.,.".-..*'-"1ïchamelif k mishandeld door. hun Pakistaanse vader en hun Hollandse stiefmoeder. Totdat. ze weten te ontsnappen aan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".,.".-..*'-"1ïchamelif k mishandeld door. hun Pakistaanse vader en hun Hollandse stiefmoeder. Totdat. ze weten te ontsnappen aan"

Transcriptie

1

2

3 Drie Pa nse zus]es emlgre naar Nederland. Ruim tien jaar wrden ze uitgebuit en-qfiíselmatig geestelijk en.,.".-..*'-"1ïchamelif k mishandeld dr hun Pakistaanse vader en hun Hllandse stiefmeder. Ttdat ze weten te ntsnappen aan, het nmenselijke leven dat zij leiden. Om vijf uur pstaan, huis schnmaken, ntbijt klaarzetten terwijl vader, stiefmeder en stiefbrer uitslapen. Dan naar schl en als ze thuiskmen. huiswerk maken, pruimen, eten kken vr het gezin. Ze hebben geen vrije tijd en mgen niet met vriendinnetjes spelen. Als ze iets'verkeerds' den, krijgen ze klappen met een stk, pllepel, riem, ketting f ldeerhanger. EIke dag wrdt er tegen ze gezegd dat ze vies, stm, dm, lelijk en achterbaks zrjn. Maar het allerergste is het gebrek aan liefde, warmte, genegenheid, speelruimte en veiligheid. Dat zijn zaken waar elk kind recht p heeft. De vader en stiefmeder van Zahída (48), Ayesha (44) en Hameeda (41), zijn in 2002 verrdeeld tt het betalen van een schadevergeding aan de twee jngste zussen. De udste zus deed niet mee aan de rechtszaak mdat ze de cnfrntatie niet aankn. Hun ddgewaande meder ntmetten zij na bijna dertig jaar in 1997 en als zij jaren later testemming krijgt m in Nederland te wnen, bliiken haa mtieven niet uit liefde maar uit materiële verwegingen. De zveelste tegenvaller vr het drietal en vral vr Hameeda die zich tt het uiterste heeft ingezet m haar meder naar Nederland te halen. Dit is het schrijnende en schkkende levensverhaal van Hameeda Lakh in een ntendr De auteur schreef er drie beken ver: Verbrgen tralies, ver haar jeugd en integratie in Nederland, Gebrken cirkel ver de hereniging met haar meder en Geheim geweld. ver kindermishandeling. In haar derde bek staan tegenstellingen p een rijtje van he Hameeda Lakh zichzelf vreger zag, en he ze nu is. Als je dat leest, vraal je je af: he heeft zij dit drama en trauma verleefd en verwerkt? s en Gebrke cht en ze zijn kmt in nve and Het derde Meer infrmatie: en www. st i chtin g geh e i mgew ei d. ni 12 c clrfull

4 '.f,.nnlïster n het kirrdertehuis heeft het hrijven mij gehlpen deze eilijke peride te verbrusgen. zat vl en-rties en gevelens e ik aan niemand kn'iit kn, rs schreef ik alles pr. Jec-l1 jaren ltrter samertl'nde et mijn man Gilrrrcl en ntijn rste kindje kreeg, kcht hij een 'mputer vr nte zdat ik mijn nties p papier kn zetten. al werd de b.rsr: r r mijn rek. Maar ik had ng zveel agen waar ik geen antwrd p rd. Na de hereniging mer rrriin eder, vielen alle puzzelstukjes r z'n plaats. Het verhaal was rmpleet en ik kn aan mijn rek beginnen. Het was een :vrijding m het p te schrijven, aar k cnfrnterend. Alles vam weer bven. Tijdens het hrijven zat ik in mijn eigen :reld en dat was ng een veilig vel. Maar na de verschijning n het bek, kn ik rne niet eer verstppen. Ik had rne niet realiseerd dat het bek zveel ; zu maken, de impact was rm. Opeens gaf ik lezingen r mijn bek te prmten. rar stnd ik dan mijn verhaal vertellen aan hnderden :nsen, terwijl ik dat juist enlang angstvallig verbrgen b gehuden. In het begin zg I me helemaal leeg, want het ttte me zveel energie. Maar reacties van de mensen waren 'tverwarmend. Ze gaven me kracht m dr te gaan. Als d dacht ik dat ik de enige was, ar er waren veel meer mensen geweld hadden meegemaakt. n verhalen en reacties en mij de erkenning en de estiging van de innerlijke jd die slachtffers van reld meemaken. Dr in de nbaarheid te verschijnen en me kwetsbaar p te stellen, gaf ik Inensen een kijkje in mijn leven. Dat is best vreemd. Ze denken sms dat ik alles heb verwerkt, mdat ik ver n.riin leven kan praten en schrijven. Dan vragen ze: 'Ga je nu r.erder met je leven?' Maar l.ret is rnijn verhaal, dat raak ik nit nreer kwijt. Waarm zu ik mijn verleden wegstppen? Dat heb ik altijd al gedaan. Ik kan niet zeggen: het is gebeurd en ik rr il er niet meer mee bezigzijn. Onmgelijk. Ik zal geen vierde bek ver mijzelf schrijven, maar ik denk aan een rman f aan een kinderbek. Misschien dat het kinderbek k ver geweld zal gaan m kinderen te helpen het te verwerken." S lchtffe r "De geestelijke mishandeling vnd ik erger dan de lichamelijke. Ik slt me er p een bepaalde manier vr af. Het leek wel alsf ik buiten mezelf lrad, dat ik daardr de kjappen niet meer velde. Huilen wilde ik niet, want dat gunde ik ze niet. Mijn lichaam knapte weer p na een pak slaag, maar mijn geest niet. Want tegen wrden had ik geen verweer. Wat kun je zeggen als je vader en stiefmeder elke dag tegen je zeggen he vies en smerig je bent en dat je een her bent. Vr een kind is het niet te bevatten. Je bent z weerls. Die wrden biijven in je hfd zitten en raken je meer dan de klappen. Als kind wil je dat er van je wrdt gehuden en je kunt geen excuses verzrnnen vr het gedrag van je uders. Ik heb in mijn jeugd veel haat gekend, ik zat vl bsheid. Het waren gevelens waar ik geen raad mee wist. Ik haatte mijn vader z erg, maar ik haatte mezelf ng het meest. Ik was z bs p