"Samen met de school ben je een team" Behoeftenonderzoek over ouderbetrokkenheid op het MBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Samen met de school ben je een team" Behoeftenonderzoek over ouderbetrokkenheid op het MBO"

Transcriptie

1 "Samen met de schl ben je een team" Beheftennderzek ver uderbetrkkenheid p het MBO Februari 2015

2 Clfn februari 2015, Phars Kennis- en adviescentrum en SOVEE. Niets uit deze uitgave mag wrden vermenigvuldigd en/f penbaar wrden gemaakt dr druk, ftkpie f micrfilm f p een andere wijze znder vrafgaande schriftelijke testemming. "Samen met de schl ben je een team" is dr Phars ntwikkeld in pdracht van SOVEE. Auteurs Shbha Kamisetti Marjlijn van Leeuwen Prjectsecretariaat Phars Arthur van Schendelstraat 620 Pstbus LH Utrecht Telefn "Samen met de schl ben je een team" 2

3 Inhudspgave 1. Inleiding 4 2. Cnclusies 5 3. Advies 7 4. Delgrep Uitspraken van uders Inzichten ver uderbetrkkenheid Mtivaties, percepties en kennis BIJLAGE 1 14 BIJLAGE 2 16 "Samen met de schl ben je een team" 3

4 1. Inleiding In de peride juni tt en met december 2014 verde Phars een beheftennderzek uit nder uders van eerste- en tweedejaars leerlingen van het ROC Midden Nederland (ROC MN) in Amersfrt afdeling Gezndheidscllege en afdeling Business & Administratin. Uit nderzeken is gebleken dat uderbetrkkenheid een psitief effect heeft p de leerling f student. Extra belangrijk is dat bij vregtijdig schlverlaters (VSV-ers). Daarm wil het ROC MN graag meer investeren in het betrekken van uders bij de schl. Beide afdelingen gaven de vrkeur aan een beheftennderzek nder uders m mtivaties, beheften, percepties en barrières te verkennen die verbnden zijn aan de betrkkenheid bij de leerweg van hun kinderen. Vr dit nderzek zijn 12 uders (meders en vaders) van diverse culturele achtergrnden geïnterviewd. Er zijn 78 uders die een krte vragenlijst hebben ingevuld. Als vervlg daarp is een fcusgrep gerganiseerd. In deze rapprtage is verslag gedaan van de belangrijkste nderzeksresultaten. De resultaten zijn cncrete aanbevelingen vr verdere ntwikkeling van uderbetrkkenheid bij alle teams van ROC MN. De adviezen die na de cnclusies wrden gegeven zijn afkmstig van de uders zelf. Het zijn antwrden p vragen die we hebben gesteld ver waarm uders denken dat andere uders niet kmen, wat de schl het beste kan den m deze uders te betrekken/cntact te hebben en he de schl het (ng) beter kan den. De adviezen gaan ver het vergrten van de kennis en huding belang van uderbetrkkenheid, het mtiveren van uders en he zrg je vr betere cmmunicatie tussen schl en uders. Centraal in het nderzek staat de vraag: Wat kan ROC MN den m uders (ng) beter te betrekken bij de leerweg van hun kinderen p schl? "Samen met de schl ben je een team" 4

5 2. Cnclusies Ouders velen zich ver het algemeen betrkken Alle uders willen gede uders zijn en den datgene waarvan zij denken dat het beste is vr zijn f haar kind. Het gaat p deze schl ged met de uderbetrkkenheid. Een definitie van uderbetrkkenheid is: nderwijsndersteunend gedrag van uders dat bijdraagt aan gunstige leermstandigheden thuis, een psitieve huding tegenver schl en het werk van kinderen en het thuis helpen bij leertaken (Veen & Van Erp, 1995). Hiernder valt k de zgenaamde academic scializatin: het bevrderen van aspiraties, het cmmuniceren van deze verwachtingen en het maken van plannen vr de (schl-) lpbaan (Hill & Tysn, 2009). Onderwijsndersteunend gedrag vindt thuis plaats en dient het pedaggische del. Alle uders die hebben deelgenmen vinden schl belangrijk en geven aan ged cntact te willen met schl. Ze velen zich betrkken bij hun kind en met wat er p schl gebeurt. Dit nderzek is al een mie basis van waaruit ROC MN stappen kan zetten m uders die niet kmen tch te betrekken en uders die wel kmen ng beter te betrekken. Het betrekken van uders is een kwestie van drzetten en lange adem. Het is belangrijk dat er kleine succesjes gebekt wrden m k andere teams te enthusiasmeren. Meeste uders nderstrepen belang uderbetrkkenheid Veel uders hebben geen meite m de vrdelen van uderbetrkkenheid te nemen: als uders interesse tnen dan is het vr de kinderen makkelijker m naar schl te gaan, ze leren beter als je hen stimuleert, het is belangrijk vr de tekmst, baan staat gelijk aan pleiding, als ze ergens mee zit dan kan ik haar helpen, het is te laat m na een slecht rapprt te helpen, ik heb rust als ik weet dat het ged p schl gaat. Een vader geeft aan: Het is een stukje verantwrdelijkheid ver je kind m het een beter perspectief te bieden in de tekmst. Opvallend is dat k de meeste uders het belangrijk vinden m thuis ver schl te praten. Ze begrijpen het belang hiervan. Tevreden met huidig cntact De meeste uders geven aan tevreden te zijn ver het cntact met schl. De meesten hebben cntact via uitndigingsbrief, f telefnisch. Tijdens het nderzek was er één uder die aangaf nit uitndigingsbrieven van de schl te hebben ntvangen, k niet via . Het lijkt een incidenteel geval te zijn. Een aantal uders van eerste- en tweedejaars leerlingen heeft ng geen cntact. De eerstejaars zijn pas nieuw p de schl en de tweedejaars starten snel met hun stageperide waardr pas later in het schljaar het eerste cntact met de dcent staat gepland. Meer cntact gewenst als het niet ged gaat Ouders gaven aan tevreden te zijn met het cntact met schl. Ouders geven aan meer cntact te willen als het niet ged gaat p schl f als er een andere ndzaak is. Op de vraag he het cntact ng beter zu kunnen gaven uders aan dat een nieuwsbrief met beknpte infrmatie wenselijk is. Een enkele uder gaf dr dat ze meer van de schl verwacht: meer duidelijkheid en meer infrmatie ver het gedrag van haar zn p schl. "Samen met de schl ben je een team" 5

6 He het met hem gaat, ver de vakken (inhud), zijn leerprestaties en f hij p tijd p schl is. Ouderbijeenkmsten Wat betreft uderbijeenkmsten gaven uders als vrwaarde aan dat de dag (en tijden) met schikken. Zdra dat het geval is gaat de uder zeker naar de uderbijeenkmsten. Indien ze zelf niet kunnen gaat hun partner f in smmige gevallen zelfs een udere brer f zus. De belangrijkste redenen m te gaan zijn: kennismaken met de schl, belangrijk m te hren wat er p schl gebeurt en he zijn/haar kind het det p schl. Een uder was zeer enthusiast ver dit nderwerp en gaf aan mee te willen denken ver betere uderbetrkkenheid! "Samen met de schl ben je een team" 6

7 3. Advies 1. Kennis en huding belang uderbetrkkenheid vergrten Telefnisch cntact Smmige uders zijn echter nit naar schl geweest en hebben nit aan een pleiding geprefd. Ze zijn nbekend met de nieuwe cultuur en hebben andere waarden en nrmen. Breng deze uders p de hgte van het belang van uderbetrkkenheid via een andere aanpak. Neem telefnisch cntact met hen p en leg eenvudig en duidelijk uit waarm het belangrijk is m cntact met schl te hebben. Er zijn uders die dat niet begrijpen. Infrmeer hen dat het beter gaat met hun kind als de uders naar schl kmen en betrkken zijn. Leg hen uit wat de (mgelijke) invled is van uderbetrkkenheid. Om ervr te zrgen dat de kennis en huding ten pzicht van het belang van uderbetrkkenheid wrdt vergrt levert telefnisch cntact de meest psitieve bijdrage. Uitndigen p schl Je kunt uders k uitndigen m p schl te kmen, hierdr is meer persnlijk cntact. Persnlijke benadering Een persnlijke benadering wrdt dr uders gewaardeerd. Een suggestie van een uder is m samen met uders en schl na te gaan he het kind zijn f haar delstellingen gaat behalen. Ok wrdt het inzetten van een rlmdel f cach vrgesteld. Een maandelijkse nieuwsbrief wrdt dr uders vaak genemd als middel m hen te infrmeren, bijvrbeeld ver het stage verlp. Een uder geeft aan inzicht te willen hebben in data zdat zij het kind kan helpen plannen. Starten van een what s app grep wrdt dr een uder genemd. 2. Mtiveren van uders Ouders vinden het vaak belangrijk dat hun kind ged leert en gede cijfers haalt, maar hun eigen huding is anders. De gedachte is dat bepaalde dingen dr de schl zelf met wrden plst: daar heven wij ns tch niet mee te bemeien. Dit vergt meer investering van de schl. Beheften en mtivaties van uders zijn verschillend. Ouders die niet kmen hebben geen interesse, geen tijd f ze begrijpen het niet. Er kan een srt van gemakzucht heersen bij uders die niet kmen. Als idee wrdt gepperd vanuit schl een cach in te stellen die uders met psitieve energie benadert m een andere huding aan te nemen en verantwrdelijkheid te nemen. Practief gesprekken veren met uders die niet kmen: we willen iets met uw kind bereiken, p deze manier gaat het niet, we willen graag met u samenwerken. Het is belangrijk m uders gemtiveerd te huden. In het eerste jaar zijn uders ng nieuwsgierig en willen ze veel weten. In het tweede jaar wrdt dat wat minder. De schl kan via (krte) nieuwsbrieven met uders in cntact blijven. "Samen met de schl ben je een team" 7

8 3. Cmmunicatie tussen schl en uders Laaggeletterdheid en/f slechte taalbeheersing van uders Ouders kunnen meite hebben met het lezen en begrijpen van brieven en s van schl. Een aantal uders geeft aan de Nederlandse taal vaak beter te spreken dan te lezen. Als de schl weet welke uders wel f geen Nederlands spreken kan vr een persnlijke benadering, zals telefnisch cntact, gekzen wrden. Je kan regelmatig bellen en vragen wat de reden is dat uders niet kmen. Het ligt niet aan desinteresse van uders in hun kind, maar aan schaamte vanwege gebrekkige taalbeheersing f het niet weten he ze vragen meten stellen. Inzet van een tlk tijdens uderavnden m infrmatie duidelijk te maken aan uders die geen f slecht Nederlands spreken. Ouders die geen Nederlands spreken kmen niet. Benader hen persnlijk via telefn f prbeer hen via hun kinderen te bereiken. De kinderen kunnen hun eigen uders uitndigen. Uitndigingen De uitndigingsbrief is zeer belangrijk. De brief met: beknpt uitleggen waar de bijeenkmst ver gaat; de nderwerpen aangeven duidelijk en begrijpelijk zijn geschreven mtiverend geschreven zijn; geef aan dat het belangrijk is dat uders aanwezig zijn krte teksten hebben datum en tijd aangeven via pst en via mail p tijd verstuurd wrden. Sms ntvang je een brief niet f raakt deze thuis kwijt in de stapel pst. Meerdere uders geven de vrkeur aan het ntvangen van de uitndigingsbrief via . Telefnische uitndiging veel uders geven aan dat een uitndiging via telefn ged zu werken, mdat je gelijk meer kan uitleggen. Website De geïnterviewde uders bekijken niet vaak infrmatie p de website. Een aantal geeft aan wel de cijfers via de website te bekijken f alleen p de website te kijken als ze iets ndig hebben. "Samen met de schl ben je een team" 8

9 4. Delgrep Gegevens van geïnterviewde uders van diverse culturele achtergrnden. Aantal Mederland Jaren in NL Aantal jaar schl/schlniv. Beheersing Ned. taal Opleiding kind 1. Armenië 16 HAVO (in Armenië) Ged 2 e jaars Bedrijfsadministratie 2. Turkije 23 MBO Ged 2 e jaars Bedrijfsadministratie 3. Eritrea 27 HAVO (in Eritrea) Redelijk tt 2 e jaars Ecnmie ged 4. Turkije 30 VMBO Ged 1 e jaars Administratie 5. Smalië 21 BO tt 14 jaar Redelijk 2 e jaars (weet niet welke pleiding) 6. Turkije Vanaf 6 e jaar MBO Ged 1 e jaars Administratie 7. Nederland (echtgent is Gebren in NL MBO Ged 1 e jaars Administratie (versneld niveau) Egyptenaar) 8. Markk 30 jaar Huishudschl Beperkt 1 e jaars (weet niet welke pleiding) 9. Turkije 36 jaar 3 jaar MBO (niet Ged 2 e jaars Ecnmie afgernd) 10 Markk 35 jaar 2 jaar LTS (niet Ged 1 e jaars Juridisch afgernd) 11. Markk 27 jaar LBO (in Markk niet afgernd) Ged 1 e jaars Administratie 12. Ksv 15 jaar BO tt 15 jaar Beperkt tt redelijk 1 e jaars Administratie 4.1. Uitspraken van uders Cmmunicatie tussen uders en schl De meeste uders lezen en begrijpen de uitndigingsbrieven. Indien ze de brief niet begrijpen dan vertaalt de partner f het kind de brief. De gesprekken met de dcent p schl gaan ged. Bvendien geven alle uders aan dat, indien ze vragen hebben aan de dcent, zij de vragen stellen. Als ze het antwrd niet begrijpen dan vragen ze de dcent pnieuw m antwrd. Vrbeeld: Ik begrijp niet alles. Ik begrijp het een klein beetje. Mijn man begrijpt het wel. Langzaam praten. Mijn zn vertaalt. Hij praat k Albanees. Belangrijke vragen begrijp ik wel. "Samen met de schl ben je een team" 9

10 Smmige uders gaven aan het niet belangrijk te vinden m ver hun cultuur en achtergrnd te praten. Nee, heft niet vr mij. Mijn dchter was even aan het puberen. Dat duurde even. Met de dcenten is daarver gesprken. Over gezamenlijke delstellingen. Mijn dchter was gemakzuchtig / nalatig. Ze was ten 13/14 jaar, nu is ze 16/17 jaar. Een aantal uders geeft aan dat ze het wel ged vinden als ze samen met de dcent praten ver hun achtergrnd. Alle uders gaven aan het niet vervelend te vinden als een dcent vraagt naar hun achtergrnd. Het gaat ver je kind, dat is belangrijk. Dcenten kunnen hierdr mijn kind beter kennen en begrijpen, bijvrbeeld de Ramadan peride is sms meilijk vr mijn kind. Ik verwacht beetje respect. Als een dcent vraagt dan is het ged m ver je cultuur te praten. Ik vind het prima, geen prbleem. 1e keer vragen/praten daarver maar niet elke keer natuurlijk. Op de basisschl hadden ze zelfs het slachtfeest. Maar de dcenten weten het wel. Als het ndig is vind ik het ged m te praten ver mijn cultuur. Om elkaar ged te kunnen begrijpen, p een nrmale manier. Ik vind het ged als dcenten dit belangrijk vinden. Als ik hier een psitief gevel ver heb is het ged. Ik vind het wel belangrijk, het tnt extra interesse. Ik vind het prettig als dcenten daar vragen ver heeft. Ja, ze weten het swies dat we uit een andere cultuur kmen. We hebben een frmulier ingevuld in het begin p de vrige schl, een paar vragen ver achtergrnd. Hangt van situatie af, iets ernstigs, als het belangrijk vr situatie is mgen ze vragen. Nee, alleen als het ndig is. Als de dcent daar wat aan heeft. Ja, dan beter. Is sms wel beter, kan dcent rekening mee huden. Alleen als het ndig is, anders niet. "Samen met de schl ben je een team" 10

