KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw"

Transcriptie

1 SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1

2 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool heeft vier kinderen per klas en een puntdak zodat een bal er altijd af kan rollen. De leerlingen in het basisonderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij. De school van 2020 bereidt leerlingen hierop voor met uitdagend en toekomstbestendig onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle leerlingen. STRATEGISCH BELEIDSPLAN Deze brochure geeft u op hoofdlijnen inzage in het strategisch beleid dat de SKO en haar scholen in de komende jaren gaan voeren. Dat beleid bepalen we niet alleen. Tijdens inspirerende bijeenkomsten met leerlingen, ouders, leerkrachten en directies hebben we samen nagedacht over de toekomst van het leren. Kinderen laten leren is het centrale thema voor de komende jaren. In onze school is overal iets anders te doen. Wij hebben een bioscoop en ook een glijbaan waarmee je in het laboratorium uitkomt. 21 STE CENTURY SKILLS Wij denken toekomstgericht en kijken naar de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om zich tot zelfstandige, mondige, respectvolle, betrokken en ondernemende individuen te ontwikkelen. Naast de kernvakken - als taal en rekenen - zijn dat vaardigheden als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociaal gedrag. sociaal gedrag problemen oplossen samenwerken ictgeletterdheid Wij hebben ipads Onze school is half rond zodat er veel licht op onze droomschool naar binnen valt. Verder bestaat het uit een creativiteit zodat we onze toetsen grote moestuin, interactieve ruimtes en nog kritisch denken naar de meester en juf meer vernieuwende ruimtes, zoals een muziek-, 21 st century skills kunnen sturen. een techniek- en een rustlokaal. 2 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 3

3 ONZE SCHOLEN ONTWERPERS VAN ONDERWIJS Onze scholen hebben en ontwikkelen hun eigen onderwijsprofiel. Zij stellen de leerbehoeften van hun leerlingen centraal. Kinderen hebben talenten en dromen die we stimuleren en ontwikkelen. Dit doen we door in een veilige omgeving uitdagend en inspirerend onderwijs te bieden en onze leerlingen voor te bereiden op een continue veranderende samenleving. Door die samenleving worden hoge eisen gesteld aan kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs. We stimuleren onze scholen dan ook om op basis van hun eigen onderwijsprofiel het onderwijs in 2020 te ontwerpen. ZELFSTURING Bij ontwerpers van onderwijs hoort een passende stijl van onderwijskundig leiderschap. Scholen zijn zelfsturend en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, nieuw beleid te toetsen en ervaringen te delen. De scholen zijn professionele organisaties, waarin teams van goed opgeleide leraren het onderwijs maken, goed geleid door bekwame schoolleiders. Op een planmatige manier en door als team samen te leren en te onderzoeken, werken ze stapsgewijs aan onderwijsontwikkeling en -verbetering. INTEGRAAL KINDCENTRUM Alle scholen ontwikkelen zich op basis van hun eigen visie en mogelijkheden en in relatie met de partners in het schoolnetwerk in de richting van een Integraal Kindcentrum. Ze werken samen met kinderopvang, buurt- en sportverenigingen en cultuurinstellingen om een samenhangend aanbod van opvang, educatie, zorg en vrije tijd te bieden voor kinderen van 0-13 jaar. De doorgaande lijn houdt niet op bij 12 jaar. Waar mogelijk ondersteunen we initiatieven die een doorgaande lijn van 0-16 jaar bevorderen. Doorgaande ontwikkeling SCHOLEN GAAN ONDERWIJSVORMEN FLEXIBELER TOEPASSEN. KINDEREN LEREN BIJVOORBEELD GRAAG SPELENDERWIJS EN DAARVOOR ZIJN DE STANDAARD ONDER- WIJSVORMEN MINDER GESCHIKT. 4 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 5

4 DE LEERKRACHTEN VEELZIJDIGE VAKMENSEN DE OUDERS PARTNERS Kwalitatief onderwijs hangt in grote mate af van de kwaliteit van leerkrachten. Ze hebben zicht op de onderwijsbehoeften en talenten van kinderen en voeren onderwijsvernieuwingen door in het dagelijkse onderwijs. Het vak van leerkracht is complex. Ze moeten afstemmen op de ontwikkeling van de leerlingen, kennis hebben van leerlijnen en leerstofinhouden en dit toepassen vanuit een onderzoekende houding. ACTIEF PERSONEELSBELEID In ons personeelsbeleid benaderen we de leerkracht als een veelzijdige vakman of vakvrouw die alle ruimte krijgt voor zelfontplooiing en die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar vakmanschap. We voeren een gezondheid bevorderend beleid, gericht op een zo laag mogelijk ziekteverzuim en een zo hoog mogelijk werkplezier. We willen dat leerkrachten trots zijn op hun mooie en veelzijdige vak en dat ze werken vanuit betrokkenheid en passie voor leren. KENNIS ONTWIKKELEN EN DELEN Leerkrachten worden door ons erkend en gehoord en spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen van het onderwijs van de 21ste eeuw. We investeren in scholing en kennisdeling, onder meer in de vorm van de SKO-academie (Akke&Demi), de plek om van en met elkaar te leren, elkaars expertise te benutten en onderzoeksresultaten uit te wisselen. Onderzoek wijst uit dat een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang is voor de ontwikkeling van een kind. We zien ouders als partners en betrekken ze in toenemende mate bij de school- en de leerprestaties van hun kind(eren). PARTNERSCHAP De school is verantwoordelijk voor het contact met de ouders over het eigen kind. Onze scholen investeren in ouderbetrokkenheid, organiseren werkbijeenkomsten en start- en exitgesprekken. We stimuleren school en ouders om samen nieuwe informatie te zoeken en delen. We bieden ouders en medewerkers scholing aan over onderwijskundig partnerschap. OUDERTEVREDENHEID We meten regelmatig met tevredenheidsonderzoeken de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers. Naast deze metingen wordt de kwaliteit van het onderwijs met ouders geëvalueerd in o.m. de medezeggenschap en ouderpanels. 6 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 7

5 DE KINDEREN GERICHT OP HUN TOEKOMST In ons onderwijs gaan we nog meer kindgericht werken. Het onderwijs van 2020 bereidt leerlingen voor met uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen. School, ouders en kinderen trekken daarbij gezamenlijk op. Zo bouwen we samen aan kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs. RUIMTE VOOR ONTWERPERS VAN ONDERWIJS De SKO heeft een duidelijke toekomstvisie en de ambitie om met haar scholen te bouwen aan kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs. We streven naar diversiteit en de scholen hebben de ruimte om hun eigen visie op het onderwijs van de toekomst te ontwerpen en uit te voeren. We ondersteunen ze bij hun onderzoek naar hoe het onderwijs van morgen vormgeven kan worden. Daarbij denken we aan onder meer flexibilisering van schooltijden, leertijdverlening, de virtuele leeromgeving en aandacht voor o.a. meer- en hoogbegaafdheid, techniekonderwijs en cultuureducatie. BELEID BEPALEN WE NIET ALLEEN. DE IDEEËN VAN LEERLINGEN, OUDERS, LEERKRACHTEN EN DIRECTIES ZIJN DE BOUWSTENEN VOOR DE KOERS DIE DE SKO VAART. INNOVEREN EN INVESTEREN De SKO stimuleert en ondersteunt innovatie. We stellen kaders, faciliteren schoolteams en geven ruimte aan de professionele dialoog in de school. We zetten nog beter in op kennisdeling tussen scholen en bieden ruimte voor onderzoek, toetsing en reflectie, ook op het gebied van levensbeschouwing. We bieden scholing o.a. in onze opleidingsacademie, stimuleren zelfsturing op scholen, (ver)bouwen de gebouwen tot eigentijdse scholen passend bij vernieuwend onderwijs en investeren in ict. SKO academie zelfsturing scholen kennisdeling ict moderne gebouwen duurzaam Leren en innoveren 8 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 9

6 KINDEREN LATEN LEREN We hebben een duidelijk beeld geschetst van de visie van de scholengroep, de nieuwe ontwikkelingen op schoolniveau, de rol van de leerkrachten en de rol van ouders als partner in belang van het kind. Zo zijn we weer terug bij dat waar het allemaal om draait binnen de SKO en haar scholen: de leerbehoeften van de kinderen ofwel het kinderen laten leren. Ons beleid staat in dienst van het lerende kind. We laten kinderen meedenken over de invulling van het onderwijs en dagen ze uit om meer verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Het strategisch beleidsplan is mede tot stand gekomen door goed te luisteren naar onze leerlingen en dat blijven we doen. COLOFON Onderwijscommunicatie Coach Advies en ontwerp Cre-aid Fotografie en illustraties Stimuleren van dromen, talenten en ambitie SKO Flevoland en Veluwe De Meentweg BP, Lelystad Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 11

7 SKO Flevoland en Veluwe Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe 12

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Koers & Ambities 2015-2018

Koers & Ambities 2015-2018 1 Koers & Ambities 2015-2018 voorwoord Net als de wereld is stichting OOZ volop in beweging. elke dag Zie ik het Om mij heen. ONderweg Naar mijn werkplek, bij mijn directe collega s en vooral OOk in ONZe

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen Professionalisering Noorderpoort Transitie in drie Programmalijnen Februari 2013 Noorderpoort versterkt de regio Professionalisering Noorderpoort: Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in, Transitie

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst

Samen werken aan de toekomst Samen werken aan de toekomst Schoolplan 2012-2016 Schoolplan 2012-2016 en werkprogramma schooljaren 2012-2016 Samen werken aan de toekomst Vooraf Het schoolplan 2012-2016 is de koers van het Fioretti College

Nadere informatie