mezelf mdat ik het slaan en vernederen liet gebeuren. Eigenlijk zaren er twee meisjes in mij: het bange meisje dat zich liet slaan en uitschelden en de nverschrkkene die tch haar eigen dingen deed, k al kreeg ze daarna straf. Pas nu denk ik: dat kind was best dapper. Want ndanks dat ik de jngste was, was ik de enige die steeds prbeerde te ntsnappen. VIak vr mijn vierde en definitieve ntsnapping zei mijn vader tegen me, nadat hij me in elkaar had geslagen:'de vlgende keer maak ik je dd.' Gelukkig is die keer er nit gekmen." 0verwinncr "Nu kan ik eindelijk zeggen dat er dagen zi)n dat ik er nier aan denk. Maar sms kmt er een herinnering naar bven en zit ik niet lekker in mijn vel. Nu kan ik denken: ik mag me even rt velen en daarna gaat het wel weer ver. Maar vreger werd ik bs p mezelf als ik me niet ged velde. Ten ntkende ik het, deed ik tch gemaakt vrlijk, maar lag ik in bed te huilen. Vr de buitenwereld heb ik het ged: ik ben een succesvl schriifster. ik heb een leuke man, twee schatten van kinderen en een mi huis, maar niemand ziet mijn littekens. Dat is het verbrgen verdriet. Ik heb mijn verleden psitief gebruikt. Via mijn beken, de lezingen en de stichting kan ik kinderen en vlwassenen bereiken en ze de steun bieden die ik zelf nit heb gehad. Ik vel me gezegend dat ik dat mag den. Mijn mrt is, en dat hebik k in mijn bek geschreven: mijn innerlijke kracht is mijn miste bezit. In de duistere tijden waarin mijn lichaam bijna niet meer verder kn, bleef mijn geest altijd vereind. Het is misschien raar m te zeggen, maar znder mijn traumatische jeugd zu ik waar s chij nlijk n it gewrden zij n wie ik nu vandaag ben. Ik heb het geluk gehad mijn duisterrus m te zetten naar licht. Mijn tragedie werd een verwinning ' Zussen 'Aanvankelijk stnden mijn zussen achter het eerste bek. Ze stnden niet te springen, maar vnden het ged dat ik het deed. De persnlijke details ver hen zijn er uitgehaald en ik heb zelf de keuze gemaakt m alle namen te fingeren m z hun privacy te beschermen. Maar ze werden tch herkend dr mijn bek. Mensen spraken ze erp aan en daar hadden ze meite mee. Heel begrijpelijk. Met mijn middelste zus heb ik geen cntact meer. Mijn udste zus spreek ik ng wel. Vanaf het mment dat ik in het kindertehuis wnde, heb ik het cntact tiideliik verbrken met mijn zussen. Het was te pijnlijk. Dr het cntact werd ik steeds gecnfrnteerd met wat er was gebeurd. Ik wilde juist een nieuw leven pbuwen. Later is het cntact hersteld, maar het is altijd meizaam gebleven. Na de hereniging met nze meder is alles geëscaleerd. Ik had gehpt dat het beter zu wrden. maar dat werd het niet. Het is jammer dat we niet naar elkaar tegegreid zijn, juist dr ns verleden. We hebben nit geleerd m als zussen met elkaar m te gaan." Meder "Mijn meder stnd p een vetstuk. Vanaf mijn vierde jaar dacht ik dat ze dd was, want dat had mijn vader verteld. Mijn helejeugd heb ik naar haar clrfull 13 à

5 gemist, ga je het mier maken leuk. Je verlangt naar elkaar en stichting die ik heb pgericht. mag er zijn en hef niet meer, dan het is. Mijn udste zus de minder leuke dingen neem Híj zegt altijd: 'Geef niet p en zals vreger, nzichtbaar te Zahidawilde uitzeken f het je vr lief, daar wil je niet aan de wat je hart je ingeeft.' Dat zijn' Vrdat ik kinderen kreeg, verhaal van nze vader klpte en denken. Mijn meder kwam niet stimuleert mij enrm." vreg ik me af f ik kinderen wel is in 1996 naar Pakistan gereisd terug vr haar drie verlren liefdevl kn pveden. Ik had m antwrden te zeken en dchters en m de verlren liefde DOChlefS het slechtste vrbeeld gekregen als een wnder vnd ze nze in te halen, maar m haarzelf "Mijn kinderen cnfrnteerden wat je maar kn bedenken. Maar meder! Na dertig jaar kwamen en vral haar twee jngste me met mijn eigen gemis van gelukkig gaat het prima. We hebwe erachter dat ze ng leefde. kinderen een beter leven te een meder en een liefhebbende ben een heel hechte band samen Zahidantmette niet alleen geven. En wij, rijke familie uit het vader. Ik had een baby en mest en daar ben ik gelukkig mee." nze meder, maar k nze westen, knden daarvr zrgen. gelukkig zijn. Maar ik dacht: waar jngste zus en een brertje Ze eisteeen vrijstaand huis, een begin ik aan? Dr de gebrte StiChting Geheim geweld van wie we niet wisten dat hij cmplete inrichting, autrijlessen van mijn dchters, begn ik te "Dit jaar heb ik de Stichting bestnd. Ik kn niet wachten vr mijn brer, alles. Ze was te geven aan mijn gevelens en Geheim geweld pgericht. Z ttdat ik haar kn zien. In de nit tevreden. Uiteindelijk is emties en dat was iets wat ik kan ik meer betekenen vr zmer van 1997 was het zver: er bij mij iets geknapt en heb juist altijd had verdrngen. Als slachtffers van geweld. De mijn meder, zus en brer ik vr mezelf gekzen en het klein meisje was het niet velen stichting is een klankbrd en kwamen naar Nederland en cntact met haar verbrken. Vr een verlevingssysteem gewr- biedt erkenning, herkenning we zagenelkaar vr het eerst de tweede keer raakte ik mijn den. Er kwamen heftige emties en ltgentencntact. Ik streef p Schiphl. Het weerzien was meder kwijt." ls. Ik velde wel blijdschap, naar bewustwrding. De zeer emtineel. We mhelsden maar het gemis van mijn eigen ernst van kindermishandeling elkaar, huilden en lachten tegelijk. EChlgenOOl jeugd velde ik des te meer. Het prbeer ik duidelijk te maken Ik was z gelukkig. Er ging zveel "Ik was achttien ten ik Gilmer was niet meer tegen te huden, aan de maatschappij. Vanuit dr me heen. Ik dacht alleen ntmette. Hij was twintig. Ik kn het niet meer aan en vr mijn ervaring wil ik laten zien maal ze is er. Ik wilde alles met Ik had veel meegemaakt en het eerst zcht ik prfessinele dat je je leven psitief kunt haar delen. Ik had mijn meder daardr weinig vertruwen in hulp. De therapie heeft me gehl- veranderen, maar dat je er wel teruggevnden en hpte dat ik andere mensen. Gilmer had bij Pen m het verleden te verwer- hulp bij ndig hebt. Ten ik in de verlren jaren kn inhalen en mij p de lagere schl gezeten ken. Maar het kmt tch p iezelf het tehuis zat,had ik het gevel de verlren mederliefde terug en kende nze thuissituatie. neer, niemand heeft me verteld dat niemand mij hielp. Wat ik kn krijgen. Maar ik hield vast Dat velde vertruwd. Vr he ik het mest den. Als ik nu miste, wil ik geven aan kinderen aan een drmbeeld. Nadat ze mij was het makkelijker, ik naar mijn dchters kijk, zijn ze z hulp ndig hebben. Het miste in Nederland was geweest, ging hefde niet zveel uit te leggen. zichzelf en zelfuetzeketd. Heerlijk zu zíjn als de rechtsgangzu ik samen met Ayesha en nze Ik kn ged met hem praten. m te zien. Ik ben z trts P ze veranderen. Dat het kabinet de kinderen p vakantie naar haar Op mijn achttiende mest ik als ze zelf hun keuzes maken en privacywet beter aanpakt en te in Pakistan. Mijn familie uit het kindertehuis weg, dat als ze met iets thuiskmenwat ze k het verjaringstermijn vr liet ns weten dat ze heel graag hrde ten z. Gilmer kreeg zelf hebben gekcht! Dat mcht dit srt zaken. Er zijn nu te naar Nederland wilden kmen in die tijd een appartement en ik vreger niet. In het tehuis veel regels waardr de uders zdat we na dertig jaar bij elkaar daardr zijnwe vrij snel gaan mcht ik p mijn veertiende te veel beschermd wrden. Ik knden zíjn. Dat was k mijn samenwnen. Ik mest leren vr het eerst zelf mijn kleding vind dat het vrkmen van grtste wens. In het begin weer vertruwen te hebben. uitzeken en bepalen he mijn kindermishandeling vóór de ten ze eenmaal in Nederland Het was sms meilijk. Dr de haar zat. Mijn stiefmeder knipte privacy van de uders met gaan! arriveerden was het allemaal jaren heen zljnwe naar elkaar ns haar heel krt en maakte zelf AIs ik berichten in de media hr nieuw en spannend. Maar tegegreid en kennen we elkaar nze kleding. Zij bepaalde he f lees ver kindermishandeling krt na aankmst veranderde dr en dr. Ondanks dat hij wij eruit zagen. Mijn dchters f zelfs kindermrd, raak ik dit gevel. De verschillen in wist ver de mishandelingen, las dragen wat ze zelf leuk vinden, ze van slag. Maar ik vel k een nze culturen werden pijnlijk hij nu alle details in het eerste leren keuzes te maken en ntwik- enrme bsheid pkmen en duidelijk. Het taalprbleem, bek en dat was heftig vr hem. kelen zich. Ik heb wel het idee dat een vechtlust. Dit kan niet z de mentaliteitverschillen, het Mijn man is mijn stimulatr p zehge eisen aan zichzelf stellen. dr blijven gaan en via mslimgelf. Dat had ik me van de achtergrnd. Hij heeft me Misschien zien ze nbewust dat mijn stichting wil ik er iets aan tevren niet gerealiseerd ten ik altijd gesteund: met mijn bek, ik dat k de. Ik heb ng steeds den!" 14 clrfull

6 rgeving. vergeef mijn vader en :fmeder nit vr wat ze : hebben aangedaan. Dat gaat ) te ver. Mensen zeggen vaak, je pas verder kunt met je en als je eerst vergeeft. Maar, heft niet vr iedereen te den. Als vlwassene wrdt de rvang van het geweld duidelijk pas daarna kun je beslissen f : de vergeving waard is. Het is :n plicht! Die grens trek je zelf. r mij is vergeving uitgeslten. arvr was mijn jeugd te rwelijk. Op mijn manier ben r'r een deel in het reine rmen met het verleden dr rechtszaak aan te gaan. Op de 3 dat ik mijn uders terllgzag le rechtbank, na twintig jaar, rcht ik ze als vlwassen vruw tellen he ik de jarenlange :stelijke en lichamelijke shandelingen heb ervaren. Ze )esten naar mij luisteren f ze den f niet. De rechter gaf mij : ruimte m mijn verhaal te 'tellen en stnd achter m1j. Ze rben nit hun spijt betuigd. ntkenden het geweld fs en zeiden dat ik alles heb gen. Mijn hele leven stnd het teken van het verleden, rar de rechtszaak zie ik als r afrnding van die tijd. De hter heeft mij en mijn zussen :enning gegeven dr ns in :s in het gelijk te stellen en cr mijn vader en stiefmeder r schadevergeding p eggen. Dat was mijn :rwinning. Dr de verjaring t de zaak, was een andere straf t meer mgelijk. Ik vind dat er :n verjaring mag bestaan vr srt zaken. De dader met jd gestraft wrden. k al is het jaren geleden, nt de slachtffers hebben enslang." *! c C t N.9 '.= t ;! I C c E C E.9 FÈ T ai I s t s

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

átdêpteren? Zalze m J I n.tatie HETTY'S VRIEND HEEFT EEN DOCHTERTJE VAN ZES

átdêpteren? Zalze m J I n.tatie HETTY'S VRIEND HEEFT EEN DOCHTERTJE VAN ZES I n.tatie HETTY'S VRIED HEEFT EE DOCHTERTJE VA ZES Zalze m J átdêpteren? Hetty (nu 32) wrdt verliefd p de zeven jaar udere Martijn, die al een kind heeft uit een eerder huwelijk. Hetty's verstand zegt

Nadere informatie

Stap 4 Deel 2. 4.2.1 Controle willen houden over wat je denkt en voelt

Stap 4 Deel 2. 4.2.1 Controle willen houden over wat je denkt en voelt Stap 4 Deel 2 De rzaak van stress: de illusie dat we cntrle kunnen hebben als we maar geneg ns best den. 4.2.1 Cntrle willen huden ver wat je denkt en velt Je hebt al gelezen dat gedachten waar je in vastzit,

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Vrij zijn - als een koningskind leven in Gods koninkrijk!

Vrij zijn - als een koningskind leven in Gods koninkrijk! 1 Vrij zijn - als een kningskind leven in Gds kninkrijk! Als de Zn je heeft vrijgemaakt, zul je werkelijk vrij zijn! Jh.8:36 Vrij zijn, dr wat Jezus vr ns heeft gedaan aan het kruis. Dit prgramma hebben

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Kinderen uit de lagere school opvangen na een overlijden

Kinderen uit de lagere school opvangen na een overlijden VCLB Leuven Centrum vr Leerlingenbegeleiding vr Vrij en Gemeentelijk Onderwijs vzw Karel Van Ltharingenstraat 5 3000 Leuven Tel. 016 28 24 00 Fax 016 28 24 99 inf@vclbleuven.be www.vclbleuven.be Kinderen

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Uit hetzelfde nest gegroeid.

Uit hetzelfde nest gegroeid. Uit hetzelfde nest gegreid. Marina de Jde Als mijn zus sterft zal het me niets den! Zij laat me vlkmen kud. Ik heb geneg met haar afgezien, het is echt een serpent, je zu eens meten weten, laat een vruw

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht!

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Experimenteren Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Je werkt de nderzekspdrachten uit in grep. Gebruik de fiche Werken in grep met drschuifsysteem. Opgepast! Je wrdt berdeeld dr je grepsleden.

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT TIJGERPYTHON

SPREEKBEURT TIJGERPYTHON SPREEKBEURT TIJGERPYTHON l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE TIJGERPYTHON

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WALLABY BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Onze aarde in gevaar!

Onze aarde in gevaar! Auteur: Jeren Defauw Genieten, genieten, genieten De gevaren vr nze planeet Onze blauwe planeet is in grt gevaar. Onze planeet wrdt warmer en warmer. De temperatuur stijgt. Ga jij sms in het bs wandelen

Nadere informatie

Mama Lief. Elen Lescoat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3. Vanaf 3 jaar NUR 273. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens

Mama Lief. Elen Lescoat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3. Vanaf 3 jaar NUR 273. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens Elen Lescat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3 Vanaf 3 jaar NUR 273 Suggesties: Emy Geyskens Krte inhud 1 Mijn mama is een fee. Haar jurk is een blesem, haar juwelen de zn en zij de miste. Mama

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Je weet nu op welke level je gaat lezen. Dit is wat je te doen staat: Kies een PENGUIN READER uit op jouw level, NIET lager!

Je weet nu op welke level je gaat lezen. Dit is wat je te doen staat: Kies een PENGUIN READER uit op jouw level, NIET lager! Dear Student Je weet nu p welke level je gaat lezen. Dit is wat je te den staat: Kies een PENGUIN READER uit p juw level, NIET lager! Lees het bek Vul de Reading Recrd in. Als je de Reading Recrd naar

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

20 jaar kinderrechten!

20 jaar kinderrechten! Er is er een jarig, hera hera! Rechten? Plichten? Wensen? Ken je iemand die jarig is? Je buurjngen f je beste vriend? Jarig zijn is leuk. Vr de jarige zelf, maar k vr de anderen. Er is een feestje. We

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

SPREEKBEURT HALSBANDLEGUAAN

SPREEKBEURT HALSBANDLEGUAAN SPREEKBEURT HALSBANDLEGUAAN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE HALSBANDLEGUAAN

Nadere informatie

Johannes 11. IK BEN de Opstanding en het Leven. Veenendaal/WK 2014 04 06 9.30u jeugddienst 12 -

Johannes 11. IK BEN de Opstanding en het Leven. Veenendaal/WK 2014 04 06 9.30u jeugddienst 12 - Jhannes 11 IK BEN de Opstanding en het Leven Veenendaal/WK 2014 04 06 9.30u jeugddienst 12 - Welkm en mededelingen (uderling van dienst) Gez. 217: 1, 4 (= OTH 98) 4 Jezus leeft! Nu is de dd mij de tegang

Nadere informatie

SPREEKBEURT LANGSTAARTHAGEDIS

SPREEKBEURT LANGSTAARTHAGEDIS SPREEKBEURT LANGSTAARTHAGEDIS l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE LANGSTAARTHAGEDIS

Nadere informatie

SPREEKBEURT WANDELENDE TAK

SPREEKBEURT WANDELENDE TAK l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WANDELENDE TAK ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WANDELENDE

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela?

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela? Na de maquettezaal km je in het Ferdinand Dmela Nieuwenhuis Museum. Dit museum bestaat uit drie verschillende ruimten: de infrmatie zaal, de studeerkamer en de gang waarin zijn verlijden centraal staat.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KANARIE BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan Welkom. 3&4 oktober 2016

Waarom zou ik naar de kerk gaan Welkom. 3&4 oktober 2016 Waarm zu ik naar de kerk gaan Welkm 1 Waarm zu ik naar de kerk gaan Gebed 2 Waarm zu ik naar de kerk gaan De kerk 3 https://www.yutube.cm/watch?v=surdavu4iy Waarm zu ik naar de kerk gaan Zndag. Ergens

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KERKUIL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KERKUIL BIJ ELKAAR

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Een-nul voor de autisten

Een-nul voor de autisten Een-nul vr de autisten 1 Titel: De titel van het bek is een-nul vr de autisten. Het bek heet z mdat er een wedstrijd plaatsvind tussen Bartje (grep 2) en Therapeuten. Er wrdt een delpunt gemaakt dr Bartje.

Nadere informatie

o Thema 3 Het ontstaan van een democratie

o Thema 3 Het ontstaan van een democratie Thema 3 Het ntstaan van een demcratie Samenvatting Een nieuwe kning Ten Naplen in 1813 verslagen werd dr Engeland, knden de Nederlanders weer handelen met Engeland. Het Franse rijk bestnd niet meer. Engeland

Nadere informatie

SPREEKBEURT KAT ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KAT ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KAT l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KAT BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Website Wemel : Wie zijn wij?

Website Wemel : Wie zijn wij? Website Wemel : Wie zijn wij? Een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang p hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT HAMSTER ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT HAMSTER ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT HAMSTER ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE HAMSTER BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GEWONE

Nadere informatie

Omgaan met gescheiden ouders.

Omgaan met gescheiden ouders. In deze Inf nder andere: Schen zetten, de deur gaat iets later pen. Hud u rekening met de kinderen? Die gaan vr He gaan wij m met gescheiden uders? Dnna Bakker is vrleeskampien!! 26 nvember 2014 Jaargang

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1 Ace! Training E-learning mdule 'vragen stellen' Cursus cmmunicatievaardigheden 1 Gede vragen stellen Vragen stellen is een vrm van verbale cmmunicatie. Verbale cmmunicatie bestaat uit spreken en luisteren.

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he vercnsumptie van kledij nefast is vr nze planeet. De

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he het leven van een kledingstuk er vaak uitziet. De kinderen

Nadere informatie

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden Cng 50 jaar! Auteur: Jeren Defauw Wild en ngerept! Ken je het trpisch regenwud? Het is er eeuwig warm en nat. Er leven ntelbare planten en dieren. Een regenwud is heel ud! Cng? Cng is een land in Afrika.

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Werkboek cursisten Alfabetisering. de voorleesvogel. Pagina 1 van 50

Werkboek cursisten Alfabetisering. de voorleesvogel. Pagina 1 van 50 Werkbek cursisten Alfabetisering de vrleesvgel Pagina 1 van 50 Auteurs Maya Blm ROC Zadkine Judith Pietersma Biblitheek Rtterdam Team Educatie Versie Juli 2006 Werkbek cursisten Alfa Pagina 2 van 50 De

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu?

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu? TEST HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? INHOUD: 1. Onderzek het eetgedrag van uw kind 2. In welke fase zit mijn kind nu? 3. Heeft mijn kind een geznd BMI? 4. Tips vr uders www.mijnkindheefteeneetstrnis.nl

Nadere informatie

SPREEKBEURT GOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT GOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GOUDVIS l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GOUDVIS BIJ ELKAAR

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Daar zijn echte vrienden voor!

Daar zijn echte vrienden voor! Daar zijn echte vrienden vr! Julia Behme Stefanie Dahle ISBN 978 90 5924 432 0 NUR 273 D/2015/6186/35 Suggesties: Emy Geyskens Daar zijn echte vrienden vr! Krte inhud 1 Op een mie lentemrgen wrdt Wardje

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

VISUALISEREN bij ADHD en leerproblemen Impuls - 19-09-2015. Mw. Sanne E. Vink GZ-Psycholoog / coach

VISUALISEREN bij ADHD en leerproblemen Impuls - 19-09-2015. Mw. Sanne E. Vink GZ-Psycholoog / coach VISUALISEREN bij ADHD en leerprblemen Impuls - 19-09-2015 Mw. Sanne E. Vink GZ-Psychlg / cach Deze wrkshp: Uitleg hersenen - verschil linker en rechterhelft ADHD en dminantie vrkeur Leerprblemen en hersenhelft

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT CAVIA ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT CAVIA ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT CAVIA ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE CAVIA BIJ ELKAAR

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHAAP ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHAAP ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN SPREEKBEURT SCHAAP l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET SCHAAP BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Toneelspelen. taaltegebruiken. teontwikkelen, terwijlzehunwoordenschat. uitbreiden. enontdekken

Toneelspelen. taaltegebruiken. teontwikkelen, terwijlzehunwoordenschat. uitbreiden. enontdekken Tneelspelen ucievisch Kinderen verleiden 0mr taaltegebruiken enhunsciale vaardigheden tentwikkelen, terwijlehunwrdenschat uitbreiden enntdekken wateenkunstwerk bij henkanprepen. Datkandrein delestneelte

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE

Nadere informatie

Van stip naar stap naar stip

Van stip naar stap naar stip Van stip naar stap naar stip Vr startende trainers 1-1 Inhud 1. Telichting... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Teamvrming... 2-3 3. Omgeving... 3-3 4. Weet wat je wil: he ziet de stip eruit?... 4-3

Nadere informatie

Een verhaal schrijven

Een verhaal schrijven Een verhaal schrijven Taalhandeling: Fictie Fictie Fictie 1 Schrijftaak: Een verhaal schrijven Fictie 2 Lesdel: Leerlingen efenen in het schrijven van een ged verhaal. Fictie 3 Fictie 4 Nieuwsbegripnderwerp:

Nadere informatie

ANDERS GETROUWD. Zondag 18 april 2010. Jan Pool (senior voorganger Shelter Haarlem)

ANDERS GETROUWD. Zondag 18 april 2010. Jan Pool (senior voorganger Shelter Haarlem) ANDERS GETROUWD Zndag 18 april 2010 Jan Pl (senir vrganger Shelter Haarlem) Ten de Here Jezus p aarde was sprak Hij k veel ver nze levensstijl. Zijn belangrijkste nderwijs hierver staat in de Bergrede.

Nadere informatie

S.O.S. bos. Doelstellingen

S.O.S. bos. Doelstellingen Week van het bs 1 ste graad S.O.S. bs Delstellingen De kinderen: velen verwndering vr en verbndenheid met het bs. ervaren dat bmen levensndzakelijk zijn vr mens en dier mdat ze CO² mzetten in zuivere lucht,

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

SPREEKBEURT SCHORPIOEN

SPREEKBEURT SCHORPIOEN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHORPIOEN ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE SCHORPIOEN

Nadere informatie

Thema Verkeer mei 2016

Thema Verkeer mei 2016 NIEUWSBRIEF Kinderdagverblijf Tierelantijn Thema Verkeer mei 2016 Het nieuwe thema is.. Verkeer Liedje thema Verkeer: tinkel pinkel, belgerinkel Hr je niets? Mijn nieuwe fiets! Tinkel pinkel, belgerinkel

Nadere informatie

SPREEKBEURT GOULDAMADINE

SPREEKBEURT GOULDAMADINE l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GOULDAMADINE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GOULDAMADINE

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie