Combi aanvraagformulier:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Combi aanvraagformulier:"

Transcriptie

1 Combi aanvraagformulier: - evenementenvergunning - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van de Brandbeveiligingsverordening) - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van het Gebruiksbesluit bij gebruik van een bouwwerk als tijdelijke logies functie) - Meldingsformulier brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van het Gebruiksbesluit, bij tijdelijk ander gebruik van een bouwwerk) Een evenementenvergunning moet u aanvragen voor elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, ongeacht de omvang, duur of soort van de activiteit. Enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor een evenementenvergunning noodzakelijk is: buurtbarbecue, braderie, wieler- of wandeltocht, muziekactiviteiten op straat, enzovoort. 1. Gegevens van de aanvrager, tevens rechthebbende (altijd invullen!) Stichting / vereniging / onderneming / privé-persoon (Doorhalen wat niet van toepassing is) Naam Postadres Postcode en plaats Contactpersoon Telefoonnummer Mobielnummer Faxnummer 2. Algemene gegevens over het evenement (altijd tot en met invullen!) Naam evenement:... Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt en verwachte aantal bezoekers 1. Datum: van uur tot en met uur bezoekers 2. Datum: van uur tot en met uur bezoekers 3. Datum: van uur tot en met uur bezoekers 4. Datum: van uur tot en met uur bezoekers

2 Locatie(s) waar het evenement gaat plaatsvinden: Adres, postcode en plaats Telefoon op locatie Contactpersoon op locatie Eventuele andere locatie(s) Indien van toepassing Datum opbouw: vanaf uur Datum afbraak: vanaf uur Veiligheid evenement EHBO c.q. BHV aanwezig ja / nee (Doorhalen wat niet van toepassing is) Indien ja, hoeveel EHBO-ers c.q. BHV-ers Naam organisatie EHBO Beveiligingsorganisatie ingehuurd ja / nee (Doorhalen wat niet van toepassing is) Indien ja, hoeveel medewerkers Naam beveiligingsorganisatie 3. Geef in onderstaande lijst aan welke activiteiten in het kader van uw evenement c.q. festiviteit worden georganiseerd en welke objecten u plaatst. Vul vervolgens de vragen in waarnaar wordt verwezen. Activiteiten Vul deze vraag in Het ten gehore brengen van muziek of geluid (versterkt en/of niet versterkt) Vraag 4 Het afsluiten van wegen / parkeren Vraag 5 Het houden van een tocht (optocht, wielertocht, wandeltocht) of sportwedstrijd buiten het sportterrein (o.a. duurloop) Vraag 6 Het schenken van zwakalcoholische dranken resterende activiteiten Vraag 7 Organisatie loterij - apart aanvraagformulier opvragen bij de gemeente. Vraag 8 Objecten Het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk, bijv. een tent, danwel het creëren van een ruimtelijk begrensde plaats waar meer dan 100 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn; Gebruik maken van een bouwwerk in strijd met de voor dat bouwwerk bestemde gebruiksfunctie (> 50 personen meldingsplicht) Op enigerlei wijze nachtverblijf verschaffen aan meer dan 10 personen. Het plaatsen van objecten podium, kraam, barbecue, toiletvoorzieningen, kleine voorwerpen, e.d. Vul deze vraag in Vraag 9 Vraag 10 Het plaatsen van spandoeken c.q. reclameborden tijdens het evenement Vraag 11 Het plaatsen van een terras c.q. tijdelijke vergroting bestaand terras Vraag 12 Het plaatsen van een biertap Vraag 13 Resterende objecten Vraag 14