11 5. Inzichten ver uderbetrkkenheid Ouders van leerlingen eerste- en tweedejaars MBO (met diverse culturele achtergrnden) 5.1. Mtivaties, percepties en kennis Ouders hechten veel belang aan uderbetrkkenheid Alle uders geven aan dat ze ged cntact met schl belangrijk vinden. Ze geven verschillende redenen aan: Vr de kinderen is het makkelijker m naar schl te gaan als ze merken dat uders interesse tnen en dat stimuleert hen met leren. Betrkkenheid helpt de kinderen thuis. Vr de tekmst is het belangrijk. Ik wil weten wat er p schl leeft. Als ze ergens mee zit, dan kan ik haar helpen. Als je geen cntact hebt en hij heeft een slecht rapprt. Dan kan je achteraf niks den, het is dan te laat m hem te helpen. Er zijn dingen die thuis niet wrden verteld. Dan krijg ik een idee wat het allemaal inhudt. Dan krijg ik rust, ben dan niet ngerust. Dan weet ik waar mijn kids zijn. De meeste uders vinden het belangrijk m thuis ver schl te praten. Ze begrijpen het belang hiervan. Vrbeelden van vragen die uders aan hun kinderen stellen zijn: He gaat het p schl, wat heb je gedaan p schl, ver cijfers, ver dcenten. Heb je meite met smmige lessen. Gaat het allemaal ged? Wat heb je geleerd p schl, he gaat het met de stage?. Ik praat altijd. Praten ver cijfers, gedrag, respect hebben vr anderen, leraar etc. Een vader geeft aan: Het is een stukje verantwrdelijkheid ver je kind. Wat leeft er? Wat is het gedrag p schl, dat wil ik graag weten, m haar een beter perspectief te bieden in de tekmst. In de perceptie van een aantal uders wil ik meer cntact hebben met schl als er iets belangrijks is, als ik iets niet vertruw, iets niet ged gaat met mijn kind, bijvrbeeld cntrle van mijn zn ver waar hij is. Er is m deze redenen een ndzaak vr meer cntact met de schl. Ouders beseffen dat als ze betrkken willen zijn met wat er p schl gebeurt, het daarvr belangrijk is m cntact te hebben met de leerkracht. In mindere mate wrdt aangegeven dat er cntact met andere uders is m ervaringen uit te wisselen. Ouders die geen cntact hebben met schl Slechte taalbeheersing van uders kan een reden zijn m geen f weinig cntact met schl te hebben. Niet alle uders kunnen de uitndigingsbrief f andere brieven lezen en begrijpen mdat ze meite hebben met de Nederlandse taal. Er is dan weinig mtivatie mdat de cmmunicatie en gesprekken meizaam verlpen. Ouders zijn laaggeletterd f ngeschld. Ze begrijpen niet wat er in de brief staat. Ze zijn nbekend met de nieuwe cultuur en met het schlsysteem. Ze hebben nit aan een pleiding geprefd. Als je zelf nit met een pen hebt geschreven dan begrijpen ze niet dat het met hun kinderen beter gaat als ze zelf betrkken zijn bij de schling van hun kind. Het is niet luiheid maar laaggeletterdheid. Een uder geeft aan er is een cultuurcrisis, mensen hebben andere waarden en nrmen die niet hier gelden. Smmige mensen hebben geen energie. Maakt niet uit f mensen hier lang in Nederland zijn f niet lang. Er zijn wel kansen en mgelijkheden. Smmige uders laten het erbij liggen, zijn niet kritisch, zien niet de ndzaak in. Terwijl ik vind dat baan staat gelijk aan pleiding. "Samen met de schl ben je een team" 11

12 Mtivatie en huding van uders is divers. Smmige uders vinden het niet interessant f belangrijk, velen zich niet verantwrdelijk ( bepaalde dingen met de schl tch zelf plssen, daar heven wij ns tch niet mee te bemeien ) f hebben geen tijd. Ze denken dat schl eigen regels heeft, daar is niks aan te veranderen. Er is geen kennis ver de bijdrage van uderbetrkkenheid aan schlsucces, terwijl de uders wel graag willen dat hun kind ged leert en gede cijfers haalt. Meerderjarige studenten Uit de gesprekken kmt naar vren dat veel uders van meerderjarige studenten er vanuit gaan dat er minder cntact met schl ndig is mdat hun kind meerderjarig is. Er is in het 1 e jaar ged cntact met schl maar in het 2 e jaar niet f minder. Er wrden wel uderavnden gerganiseerd vr 2 e jaars leerlingen, maar vr mij is het niet ndig. Mijn zn vertelt alles. Hij begrijpt de meeste dingen zelf, hij is nu zelfstandig. Een aantal uders geeft aan dat hun zn f dchter zelf denkt dat het niet ndig is vr uders m cntact te hebben met de schl. Een uder geeft aan dat er ng geen cntact is met schl: reden is k dat de stageperide gelijk start aan het begin van het schljaar. Als de kinderen uder wrden is er minder cntact met de schl. Als het ged gaat dan hr je weinig. Tijdens aanmelding heb ik cntact gehad met de schl. Mijn dchter heeft wat prblemen met andere meiden, daarvr heb ik cntact pgenmen. De prblemen zijn nu pgelst. Een aantal uders van tweedejaars leerlingen is echter wel gemtiveerd m cntact te hebben en krijgen met schl. Het blijft je kind en ik wil betrkken blijven. Ondersteuning bij huiswerk De ndersteuning die uders thuis bieden bij huiswerk is er niet f minimaal. Als het kind ndersteuning krijgt bij huiswerk wrdt dat gedaan dr een udere brer f zus. 1 uder gaf aan bij te springen met huiswerk als het ndig is en 1 uder gaf aan dat haar dchter meite heeft met rekenen en na schl bijles krijgt. Een aantal uders gaf aan dat het makkelijk gaat p schl, het niveau van zijn/haar dchter is laag. Praat kind thuis ver schl? In heverre het kind thuis praat ver schl is verschillend. De puberteit is bvendien een lastige peride. De meeste uders lieten blijken dat zij thuis ver schl spreken en dit k belangrijk vinden. Hiernder vrbeelden van de gesprekken thuis: Hij praat wel thuis ver schl, k ver negatieve dingen. Ik luister heel ged. Ik zeg hem: rustig aanpakken, beter den. Ik prbeer te helpen en te ndersteunen. Hij kan meer tijd besteden aan schl. Vr hem is het niet meilijk. Hij vindt het zelf k steeds belangrijker, vreger niet z, maar nu wel. Als er iets gebeurt is, bijvrbeeld hij is gebtst met een juf f bij veranderingen p schl zals rster. Als mijn dchter iets belangrijk vindt dan vertelt ze dat thuis, ver haar cijfers bijvrbeeld. Ze vertelt z nu en dan ver schl, ver haar cijfers. Ze vindt het wel leuk p schl. Ze vertnt nu meer vlwassen gedrag dan vreger. Ze heeft meer energie met betere resultaten. "Samen met de schl ben je een team" 12

13 Mijn zn praat niet veel. Hij hudt er niet van m ver schl te praten. Sms vraag ik wel zelf: he gaat het, vind je het leuk p schl, heb je cntacten p schl. Hij reageert daar niet p. Dan vraag ik niet meer. Ik begin altijd zelf met vragen. Ik krijg dan krte antwrden. Mama, laat maar zitten, het gaat wel ged. Maar het blijven wel je kinderen. Hij is druk, hij praat zelf niet veel ver schl. Eten, vetbal, vrienden, 2x per week training, Tt ng te gaat het ged p schl. Hij vertelt wel alles ver schl. Het gaat ged, hij vindt het wel leuk zegt hij. Hij heeft een strenge juf. Hij vindt het sms niet eerlijk he hij wrdt behandeld (het is niet mij schuld). 2 mentren. Als het z drgaat dan ga ik een gesprek hebben p schl. Meder zegt: je met je best den, nrmaal den. Ik ga een afspraak maken p schl. Een uder geeft aan: Puberteit is een meilijke peride. Als de schl iets ziet gebeuren, dan wil ik graag dat het met mij wrdt besprken. Dan kan ik thuis als uder mijn kind aanspreken: z met je je niet gedragen. Kinderen vertnen sms raar gedrag p schl en thuis niet. Schl met dan aan de bel trekken. Over de pveding, hierver wil ik meer cntact met schl. Mijn dchter zegt: ik vind het meilijk p mijn stage. Ik geef advies aan haar, dat ze hierver met praten met de dcent, niet verlegen zijn, niet bang zijn, je met hiervan leren en samen plssen met de schl. Mie en bijzndere uitspraken van uders Mijn dchter hudt van schl, ze is altijd al m half 9 p schl terwijl de les m 9 uur begint. Wij wnen in Utrecht, niet in Amersfrt. Mijn zn met bijna 1 uur reizen vr schl. Ik wil niet dat hij hier in de buurt naar schl gaat (Rivierenbuurt Utrecht), met de jngens uit deze buurt. Dat is rtzi trappen. Ik heb zelf schl niet afgemaakt. Daarm vind ik het wel belangrijk dat mijn kinderen schl afmaken. "Samen met de schl ben je een team" 13

14 BIJLAGE 1 Vragenlijst uders Inleiding vr het gesprek met uders Wij zijn gestart met een nderzek m het cntact tussen de schl en uders te verbeteren. Vr dit nderzek praten we met uders van leerlingen van de schl. We willen graag weten he de schl de uders het beste kan betrekken. Wij willen van u graag weten he u graag cntact wilt hebben met de schl. 1. Algemene inleidende vragen Ik begin met een paar algemene vragen: Waar kmt u rsprnkelijk vandaan? Waar bent u gebren? Indien in NL gebren: waar zijn uw uders gebren? (1e/2e/3e generatie) He lang bent u in Nederland? Wat is uw schlachtergrnd? In Nederland gebren: laatste schldiplma. Elders gebren: heveel jaar bent u naar schl geweest. Beheersing Nederlandse taal? (Als ze weten A1, A2, B1, B2, C1, C2, dat weten ze als ze in de laatste jaren naar taalles zijn geweest. Ze meten dan veel tetsen den. Smmigen antwrden met 1, 2 f 3. Dat is A1, A2 en B1). Op welke pleiding zit uw kind, welk jaar? 2. Ervaringen met de schl, met de dcenten Heeft u (ged) cntact met de schl/dcenten? Gaat u naar uderbijeenkmsten p schl? Z ja, he vaak gaat u. Bent u blij (tevreden) met het cntact met de schl? Waarm gaat u wel naar uderbijeenkmsten / waarm gaat u niet naar de bijeenkmsten? Ouders die wel gaan: Wat vindt u van de bijeenkmsten/cntacten met schl? Waarm denkt u dat andere uders niet kmen (geen tijd, niet belangrijk, ze spreken slecht Nederlands/begrijpen het niet, slecht cntact met hun kinderen etc.? Smmige uders kmen niet f nauwelijks p de schl. Heeft u advies vr de schl: wat kan de schl het beste den m deze uders te betrekken/cntact te hebben? (denk aan de uitndiging, manieren van cntact zeken, nderwerpen van gesprek/wat de schl aan u vertelt, tijd van de bijeenkmsten, tlken, website etc.) Wat det de schl nu niet ged vr de uders? Praat u met andere uders ver de bijeenkmsten? He kan de schl het (ng) beter den? "Samen met de schl ben je een team" 14

15 3. Cmmunicatie tussen uders en schl Welke cntacten heeft u met schl? (mndeling, brieven, vrlichtingen, brchures, website, verhalen van kinderen). He gaat dat? Leest u de uitndigingsbrieven van schl? Begrijpt u de uitndigingsbrieven (f helpt uw kind met het vertalen van de brief)? He gaan de gesprekken met dcenten p schl? Begrijpt u (alles) wat de schl/dcenten aan u vertelt? Z nee, wat is uw ervaring (teveel infrmatie, meilijke wrden, niet interessant etc.)? Zu dat anders meten, z ja he / heeft u ideeën? Stelt u vragen tijdens de bijeenkmsten f tijdens het cntact met dcent? Begrijpt de dcent u als u een vraag heeft? Vraagt de dcent u weleens ver de familie, uw werk, waar u vandaag kmt, ver uw gelf, taal etc.? Wat vindt u daarvan? Is dat ged, f niet? Is het belangrijk vr u m te praten ver andere dingen en waarm? Met de dcent bepaalde dingen weten uit uw cultuur? Vindt u dat prettig? Infrmatie p de website, he gaat dat? 4. Ouderbetrkkenheid Vindt u schl belangrijk, praat u thuis ver schl? Vindt u het belangrijk m cntact te hebben met schl? Zu u meer cntact willen hebben met de schl? Z ja, he zu dat beter kunnen, wat kunt u zelf hieraan den? Vindt uw kind het belangrijk dat u cntact heeft met schl? He gaat het thuis? Helpt u (f iemand anders binnen het gezin, udere brer/zus) uw kind thuis met schl? Waarm wel/waarm niet? Wat vertelt uw kind thuis ver schl? He vindt uw kind het p schl? Wat vindt hij/zij makkelijk/meilijk. 5. Afsluiting Wilt u ng iets aan mij vertellen? "Samen met de schl ben je een team" 15

16 BIJLAGE 2 Vragenlijst vr uders Wij vinden het cntact met de uders van nze studenten belangrijk. Daarm vragen wij u dit frmulier in te vullen. Dan weten we ng beter he we ged met uders kunnen samenwerken. Wij laten u weten wat de uitslag is van de vragenlijsten. Vul in s.v.p.: 1. Ik ben de (vader / meder / brer /zus / partner/ vriend /vriendin/ anders?).. van (naam student):. 2. Mijn gebrtedatum is:. 3. Mijn gebrteplaats is:. 4. Mijn adres is:. 5. Naam van de pleiding van de student is.. Vragen Kruis aan en vul in s.v.p.: 1. Vind u het cntact met de schl belangrijk? Ja Nee Een beetje 2. He vaak heeft u cntact gehad met de schl? 1 keer 2 keer 3 keer Meer dan 3x keer 3. Op welke pleiding zit de student? Ik weet niet wat de naam van de pleiding is. Naam van de pleiding:.. "Samen met de schl ben je een team" 16

17 4. Wat vr werk kan de student den als hij/zij klaar is met schl? Ik weet niet welk werk de student kan den als hij/zij klaar is. De student kan later (naam werk).. 5. Op schl is een Leerling Begeleider (LBB-er). U kunt met de Leerling Begeleider praten ver de student en ver de pleiding. Dat kan p verschillende manieren. Op welke manieren hebt u graag cntact met de Leerling Begeleider? Ik spreek de Leerling Begeleider graag aan de telefn. Ik km graag naar een kennismakingsavnd p schl. Ik km graag naar een infrmatieavnd p schl. Ik maak graag een persnlijke afspraak met de Leerling Begeleider Ik heb graag p een andere manier cntact met de Leerling Begeleider, namelijk. 6. He is het cntact tussen u en de schl? Niet ged Een beetje ged Ged Heel ged 7. Heveel infrmatie krijgt u van schl? Ik krijg geneg infrmatie van schl, ik hef niet meer infrmatie te hebben. Ik wil graag meer infrmatie van schl. 8. Wat vind u van de infrmatie die u krijgt van schl? De infrmatie is niet ged De infrmatie is een beetje ged De infrmatie is ged De infrmatie is heel ged 9. Als de student niet p schl kmt bellen wij de uders p. Det de schl dat ged? Nee, dat det de schl niet ged Sms det de schl dat ged, sms det de schl dat niet ged Ja, dat det de schl ged Ja, dat det de schl heel ged Dat weet ik niet 10. He kunnen wij het cntact tussen de schl en de uders ng beter maken? Hartelijk dank vr het invullen! "Samen met de schl ben je een team" 17

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling Intake instrumenten HrecaVakPunt A. Vragenlijst nieuwe leerling Je wilt graag een leerwerkplaats in ns bedrijf. Dat stellen wij p prijs en daarm hebben we graag een sllicitatiegesprek met ju. Om het gesprek

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen Naam Studentnummer Opleiding In deze vragenlijst geef je aan welke activiteiten je hebt ndernmen p weg naar je vervlgstudie. Ok kun je hier beschrijven

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

STRUCTUUR. Evaluatie Best Practice. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.

STRUCTUUR. Evaluatie Best Practice. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds. STRUCTUUR Evaluatie Best Practice Dit prject werd mede mgelijk gemaakt dr een bijdrage uit het Eurpees Sciaal Fnds. 1/13 Structuur Evaluatie - 2007 STRUCTUUR Evaluatie Best Practice Samenstelling: Michel

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Prtcl zij-instrmers. De afgelpen twee jaar hebben we twee keer bij een rechtbank gestaan mdat uders 1 het niet eens waren met het feit dat hun kind niet definitief werd tegelaten tt één van nze vestigingen.

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool.

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool. Guda, februari 2012. Team en schlleiding Gejanverwelleschl. Pestprtcl Pesten is een ernstig verschijnsel. Het kmt p alle schlen vr, k p de Gejanverwelleschl! Juist in deze tijd, met de mderne mgelijkheden

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie