Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid"

Transcriptie

1 Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering van het responspercentage... 6 Waardering van de scores... 6 Meerkeuzevragen... 8 Analyse... 8 Kwaliteitszorg... 8 Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Analyse Aanbod Bespreekpunten Analyse Tijd Sterke punten Bespreekpunten Analyse Pedagogisch Handelen Sterke punten Bespreekpunten Analyse Didactisch Handelen Bespreekpunten Analyse Afstemming Bespreekpunten Analyse Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Bespreekpunten Analyse Schoolklimaat Bespreekpunten Analyse Zorg en begeleiding Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Analyse Opbrengsten Bespreekpunten Analyse Sociale veiligheid Bespreekpunten Analyse Incidenten Bespreekpunten

3 Analyse Eindcijfer Bespreekpunten Analyse Meerkeuzevragen Algemeen (1) Bespreekpunten Analyse Algemeen (2) Bespreekpunten Analyse Incidenten Bespreekpunten Analyse Acties Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Analyse Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Slotconclusies Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

4 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid van Dynamiek Scholengroep. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van: Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur) Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever) Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder) 3

5 De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? 2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Meerkeuzevragen 2 vragen Kwaliteitszorg 7 vragen Aanbod 8 vragen Tijd 6 vragen Pedagogisch Handelen 8 vragen Didactisch Handelen 6 vragen Afstemming 5 vragen Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 5 vragen Schoolklimaat 6 vragen Zorg en begeleiding 8 vragen Opbrengsten 3 vragen Sociale veiligheid 3 vragen 4

6 Incidenten 6 vragen Eindcijfer 1 vragen Meerkeuzevragen 1 vragen Algemeen (1) 5 vragen Algemeen (2) 6 vragen Incidenten 13 vragen Acties 8 vragen De Vragenlijst bestaat in totaal uit 107 vragen. 5

7 Gegevens Organisatiegegevens Organisatie Dynamiek Scholengroep Adres postbus 6162 Postcode + Plaats 5960AD Horst Periode van afname Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 30 oktober 2013 tot 15 juni Aantal respondenten Totaal aantal respondenten 2509 Aantal afgerond 1347 Responspercentage 54% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Erg laag Een respons tussen 16% en 34% Laag Een respons tussen 34% en 50% Voldoende Een respons tussen 50% en 70% Goed Een respons boven 70% Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Onvoldoende Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 6

8 Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit: 1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator De vraag (stelling) De gemiddelde score van eigen school (GSES) De gemiddelde score van andere scholen (GSOS) Het verschil tussen GSES en GSOS De standaardafwijking 2. De sterke punten (indien van toepassing) 3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing) 4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing) 5. Bespreekpunten (indien van toepassing) 7

9 Meerkeuzevragen Meerkeuzevragen Basisschool Onderbouw (groep1-4) 511 Basisschool Bovenbouw (groep 5-8) 777 Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) Middenbouw 19 Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) Bovenbouw 23 Meerkeuzevragen jongen 663 meisje 670 Analyse Aan de ouders is gevraagd om de vragenlijst in te vullen voor het oudste kind uit het gezin. Dit verklaart waarom de lijst voor 2 x zoveel kinderen uit de Bovenbouw is ingevuld. Het responspercentage is 53%. Dit verdient de waardering goed.daardoor ontstaat er een heel goed beeld van de kwaliteit van het onderwijs zoals die gezien wordt door de ouders. 8

10 Kwaliteitszorg GSES GSOS +/- DEV De Schakel 2,63 2,85-0,22 0,85 St.Anna 2,63 2,85-0,22 0,88 De Bottel 2,63 2,85-0,22 0,77 De Brink 2,94 2,85 +0,09 0,65 De Doolgaard 2,90 2,85 +0,05 0,71 De Driehoek 2,91 2,85 +0,06 0,74 BS De Horizon 2,87 2,85 +0,02 0,79 De Kameleon 3,05 2,85 +0,20 0,67 BS de Klimboom 2,62 2,85-0,23 0,85 De Kroevert 2,66 2,85-0,19 0,94 Mariaschool 2,99 2,85 +0,14 0,75 De Peddepoel 2,82 2,85-0,03 0,81 OBS Weisterbeek 2,84 2,85-0,01 0,84 De Wouter 2,63 2,85-0,23 0,82 Basisschool de Twister 2,92 2,85 +0,07 0,81 Megelsheim 2,86 2,85 +0,01 0,79 Onder De Linde 2,92 2,85 +0,07 0,74 Onder de Wieken 2,75 2,85-0,11 0,68 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 2,79 2,85-0,06 0,78 2,82 2,85-0,03 0,80 9