3 A - ACTIVITEITEN 4. Het ten gehore brengen van muziek of geluid Geef aan op welke wijze de muziek of het geluid ten gehore wordt gebracht. Versterkt Niet versterkt Via een omroepinstallatie Anders, namelijk via... Wanneer? Datum: van uur tot en met uur 5. Het afsluiten van wegen / parkeren Geef hieronder aan welke wegen u wilt afsluiten Tijdstippen wegafsluitingen: Is het af te sluiten gedeelte onderdeel van de dagelijkse busroute? ja/neen Geef hieronder aan waar (locatie) en hoe u het parkeren van de bezoekers heeft geregeld. Maakt u gebruik van bewegwijzeringborden? ja / nee (Doorhalen wat niet van toepassing is)) 6. Het houden van een tocht (optocht, wielertocht, wandeltocht) of sportwedstrijd buiten het sportterrein (o.a. duurloop). Geef hieronder aan waar hoe u de (verkeer)veiligheid van de deelnemers waarborgt. Voeg een routekaart van de te volgen route / parcours bij.

4 7. Het schenken van zwakalcoholische dranken Apart aanvraagformulier invullen (ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet) Let op: vraag 12 is waarschijnlijk ook op uw situatie van toepassing! 8. Resterende activiteiten Geef hieronder de activiteiten aan die u niet bij de voorgaande vragen heeft kunnen invullen. Geef voor iedere activiteit de locatie aan, eventueel per situatietekening. B - OBJECTEN 9. Waar vindt het evenement plaats? A tent B terrein / openbare weg C bouwwerk dat door gebruik voor het evenement een bijeenkomstfunctie krijgt (meer dan 50 personen) D bouwwerk dat door het evenement een logiesfunctie krijgt (overnachten door meer dan 10 personen) Hoeveel personen zullen (maximaal) tegelijk aanwezig zijn in het bouwwerk / de tent of op het terrein?. Geef, in geval van het plaatsen van een tent, hieronder nadere informatie Datum opbouw: Datum afbraak: Bij plaatsing van een (feest)tent. Wat is de capaciteit van de tent (aantal personen): 10. Het plaatsen van overige objecten (podium, kraam, barbecue, bak- en braadinrichtingen, toiletvoorzieningen, kleine voorwerpen, e.d.) Geef hieronder aan welke objecten u wilt plaatsen, inclusief de afmeting. Object:

5 Datum opbouw: Datum afbraak: Voeg van het (de) te plaatsen object(en) een situatietekening (op schaal) bij dit aanvraagformulier. 11. Het plaatsen van spandoeken c.q. reclameborden tijdens het evenement Geef hieronder het aantal spandoeken c.q. reclameborden. Spandoeken Reclameborden Geef hieronder de exacte locatie van de spandoeken c.q. reclameborden aan Het plaatsen van een terras c.q. tijdelijke vergroting van een bestaand terras Voeg een situatietekening met de locatie van het terras toe aan dit aanvraagformulier. 13. Het plaatsen van een biertap Voeg een situatietekening met de locatie van de biertap(s) toe aan dit aanvraagformulier. 14. Resterende objecten Geef hieronder de objecten aan die u niet bij de voorgaande vragen heeft kunnen invullen. Voeg indien nodig een situatietekening toe aan dit aanvraagformulier. Let op: De eventuele elektriciteits- en watervoorziening moet u zelf regelen. Wilt u gebruik maken van stroomvoorziening vanuit een gemeentelijke stroomkast (indien beschikbaar)? Ja/nee (*) De dranghekken en borden zullen -voor zover aanwezig- van gemeentewege ter beschikking worden gesteld. Het transport hiervan naar de plaats van bestemming en terug naar de gemeentewerkplaats moet u zelf verzorgen. Voor de beschikbaarstelling ervan kunt u contact opnemen met de afdeling Gemeentebedrijf, telefoon (0166) Hiervoor zal een bedrag van 1,00 per dranghek/verkeersbord in rekening worden gebracht.

6 Betreft uw evenement een voor het grote publiek toegankelijke festiviteit, voeg dan een draaiboek (zie bijlage: Aanvullende eisen grote evenementen) toe aan dit aanvraagformulier. In dit draaiboek beschrijft u de activiteiten, de te plaatsen objecten en andere onderwerpen met betrekking tot de organisatie van uw evenement. Ook de situatietekeningen dienen onderdeel uit te maken van dit draaiboek. Plaats, Datum, Handtekening, Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, tel Mailadres (*) doorhalen wat niet van toepassing is. Bent u van plan om dit evenement ook het volgende jaar te organiseren? Ja/nee (*) Zo ja, weet u al op welke datum dit gaat plaatsvinden? Wilt u na afloop een evaluatie over het evenement? Zo ja, met welke reden. ja/nee (*)

7 TEKENINGEN Bijlage I - Informatie aanvraag over brandveiligheid De situatie tekening (niet bij een gebruiksmelding ander gebruik bouwwerk):: Op deze tekening moet zijn aangegeven: De locatie van de inrichting (tent / terrein) ten opzichte van de omliggende bebouwing; Ontsluiting van de inrichting; De aansluiting op andere inrichtingen, erven en openbare terreinen; Een plattegrond tekening van feesttent of (bij tijdelijk ander gebruik), van het bouwwerk: schaal 1 : 100. Op deze tekening(en) moet duidelijk zijn aangegeven: De indeling; Uitgang(en) en nooduitgang(en) en de breedte daarvan; De kook-, bak-, of braadinrichting(en), verwarmingstoestellen stroomaggregaat; Brandstof: gasflessen + afsluiters van gas / elektra, etc; Podia, geluidversterkende apparatuur, tafels, stoelen, gangpaden, etc; Let op: denk aan de looppaden van de uitgang(en) en nooduitgang(en); De aanwezige kleine blusmiddelen op strategische plaats Slanghaspel / mini slanghaspel; Koolzuursneeuwblusser, inhoud minimaal 5 kg; Poederblusser, inhoud minimaal 6 kg; Sproeischuimblusser, inhoud minimaal 6 liter; De vluchtroute aanduiding (UIT en NOODUITGANG of een daartoe geschikt PICTOGRAM) Deze bestaat uit: Fluorescerende borden + noodverlichtingunits; Inwendig elektrisch verlichte vluchtroute aanduiding, transparantverlichting; De noodverlichting, i.v.m. avond- en nacht gebruik; min.1 lux op de vloer, loodrecht gemeten; Telefoon of GSM toestel; om politie / brandweer / ambulance te kunnen waarschuwen; Aanvullende gegevens: Aanvullende gegevens zijn nodig over: De opbouw en samenstelling van de feesttent(en); Het tentdoek: attest of certificaat waaruit blijkt dat deze aan brandvoortplantingsklasse 2 voldoet; De stoffering en versiering materialen: attest waaruit blijkt dat het materiaal brandvertragend is behandeld; De verwarming van de inrichting, dit gebeurt door middel van: Centrale verwarming / afzonderlijke ruimteverwarmingtoestellen * De brandstof is: vaste brandstof / olie / aardgas / propaan / butaan / elektriciteit * De kook- bak- en braadinstallaties; De brandstof is: vaste brandstof / olie / aardgas / propaan / butaan / elektriciteit * Het ontruimingssignaal in de inrichting; dit gebeurt door middel van: Luid roepen / luid signaal / omroepinstallatie * Het ontruimingsplan of calamiteitenplan (*) doorhalen wat niet van toepassing is.

8 Bijlage II - Aanvullende eisen grotere evenementen In aansluiting op artikel van de Algemene plaatselijke verordening gelden binnen de gemeente Tholen in verband met de openbare orde en de verkeersveiligheid de volgende aanvullende eisen voor het organiseren van evenementen waarbij: Straten worden afgesloten; Een of meerdere tenten worden geplaatst; Een grote toeloop van publiek is te verwachten: I. 3 maanden voor de geplande datum van het evenement: De organisatie dient de aanvraag in voor een vergunning tot het organiseren van een grootschalig evenement. II a. Binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag: De gemeente stelt een plattegrond ter beschikking waarop door de organisatie moet worden aangegeven welke straten zullen worden afgesloten, welke plaatsen als (alternatieve) parkeermogelijkheden worden aangewezen en hoe de afgesloten straten zullen worden ingericht. Deze plattegrond wordt vervolgens bij de gemeente ingeleverd, uiterlijk 2 maanden voor de geplande datum van het evenement. II b. Bij de aanvraag dient de organisatie haar eigen draaiboek te voegen, waarin de volgende punten zover deze van toepassing zijn verwerkt: 1. Naam en adres van de verantwoordelijke organisatie. 2. Naam, adres en telefoonnummer(s) van de contactpersonen/verantwoordelijke personen namens de organisatie. 3. Toelichting op het evenement met aandacht voor de volgende punten: Op welke data/tijdstippen zal het evenement plaatsvinden; Wat houdt het evenement in; Welke straten worden er afgesloten, wanneer worden de straten afgesloten en weer opengesteld; Hoeveel mensen worden er ongeveer verwacht (binnen welk gebied wordt er reclame gemaakt voor het evenement); Hoeveel auto's worden er verwacht en wat wordt er geregeld wat betreft het parkeren; Wie is of zijn tijdens het evenement de contactperso(o)n(en); Onder welke telefoonnummers is of zijn de contactperso(o)n(en) bereikbaar tijdens het evenement; Wanneer en hoe laat wordt de eventueel te plaatsen tent opgebouwd en weer afgebroken; Wat wordt er geregeld aan nachtbewaking voor de tent; Wat wordt er geregeld voor wat betreft de algemene toezicht tijdens het evenement; Wat kan er verwacht worden wat betreft geluid; Wat voor maatregelen treft u om geluid en andere vormen van overlast richting de omwonenden te voorkomen; Op welke wijze en wanneer worden de omwonenden van tevoren op de hoogte gebracht van het evenement; Wat wordt er geregeld met betrekking tot EHBO; Wat wordt er geregeld wat betreft sanitaire voorzieningen; Zijn er voorzieningen nodig op het gebied van stroom en water; Hoe wordt de catering geregeld; Wordt er alcoholhoudende drank verstrekt (er kan alleen voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet verleend worden); Wordt er een loterij/bingo georganiseerd; Welke regelingen worden getroffen met betrekking tot het reinigen van de straten; Eventuele bijzonderheden zoals bijvoorbeeld rondvluchten met een helikopter gebruik van vuurkorven, e.d.

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Postadres: Gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Aanvraagformulier meerjarige evenementenvergunning Let op! Lever dit formulier tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in bij

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Handhavingsproject. Integrale controles horeca

Handhavingsproject. Integrale controles horeca Handhavingsproject Integrale controles horeca Februari 2007 Voorwoord Sinds zo n drie jaar zijn alle bestuurlijke handhavingspartners, zoals gemeenten, provincie, waterschappen en VROM Inspectie druk bezig

Nadere informatie

Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22

Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22 * D lgem nte U2011-1789 Kralingen-crooswijk Ooskeedijk 276. 3063 CA Rotterdam Postbus 2235 * 3*3 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.ro erdam.nl w.kc.ro erdam.nl ABN-AMRO nr.

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK WESTERGASFABRIEK B.V. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan door Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek

Nadere informatie

Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam

Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam Postbus 5 6970 AA BRUMMEN Betreft: aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic 20-jun-2015 Bijlage: Routetekening 225 km Wageningen, 30 december

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Veiligheidsplan Knastercross 2015

Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli 2015 1 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk, ^4^ De If shaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM uw kenmerk uwbrief van ons

Nadere informatie

FORMULIEREN BORG/VOORSCHRIFTEN ORANJE VRIJMARKT 2011

FORMULIEREN BORG/VOORSCHRIFTEN ORANJE VRIJMARKT 2011 FORMULIEREN BORG/VOORSCHRIFTEN ORANJE VRIJMARKT 2011 1. Inschrijfformulier 2. Spelregels oranje Vrijmarkt op de Engh 3. Huisreglement Oranje Vrijmarkt 2011 4. Verkeersregels en parkeren 5. Plaatsbewijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie