zorgen algemeen Doe maar gewoon Een ruime meerderheid verwent zichzelf zelden of nooit (75-90%) met een bezoek aan de schoonheidsspecialist, masseur, sauna/wellness of pedicure/manicure. Toch zijn dat de meest genoemde voorbeelden van ultiem goed voor jezelf zorgen. Dit werd er nog meer genoemd: Doorgaan met ademhalen Verwennen met crèmeproducten, rust genomen Alle boeken van Sonja Bakker gekocht en gevolgd met goed blijvend resultaat. Chillen. Grote hond nemen voor meer en langer wandelen. Schreeuwen tegen specialisten. Een infrarood sauna aangeschaft. De boel de boel laten en een dagje eropuit trekken. Scheiding aangevraagd. Gezond eten, bewegen, massage, paardrijden, relaxen, in bad gaan... alles wat zorgt voor ontspanning. Meer bewegen, minder werk aannemen. Mezelf 1 keer per maand trakteren op een dag voor mezelf zonder gezin. Veel slapen is mijn geheim, denk ik. Ik ben nooit ziek. Ik ga op mijn gevoel af. Een nieuwe spiegel gekocht. Een paar uurtjes nietsdoen; een fijne hangmat aangeschaft. Voor een second opinion naar een andere tandarts. 4 maanden backpacken in Australië. Een feest afgezegd omdat ik zo moe was. Elke dag tanden poetsen. Me bij een sportschool ingeschreven. Vegetarisch en orthomoleculair eten. Ik ben gitaar gaan spelen. 28

29 Ik zorg eerst voor de anderen dan mezelf, denk dat ik dat eens moet gaan veranderen. Gaat u wel eens naar... Vaak Schoonheidsspecialist Masseur Sauna/Welness Pedicure/manicure Regelmatig Soms Zelden Nooit Provincie Zelden verwennen Nederlanders blijken zichzelf niet gauw te verwennen met een schoonheidsextraatje. Als we kijken op provincieniveau geeft 100% van de respondenten uit Zeeland aan zelden of nooit naar een masseur of een schoonheidsspecialist te gaan. In Flevoland geeft juist 92% aan zelden of nooit naar de sauna/ wellness te gaan. De Groningers gaan het minst naar een manicure of pedicure: 95%. Gaat u wel eens naar de schoonheidsspecialist? (per provincie) Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nooit naar schoonheidsspecialist Zelden naar schoonheidsspecialist 29

30 Geslacht Man en mondhygiënist Zowel mannen als vrouwen verwennen zichzelf niet vaak. Maar vrouwen verwennen zichzelf wel een klein beetje meer dan mannen. Mannen gaan significant minder naar een schoonheidsspecialist, maar ook minder naar een pedicure/manicure, sauna/wellness en masseur. Ze gaan wel iets vaker naar de mondhygiënist dan vrouwen. Verwent u uzelf wel eens? Man Vrouw Helaas zorg ik niet ultiem goed voor mijzelf. 30

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde

Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde Wmo Instrumenten Wmo Essay Wmo Kenniscahier 25 Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde Beleving van armoede door opvoeders en jongeren Kenniscahier Jodi Mak Meintje van Dijk Met medewerking van

Nadere informatie

Goede voeding de beste levensverzekering!!!

Goede voeding de beste levensverzekering!!! Goede voeding de beste levensverzekering!!! Voorwoord. 3 Hoofdstuk 1 De werking van ons oerlichaam De jagers en verzamelaars. 4 Welk effect heeft dat nu nog voor ons. 5 Wat is de oplossing. 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Gastensoorten en gastentypen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht?

Gastensoorten en gastentypen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de personen waar het in horecabedrijven uiteindelijk allemaal om draait: de gasten! Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je:

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013 Mei 2013, Nibud Nibud Scholieren 2012-2013 Auteurs Anna van der Schors Tamara Madern Minou van der Werf Samenvatting en conclusie p. 3 p. 9 p. 12 p. 15 p. 25 p. 28 p. 35 p. 52 p. 56 p. 64 p. 66 p. 72 p.

Nadere informatie

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren Inhoudsopgave Van de redactie Net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

b reik Mijn digitale wereld

b reik Mijn digitale wereld d j i t l a nen n i b reik e b n e g i r -ja 8 1 8 ns o o f le e t e iel b o en m Mijn digitale wereld Colofon Mijn Kind Online Stichting Mijn Kind Online Postbus 30000, 2500 GA Den Haag tel.: 070-446

Nadere informatie