Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers."

Transcriptie

1 Toelichting aanvraagformulier Evenement/Festiviteit Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het aanvraagformulier. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult. Voor hulp of vragen kunt u contact opnemen met Evenementen Management, telefoon: (050) of Wanneer uw evenement een dusdanige omvang heeft dat het invullen van het aanvraagformulier niet volstaat, dan dient u contact op te nemen met het EM. Gegevens van de aanvrager/organisator Vermeld hier de gegevens van de aanvrager. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ordelijk verlopen van het evenement en is zonodig aansprakelijk voor eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien. Naam, adres en woonplaats Deze gegevens dienen ingevuld te worden voor de verzending van de evenementenvergunning of voor andere correspondentie met de aanvrager. Voor snellere correspondentie is het vermelden van een adres een pré. (Mobiele) telefoonnummer tijdens kantooruren Dit dient ingevuld te worden zodat contact kan worden opgenomen indien er vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot de aanvraag. Mobiele telefoonnummer tijdens evenement Dit dient ingevuld te worden zodat contact kan worden opgenomen tijdens het evenement. De contactpersoon dient te allen tijde (mobiel) bereikbaar te zijn op dit mobiele nummer voor contact met de parate diensten. Evenement/Festiviteit Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Omschrijving evenement Vermeld hier zo duidelijk mogelijk wat voor soort evenement het is en wat de activiteiten en/of de doelstellingen zijn. Indien u onvoldoende ruimte heeft op het formulier, dan kunt u een bijlage toevoegen. Gewenste locatie Geef hier zo precies mogelijk de locatie van het evenement aan. U dient tevens een plattegrond van de locatie toe te voegen die voldoet aan de volgende criteria: - De plattegrond dient op schaal ingetekend te zijn (bij voorkeur 1 op 500)*; - Alle te plaatsen objecten dienen ingetekend te zijn; - Plaatsen waar activiteiten plaatsvinden, dienen duidelijk aangegeven te zijn. - Eventueel gewenste wegafzetting(en) dienen aangegeven te zijn (de gemeente beslist of de straat of het plein daadwerkelijk afgesloten kan worden)**. *)Voor de meest voorkomende plattegronden kunt u terecht op groningen.nl/evenementen of kunt u contact opnemen met het EM. **)Volgt u een route dan dient u naast de straten waardoor de route gaat ook de verkeersmaatregelen te beschrijven. Gebruik hiervoor bij voorkeur een bijlage.

2 Overige bepaling locatiekeuze: - Voor het gebruik van terreinen die niet in beheer zijn bij de gemeente heeft u toestemming nodig van de desbetreffende eigenaar/beheerder. Datum Vermeld hier de begin- en einddatum van het evenement. Tijdsduur Vermeld hier de starttijd (begin) en eindtijd van het evenement. In verband met de regelgeving gelden voor evenementen de volgende restricties: - Het evenement mag binnen de diepenring tot uur duren en buiten de diepenring tot uur; - Op zon- en feestdagen is vóór uur geen geluid toegestaan. Datum opbouw / Datum afbouw Geef hier duidelijk aan hoe laat de opbouw begint en eindigt en op welke datum dit gebeurt. Hetzelfde geldt voor de afbouw. Verwacht aantal bezoekers Vermeld hier het aantal mensen dat u verwacht op uw evenement. Is er sprake van een wedstrijd Geef hier aan of er sprake is van een wedstrijd op de weg en om hoeveel deelnemers het gaat. Bijvoorbeeld (hard)loopevenement of wielerwedstrijd. Bij wedstrijden op de weg kunnen nadere ontheffingen en/of vergunningen nodig zijn. Het EM zorgt hiervoor. Tijdens evenement / festiviteit EHBO-ers Vul hier het aantal EHBO ers in. In principe dient voor elke 150 bezoekers één EHBO-er beschikbaar te zijn gedurende het evenement. Beveiligingsmedewerkers Vul hier het aantal beveiligingsmedewerkers in en de naam van de beveiligingsorganisatie. Bewaking op het terrein of beveiliging tijdens het evenement mag alleen door gecertificeerde medewerkers van een erkend beveiligingsbedrijf gedaan worden. Afhankelijk van de aard of omvang van uw evenement kan de gemeente u verplichten bewaking of beveiliging te regelen. Toegankelijkheid De locatie dient toegankelijk te zijn voor rolstoelgebonden bezoekers.

3 Activiteiten en voorzieningen Verkeer en Vervoer Straten afsluiten Geef hier aan of u wegen, straten of gedeelte(n) daarvan wilt laten afsluiten voor uw evenement, geef tevens de namen van de straten aan die u wenst af te sluiten. De afdeling Verkeer en Vervoer beoordeelt of de straatafsluiting mogelijk is. Overige bepalingen inzake wegafzettingen: - De gemeente zorgt voor de afsluiting (stremmateriaal); - De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat de afzetting in stand blijft; - Wanneer u verkeersregelaars gaat inzetten dient u hiervoor contact op te nemen met de afdeling Verkeer en Vervoer, telefoon: Parkeren Wanneer het noodzakelijk is voor uw evenement kunt u parkeerontheffingen aanvragen. Geef hier aan of en wanneer u op de evenementenlocatie moet parkeren. De afdeling Verkeer en Vervoer beoordeelt of de parkeerontheffing verleend wordt. Aan de parkeerontheffing zijn kosten verbonden (te voldoen aan het loket Parkeren). Overige bepalingen inzake parkeren: U dient in de binnenstad van Groningen rekening te houden met de venstertijden (laden/lossen is alleen toegestaan van uur en van uur). Wanneer het voor uw evenement noodzakelijk is om buiten de voorgenoemde tijden op- en/of af te bouwen kunt u hiervoor ontheffing aanvragen. Geef in een bijlage aan dat u buiten de voorgenoemde tijden wenst op- en/of af te bouwen en daarom een ontheffing van de venstertijden nodig heeft. Geluid Geef hier aan of en op welke manier u geluid gaat maken. - Mechanisch (geen live muziek, maar bijvoorbeeld een DJ). - Live muziek akoestisch (live muziek zonder geluidsboxen bijvoorbeeld een fanfare of drumband). - Live muziek versterkt (live muziek met geluidsboxen bijvoorbeeld een muziekband). - Geluidsinstallatie of geluidswagen (indien u gebruik maakt van een kleinere installatie waarbij geluid ter ondersteuning van uw evenement gebruikt wordt). - Soundcheck (wanneer u een soundcheck gaat doen dan kunt u dat hier aangeven). Naam optredende DJ/artiest(en) Geef hier de naam van de optredende DJ/artiest(en) aan. Het is van belang te weten welke artiesten er gaan optreden op uw evenement zodat de gemeente kan beoordelen wat de impact van deze artiesten op de omgeving en op uw evenement is. Nadere bepalingen inzake geluid: - Maximaal toegestane geluidsniveau is 85 db(a) gemeten op de meest belaste gevel ( voor enkele gebieden geldt een uitzondering); - Geluid maken is toegestaan tot binnen de diepenring en tot uur buiten de diepenring.

4 Verkoop Aangeboden waren Geef hier aan of u (etens)waren gaat verkopen en zo ja, welke. Wanneer u etenswaren gaat verkopen dient u een lijst met de etenswaren en de naam en telefoonnummers van de verkopers/eigenaar in te leveren bij de aanvraag. Dit omdat de gemeente deze gegevens dient aan te leveren bij de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA). Aantal verkooppunten Geef hier het aantal verkooppunten aan. Dit dient overeen te komen met de ingetekende kramen of verkooppunten op de plattegrond. Biertap/ zwak-alcoholische dranken Geef hier aan of u van plan bent zwak-alcoholische dranken te gaan schenken. Indien u Nee invult kunt u doorgaan met vraag 11 Stroomvoorziening. Indien u Ja invult dient u ook aan te geven of u drank gaat schenken op eigen terrein of op een bestaand terras. Wanneer u een terras of verkooppunt inricht dat niet op eigen terrein plaatsvindt dan dient u dat ook aan te geven. Vul in beide gevallen het adres in. U dient tevens een aparte aanvraag voor een drank- en horecaontheffing aan te vragen. Nadere bepalingen tappunten en zwak-alcoholische dranken: - Tappen is toegestaan tot uur binnen de diepenring en tot uur buiten de diepenring, mits hiervoor een drank- en horecaontheffing is verleend; - Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan. U dient gebruik te maken van plastic drinkbekers; - Voor de aanvraag voor een drank- en horecaontheffing kunt u terecht bij Economische Zaken, telefoon: (er zijn kosten verbonden aan de aanvraag voor een drank- en horecaontheffing). Stroomvoorziening Geef hier aan of u stroom van de gemeente wenst te gebruiken of gebruik maakt van eigen stroomvoorziening. Geef tevens aan welke spanning u gaat gebruiken. Stroomvoorziening van de gemeente Op de Grote Markt, Vismarkt, Waagplein, Ossenmarkt en het Noorderplantsoen is het mogelijk om stroomvoorziening van de gemeente te gebruiken. De gemeente maakt gebruik van groene stroom. Voor voorgenoemde locaties worden kosten in rekening gebracht. U kunt ook zelf een andere locatie aangeven. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht van het CME of de gemeente een stroomvoorziening faciliteert op de door u aangevraagde locatie. Nadere bepaling gebruik stroom van de gemeente: - De kosten voor stroomvoorziening bedragen 15,00 excl. BTW per dagdeel; - De dagdelen zijn als volgt ingedeeld: , , en uur; - Gebruik van stroom in het Noorderplantsoen gaat per eenheid; - U dient zelf voor kabels en eventueel benodigde stekkers te zorgen.

5 Bouwwerken Geef hier aan of en zo ja welke bouwwerken u wilt plaatsen met de bijbehorende afmetingen. Tenten Indien u een tent(en) wilt plaatsen kunt u dat hier aangeven. Dit geldt voor zowel party- als grote tenten. Nadere regels m.b.t. tenten: - Tenten dienen in principe een zelfdragende constructie te hebben; - Het is niet toegestaan pennen in de grond te slaan; - Bij gebruik van een tent voor meer dan 50 personen zijn nadere ontheffingen en/of vergunningen nodig. Het EM zorgt hiervoor wanneer u hier vermeldt hoe groot de tent is en voor hoeveel personen deze is. Podium / Tribunes/ Anders Gaat u een podium, tribune of een ander tijdelijk bouwwerk plaatsen? Dan kunt u dat hier aangeven. Het bouwwerk wordt vóór het evenement door een constructeur beoordeeld. Daarom dient u bij de aanvraag constructietekeningen bij te voegen. Alle te plaatsen bouwwerken dienen ook op schaal te worden ingetekend op de bij te voegen plattegrond. Vuurwerk Geef hier aan of u vuurwerk wilt gaan afsteken tijdens uw evenement. Indien u vuurwerk wilt afsteken geef dan de locatie aan en de datum en het tijdstip waarop het vuurwerk wordt afgestoken. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken door een gecertificeerd persoon/bedrijf. De vuurwerkleverancier dient de aanvraag/melding bij de Provincie Groningen te doen met betrekking tot het ontbranden van vuurwerk. Schoonmaak terrein U dient het terrein dat u gaat gebruiken voor uw evenement weer schoon op te leveren en te ontdoen van zwerfvuil. Geef hier aan of u zelf het terrein schoonmaakt of dat u wilt dat de gemeente het schoonmaakt. Wanneer u het terrein wilt laten schoonmaken door de gemeente kunnen hier kosten aan verbonden zijn. De Milieudienst neemt dan contact met u op m.b.t. de schoonmaak van het terrein. Spandoeken/ reclameborden Geef hier aan of u spandoeken en/ of reclameborden wilt plaatsen.

6 Overig Toiletvoorziening Geef hier aan of er toiletvoorzieningen worden geplaatst en zo ja welk soort dit betreft. Water Geef hier aan of u gebruik gaat maken van water. Geef tevens aan of u dit in eigen beheer heeft of dat u water wenst af te nemen van de gemeente. Indien u gebruikt wenst te maken van drinkwater geef dit dan expliciet aan. Watervoorziening van de gemeente Op de Grote Markt, Vismarkt, Waagplein, Ossenmarkt en het Noorderplantsoen is het mogelijk om water van de gemeente te gebruiken. Voor voorgenoemde locaties kunnen kosten in rekening worden gebracht. U kunt ook een andere locatie aangeven. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht van het EM of de gemeente een watervoorziening faciliteert op de door u aangevraagde locatie. Ondertekening Het aanvraagformulier dient ondertekend te worden en te worden voorzien van de datum en plaats van ondertekening. Meer informatie: Gemeente Groningen Evenementen Management Bezoekadres: Harm Buiterplein ZR GRONINGEN Postadres: Postbus AS GRONINGEN Telefoon: (050) Website: groningen.nl/evenementen April 2009 Toelichting aanvraagformulier evenementen en festiviteiten

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Postadres: Gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Aanvraagformulier meerjarige evenementenvergunning Let op! Lever dit formulier tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Naam evenement Datum evenement 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam

Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam Postbus 5 6970 AA BRUMMEN Betreft: aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic 20-jun-2015 Bijlage: Routetekening 225 km Wageningen, 30 december

Nadere informatie

HEB Markt Algemene Voorwaarden

HEB Markt Algemene Voorwaarden HEB Markt Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HEB Markt Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de HEB Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK WESTERGASFABRIEK B.V. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan door Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek

Nadere informatie

Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22

Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22 * D lgem nte U2011-1789 Kralingen-crooswijk Ooskeedijk 276. 3063 CA Rotterdam Postbus 2235 * 3*3 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.ro erdam.nl w.kc.ro erdam.nl ABN-AMRO nr.

Nadere informatie

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Toelichting aanvraagformulier Voor wie? Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal Veiligheid & Vergunningen S. Langerak

Gemeente Veenendaal Veiligheid & Vergunningen S. Langerak Gemeente Veenendaal Veiligheid & Vergunningen S. Langerak Postbus 1100 3900 BC VEENENDAAL Betreft: aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic 20-jun-2015 Bijlage: Routetekening 225 km Wageningen,

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË INHOUD: Voorwoord Locatie Security Preventie Geluid Brandveiligheid EHBO Rookverbod Alcohol Drugs Sabam Billijke Vergoeding Promotie voering Verzekeringen Ondersteuning Fuifkoffer Veiligheidsplan Sluitingsuur

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie