ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS."

Transcriptie

1 ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis en vaardigheden m.b.t. leiding geven - Aansturen van docententeams - Teamvorming en teamontwikkeling - Resultaatverantwoordelijke teams - Crisisinterventies - Communicatie en feedback - Professionele houding - Cultuurverandering - Intervisie - Workshops voor studiedagen en ontwikkelprogramma s We informeren u graag over de mogelijkheden. Opdrachten: Bij alle begeleidingsopdrachten werkt een organisatie- en managementadviseur samen met een procesbegeleider of trainer. Ons aanbod op persoonlijke- en teamontwikkeling in combinatie met strategiebepaling en organisatieontwikkeling zorgt voor gerichte leertrajecten voor mens en organisatie. Ofwel, een groeiproces voor de school, de leidinggevenden en de docenten. Enkele praktijkvoorbeelden: Hieronder een aantal voorbeelden van interventies die gericht waren op de professionele ontwikkeling op het vlak van persoonlijk functioneren, samenwerking en leiding geven. Het uitgangspunt bij elke interventie was het onderzoeken van wat er nodig is voor het aanbieden van goed onderwijs voor de leerling. 1. Teamontwikkeling docententeams 2. Coaching managementteam 3. Teamontwikkeling voor onderwijsondersteunend personeel 4. Crisis interventie managementteam 5. Crisis interventie bij een sectie Engels 6. Teamontwikkeling voor teamleiders Leiding geven aan docententeams Intervisie voor teamleiders Individuele coaching van teamleiders 7. Professionele houding 8. Coaching directeur 9. Workshops op maat

2 1. Teamontwikkeling docententeams Opdrachtgever: bestuur van een ROC Context: het opleidingscentrum is reeds bezig met teamontwikkeling; de tijd om teamtrainingen in te plannen is beperkt; er lopen al verschillende trajecten; naast een aantal standaardprogramma s is er meer aanbod op maat nodig. Vraag: een bijdrage leveren aan teamontwikkeling bij verschillende onderwijsteams aan de hand van teamscans werden er gerichte teamtrainingen gegeven betere onderlinge verhoudingen in het team een betere verstandhouding tussen team en teammanager het leren uitspreken van verwachtingen het formuleren van een teamambitie het voeren van een effectief teamoverleg, etc. 2. Coaching managementteam Opdrachtgever: vestigingsdirecteur van een scholengemeenschap (VO) Context: de school bereidt zich voor op het doorvoeren van onderwijsvernieuwing (o.a. beter lessen; TTO); het MT beseft dat er bij veel docenten een mentaliteitsverandering dient plaats te vinden; er is geen aanspreekcultuur en een slechte samenwerking. Vraag (in eerste fase): het MT coachen in het - niet alleen onderwijsinhoudelijk bezig te zijn - maar ook procesmatig de zaken te bekijken en aan te sturen; in een eventueel volgende fase krijgen ook docententeams de juiste ondersteuning. o bijwonen en evalueren van MT vergaderingen o sessies visieontwikkeling o aansturen op feedback en zelfreflectie bij het MT (het proces is nog gaande) een gemeenschappelijke visie van het MT een groter bewustzijn op de werking van het MT en het persoonlijk functioneren duidelijker zicht op de hiaten in het plan van aanpak

3 3. Teambuilding voor onderwijsondersteunend personeel Opdrachtgever: directeur van een scholengemeenschap (VO) Context: de school is al een paar jaar bezig met teamontwikkeling; er is al veel geïnvesteerd in training van teamleiders en docenten; de samenwerking bij het onderwijs- ondersteunend personeel moet dringend aandacht krijgen; er worden veel onnodige fouten gemaakt; de sfeer bij het OOP is slecht. Vraag: een goed functionerend OOP o teamsessie met de directeur (1 x 2 uur) o teamvorming met het hele team (2 sessies van 1 dag) verbetering van de sfeer en onderlinge samenwerking de motivatie bij het OOP is weer goed onderlinge verwachtingen zijn uitgesproken een plan van aanpak is gemaakt voor de verder samenwerking onderling en de samenwerking met de schoolleiding 4. Crisis interventie managementteam Opdrachtgever: Bestuur van een scholengemeenschap (VO) Context: de school staat aan het begin van een onderwijsvernieuwing gepaard gaand met een grootschalige verbouwing; de samenwerking tussen verschillende MT-leden is niet goed; er is wantrouwen; er wordt slecht gecommuniceerd; er zijn ogenschijnlijk onoverkoombare meningsverschillen; de vestigingsdirecteur slaagt er niet in om hier verbetering in aan te brengen; hij kan niet op zijn team rekenen. Vraag: komen tot een goed functionerend MT o herstellen onderlinge vertrouwen o individuele gesprekken met de vestigingsdirecteur (3 x 1 uur) o individuele sessies met elk MT-lid (2 x 2 uur) o teamsessies (5 x 1 dagdeel) verbetering van de onderlinge samenwerking er is duidelijkheid gekomen omtrent ieders rol verwachtingen zijn uitgesproken en afgestemd er is onderlinge feedback gegeven (incl. directeur) men is weer constructief in gesprek met elkaar

4 5. Crisis interventie bij een sectie Engels Opdrachtgever: Vestigingsdirecteur van een scholengemeenschap (VO) Context: er is grote ontevredenheid over de taakverdeling en de leslokaalverdeling; de sectie is ook verdeeld over het inzetten van een collega zonder eerstegraads bevoegdheid; het overleg loopt steeds vast; er wordt niet samengewerkt als sectie om het vak Engels uit te bouwen; de resultaten zijn slecht Vraag: komen tot een goed functionerende sectie o creëren van wederzijds begrip o teamsessies (1 x 1 dagdeel; 2 x 1 dag; 1 x 1 dagdeel) o individuele sessies met elk sectie-lid (1,5 uur) het onderlinge vertrouwen is hersteld er is een plan van aanpak gemaakt om het vak Engels nieuw leven in te blazen de taakverdeling en de leslokaalverdeling wordt opnieuw bekeken 6. Teamontwikkeling voor teamleiders Opdrachtgever: Bestuur van een scholengemeenschap (VO) Context: de scholengemeenschap is al 1,5 jaar bezig met het installeren van een nieuwe organisatiestructuur; het is de fase voor de implementatie van teamwerking; er zijn 11 nieuwe teamleiders aangesteld; zij stappen in een leertraject om zich te bekwamen in hun rol als teamleider. Vraag: faciliteer het leerproces van de teamleiders om zich te bekwamen in het vormen, aansturen en coachen van docententeams o visieontwikkeling met alle teamleiders en afdelingsdirecteuren (2x 2 uur) o teambuilding met de teamleiders (1 dag) o cursus leidinggeven aan docententeams(1 dag) (zie 6.1.) o cursus teamvorming/-ontwikkeling (1 dag) o intervisie voor de teamleiders (3 x 1 dagdeel) (zie 6.2.) o individuele coaching voor de teamleiders (zie 6.3.) o teamvorming met de docententeams (op aanvraag) een breed gedragen visie op hoe de school zijn missie kan waar maken teamleiders die meer zelfvertrouwen krijgen en zich steeds verder ontwikkelen in hun nieuwe rol een cultuur waar de onderlinge samenwerking en manier van omgaan met elkaar in alle lagen van de organisatie zich positief ontwikkelt

5 6. 1. Leiding geven aan docententeams Opdrachtgever en context: zie 6. Vraag: een training leidinggeven aan docententeams een op maat gemaakte training voor teamleiders (2 x 1 dag) beter in staat om draagvlak te creëren voor ideeën betere communicatieve vaardigheden in staat om teams te motiveren en te inspireren Intervisie voor teamleiders Opdrachtgever: zie 6. Context: teamleiders zijn het nieuwe schooljaar gestart in een andere organisatiestructuur; de implementatie van teamwerking op de school is een feit; elke teamleider start voor het eerst in zijn rol als teamleider. Vraag: leren van elkaar en ondersteuning bieden bij het aansturen van teams en docenten o verschillende intervisie werkvormen o 6 sessies van 1 dagdeel inspiratie groter gevoel van samenhorigheid meer zelfvertrouwen als teamleider en bij de aanpak van lastige situaties verbetering van onderling vertrouwen en collegiale samenwerking Individuele Coaching van teamleiders Opdrachtgever en context: zie 6.2. Vraag: individuele coaching op ontwikkeling van de rol van teamleider o bewustwording van belemmerende patronen in denken en doen o doen; authenticiteit ontwikkelen in leiderschap o individuele sessies (van 2 uur) in staat om beter bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen meer zelfvertrouwen en plezier in het werk groter zelfbewustzijn

6 7. Professionele houding Opdrachtgever: directeur van een vmbo-school Context: de school zit midden in een cultuuromslag; samenwerken en professionele houding zijn speerpunten; de afdeling Zorg & Welzijn haalt slechte cijfers en scoort slecht bij verschillende tevredenheidenquêtes; het niveau van het aangeboden onderwijs is te laag; de professionele houding van een aantal docenten is niet goed; de onderlinge samenwerking moet beter; er wordt naast een ontwikkelingstraject tegelijkertijd een parallel traject opgestart door een docentencoach om het niveau van het lesgeven te verhogen. Vraag: een proces faciliteren om tot ontwikkeling van professioneel gedrag te komen bij de docenten; het verbeteren van de onderlinge samenwerking. o faciliteren van een veranderingsproces o individuele coaching van de afdelingsdirecteur o facilitering van individuele functioneringsgesprekken tussen de afdelingsdirecteur en de docenten o teamsessies met het docententeam (4 x 1 dagdeel; 2 x 1 dag) verwachtingen zijn uitgesproken en afgestemd er is onderlinge feedback gegeven (incl. directeur) de onderlinge relaties zijn verbeterd alsook de samenwerking docenten zijn bereid om eigen tekortkomingen bespreekbaar te maken en ondersteuning te vragen het onderlinge vertrouwen is gegroeid de docenten voelen zich meer eigenaar van de school 8. Coaching directeur Opdrachtgever: directeur universiteitsbibliotheek Context: digitalisering heeft grote invloed op een bibliotheek organisatie. Hoe kom je als team in beweging om de noodzakelijke veranderingen goed vorm te geven en de samenwerking vitaal te houden? individueel coachingstraject directeur in coachruimte Chenta. Doelen voor de coaching: - ontwikkelen effectieve leiderschapstijl om meer zelfsturing in het managementteam te creëren individuele managers te laten ontwikkelen en groeien persoonlijk effectiever te worden - reflectie en advies over passende management interventies om visie op innovatie tot stand te brengen in het organisatie onderdeel - leren over toepasbaar change management en cultuurontwikkeling voor het organisatie onderdeel

7 Coaching door Chenta heeft me geholpen met de aanpak van een aantal managementzaken (innovatie, cultuur, hoe neem je mensen mee in verandering), dit in relatie tot hoe ik er zelf mee kan omgaan. Het gemak waarmee de coach switcht tussen organisatie- en individuele aspecten is bewonderenswaardig. Hoewel ze confronterend is, zijn de coachingssessies met haar toch plezierig, niet dwingend maar respectvol en rekening houdend met wat bij je past. Ik heb er veel aan gehad (en nog steeds!) en vond het prettig, inspirerend en leerzaam. 9. Workshops voor studiedagen of ontwikkelprogramma s Opdrachtgever: drie universiteiten Context: voor studiedagen voor leidinggevenden en jong talent worden regelmatig trainingen aangeboden. Voorbeelden van workshops die we verzorgd hebben: conflicthantering (vechtkunst) resultaatgerichte gespreksvoering leidinggeven en communicatie gespreksvoering in moeilijke omstandigheden feedback geven en ontvangen de kracht van verhalen in het delen van waarden Meer informatie of vrijblijvend advies: Neem gerust contact op voor een kosteloos adviesgesprek met Laura van der Brugge, MBA via of bel naar

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management, Consulting & Research

Management, Consulting & Research Het rendement van leiderschapsopleidingen verhogen Jos, 42 jaar, is altijd al onze sterke man geweest op het financieel departement. Hij weet zeer goed waar hij mee bezig is en heeft een vlot contact met

Nadere informatie

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Personeelsbeleid in de juiste versnelling is een van de producten van het Research & Developmentproject

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Duidelijkheid in communicatie

Duidelijkheid in communicatie Bureau sociale competentie Advies Training Coaching Duidelijkheid in communicatie Het regisseren van veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs www.busoc.nl 2 Onze visie op een veilig schoolklimaat

Nadere informatie