11 Mogelijke verbeterpunten De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren Bespreekpunten De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren Analyse Op dit aspect scoren alle scholen zwak dus onder de afgesproken norm, met uitzondering van de Kameleon.De Klimboom scoort het zwakst. Ouders ervaren dat er te weinig gevraagd wordt of ze tevreden zijn over de school; ze worden te weinig naar hun mening gevraagd; wat ze verwachten van school. Op ongeveer de helft van de scholen wordt er onvoldoende met hun mening rekening gehouden. Over bijna de helft van de scholen spreken ouders niet positief. Over 6 scholen wordt gezegd dat ze niet ze als niet goed bekend staan. De schoolgids biedt voldoende informatie. 10

12 Aanbod GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,10 3,20-0,09 0,66 St.Anna 3,01 3,20-0,19 0,73 De Bottel 2,98 3,20-0,21 0,65 De Brink 3,19 3,20 0,00 0,58 De Doolgaard 3,23 3,20 +0,03 0,58 De Driehoek 3,29 3,20 +0,09 0,66 BS De Horizon 3,20 3,20 0,00 0,65 De Kameleon 3,10 3,20-0,10 0,62 BS de Klimboom 2,96 3,20-0,24 0,73 De Kroevert 3,17 3,20-0,02 0,72 Mariaschool 3,39 3,20 +0,19 0,65 De Peddepoel 3,14 3,20-0,06 0,67 OBS Weisterbeek 3,20 3,20 +0,00 0,64 De Wouter 3,03 3,20-0,17 0,62 Basisschool de Twister 3,23 3,20 +0,03 0,62 Megelsheim 3,25 3,20 +0,05 0,62 Onder De Linde 3,14 3,20-0,05 0,58 Onder de Wieken 3,15 3,20-0,05 0,59 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,09 3,20-0,11 0,63 3,16 3,20-0,04 0,64 11

13 Bespreekpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming Analyse Het aanbod van de scholen wordt als voldoende gewaardeerd; de Bottel en de Klimboom scoren net onder de gestelde norm. Ouders waarderen met een voldoende het aanbod van waarden en normen, het werken met de computer, de creatieve vorming, de kennisontwikkeling en de buitenschoolse aktiviteiten. Met een ruim voldoende worden het werken met projecten en de aandacht voor de actualiteit gewaardeerd. 12

14 Tijd GSES GSOS +/- DEV De Schakel 2,93 3,36-0,43 0,96 St.Anna 3,27 3,36-0,09 0,83 De Bottel 3,28 3,36-0,08 0,69 De Brink 3,45 3,36 +0,10 0,61 De Doolgaard 3,34 3,36-0,01 0,69 De Driehoek 3,30 3,36-0,06 0,76 BS De Horizon 3,44 3,36 +0,08 0,72 De Kameleon 3,24 3,36-0,11 0,69 BS de Klimboom 3,27 3,36-0,09 0,73 De Kroevert 3,37 3,36 +0,01 0,82 Mariaschool 3,49 3,36 +0,14 0,66 De Peddepoel 3,25 3,36-0,10 0,72 OBS Weisterbeek 3,39 3,36 +0,03 0,71 De Wouter 3,35 3,36-0,01 0,69 Basisschool de Twister 3,40 3,36 +0,05 0,67 Megelsheim 3,36 3,36 0,00 0,71 Onder De Linde 3,37 3,36 +0,01 0,70 Onder de Wieken 3,37 3,36 +0,01 0,67 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,34 3,36-0,01 0,75 3,35 3,36-0,01 0,73 13

15 Sterke punten De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is De school begint goed op tijd Bespreekpunten Ik ben tevreden over de schooltijden De school besteedt aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen De school besteedt aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben Analyse De scholen beginnen en eindigen ruim voldoende op tijd. Op 8 scholen vinden ouders dat er meer tijd en aandacht zou mogen zijn voor de leerlingen die meer willen en kunnen. Ouders zijn ruim voldoende tevreden over de lestijden. Een goed scoort het feit dat er weinig lesuitval is. 14

16 Pedagogisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,25 3,36-0,11 0,73 St.Anna 3,26 3,36-0,10 0,75 De Bottel 3,15 3,36-0,21 0,59 De Brink 3,51 3,36 +0,15 0,55 De Doolgaard 3,36 3,36 0,00 0,63 De Driehoek 3,52 3,36 +0,15 0,57 BS De Horizon 3,39 3,36 +0,03 0,61 De Kameleon 3,60 3,36 +0,24 0,65 BS de Klimboom 3,17 3,36-0,20 0,75 De Kroevert 3,35 3,36-0,01 0,73 Mariaschool 3,50 3,36 +0,14 0,61 De Peddepoel 3,42 3,36 +0,06 0,58 OBS Weisterbeek 3,47 3,36 +0,11 0,64 De Wouter 3,24 3,36-0,12 0,67 Basisschool de Twister 3,25 3,36-0,11 0,78 Megelsheim 3,43 3,36 +0,07 0,62 Onder De Linde 3,42 3,36 +0,05 0,62 Onder de Wieken 3,31 3,36-0,05 0,63 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,40 3,36 +0,03 0,62 3,36 3,36 0,00 0,67 15

17 Sterke punten Mijn zoon/dochter gaat met plezier naar school De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter Bespreekpunten De leraar besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden De school ziet er gezellig uit Het lokaal waarin mijn zoon/dochter les krijgt, ziet er gezellig uit Analyse Ouders waarderen het pedagogisch handelen van alle scholen als ruim voldoende. De Kameleon scoort hierbij het hoogst en de Bottel het laagst. Ouders geven aan dat kinderen met plezier naar school gaan. Dat leerkrachten zich positief opstellen naar leerlingen. Op 5 scholen mag iets meer aandacht voor pestgedrag zijn. De Twister en de Klimboom zien er niet gezellig uit. 16

18 Didactisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,14 3,33-0,18 0,65 St.Anna 3,24 3,33-0,09 0,66 De Bottel 3,02 3,33-0,31 0,59 De Brink 3,43 3,33 +0,10 0,55 De Doolgaard 3,39 3,33 +0,06 0,60 De Driehoek 3,30 3,33-0,02 0,61 BS De Horizon 3,30 3,33-0,03 0,62 De Kameleon 3,44 3,33 +0,12 0,60 BS de Klimboom 3,28 3,33-0,05 0,68 De Kroevert 3,24 3,33-0,09 0,76 Mariaschool 3,42 3,33 +0,10 0,66 De Peddepoel 3,42 3,33 +0,10 0,51 OBS Weisterbeek 3,41 3,33 +0,09 0,65 De Wouter 3,21 3,33-0,11 0,65 Basisschool de Twister 3,41 3,33 +0,08 0,61 Megelsheim 3,26 3,33-0,07 0,62 Onder De Linde 3,32 3,33-0,01 0,68 Onder de Wieken 3,18 3,33-0,15 0,56 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,36 3,33 +0,03 0,59 3,33 3,33 0,00 0,63 17

19 Bespreekpunten De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit De leraar geeft voldoende hulp aan mijn zoon/dochter De leraar zorgt ervoor dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen Analyse Het didactisch handelen wordt als ruim voldoende gewaardeerd door de ouders. 18

20 Afstemming GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,22 3,41-0,20 0,59 St.Anna 3,28 3,41-0,13 0,66 De Bottel 3,13 3,41-0,28 0,66 De Brink 3,49 3,41 +0,07 0,54 De Doolgaard 3,42 3,41 +0,01 0,60 De Driehoek 3,37 3,41-0,04 0,57 BS De Horizon 3,45 3,41 +0,04 0,57 De Kameleon 3,58 3,41 +0,17 0,52 BS de Klimboom 3,44 3,41 +0,02 0,65 De Kroevert 3,34 3,41-0,07 0,64 Mariaschool 3,52 3,41 +0,11 0,65 De Peddepoel 3,48 3,41 +0,07 0,54 OBS Weisterbeek 3,47 3,41 +0,06 0,61 De Wouter 3,33 3,41-0,08 0,60 Basisschool de Twister 3,45 3,41 +0,04 0,60 Megelsheim 3,37 3,41-0,05 0,61 Onder De Linde 3,42 3,41 +0,01 0,63 Onder de Wieken 3,39 3,41-0,02 0,61 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,43 3,41 +0,02 0,55 3,41 3,41 0,00 0,61 19

21 Bespreekpunten De leraar houdt goed rekening met wat mijn zoon/dochter wel of niet kan De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter De leraar kan goed luisteren Analyse Afstemming op de kinderen wordt als ruim voldoende gewaardeerd. Op dit onderdeel scoort geen enkele school op een van de items onder de gestelde norm. 20

22 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,16 3,36-0,20 0,58 St.Anna 3,29 3,36-0,08 0,62 De Bottel 3,15 3,36-0,22 0,52 De Brink 3,48 3,36 +0,12 0,55 De Doolgaard 3,45 3,36 +0,09 0,57 De Driehoek 3,34 3,36-0,02 0,61 BS De Horizon 3,34 3,36-0,03 0,59 De Kameleon 3,47 3,36 +0,11 0,55 BS de Klimboom 3,39 3,36 +0,03 0,58 De Kroevert 3,35 3,36-0,01 0,62 Mariaschool 3,48 3,36 +0,12 0,62 De Peddepoel 3,40 3,36 +0,04 0,50 OBS Weisterbeek 3,37 3,36 +0,00 0,62 De Wouter 3,31 3,36-0,05 0,58 Basisschool de Twister 3,39 3,36 +0,03 0,59 Megelsheim 3,28 3,36-0,08 0,58 Onder De Linde 3,34 3,36-0,02 0,58 Onder de Wieken 3,28 3,36-0,08 0,55 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,39 3,36 +0,03 0,55 3,36 3,36 0,00 0,58 21

23 Bespreekpunten De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate De leraar boeit mijn zoon/dochter in voldoende mate De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken Analyse De actieve en zelfstandige rol van de kinderen wordt als ruim voldoende gewaardeerd. Op dit onderdeel scoort geen enkele school op een van de items onder de gestelde norm. 22

24 Schoolklimaat GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,18 3,21-0,03 0,71 St.Anna 3,14 3,21-0,07 0,72 De Bottel 2,95 3,21-0,26 0,59 De Brink 3,31 3,21 +0,10 0,56 De Doolgaard 3,14 3,21-0,07 0,64 De Driehoek 3,29 3,21 +0,08 0,67 BS De Horizon 3,27 3,21 +0,06 0,64 De Kameleon 3,18 3,21-0,03 0,64 BS de Klimboom 3,17 3,21-0,04 0,65 De Kroevert 3,02 3,21-0,19 0,85 Mariaschool 3,31 3,21 +0,10 0,65 De Peddepoel 3,08 3,21-0,13 0,66 OBS Weisterbeek 3,29 3,21 +0,08 0,67 De Wouter 3,18 3,21-0,02 0,59 Basisschool de Twister 3,06 3,21-0,15 0,71 Megelsheim 3,23 3,21 +0,02 0,63 Onder De Linde 3,20 3,21-0,01 0,63 Onder de Wieken 3,03 3,21-0,17 0,61 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,12 3,21-0,09 0,68 3,16 3,21-0,04 0,67 23

25 Bespreekpunten Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders Analyse Het schoolklimaat scoort voldoende met uitzondering van De Bottel. 24

26 Zorg en begeleiding GSES GSOS +/- DEV De Schakel 2,86 3,16-0,30 0,83 St.Anna 3,17 3,16 +0,01 0,73 De Bottel 2,95 3,16-0,21 0,72 De Brink 3,40 3,16 +0,24 0,61 De Doolgaard 3,13 3,16-0,03 0,74 De Driehoek 3,34 3,16 +0,18 0,67 BS De Horizon 3,01 3,16-0,15 0,85 De Kameleon 3,11 3,16-0,05 0,68 BS de Klimboom 3,16 3,16 0,00 0,70 De Kroevert 3,00 3,16-0,16 0,91 Mariaschool 3,30 3,16 +0,14 0,74 De Peddepoel 3,21 3,16 +0,05 0,70 OBS Weisterbeek 3,17 3,16 +0,01 0,74 De Wouter 3,06 3,16-0,10 0,68 Basisschool de Twister 3,29 3,16 +0,13 0,72 Megelsheim 3,20 3,16 +0,04 0,72 Onder De Linde 3,21 3,16 +0,05 0,75 Onder de Wieken 3,12 3,16-0,04 0,71 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,22 3,16 +0,06 0,70 3,17 3,16 +0,01 0,74 25

27 Mogelijke verbeterpunten De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind kan helpen Bespreekpunten In geval van extra zorg, worden de ouders er goed bij betrokken De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun kind Analyse Zorg en begeleiding scoort voldoende met uitzondering van de Schakel en de Bottel. 26

28 Opbrengsten GSES GSOS +/- DEV De Schakel 2,96 3,20-0,24 0,76 St.Anna 3,32 3,20 +0,11 0,56 De Bottel 2,98 3,20-0,22 0,61 De Brink 3,31 3,20 +0,11 0,63 De Doolgaard 3,05 3,20-0,15 0,70 De Driehoek 3,25 3,20 +0,04 0,71 BS De Horizon 3,17 3,20-0,04 0,74 De Kameleon 3,25 3,20 +0,05 0,61 BS de Klimboom 3,25 3,20 +0,04 0,65 De Kroevert 3,08 3,20-0,13 0,81 Mariaschool 3,35 3,20 +0,15 0,69 De Peddepoel 3,23 3,20 +0,03 0,61 OBS Weisterbeek 3,20 3,20-0,01 0,69 De Wouter 3,14 3,20-0,06 0,64 Basisschool de Twister 3,23 3,20 +0,03 0,66 Megelsheim 3,21 3,20 +0,01 0,63 Onder De Linde 3,20 3,20 0,00 0,70 Onder de Wieken 3,28 3,20 +0,08 0,67 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,19 3,20-0,01 0,66 3,19 3,20-0,02 0,68 27

29 Bespreekpunten De school informeert mij over de toetsresultaten van mijn zoon/dochter De toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens de rapportbesprekingen De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school (in de schoolgids) Analyse De waardering voor opbrengsten is voldoende, m.u.v. de Schakel en de Bottel. 28

30 Sociale veiligheid GSES GSOS +/- DEV De Schakel 2,97 3,29-0,32 0,81 St.Anna 3,28 3,29-0,01 0,73 De Bottel 3,05 3,29-0,24 0,62 De Brink 3,43 3,29 +0,14 0,58 De Doolgaard 3,39 3,29 +0,10 0,66 De Driehoek 3,38 3,29 +0,09 0,61 BS De Horizon 3,39 3,29 +0,10 0,65 De Kameleon 3,18 3,29-0,11 0,75 BS de Klimboom 3,14 3,29-0,15 0,84 De Kroevert 2,92 3,29-0,37 0,92 Mariaschool 3,39 3,29 +0,10 0,64 De Peddepoel 3,22 3,29-0,07 0,73 OBS Weisterbeek 3,43 3,29 +0,15 0,69 De Wouter 3,09 3,29-0,19 0,70 Basisschool de Twister 3,42 3,29 +0,14 0,66 Megelsheim 3,36 3,29 +0,08 0,62 Onder De Linde 3,35 3,29 +0,07 0,67 Onder de Wieken 3,30 3,29 +0,02 0,65 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,30 3,29 +0,01 0,67 3,30 3,29 +0,01 0,70 29

31 Bespreekpunten De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op het plein Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas Analyse De sociale veiligheid wordt als ruim voldoende gewaardeerd. De schakel en de Kroevert halen niet de gestelde norm. 30

32 Incidenten GSES GSOS +/- DEV De Schakel 2,86 3,15-0,29 0,77 St.Anna 3,03 3,15-0,12 0,65 De Bottel 3,04 3,15-0,11 0,62 De Brink 3,21 3,15 +0,06 0,60 De Doolgaard 3,06 3,15-0,09 0,68 De Driehoek 3,28 3,15 +0,13 0,59 BS De Horizon 3,23 3,15 +0,08 0,65 De Kameleon 3,04 3,15-0,11 0,61 BS de Klimboom 2,94 3,15-0,21 0,79 De Kroevert 2,84 3,15-0,31 0,96 Mariaschool 3,17 3,15 +0,02 0,68 De Peddepoel 3,11 3,15-0,04 0,70 OBS Weisterbeek 3,27 3,15 +0,12 0,71 De Wouter 2,88 3,15-0,27 0,65 Basisschool de Twister 3,29 3,15 +0,14 0,68 Megelsheim 3,23 3,15 +0,08 0,61 Onder De Linde 3,18 3,15 +0,03 0,62 Onder de Wieken 3,03 3,15-0,12 0,56 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,21 3,15 +0,06 0,67 3,14 3,15-0,01 0,69 31

33 Bespreekpunten Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van pesten en treiteren Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van uitschelden Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van digitaal pesten (Internet, sms, msn) Analyse Het reageren op incidenten wordt gewaardeerd als voldoende. Vier scholen behalen hierbij niet de gestelde norm. 32

34 Eindcijfer GSES GSOS +/- DEV De Schakel 2,86 3,08-0,22 0,70 St.Anna 2,97 3,08-0,11 0,55 De Bottel 2,71 3,08-0,38 0,53 De Brink 3,16 3,08 +0,08 0,41 De Doolgaard 3,07 3,08-0,02 0,44 De Driehoek 3,00 3,08-0,08 0,52 BS De Horizon 3,09 3,08 +0,00 0,47 De Kameleon 3,13 3,08 +0,05 0,62 BS de Klimboom 2,72 3,08-0,36 0,71 De Kroevert 2,89 3,08-0,19 0,72 Mariaschool 3,17 3,08 +0,09 0,55 De Peddepoel 3,06 3,08-0,02 0,68 OBS Weisterbeek 3,08 3,08-0,01 0,49 De Wouter 2,84 3,08-0,25 0,66 Basisschool de Twister 3,12 3,08 +0,04 0,54 Megelsheim 3,00 3,08-0,08 0,55 Onder De Linde 3,15 3,08 +0,07 0,51 Onder de Wieken 2,96 3,08-0,12 0,40 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,07 3,08-0,01 0,52 3,03 3,08-0,06 0,56 33

35 Bespreekpunten Welk cijfer geef je de school? (1 = 1/2/3/4, 2 = 5/6, 3 = 7/8, 4 = 9/10) Analyse Het eindcijfer is voldoende. Zeven scholen worden beoordeeld als matig/zwak. 34

36 Meerkeuzevragen Meerkeuzevragen Basisschool Onderbouw (groep 1-4) 471 Basisschool Bovenbouw (groep 5-8) 749 Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) Middenbouw 22 Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) Bovenbouw 18 35

37 Algemeen (1) GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,23 3,38-0,15 0,67 St.Anna 3,51 3,38 +0,13 0,59 De Bottel 3,24 3,38-0,14 0,55 De Brink 3,42 3,38 +0,04 0,55 De Doolgaard 3,38 3,38 +0,00 0,57 De Driehoek 3,51 3,38 +0,13 0,56 BS De Horizon 3,48 3,38 +0,10 0,53 De Kameleon 3,28 3,38-0,10 0,56 BS de Klimboom 3,25 3,38-0,13 0,67 De Kroevert 3,21 3,38-0,17 0,68 Mariaschool 3,44 3,38 +0,06 0,58 De Peddepoel 3,19 3,38-0,19 0,62 OBS Weisterbeek 3,49 3,38 +0,11 0,62 De Wouter 3,31 3,38-0,07 0,54 Basisschool de Twister 3,42 3,38 +0,04 0,58 Megelsheim 3,38 3,38 +0,00 0,56 Onder De Linde 3,42 3,38 +0,04 0,61 Onder de Wieken 3,45 3,38 +0,07 0,53 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,45 3,38 +0,07 0,60 3,39 3,38 +0,01 0,60 36

38 Bespreekpunten Mijn kind voelt zich veilig op het schoolplein Mijn kind voelt zich veilig op weg van school naar huis Mijn kind voelt zich veilig in de klas Analyse Dit onderdeel wordt door de ouders gewaardeerd als ruim voldoende. We scoren net iets boven de gsos. Kinderen voelen zich veilig in de klas en op het schoolplein. Ook de weg van school naar huis wordt als voldoende veilig gewaardeerd. Alle scholen scoren hier boven de gestelde norm. De Driehoek en St. Anna scoren het hoogst; de Peddepoel het laagst. 37

39 Algemeen (2) GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,06 3,30-0,24 0,71 St.Anna 3,26 3,30-0,04 0,70 De Bottel 3,18 3,30-0,12 0,53 De Brink 3,34 3,30 +0,04 0,49 De Doolgaard 3,30 3,30 0,00 0,57 De Driehoek 3,34 3,30 +0,04 0,52 BS De Horizon 3,33 3,30 +0,03 0,58 De Kameleon 3,18 3,30-0,13 0,47 BS de Klimboom 3,19 3,30-0,11 0,71 De Kroevert 2,98 3,30-0,32 0,83 Mariaschool 3,41 3,30 +0,11 0,58 De Peddepoel 3,23 3,30-0,07 0,60 OBS Weisterbeek 3,37 3,30 +0,07 0,62 De Wouter 3,18 3,30-0,12 0,57 Basisschool de Twister 3,41 3,30 +0,11 0,59 Megelsheim 3,24 3,30-0,06 0,56 Onder De Linde 3,32 3,30 +0,02 0,57 Onder de Wieken 3,29 3,30-0,01 0,56 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,33 3,30 +0,03 0,62 3,29 3,30-0,01 0,61 38

40 Bespreekpunten De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor andere leerlingen uit andere groepen De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor andere leerlingen uit zijn (haar) groep De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor (leden van) de directie Analyse Ouders geven aan dat ze ruim tevreden zijn over de wijze waarop scholen de interactie tussen kinderen en volwassenen ondersteunen. Op de Kroevert is deze interactie een aandachtspunt. Ze scoren net onder de norm. Op 5 scholen is aangegeven dat sommige kinderen zich, in interactie met andere kinderen, matig veilig voelen. De Twister scoort het hoogst; de Kroevert het laagst. 39

41 Incidenten GSES GSOS +/- DEV De Schakel 3,09 3,20-0,12 0,63 St.Anna 3,24 3,20 +0,04 0,62 De Bottel 3,18 3,20-0,03 0,61 De Brink 3,28 3,20 +0,08 0,51 De Doolgaard 3,13 3,20-0,07 0,62 De Driehoek 3,27 3,20 +0,07 0,49 BS De Horizon 3,33 3,20 +0,13 0,59 De Kameleon 3,13 3,20-0,07 0,55 BS de Klimboom 3,03 3,20-0,17 0,67 De Kroevert 3,06 3,20-0,15 0,84 Mariaschool 3,33 3,20 +0,12 0,55 De Peddepoel 3,16 3,20-0,04 0,64 OBS Weisterbeek 3,25 3,20 +0,04 0,70 De Wouter 3,13 3,20-0,07 0,67 Basisschool de Twister 3,38 3,20 +0,18 0,60 Megelsheim 3,26 3,20 +0,05 0,62 Onder De Linde 3,22 3,20 +0,02 0,59 Onder de Wieken 3,11 3,20-0,10 0,45 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,28 3,20 +0,08 0,74 3,23 3,20 +0,03 0,63 40

42 Bespreekpunten De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten en/of treiteren De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten via msn, sms, of Internet De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) intimidatie Analyse Het omgaan met incidenten wordt door ouders als voldoende gewaardeerd. Op de onderdelen tegengaan van chantage, vernielingen, diefstal, heling, seksuele intimidatie, ongewenst seksueel gedrag, rascisme en discriminatie op basis van geloof, behalen alle scholen de door Dynamiek gestelde norm. Met betrekking tot fysiek geweld, intimidatie, bedreiging, treiteren en internet-pesten zijn er voor individuele scholen nog aandachtspunten. De Twister scoort het hoogst; de Klimboom het laagst. 41

43 Acties GSES GSOS +/- DEV De Schakel 2,75 3,17-0,41 0,77 St.Anna 3,08 3,17-0,08 0,78 De Bottel 2,96 3,17-0,21 0,75 De Brink 3,23 3,17 +0,06 0,61 De Doolgaard 3,06 3,17-0,11 0,74 De Driehoek 3,14 3,17-0,02 0,68 BS De Horizon 3,16 3,17 0,00 0,77 De Kameleon 3,03 3,17-0,13 0,76 BS de Klimboom 2,83 3,17-0,34 0,80 De Kroevert 2,91 3,17-0,26 1,00 Mariaschool 3,28 3,17 +0,11 0,72 De Peddepoel 3,09 3,17-0,07 0,81 OBS Weisterbeek 3,31 3,17 +0,14 0,71 De Wouter 2,94 3,17-0,23 0,76 Basisschool de Twister 3,30 3,17 +0,13 0,67 Megelsheim 3,27 3,17 +0,11 0,65 Onder De Linde 3,24 3,17 +0,08 0,73 Onder de Wieken 3,14 3,17-0,03 0,68 Basisschool De Dobbelsteen Sevenum 3,16 3,17-0,01 0,74 3,14 3,17-0,03 0,75 42

44 Sterke punten De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken Mogelijke verbeterpunten Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school De school stelt zich op de hoogte van mijn wensen Bespreekpunten Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school De school pakt leerlingen aan die pesten etc. (zie vraag 10 t/m 22) De school neemt contact op als mijn kind een probleem heeft Analyse Ouders waarderen de acties die scholen ondernemen m.b.t. de sociale veiligheid als voldoende. Vijf van onze scholen scoren op dit onderdeel matig. Ouders geven aan dat ze de invloed die ze hebben op het beleid van de school waarderen als matig.geen enkele school haalt de gestelde norm. Dit is echter wel conform de gsos. Ouders geven aan dat scholen zich matig op de hoogte stellen van de wensen van ouders. Meer dan de helft van de scholen haalt hier niet de gestelde norm. Ouders geven aan dat leerkrachten toegankelijk zijn als ze problemen willen bespreken. Dit item wordt gewaardeerd als goed. De Weisterbeek scoort het hoogst; de Schakel het laagst. 43

45 Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV Kwaliteitszorg 2,82 2,85-0,03 0,80 Aanbod 3,16 3,20-0,04 0,64 Tijd 3,35 3,36-0,01 0,73 Pedagogisch Handelen 3,36 3,36 0,00 0,67 Didactisch Handelen 3,33 3,33 0,00 0,63 Afstemming 3,41 3,41 0,00 0,61 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,36 3,36 0,00 0,58 Schoolklimaat 3,16 3,21-0,04 0,67 Zorg en begeleiding 3,17 3,16 +0,01 0,74 Opbrengsten 3,19 3,20-0,02 0,68 Sociale veiligheid 3,30 3,29 +0,01 0,70 Incidenten 3,14 3,15-0,01 0,69 Eindcijfer 3,03 3,08-0,06 0,56 Algemeen (1) 3,39 3,38 +0,01 0,60 Algemeen (2) 3,29 3,30-0,01 0,61 Incidenten 3,23 3,20 +0,03 0,63 Acties 3,14 3,17-0,03 0,75 Mogelijke verbeterpunten Kwaliteitszorg Bespreekpunten 44

46 Kwaliteitszorg Acties Zorg en begeleiding 45

47 Slotconclusies Dynamiek Scholengroep scoort als organisatie een 3,23. Daarmee scoort de organisatie voldoende. De respons op de Vragenlijst was 54%: 1347 van de 2509 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de organisatie een heel goed beeld van haar kwaliteit. Het eindoordeel van de ouders is voldoende. Ouders geven aan dat ze het meest tevreden zijn over het feit dat: de school er voor zorgt dat er weinig lesuitval is: goed hun kind met plezier naar school gaat: goed de leerkracht zich positief opstelt naar hun kind: goed de leerkracht toegankelijk is als de ouder problemen wil bespreken het kind zich veilig voelt in de klas. Ouders zijn het minst tevreden over: de manieren waarop de school ze vraagt naar hun mening, wensen, verwachtingen: onvoldoende de wijze waarop ze invloed kunnen hebben op het beleid van de school: zwak de wijze waarop ze betrokken worden bij extra zorg: zwak de goede adviezen over hoe ze hun kind kunnen helpen:voldoende de wijze waarop de school pesten en treiteren voorkomt: voldoende Waardering van de vragen Onvoldoende (score tot 2,50) 2 1,90% Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 6 5,60% Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 46 43,00% Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 45 42,00% Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 5 4,70% Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 0 0,00% Hoogste en laagste scores Beleidsterrein GSES 46

48 Kwaliteitszorg De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken 3,34 De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school 2,22 Aanbod Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actuele thema's 3,37 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen 3,01 Tijd De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is 3,62 De school besteedt aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen 3,02 Pedagogisch Handelen Mijn zoon/dochter gaat met plezier naar school 3,56 De leraar besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden 3,16 Didactisch Handelen De leraar is een goede leraar 3,44 De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit 3,20 Afstemming Het taalgebruik van de leraar is correct 3,49 De leraar houdt goed rekening met wat mijn zoon/dochter wel of niet kan 3,32 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken 3,42 De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,26 Schoolklimaat De sfeer op school is goed 3,30 47

49 De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders 3,02 Zorg en begeleiding De rapportbesprekingen zijn zinvol 3,35 De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind kan helpen 2,99 Opbrengsten De toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens de rapportbesprekingen 3,25 De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school (in de schoolgids) 3,13 Sociale veiligheid Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas 3,45 De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen 3,05 Incidenten Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van discriminatie 3,29 Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van pesten en treiteren 3,01 Eindcijfer Welk cijfer geef je de school? (1 = 1/2/3/4, 2 = 5/6, 3 = 7/8, 4 = 9/10) 3,03 Algemeen (1) Mijn kind voelt zich veilig in het schoolgebouw 3,42 Mijn kind voelt zich veilig op het schoolplein 3,33 Algemeen (2) De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor personeelsleden zoals de gymleraar, de conciërge, en/of klassenassistent (voor andere volwassenen dan de groepsleraren) 3,39 De school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor andere leerlingen uit andere groepen 3,10 Incidenten 48

50 De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) heling 3,37 De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten en/of treiteren 3,06 Acties De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken 3,50 Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school 2,72 49

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

oudervragenlijst april 2012

oudervragenlijst april 2012 oudervragenlijst april 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Open Poort Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Sociale veiligheid Leerlingen 2012

Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst c.b.s. De Wijngaard Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

vragenlijst SV leerlingen 2013

vragenlijst SV leerlingen 2013 vragenlijst SV leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap)

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Uitslagen Vragenlijst Ericaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst CBS De Borgwal Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale veiligheid leerlingen 2012

Sociale veiligheid leerlingen 2012 Sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Glashorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen

sociale veiligheid leerlingen sociale veiligheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerkrachten Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

sociale veiligheid 2012 leerlingen

sociale veiligheid 2012 leerlingen sociale veiligheid 2012 leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS De Dolfijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert Tevredenheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Enquete Ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete Ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete Ouders Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Didactisch handelen 20121217

Didactisch handelen 20121217 Didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Schooldiagnose Contacten met Ouders

Schooldiagnose Contacten met Ouders Schooldiagnose Contacten met Ouders Uitslagen Schooldiagnose R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De schooldiagnose... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Didactisch handelen. Uitslagen Quick Scan. cbs "De Brug"

Didactisch handelen. Uitslagen Quick Scan. cbs De Brug Didactisch handelen Uitslagen Quick Scan cbs "De Brug" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Pedagogisch handelen Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouderenquête. Uitslagen Vragenlijst. OBS de Swetten

Ouderenquête. Uitslagen Vragenlijst. OBS de Swetten Ouderenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6

Nadere informatie

Interne communicatie. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Interne communicatie. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Interne communicatie Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014

Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014 Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Koppel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Taalleesonderwijs. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Taalleesonderwijs. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Taalleesonderwijs Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

Vragenlijst leraren 2012-2013

Vragenlijst leraren 2012-2013 Vragenlijst leraren 2012-2013 Uitslagen Vragenlijst BS De Bongerd Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten

leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8

evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8 evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8 Uitslagen Vragenlijst OBS De Vosseburcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4

evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4 evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4 Uitslagen Vragenlijst OBS De Vosseburcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst ouders SNB 2014

Vragenlijst ouders SNB 2014 Vragenlijst ouders SNB 2014 Uitslagen Vragenlijst Burgst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 25 nummer 06 27 november 2014

Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 25 nummer 06 27 november 2014 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 25 nummer 06 27 november 2014 TEVREDENHEIDSPEILING OUDERS Eerder dit jaar hebben wij onze vierjaarlijkse tevredenheidspeiling uitgezet onder

Nadere informatie

Kruiend nijs Nieuwsbrief nummer 10 27 mei 2016

Kruiend nijs Nieuwsbrief nummer 10 27 mei 2016 Mounewei 32 9063 JM Mûnein 058-2562110 info@kruired.nl www.kruired.nl Kruiend nijs Nieuwsbrief nummer 10 27 mei 2016 Vragenlijst sociale veiligheid De vragenlijsten met betrekking tot de sociale veiligheid

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

vragenlijst ouders maart-mei 2013

vragenlijst ouders maart-mei 2013 vragenlijst ouders maart-mei 2013 Uitslagen Vragenlijst 15e Openbare Montessorischool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer

Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer Mededelingen van Jaargang 18 Nummer 4 12-02-2015 AGENDA 12-02 Rapport 1 13-02 12.05 start carnavalsvakantie 16-03 t/m 20-03 Week van de lentekriebels 09-03 en 11-02 Oudergesprekken groep 3 17-03 Ouderavond

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Grubbenvorst Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen Pedagogisch klimaat Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie