Curriculum Vitae F.W. Peeters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae F.W. Peeters"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae F.W. Peeters Frans [F.W.] Peeters Geboren te Venray Gehuwd, vader van 3 kinderen Register Directeur Basisonderwijs [interimmanager] Directeur Key Issue, bureau voor interimmanagement, coaching & consultancy Praktijk voor existentiële life-coaching, life-coach Kantoor/praktijkadres : De Hoebert, Westsingel 1, 5801 TT, Venray, kamer / [privé] Privéadres : Asselberghsstraat 5, 5807 BS, Oostrum [persoonlijke website] Opleidingen 2011, Existentiële Life-Coaching * 2007, Corgwell de Roo, interim- en projectmanagement, Den Haag, Training Interim-management in het Primair Onderwijs 2007, Drs. A.J.M. Flierman, BTC, Ben Training, Nijkerk, Coaching in [onderwijs]-veranderingsprocessen 2007, Drs. Alex van Emst, leer- en ontwikkelingspsycholoog, voormalig directeur APS Utrecht Training Veranderkunde 2007, Prof. Dr. Leon de Caluwé, organisatie-adviseur Twijnstra & Gudde management-consultants, VU-Amsterdam, Amsterdam, Leren Veranderen , Magistrum management-opleidingen voor Schoolleider Primair Onderwijs, Den Bosch / Helmond , Pedagogische Academie De Wylderbeek, Venlo , Katholieke Universiteit, Nijmegen, Sociologie , Gymnasium Immaculatae Conceptionis, Venray, Gymnasium α * Vanaf 2011 ben ik gediplomeerd als Life-Coach. Life-coaching is één van de snelst groeiende vormen van personal coaching. In deze tijd van financiële, maar vooral ook morele crises blijkt deze vorm van coaching ineens heel actueel. Er is een toenemende vraag naar coaching waar het gaat om existentiële levensvragen. Cliënten worden geholpen bij het verbeteren van hun levensbalans, het ontwikkelen van eigen talenten, levensdoelen en passies en de eigen levensmissie, het vloeiend doorlopen van de verschillende fases in de eigen levensloop. Het vinden van een passende loopbaan of het [re]ïntegreren in de arbeidssituatie kunnen daar tevens deel van uit maken. Ter ondersteuning maak ik gebruik van een Mentale en Intuïtieve Reset-methode. Ik ben gecertificeerd MIRmethode-coach. Onderwijsgerelateerde nascholingscursussen , Seminarium Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht, 6-jarige BAS-cursus : Bouwen aan een adaptieve school 2006, BAS-Schoolcertificering, BS Meuleveld Horst 2000, KPC onderwijsadviseurs, Den Bosch, Voeren van beoordelingsgesprekken 1999, KPC onderwijsadviseurs, Den Bosch, Coachen van leerkrachten 1998, KPC onderwijsadviseurs, Den Bosch, Leidinggeven aan een Lerende Organisatie 1998, Centrum Nascholing Onderwijs, Venlo, Hoogbegaafdheid 1994, Centrum Nascholing Onderwijs, Venlo, Coachen van Leraren 1990, Pedagogische Hogeschool De Kempel, Helmond, Onderwijskundig Management Arbeidsverleden / werkervaring tot april 2008 : September 2011, versterking van de coachingpoot via start eigen praktijk existentiële life-coaching in De Clockert, Venray April 2008, start eigen onderneming : Key Issue, bureau voor interimmanagement, coaching & consultancy , Basisschool Meuleveld, Horst ad Maas, grootte 450 lln, directeur, vrijwillige eervolle ontslagname per BS Meuleveld ressorteert onder Stg. Dynamiek Scholengroep Horst-Sevenum

2 , Basisschool Coninxhof, Venray, grootte 600 lln, adjunct-directeur , Basisschool Coninxhof, Venray, groepsleerkracht / adjunct-directeur, Klas 3 t/m 6 Groep 5 t/m , Christus Koningschool, Cuyk, groepsleerkracht, Klas 3 2 Verdiensten Basisschool Meuleveld, Horst : Omslag van het onderwijs op Meuleveld via strategisch verandermanagement van leerkrachtgestuurd naar leerlinggericht onderwijs, van klassikaal naar adaptief onderwijs dat past bij de mogelijkheden van elk kind In- en uitvoering van 2- jaarlijkse gesprekkencyclus voor 35 personeelsleden, met daarin o.a. doelstellinggesprekken en beoordelingsgesprekken Uitgebreide visie- en missieontwikkeling richting lerende organisatie, zelfsturing, zelfstandigheid, autonomie en medeverantwoordelijkheid op elk niveau binnen de organisatie : persoonlijk meesterschap Implementatie van ontwikkelingsgericht onderwijs : basisontwikkeling, HOREB, 2-3-combinatie, werken in hoeken, thematische projecten Begeleiding en ondersteuning van het 6-jarig BAS-traject [Bouwen aan een Adaptieve School] i.s.m. Seminarium Orthopedagogiek in Utrecht met als resultaat BAS-certificering Doorontwikkeling naar coöperatief leren [leren van en met elkaar], ervaringsgericht leren [vanuit verbondenheid met onze emoties], thematisch leren [in een betekenisvolle samenhang] Operationalisatie van een doordacht uitgebalanceerd taakbeleid Doorontwikkeling van de school tot Brede School met inpandige peuterspeelzaal, facilitering mbt voortussen- en naschoolse opvang Opzet van een gezond, goed functionerend en op maat gemaakt intern zorgsysteem Integratie van rugzakleerlingen in het gewone reguliere onderwijs Vorm en inhoud geven aan de noodzakelijke gebouwtechnische uitbreiding van 8 naar 19 lokalen als gevolg van gestage groei 204 naar 450 lln. Veel overleg met gemeente, wijkcomités en College van Bestuur en bouwwereld Resultaatgericht kwaliteitsbeleid op alle deelterreinen door het operationaliseren van het INK-model op maat van het onderwijs en door dit te integreren met het PDCA-principe Ik heb een strategisch beleidsplan ontwikkeld [ Tien stenen in de stroom ] dat geheel is opgezet volgens de pijlers van het INK-kwaliteitsmodel Kortom : Aandacht voor ontwikkeling van kind en leerkracht Gedurende een viertal jaren was ik lid / voorzitter van de onder Stg. Dynamiek Scholengroep ressorterende werkcommissie Onderwijs- en Kwaliteitsontwikkeling Verdienste Basisschool Coninxhof, Venray : Het jarenlang als adjunct op sleeptouw nemen, begeleiden en bemoedigen van een leerkrachtenteam dat in een ernstige conflictueuze situatie was verzeild geraakt. Bemiddelaarspositie. Oplossingsgericht werken. Het kunnen blijven garanderen van kwalitatief goed onderwijs en een veilige leer- en werkomgeving voor leerling, ouder en leerkracht ondanks het dagelijks explosieve karakter van de situatie. Arbeidsverleden / werkervaring na start eigen bureau in april 2008 : Ervaring als z.z.p.-er in de eerste 5 maanden na start van het bureau in april 2008 Van april tot augustus 2008 heb ik binnen de Rotterdamse Stichting BOOR voor zes verschillende openbare scholen in Rotterdam de strategische beleidsplannen ontwikkeld en op papier gezet. Betreffende scholen liepen vanwege besturenfusie vertraging op op het door de inspectie landelijk gehanteerde tijdschema. Het werk behelsde bovenal : - Intensieve contacten met de directies - Stevig cultuuronderzoek van de afzonderlijke organisaties, documentenanalyse, bestudering inspectierapporten, imago-onderzoek en sterkte-zwakte analyses, zodat uiteindelijk per school de geëigende en adequate beleidsvoornemens konden worden gedestilleerd en doorontwikkeld - Visie- en missieontwikkeling - Draagvlakverwerving - Uitwerking naar activiteitenplanning voor Het betrof vier scholen voor basisonderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs in Hoek van Holland, Rotterdam Charlois en Rotterdam Hoogvliet.

3 3 Alle zes op maat van elke school geschreven plannen konden na accordering door teamleden, directies, bestuur en MR-en tijdig voor het begin van het nieuwe schooljaar bij de inspectie worden ingediend. Alle plannen zijn door bestuur als zodanig meteen geaccordeerd. Daarnaast afname in Gouda van een aantal ontwikkel-assessments voor Stg. Groene Waarden i.s.m. psychologen IMAGO-groep Breda Periode 24 maart 2009 tot 1 augustus 2009 [referentie Dhr. Marius Peters,vz CvB] Interim-directeur op BS t Geerke in Puiflijk [Gemeente Druten]. [330 leerlingen] Twee jaar lang ontbrak een stabiele, bindende factor in de persoon van een vast aangestelde directeur. De stevige basis waarop de school altijd gebouwd was geweest, was daardoor enigszins op drift geraakt. Het ontbreken van een bezielende, sturende en krachtige uitstraling van de schoolleiding had de fundamenten van de school verzwakt. Niet in ernstige mate, maar wel duidelijk voelbaar. Items uit het jaarplan waren daardoor slechts gedeeltelijk of soms in het geheel niet ter hand genomen. Daarnaast werd de school getroffen door een ziektepercentage van 60% onder personeelsleden [14 ziektegevallen], met als onmiskenbaar gevolg : verontruste ouders, een aderlating voor de kwaliteit van de zorg voor m.n. het kind en de zorg voor de leerkracht. Ik heb de school gedurende ruim 5 maanden door deze onmiskenbaar moeilijke periode heen geloodst en met name de visie steviger op de kaart gezet. Periode 24 augustus 2009 tot 1 april 2010 [referentie Dhr. Marius Peters,vz CvB] Interim-directeur op BS De Oversteek in Dreumel [Gemeente West Maas en Waal]. [320 leerlingen] Naast de algehele uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het goed reilen en zeilen van de school vanwege het vertrek van de zittende directeur naar elders, vormde de begeleiding van het team en de afzonderlijke geledingen bij het op de rails zetten van de voorgenomen bouw van een nieuwe Brede School, een elementair onderdeel van mijn opdracht. Partners in dit proces waren 5 participanten in de eerste fase en nog een 7-tal mede-participanten in de tweede fase. Met name team en ouders begeleidde ik in het traject : Van visie tot schoolgebouw, waarbij de ontwikkeling van en draagvlakverwerving voor een op de toekomst gerichte visie en missie een belangrijk deel van mijn werk vormden. Dit betekende voor de school een belangrijk veranderingstraject, waarbij heel wat mentale modellen, maar ook weerstand overboord moesten. Nieuwe inhoud en vormgeving van het onderwijs alsook nieuwe onderwijsstrategieën stonden daarin centraal. Ook de contacten met stuurgroep, projectgroep en architecten dienden onderhouden te worden. Er zat een behoorlijke tijdsdruk op de opdracht. De Gemeente West Maas en Waal wilde dat binnen 13 maanden de brede school in gebruik zou kunnen worden genomen. Dit laatste ivm gestelde subsidie-eisen. Er staat nu sinds een tweetal jaren een prachtig, modern ingericht en multifunctioneel schoolgebouw, dat dienst doet als brede school/kindcentrum. Bijna heel 2010 heb ik als interim de eindverantwoordelijkheid gedragen op twee scholen tegelijkertijd : Appelhof en Mariaschool : tezamen 679 leerlingen en 56 leerkrachten : Periode 22 januari 2010 tot 1 januari 2011 [referentie Dhr. Marius Peters,vz CvB] Interim-directeur op OBS De Appelhof in Druten. [454 leerlingen] Naast alle gebruikelijke taakinhouden die een directeurschap van een school nu eenmaal inhouden, was deze interimopdracht heel specifiek gericht op het initiëren van een cultuurverandering: de omvorming van een op de marktcultuur geënte schoolorganisatie naar een organisatiestructuur die haar inspiratie zou kunnen putten uit een adhocratiecultuur. Eigenlijk liever nog uit een cultuur die stoelt op een professionele lerende organisatie. Een cultuuronderzoek en daaraan gekoppeld een adviesrapportage behoorden tot de eisen die aan deze opdracht gesteld werden. Met name ook een onderzoek naar de cruciale rol van het management hierin. Het vanwege ziekte ontstane directievacuüm bleek uiteindelijk opnieuw opgevuld en ingevuld te moeten worden. Kernelementen die in deze opdracht zaten opgesloten waren o.a. : ziekteverzuim door hoge psychische en fysieke werkdruk, vertrouwenskwesties, rechtspositionele problemen, taakbeleid, inspirerend en dienstbaar leiderschap, cultuurinterventies, gezamenlijke verantwoordelijkheid en zelfsturing, teambuilding, gelijkgerichtheid in visie, systeemdenken, SEO Periode 6 april 2010 tot 1 februari 2011 [referentie Dhr. Marius Peters,vz CvB] Interim-directeur op de Mariaschool in Boven-Leeuwen. [Gemeente West Maas en Waal] [225 leerlingen] Vanwege de benoeming van de voormalige directeur elders ontstond een langdurig directievacuüm. Drie afzonderlijke sollicitatieprocedures waren uiteindelijk nodig om een kwalitatief geschikte kandidaat te selecteren. De interimperiode duurde daarom uiteindelijk bijna een heel jaar. De Mariaschool functioneert als brede school binnen de brede maatschappelijke voorziening D n Dulper in Boven-Leeuwen. Naast behartiging van alle lopende zaken behoorde voorbereiding van een doorstartsituatie tot mijn opdracht. Periode 27 april 2012 tot 3 juli 2012 [referentie Dhr. Jan Jenneskens,vz CvB] Interim-directeur op Kindcentrum/ Basisschool Onder de Linde in Hegelsom. [Gemeente Horst aan de Maas] [195 leerlingen] Schoolbestuur Stg. Dynamiek Scholengroep Horst ad Maas en Venray Het binnen 7 weken creëren van een snelle, maar gedegen en gedragen oplossing in een gerezen conflict rond de formatie Het conflict was een uitvloeisel van een terugloop van het substantieel aantal leerlingen, die het bestuur noodzaakte tot het doorvoeren van een algehele reorganisatie en het opstellen van een Voortschrijdend Sociaal Plan. Het was zaak te zorgen voor zoveel mogelijk draagvlak bij alle betrokken partijen, waaronder team, MR, OR, CvB en directeur van de school. Verder diende een

4 4 formatieve oplossing gevonden te worden voor de sterke leerlingenkrimp, die formatietechnisch een teruggang betekende van 8 naar 7 groepen, waardoor ook de vorming van 3 extra combigroepen noodzakelijk bleek. E.e.a. had ook gevolgen voor de keuze voor het aantal leerkrachten en het aantal beschikbaar blijvende directie-uren. Periode 3 december 2013 tot 24 september 2014 [referentie Dhr. Floris Dekker, vz CvB] Interim-directeur op Openbare Montessorischool Parijsch in Culemborg [274 leerlingen. Schoolbestuur Stg. Openbaar Primair Onderwijs-Rivierenland, OPO-R Tiel Ten gevolge van ziekte van de directeur ontstond langdurig een directievacature. In weerwil van algemene krimpproblematiek groeide het leerlingenaantal in relatief korte tijd toch met 15 kinderen. Desondanks was voor de nieuwe formatie een sanering van het totale aantal groepen dringend noodzakelijk. Eén middenbouwgroep diende daarom te worden opgeheven. Er is via bewustmakingsprocessen ook hard gewerkt aan de uiteindelijke oplossing van een hardnekkig langslepend intern communicatieprobleem binnen één van de bouwteams. Om voor de school nieuwe kansen te creëren en een aanzet tot metamorfose te geven, heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de heersende cultuur op de school en naar de herkomst van het bestaande conflict. De neerslag daarvan [voorzien van inhoudelijke en practisch/organisatorische adviezen] is ter beschikking gesteld aan schoolbestuur, MR en schoolteam, middels een uitgebreide eindrapportage. In de nieuwe formatie werden een aantal gevoelige personeelswisselingen doorgevoerd. Een nieuwe directeur met daarnaast een adjunct-directeur werden benoemd. Tijdens de interimperiode was ook sprake van een interne reorganisatie op bovenschools niveau. Vanuit het bovenschoolse bestuur zijn tal van organisatorische, financiële en personele zaken op school doorgevoerd. Daarnaast speelden uiteraard alle gebruikelijke taakinhouden die een directeurschap van een school nu eenmaal inhouden. Dat alles overigens zonder enigerlei vorm van secretariële ondersteuning. Speciale aandacht voor de gesprekkencyclus, dossiervorming en nieuw taakbeleid. Overige informatieve gegevens Sinds september 2012 ben ik voorzitter van de Stichting Mariakapel Holthees/Smakt. Het bestuur van de Stichting organiseert gedurende het gehele jaar tal van evenementen, waaronder kunstexposities, muziek- en koorconcerten en soms ook lezingen van uiteenlopende aard en inhoud. Ook ruimen zij plek in voor het sluiten van burgerlijke huwelijken en afscheidsvieringen bij overlijden. De opbrengsten van deze activiteiten komen volledig ten goede aan het instand houden van de kapel, die onder monumentenzorg valt. Link : Sinds 2008, Lidmaatschap Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs : O.O.A. onder nummer In 2008 ben ik als ZZP-er mijn eigen bedrijf Key Issue gestart. Een bureau voor interim-management, coaching & consultancy. In 2011 ter versterking een eigen praktijk voor existentiële life-coaching Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Geldige VAR-verklaring. BTW-nummer : NL B01 Zie ook : [persoonlijke website] 2007, 360 graden-feedback [volgens NSA-standaard] als directeur Dynamiek Scholengroep Waardering na 360 graden feedback, ondertekend door College van Bestuur : excellent niveau 2003 Lidmaatschap Nederlandse Schoolleiders Academie NSA : Register Directeur Onderwijs. Titulatuur : RDO in het registerdeel Schoolmanagement onder nummer : Linked-In-site : Lezingen in den lande : Onder andere voor de Algemene Vereniging van Schoolleiders [AVS] heb ik lezingen in het land verzorgd met als thema : Tweejaarlijkse POP-cyclusstructuur, met daarin stroomschema met 7 ontwikkel-elementen Kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs, Rugzakproblematiek, Adaptief BAS-onderwijs, Opleiden in de school Momenteel werk ik al geruime tijd aan een spreekbeurt met als kernthema s : De essentie van leren herijkt. Onderwijs onder een ander filosofisch gesternte. Van industriële-revolutiedenken naar presencing. Het elementaire belang van spiritualiteit in het hedendaagse onderwijs boven het gevierde belang van de resultaatgerichtheid Onaangesproken talenten gemiste kans binnen passend onderwijs The soul of leadership : leiderschap, aangestuurd vanuit méér dan één intelligentie Zoektocht naar nieuwe balans als antwoord op discongruënte gevoelens en normvervaging in het moderne onderwijs Veranderprocessen in het onderwijs zoveel mogelijk enten op een onbekende, maar wel menswaardiger toekomst Revolutie-denken in plaats van evolutie-denken in het onderwijs Persoonlijke ontwikkeling vanuit de innerspace van leerkrachten Introductie MIR-Mentale Intuïtieve Reset-methode voor meer balans, energie en vreugde in het onderwijs

5 Referenties Alg. Directeur / Bestuurder Stg SPOM Maas en Waal o Dhr. Marius Peters College van Bestuur Dynamiek Scholengroep : o Dhr. Jan Jenneskens [voorzitter CvB] o Dhr. Mart Mertens [voormalig vz. CvB] College van Bestuur Openbaar Primair Onderwijs-Rivierenland o Dhr Dhr. Floris Dekker IMAGO-groep : Mw. Germaine Fabrie [psycholoog] OOSTRUM, januari 2015 Frans Peeters Profiel in vogelvlucht In 2008 de euvele moed gehad om te switchen van de zekerheid van een reguliere directiefunctie in het onderwijs naar het onzekere ondernemerschap als zzp-er. Hoofdwerkzaamheden nu : interimmanagement in het onderwijs [herijking visie, aanzet cultuurverandering] en life-coaching. Kan mij zeer snel inwerken in een nieuwe interimsituatie en heb snel inzicht in waar organisatorisch en/of communicatief de schoen wringt. Werkend vanuit mijn empathisch vermogen kan ik een slechte werksfeer redelijk snel ombuigen naar een open en op verbondenheid gerichte werkorganisatie, waardoor mensen snel weer gemotiveerd zijn om opnieuw van het onderwijsvak te gaan genieten. Maak in mijn werk veelvuldig gebruik van metaforen, zodat diepere motieven en innerlijke overtuigingen van de mensen zelf aangesproken en ingezet worden. Maak daarbij optimaal gebruik van de verschillende talenten en intelligenties die mensen tot hun beschikking hebben. Dat geeft snel ruim baan voor een echte lerende organisatie met inspirerend en dienstbaar leiderschap als leitmotiv. Heb scherp oog voor de mens in nood. Kies daarbij in de regel de kant van de zwakste schakel. Ik wil er zijn voor mensen in crisis-, conflictsituaties en in veranderingsprocessen. Probeer mensen terug te zetten in de eigen kracht om weer het beste uit zichzelf te halen. Dat kan alleen wanneer echte levensvragen daarbij leidraad zijn. Wie ben ik, Wat wil ik, Wat kan ik, Hoe bereik ik het? Maar vooral : Waarom wil ik dat eigenlijk Zingevingsvraagstukken dienen in onderwijswerksituaties een veel groter plek in te nemen. Ik breng in mijn werk vooral bewustmakingsprocessen op gang, die zoveel mogelijk afgestemd zijn op duurzaamheid en op de fysieke,mentale,emotionele én spirituele gezondheid van de mens. Ik sla in mijn werk daarom ook bruggen tussen de oude oosterse wijsheden en de moderne westerse wetenschap, zodat veranderingsprocessen weer een veel natuurlijker en organischer weg kunnen volgen. Devies : Educating the whole being. Frans Peeters

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten

Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten Jos Moerkamp SBO, november 2005 Voorwoord Het aanstellen van (adjunct)directeuren zonder onderwijsbevoegdheid is mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ De school als onderneming

Kader Primair. thema _ De school als onderneming jaargang 16 _ nummer 3 _ november 2010 3 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema _ De school als onderneming Ondernemerschap en school kunnen niet zonder elkaar _ Een

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 23 april 2012 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTTERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX:

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 MAART 2012 ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 Ervaringen professionalisering bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting en conclusies... 3 1. Inleiding... 6 1.1

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

ASKO JAARVERSLAG 2010

ASKO JAARVERSLAG 2010 ASKO JAARVERSLAG 2010 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 10 1. Identiteit 14 Jaar in beeld (1) 16 2. Onderwijs 18 2.1 Reorganisatie samenwerkingsverbanden (SWV-en) 18 2.2 Kwaliteit 19 2.3 Passend Onderwijs 20

Nadere informatie

Fietsen zonder zijwieltjes

Fietsen zonder zijwieltjes Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs 2 project Steunpunt Zeer Zwakke Scholen Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie