Curriculum Vitae F.W. Peeters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae F.W. Peeters"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae F.W. Peeters Frans [F.W.] Peeters Geboren te Venray Gehuwd, vader van 3 kinderen Register Directeur Basisonderwijs [interimmanager] Directeur Key Issue, bureau voor interimmanagement, coaching & consultancy Praktijk voor existentiële life-coaching, life-coach Kantoor/praktijkadres : De Hoebert, Westsingel 1, 5801 TT, Venray, kamer / [privé] Privéadres : Asselberghsstraat 5, 5807 BS, Oostrum [persoonlijke website] Opleidingen 2011, Existentiële Life-Coaching * 2007, Corgwell de Roo, interim- en projectmanagement, Den Haag, Training Interim-management in het Primair Onderwijs 2007, Drs. A.J.M. Flierman, BTC, Ben Training, Nijkerk, Coaching in [onderwijs]-veranderingsprocessen 2007, Drs. Alex van Emst, leer- en ontwikkelingspsycholoog, voormalig directeur APS Utrecht Training Veranderkunde 2007, Prof. Dr. Leon de Caluwé, organisatie-adviseur Twijnstra & Gudde management-consultants, VU-Amsterdam, Amsterdam, Leren Veranderen , Magistrum management-opleidingen voor Schoolleider Primair Onderwijs, Den Bosch / Helmond , Pedagogische Academie De Wylderbeek, Venlo , Katholieke Universiteit, Nijmegen, Sociologie , Gymnasium Immaculatae Conceptionis, Venray, Gymnasium α * Vanaf 2011 ben ik gediplomeerd als Life-Coach. Life-coaching is één van de snelst groeiende vormen van personal coaching. In deze tijd van financiële, maar vooral ook morele crises blijkt deze vorm van coaching ineens heel actueel. Er is een toenemende vraag naar coaching waar het gaat om existentiële levensvragen. Cliënten worden geholpen bij het verbeteren van hun levensbalans, het ontwikkelen van eigen talenten, levensdoelen en passies en de eigen levensmissie, het vloeiend doorlopen van de verschillende fases in de eigen levensloop. Het vinden van een passende loopbaan of het [re]ïntegreren in de arbeidssituatie kunnen daar tevens deel van uit maken. Ter ondersteuning maak ik gebruik van een Mentale en Intuïtieve Reset-methode. Ik ben gecertificeerd MIRmethode-coach. Onderwijsgerelateerde nascholingscursussen , Seminarium Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht, 6-jarige BAS-cursus : Bouwen aan een adaptieve school 2006, BAS-Schoolcertificering, BS Meuleveld Horst 2000, KPC onderwijsadviseurs, Den Bosch, Voeren van beoordelingsgesprekken 1999, KPC onderwijsadviseurs, Den Bosch, Coachen van leerkrachten 1998, KPC onderwijsadviseurs, Den Bosch, Leidinggeven aan een Lerende Organisatie 1998, Centrum Nascholing Onderwijs, Venlo, Hoogbegaafdheid 1994, Centrum Nascholing Onderwijs, Venlo, Coachen van Leraren 1990, Pedagogische Hogeschool De Kempel, Helmond, Onderwijskundig Management Arbeidsverleden / werkervaring tot april 2008 : September 2011, versterking van de coachingpoot via start eigen praktijk existentiële life-coaching in De Clockert, Venray April 2008, start eigen onderneming : Key Issue, bureau voor interimmanagement, coaching & consultancy , Basisschool Meuleveld, Horst ad Maas, grootte 450 lln, directeur, vrijwillige eervolle ontslagname per BS Meuleveld ressorteert onder Stg. Dynamiek Scholengroep Horst-Sevenum

2 , Basisschool Coninxhof, Venray, grootte 600 lln, adjunct-directeur , Basisschool Coninxhof, Venray, groepsleerkracht / adjunct-directeur, Klas 3 t/m 6 Groep 5 t/m , Christus Koningschool, Cuyk, groepsleerkracht, Klas 3 2 Verdiensten Basisschool Meuleveld, Horst : Omslag van het onderwijs op Meuleveld via strategisch verandermanagement van leerkrachtgestuurd naar leerlinggericht onderwijs, van klassikaal naar adaptief onderwijs dat past bij de mogelijkheden van elk kind In- en uitvoering van 2- jaarlijkse gesprekkencyclus voor 35 personeelsleden, met daarin o.a. doelstellinggesprekken en beoordelingsgesprekken Uitgebreide visie- en missieontwikkeling richting lerende organisatie, zelfsturing, zelfstandigheid, autonomie en medeverantwoordelijkheid op elk niveau binnen de organisatie : persoonlijk meesterschap Implementatie van ontwikkelingsgericht onderwijs : basisontwikkeling, HOREB, 2-3-combinatie, werken in hoeken, thematische projecten Begeleiding en ondersteuning van het 6-jarig BAS-traject [Bouwen aan een Adaptieve School] i.s.m. Seminarium Orthopedagogiek in Utrecht met als resultaat BAS-certificering Doorontwikkeling naar coöperatief leren [leren van en met elkaar], ervaringsgericht leren [vanuit verbondenheid met onze emoties], thematisch leren [in een betekenisvolle samenhang] Operationalisatie van een doordacht uitgebalanceerd taakbeleid Doorontwikkeling van de school tot Brede School met inpandige peuterspeelzaal, facilitering mbt voortussen- en naschoolse opvang Opzet van een gezond, goed functionerend en op maat gemaakt intern zorgsysteem Integratie van rugzakleerlingen in het gewone reguliere onderwijs Vorm en inhoud geven aan de noodzakelijke gebouwtechnische uitbreiding van 8 naar 19 lokalen als gevolg van gestage groei 204 naar 450 lln. Veel overleg met gemeente, wijkcomités en College van Bestuur en bouwwereld Resultaatgericht kwaliteitsbeleid op alle deelterreinen door het operationaliseren van het INK-model op maat van het onderwijs en door dit te integreren met het PDCA-principe Ik heb een strategisch beleidsplan ontwikkeld [ Tien stenen in de stroom ] dat geheel is opgezet volgens de pijlers van het INK-kwaliteitsmodel Kortom : Aandacht voor ontwikkeling van kind en leerkracht Gedurende een viertal jaren was ik lid / voorzitter van de onder Stg. Dynamiek Scholengroep ressorterende werkcommissie Onderwijs- en Kwaliteitsontwikkeling Verdienste Basisschool Coninxhof, Venray : Het jarenlang als adjunct op sleeptouw nemen, begeleiden en bemoedigen van een leerkrachtenteam dat in een ernstige conflictueuze situatie was verzeild geraakt. Bemiddelaarspositie. Oplossingsgericht werken. Het kunnen blijven garanderen van kwalitatief goed onderwijs en een veilige leer- en werkomgeving voor leerling, ouder en leerkracht ondanks het dagelijks explosieve karakter van de situatie. Arbeidsverleden / werkervaring na start eigen bureau in april 2008 : Ervaring als z.z.p.-er in de eerste 5 maanden na start van het bureau in april 2008 Van april tot augustus 2008 heb ik binnen de Rotterdamse Stichting BOOR voor zes verschillende openbare scholen in Rotterdam de strategische beleidsplannen ontwikkeld en op papier gezet. Betreffende scholen liepen vanwege besturenfusie vertraging op op het door de inspectie landelijk gehanteerde tijdschema. Het werk behelsde bovenal : - Intensieve contacten met de directies - Stevig cultuuronderzoek van de afzonderlijke organisaties, documentenanalyse, bestudering inspectierapporten, imago-onderzoek en sterkte-zwakte analyses, zodat uiteindelijk per school de geëigende en adequate beleidsvoornemens konden worden gedestilleerd en doorontwikkeld - Visie- en missieontwikkeling - Draagvlakverwerving - Uitwerking naar activiteitenplanning voor Het betrof vier scholen voor basisonderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs in Hoek van Holland, Rotterdam Charlois en Rotterdam Hoogvliet.

3 3 Alle zes op maat van elke school geschreven plannen konden na accordering door teamleden, directies, bestuur en MR-en tijdig voor het begin van het nieuwe schooljaar bij de inspectie worden ingediend. Alle plannen zijn door bestuur als zodanig meteen geaccordeerd. Daarnaast afname in Gouda van een aantal ontwikkel-assessments voor Stg. Groene Waarden i.s.m. psychologen IMAGO-groep Breda Periode 24 maart 2009 tot 1 augustus 2009 [referentie Dhr. Marius Peters,vz CvB] Interim-directeur op BS t Geerke in Puiflijk [Gemeente Druten]. [330 leerlingen] Twee jaar lang ontbrak een stabiele, bindende factor in de persoon van een vast aangestelde directeur. De stevige basis waarop de school altijd gebouwd was geweest, was daardoor enigszins op drift geraakt. Het ontbreken van een bezielende, sturende en krachtige uitstraling van de schoolleiding had de fundamenten van de school verzwakt. Niet in ernstige mate, maar wel duidelijk voelbaar. Items uit het jaarplan waren daardoor slechts gedeeltelijk of soms in het geheel niet ter hand genomen. Daarnaast werd de school getroffen door een ziektepercentage van 60% onder personeelsleden [14 ziektegevallen], met als onmiskenbaar gevolg : verontruste ouders, een aderlating voor de kwaliteit van de zorg voor m.n. het kind en de zorg voor de leerkracht. Ik heb de school gedurende ruim 5 maanden door deze onmiskenbaar moeilijke periode heen geloodst en met name de visie steviger op de kaart gezet. Periode 24 augustus 2009 tot 1 april 2010 [referentie Dhr. Marius Peters,vz CvB] Interim-directeur op BS De Oversteek in Dreumel [Gemeente West Maas en Waal]. [320 leerlingen] Naast de algehele uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het goed reilen en zeilen van de school vanwege het vertrek van de zittende directeur naar elders, vormde de begeleiding van het team en de afzonderlijke geledingen bij het op de rails zetten van de voorgenomen bouw van een nieuwe Brede School, een elementair onderdeel van mijn opdracht. Partners in dit proces waren 5 participanten in de eerste fase en nog een 7-tal mede-participanten in de tweede fase. Met name team en ouders begeleidde ik in het traject : Van visie tot schoolgebouw, waarbij de ontwikkeling van en draagvlakverwerving voor een op de toekomst gerichte visie en missie een belangrijk deel van mijn werk vormden. Dit betekende voor de school een belangrijk veranderingstraject, waarbij heel wat mentale modellen, maar ook weerstand overboord moesten. Nieuwe inhoud en vormgeving van het onderwijs alsook nieuwe onderwijsstrategieën stonden daarin centraal. Ook de contacten met stuurgroep, projectgroep en architecten dienden onderhouden te worden. Er zat een behoorlijke tijdsdruk op de opdracht. De Gemeente West Maas en Waal wilde dat binnen 13 maanden de brede school in gebruik zou kunnen worden genomen. Dit laatste ivm gestelde subsidie-eisen. Er staat nu sinds een tweetal jaren een prachtig, modern ingericht en multifunctioneel schoolgebouw, dat dienst doet als brede school/kindcentrum. Bijna heel 2010 heb ik als interim de eindverantwoordelijkheid gedragen op twee scholen tegelijkertijd : Appelhof en Mariaschool : tezamen 679 leerlingen en 56 leerkrachten : Periode 22 januari 2010 tot 1 januari 2011 [referentie Dhr. Marius Peters,vz CvB] Interim-directeur op OBS De Appelhof in Druten. [454 leerlingen] Naast alle gebruikelijke taakinhouden die een directeurschap van een school nu eenmaal inhouden, was deze interimopdracht heel specifiek gericht op het initiëren van een cultuurverandering: de omvorming van een op de marktcultuur geënte schoolorganisatie naar een organisatiestructuur die haar inspiratie zou kunnen putten uit een adhocratiecultuur. Eigenlijk liever nog uit een cultuur die stoelt op een professionele lerende organisatie. Een cultuuronderzoek en daaraan gekoppeld een adviesrapportage behoorden tot de eisen die aan deze opdracht gesteld werden. Met name ook een onderzoek naar de cruciale rol van het management hierin. Het vanwege ziekte ontstane directievacuüm bleek uiteindelijk opnieuw opgevuld en ingevuld te moeten worden. Kernelementen die in deze opdracht zaten opgesloten waren o.a. : ziekteverzuim door hoge psychische en fysieke werkdruk, vertrouwenskwesties, rechtspositionele problemen, taakbeleid, inspirerend en dienstbaar leiderschap, cultuurinterventies, gezamenlijke verantwoordelijkheid en zelfsturing, teambuilding, gelijkgerichtheid in visie, systeemdenken, SEO Periode 6 april 2010 tot 1 februari 2011 [referentie Dhr. Marius Peters,vz CvB] Interim-directeur op de Mariaschool in Boven-Leeuwen. [Gemeente West Maas en Waal] [225 leerlingen] Vanwege de benoeming van de voormalige directeur elders ontstond een langdurig directievacuüm. Drie afzonderlijke sollicitatieprocedures waren uiteindelijk nodig om een kwalitatief geschikte kandidaat te selecteren. De interimperiode duurde daarom uiteindelijk bijna een heel jaar. De Mariaschool functioneert als brede school binnen de brede maatschappelijke voorziening D n Dulper in Boven-Leeuwen. Naast behartiging van alle lopende zaken behoorde voorbereiding van een doorstartsituatie tot mijn opdracht. Periode 27 april 2012 tot 3 juli 2012 [referentie Dhr. Jan Jenneskens,vz CvB] Interim-directeur op Kindcentrum/ Basisschool Onder de Linde in Hegelsom. [Gemeente Horst aan de Maas] [195 leerlingen] Schoolbestuur Stg. Dynamiek Scholengroep Horst ad Maas en Venray Het binnen 7 weken creëren van een snelle, maar gedegen en gedragen oplossing in een gerezen conflict rond de formatie Het conflict was een uitvloeisel van een terugloop van het substantieel aantal leerlingen, die het bestuur noodzaakte tot het doorvoeren van een algehele reorganisatie en het opstellen van een Voortschrijdend Sociaal Plan. Het was zaak te zorgen voor zoveel mogelijk draagvlak bij alle betrokken partijen, waaronder team, MR, OR, CvB en directeur van de school. Verder diende een

4 4 formatieve oplossing gevonden te worden voor de sterke leerlingenkrimp, die formatietechnisch een teruggang betekende van 8 naar 7 groepen, waardoor ook de vorming van 3 extra combigroepen noodzakelijk bleek. E.e.a. had ook gevolgen voor de keuze voor het aantal leerkrachten en het aantal beschikbaar blijvende directie-uren. Periode 3 december 2013 tot 24 september 2014 [referentie Dhr. Floris Dekker, vz CvB] Interim-directeur op Openbare Montessorischool Parijsch in Culemborg [274 leerlingen. Schoolbestuur Stg. Openbaar Primair Onderwijs-Rivierenland, OPO-R Tiel Ten gevolge van ziekte van de directeur ontstond langdurig een directievacature. In weerwil van algemene krimpproblematiek groeide het leerlingenaantal in relatief korte tijd toch met 15 kinderen. Desondanks was voor de nieuwe formatie een sanering van het totale aantal groepen dringend noodzakelijk. Eén middenbouwgroep diende daarom te worden opgeheven. Er is via bewustmakingsprocessen ook hard gewerkt aan de uiteindelijke oplossing van een hardnekkig langslepend intern communicatieprobleem binnen één van de bouwteams. Om voor de school nieuwe kansen te creëren en een aanzet tot metamorfose te geven, heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de heersende cultuur op de school en naar de herkomst van het bestaande conflict. De neerslag daarvan [voorzien van inhoudelijke en practisch/organisatorische adviezen] is ter beschikking gesteld aan schoolbestuur, MR en schoolteam, middels een uitgebreide eindrapportage. In de nieuwe formatie werden een aantal gevoelige personeelswisselingen doorgevoerd. Een nieuwe directeur met daarnaast een adjunct-directeur werden benoemd. Tijdens de interimperiode was ook sprake van een interne reorganisatie op bovenschools niveau. Vanuit het bovenschoolse bestuur zijn tal van organisatorische, financiële en personele zaken op school doorgevoerd. Daarnaast speelden uiteraard alle gebruikelijke taakinhouden die een directeurschap van een school nu eenmaal inhouden. Dat alles overigens zonder enigerlei vorm van secretariële ondersteuning. Speciale aandacht voor de gesprekkencyclus, dossiervorming en nieuw taakbeleid. Overige informatieve gegevens Sinds september 2012 ben ik voorzitter van de Stichting Mariakapel Holthees/Smakt. Het bestuur van de Stichting organiseert gedurende het gehele jaar tal van evenementen, waaronder kunstexposities, muziek- en koorconcerten en soms ook lezingen van uiteenlopende aard en inhoud. Ook ruimen zij plek in voor het sluiten van burgerlijke huwelijken en afscheidsvieringen bij overlijden. De opbrengsten van deze activiteiten komen volledig ten goede aan het instand houden van de kapel, die onder monumentenzorg valt. Link : Sinds 2008, Lidmaatschap Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs : O.O.A. onder nummer In 2008 ben ik als ZZP-er mijn eigen bedrijf Key Issue gestart. Een bureau voor interim-management, coaching & consultancy. In 2011 ter versterking een eigen praktijk voor existentiële life-coaching Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Geldige VAR-verklaring. BTW-nummer : NL B01 Zie ook : [persoonlijke website] 2007, 360 graden-feedback [volgens NSA-standaard] als directeur Dynamiek Scholengroep Waardering na 360 graden feedback, ondertekend door College van Bestuur : excellent niveau 2003 Lidmaatschap Nederlandse Schoolleiders Academie NSA : Register Directeur Onderwijs. Titulatuur : RDO in het registerdeel Schoolmanagement onder nummer : Linked-In-site : Lezingen in den lande : Onder andere voor de Algemene Vereniging van Schoolleiders [AVS] heb ik lezingen in het land verzorgd met als thema : Tweejaarlijkse POP-cyclusstructuur, met daarin stroomschema met 7 ontwikkel-elementen Kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs, Rugzakproblematiek, Adaptief BAS-onderwijs, Opleiden in de school Momenteel werk ik al geruime tijd aan een spreekbeurt met als kernthema s : De essentie van leren herijkt. Onderwijs onder een ander filosofisch gesternte. Van industriële-revolutiedenken naar presencing. Het elementaire belang van spiritualiteit in het hedendaagse onderwijs boven het gevierde belang van de resultaatgerichtheid Onaangesproken talenten gemiste kans binnen passend onderwijs The soul of leadership : leiderschap, aangestuurd vanuit méér dan één intelligentie Zoektocht naar nieuwe balans als antwoord op discongruënte gevoelens en normvervaging in het moderne onderwijs Veranderprocessen in het onderwijs zoveel mogelijk enten op een onbekende, maar wel menswaardiger toekomst Revolutie-denken in plaats van evolutie-denken in het onderwijs Persoonlijke ontwikkeling vanuit de innerspace van leerkrachten Introductie MIR-Mentale Intuïtieve Reset-methode voor meer balans, energie en vreugde in het onderwijs

5 Referenties Alg. Directeur / Bestuurder Stg SPOM Maas en Waal o Dhr. Marius Peters College van Bestuur Dynamiek Scholengroep : o Dhr. Jan Jenneskens [voorzitter CvB] o Dhr. Mart Mertens [voormalig vz. CvB] College van Bestuur Openbaar Primair Onderwijs-Rivierenland o Dhr Dhr. Floris Dekker IMAGO-groep : Mw. Germaine Fabrie [psycholoog] OOSTRUM, januari 2015 Frans Peeters Profiel in vogelvlucht In 2008 de euvele moed gehad om te switchen van de zekerheid van een reguliere directiefunctie in het onderwijs naar het onzekere ondernemerschap als zzp-er. Hoofdwerkzaamheden nu : interimmanagement in het onderwijs [herijking visie, aanzet cultuurverandering] en life-coaching. Kan mij zeer snel inwerken in een nieuwe interimsituatie en heb snel inzicht in waar organisatorisch en/of communicatief de schoen wringt. Werkend vanuit mijn empathisch vermogen kan ik een slechte werksfeer redelijk snel ombuigen naar een open en op verbondenheid gerichte werkorganisatie, waardoor mensen snel weer gemotiveerd zijn om opnieuw van het onderwijsvak te gaan genieten. Maak in mijn werk veelvuldig gebruik van metaforen, zodat diepere motieven en innerlijke overtuigingen van de mensen zelf aangesproken en ingezet worden. Maak daarbij optimaal gebruik van de verschillende talenten en intelligenties die mensen tot hun beschikking hebben. Dat geeft snel ruim baan voor een echte lerende organisatie met inspirerend en dienstbaar leiderschap als leitmotiv. Heb scherp oog voor de mens in nood. Kies daarbij in de regel de kant van de zwakste schakel. Ik wil er zijn voor mensen in crisis-, conflictsituaties en in veranderingsprocessen. Probeer mensen terug te zetten in de eigen kracht om weer het beste uit zichzelf te halen. Dat kan alleen wanneer echte levensvragen daarbij leidraad zijn. Wie ben ik, Wat wil ik, Wat kan ik, Hoe bereik ik het? Maar vooral : Waarom wil ik dat eigenlijk Zingevingsvraagstukken dienen in onderwijswerksituaties een veel groter plek in te nemen. Ik breng in mijn werk vooral bewustmakingsprocessen op gang, die zoveel mogelijk afgestemd zijn op duurzaamheid en op de fysieke,mentale,emotionele én spirituele gezondheid van de mens. Ik sla in mijn werk daarom ook bruggen tussen de oude oosterse wijsheden en de moderne westerse wetenschap, zodat veranderingsprocessen weer een veel natuurlijker en organischer weg kunnen volgen. Devies : Educating the whole being. Frans Peeters

Portfolio. Henk Adriaens. Brede schoolontwikkelaar / interim-manager PO

Portfolio. Henk Adriaens. Brede schoolontwikkelaar / interim-manager PO Portfolio Henk Adriaens Brede schoolontwikkelaar / interim-manager PO 06-06-1956 Nijenrode 20, 3813NV Amersfoort M. 06-50600590 / E. henkadriaens@gmail.com / LinkedIn www.linkedin.com/in/henkadriaens Website:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl Naam: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Mobiel nummer E- mail: Hilbert de Vries 12 mei 1962 Van den Berghstraat 2 5271 HS St Michielsgestel 073-5516615 06-28704075 post@hilbertdevries.nl HUIDIG WERKTERREIN

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : Azaleastraat 53, 3251 CA Stellendam Telefoon : 06 38 84 77 97 : a.bohnen@dpa-advies.nl Geboortedatum : 23 juni 1960 PROFIEL

CURRICULUM VITAE. : Azaleastraat 53, 3251 CA Stellendam Telefoon : 06 38 84 77 97 : a.bohnen@dpa-advies.nl Geboortedatum : 23 juni 1960 PROFIEL CURRICULUM VITAE Naam : Bohnen Voornaam : Ariaan Adres : Azaleastraat 53, 3251 CA Stellendam Telefoon : 06 38 84 77 97 E-mail : a.bohnen@dpa-advies.nl Geboortedatum : 23 juni 1960 PROFIEL Ik ben sterk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens: Curriculum Vitae Naam : Jolanda Hodzelmans Adres : Demerstraat 18 6039 EP, Stramproy Telefoon : 06-22436928 E-mail : info@sporofyt.nl Geboortedatum : 10-07-1969 Burgerlijke staat

Nadere informatie

Profielschets directeur De Tarissing

Profielschets directeur De Tarissing Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van de gehele school, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een duidelijke visie op onderwijs heeft, die

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PROFIEL

CURRICULUM VITAE PROFIEL CURRICULUM VITAE Naam : Bohnen Voornaam : Ariaan Adres : Azaleastraat 53, 3251 CA Stellendam Telefoon : 06 38 84 77 97 E-mail : a.bohnen@dpa-advies.nl Geboortedatum : 23 juni 1960 Internet : www.dpa-advies.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2011 STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=71) Procentueel Ik geef (mede)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2013 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=890) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 657 73,8 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van stichting BOOR op 21 maart 2014. Bestuurscontract Het algemeen bestuur van stichting BOOR, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN Maastricht, vastgesteld op 16 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Stichting kom Leren Stichting kom Leren Missie en visie Organisatiestructuur

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2012 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=926) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 694 74,9 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN

DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN vrijdag 2 november 2012 van 09:00 tot 13:00 uur, LIFE College, Schiedam De leefwerelden van jongeren binnen en buiten de school komen steeds verder uit elkaar te liggen, vooral

Nadere informatie

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inleiding Hierbij het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2009-2010. Wederom heeft dit verslag een sterk

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING

ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING SPECIALISMEN DE LANGEN CONSULTANCY Analyseren van knelpunten in uw organisatie en vervolgens: Uitstippelen van oplossingsgerichte strategieën

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke Meesterschap op Zuid Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid Cora Vinke Voorstellen INTRODUCTIE & AANLEIDING PCBO 6800 leerlingen die onderwijs krijgen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl NIEUWSBRIEF onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl 18 december 2013 Nieuwsbrief nr. 8 Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Woordvoerder: D. Kronemeijer E: d.kronemeijer@metrium.nl T: 06 2468

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 CBS MEESTER S WIJBRANDISCHOOL DE TJONGERWERVEN, CPO 1 Onderwijskundig jaarverslag 2013-2014 cbs De Adelaar, Wolvega Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3.

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met M.J. Stuiver-Zaal, tel. 06-83223728; m.stuiver@gymnasiumarnhem.nl. Sollicitatie: We

Nadere informatie

Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning)

Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning) Curriculum vitae Naam Geboortejaar 1950 Nationaliteit In dienst sedert 1988 Functie dr. L.I.A. de Caluwé Nederlandse Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning) Opleiding Gymnasium 1962-1968

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo , FUNCTIEPROFIEL Algemeen Directeur Talentencampus Venlo PublicSpirit drs. Marylin Demers Senior consultant Amersfoort, maart 2015 Algemeen Onderwijsgroep Buitengewoon (OG Buitengewoon), Fortior en Spring

Nadere informatie

- het groeiende tekort aan schooldirecteuren en het vinden van een oplossing voo dit probleem. - de verinnerlijkte cultuur opengebroken zou worden en

- het groeiende tekort aan schooldirecteuren en het vinden van een oplossing voo dit probleem. - de verinnerlijkte cultuur opengebroken zou worden en Titel: Bazen van buiten, een oplossing in het basisonderwijs die onvoldoende zoden aan de dijk zet. Datum: 17 augustus 2010 Van: Peter van Leeuwen (www.petervanleeuwenconsultancy.nl) In de komende periode

Nadere informatie

Programma Authentiek Leiderschap, een challenge

Programma Authentiek Leiderschap, een challenge Programma Authentiek Leiderschap, een challenge Deze opleidingsreeks is een initiatief van Circle of Police Leadership Meer informatie over CPL is te vinden op www.cplbelgium.be Deel 1 (halve dag) Inleiding

Nadere informatie

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Vastgesteld Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Statutair

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie Strategisch Beleidsplan 2015-2020 Publieksversie 1 1 Voorwoord Voor u ligt de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 van Stichting Voila. Dit document geeft in duidelijke taal weer waar

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT. Christelijk Lyceum Zeist. Christelijk College Zeist. Dijnselburgschool. Revius Lyceum,

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING SCHOLENGROEP HOLLAND Inhoudsopgave 1 Scholengroep Holland 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Voorzitter College van Bestuur 4 Plaats in

Nadere informatie

Vanaf mei 2002 maat in de maatschap van Duuren, van Zuylen & partners

Vanaf mei 2002 maat in de maatschap van Duuren, van Zuylen & partners Curriculum Vitae Personalia Naam: Marianne (Maria Elisabeth) van Duuren (drs.) adres: Trichtsevoetpad 1 4191 LA Geldermalsen telefoon: 0345 549018 / 06 22495894 geboortedatum/plaats: 29 maart 1952 te Amsterdam

Nadere informatie

LEER- & VEERKRACHT In je kracht op school

LEER- & VEERKRACHT In je kracht op school LEER- & VEERKRACHT In je kracht op school Welbevinden bevorder je door het versterken van eigenschappen en vaardigheden die samenhangen met fysieke en mentale gezondheid. Leer- & Veerkracht biedt een integrale

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening Het IJsselgroep IKC-model Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum IJsselgroep Educatieve Dienstverlening Waarom? Waarom nadenken over de mogelijkheden van een Integraal Kindcentrum (IKC)? De reden

Nadere informatie

Aanbod trainingen & workshops. Maart 2011

Aanbod trainingen & workshops. Maart 2011 Aanbod trainingen & workshops Maart 2011 In deze brochure: Onze aanpak p. 3 Aanbod trainingen en workshops p. 4 De trainers p. 6 Publicaties p. 7 Contact Hendrikx & Van der Heijden Postbus 1400 5602 BK

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Bouwen aan perspectief, samen op weg naar morgen.

Bouwen aan perspectief, samen op weg naar morgen. Bouwen aan perspectief, samen op weg naar morgen. Fusie St. Jozef en de Baanbreker Graft en de Rijp Stichting Flore Versie november 2012 Verantwoording Het College van Bestuur van Stichting Flore heeft

Nadere informatie

Profiel- en situatieschets

Profiel- en situatieschets Profiel- en situatieschets Informatiedocument ten behoeve van de vacature HR-adviseur Amsterdam, augustus 2016 Elly van Zadelhoff, senior adviseur 1 Over SaKS Stichting Samen Katholieke Scholen (hierna:

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor administratief directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Katholieke Basisschool Rozenstraat 6 te 8560 Wevelgem-Moorsele.

Betreft : Vacature voor administratief directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Katholieke Basisschool Rozenstraat 6 te 8560 Wevelgem-Moorsele. vzw Vrij Katholiek en Lager Onderwijs Moorsele KBO nummer 0432396108 Rozenstraat 6 8560 Moorsele 2 december 2013 Betreft : Vacature voor administratief directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Katholieke

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

The Fire Within. Doeltreffende programma s in een Inspirerende omgeving!

The Fire Within. Doeltreffende programma s in een Inspirerende omgeving! The Fire Within Doeltreffende programma s in een Inspirerende omgeving! Het juiste klimaat voor uitdaging en ontwikkeling Geïnspireerd op het Scandinavische buitenleven. Training & Coaching Teamprogramma

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

Purmerendse ScholenGroep. High Performance Scholen

Purmerendse ScholenGroep. High Performance Scholen Purmerendse ScholenGroep High Performance Scholen High Performance Scholen De Waal: De vijf pijlers van een HPO 1. Het management is van een hoge kwaliteit en combineert integriteit en coachend leiderschap

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Profiel directeur. De Bello en De Wissel. 1 van 6. Kenmerk : Website Ronduit Datum: 28 april 2016 Behandeld door: Joke Kos

Profiel directeur. De Bello en De Wissel. 1 van 6. Kenmerk : Website Ronduit Datum: 28 april 2016 Behandeld door: Joke Kos Profiel directeur De Bello en De Wissel Kenmerk : Website Ronduit Datum: 28 april 2016 Behandeld door: Joke Kos 1 van 6 Inhoud: Pag. 1. Algemeen 2 2. Situatieschets van de school 3 3. Relevante omgevingsfactoren

Nadere informatie

"Hoe verhoog ik de ouderbetrokkenheid binnen een digitale omgeving" Workshop Basisschoolnet.nl. Adaptief naar een goed schooladvies Workshop ROUTE VO

Hoe verhoog ik de ouderbetrokkenheid binnen een digitale omgeving Workshop Basisschoolnet.nl. Adaptief naar een goed schooladvies Workshop ROUTE VO "Hoe verhoog ik de ouderbetrokkenheid binnen een digitale omgeving" Workshop Basisschoolnet.nl Adaptief naar een goed schooladvies Workshop ROUTE VO Bètaberoepen in de les Workshop Hogeschool Utrecht Betere

Nadere informatie

Info en secretariaat:

Info en secretariaat: Info en secretariaat: Timotheus-Intuïtie vzw Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 (DE KRING) 2170 Merksem Tel: 03 644.53.01 Fax: 03 644.05.51 E-mail: info@timotheus.org www.timotheus.org Wat is Timotheus? Als

Nadere informatie

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken?

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014 De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Even voorstellen Laurens van Tilburg: lid college van Bestuur van Stichting SchOOL,

Nadere informatie

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF,

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF, BEWUSTZIJN IN BEDRIJF, leiderschap aan de nieuwe wereld Informatiepakket training 2010-2011 Trainers: Jaap Vermuë en Peter Toonen Start 24 november 2010 Inleiding Momenteel staan veel bedrijven onder druk.

Nadere informatie