oudervragenlijst 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oudervragenlijst 2014"

Transcriptie

1 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering van het responspercentage... 6 Waardering van de scores... 6 Meerkeuzevragen... 8 Kwaliteitszorg... 8 Mogelijke verbeterpunten... 9 Men is het eens over... 9 Bespreekpunten... 9 Analyse... 9 Aanbod Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Tijd Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Pedagogisch Handelen Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Didactisch Handelen Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Afstemming Men is het eens over Bespreekpunten Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Schoolklimaat Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Analyse Zorg en begeleiding Men is het eens over Bespreekpunten

3 Opbrengsten Bespreekpunten Algemeen Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Bespreekpunten Slotconclusies Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

4 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst 2014 van C.B.S. De Ark. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van: Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur) Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever) Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder) 3

5 De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? 2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Meerkeuzevragen 3 vragen Kwaliteitszorg 9 vragen Aanbod 12 vragen Tijd 8 vragen Pedagogisch Handelen 9 vragen Didactisch Handelen 7 vragen Afstemming 4 vragen Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 5 vragen Schoolklimaat 7 vragen Zorg en begeleiding 8 vragen Opbrengsten 2 vragen Algemeen 6 vragen 4

6 De Vragenlijst bestaat in totaal uit 80 vragen. 5

7 Gegevens Organisatiegegevens Organisatie C.B.S. De Ark Adres St. Maartensregtplein 15 Postcode + Plaats 2636GC Schipluiden Periode van afname Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 19 mei 2014 tot 6 juni Aantal respondenten Totaal aantal respondenten 78 Aantal afgerond 36 Responspercentage 46% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Erg laag Een respons tussen 16% en 34% Laag Een respons tussen 34% en 50% Voldoende Een respons tussen 50% en 70% Goed Een respons boven 70% Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Onvoldoende Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 6

8 Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit: 1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator De vraag (stelling) De gemiddelde score van eigen school (GSES) De gemiddelde score van andere scholen (GSOS) Het verschil tussen GSES en GSOS De standaardafwijking 2. De sterke punten (indien van toepassing) 3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing) 4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing) 5. Bespreekpunten (indien van toepassing) 7

9 Meerkeuzevragen Hoeveel kinderen heeft u op school? meer dan 3 3 Is het kind waarvoor u deze vragenlijst invult een jongen of een meisje? jongen 15 meisje 21 In welke groep zit het kind waarvoor u deze vragenlijst invult?

10 Kwaliteitszorg GSES GSOS +/- DEV Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school 2,71 2,17 +0,53 0,89 De schoolleiding en/of de leraren houden rekening met mijn mening 3,17 2,86 +0,31 0,69 Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren 3,03 2,63 +0,41 0,81 De school informeert ouders regelmatig over de effecten van verbeteractiviteiten 3,17 2,64 +0,53 0,64 De school stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de verwachtingen van de ouders 2,83 2,66 +0,16 0,70 De school legt in voldoende mate verantwoording af aan de ouders 3,09 2,80 +0,29 0,52 De school staat goed bekend 3,44 3,10 +0,34 0,50 De ouders spreken positief over de school 3,41 3,01 +0,40 0,55 De schoolgids bevat voldoende informatie 3,47 0,50 3,15 2,74 +0,40 0,71 Mogelijke verbeterpunten Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school De school stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de verwachtingen van de ouders Men is het eens over De school staat goed bekend De schoolgids bevat voldoende informatie Bespreekpunten Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren De school stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de verwachtingen van de ouders Analyse 9

11 We willen ouders meer betrekken bij de inhoud en organisatie van school. Daarom zetten wij een klankboordgroep op die regelmatig bij elkaar komt. De eerste bijeenkomst vindt nog dit schooljaar plaats. Gespreksonderwerp zal de uitkomst van dit onderzoek zijn. Het streven is om 4 x per jaar in gesprek te gaan met elkaar. Gesprekspartners zijn de ouders en de directeur van de school. 10

12 Aanbod GSES GSOS +/- DEV Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 3,55 3,24 +0,30 0,56 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen 3,10 3,00 +0,11 0,55 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit 3,38 3,26 +0,12 0,54 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actief burgerschap 3,11 3,03 +0,07 0,62 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan zelfstandig werken 3,45 0,56 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen 3,06 2,96 +0,11 0,80 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken digitale middelen 3,29 0,45 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten 3,34 3,24 +0,10 0,59 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten 3,09 3,04 +0,05 0,72 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kennisontwikkeling 3,24 3,13 +0,11 0,55 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming 2,97 3,04-0,07 0,67 De school besteeds voldoende informatie aan het (leren) samenwerken 3,45 0,50 3,26 3,11 +0,15 0,63 Sterke punten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden Mogelijke verbeterpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming 11

13 Men is het eens over Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken digitale middelen De school besteeds voldoende informatie aan het (leren) samenwerken Bespreekpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming Analyse Op basis van bovenstaande vragen kan worden geconcludeerd dat ouders zeer tevreden zijn over ons aanbod. Het stukje creatieve vorming pakken wij komend schooljaar beter op door de talenten van leerkrachten op dit gebied in te zetten in meerdere groepen. Ook zullen wij het aanbod van het Kickertje gebruiken om meer in te zetten op creatieve vorming. 12

14 Tijd GSES GSOS +/- DEV De school begint goed op tijd 3,64 3,50 +0,13 0,48 De school eindigt goed op tijd 3,55 3,27 +0,28 0,56 De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben 3,37 3,02 +0,35 0,66 De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen 3,20 2,96 +0,24 0,75 De leraren geven (te) weinig huiswerk 2,95 2,49 +0,46 0,82 De leraren geven (te) veel huiswerk 2,09 2,25-0,16 0,90 Ik ben tevreden over de schooltijden 3,27 3,38-0,11 0,75 Een continue rooster (8.30u uur) zou wenselijk zijn 2,30 1,32 3,10 3,08 +0,02 0,96 Sterke punten De school begint goed op tijd De school eindigt goed op tijd Mogelijke verbeterpunten De leraren geven (te) veel huiswerk Een continue rooster (8.30u uur) zou wenselijk zijn De leraren geven (te) weinig huiswerk Men is het eens over De school begint goed op tijd Bespreekpunten Een continue rooster (8.30u uur) zou wenselijk zijn De leraren geven (te) veel huiswerk De leraren geven (te) weinig huiswerk 13

15 Analyse Ouders en kinderen zijn beiden wisselend van mening over het huiswerk. Hier moeten we op school een duidelijke lijn in krijgen. Kinderen moeten betere voorbereid worden op dit gebied richting het voortgezet onderwijs. Dit wordt een speerpunt komend schooljaar. De meeste ouders zijn niet voor een continue rooster. 14

16 Pedagogisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De school ziet er gezellig uit 3,24 3,18 +0,06 0,55 De lokalen zien er gezellig uit 3,12 3,21-0,09 0,59 De leraar kan goed luisteren 3,33 3,26 +0,07 0,64 De leraar laat je uitspreken 3,40 3,35 +0,05 0,49 De leraar heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter 3,44 3,43 +0,01 0,50 De leraar zorgt voor een veilig klimaat in de klas(sen) 3,42 3,35 +0,08 0,49 De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van mijn zoon/dochter 3,42 3,34 +0,08 0,49 De leraar bevordert de zelfstandigheid van mijn zoon/dochter 3,44 3,37 +0,07 0,50 De leraar geeft voldoende hulp aan mijn zoon/dochter 3,35 3,28 +0,08 0,65 3,35 3,31 +0,04 0,56 Men is het eens over De leraar laat je uitspreken De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van mijn zoon/dochter De leraar zorgt voor een veilig klimaat in de klas(sen) Bespreekpunten De leraar geeft voldoende hulp aan mijn zoon/dochter De leraar kan goed luisteren De lokalen zien er gezellig uit Analyse Dit is een mooie resultaat. Deze veilige basis is een goed startpunt voor het verder ontwikkelen van ons onderwijsconcept. 15

17 Didactisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam 3,47 3,47 0,00 0,50 De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd 3,56 3,50 +0,06 0,50 De leraar zorgt ervoor dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen 3,44 3,35 +0,08 0,56 De leraar van mijn zoon/dochter kan goed uitleggen 3,45 3,40 +0,05 0,50 De leraar ondersteunt mijn zoon/dochter goed bij het werk 3,43 3,31 +0,13 0,56 De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit 3,28 3,18 +0,09 0,64 De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden 3,33 3,25 +0,09 0,60 3,43 3,36 +0,07 0,56 Sterke punten De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd Men is het eens over De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd De leraar van mijn zoon/dochter kan goed uitleggen De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam Bespreekpunten De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden De leraar ondersteunt mijn zoon/dochter goed bij het werk Analyse Leerkrachten zijn capabel op onze school en zeer goed in staat hun didactisch handelen af te stemmen op de verschillende niveaus en vaardigheden. 16

18 Afstemming GSES GSOS +/- DEV De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter 3,30 3,36-0,06 0,63 De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter 3,27 3,28-0,01 0,66 Het taalgebruik van de leraar is correct 3,45 3,52-0,07 0,50 De leraar houdt mij goed op de hoogte van de vorderingen van mijn zoon/dochter 3,32 0,67 3,34 3,39-0,05 0,62 Men is het eens over Het taalgebruik van de leraar is correct Bespreekpunten De leraar houdt mij goed op de hoogte van de vorderingen van mijn zoon/dochter De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter 17

19 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen GSES GSOS +/- DEV De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,28 3,22 +0,05 0,58 De leraar boeit mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,35 3,26 +0,10 0,54 De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid 3,38 3,36 +0,02 0,55 De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken 3,43 3,40 +0,04 0,50 De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken 3,40 3,37 +0,03 0,49 3,37 3,32 +0,04 0,54 Men is het eens over De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken Bespreekpunten De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid De leraar boeit mijn zoon/dochter in voldoende mate Analyse Ten opzichte van de vorige keer dat deze vragenlijst is ingevuld is dit stuk goed vooruit gegaan. We zien dat ouders meer tevreden zijn over de zelfstandige rol van kinderen. Het coöperatief leren maakt dat kinderen meer leren samenwerken op een functionele manier. 18

20 Schoolklimaat GSES GSOS +/- DEV Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school 3,33 3,02 +0,31 0,53 Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang 3,48 3,34 +0,15 0,50 De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders 3,00 3,08-0,08 0,66 Ik ben tevreden over de ouderavonden 3,06 3,18-0,11 0,62 De sfeer op school is goed 3,64 3,32 +0,31 0,48 De school ziet er verzorgd uit 3,39 3,18 +0,21 0,49 De lokalen zien er verzorgd uit 3,41 3,20 +0,21 0,49 3,33 3,19 +0,15 0,58 Sterke punten De sfeer op school is goed Men is het eens over De sfeer op school is goed De school ziet er verzorgd uit De lokalen zien er verzorgd uit Bespreekpunten De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders Ik ben tevreden over de ouderavonden Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school Analyse Iets om trots op te zijn. Komend schooljaar starten we met Kiva. Een antipestmethode die nog meer ingaat op het groepsproces en een veilige sfeer op school. 19

21 Zorg en begeleiding GSES GSOS +/- DEV Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar 3,44 3,30 +0,14 0,56 De school communiceert goed met de ouders over (extra) begeleiding 3,31 2,98 +0,33 0,67 De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen 3,36 2,99 +0,37 0,64 In geval van extra zorg worden de ouders er goed bij betrokken 3,48 3,04 +0,44 0,50 De school geeft goede adviezen met betrekking tot de hulp die je als ouder kunt geven 3,13 2,93 +0,19 0,78 De school begeleidt ouders goed bij de keuze van het vervolgonderwijs 3,06 3,09-0,03 0,56 De school organiseert voldoende rapportbesprekingen 3,28 3,18 +0,10 0,67 De rapportbesprekingen zijn zinvol 3,34 3,34 +0,00 0,59 3,31 3,12 +0,19 0,64 Men is het eens over In geval van extra zorg worden de ouders er goed bij betrokken Bespreekpunten De school geeft goede adviezen met betrekking tot de hulp die je als ouder kunt geven De school organiseert voldoende rapportbesprekingen De school communiceert goed met de ouders over (extra) begeleiding 20

22 Opbrengsten GSES GSOS +/- DEV De school geeft in inzicht in de eindresultaten 3,41 3,14 +0,27 0,62 De school informeert ouders over de toetsresultaten 3,33 3,07 +0,26 0,65 3,37 3,10 +0,27 0,64 Bespreekpunten De school informeert ouders over de toetsresultaten De school geeft in inzicht in de eindresultaten 21

23 Algemeen GSES GSOS +/- DEV Ik heb de school gekozen omdat de identiteit mij aansprak 3,45 3,24 +0,21 0,76 Ik heb de school gekozen omdat de school dichtbij is 2,83 3,06-0,23 0,99 Ik heb de school gekozen omdat de resultaten goed zijn 3,07 2,93 +0,14 0,74 Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen 2,43 2,57-0,14 1,14 Ik ben tevreden met de schoolkeuze 3,59 3,36 +0,24 0,61 Ik heb de school gekozen omdat ik of mijn partner op deze school heeft gezeten 3,00 1,22 3,11 3,06 +0,05 0,98 Sterke punten Ik ben tevreden met de schoolkeuze Mogelijke verbeterpunten Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen Ik heb de school gekozen omdat de school dichtbij is Bespreekpunten Ik heb de school gekozen omdat ik of mijn partner op deze school heeft gezeten Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen Ik heb de school gekozen omdat de school dichtbij is 22

24 Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV Kwaliteitszorg 3,15 2,74 +0,40 0,71 Aanbod 3,26 3,11 +0,15 0,63 Tijd 3,10 3,08 +0,02 0,96 Pedagogisch Handelen 3,35 3,31 +0,04 0,56 Didactisch Handelen 3,43 3,36 +0,07 0,56 Afstemming 3,34 3,39-0,05 0,62 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,37 3,32 +0,04 0,54 Schoolklimaat 3,33 3,19 +0,15 0,58 Zorg en begeleiding 3,31 3,12 +0,19 0,64 Opbrengsten 3,37 3,10 +0,27 0,64 Algemeen 3,11 3,06 +0,05 0,98 Bespreekpunten Algemeen Tijd Kwaliteitszorg 23

25 Slotconclusies C.B.S. De Ark scoort als organisatie een 3,27. Daarmee scoort de organisatie ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 46%: 36 van de 78 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de organisatie een goed beeld van haar kwaliteit. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn zeer positief. Ouders zijn tevreden over de school, kinderen voelen zich veilig. Daar waar de uitkomst iets lager uitvalt kunnen we praktisch aan de slag met deze punten. Waardering van de vragen Onvoldoende (score tot 2,50) 3 3,80% Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 5 6,30% Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 18 23,00% Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 45 56,00% Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 6 7,50% Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 0 0,00% Hoogste en laagste scores Beleidsterrein GSES Kwaliteitszorg De schoolgids bevat voldoende informatie 3,47 Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school 2,71 Aanbod Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 3,55 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming 2,97 Tijd De school begint goed op tijd 3,64 24

26 De school begint goed op tijd 3,64 De leraren geven (te) veel huiswerk 2,09 Pedagogisch Handelen De leraar heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter 3,44 De lokalen zien er gezellig uit 3,12 Didactisch Handelen De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd 3,56 De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit 3,28 Afstemming Het taalgebruik van de leraar is correct 3,45 De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter 3,27 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken 3,43 De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,28 Schoolklimaat De sfeer op school is goed 3,64 De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders 3,00 Zorg en begeleiding In geval van extra zorg worden de ouders er goed bij betrokken 3,48 De school begeleidt ouders goed bij de keuze van het vervolgonderwijs 3,06 Opbrengsten De school geeft in inzicht in de eindresultaten 3,41 De school informeert ouders over de toetsresultaten 3,33 25

27 Algemeen Ik ben tevreden met de schoolkeuze 3,59 Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen 2,43 26

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2016

Vragenlijst leerlingen 2016 Vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst kbs de Linderte Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Oudertevredenheid en veiligheid 2015

Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst OBS De Kameleon Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst Beatrixschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

tevredenheid ouders 2016

tevredenheid ouders 2016 tevredenheid ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Leraren Algemeen Op Kop 2014

Leraren Algemeen Op Kop 2014 Leraren Algemeen Op Kop 2014 Uitslagen Vragenlijst School B voor daltononderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Wheemschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens...

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie)

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) Uitslagen Vragenlijst basisschool Het Anker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens...

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS Weisterbeek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 567

veiligheid leerlingen 567 veiligheid leerlingen 567 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Schelp Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 2014

veiligheid leerlingen 2014 veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 leerlingen

sociale veiligheid 2016 leerlingen sociale veiligheid 2016 leerlingen Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool met de Bijbel "Steenenkamer" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen

Sociale Veiligheid leerlingen Sociale Veiligheid leerlingen 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Leerlingen compact

Sociale Veiligheid Leerlingen compact Sociale Veiligheid Leerlingen compact 2016-2017 Uitslagen Vragenlijst OBS de Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Nijmeegse School Vereniging II Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 ouders

sociale veiligheid 2016 ouders sociale veiligheid 2016 ouders Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

sociale vragenlijst leerlingen 2016

sociale vragenlijst leerlingen 2016 sociale vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Dr. Ir. C. Lelyschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Sociale veiligheid en welbevinden 2017

Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Uitslagen Vragenlijst SBO De Twister Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2013

Vragenlijst leerlingen 2013 Vragenlijst leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst obs de Pijlstaart Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2013

Vragenlijst ouders 2013 Vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst o.b.s. de Marshof Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst St.Anna Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2017

Vragenlijst leerlingen 2017 Vragenlijst leerlingen 2017 Uitslagen Vragenlijst Edese Montessorischool Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale veiligheid Leerlingen 2012

Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst c.b.s. De Wijngaard Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal

Nadere informatie

Soc. Vragenlijst Leerlingen

Soc. Vragenlijst Leerlingen Soc. Vragenlijst Leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale vragenlijst ouders.

Sociale vragenlijst ouders. Sociale vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013)

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) Uitslagen Vragenlijst Chr. jenaplanschool 'de Kring' Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Enquete T leerlingen ARH

Enquete T leerlingen ARH Enquete T leerlingen ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie