Aanvraagformulier evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier evenementen"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan 8 weken van te voren worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Gegevens van de organisator/aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer overdag Telefoonnummer s avonds Telefoonnummer mobiel Faxnummer Namens organisatie/stichting/vereniging/onderneming Adres organisatie/stichting/vereniging/onderneming Kenmerken van het te organiseren evenement Naam van het evenement Datum, dag(en) en tijdstip(pen) van het evenement Omschrijving van het evenement Heeft u eerder ditzelfde of een vergelijkbaar evenement georganiseerd in de gemeente Loon op Zand? Zo, wanr? Wat voor soort evenement betreft massa-evenement het? (500 bezoekers of meer) Hoeveel bezoekers verwacht u? Waar komen uw bezoekers naar gemeente Loon verwachting vandaan? op Zand Wie is/zijn uw doelgroep(en)? kinderen: 0-12 ar grootschalig kleinschalig ( bezoekers) (minder dan 100 bezoekers) regionaal (inter-)nationaal jongeren: ar studenten: ar (aankruisen wat van toepassing is) ar 55+ gezinnen met kinderen

2 Duur van het evenement Datum Van uur tot..uur Evt. opbouw datum Van uur tot..uur Evt. afbouw datum Van uur tot..uur Locatie van het evenement Naam locatie 1 Adres locatie 1 Naam locatie 2 Adres locatie 2 Wordt het evenement in een gebouw gehouden? Zo, wat is de normale gebruiksfunctie van het gebouw (bijvoorbeeld sporthal of sportkantine) Wilt u gebruik maken van een van de volgende gronden? (aankruisen wat van toepassing is) straat plein park groenstrook water particulier terrein parkeerplaats sportvelden duingebied anders Verkeer Moeten er een of meerdere wegen worden afgesloten t.b.v. het evenement? Zo, welke Tijd van tot Wilt u een parkeerverbod instellen ten behoeve van het evenement? Zo, voor welke weg(en)? Tijd van tot Inschatting van het aantal bezoekers dat met de auto komt: Aantal openbare parkeerplaatsen dat in gebruik wordt genomen: Aantal openbare fietsstallingen dat in gebruik wordt genomen: Lopen er één of meer buslijnen door de afgesloten weg(en)? Zo, welke? 2

3 Volgt uw evenement een route? Zo, dan aangeven welke wegen onderdeel zijn van de route en een route op kaart bijvoegen Straat Maakt u gebruik van verkeersregelaars? Zo, welk aantal Heeft u een verzekering afgesloten voor uw evenement? Zo, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer? Worden verwarmingsapparaten, gasbranders, etc. gebruikt? Zo, welk aantal en welke locatie(s) Drankverstrekking* (aankruisen wat van toepassing is) Wilt u zwak-alcoholische dranken verstrekken? Wilt u terrasruimte creëren? Zo, wat zijn de afmetingen?.. m x.. m =.. m² Wilt u een biertap plaatsen? Zo, wat zijn de afmetingen?.. m x.. m =.. m² Indien tijdens uw evenement alcohol wordt geschonken, dient apart een ontheffing zoals bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet aangevraagd te worden * U dient dit formulier apart aan te vragen. Wilt u etenswaren verkopen of ter plekke bereiden? *Noot: Als bij een evenement alcoholische dranken worden geschonken, moet in ieder geval voldaan worden aan de volgende eisen: Er mogen alleen zwak-alcoholische dranken worden geschonken (dus geen sterke dranken); De aanvrager moet voldoen aan de eisen van sociale hygiëne (ofwel in het bezit zijn van het SVH-diploma); Zwak-alcoholische drank mag alleen worden verkocht aan personen boven de 16 ar; Het verstrekken van drank moet uiterlijk een half uur voor beëindiging van het evenement worden gestaakt; De zwak-alcoholische drank mag alleen in plastic bekers worden verstrekt. 3

4 Geluid (aankruisen wat van toepassing is) Wilt u muziek/geluid ten gehore brengen? Zo : Wilt u dat buiten, binnen of beide doen? buiten binnen beide Versterkte muziek of onversterkte muziek? versterkte onversterkte Levende of mechanische muziek? levende mechanische Soort muziek? Wilt u ander geluid ten gehore brengen (bijvoorbeeld omroepen)? Zo, wat voor soort geluid? Is tijdens het evenement EHBO aanwezig? Zo, welk aantal Is er een EHBO ruimte? Bij iedere aanvraag dient een plattegrond met situatieschets van het evenemententerrein of route gevoegd te worden met plaatsaanduiding van: Podium Zanger(es), band Aggregaat Plaatsing van toiletten Geluidsboxen Stands Kookpunt/-eiland Tot. oppervlakte van het te gebruiken terrein Horeca(stands) Terras Plaatsing van afvalcontainers Afgesloten wegen Parkeerverboden verkeersregelaars Op de situatie schets van de route of evenementenlocatie dienen de volgende zaken te worden weergegeven: 1. locatie van voorwerpen / bouwwerken / tenten; 2. aanduiding van hoe de voorwerpen / bouwwerken geplaatst ten opzichte van bestaande bouwwerken; 3. een plattegrond (op schaal) van de indeling van het gebouw tent of andere inrichting waar het evenement plaats vindt waarop is aangegeven de plaats en het aantal uitgangen (inclusief breedtes) 4. de uitgangen die als Nooduitgang worden aangewend 5. de plaats van de kleine blusmiddelen 6. plaats van eventuele verwarming 7. versiering en aankleding (type enz.) 8. Indien het evenement in een tent (van enige omvang) plaats vindt dient u een tentboek en de constructiegegevens van de tent bij de aanvraag van de vergunning te kunnen overleggen. (gegevens zijn op te vragen bij de organisatie waar de tent wordt gehuurd). Promotie-activiteiten (aankruisen wat van toepassing is) Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om nietcommerciële evenementen aan te kondigen op de gemeentelijke publicatieborden langs de invalswegen van de gemeente Loon op Zand? Wilt u zelf reclameborden plaatsen op of aan de openbare weg? Wilt u verwijsborden plaatsen op of aan de openbare weg? 4

5 Openbare orde en veiligheid Welke veiligheidsmaatregelen heeft u genomen om de openbare orde en veiligheid van uw deelnemers en bezoekers te waarborgen? Beveiligingspersol / Toegangscontrole / Toezicht / Calamiteitenplan Is inzet van de Politie volgens u noodzakelijk? Motivatie: Subsidie Aan vergunningen en ontheffingen die naar aanleiding van uw aanvraag verleend worden zijn legeskosten verbonden. In de gemeente Loon op Zand zijn onder bepaalde voorwaarden organisaties die een evenement organiseren van niet-commerciële aard vrijgesteld van het betalen van legeskosten. Meent u hiervoor in aanmerking te komen? Mocht u in aanvulling op de vrijstelling van de leges in aanmerking willen komen voor een subsidie voor uw evenement, dan dient u een gemotiveerd verzoek te richten aan het College van burgemeester en wethouders. Ruimte voor evt. op- en aanmerkingen Alsdus naar waarheid ingevuld, Plaats Datum Handtekening aanvrager: 5

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven Integraal aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) en/of exploitatievergunning

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE

INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE Vooraf Lees eerst de verordening. Parafering Elke bladzijde dient te worden ondertekend door alle ondertekenaars. Indien u voor nadere motivering

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4.

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Stichting Tafel4, handelend onder de naam De Markt van Tafel4, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

HEB Markt Algemene Voorwaarden

HEB Markt Algemene Voorwaarden HEB Markt Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HEB Markt Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de HEB Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN MELDINGSFORMULIER MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN Melding op grond van artikel 28 Lsv van het voornemen om een houtopstand behorende tot

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

Let op. Heeft u vragen bij het invullen?

Let op. Heeft u vragen bij het invullen? Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (IMbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een

Nadere informatie

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie